Przesyłanie czcionek do aplikacji Creative Cloud

W aplikacjach Adobe i innych programach komputerowych (na przykład Microsoft Office) można uzyskać dostęp do własnych czcionek w celu wykorzystania ich w projektach.

Zanim rozpoczniesz pracę

Dodając pliki czcionek, należy pamiętać o następujących wymaganiach:

 • Rozmiar pliku nie może przekroczyć 512 MB.
 • Czcionka musi mieć format TrueType (.ttf) lub OpenType® (.otf).
 • Trzeba mieć uprawnienia i licencje umożliwiające korzystanie z przesłanych czcionek.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób usługa Creative Cloud zarządza czcionkami przesłanymi przez użytkownika, podano w sekcji Użytkowanie i uprawnienia do czcionek.

Udostępnianie własnych czcionek w aplikacjach Creative Cloud

Prześlij czcionki do programu Creative Cloud Desktop, aby korzystać z nich w aplikacjach Adobe i innych programach komputerowych.

Uwaga:

Korzystasz z subskrypcji dla przedsiębiorstw? W przypadku subskrypcji dla przedsiębiorstw tylko administratorzy mogą przesyłać czcionki. Jako użytkownik końcowy, możesz używać tylko niestandardowych czcionek już udostępnionych przez administratora. (Jeśli jesteś administratorem, zobacz Przesyłanie niestandardowych czcionek i udostępnianie ich użytkownikom w przedsiębiorstwie).

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Kliknij ikonę czcionek w prawym górnym rogu.

  Wybierz ikonę czcionek

 3. Wybierz opcję Przesłane czcionki na panelu po lewej stronie.

  Opcja Przesłane czcionki widoczna na lewym panelu w programie Creative Cloud Desktop
  Wybierz opcję Przesłane czcionki, widoczną na lewym panelu w programie Creative Cloud Desktop, aby przesłać czcionki z komputera do programu Creative Cloud Desktop,

 4. Wybierz czcionki na komputerze, aby je dodać, albo po prostu przeciągnij je do wskazanego obszaru. (Jeśli ta funkcja została już w przeszłości użyta, wybierz opcję Dodaj więcej, aby dodać kolejne czcionki).

  Przeciągnij pliki

  Dodawanie kolejnych czcionek

 5. Potwierdź, że masz uprawnienia i licencje umożliwiające korzystanie z przesłanych czcionek.

  Potwierdź licencję

 6. Wybierz opcję Dodaj.

 7. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować zmiany.

  Czcionki są już gotowe do użycia w aplikacjach Creative Cloud.

Usuwanie czcionek

Uwaga:

Jeśli usuniesz jedną z dodanych czcionek, to utworzone z jej użyciem zasoby nadal będą ją zawierać.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Kliknij ikonę czcionek w prawym górnym rogu.

  Wybierz ikonę czcionek

 3. Wybierz opcję Przesłane czcionki na panelu po lewej stronie.

  Opcja Przesłane czcionki widoczna na lewym panelu w programie Creative Cloud Desktop
  Wybierz opcję Przesłane czcionki, widoczną na lewym panelu w programie Creative Cloud Desktop, aby przesłać czcionki z komputera do programu Creative Cloud Desktop,

 4. Wybierz czcionkę, a następnie kliknij ikonę Więcej działań .

  Usuwanie czcionek

 5. Wybierz opcję Usuń.

 6. Potwierdź, że chcesz usunąć czcionkę. Po zakończeniu usuwania czcionka nie będzie już dostępna do użycia.

Dozwolone sposoby użytkowania i uprawnienia do czcionek

Pamiętaj o uważnym zapoznaniu się z umową licencyjną, w której przedstawiono dozwolone sposoby wykorzystania czcionki oraz uprawnienia użytkownika. Nie korzystaj z procesów, które naruszają umowę licencyjną, albo całkowicie zrezygnuj z używania tej opcji. Aby ułatwić podjęcie decyzji, przedstawiono tu przykłady sposobów zarządzania czcionkami po dodaniu ich do usługi Creative Cloud z użyciem tej opcji.

