Uppdaterades i oktober 2018-versionen (version 4.0) av Lightroom CC för mobila enheter (Android)
lr_cc_android_marketicon512

Adobe Lightroom CC är en kostnadsfri app för mobila enheter. Det är en enkel men kraftfull lösning för att fånga, redigera och dela foton. Om du vill kan du uppgradera till Premium-funktioner som gör att du kan få bättre kontroll med tillgång till dina foton på alla dina enheter: på mobila enheter, datorer och webben.


Logga in

Har du inte Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter?

Gå till sidan Kom igång med Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter om du vill få information om hur du kommer igång med Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter.

Jag har Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter. Hur kommer jag igång?

 1. Tryck på ikonen för Lightroom-appen på din Android-enhet.

 2. Logga in med ditt Adobe ID-id, Facebook eller Google.

  Logga in på Lightroom CC för mobila enheter
  Logga in på Lightroom CC för mobila enheter
 3. Om du vill komma igång med Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter läser du i följande avsnitt på den här sidan.

  Gränssnittet i appen. Innehåller information om gränssnittet i Adobe Photoshop Lightroom CC-appen för mobila enheter.

  Importera och ordna. Innehåller information om hur du importerar foton, konfigurerar album och mappar och ordnar foton.

  Redigera foton. Innehåller information om alla redigeringar du kan använda på dina foton.

  Spara, exportera och dela. Innehåller information om de alternativ du kan använda till att dela och visa upp dina foton.

  Fånga. Innehåller information om hur du använder olika effekter på kameran när du tar foton.

  Kortkommandon.  Visa kortkommandon som du kan använda när du arbetar med en enhet som är ansluten till ett fysiskt tangentbord.

Gränssnittet i appen

Vyn Alla foton (alla Lightroom-foton)

Vyn Alla foton är en tidslinjebaserad vy med alla Lightroom-foton uppdelat efter år.

Vyn Lightroom-foton i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)
Vyn Lightroom-foton (Android)

Vyn Personer

I vyn Personer i Lightroom CC för Android identifieras och grupperas foton av samma person i en grupp. Du kan använda vyn Personer till att enkelt bläddra bland fotona av en viss person.

Varför visas meddelandet "Inga personer har hittats" när jag visar vyn Personer?

Om meddelandet Inga personer har hittats visas beror på det att dina foton fortfarande analyseras eller på att det inte finns några personer i dina foton.

Inga personer har hittats
Det går inte att visa persongrupper. Det här är anledningen.
Vyn Personer för att gruppera foton av en person
Vyn Personer för att gruppera foton av en person i en grupp
Vyn Personer
Vyn Personer i Lightroom för mobila enheter för Android

Visa personer i dina foton

Välj Personer i vyn Album för att gå till vyn Personer. I den här vyn kan du öppna grupper av foton som har upptäckts för en viss person. Antal foton av varje person visas under omslagsfotot för gruppen.

Visa och dölj personer

 1. Tryck på ikonen längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj Visa och dölj för att visa panelen Visa och dölj personer.

 3. Som standard markeras alla persongrupper som visas i vyn Personer. I panelen Visa och dölj personer väljer du en doldgruppför att visa den. Om du vill dölja en grupp som visas avmarkerar du den.

 4. Tryck på bockmarkeringsikonen längst upp till höger för att använda ditt urval.

Sammanfoga personer

Om du vill kombinera fotogrupper av samma i olika personbehållare använder du alternativet Sammanfoga. Det går inte att ångra sammanfogningsåtgärder.

 1. Tryck på ikonen längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj Sammanfoga personer för att visa panelen Sammanfoga personer.

 3. Markera de persongrupper du vill sammanfoga.

 4. Tryck på längst upp till höger. Dialogrutan Är det här samma person? visas. Godkänn det föreslagna gruppnamnet eller ändra namn på gruppen till namnet på en önskad person i fältet Lägg till namn.

 5. Tryck på Sammanfoga. Alla fotona på de valda personerna sammanfogas till en person. Om du vill avsluta dialogrutan utan att sammanfoga trycker du på Avbryt.

  Obs!

  Det finns funktioner i Lightroom CC för Android för att upptäcka om två grupper hör till samma person. I så fall kan du visa ett förslag i panelen längst upp för att sammanfoga grupper när du öppnar en av dem. Om du vill sammanfoga grupperna trycker du på Ja, om du inte vill sammanfoga grupperna trycker du på Nej. Om du trycker på Nej visas inte sammanfogningsförslaget för de grupperna igen. Om du vill ta bort förslaget kan du även trycka på ikonen Avbryt. Om du väljer Avbryt tas endast förslaget bort den här gången och visas nästa gång du öppnar en grupp.

Sorteringsalternativ i vyn Personer

 1. Tryck på ikonen längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj alternativet Sortera efter för att visa panelen Sortera efter.

 3. Sortera persongrupperna genom att välja ett alternativ i panelen Sortera efter:

  Namn sortera namngivna persongrupper i alfabetisk ordning

  Antal    sortera persongrupperna efter det antal foton som finns i dem

  Om du vill växla mellan stigande och fallande ordning för det valda sorteringsalternativet trycker du på markeringen igen. Namngivna persongrupper visas alltid före grupper utan namn.

Namnge en persongrupp

 1. Tryck på en namnlös grupp i vyn Personer. Gruppen öppnas.

 2. I den öppna gruppen trycker du på fältet Lägg till namn längst upp i gruppen och anger det namn du vill använda.

 3. Tryck på längst ned på knappsatsen för att spara namnet på gruppen.

Ändra namn på en persongrupp

Om du vill ändra namn på en persongrupp trycker du på persongruppen i vyn Personer och gör något av följande:

 • Redigera namnet direkt längst upp i den namngivna gruppen. När du har redigerat namnet trycker du på längst ned på knappsatsen.
 • Tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen och välj Ändra namn på person. Nu kan du redigera namnet längst upp i gruppen och trycka på längst ned på knappsatsen.

Ta bort foton från en persongrupp

 1. I vyn Personer: tryck på namnet på en grupp för att öppna den.

 2. Tryck länge på ett foto för att växla till läget för att markera flera.

 3. Markera de foton du vill ta bort från gruppen.

 4. Tryck på på menyn längst upp för att visa dialogrutan Ta bort foton.

 5. Om du vill ta bort de valda fotona från gruppen väljer du Ta bort foton från person. Om du vill ta bort fotona från Alla foton och alla tillhörande album väljer du Ta bort.

