Adobe Sign voor Salesforce configureren voor het verzenden van grote documenten (groter dan 4,0 MB vanaf de pagina Overeenkomsten verzenden; en 9,0 MB bij het verzenden van batchovereenkomsten) en voor pushovereenkomsten die niet in de Salesforce-omgeving zijn gemaakt

Voorwaarden

Voor de callbackgebruiker (vereist voor de configuratie van zowel grote documenten als pushovereenkomsten) zijn twee elementen vereist:

Opmerking:

Salesforce Professional Edition biedt geen ondersteuning voor transacties met grote documenten of pushovereenkomsten. 


De site voor de services instellen

Voordat u de services voor grote documenten en pushovereenkomsten instelt, moet de callbackomgeving worden gedefinieerd.

Dezelfde site en gebruiker kunnen voor één of beide services worden gebruikt.

In de onderstaande instructies wordt aangeraden dat u een nieuwe en toegewijde gebruiker en profiel instelt. Dit garandeert dat er een bekende, minimaal geautoriseerde machtigingenset van kracht is, waarbij een gebruiker wordt ingesteld die hoogstwaarschijnlijk nooit zal worden uitgeschakeld. Het gevolg is dat de services altijd beschikbaar zijn.

Overzicht van de vereiste stappen:

De callbackgebruiker definiëren

De callbacksite instellen

De individuele service configureren


De Adobe Sign-callbackgebruiker definiëren

Een toegewijde gebruiker wordt aanbevolen om objectmachtigingen voor het callbackproces te verlenen. 

1. Creëer het nieuwe callbackgebruikersprofiel

 • Kloon het standaardgebruikers profiel
  • Geef een intuïtieve naam aan het nieuwe profiel (bijvoorbeeld Adobe Sign-callbackgebruiker)
 • Bewerk het profiel
  • Onder Aangepaste tabinstellingen moeten beide tabbladen voor Adobe Sign-beheer zijn ingesteld op Standaard Aan
  • Controleer of deze Visualforce-pagina's zijn ingeschakeld 
   • echosign_dev1.EchosignAdmin
   • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
 • Sla het profiel op
1_clone_standarduserprofile
2_name_the_profile

2. Creëer een nieuwe gebruiker met een standaard Salesforce-licentie

 • Geef de gebruiker een intuïtieve naam (bijvoorbeeld Adobe Sign-callback)
 • Wijs een Salesforce-licentie toe
 • Wijs het profiel toe dat u hierboven hebt gemaakt
4_create_a_new_user
 • Sla de nieuwe gebruiker op
 • Verifieer de gebruiker om het bekende wachtwoord in te stellen

 

3. Voeg de machtigingenset Adobe Sign-integrator toe aan de callbackgebruiker

 • Navigeer naar Setup > Beheer > Gebruikers > Gebruikers
 • Klik op de koppeling Volledige naam van uw callbackgebruiker
 • Plaats de muis op de koppeling Toewijzingen machtigingenset bovenaan de pagina en klik op de knop Toewijzingen bewerken
Machtigingenset

Wanneer de pagina Toewijzingen machtigingenset wordt geopend:

 • Selecteer de machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruiker
 • Klik op de knop Toevoegen om de machtigingenset te verplaatsen naar de kolom Ingeschakeld
 • Klik op Opslaan
Voeg de set toe

 

4. Activeer de callbackgebruiker in Adobe Sign

Door een overeenkomst te verzenden, genereert en activeert u de gebruiker in uw Adobe Sign-account:

 • Meld u aan bij Salesforce als callbackgebruiker
 • Navigeer naar het tabblad Overeenkomst (App Launcher > Adobe Sign voor Salesforce > Overeenkomsten)
 • Klik op Nieuw om een nieuwe overeenkomstpagina te openen
 • Configureer een basisovereenkomst
  • Voeg een ontvanger toe. Een ontvanger van een willekeurig type volstaat, inclusief een volledig vals e-mailadres    
  • Voeg een bestand bij. Dit mag een willekeurig bestand zijn
 • Klik op Verzenden
send_agreement
 • Klik op OK op de pagina na verzending om terug te gaan naar de overeenkomst
 • Klik op de knop Annuleren om de overeenkomst te annuleren

 

 

5. Koppel de callbackgebruiker aan Adobe Sign

 • Navigeer naar de pagina Adobe Sign-beheer (App Launcher > Adobe Sign voor Salesforce > Adobe Sign-beheer)
 • Klik op Een account koppelen onder de koptekst Callbackgebruiker
5_1_link_the_callbackuser

De pagina Toegang verlenen? wordt getoond 

 • Klik op Toestaan
5_4_allow_access-accept
 • Verifieer op de Adobe Sign-beheerpagina dat de callbackgebruiker correct gekoppeld is
5_5_authenticatedcallbackuser
 • Meld u af van Salesforce
 • Meld u opnieuw aan als uw Salesforce-beheerder


De callbacksite instellen

U moet een site installeren en configureren voor de Adobe Sign-callback, zodat de updates van de overeenkomst via een pushbewerking tijdig naar Salesforce kunnen worden verzonden.

Opmerking:

Als u geen Salesforce-sites in uw Salesforce-organisatie hebt gebruikt, moet u eerst een Force.com-domeinnaam registreren die wordt gebruikt voor al uw Salesforce-sites in het account. (Zie Een aangepast Force.com-domein registreren in Salesforce.com Help). Als u een nieuwe domeinnaam registreert, wordt aangeraden om geen bijzonder lange domeinnaam te gebruiken, omdat de beveiligde web-URL anders de limiet van 255 tekens voor Adobe Sign-callback-URL's kan overschrijden.

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites
 2. Registreer de domeinnaam van uw site
  1. Typ de naam van uw gewenste domein in het tekstveld na http://
  2. Klik op de knop Beschikbaarheid controleren om er zeker van te zijn dat het domein beschikbaar is voor gebruik
   1. Als u een beschikbaar domein hebt, wordt het bericht Succes weergegeven.
  3. Accepteer de Gebruiksvoorwaarden en klik op de knop Mijn Force.com-domein registreren
Het deelvenster Siteconfiguratie

De pagina Sites wordt vernieuwd en uw nieuwe site wordt getoond

  3. Klik op de knop Nieuw

 • De pagina Site bewerken wordt geladen
Adobe Sign-callbackparameters

4. Ga als volgt te werk op de pagina Site bewerken:

 • Stel de waarde voor het Sitelabel in op: Adobe Sign-callback
 • Stel de waarde voor Sitenaam in op: Adobe_Sign_Callback
 • Stel de waarde voor Sitecontact in op de Salesforce-gebruiker die meldingen zal ontvangen over de sites. In de meeste gevallen is dit de accountbeheerder.
 • Stel de waarde voor Standaardwebadres in op: AdobeSignCallback
 • Schakel het besturingselement Actief in.
 • Stel de waarde voor de startpagina van de actieve site in op: EchoSignCallback
  • EchoSign is de verouderde naam voor het Adobe Sign-product

 

De velden moet er als volgt uitzien:

Adobe Sign-callback

    5. Klik op Opslaan 

 


De IP-bereiken voor de site toevoegen

    6. Voeg de instellingen voor openbaar toegankelijke IP-bereiken aan de site toe, zodat deze slechts beperkt toegankelijk is voor Adobe Sign-IP's

        a. Op de pagina Sitedetails van uw callbacksite klikt u op de knop Instellingen openbare toegang

        b. Klik op de koppeling Aanmeldings-IP-bereik om naar de bijbehorende sectie te gaan

        c. Klik op de knop Nieuw.

        d. In het dialoogvenster Inlog-IP-bereiken voert u het eerste IP-adresbereik in:

○ Eerste IP-adres: 52.71.63.224

○ Laatste IP-adres: 52.71.63.255

○ Beschrijving: Adobe Sign

        e. Klik op Opslaan

enter_the_ip_addressrange

Opmerking:

Als de fout “De lijst met IP-bereiken bevat uw huidige IP-adres niet...” wordt weergeven, kunt u de optie Dit IP-bereik opslaan ook als het niet mijn huidige IP-adres bevat inschakelen. Klik nogmaals op Opslaan.

 

        f. Herhaal de stappen b t/m e hierboven voor alle onderstaande IP-adresbereiken:

Eerste IP-adres

Laatste IP-adres

Beschrijving

40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Sign
40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Sign
40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Sign
40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Sign
51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Sign

52.35.253.64

52.35.253.95

Adobe Sign

52.48.127.160

52.48.127.191

Adobe Sign

52.58.63.192

52.58.63.223

Adobe Sign

52.196.191.224

52.196.191.255

Adobe Sign

52.65.255.192

52.65.255.223

Adobe Sign

13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign

 

De definitieve IP-bereiken voor aanmelding voor de Adobe Sign-callbacksite moeten als volgt worden weergegeven:

ip_ranges


Individuele services configureren

Grote documenten worden (tot een bepaalde limiet) automatisch ondersteund voor het verzenden van transacties en achtergrondhandelingen:

 • Transacties verzenden: wanneer u op de knop Verzenden ter ondertekening klikt (op de pagina Overeenkomsten), kunt u één document van maximaal 4,0 MB verzenden, of meerdere documenten met een totale grootte van 4,0 MB.
 • Achtergrondhandelingen: wanneer u een document op de achtergrond verzendt, kunt u één document van maximaal 9,0 MB verzenden of meerdere documenten met een totale grootte van 9,0 MB. (Zie de handleiding voor geavanceerde aanpassingen voor meer informatie over achtergrondhandelingen.)

 

Om grotere documenten in te schakelen, moet u het volgende doen:

 • Bewerk het callbackgebruikersprofiel om extra toegang te verlenen
 • Schakel de optie Aantal aanroepen bijlageservice in voor het callbackgebruikersprofiel
 • Bewerk de site zodat deze de Apex-klasse LargeFileDownloadService toestaat
 • Werk de aangepaste instellingen bij zodat de callback-URL wordt gebruikt


Het callbackgebruikersprofiel bewerken

Ga als volgt te werk om de machtigingen op objectniveau in te schakelen voor de gebruiker van de Adobe Sign-callbacksite.

 • Klik op de knop Bewerken op de pagina Adobe Sign-callbackprofiel en schuif naar beneden naar Aangepaste objectmachtigingen
 • Schakel alle machtigingen in voor het Overeenkomsten-object (Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alles weergeven, Alles wijzigen)
 • Schakel de Apex-klasse echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService in
 • Klik op Opslaan
Aangepaste objectmachtigingen


Schakel de optie Aantal aanroepen bijlageservice in voor het callbackgebruikersprofiel

 • Navigeer naar Objectbeheer > Overeenkomst > Velden en relaties 
 • Klik op het Veldlabel Aantal aanroepen bijlageservice
 • Klik op de knop Beveiliging op veldniveau instellen
 • Schakel de beide opties Zichtbaar en Alleen-lezen in voor het callbackgebruikersprofiel
 • Klik op Opslaan
invocation_countsettings


Bewerk de site zodat deze de Apex-klasse LargeFileDownloadService toestaat

U moet ook het profiel voor uw Adobe Sign-callbacksite aanpassen om de Apex-klasse LargeFileDownloadService toe te voegen zodat deze zichtbaar is

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites
 2. Klik op het label voor de site Adobe Sign-callback
 3. Klik op de knop Instellingen voor openbare toegang
Openbare toegang

 

    4. Klik op de koppeling Toegang tot Apex-klassen inschakelen om naar de desbetreffende sectie te gaan, en klik vervolgens op Bewerken

Apex-klasse inschakelen

 

 • In de lijst Beschikbare Apex-klassen aan de linkerkant selecteert u echosign_dev1.LargeFileDownloadService en klikt u op Toevoegen om deze te verplaatsen naar de lijst Ingeschakelde Apex-klassen aan de rechterkant, zoals hieronder weergegeven.
 • Klik op Opslaan
Apex-klasse inschakelen


Werk de aangepaste instellingen bij zodat de callback-URL wordt gebruikt

1. Navigeer naar Setup > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites

2. Klik op het Sitelabel voor de callbacksite

3. Klik in de sectie Aangepaste URL's op de koppeling Weergave

 • Een nieuw tabblad wordt geopend
2b_sites_configdsaved

4. Van het nieuwe tabblad kopieert u de waarde van de URL in de browser en plakt u deze in een tekstbestand.

 • Als u een Sandbox gebruikt bij het testen, kopieert u de http-URL en niet de https-URL.

De URL moet er ongeveer als volgt uitzien:

Site-URL

 

5. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen

 • Hierdoor wordt de pagina Aangepaste instellingen geladen

6. Klik op het label Adobe Sign-instellingen.

 • De pagina Adobe Sign-instellingen wordt geladen
De optie Adobe Sign-instellingen

 

7.  Klik op de knop Beheren

Adobe Sign-instellingen: Beheren

 

8. Klik op Nieuw of Bewerken

 • De pagina Adobe Sign-instellingen bewerken wordt geladen.
Adobe Sign-instellingen: Nieuw

 

9.  Stel de waarde voor Callback-URL Adobe naar Salesforce-site in op de waarde van het Beveiligde webadres dat u hebt gekopieerd na het configureren van uw Adobe Sign-callbacksite (zie stap 7 hierboven).

 • Zorg ervoor dat het adresvoorvoegsel 'https' is, en niet 'http'.
Callback-URL-instelling

10. Klik op Opslaan om uw instellingen op te slaan.

 

De service voor grote documenten is nu ingeschakeld.

U kunt de Adobe Sign-API gebruiken om overeenkomsten te verzenden ter ondertekening of om webformulieren te maken en deze in te sluiten in uw website, zodat alle overeenkomsten in Salesforce worden gemaakt en gepusht, net alsof ze vanuit Salesforce zijn verzonden. U kunt overeenkomsten ook verzenden via de echosign.adobe.com-webtoepassing en ze allemaal laten terugsturen naar Salesforce.

