Procesversion er den teknologi, som Camera Raw bruger til at justere og gengive fotos. Afhængigt af hvilken procesversion du bruger, har du forskellige muligheder og indstillinger til rådighed under fanen Grundlæggende, og når du foretager lokale justeringer.

Procesversion 5

Nye billeder redigeret i Camera Raw 11 bruger procesversion 5. PV5 har forbedret høj ISO-gengivelse, der gør det lettere at fjerne lilla farvetoner, der undertiden ses i skyggerne på svagt belyste billeder. PV5 har også en forbedret Fjern tåge-skydeknap. Med denne kan du nemt tilføje tåge af kreative grunde, når du flytter skydeknappen Fjern tåge til venstre.

Procesversion 4

Billeder, der redigeres for første gang i Camera Raw 10, bruger procesversion 4. PV4 tilføjer understøttelse af funktionen Områdemaske og en forbedret Automaskering, der håndterer billedstøj bedre. Billeder i PV3 (2012) bliver automatisk opgraderet til PV4, hvis der ikke er anvendt nogen automaskeringsjusteringer.

Procesversion 3 (2012)

Billeder, der redigeres for første gang i Camera Raw 7, bruger procesversion 3. PV3 indeholder nye tonekontrolelementer og nye tone-kortlægningsalgoritmer til billeder med høj kontrast. Med PV3 kan du justere Højlys, Skygger, Hvide, Sorte, Belysning og Kontrast i panelet Grundlæggende. Du kan også anvende lokale rettelser til hvidbalance (Temperatur og Farvetone), Højlys, Skygger, Støj og Moiré.

 

Procesversion 2 (2010)

Billeder, der blev redigeret i Camera Raw 6, brugte som standard PV2. PV2 giver forbedret skarphedsjustering og støjreduktion sammenlignet med den tidligere procesversion, PV1.

Procesversion 1 (2003)

Det oprindelige behandlingsprogram, der blev anvendt af Camera Raw-version 5.x og tidligere.

Du kan opdatere tidligere redigerede fotos til den aktuelle procesversion for at udnytte fordelene med den nyere behandling.

Hvis du vil opdatere et foto til Camera Raw 10-processen (PV4), skal du benytte den ene af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen Opdater til aktuel proces (udråbstegn-ikonet) i nederste højre hjørne af billedeksemplet.
  • I fanen Kamerakalibrering skal du vælge Proces > Version 4 (Aktuel).

Hvis du vil anvende en ældre procesversion til et foto, skal du gå til fanen Kamerakalibrering og vælge Proces
> Version 3 (2012), Proces > Version 2 (2010) eller Proces > Version 1 (2003).