Vyn Album

Vyn Album innehåller en lista med alla album och mappar du har skapat i Lightroom CC för mobila enheter eller synkroniserat från Lightroom CC eller datorversionen av Lightroom Classic CC.

Vyn Album
Vyn Album

Sorteringsordning i vyn Album

Du kan ange ordningen för hur mappar och album ska visas i vyn Album. Tryck på ikonen längst upp till höger i avsnittet Album.

Välj ett av de tillgängliga sorteringsalternativen på menyn Sortera efter.

Sorteringsalternativ i vyn Album
Sorteringsalternativ i vyn Album

Stödrastervyn (när du visar foton i ett album)

Stödrastervyn är tillgänglig när du visar foton i ett album. I vyn Album: tryck på ett album för att öppna det i stödrastervyn.

Stödrastervyn
Stödrastervyn

Ange ett omslagsfoto för albumet

Som standard väljs ett av fotona som omslagsfoto för albumet. Du kan ändra det här alternativet och välja ett annat foto.

 1. I stödrastervyn: tryck på och håll på ett foto för att markera det.
 2. Tryck på ikonen för att visa snabbmenyn och välj Ange som omslag.

Obs!

Det går inte att ange ett omslagsfoto för albumet Alla foton. Det går endast att ange omslagsfoto för de album du har skapat.

Filtreringsalternativ

I stödrastervyn: du kan ange ett filter så att endast foton som har filtrerats baserat på flaggningsstatus eller stjärngradering eller andra filteralternativ visas.

Tryck på ikonen längst upp till höger i stödrastervyn. Välj något av filtreringsalternativen. Mer information finns i Filtrera foton.

Sorterings- och segmenteringsalternativ

I stödrastervyn: du kan visa ett platt stödraster eller segmentera foton i stödrastret. Du kan även sortera fotona efter fångsttid eller ändringsdatum.

Tryck på ikonen längst upp till höger i stödrastervyn. Välj något av följande alternativ på den snabbmeny som visas:   

Stödrastersegmentering

När du aktiverar det här alternativet segmenteras fotona i stödrastret med alternativet Efter månad (standard). Du kan också välja fler segmenteringsalternativ: Efter år, Efter dag och Efter timme.   

Sortera efter > Fångstdatum | Importdatum| Ändringsdatum | Filnamn | Stjärngradering

Välj något av de här sorteringsalternativen om du vill ändra ordning på visningen av fotona baserat på det valda villkoret. Klicka på alternativet igen om du vill växla ordning mellan stigande och fallande.

Du kan även sortera efter filnamn och stjärngradering när Stödrastersegmentering är avaktiverat.  

Sortera efter > Anpassad ordning

Använd det här alternativet om du vill ordna dina stödrasterfoton manuellt.  

Tryck på redigeringsikonen bredvid alternativet Anpassad ordning om du vill visa panelen Ändra ordning. Tryck länge på ett foto och dra och släpp det till önskad plats. En blå markeringslinje visas när du drar fotot.

Tryck på Anpassad ordning igen om du vill växla mellan stigande och fallande ordning.

Du kan sortera i anpassad ordning när Stödrastersegmentering är avaktiverat.

Luppvyn (förbereda dig för att redigera ett foto)

Luppvyn är tillgänglig när du trycker på ett foto i stödrastervyn. Endast ett foto i taget visas. I luppvyn: du kan använda justeringar och förinställningar, selektiva redigeringar och även använda verktyget Beskärning.

Obs!

 • Om du vill visa Exif-information för ett foto i luppvyn (endast panelen Redigera och Klassificera och granska) trycker du på längst upp till höger och aktiverar alternativet Visa information på den meny som visas. Nu kan du bläddra i metadata genom att trycka på den information som visas.
 • Om du vill visa ett histogram för ett foto i luppvyn trycker du på ikonen längst upp till höger och aktiverar Visa histogram på den meny som visas.

Lightroom: Luppvyn
Luppvyn

Luppvyn är det fönster där du utför redigeringar och ändringar av foton. Förutom att ändra ett foto kan du dela det via post eller i ett meddelande, kopiera det, flytta det och mycket mer. Mer information finns i avsnitten Redigera foton och Spara, exportera och dela i den här artikeln.

När du expanderar sidofältet kan du ange vissa inställningar och visa din diskanvändning. Du kan även visa en lista med genvägar som används i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter.

 • Om du vill expandera sidofältet trycker du på ikonen längst upp till vänster i fönstret Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter.
 • Om du vill komprimera sidofältet drar du det åt vänster.

Appinställningar och -alternativ

Appinställningar
Sidofältet, skärmbild från Lightroom CC för mobila enheter (Android)
 • Hjälp och support
  • Ta en titt på de vanliga frågorna. Visa svar på de vanliga frågorna i webbläsaren.
  • Gå till Adobes supportforum. Tryck för att öppna supportforumet i webbläsaren.
  • Kontakta Adobes support. Tryck för att öppna Adobes kundsupportsida i webbläsaren.
  • Föreslå en funktion.Tryck för att öppna forumet för Lightroom CC mobile där du kan föreslå en ny funktion.
  • Återställ hjälpmarkeringar och dialogrutor. Tryck om du vill återställa de gesttips och hjälpövertäckningar som visas när du har installerat Lightroom CC för mobila enheter.
  • Självstudiekurser. Läs om hur du använder Lightroom CC för mobila enheter med stegvisa självstudiekurser.
  • Gestgenvägar och kortkommandonTryck för att visa de gestgenvägar och kortkommandon du kan använda i Lightroom CC
 • Konto. Tryck för att välja prenumerationsstatus, molnlagringsanvändning och utloggningsalternativ.
 • Premium-funktioner. Visa de Premium-funktioner du får tillgång till när du uppgraderar till en betald prenumeration.
 • Inställningar
  • Aktivera Lägg till automatisktOm du vill importera nya foton från kamerarullen eller galleriet automatiskt markerar du Lägg till nya foton automatiskt. Du kan även välja de format du vill importera: JPG/PNG och Foton med Raw-format.
  • Delningsalternativ
   • Dela med vattenstämpel. Du kan inkludera vattenstämplar i dina foton när du delar eller sparar dem på kamerarullen. Du kan anpassa vattenstämplar. Mer information
   • Dela med metadata. Du kan aktivera eller avaktivera alternativen för att dela bildtextinformation, kamera- och Camera Raw-information samt platsinformation i metadata.
  • Importalternativ för foton Ange inställningar för att importera foton.
   • Objektivprofilskorrigering. Du kan aktivera objektivprofilskorrigeringar för alla fotofiler eller endast för foton med Raw-format när du importerar. Du kan även aktivera/avaktivera objektivkorrigering när du redigerar ett foto.
   • Lägg till copyrightinformation. Alternativt så kan du lägga till dina copyrightmetadata till fotona när du importerar dem.
  • Skicka användningsdata. Aktivera det här om du vill få tillgång till ett mer personanpassat gränssnitt och om du vill förbättra produktfunktionerna genom att tillåta att information om hur du använder appen skickas till Adobe.
  • Använd mobildata. Avaktivera om du endast vill synkronisera via Wi-Fi. Aktivera om du vill använda din mobildataplan för att synkronisera. Mer information
  • Hämta endast smarta förhandsvisningar: aktivera om du endast vill hämta smarta förhandsvisningar av dina foton. Avaktivera om du vill hämta foton med fullständig upplösning automatiskt till de enheter som stöds* vid redigering.
   *Om du vill kontrollera appversion väljer du Enhetsinformation och lagring > Enhetsinformation. Om appversionen är "Arm 8" finns det stöd för funktionen på enheten.
 • Nyheter. Visa en kronologisk lista över programrättningar och förbättringar som gjorts i Lightroom CC för mobila enheter.
 • Om Lightroom. Tryck om du vill visa namnen på de fantastiska personer som har skapat Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter.
 • Enhetsinformation och lagring
  • Enhetslagring. Visa hur mycket lokalt utrymme som är tillgängligt för synkronisering och import av bilddata för Lightroom.
  • Hantera lagring. Tryck om du vill visa en lista med alla album som du har aktiverat albumalternativet Lagra lokalt för. Om du vill ta bort lokalt lagrade kopior och frigöra utrymme på enheten väljer du ett eller flera album i listan med album och trycker på Rensa. De ursprungliga fotona är fortfarande säkerhetskopierade i molnet. 
  • Rensa cachen. Tryck om du vill rensa förhandsvisningar och tillfälliga filer från den mobila enheten. Inga foton eller redigeringar tas bort.
  • Enhetsinformation. Tryck på om du vill visa version av operativsystemet Android, OpenGL-version, om DNG-fångst stöds (ja/nej), om HDR-fångst stöds (ja/nej) samt tillverkare och modell av den mobila enheten.

Obs!

Enhetsinformation och lagring > Hantera lagring

När du rensar offlineinnehållet i ett lokalt lagrat album tas de cachefiler som har lagrats för offlineanvändning i det albumet bort i Lightroom CC för mobila enheter. Foton i albumet som även har markerats för offlineanvändning i ett annat lokalt lagrat album tas inte bort. Fotona tas inte bort från albumet.    

Enhetsinformation och lagring > Rensa cache

Om du rensar cachen tas alla cachefiler som har lagrats för offlineanvändning i Lightroom CC för mobila enheter bort, men offlineinnehåll för album som du har lagrat lokalt påverkas inte. Dina Lightroom-foton tas inte bort om du rensar cachen.    

Importera och ordna

Söka efter bästa foton

För alternativet Bästa foton används en kombination av Adobe Sensei-tekniken och de ändringar och redigeringar du har gjort på foton till att visa ett rekommenderat urval av de bilder i ett album som har störst potential på ett snabbt och enkelt sätt.

Knappen Bästa foton finns i avsnittet Förhandstitt på teknik > Bästa foton i appen. Alternativet är avaktiverat som standard.

När du aktiverar knappen Bästa foton visas alternativet Skicka feedback för att fånga och skicka dina observationer och upplevelser när du använder funktionen Bästa foton.

Så här söker du efter de bästa fotona i ett album:

 1. I stödrastervyn i ett album: tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen.

 2. Välj Bästa foton längst ned på den snabbmeny som visas.

  Resultatet för bästa foton visas när alla foton i ett album har analyserats med utgångspunkt från kvalitet.

  Du kan justera skjutreglaget längst ned i panelen Bästa foton om du vill öka eller minska antalet bästa foton som valts för ett album.

  Söka efter bästa foton i ett album
  Söka efter bästa foton i ett album
 3. (Valfritt) Visadelningen genom att trycka på (), ta bort () och alternativet för att markera flera () längst upp på skärmen.
  Tryck på ikonen om du vill visa alternativen Markera allaMarkera ingenLägg till iFlytta tillSpara på enhet och Ange som omslag som du kan använda på alla valda foton.

 4. Tryck på ikonen längst upp till höger i panelen Bästa foton om du vill välja något av följande alternativ:

  Lägg till i album:

  Markera det här alternativet om du vill lägga till de bästa fotona i ett befintligt album eller ett nytt album genom att klicka på ikonen "+" längst upp till höger på skärmen. Tryck på Lägg till längst ned på skärmen om du vill sluta lägga till de bästa fotona i det valda albumet.
  Mer information om hur du skapar ett album finns i Skapa ett album.

   

  Bildspel:

  Markera det här alternativet om du vill visa de bästa fotona som ett bildspel.
  Mer information om alternativ för bildspel finns i Visa foton som ett bildspel.

  Sortera efter:

  Markera det här alternativet om du vill sortera de bästa fotona efter fångstdatum eller kvalitet. Tryck på önskade sökvillkor i panelen Sortera efter om du vill växla mellan stigande och fallande ordning.
  Mer information om alternativ för sortering finns i Sortering och segmentering.

  Dela feedback:

  Markera det här alternativet om du vill dela din upplevelse av funktionen Bästa foton. Tryck på Lämna in längst ned på skärmen om du vill dela din feedback. 

Söka efter foton

Automatisk ifyllning används till att visa intuitiva förslag
Automatisk ifyllning används till att visa intuitiva förslag när du börjar skriva i sökfältet

Du kan använda segmenterings- och sorteringsalternativ på foton i sökresultatet. Tryck på ikonen längst upp till höger i stödrastervyn. Använd något av följande alternativ på den snabbmeny som visas:

 • Stödrastersegmentering: aktivera det här om du vill segmentera foton i sökresultat.
 • Segmentera efter: när du aktiverar stödrastersegmentering segmenteras fotona i stödrastret efter månad (standard). Du kan också välja fler segmenteringsalternativ: Efter år, Efter dag och Efter timme.
 • Sortera efter > Relevans och Sortera efter > Fångstdatum: välj något av de här sorteringsalternativen om du vill ändra ordning på visningen av fotona baserat på det valda villkoret.

Relevans: sortera foton baserat på hur nära relaterat ett foto är de använda sökvillkoren.
Fångstdatum: sortera foton baserat på det datum när fotot togs. Om du vill växla mellan stigande och fallande ordning trycker du på alternativet igen.

 • Välj: använd det här alternativet till att växla till läget för att markera flera foton i stödrastret. När du markerar foton kan du antingen dela () eller ta bort (), eller använda ikonen till att välja ett alternativ för de valda fotona: Markera alla, Markera inget, Lägg till i, Flytta till och Spara på enhet.
 • Bildspel: markera det här alternativet om du vill visa de bästa fotona som ett bildspel. Mer information om alternativ för bildspel finns i Visa foton som ett bildspel.

Du kan söka efter foton i ett album eller vyn Alla foton med hjälp av sökfältet längst upp. Förutom att söka efter foton med hjälp av metadata och nyckelord kan du söka efter och visa foton baserat på vilka föremål som finns i dem och vilka fasetter som är associerade med dem.

Du kan söka bland alla foton och visa relevanta resultat genom att ange namnet på ett föremål i sökfältet. Om du till exempel vill söka efter alla foton som det finns berg i skriver du berg i sökfältet. Om du vill söka efter foton med hjälp av fasetter anger du ett fasettnamn följt av ett kolon ":". Du kan till exempel skriva kamera: om du vill visa en lista över kameramodeller som används. Nedan finns en lista med fasetter som stöds:

 • nyckelord:
 • kamera:
 • objektiv:
 • plats:
 • stjärngradering:
 • flagga:
 • blixt:
 • orientering:
 •  ISO-värde:
 •  typ:
 • bländare:
 • slutartid:
 • redigerat:
 • mediefiler:

Du kan utforska ditt fotogalleri ytterligare med hjälp av automatisk ifyllning som används till att intuitiva förslag när du skriver något i sökfältet. De termer du använder i sökfältet är inte skiftlägeskänsliga.

Du kan begränsa sökresultatet genom att lägga till flera villkor i sökfältet baserat på föremål, fasetter eller förslag för automatisk ifyllning. 

Intelligent onlinesökning
Söka efter foton med hjälp av intelligent onlinesökning med hjälp av namn på föremål och fasetter

Skriv i sökfältet för Google Assistant eller tryck på mikrofonen och säg:

Sök efter <ditt söknyckelord> i Lightroom

Du kan till exempel söka efter alla foton i Lightroom CC som innehåller berg genom att skriva eller säga sök efter berg i Lightroom.

Obs!

Om du vill söka efter foton i Lightroom CC med hjälp av Google Assistant måste du ha en aktiv Internet-anslutning. Det går för närvarande endast att söka på engelska.  

Söka efter Lightroom-foton med hjälp av Google Assistant
Söka efter Lightroom-foton med hjälp av Google Assistant
Sökresultat
Sökresultat

Filtrera foton

Filtrera foton
Fotofiltreringsalternativ (endast tillgängligt för användare med en prenumeration eller aktiv utvärderingsversion)

Klicka på ikonen längst upp (bredvid ikonen Sök) för att visa panelen Filtrera efter och filtrera foton.

Stjärngradering: tryck på stjärnikonen för att filtrera foton baserat på stjärngradering. Om du vill växla mellan foton som har högre, lägre eller samma stjärngradering som en viss stjärngradering trycker du på jämförelseikonen. Du kan till exempel visa foton som har tre stjärnor eller fler.

Flaggor: om du vill filtrera foton baserat på flaggstatus trycker du på en av flaggikonerna: Valda, Ingen flagga eller Avslagna.

Du kan även filtrera foton baserat på fasetter som är definierade under panelen Filtrera efter:

Kamera: alternativ för kameramärke och modell.

Personer: persongrupper som upptäcks i vyn Personer

Plats: platser som hämtas från metadata för alla foton

Nyckelord: nyckelord som hämtas från metadata för alla foton.

Redigerade: redigerade eller inte redigerade.


Obs!

 • Om du har använt filtret Stjärngradering eller Flagga när du visar albumfoton behålls de även om lämnar albumet. Om du vill rensa filtren Stjärngradering och Flagga trycker du på kryssikonen i det sökvillkor som visas längst upp i stödrastret. De övriga filteralternativen behålls inte när du lämnar albumet.
 • Om din utvärderingsperiod har upphört eller om du använder en kostnadsfri version är endast filtren Stjärngradering och Flagga tillgängliga på menyn Filtrera efter. Dessutom är inte användargränssnittet detsamma som det som visas i bilden ovan.

Skapa ett album och lägga till foton

Du kan använda album till att ordna foton. Du kan gruppera och sortera dem som du vill, beroende på dina krav. Du kan skapa album och importera foton från kamerarullen eller galleriet på enheten.  

 1. Skapa ett album

  I vyn Album: klicka på ikonen + som visas över listan med mappar och album.

  Skapa ett album
  Skapa ett album
 2. Menyn Skapa visas. Välj Album.

 3. Dialogrutan Skapa album visas. Ange ett namn för det nya albumet och tryck sedan på OK.

 4. Albumalternativ

  (Valfritt) Tryck på ikonen bredvid albumet för att konfigurera albumet.

  • Lägg till foton. Välj foton på kamerarullen eller i galleriet på enheten.
  • Lägg till automatiskt. Konfigurera albumet för automatisk import av bilder från kamerarullen/galleriet. Det här alternativet är endast tillgängligt om du har aktiverat Lägg till nya foton automatiskt i appinställningarna i sidofältet.
  • Lagra lokalt. Hämta albumfoton lokalt till enheten. Om du aktiverar det här alternativet kan du redigera fotona i albumet även när telefonen inte är ansluten till Internet. Dina redigerade foton synkroniseras automatiskt till molnet nästa gång du ansluter till Internet. Om du vill rensa offlineinnehållet i ett lokalt lagrat album och frigöra utrymme på enheten väljer du alternativet Enhetsinformation och lagring > Hantera lagring i sidofältet.    
  • Dela album. Dela albumet på Lightroom-webbplatsen.
  • Flytta till mapp. Flytta albumet till en befintlig eller ny mapp.
  • Ändra namn. Öppna en dialogruta där du kan ange ett nytt namn på albumet.
  • Ta bort. Ta endast bort albumet. Dina albumfoton ändras inte och tas inte bort från enheten.
  • Bildspel. Spela upp innehållet i albumet som ett bildspel.
 5. Lägg till foton från enheten eller albumet Alla foton

  Tryck på albumnamnet för att förflytta dig i albumet. Tryck på ikonen för att lägga till foton längst ned till höger.

  Lägga till foton i ett nytt album
  Lägga till foton i ett nytt album

  A. Lägg till foton från enheten eller albumet Alla foton B. Ta ett foto och lägga till i albumet 

  Obs!

  Du kan också trycka på kameraikonen för att ta ett foto med Lightroom-kameran i appen och lägga till det i albumet.

  På menyn Lägg till foton från väljer du Enhet eller Alla foton

 6. På nästa skärm kan du välja foton och lägga till dem i albumet.    

Ordna album i mappar

 1. Skapa en mapp

  I vyn Album: klicka på ikonen + som visas över listan med mappar och album.

  Skapa ett album
  Skapa ett album
 2. Menyn Skapa visas. Välj Mapp.

 3. Dialogrutan Skapa mapp visas. Ange ett namn för den nya mappen och tryck sedan på OK.

 4. Mappalternativ

  (Valfritt) Tryck på ikonen bredvid mappnamnet för att konfigurera mappen.

  • Skapa album. Skapa ett album i mappen.
  • Skapa mapp. Skapa en kapslad mapp i den överordnade mappen.
  • Flytta till mapp. Flytta mappen till en befintlig eller ny mapp.
  • Ändra namn. Öppna en dialogruta där du kan ange ett nytt namn på mappen.
  • Ta bort. Ta bort mappen och albumen i mappen. Foton i albumen tas inte bort från appen.

Du kan skapa undermappar och lägga till album i mappen, om det behövs.  

Lägga till eller importera foton från en kamera som du har anslutit i PTP-läge

Du kan importera foton direkt (inklusive foton med Raw-format) från en digitalkamera till Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter. Om du vill göra det ansluter du den mobila enheten i PTP-läge till digitalkameran med hjälp av en USB OTG-kabel.

 1. Anslut den mobila Android-enheten till digitalkameran med hjälp av en USB OTG-kabel.

   

  Obs!

  Om du vill importera foton till Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter för Android på en Android-enhet med en USB-anslutning av C-typ bör du ansluta digitalkameran med hjälp av en USB OTG-kabel med C-anslutning i stället för att använda en adapter för C-anslutningar.

  Tryck på det USB-anslutningsmeddelande som visas i meddelandefältet på Android-enheten när du har anslutit kameran.

 2. Appväljaren visas på Android-enheten. Välj appen Lightroom för den anslutna USB-enheten.

  Välj appen Lightroom för den anslutna kameran

  Obs!

  Om inte appväljaren visas på Android-enheten och USB-anslutningen alltid öppnas i en annan app måste du avmarkera den appen som standardapp i inställningarna på enheten.

  Mer information finns i Kan inte importera foton till Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter från en ansluten kamera (Android).

 3. På skärmen Importera till Lightroom visas nu miniatyrbilder för alla foton från den anslutna kameran.

  Om du vill välja alternativ för att visa foton och för urval trycker du på alternativikonen () längst upp till höger:

  Markera alla

  Markera alla foton som visas i importgränssnittet. Det här alternativet aktiveras när alla miniatyrbilder av fotona på den anslutna kameran har lästs in. 

  Markera inget

  Avmarkera alla markerade foton som visas i importgränssnittet.

  JPG-/PNG-foton

  Visa JPG- och PNG-foton på den anslutna kameran.

  Foton med Raw-format

  Visa foton med Raw-format på den anslutna kameran.

  Obs!

  Om du vill avbryta den här åtgärden och inte lägga till några foton i albumet trycker du på ikonen för att avbryta längst upp till vänster i fönstret.

  Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter: importgränssnitt
  Importgränssnittet i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter med foton från den anslutna kameran

  Obs!

  Du kan använda märket Raw längst upp till höger på fotominiatyrbilder till att enkelt identifiera foton med Raw-format bland alla foton på den anslutna kameran som visas.  

  I importgränssnittet visas ikonen * (stjärna) på Raw-märket på miniatyrbilder
  I importgränssnittet visas ikonen * (stjärna) på Raw-märket på miniatyrbilder, vilket anger att du måste logga in med ditt Adobe ID-id om du vill redigera de fotona med Raw-format.

  Obs!

  När du startar Adobe Photoshop Lightroom CC-appen för mobila enheter för första gången och importerar foton från en ansluten kamera utan att logga in visas ikonen * (stjärna) på märket på miniatyrbilderna för vissa foton med Raw-format. Stjärnmärket anger att du måste logga in på Lightroom-appen med ditt Adobe ID-id om du vill redigera de fotona med Raw-format.

 4. Om du vill välja foton att importera till Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter trycker du på de foton du vill lägga till i albumet.

 5. När du har valt alla foton du vill importera trycker du på Lägg till längst ned till höger på skärmen.

 6. På nästa skärm som visas väljer du ett album bland dina befintliga Lightroom-album som du vill importera de markerade fotona till. Som standard är albumet Alla foton valt.

  Så här importerar du de markerade fotona till ett nytt album:

  1. Tryck på ikonen + längst upp till höger på skärmen.
  2. Dialogrutan Nytt album visas. Ange ett namn för det nya albumet tryck sedan på OK.
  3. Tryck för att välja det album du skapade på skärmen Importera till Lightroom.
  Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter: importgränssnitt
  Välj ett album att importera fotona till.
 7. När du har valt albumet trycker du på Kopiera längst ned till höger på skärmen.

 8. De ursprungliga fotofilerna kopieras från den anslutna kameran till din Android-enhet.

  I dialogrutan Kopiera till Lightroom visas status för kopieringen. När kopieringen är slutförd visas ett meddelande. När det gör det kan du koppla från den anslutna kameran.

  Så här avbryter du kopieringen:

  1. Tryck på ikonen för att avbryta i dialogrutan Kopiera till Lightroom.
  2. Dialogrutan Avbryt kopiering visas. Om du vill avbryta trycker du på Avbryt, om du inte vill avbryta trycker du på Fortsätt.
 9. När kopieringen har slutförts börjar importen av de kopierade fotona till det valda albumet i appen Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter.

  Statusmeddelanden för importen visas i meddelandefältet på Android-enheten.

  Obs!

  Du kan fortsätta använda appen Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter när importen körs i bakgrunden.

  Pausa eller återuppta importen

  Så här pausar/återupptar du importen:

  1. Tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen.
  2. Om du vill pausa importen trycker du på ikonen på snabbmenyn. Om du vill återuppta importen trycker du på ikonen .
  3. Om du vill stoppa importen trycker du på ikonen på snabbmenyn.

Flagga foton

I panelen Klassificera och granska i luppvyn: du kan snabbt flagga och klassificera fotona på dina mobila Android-enheter genom att svepa. Mer information finns i Panelen Klassificera och granska.

Lägga till eller importera foton från kamerarullen eller galleriet

 1. I vyn Album: tryck på alternativikonen () för det album du vill lägga till foton i och tryck sedan på Lägg till foton på snabbmenyn.

  I stödrastervyn: tryck på Lägg till foton längst ned på skärmen.

 2. Miniatyrbilder av alla foton som är lagrade på den mobila enheten visas i importgränssnittet i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter. Du kan använda två olika vyer till att förflytta dig bland miniatyrbilderna: vyn Tid och vyn Enhetsmappar. Som standard visas miniatyrbilderna i vyn Tid.

  Vyn Tid

  Visa fotominiatyrbilderna baserat på fångsttid.

  Om du vill välja alternativ för fotourval, filtrering och sortering i vyn Tid trycker du på alternativikonen () längst upp till höger:

  Importera foton från kamerarullen eller galleriet i vyn Tid.
  Importera foton från kamerarullen eller galleriet i vyn Tid.

  Vyn Enhetsmappar

  Visa fotominiatyrbilder baserat på mappstrukturen på den mobila enheten. 

  Om du vill välja alternativ för fotourval, filtrering och sortering i vyn Enhetsmappar trycker du på alternativikonen () längst upp till höger:

  Importera foton från kamerarullen eller galleriet i vyn Enhetsmappar.
  Importera foton från kamerarullen eller galleriet i vyn Enhetsmappar.

  Alternativ för vyn Tid

  Markera alla

  Markera alla foton som visas i importgränssnittet.

  Markera inget

  Avmarkera alla markerade foton som visas i importgränssnittet.

  JPG-/PNG-foton

  Visa endast JPG- och PNG-foton som du har sparat på den mobila enheten.

  Foton med Raw-format

  Visa endast foton med Raw-format som du har sparat på den mobila enheten.

  Segmentera per år, månad, dag eller timme

  Du kan gruppera eller segmentera fotominiatyrbilder efter år, månad, dag eller timme baserat på fångsttiden. Som standard segmenteras fotominiatyrbilder efter månad. Om du inte vill segmentera vyn Tid väljer du alternativet Ingen segmentering.  

  Sortera efter ändringsdatum

  Sortera tidssegmenten i fallande eller stigande ordning baserat på ändringsdatum. Om du vill växla mellan stigande och fallande ordning trycker du på alternativet igen. 

  Alternativ för vyn Enhetsmappar

  Markera alla

  Markera alla foton som visas i importgränssnittet.

  Markera inget

  Avmarkera alla markerade foton som visas i importgränssnittet.

  JPG-/PNG-foton

  Visa endast JPG- och PNG-foton som du har sparat på den mobila enheten.

  Foton med Raw-format

  Visa endast foton med Raw-format som du har sparat på den mobila enheten.

  Sortera efter mappnamn

  Sortera mappgrupperna i fallande eller stigande ordning efter mappnamn. Om du vill växla mellan stigande och fallande ordning trycker du på alternativet igen. 

  Obs!

  Om du vill avbryta den här åtgärden och inte lägga till några foton i albumet trycker du på ikonen för att avbryta () längst upp till vänster i fönstret.

  Obs!

  Du kan använda märket Raw längst upp till höger på fotominiatyrbilder till att enkelt identifiera foton med Raw-format bland alla foton på kamerarullen på den anslutna enheten som visas.

  I importgränssnittet visas ikonen * (stjärna) på Raw-märket på miniatyrbilder
  I importgränssnittet visas ikonen * (stjärna) på Raw-märket på miniatyrbilder, vilket anger att du måste logga in med ditt Adobe ID-id om du vill redigera de fotona med Raw-format.

  Obs!

  När du startar Adobe Photoshop Lightroom CC-appen för mobila enheter för första gången och lägger till foton som du har sparat på den anslutna enheten utan att logga in visas ikonen * (stjärna) på märket på miniatyrbilderna för vissa foton med Raw-format. Stjärnmärket anger att du måste logga in på Lightroom-appen med ditt Adobe ID-id om du vill redigera de fotona med Raw-format.

 3. Om du vill förflytta dig bland bland och välja foton att importera gör du något av följande:

  Vyn Tid

  • Om du vill välja alla foton i ett tidssegment trycker du på markeringscirkeln bredvid det tidssegmentet.
  • Om du vill visa alla foton i ett tidssegment expanderar du det tidssegmentet genom att trycka på ikonen > till höger om det tidssegmentet. Om du vill komprimera tidssegmentet trycker du igen. Du kan även expandera ett tidssegment genom att trycka på överlägget +<antal foton> längst ned till höger i det tidssegmentet.
  • Tryck för att välja de foton du vill lägga till i albumet.

  Obs!

  I vyn Tid grupperas de foton som inte har någon metadatainformation för fångstdatum/-tid i segmentet Foton utan datum

  Vyn Enhetsmappar

  • Om du vill välja alla foton i en mapp trycker du på markeringscirkeln bredvid mappnamnet.
  • Om du vill visa alla foton i en mapp expanderar du mappen genom att trycka på ikonen > till höger om den. Fotona i mappen visas på en ny skärm. Om du vill gå tillbaka trycker du på ikonen < längst upp till höger på skärmen. Du kan även expandera en mapp genom att trycka på överlägget +<antal foton> längst ned till höger i mappen.
  • Tryck för att välja de foton du vill lägga till i albumet.

  Obs!

  I vyn Enhetsmappar sparas information om de foton du väljer när du förflyttar dig mellan olika mappar i vyn.

 4. När du har valt alla foton du vill lägga till i albumet trycker du på Lägg till längst ned i vyn Tid eller Enhetsmappar.

  Pausa eller återuppta importen

  Så här pausar/återupptar du importen:

  1. Tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen.
  2. Om du vill pausa importen trycker du på ikonen på snabbmenyn. Om du vill återuppta importen trycker du på ikonen .
  3. Om du vill stoppa importen trycker du på ikonen på snabbmenyn.
 5. Importen av valda foton i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter till målsamlingen startar.

  Statusmeddelanden för importen visas i meddelandefältet på Android-enheten.

  Obs!

  Du kan fortsätta använda appen Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter när importen körs i bakgrunden.

Importera foton med hjälp av alternativet Filer

Obs!

Alternativet Filer i Lightroom CC för mobila enheter är endast tillgängligt på enheter med Android version 4.4 (KitKat) eller senare.

Du kan använda alternativet Filer i Lightroom CC för mobila enheter till att få åtkomst till filhanteraren i Android och importera foton från olika källor:

 • andra fotoappar och molnbaserade appar som stöds som du har installerat på enheten, som Google Photos, Google Drive och Dropbox
 • en digitalkamera som du har anslutit till din mobila enhet i PTP-läge med hjälp av en USB OTG-kabel
 • en annan ansluten enhet som du har anslutit till din mobila enhet via USB
 • mappar på enheten

Så här importerar du med hjälp av alternativet Filer:

  • I vyn Album: tryck på ikonen Alternativ () i albumet Alla foton eller i något annat album som du vill lägga till foton i. Välj Lägg till foton på snabbmenyn.
  • När du visar foton i ett album som du har skapat: tryck på ikonen Lägg till foton längst ned till höger på skärmen.  
 1. Snabbmenyn Lägg till foto från visas längst ned på skärmen. Välj Filer.

  Importera foton till ett album med hjälp av alternativet Filer
  Importera foton till ett album med hjälp av alternativet Filer
  Välja en källa i filhanteraren i Android
  Välja en källa i filhanteraren i Android

 2. Filhanteraren i Android öppnas på enheten. Tryck på ikonen längst upp till vänster i filhanteraren, välj den källa du vill importera foton från och gå till den aktuella mappen.

 3. Välj ett eller flera foto från den valda källan. Tryck på Stäng eller Öppna.

  Obs!

  Det finns eventuellt inte stöd för att välja flera foton i vissa fotoappar.    

  De valda fotona importeras.  

  Importförloppet och slutförandestatusen visas i meddelandefältet på Android-enheten.

  Obs!

  Om du vill visa de importerade fotona går du till albumet Alla foton. I vyn Alla foton: tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen och välj Sortera efter importdatum. De senast importerade fotona visas överst.

Lägga till i Lightroom från tredjepartsfotoprogram

Du kan lägga till foton i Lightroom CC för mobila enheter från tredjepartsfotoappar med delningsfunktioner, som Google Photos, Google Drive och Dropbox.

Om du vill göra det väljer du fotona i fotoappen, delar dem och sedan väljer du alternativet Lägg till i Lightroom. Fotona läggs till i albumet Alla foton i Lightroom CC för mobila enheter.

 1. Öppna valfri fotoapp på enheten.  

  Välj ett eller flera foton som du vill lägga till i Lightroom CC för mobila enheter.  

  Alternativet Lägg till i Lightroom när du delar från Google Photos
  Alternativet Lägg till i Lightroom när du delar från Google Photos

  Obs!

  I vissa fotoappar visas eventuellt inte alternativet Lägg till i Lightroom när du delar flera foton. I Dropbox går det till exempel endast att exportera ett foto i taget till Lightroom CC för mobila enheter på följande sätt:

  1. Öppna ett foto i appen Dropbox.
  2. Tryck på ikonen , välj Exportera och välj sedan Lägg till i Lightroom.      

 2. När du har valt fotona trycker du på delningsikonen. Välj Lägg till i Lightroom på den snabbmeny som visas.

  De valda fotona läggs till i albumet Alla foton.  

  Importförloppet och slutförandestatusen visas i meddelandefältet på Android-enheten.

  Obs!

  Om du vill visa de importerade fotona går du till albumet Alla foton. I vyn Alla foton: tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen och välj Sortera efter importdatum. De senast importerade fotona visas överst.

Redigera foton

Med hjälp av det nya redigeringsgränssnittet i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter på din Android-enhet kan du arbeta i följande paneler när du öppnar ett foto i luppvyn.

Redigera

Du kan redigera fotot manuellt med hjälp av olika skjutreglage som Vitbalans, Temperatur, Exponering, Kontrast och mycket mer. Du kan beskära dina foton och använda selektiva redigeringar på vissa delar av dem.

Mer information finns i Panelen Redigera.

Information

Ändra namn, bildtext och copyright för dina foton. Klassificera och flagga ditt foto. Visa metadata som är associerade med ditt foto.   Visa de persongrupper fotot är del av och de nyckelord som är associerade med fotot. Mer information finns i Panelen Information.

Klassificera och granska

Bläddra i ditt album och klassificera och flagga dina foton. Mer information finns i Panelen Klassificera och granska.

Panelen Redigera

Använda selektiva redigeringar

Med hjälp av de selektiva redigeringskontrollerna i panelen Redigera kan du utföra korrigeringar i ett visst område i ett foto. Du kan till exempel göra ett ansikte ljusare så att det syns bättre. Om du vill göra lokala korrigeringar kan du använda justeringar med hjälp av verktyget Penselmarkering, verktyget Radiell markering och verktyget Linjär markering.