Om deze pushovereenkomsten in te schakelen moet u:

 • Bewerk de callbackgebruiker om de machtigingenset Adobe Sign Integration-gebruiker te in te stellen 
 • Bewerk de callbacksite om de Visualforce-pagina EchoSignAgreementPushCallback toe te voegen
 • Bewerk de machtigingen voor het siteobject en veldniveau
 • Gebruik specifieke configuraties, afhankelijk van hoe u Adobe Sign wilt gebruiken


Bewerk de callbackgebruiker om de machtigingenset Adobe Sign Integration-gebruiker te in te stellen

 1. Navigeer naar Setup > Beheer > Gebruikers > Gebruikers
 2. Zoek de callbackgebruiker en klik op de koppeling Volledige Naam om de pagina met de gebruikersdetails te openen
click_the_full_namelinkofthecallbackuser

 

3. Houd de muis boven de koppeling Toewijzingen machtigingenset en klik op de knop Toewijzing bewerken

edit_assigned_permissionsets

 

4. Selecteer in de sectie Beschikbare machtigingensets de optie Adobe Sign Integration-gebruiker

 • Klik op de knop Toevoegen
 • Klik op Opslaan
assign_permission


Bewerk de callbacksite om de Visualforce-pagina EchoSignAgreementPushCallback toe te voegen

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites
 2. Klik op het label voor de site Adobe Sign-callback
6_click_the_sitelabel

 

3. Blader naar de sectie Visualforce-sitepagina's en klik op Bewerken

callback_vf_page

4. Bepaal de locatie van echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback en klik één keer om het bestand te selecteren

5. Klik op Toevoegen om de pagina naar de kant met de ingeschakelde Visualforce-pagina's te verplaatsen

6. Klik op Opslaan

callback_add_vf


Bewerk de machtigingen voor het siteobject en veldniveau

Als u de Visualforce-pagina hebt toegevoegd, gaat u terug naar de pagina Sitedetails voor de callbacksite.

 • Klik op Instellingen openbare toegang om de pagina Profielen te openen
 • Klik op Bewerken op de Pagina Profielen
 • Blader omlaag naar de sectie Standaardobjectmachtigingen
 • Schakel Lezen en Maken in voor de volgende objecten:
  • Account
  • Contact
  • Contract
  • Lead
  • Opportunity
 • Klik op Opslaan, zodat u terugkeert naar het callbackprofiel

 

Voor enkele objecten zijn ook aanpassingen op veldniveau vereist:

 • Blader omlaag naar de sectie Beveiliging op veldniveau en bewerk:
  • Standaardbeveiliging op veldniveau
   • Contact
    • Account > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
    • E-mail > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
    • Naam > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
   • Lead
    • Bedrijf > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
    • E-mail > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
    • Naam > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld


Specifieke configuraties gebruiken

Volg deze instructies als u alle overeenkomsten in uw account die buiten Adobe Sign zijn verzonden, wilt laten maken in en pushen naar Salesforce:

 • Kopieer het beveiligde URL-adres van de Adobe Sign-callbacksite dat u hebt gemaakt en voeg daar /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback aan toe om de callback-URL samen te stellen. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe en vermeld de callback-URL die u als de standaard callback-URL voor uw Adobe Sign-account wilt instellen. Als uw site-adres bijvoorbeeld https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback is, is de callback-URL: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • De ondersteuning van Adobe dient ook uw Adobe Sign-gebruikers-id in te voeren voor de standaard API-gebruikersinstelling voor de callback-URL. Alle accounts die Salesforce gebruiken, dienen hun accounts ook in te stellen op het toevoegen van de documentsleutel aan de callback-URL.

 

Volg deze instructies als u overeenkomsten verzendt via de API:

 • Kopieer het beveiligde URL-adres van de Adobe Sign-callbacksite dat u hebt gemaakt en voeg daar /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback aan toe om de callback-URL te maken die moet worden gebruikt in de Adobe Sign-API.
  • Als uw site-adres bijvoorbeeld https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback
   is, moet u de volgende URL gebruiken in de Adobe Sign-API: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • Bij het verzenden van een overeenkomst of het maken van een webformulier via de API, moet u een callback-URL verstrekken (zie https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods en raadpleeg de API-parameter CallbackInfo.)
 • Zorg er ook voor dat uw account is ingesteld op het toevoegen van de documentsleutel aan de callback-URL die de standaard moet zijn voor Salesforce-klanten die Adobe Sign gebruiken. Neem in geval van eventuele problemen contact op met de ondersteuning van Adobe Sign.
 • Definieer bovendien bij de instellingen voor pushtoewijzingen uw voorkeuren voor de manier waarop records worden gemaakt wanneer overeenkomsten naar Salesforce worden gepusht.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid