Migrera foton från Photoshop Elements till Lightroom

Läs om hur du enkelt migrerar katalogen från Photoshop Elements 2019 eller senare till Lightroom.

Om du har problem med att migrera katalogen, se Möjliga fel | Migrering av katalog från Photoshop Elements till Lightroom.

Förbered för migrering

Förbered katalogen i Elements Organizer

Följ de här rekommenderade stegen i Elements Organizer:

 • Återanslut eventuella saknade filer. Läs Koppla saknade filer.
 • Optimera katalogen:
  1. Starta Elements Organizer och öppna den katalog du vill migrera
  2. Välj Arkiv > Hantera kataloger.
  3. Dialogrutan Kataloghanteraren öppnas. Välj den katalog som ska migreras.
  4. Klicka på Optimera.
Optimera katalogen i Elements Organizer
Optimera katalogen i Elements Organizer

Förbered Lightroom för migrering

Följ de här rekommenderade stegen i Lightroom:

 • Se till att inställningarna Lokal lagring > Ursprungliga foton lagras för närvarande på en anpassad plats hänvisar till rätt plats. Läs Inställningar för lokal lagring.
 • Se till att det finns tillräckligt med ledigt diskutrymme på platsen för de ursprungliga fotona med fullständig storlek i Elements-katalogen. Under migreringsprocessen skapas en kopia av dina foton. Om utrymmet på den interna hårddisken i datorn börjar ta slut kan du ansluta en extern hårddisk och ange en plats på den som anpassad plats.
 • Stäng Elements Organizer och Photoshop Elements (appen Fotoredigerare). De här programmen måste vara stängda för att migreringen ska lyckas.

Migrera en Photoshop Elements-katalog

I Lightroom gör du följande:

 1. Starta Lightroom och välj Arkiv > Migrera från > Photoshop Elements-katalog.

 2. En informationsdialogruta visas. Klicka på Fortsätt.

  Migrera till Lightroom

 3. Läs informationen i dialogrutan Innan du börjar. Tänk på följande innan du klickar på Fortsätt:

  • Migreringen är avsedd som en engångshändelse: När en katalog har migrerats kan det leda till dubblettposter om du gör det igen.
  • Avsluta Photoshop Elements och Elements Organizer: Photoshop Elements (Fotoredigerare) och Elements Organizer måste stängas för att migreringen ska kunna fortsätta.
  Gå igenom vad du bör tänka på innan du påbörjar migreringen
  Gå igenom vad du bör tänka på innan du påbörjar migreringen

 4. Markera den katalog du vill migrera och klicka sedan på Starta skanning.

  Starta skanning

 5. Katalogen kontrolleras och migreringen startas. En förloppsindikator visas för migreringen. Det kan ta ett tag att slutföra det här steget.

 6.  (Ibland) Kontrollera eventuella undantag som rapporteras i migreringsverktyget. Ett undantag kan till exempel rapporteras om det inte går att hitta vissa foton som finns i källkatalogen. I så fall kan du klicka på Migrera senare och starta om processen igen när du har löst katalogproblemen i Elements Organizer.

  Om du vill ignorera undantagen och fortsätta migreringen klickar du på Fortsätt ändå.

 7. Granska informationen i dialogrutan Katalogen är klar för migrering. Om det behövs, visar du detaljerna genom att klicka på Öppna loggfil. När du är klar klickar du på Starta migreringen.

  Migreringsprocessen påbörjas och en förloppsindikator visas. Beroende på storleken på katalogen och datorns resurser kan det ta en stund innan steget slutförs.

  Katalogen är klar för migrering

 8. När du har slutfört migreringen visas en bekräftelsedialogruta. Om det finns undantag granskar du detaljerna genom att klicka på Öppna loggfil.

  Migrering av katalog har slutförts utan några undantag.
  Migrering av katalog har slutförts utan några undantag.

  Migrering av katalog har slutförts med undantag.
  Migrering av katalog har slutförts med undantag. Om du klickar på Fortsätt ändå i steg 6 kan eventuellt undantag visas.

Det var det! Klart! Nu kan du redigera, ordna och dela dina foton med Lightroom

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?