Środowisko Visual C++ Runtime 2015 — niezbędna aktualizacja

Przyczyna

Po wydaniu wersji pakietu Adobe® Creative Cloud® z czerwca 2016 r. aplikacje zostały zmigrowane do środowiska Visual C++® 2015 r. firmy Microsoft®.

Zmiana ta została wprowadzona, aby oprogramowanie Creative Cloud wykorzystywało środowisko uruchomieniowe aktualnie wspierane przez firmę Microsoft. Starsze wersje używane poprzednio nie są już wspierane przez firmę Microsoft, co wymaga aktualizacji oprogramowania.

Wymagania

Po tej migracji do prawidłowej pracy najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud wymagane będzie środowisko uruchomieniowe VC 2015.

W związku z tym wymagane będą aktualizacje firmy Microsoft dla starszych systemów operacyjnych, takich jak:

  • Windows 7
  • Windows 8.1

Kroki

Pobierz i zainstaluj następującą aktualizację firmy Microsoft.

Uwaga:

Aby pomyślnie uruchomić tę aktualizację, należy zainstalować następujące aktualizacje systemu.

Problemy

Podczas próby instalacji lub uruchomienia aplikacji Creative Cloud bez tej aktualizacji środowiska uruchomieniowego występuje jeden z poniższych błędów:

Błąd podczas instalowania (aplikacja Creative Cloud na komputer)

Aktualizacje Windows firmy Microsoft wymagane do instalacji tego produktu nie są dostępne na tym komputerze. Zainstaluj wymagane aktualizacje i spróbuj ponownie.

Błąd podczas uruchamiania

Nie można uruchomić programu, ponieważ na komputerze brakuje pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby rozwiązać ten problem.

Wdrożenie zarządzane przez IT

W przypadku wdrożeń zarządzanych w ramach programu Creative Cloud dla zespołów lub Creative Cloud dla przedsiębiorstw administratorzy IT tworzący pakiet oprogramowania za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager (CCP) muszą upewnić się, że w systemach Windows są zainstalowane wszystkie wymagane aktualizacje.

W aplikacjach wdrażanych za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager przez administratorów IT wyświetlany będzie następujący błąd, jeśli nie zainstalowano poprawnego środowiska uruchomieniowego:

  • Nie można uruchomić programu, ponieważ na komputerze brakuje pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby rozwiązać ten problem.

Ponieważ użytkownicy mogą nie mieć niezbędnych uprawnień do instalacji aktualizacji w systemie operacyjnym, trzeba sprawdzić, czy niezbędne aktualizacje wymienione powyżej są zainstalowane, aby móc korzystać z produktów Creative Cloud.

Do rozwiązania problemu niekoniecznie trzeba ponownie instalować aplikacje.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto