Brugerhåndbog Annuller

Se en forhåndsvisning af billeder og rediger optagelsestidspunktet

Få forhåndsvist billeder i panelet Forhåndsvisning, i Forhåndsvisning i fuld skærm og i korrekturtilstand.

Du kan få forhåndsvist billeder i Adobe Bridge i panelet Forhåndsvisning i fuldskærmsvisning og i korrekturtilstand. Panelet Forhåndsvisning viser op til ni miniaturebilleder, så du hurtigt kan sammenligne dem. Forhåndsvisning i fuld skærm viser billeder i fuld skærm. Tilstanden for korrektur viser billeder i fuldskærmsvisning, hvor du kan navigere i billederne, tilpasse dit valg, klassificere, tildele etiketter og rotere og åbne billeder i Camera Raw.

Vis billeder som et diasshow

Med kommandoen Diasshow kan du få vist miniaturebilleder som et diasshow, der vises på hele skærmen. Dette gør det let at arbejde med store versioner af alle grafikfilerne i en mappe. Du kan panorere over billeder og zoome ind og ud under et diasshow samt angive indstillinger, der kontrollerer visningen af diasshowet, herunder overgange og billedtekster.

 • Hvis du vil se et diasshow, skal du åbne en mappe med billeder eller markere de billeder, du vil have vist i diasshowet, og vælge Vis > Diasshow.
 • Tryk på H under visning af diasshowet for at få vist kommandoer til arbejdet med diasshows.
 • Tryk på L under visning af diasshowet, eller vælg Vis > Indstillinger for diasshow for at angive indstillinger for diasshowet.

  Visningsindstillinger:

  Vælg at slukke andre skærme, gentage diasshowet eller zoome tilbage og frem.

   

  Indstillinger for dias:

  Angiv diasvarighed, billedtekster og diasskalering.

   

  Indstillinger for overgang:

  Angiv overgangsformat og -hastighed.

   

Vis billeder med panelet Forhåndsvisning

 1. Vælg op til ni billeder fra panelet Indhold, og vælg eventuelt Vindue > panelet Vis.

Vis billeder med forhåndsvisning i fuld skærm

 • Vælg et eller flere billeder, og vælg Vis > Forhåndsvisning i fuld skærm, eller tryk på mellemrumstasten.
 • Tryk på plus-tegnet (+) eller minus-tegnet (-) for at zoome ind eller ud på billedet, eller klik på billedet for at zoome til det punkt. Du kan også rulle med musen for at sætte størrelsen op eller ned.
 • Zoom ind og træk for at panorere billedet.
 • Tryk på tasterne højre pil og venstre pil for at gå til næste og forrige billede i mappen.

  Bemærk: Hvis du har valgt flere billeder, før du gik ind i Forhåndsvisning i fuld skærm, kan du komme igennem de valgte billeder ved at trykke på højre pil og venstre pil.

 • Tryk på mellemrumstasten eller Esc for at afslutte Forhåndsvisning i fuld skærm.

Bedømmelse og valg af billeder med Tilstanden for korrektur

Tilstanden for korrektur er en dedikeret fuldskærmsvisning til gennemsyn af valgte billeder, finjustering af udvalgte billeder og udførelse af grundlæggende redigeringsfunktioner. Tilstanden for korrektur viser billederne i en roterende "karrusel", hvor du kan navigere interaktivt.

Tilstanden for korrektur

 1. Åbn en mappe med billeder, eller vælg de billeder, du vil have vist, og vælg Vis > Tilstanden for korrektur.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen med venstre eller højre pil i nederste venstre hjørne af skærmen, eller tryk på tasten venstre pil eller højre på tastaturet for at gå til forrige eller næste billede.

  • Træk billedet i forgrunden til højre eller venstre for at hente det forrige eller næste billede frem.

  • Klik på et tilfældigt billede i forgrunden for at hente det frem forrest.

  • Træk et tilfældigt billede væk nederst fra skærmen for at fjerne det fra valget. Eller klik på knappen pil ned i nederste venstre hjørne af skærmen.

  • Højreklik (Windows) eller hold Ctrl nede, og klik (Mac OS) på et tilfældigt billede for at bedømme det, anvende en etiket, rotere eller åbne det.

  • Tryk på ] for at rotere billedet i forgrunden 90° med uret. Tryk på [ for at rotere billedet 90° mod uret.

  • Tryk på Esc, eller klik på knappen X i nederste højre hjørne af skærmen for at forlade Tilstanden for korrektur.

  • Klik på knappen Ny samling i nederste højre hjørne af skærmen for at oprette en samling ud fra de valgte billeder og forlade Tilstanden for korrektur.

  Bemærk:

  For at få vist tastaturgenveje til at arbejde i Tilstanden for korrektur skal du trykke på H, mens du er i Tilstanden for korrektur.

Brug af lupværktøjet

Med lupværktøjet kan du forstørre dele af et billede. Lupværktøjet er tilgængeligt i panelet Vis og på det forreste eller valgte billede i Tilstanden for korrektur. Hvis billedet vises ved mindre end 100 %, forstørres lupværktøjet som standard til 100 %. Du kan vise et lupværktøj pr. billede.

 • Hvis du vil forstørre et billede med lupværktøjet, skal du klikke på det i panelet Vis eller i Tilstanden for korrektur. I Tilstanden for korrektur kan du også klikke på knappen lupværktøj i nederste højre hjørne af skærmen.
 • Hvis du vil skjule lupværktøjet, skal du klikke på X i nederste højre hjørne af værktøjet eller klikke inden for det forstørrede område af værktøjet. I Tilstanden for korrektur kan du også klikke på knappen lupværktøj i nederste højre hjørne af skærmen.
 • Træk lupværktøjet ind på billedet, eller klik på et andet område af billedet for at ændre det forstørrede område.
 • Hvis du vil zoome ind og ud med lupværktøjet, skal du bruge muserullehjulet eller trykke på plustasten (+) eller minustasten (-).
 • Hvis du vil have vist flere lupværktøjer i flere billeder i panelet Vis, skal du klikke på de individuelle billeder.
 • Hvis du vil synkronisere flere lupværktøjer i flere billeder i panelet Vis, skal du holde Ctrl (Windows) eller Command (Mac OS) nede og klikke eller trække billederne.

Brug af softwaregengivelse til forhåndsvisninger

Vælg denne indstilling, hvis diasshow eller billeder i panelet Forhåndsvisning, Forhåndsvisning i fuld skærm eller Tilstanden for korrektur ikke vises korrekt. Forhåndsvisninger vises korrekt, hvis du bruger softwaregengivelse, men der kan også være visse begrænsninger, f.eks. at visningshastigheden sænkes.

 1. Vælg Brug softwaregengivelse i Avancerede indstillinger.
 2. Genstart Adobe Bridge.
Bemærk:

Softwaregengivelse aktiveres automatisk på computere med mindre end 64 MB VRAM og på computere med to skærme med under 128 MB VRAM.

Rediger billedets optagelsestidspunkt

Det kan være nødvendigt at ændre optagelsestidspunktet for dine billedfiler, hvis du rejser til en anden tidszone og ikke ændrer dato og klokkeslæt på kameraet, inden du begynder at fotografere. Bridge giver dig mulighed for at ændre optagelsestidspunktet for JPEG- og RAW-billedfiler.

Hvis du vil ændre optagelsestidspunktet, skal du vælge en eller flere billedfiler og udføre følgende trin:

  • Vælg Rediger > Rediger optagelsestidspunkt.
  • Højreklik på miniaturebilledet i panelet Indhold, og vælg Rediger optagelsestidspunkt.
  • I panelet Metadata i området Kameradata (Afslut) skal du klikke på redigeringsikonet ud for feltet Oprindelig dato og klokkeslæt, som vist nedenfor.
  Redigeringsknappen i panelet Metadata

  Dialogboksen Rediger optagelsestidspunkt vises, som vist nedenfor:

 1.  I dialogboksen Rediger optagelsestidspunkt skal du i feltet Justeringstype angive følgende:

  • Vælg Skift til en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt for at ændre optagelsesdatoen og klokkeslættet. Vælg en ny dato og klokkeslæt i feltet Korrigeret tidspunkt.
  • Markér afkrydsningsfeltet Skift efter timer, minutter og sekunder for at ændre optagelsestidspunktet til det angivne antal timer, minutter og sekunder.
   • Vælg Tilføj, hvis du vil føje det angivne antal timer, minutter og sekunder til det oprindelige optagelsestidspunkt.
   • Vælg Træk fra, hvis du vil trække det angivne antal timer, minutter og sekunder fra det oprindelige optagelsestidspunkt.
  • Markér afkrydsningsfeltet Skift til filoprettelsesdato og -klokkeslæt for at indstille optagelsestidspunktet i kameradataene til filoprettelsesdatoen.
 2. Klik på Skift for at anvende ændringerne i de valgte filer.

Tilbage til originalt optagelsestidspunkt

Hvis du vil ændre optagelsestidspunktet tilbage til det originale, skal du vælge billedet og gøre et af følgende:

 • Vælg Rediger > Tilbagefør optagelsestidspunkt til oprindeligt tidspunkt.
 • Højreklik på billedet, og vælg Tilbagefør optagelsestidspunkt til oprindeligt tidspunkt.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?