Værktøjet Pletfjerner i Camera Raw reparerer et udvalgt område af et billede ved at indsamle prøver fra et andet område af samme billede. Dens standardfunktionalitet gør det muligt at afmærke områder, der skal retoucheres, ved at trække penslen hen over fotoet. Fjern f.eks. i det følgende foto en del af ledningen (der forbinder hjelm og el-ledning), der ødelægger udsigten til en blå himmel.

Hvis du bruger værktøjet Pletfjerner på et råt billede, behandler du de rå billeddata direkte. Hvis du arbejder direkte med rå billeddata, kan det give renere matches til retouchering (reparation eller kloning). Da alle redigeringer og ændringer af Camera Raw-billeder gemmes i Sidecar-filer, er denne proces desuden ikke destruktiv.

Den line, der ser ud til at forbinde snoren og hjelmen (venstre billede), er fjernet (højre billede)
Den line, der ser ud til at forbinde snoren og hjelmen (venstre billede), er fjernet (højre billede)

Brug værktøjet Pletfjerner

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Åbn en Camera Raw-fil.
  • Med et åbent billede i Photoshop skal du vælge Filter > Camera Raw-filter.
 2. Vælg værktøjet Pletfjerner værktøjslinjen.

 3. Vælg en af følgende muligheder i menuen Type:

  Reparer Matcher teksturen, belysningen og skyggerne fra det område, hvor der er indsamlet en prøve, til det markerede område.
  Klon Anvender det billedområde, hvor der er indsamlet en prøve, på det markerede område.

 4. (Valgfrit) Brug indstillingerne for værktøjet Pletfjerner under Histogram til at trække skydeknappen Størrelse for at angive størrelsen af det område, værktøjet Pletfjerner påvirker.

  Bemærk:

  Brug tasterne med firkantede parenteser til at ændre penselstørrelsen

  • Den venstre firkantede parentes ([) reducerer værktøjets radiusstørrelse.
  • Den højre firkantede parentes (]) øger værktøjets radiusstørrelse.

 5. Klik på og træk den del af fotoet, du vil retouchere.

  • En rød og hvid markeringsramme (rødt håndtag) angiver din markering.
  • En grøn og hvid markeringsramme (grønt håndtag) angiver prøveområdet.
  Brug værktøjet Pletfjerner til at retouchere billedet
  Identificer den del af billedet, du vil reparere, og brug derefter værktøjet Pletfjerner til at male området. Brug de grønne og røde håndtag (billede til højre) til at flytte det markerede område og prøveområdet

 6. (Valgfrit) Benyt en af følgende fremgangsmåder til at ændre det prøveområde, der er valgt som standard:

  • Automatisk Klik på håndtaget til et markeret område, og tryk på skråstregstasten (/). Der indsamles prøver fra et nyt område. Tryk på skråstregstasten, indtil du finder det bedste prøveområde.
  • Manuelt Brug det grønne håndtag til at flytte prøveområdet.

  Bemærk:

  Når du markerer store dele af et billede med længere strøg, findes den rette match ikke straks i prøveområdet. Du kan eksperimentere med forskellige muligheder ved at klikke på skråstregen (/), så værktøjet automatisk indsamler flere områder for dig.

 7. Hvis du vil fjerne alle de justeringer, der er foretaget med værktøjet Pletfjerner, skal du klikke på Slet alle.

Tastaturgenveje og ændringstaster

Cirkelformet plet:

 • Ctrl/Kommando + klik for at oprette en cirkelformet plet. Træk for at angive kilden til pletten.
 • Ctrl/Kommando + Alternativ/Alt + klik for at oprette en cirkelformet plet. Træk for at angive størrelsen af pletten.

Rektangulær markering:

 • Alternativ/Alt + træk for at definere en rektangulær markering. Alle pletter inden for markeringen (fremhævet i rødt) slettes, når du slipper museknappen.

Udvidelse af markeret område eller plet:

 • Skift + klik for at udvide en eksisterende markeret plet i "forbind prikkerne"-stil.

Sletning af markeret område eller plet:

 • Vælg et rødt eller grønt håndtag, og tryk på Delete for at slette en markeret justering.
 • Tryk på Alternativ/Alt, mens du klikker på et håndtag, for at slette det.

Rens et foto med funktionen Visualiser punkter

Når du arbejder på en computerskærm, kan du måske identificere og fjerne de mest iøjnefaldende pletter og urenheder. Når du derimod udskriver et foto i fuld opløsning, kan det trykte output indeholde mange urenheder, der ikke er synlige på computerskærmen. Disse urenheder kan være af forskellig type: Støv på kameraets sensor, skønhedsfejl på modellens hud i et portræt eller små skyer på en blå himmel. Ved fuld opløsning er disse urenheder visuelt distraherende.

Med funktionen Visualiser punkter kan du søge efter urenheder, som ikke umiddelbart kan ses. Når du markerer Visualiser punkter (findes i indstillingerne for værktøjet Pletfjerner), inverteres billedet. Du kan derefter bruge værktøjet Pletfjerner i tilstanden Visualiser punkter til at rydde yderligere op i billedet.

Markeringsfeltet Visualiser punkter
Markeringsfeltet Visualiser punkter er en værktøjsindstilling for Pletfjerner

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Åbn en Camera Raw-fil.
  • Med et åbent billede i Photoshop CC skal du vælge Filter > Camera Raw-filter.
 2. Vælg værktøjet Pletfjerner på værktøjslinjen, og marker derefter afkrydsningsfeltet Visualiser punkter.

  Billedet inverteres, og konturerne af billedets elementer bliver synlige.

  Visningen Visualiser punkter er aktiveret, og uønskede elementer er fjernet (øverst); Visningen Visualiser punkter er deaktiveret, og uønskede elementer er fjernet (nederst)
  Ovenfor er visningen Visualiser punkter deaktiveret, og uønskede elementer som f.eks. tynde skyer (venstre) er fjernet (højre)

 3. Brug skydeknappen Visualiser punkter til at variere kontrasttærsklen for det inverterede billede. Flyt skydeknappen til andre kontrastniveauer for at se urenheder såsom støv, prikker eller andre uønskede elementer.

  Bemærk:

  Når afkrydsningsfeltet Visualiser punkter er markeret, kan du ændre visualiseringstærsklen:

  • Øg: Tryk på punktummet (.)
  • Øg (i større trin): Tryk på Skift+punktum (.)
  • Reducer: Tryk på komma (,)
  • Reducer (i større trin): Tryk på Skift+komma (,)

 4. Brug værktøjet Pletfjerner til at klone eller reparere uønskede elementer på fotoet. Ryd markeringen i afkrydsningsfeltet Visualiser punkter for at se resultatbilledet.

 5. Gentag trin 2, 3 og 4 efter behov.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online