Gdy użytkownik doda czcionkę do usługi Creative Cloud, Adobe nie modyfikuje takiej czcionki, ale przechowuje ją w chmurze Creative Cloud i może wykonywać oraz rozpowszechniać jej kopie do wykorzystania przez użytkownika na komputerach i innych urządzeniach, na których użytkownik loguje się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID. Adobe nie wysyła ani nie udostępnia tej czcionki innym użytkownikom.

Korzystając z usługi Creative Cloud, użytkownik może wybierać swoją czcionkę z menu Czcionki w aplikacjach i usługach Adobe przeznaczonych do tworzenia publikacji na komputerach — tak samo, jakby zainstalował tę czcionkę u siebie. Tak jak w przypadku każdej instalowanej czcionki, umowa licencyjna może zakazywać pewnych zastosowań. Zabronione może być na przykład:

 • osadzanie czcionki w dokumencie PDF lub w e-booku,,
 • używanie czcionki w pracach, które będą rozprowadzane w celach komercyjnych lub
 • kopiowanie czcionki w celu jej przechowywania lub dystrybucji z użyciem opcji Pakiet.

Upewnij się, że sposób, w jaki używasz funkcji udostępnianych przez Adobe, nie narusza umowy licencyjnej na czcionkę. Jeśli nie masz pewności, czy umowa licencyjna zezwala na dodanie czcionki do usługi Creative Cloud i korzystanie z niej za pomocą tej funkcji, skontaktuj się z jej producentem, twórcą lub sprzedawcą.

Często zadawane pytania

Do konta można dodać nieograniczoną liczbę czcionek. Za jednym razem można ich przesłać maksymalnie 20.

Z tej usługi Creative Cloud można korzystać, jeśli nabyta subskrypcja Creative Cloud zapewnia dostęp do pełnej biblioteki czcionek Adobe Fonts. Funkcja ta nie jest dostępna dla użytkowników planów bezpłatnych, planów dla sektora edukacji, które nie obejmują pełnej biblioteki czcionek Adobe Fonts, oraz planów dla przedsiębiorstw.

Obecnie dodanie czcionek do Creative Cloud zapewnia dostęp do nich tylko na komputerach, zalogowaniu się w programie Creative Cloud Desktop. W kolejnych aktualizacjach wprowadzona zostanie dostępność tej funkcji w odniesieniu do aplikacji mobilnych Creative Cloud.

Jeśli prześlesz czcionkę do Creative Cloud, a później anulujesz subskrypcję, to lokalnie zainstalowane pliki czcionek pozostaną dostępne na urządzeniach stacjonarnych. Nie będzie już jednak można zarządzać przesłanymi czcionkami za pomocą programu Creative Cloud Desktop.

Pliki czcionek stacjonarnych są automatycznie instalowane w lokalnym katalogu czcionek na komputerze:

 • Windows 7 i nowsze wersje: Windows > Czcionki
 • Mac OS X i nowsze wersje: System > Biblioteka > Czcionki

Istnieją różne przyczyny uniemożliwiające dodanie czcionki do usługi Creative Cloud. Prawdopodobnie próbujesz dodać:

 • Czcionki, które są już zainstalowane na urządzeniu.
 • Czcionki, które już istnieją w bibliotece Adobe Fonts.
 • Czcionki, które nie posiadają odpowiednich licencji i nie mogą pomyślnie przejść testów weryfikacyjnych.

Pamiętaj o tym, aby używać prawidłowego formatu pliku i sprawdź, czy masz prawidłową licencję na czcionkę. Czcionki można także przekonwertować na obsługiwany format pliku.

Jeśli od niedawna korzystasz z subskrypcji zespołowej i w programie Creative Cloud Desktop widzisz opcję Niestandardowe czcionki zamiast Prześlij czcionki do Creative Cloud, odczekaj 24 godziny, a następnie spróbuj dodać czcionki. Jeśli po upływie 24 godzin opcja Prześlij czcionki do Creative Cloud nadal nie jest widoczna, uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop, używając następujących skrótów klawiszowych:

 • Windows: Ctrl+Alt+R
 • macOS: Command+Option+R
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto