Podręcznik użytkownika Anuluj

Jak działa synchronizacja projektów w programie Adobe Premiere Rush

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Premiere Rush
 2. Wprowadzenie
  1. Co to jest aplikacja Adobe Premiere Rush?
  2. Wymagania systemowe programu Adobe Premiere Rush
  3. Co nowego w Adobe Premiere Rush
  4. Informacje o wydaniu | Adobe Premiere Rush
  5. Poznaj interfejs programu Adobe Premiere Rush
  6. Skróty klawiszowe
  7. Adobe Premiere Rush | Częste pytania
  8. Porady i wskazówki
  9. Jak działa synchronizacja projektów w programie Adobe Premiere Rush
 3. Importowanie materiału filmowego
  1. Importowanie zdjęć, wideo i audio
 4. Edycja wideo
  1. Edytowanie wideo na osi czasu
  2. Dodawanie i udoskonalanie pliku audio
  3. Zmiana koloru, rozmiaru i położenia wideo
  4. Tworzenie tytułów
  5. Dodawanie przejść, efektów panoramowania i powiększania oraz automatyczna zmiana parametrów klipów
  6. Przekształcanie właściwości klipu
  7. Zmiana proporcji wideo
  8. Tworzenie efektu obrazu w obrazie
  9. Przyspieszanie lub spowolnianie wideo
  10. Korzystanie z czcionek z Adobe Fonts
  11. Powielanie projektów i sekwencji
 5. Eksportowanie wideo
  1. Zapisywanie, udostępnianie lub eksportowanie wideo
 6. Premiere Rush dla systemu iOS i Android
  1. Adobe Premiere Rush na urządzenia mobilne | Częste pytania
  2. Tworzenie i edytowanie filmów za pomocą Adobe Premiere Rush dla systemu iOS
  3. Eksportowanie wideo do kanałów w mediach społecznościowych
  4. Twórz i edytuj filmy za pomocą Adobe Premiere Rush na Android
  5. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w systemie iOS
  6. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w systemie Android
  7. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w Samsung Galaxy Store

Dowiedz się, jak działa synchronizacja w programie Adobe Premiere Rush i jak możesz rozwiązać problemy z synchronizacją.

Synchronizacja projektów w programie Premiere Rush umożliwia tworzenie, edytowanie i udostępnianie filmów w dowolnym miejscu. Gdy synchronizacja jest włączona, pliki zapisywane są w Creative Cloud. Możesz uzyskać dostęp do tych plików z dowolnego urządzenia. Wszystkie zmiany wprowadzone w programie Premiere Rush na urządzeniu mobilnym są odzwierciedlane na komputerze. Podobnie wszelkie zmiany wprowadzone w programie Premiere Rush na komputerze są synchronizowane na urządzeniu mobilnym. Zawsze masz dostęp do najnowszych zmian – gdziekolwiek jesteś. To świetny sposób na zaoszczędzenie miejsca na urządzeniach.

Synchronizacja między komputerami stacjonarnymi i urządzeniami mobilnymi
Synchronizacja między komputerami stacjonarnymi i urządzeniami mobilnymi

W trakcie tworzenia projektu w Premiere Rush, dla członków posiadających płatną subskrypcję dostępna jest opcja Synchronizuj z Creative Cloud z poziomu ekranu przeglądarki multimediów. Po wybraniu tej opcji projekt jest zapisywany w chmurze i dostępny jest do edycji na innych urządzeniach. To ustawienie jest domyślnie włączone, ale można je odznaczyć i tworzyć projekty tylko na urządzeniach lokalnych.

Uwaga:

Jeśli anulujesz płatne członkostwo, będziesz mieć dostęp tylko do projektów, które dostępne są lokalnie na urządzeniu z uruchomionym programem Premiere Rush. Jeśli anulujesz członkostwo, projekty, które są synchronizowane z Creative Cloud i zostały usunięte ze wszystkich urządzeń, mogą przestać być dostępne.

Synchronizacja na urządzeniach mobilnych (iOS i Android)

Gdy projekt tworzony jest z włączoną opcją Synchronizuj z Creative Cloud, multimedia zaimportowane z lokalnego urządzenia są przesyłane do folderu na koncie Creative Cloud. Dzięki temu multimedia projektu są dostępne na innych urządzeniach z uruchomionym programem Premiere Rush (na którym użytkownik zalogowany jest na to samo konto Creative Cloud). 

Tworzenie zsynchronizowanego projektu na urządzeniu mobilnym
Tworzenie zsynchronizowanego projektu na urządzeniu mobilnym

W przypadku członków posiadających płatną subskrypcję podczas dodawania multimediów do projektu opcja Synchronizuj z Creative Cloud jest domyślnie włączona. Jeśli masz niezsynchronizowane projekty, do których chcesz uzyskać dostęp na innym urządzeniu, dotknij trzy kropki obok projektu na ekranie Przeglądarki projektów i dotknij opcję Włącz synchronizację. Wszystkie projekty są połączone z Twoim identyfikatorem Adobe ID. 

Włącz synchronizację
Włącz synchronizację

Uwaga:

Jeśli korzystasz z wielu identyfikatorów Adobe ID i chcesz synchronizować projekty na wielu urządzeniach, upewnij się, że na wszystkich urządzeniach zalogowano się na to samo konto Adobe ID w programie Premiere Rush. Na danym urządzeniu widoczne są tylko projekty dla konta, na które zalogowany jest program Premiere Rush.

Po otwarciu projektu w prawym górnym pasku tytułu aplikacji pojawia się niebieska okrągła ikona. Ta ikona pokazuje postęp przesyłania.

Kiedy postęp zostanie zakończony, oznacza to, że Adobe przesłał wszystkie multimedia do Twojego projektu. W tym momencie możesz otworzyć projekt na innych urządzeniach. Jeśli zobaczysz okno dialogowe błędu przesyłania, gdy połączenie internetowe jest stabilne, zamknij i ponownie otwórz projekt. Media zostały pomyślnie przesłane.

Uwaga:

Jeśli nie masz połączenia z siecią Wi-Fi, program Premiere Rush domyślnie nie będzie przesyłać multimediów. Jeśli chcesz przesłać multimedia przez sieć komórkową, wykonaj następujące czynności.

 1. Otwórz Premiere Rush i sprawdź Przeglądarkę projektów.
 2. Dotknij ikonę koła zębatego w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz opcję Preferencje.
 4. Włącz opcję Synchronizuj przez sieć komórkową.

Wytyczne

Aby upewnić się, że synchronizacja przebiega bezproblemowo, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami:

 • Jeśli zamkniesz projekt podczas przesyłania multimediów, przesyłanie będzie kontynuowane.  Jednak w przeglądarce projektu nie ma wskazania postępu przesyłania multimediów.  Aby sprawdzić, czy przesyłanie multimediów zostało zakończone, ponownie otwórz projekt.
 • Jeśli wyłączysz program Premiere Rush podczas przesyłania multimediów, przesyłanie zostanie wstrzymane. Premiere Rush będzie kontynuować przesyłanie, gdy aplikacja zostanie przywrócona na pierwszy plan. Jeśli otrzymasz telefon lub wiadomość podczas przesyłania, przełącz się z powrotem do programu Premiere Rush, aby umożliwić zakończenie przesyłania, zanim spróbujesz otworzyć swoje projekty na innym urządzeniu.
 • Program Premiere Rush pobierze niezbędne multimedia podczas otwierania projektu, który został utworzony na innym urządzeniu. Gdy projekt jest otwarty, możesz obserwować postęp pobierania, stukając w okrągły niebieski pasek postępu na pasku tytułu.
 • Jeśli program Premiere Rush pobiera multimedia z Creative Cloud Files, jego otwarcie może zakończyć się niepowodzeniem.  Jeśli pojawi się taka sytuacja, zamknij projekt i otwórz go ponownie. 
 • Zanim otworzysz projekt, pamiętaj, aby zawsze zamknąć go na innym urządzeniu.

Jeśli Twoje multimedia zostały już zsynchronizowane na urządzeniu mobilnym, ale nadal są wyświetlane jako offline w programie Premiere Rush, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że masz dobre połączenie z siecią Wi-Fi (lub masz włączoną opcję Synchronizuj przez sieć komórkową. Pamiętaj, aby pozostawić program Premiere Rush otwarty i na pierwszym planie do zakończenia pobierania).

 2. Zamknij program Premiere Rush.
 3. Uruchom program Premiere Rush i ponownie otwórz projekt.

Synchronizacja na komputerze stacjonarnym (Mac i Win)

Gdy projekt tworzony jest z włączoną opcją Synchronizuj z Creative Cloud, program Premiere Rush tworzy zoptymalizowane multimedia i zapisuje je w folderze na koncie Creative Cloud. W przeciwieństwie do urządzeń mobilnych, aplikacja komputerowa Premiere Rush nie synchronizuje, nie przesyła ani nie pobiera multimediów, ale zamiast tego tworzy zoptymalizowane pliki, które można importować na inne urządzenia.

Tworzenie zsynchronizowanego projektu na komputerze
Tworzenie zsynchronizowanego projektu na komputerze

W przypadku członków posiadających płatną subskrypcję podczas dodawania multimediów do projektu opcja Synchronizuj z Creative Cloud jest domyślnie włączona. Jeśli masz niezsynchronizowane projekty, do których chcesz uzyskać dostęp na innym urządzeniu, dotknij trzy kropki obok projektu na ekranie Przeglądarki projektów i dotknij opcję Włącz synchronizację. Wszystkie projekty są połączone z Twoim identyfikatorem Adobe ID. 

Włącz synchronizację
Włącz synchronizację

Wytyczne

Aby upewnić się, że synchronizacja przebiega bezproblemowo, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami:

 • Upewnij się, że program Premiere Rush zakończył tworzenie zoptymalizowanych multimediów dla wszystkich plików w projekcie.
 • Sprawdź aplikację Creative Cloud na pasku narzędzi lub pasku zadań systemu Mac lub Windows i upewnij się, że multimedia zostały przesłane na oryginalne urządzenie mobilne lub komputer stacjonarny.
 • Zanim otworzysz projekt, pamiętaj o jego zamknięciu na innym urządzeniu.
 • Na innych komputerach stacjonarnych sprawdź aplikację Creative Cloud na pasku narzędzi/pasku zadań systemu Mac lub Windows i upewnij się, że multimedia zostały pobrane przed uruchomieniem programu Premiere Rush lub otwarciem nowo utworzonych projektów.

Jeśli Twoje multimedia są już zsynchronizowane na komputerze, ale nadal wyświetlane są jako offline w programie Premiere Rush (lub lista projektów nie ładuje się), wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij program Premiere Rush.

 2. Wyloguj się z aplikacji Creative Cloud.

 3. Zamknij aplikację Creative Cloud.

 4. Uruchom ponownie aplikację Creative Cloud i zaloguj się na swoje konto Creative Cloud.

 5. Uruchom program Premiere Rush i ponownie otwórz projekt.

Status synchronizacji

Zsynchronizowany projekt jest zapisywany w usłudze Creative Cloud, dzięki czemu można go edytować na wszystkich urządzeniach. Projekt, który nie jest zsynchronizowany, można otwierać i edytować tylko na urządzeniu, na którym został utworzony.

Na ekranie Twoje projekty obok nazwy projektu widoczne są ikony, które wskazują status synchronizacji projektu.

Aby poznać status synchronizacji projektu, zapoznaj się z ikonami i opisami w tej tabeli.

Ikona synchronizacji na urządzeniu mobilnym

Ikona synchronizacji na komputerze

Status synchronizacji projektu

Co się stanie, gdy dotkniesz lub klikniesz projekt?


            

Tylko na urządzeniu, a nie w chmurze, więc ten projekt nie jest dostępny na innych urządzeniach

Projekt pozostanie tylko na tym urządzeniu, dopóki nie włączysz synchronizacji. Aby włączyć synchronizację dla tego projektu, przejdź do sekcji Twoje projekty i dotknij opcję „•••”> „Włącz synchronizację”.


Na urządzeniu i w chmurze, więc ten projekt jest dostępny na wszystkich urządzeniach

Otwiera projekt z najnowszymi zmianami, niezależnie od tego, czy zostały one wprowadzone na tym, czy na innym urządzeniu.

Tylko w chmurze i obecnie nie na urządzeniu, ale ten projekt jest dostępny na wszystkich urządzeniach

Pobiera projekt na urządzenie i otwiera go.

Trwa synchronizowanie

Otwiera projekt, a synchronizacja z chmurą trwa aż do jej zakończenia.

Ostrzeżenia o błędnej synchronizacji

Jeśli wersja projektu na Twoim urządzeniu różni się od wersji projektu dostępnego w chmurze, program Premiere Rush wyśle ostrzeżenie. Możesz albo zapisać kopię projektu w jego aktualnym stanie, albo zastąpić ją wersją zapisaną w chmurze.

Rozwiązywanie błędów konfliktu w projekcie
Rozwiązywanie błędów konfliktu w projekcie

 • Kliknij przycisk Zapisz kopię: Aby utworzyć kopię projektu w jego aktualnym stanie. Program Premiere Rush utworzy kopię projektu, więc w przeglądarce projektów dostępne będą dwa oddzielne projekty.
 • Kliknij przycisk Zastąp: Aby zastąpić aktualnie otwarty projekt wersją projektu istniejącą w chmurze. Zamyka aktualnie otwarty projekt i przenosi Cię z powrotem do Twoich projektów, umożliwiając otwarcie najnowszej/chmurowej wersji projektu.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto