Brugerhåndbog Annuller

Workflow Builder

Lær, hvordan du bruger arbejdsrummet Arbejdsforløb til nemt at kombinere forskellige opgaver og sammenføje dem for at oprette dine egne arbejdsforløb, der kan bruges igen og igen.

Arbejdsrummet Arbejdsforløb

Arbejdsrummet Arbejdsforløb er tilgængeligt fra programlinjen øverst. Du kan også skifte til arbejdsrummet Arbejdsforløb ved at gå til Vinduer > Arbejdsrum > Arbejdsforløb.

Arbejdsrummet Arbejdsforløb

Arbejdsrummet består af følgende paneler:

 • Opgavediagram: Denne vises i midten af arbejdsrummet. Brug denne plads til at tilføje opgaver i den ønskede rækkefølge for at lave dine arbejdsforløb.
 • Oplysninger om arbejdsforløb: I højre side vises oplysningerne om arbejdsforløbet og dets opgaver. Brug dette panel til at navngive arbejdsforløbsforudindstillingerne, angive destinationsmappen for outputtet og tilpasse dine opgaveindstillinger.
 • Panelet Arbejdsforløb: Nederst til venstre ud for panelet Filtre og Samling vises panelet Arbejdsforløb.  Alle dine arbejdsforløbsforudindstillinger vises her. Nederst i panelet Arbejdsforløb finder du indstillingerne Start arbejdsforløb og Vis status.
 • Panelet Indhold vises nederst i midten, og panelet Mapper og Foretrukne vises øverst til venstre.

Opbyg dit arbejdsforløb

Kom i gang med at lave dine arbejdsforløb ved at skifte til arbejdsrummet Arbejdsforløb. Arbejdsrummet Arbejdsforløb bør vises på programlinjen sammen med de andre arbejdsrum som Essentials, Biblioteker osv. Du kan også skifte til arbejdsrummet ved at gå til Vinduer > Arbejdsrum > Arbejdsforløb.

Opret et nyt arbejdsforløb

 1. Hvis du vil oprette en ny forudindstilling, skal du gøre et af følgende:

  • Klik på ikonet + i panelet Arbejdsforløb.
  • Klik på indstillingen Opret nyt arbejdsforløb i panelet Arbejdsforløb.
  • Ctrl-klik (macOS) eller højreklik (Win) i panelet arbejdsforløb for at åbne genvejsmenuen. Vælg Opret nyt arbejdsforløb.
  Opret nyt arbejdsforløb

  Opret en ny forudindstilling

 2. Der oprettes et nyt arbejdsforløb med navnet Mit arbejdsforløb, som vises i panelet Arbejdsforløb.

Føj opgaver til arbejdsforløbet

Når det tomme arbejdsforløb er oprettet, skal du begynde at tilføje de ønskede opgaver for at starte sammenføjningen af arbejdsforløbet.

 1. Gør følgende for at tilføje en opgave:

  • Klik på Tilføj opgave i sektionen Opgavediagram.
  • Klik på ikonet + i nederste venstre hjørne af sektionen Opgavediagram.
  Tilføj en opgave

 2. Vælg fra listen over tilgængelige opgaver – Batchomdøbning, Skift format, Skaler til og Anvend metadata, og tilføj dem i den ønskede rækkefølge for at lave dit arbejdsforløb.

Angiv oplysninger om din arbejdsproces og dine opgaver

I sektionen Oplysninger om arbejdsforløb kan du angive navnet på Arbejdsforløbsforudindstillingen ,indstillinger for lagring af arbejdsforløb (outputplacering) og Opgaveoplysninger baseret på den valgte opgave.

Navn for forudindstilling for arbejdsforløb

 • Navn på forudindstilling: Indtast navnet på arbejdsforløbsforudindstillingen.
Navn for forudindstilling for arbejdsforløb

Bemærk:

Indstillingen Gem overskriver den eksisterende forudindstilling. Hvis du vil oprette en kopi af et arbejdsforløb, skal du højreklikke på den for at duplikere arbejdsforløbsforudindstillingen først og derefter redigere og gemme den. 

 

Indstillinger for at gemme arbejdsforløb

 • Gem i: Udvid rullemenuen for at vælge en placering – Oprindelig filplacering og Specifik mappe.
 • Hvis du vælger muligheden Specifik mappe, kan du bruge feltet Gennemse til at angive en placering for eksporterede filer. 
 • Aktivér afkrydsningsfeltet navngivet Gem i undermappe, og indtast et navn for at angive en placering for undermappen. 
 • Du kan også Administrere konflikter ved at vælge en af mulighederne på rullelisten – Opret unikt filnavn, Overskriv eksisterende fil eller Spring fil over.
Indstillinger for at gemme arbejdsforløb

Opgaveoplysninger

Erstat format

Brug denne indstilling til at ændre formatet ved hjælp af panelet Arbejdsforløb. Bridge understøtter JPEG, DNG, TIFF og PNG til konvertering.

Erstat format

Anvend metadata:

 • Medtag oprindelige metadata: Markér dette afkrydsningsfelt, og brug rullemenuen til at vælge imellem de metadata, der er knyttet til de filer, du ønsker at beholde.
 • Markér afkrydsningsfeltet Fjern oplysninger om sted for at fjerne stedsspecifikke metadata fra de gemte filer.
 • Anvend metadataskabelon: Markér dette afkrydsningsfelt, og vælg mellem følgende felter:
  • Navn: Vælg mellem de tilgængelige metadata fra rullemenuen Navn. 
  • Metode: Vælg en metode – Vedhæft metadata eller Erstat metadata.
  • Yderligere søgeord (adskilt af semikolon): Brug dette felt til at føje yderligere søgeord til de filer, du vil eksportere.

Få mere at vide om anvendelse af metadataskabeloner i Arbejd med metadataskabeloner.

Anvend metadata

Skaler til

Denne indstilling gælder kun for JPEG, PNGog TIFF.

 • Skalér billede: Vælg denne indstilling for at indstille en skaleringsprocent.
 • Skalér til: Vælg denne indstilling for at ændre størrelsen på dine aktiver, så de passer til eller udfylder et rektangelområde, og angiv målene. Du kan ændre størrelsen på billeder baseret på Lang kant, Kort kant eller Bredde og højde.
  • Når du vælger Tilpas, kan du tilpasse dit billede og skalere det baseret på Lang kant, Kort kant eller Bredde og højde.
   1. Lang kant: Du kan manuelt ændre mål og opløsning, før du skalerer dine billeder.
   2. Kort kant: Du kan manuelt ændre mål og opløsning, før du skalerer dine billeder.
   3. Bredde og højde: Du kan manuelt ændre bredde, højde og opløsning, før du skalerer dine billeder. Når du vælger Bredde og højde som Tilpas, ændres størrelsen på billedet i henhold til et målrektangel.
  • Når du vælger Udfyld, kan du skalere på baggrund af Bredde og højde. Du kan også se billedminiaturer, hvor billedernes oprindelige og nye størrelser er angivet hver miniature.
  • Du kan angive opløsningen for dit billede i pixels/tommer eller pixels/cm og mål i pixels/tommer/cm.
 • Forstør ikke: Vælg denne indstilling for at sikre, at dit billede ikke bliver forstørret ved skalering.
 • Gensamplingsmetode: Vælg en af de tilgængelige Gensamplingsmetoder – Bi-lineær, Bi-kubisk (bedst til jævne farveforløb) eller Bi-kubisk skarpere (bedst til reduktion).
Skaler til

Batchomdøbning

 • Navn på forudindstilling: Vælg en forudindstilling i menuen Forudindstillinger for at omdøbe med ofte anvendte navngivningsskemaer. Vigtigt:Forudindstillingerne for batchomdøbning bruges som reference i Workflow Builder. Alle ændringer, der er foretaget i indstillingerne for omdøbning, skal gemmes først for at blive valgt i arbejdsforløbet.

  Bemærk!
  • Hvis du ændrer en forudindstilling for en batchomdøbning uden for Workflow Builder, og hvis denne forudindstilling refereres til i et arbejdsforløb, vil ændringerne, der er foretaget i forudindstillingen for batchomdøbning, blive overholdt
  • Hvis du sletter en forudindstilling for batchomdøbning uden for Workflow Builder, går den forudindstillede reference tabt i arbejdsforløbet.
 • Nyt filnavn: Vælg elementer fra menuerne, og indtast den relevante tekst for at oprette nye filnavne. Klik på plusikonet (+) eller ikonet Slet ( ) for at tilføje eller slette elementer.
 • Indstillinger: Vælg Bevar aktuelt filnavn i XMP-metadata, hvis du vil bevare det oprindelige filnavn i metadataene. Under Kompatibilitet skal du vælge de operativsystemer, som de omdøbte filer skal være kompatible med. Det aktuelle operativsystem vælges som standard og kan ikke fravælges.
Bemærk:

Når du har indtastet oplysninger om arbejdsforløbet, opgaveoplysninger og gemt arbejdsforløbsforudindstillingen, vises det i panelet Arbejdsforløb og er klar til brug.

 

Batchomdøbning

Kør arbejdsforløbet

Når du har angivet oplysninger om arbejdsforløbet, opgaveoplysninger og gemt arbejdsforløbsforudindstillingen, vises det i panelet Arbejdsforløb.

 1. Gør et af følgende for at starte et arbejdsforløb:

  • Træk og slip de valgte aktiver fra panelet Indhold til en forudindstilling i panelet Arbejdsforløb, og klik på Start arbejdsforløb.
  • Vælg aktiverne i panelet Indhold, og Ctrl-klik (macOS) eller højreklik (Windows) for at åbne genvejsmenuen. Vælg Arbejdsforløb, og vælg den ønskede forudindstilling
  • Gå til Filer > Arbejdsforløb , og vælg den ønskede forudindstilling
  Bemærk:

  Hvis en arbejdsforløbsforudindstilling ikke gemmes, når du har foretaget ændringer, bliver du bedt om enten at gemme ændringerne og fortsætte med dem eller kassere ændringerne og fortsætte uden dem.

   

   

Se status på arbejdsforløb

Du kan se hele din arbejdsforløbjobliste, der inkluderer ventende jobs, aktive jobs og fuldførte jobs. Hvis du vil kontrollere forløbet af dine arbejdsforløb, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Vis status nederst i panelet Arbejdsforløb

  Vis status

 2. I dialogboksen Status på arbejdsforløb, der åbnes, kan du se den aktuelle status for dine arbejdsforløbjobs. 

  Status på arbejdsforløb

 3. Klik på Ryd for at fjerne joblisten, og klik på Luk for at lukke statusvinduet. 

Annuller et arbejdsforløb

Gør følgende for at annullere et arbejdsforløb:

 1. Klik på Vis status nederst i panelet Arbejdsforløb

  Vis status

 2. I dialogboksen Status på arbejdsforløb kan du når som helst klikke på ikonet Annuller , der kan ses ud for en valgt jobstatus, for at stoppe arbejdsforløbprocessen.

  Annuller arbejdsforløb

Angiv præferencer for arbejdsforløb

Du kan indstille præferencer for arbejdsforløb ved at gøre følgende:

 1. Gå til Adobe Bridge > Præferencer > Arbejdsforløb(macOS) eller Rediger > Præferencer > Arbejdsforløb (Windows)

 2. I panelet Indstillinger kan du indstille dine præferencer for de oplysninger, der vises i dialogboksen Status på arbejdsforløb.

  • Maks. antal arbejdsforløbjobs, der kan være på joblisten: Indtast manuelt en ønsket værdi. Det maksimale antal joboplysninger i dialogboksen Job har en standardværdi på maks. 100. Bridge sletter ældre historik over de 100 joboplysninger.
  • Maks. antal arbejdsforløbjobs i gang: Indtast manuelt en ønsket værdi. Du kan sætte 20 eksportjobs i kø ad gangen.
  Indstillinger for arbejdsforløb

Understøttede billedformater

Følgende billedformater understøttes for opgaven Skift format:

JPEG

Billedkvalitet: Brug skydeknappen til at indstille billedkvaliteten. Værdierne kan variere mellem 1 (minimum billedkvalitet) til 12 (maksimal billedkvalitet).

Skift format JPG

PNG

 • Bitdybde: 16-bit eller 8-bit version
 • Farverum: Ved de fleste farvestyrede arbejdsprocesser er det bedst at bruge en forudindstillet farveindstilling, som er testet af Adobe sRGB. Vælg en indstilling for farverum baseret på dine præferencer.
 • Gem gennemsigtighed: Denne giver dig mulighed for at bevare gennemsigtigheden af dit billede.
Skift format PNG

TIFF

 • Komprimering: Når du gemmer billeder som TIFF, kan du vælge at komprimere og zippe filer.
 • Farverum: Ved de fleste farvestyrede arbejdsprocesser er det bedst at bruge en forudindstillet farveindstilling, som er testet af Adobe sRGB. Vælg en ud fra dine præferencer.
 • Bitdybde: Brugerne kan vælge at gemme farveoplysninger i to skemaer – 8 bit pr. komponent eller 16 bit pr. komponent.
 • Gem gennemsigtighed: Giver dig mulighed for at bevare gennemsigtigheden af dit billede.
Skift format TIFF

DNG

 • JPEG-forhåndsvisning: Du kan vælge en indstilling for forhåndsvisning – Ingen, Medium og Fuld.
 • Integrer original RAW-fil: Aktivér denne for at integrere den originale RAW-fil.
 • Slet oprindelig fil: Aktivér denne for at slette den originale fil, når filformatet er blevet ændret.
Skift format DNG

Brug eksemplet på arbejdsforløbforudindstillingen for at se en arbejdsforløbforudindstilling i handling

Du kan bruge eksemplet på arbejdsforløbforudindstillingen med navnet Omdøb, Skift format og Skaler til, der som standard er tilgængelig i Bridge. Klik på denne arbejdsforløbforudindstilling for at få vist oplysningerne.

Eksempel på arbejdsforløb

Du kan også duplikere denne forudindstilling og gemme den med et nyt navn for at finjustere og udforske indstillingerne.

Dubler forudindstilling

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?