Informacje o tym, jak za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop dodawać tysiące czcionek do wykorzystania w aplikacjach stacjonarnych i serwisach WWW.

Twoja subskrypcja Creative Cloud obejmuje usługę Adobe Fonts, oferującą tysiące czcionek udostępnianych przez setki producentów. Wybrane czcionki można aktywować do wykorzystania w aplikacjach stacjonarnych i serwisach WWW. Aktywne czcionki są dostępne do użycia we wszystkich zainstalowanych aplikacjach Creative Cloud, na przykład Photoshop lub InDesign.

Szczegółowe informacje o subskrypcji i uprawnieniach do czcionek można znaleźć na stronie Plany i produkty.

Rozpoczęcie pracy

Skorzystaj z aplikacji Creative Cloud Desktop, aby przejrzeć czcionki i aktywować je do użycia w aplikacjach stacjonarnych. Jeśli aplikacja Creative Cloud Desktop nie jest jeszcze zainstalowana, pobierz ją i zainstaluj. Sprawdź, czy w preferencjach włączono usługę Adobe Fonts (Preferencje > Creative Cloud > Czcionki).

Przeglądanie i aktywacja czcionek

  1. W aplikacji Creative Cloud Desktop otwórz kartę Czcionki kliknij opcję Przeglądaj czcionki. Zostanie otwarte okno przeglądarki i zalogujesz się w serwisie fonts.adobe.com.

  2. Wyszukaj odpowiednią czcionkę w dostępnych kolekcjach. Wyszukiwanie można sprecyzować, określając klasyfikację, właściwości oraz filtry języka.

  3. Gdy znajdziesz odpowiednią czcionkę, kliknij opcję Aktywuj czcionki, aby aktywować całą rodzinę czcionek. Możesz także kliknąć nazwę tej czcionki i aktywować poszczególne grubości lub style, posługując się stroną rodziny czcionek. Aktywowane czcionki są widoczne na karcie Czcionki w programie Creative Cloud Desktop.

Używanie aktywnych czcionek

Aby użyć aktywowanych czcionek, wystarczy otworzyć listę z czcionkami w aplikacji komputerowej. Niektóre aplikacje komputerowe, takie jak Microsoft Word, mogą wymagać ponownego uruchomienia po aktywowaniu nowej czcionki.

Aktywowanie czcionek w programie InDesign
Lista czcionek programu InDesign, na której są widoczne aktywowane czcionki

Dezaktywacja czcionek

Aby dezaktywować czcionki na komputerze:

  1. W panelu Czcionki aplikacji Adobe Creative Cloud Desktop kliknij polecenie Zarządzaj czcionkami. W oknie przeglądarki zostanie otwarta strona Moje czcionki Adobe Fonts. Możesz się także zalogować w serwisie fonts.adobe.com i przejść bezpośrednio na stronę Moje czcionki Adobe Fonts.
  2. Kliknij ikonę , znajdującą się po prawej stronie czcionki, której nie chcesz już używać.

Używanie czcionek Adobe Fonts bez połączenia z siecią

Jeśli połączenie z siecią zostanie przerwane w chwili, gdy aplikacja Creative Cloud Desktop jest już uruchomiona, a użytkownik jest zalogowany, wszystkie aktywowane czcionki będą nadal dostępne do użycia. Jakiekolwiek zmiany czcionek wprowadzone w serwisie fonts.adobe.com nie będą widoczne do czasu przywrócenia łączności.

Jeśli aplikacja Creative Cloud Desktop zostanie uruchomiona w chwili, gdy komputer nie ma połączenia z siecią, czcionki nie będą dostępne i nie będą wyświetlane na standardowych listach czcionek.

Wyłączanie usługi Adobe Fonts

Usługę Adobe Fonts można włączać i wyłączać za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop. Wyłączenie usługi Adobe Fonts spowoduje zatrzymanie trwającego procesu aktywacji oraz dezaktywację czcionek aktywowanych uprzednio na komputerze.

  1. W aplikacji Creative Cloud Desktop kliknij ikonę trzech kropek w pionie znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje.

  2. Kliknij opcję Creative Cloud, a następnie opcję Czcionki.

  3. Usuń zaznaczenie z opcji Włącz Adobe Fonts.

    Włącz Adobe Fonts