I Camera Raw 9.4 eller nyere kan du nemt flette DNG-billedfiler, der er taget som en panoramisk sekvens, til smukke panoramiske sammensætninger. Du kan se en forhåndsvisning af panoramabilledet og foretage justeringer af det, før du genererer det sammenflettede billede.

Fra Adobe Camera Raw 11.0 og frem kan du sammenflette multieksponerede bracketing-billeder (med konsistente belysningsforskydninger) for at lave et HDR-panorama – det hele i ét enkelt trin. Du kan se en forhåndsvisning af HDR-panoramaet og foretage justeringer af det, før det sammenflettede billede genereres.

Opret panoramaer med Adobe Camera Raw
Skab smukke panoramaer i Adobe Camera Raw.

Flet billeder for at lave et panorama eller HDR-panorama

Følg disse trin for at flette billeder for at lave et panorama eller HDR-panorama:

 1. Vælg Filer > Åbn, og vælg DNG-billedkildefilen. Billederne åbnes i dialogboksen Camera Raw.

 2. I Camera Raw-dialogboksen skal du vælge de billedfiler, der skal sammenflettes fra panelet Filmstrip i venstre side. Tryk på Ctrl (Win)/Control (Max) + A for at vælge alle billederne i panelet Filmstrip.

  Panelet Filmstrip i dialogboksen Camera Raw
  Vælg de ønskede billeder fra panelet Filmstrip i dialogboksen Camera Raw.
 3. I panelet Filmstrip skal du klikke på ikonet eller højreklikke på panelet og gøre et af følgende:

  • For fotos med standardeksponering skal du vælge Flet til panorama eller trykke på Ctrl (Win)/Control (Mac) + M for at flette dem til et panorama.
  • Ved eksponerede bracketing-billeder skal du vælge Flet til HDR-panorama for at flette dem til et HDR-panorama. Sammenfletning af et HDR-panorama i ét enkelt trin fungerer ikke med smart forhåndsvisning.
  Oprette et panoramabillede
  Flet billeder for at lave et panorama

  Du kan derefter se en statusbjælke for de flettede billeder for at lave en forhåndsvisning af panoramaet.

 4. I dialogboksen Forhåndsvisning af panoramasammenfletning/Forhåndsvisning af HDR-panoramasammenfletning kan du manuelt vælge en layoutprojicering:

  Sfærisk: Justerer og transformerer billederne, som om de var knyttet til det indvendige af en sfære. Denne projiceringstilstand er god til meget brede panoramaer eller panoramaer i flere rækker.

  Cylindrisk: Projicerer panoramaet, som om det var knyttet til det indvendige af en cylinder. Denne projiceringstilstand er god til meget brede panoramaer, men holder også lodrette linjer lige.

  Perspektiv: Projicerer panoramaet, som om det var knyttet til en flad overflade. Da denne tilstand sikrer at lige linjer forbliver lige, er den god til arkitektonisk fotografi. Meget brede panoramaer fungerer eventuelt ikke så godt med denne tilstand pga. for meget forvrængning nær kanterne på det færdige panorama.

 5. Du kan bruge skyderindstillingen Kantfordrejning (0-100) til at fordreje panoramaer/HDR-panoramaer, så de fylder hele lærredet. Brug denne indstilling til at bevare billedindholdet nær kanten af det flettede billede, da det eventuelt kan mistes under beskæring. Skyderen kontrollerer, hvor meget kantfordrejning, der skal anvendes.

  En højere skyderindstillingsværdi bevirker, at kanten af panoramaet kommer tættere på den omgivende rektangulære ramme.

 6. Under forhåndsvisning af panoramaet kan du vælge Automatisk beskæring for at fjerne uønskede gennemsigtige områder omkring det sammenflettede billede. Du kan også se det samlede antal af flettede billeder i dialogboksen Forhåndsvisning af panoramasammenfletning/Forhåndsvisning af HDR-panoramasammenfletning.

  Forhåndsvisning af HDR-panoramasammenfletning
  Se det samlede antal af flettede billeder for at lave et panorama.
 7. Når du har anvendt de ønskede indstillinger, skal du klikke på Sammenflet i dialogboksen med forhåndsvisningen.

  I dialogboksen Sammenflettet resultat kan du angive placeringen og filnavnet og derefter klikke på Gem. Alternativt kan du klikke på alt og Sammenflet for at gemme panoramaet i samme mappe som kildebilledet med standardfilnavngivningen.

  Bemærk:

  Projiceringsindstillinger af layoutet og  Kantfordrejning kan ikke redigeres, når panoramaet er genereret. Du kan dog redigere indstillingerne Billedarbejdsforløb.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online