 • Med hjälp av verktyget Penselmarkering kan du markera delar av ett foto genom att måla över dem och sedan använda justeringar som Exponering, Klarhet och Intensitet på det markerade området i fotot.
 • Med hjälp av verktyget Radiell markering kan du selektivt använda justeringar som exponering, klarhet, ljusstyrka med mera på en viss del av fotot. Du kan kontrollera formen och dimensionerna för det området.
 • Med hjälp av verktyget Linjär markering kan du använda justeringarna gradvis på ett område i ett foto. Du kan göra området så brett eller smalt som du vill.

Selektiva redigeringar är icke-förstörande och används inte permanent på fotot.

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Selektiva längst ned på skärmen.

 2. Tryck på ikonen + (plus) som visas längst upp till vänster och välj sedan något av de selektiva redigeringsverktygen: Penselmarkering, Radiell markering eller Linjär övertoning.

  Selektiva redigeringsverktyg i Lightroom CC för mobila enheter för Android
  Selektiva redigeringsverktyg

  A. Penselmarkering B. Radiell övertoning C. Linjär övertoning 
 3. Penselmarkering

  Du kan använda verktyget Penselmarkering till att måla över det önskade området i fotot.

  Penselmarkering i Lightroom CC för mobila enheter för Android
  Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Penselmarkering

  A. Pensel B. Suddgummi C. Storlek D. Ludd E. Flöde 
  • Om du vill flytta och placera masken i fotot drar du det blåa stiftet i mitten av masken.
  • Du kan använda verktyget Suddgummi till att förfina eller radera maskområdet.
  • Om du vill ändra storlek, ludd eller flöde för verktyget Penselmarkering/Suddgummi trycker du på motsvarande kontroll till vänster och sedan justerar du värdet genom att dra uppåt eller nedåt.
   • Storlek. Anger penselspetsens diameter i pixlar.
   • Ludd. Skapar en mjuk övergång mellan penselmarkeringen och omgivande pixlar.
   • Flöde. Anger flödet som används med penseln.

  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på.

  Linjär övertoning

  Tryck på fotot för att visa övertäckningen Linjär övertoning.

  Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Linjär markering
  Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Linjär övertoning
  • Om du vill flytta och placera övertäckningen i fotot drar du det blåa stiftet i mitten av det.
  • Om du vill justera lutningen (vinkeln) för övertäckningen trycker du på och roterar den vita linjen i mitten.
  • Om du vill utöka effekten i en ände av spektrat trycker du på och drar någon av de yttre vita linjerna mot kanten av fotot, om du vill minska effekten i en ände av spektrat drar du mot mitten av fotot.
  • Du kan använda verktyget Suddgummi till att förfina eller radera maskområdet.

  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på.

  Radiell övertoning

  Tryck på fotot för att visa övertäckningen Radiell övertoning.

  Radiell övertoning
  Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Radiell övertoning
  • Om du vill flytta och placera övertäckningen i fotot drar du det blåa stiftet till mitten av markeringsövertäckningen.
  • Om du vill justera storlek och form drar du i de vita stiften till vänster, höger och längst ned på övertäckningen.
  • Om du vill justera Ludd på den radiella markeringsövertäckningen trycker du på det grå stiftet längst upp och drar uppåt eller nedåt på skärmen. När du drar visas luddvärdet (%) längst upp på skärmen.
  • Så här använder du redigeringarna utanför den radiella markeringsövertäckningen eller inverterar den radiella markeringsmasken:
   1. Tryck länge på det blåa stiftet i mitten av den radiella markeringsövertäckningen.
   2. Snabbmenyn Maskalternativ visas. Välj Invertera mask.
  • Du kan använda verktyget Suddgummi till att förfina eller radera maskområdet.

  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på.

 4. Lägga till ytterligare en markeringsmask

  Om du vill lägga till en till markeringsövertäckning trycker du på ikonen + längst upp till vänster och väljer ett annat markeringsverktyg.

  Maskalternativ

  Tryck länge på det blåa stiftet i mitten av överlägget Penselmarkering, Radiell övertoning eller Linjär övertoning för att visa snabbmenyn Maskalternativ.

  • Invertera mask: det här alternativet är endast tillgängligt för verktyget Radiell övertoning. Växla maskområdet till in- eller utsidan av överlägget Radiell övertoning.
  • Duplicera mask: skapa en kopia av markeringsmaskövertäckningen och placera den över fotot.
  • Återställ mask: återställ alla redigeringar du har använt på markeringsmasken.
  • Ta bort mask: ta bort markeringsmasken.

   

  Selektiva redigeringar - maskalternativ
  Selektiva redigeringar - maskalternativ

 5. När du har placerat markeringsmasken trycker du på någon av de redigeringsplattorna som visas längst ned: Ljus, Färg, Effekter, Detaljer eller Optik. Använd skjutreglagen på snabbmenyn till att använda redigeringar på en viss del av fotot.

 6. Om du vill visa vyn Före trycker du på ikonen .

  Om du vill bekräfta ändringarna trycker du på ikonen .

Ta bort fläckar och oönskade föremål

Du kan använda verktyget Lagningspensel till att ta bort onödiga fläckar, elledningar, personer, saker eller andra störande föremål från fotot.

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Lagning längst ned på skärmen.

 2. Välj någon av följande lagningspenslar:

  Laga: återanvänd texturen från källområdet och matcha färgen och tonen i målområdet i fotot.

  Klona: återskapa pixlarna från källområdet till målområdet i fotot.

  Med både Laga och Klona överförs texturen från källområdet till målområdet. Med Laga blandas allt samman baserat på färgerna och tonerna runt målområdet. Med Klona utförs i stället en exakt replikering av pixlarna från källområdet till målområdet.

  Ta bort oönskade föremål från fotot med hjälp av verktyget Laga
  Ta bort oönskade föremål från fotot med hjälp av verktyget Laga (den oönskade personen, i det här fallet).

  A. Lagning B. Klona C. Storlek D. Ludd E. Opacitet F. Ta bort G. Målområde H. Källområde I. Dölj skärmkontrollerna om du vill visa fotoredigeringarna 

  Välj Laga eller Klona och måla över det föremål du vill ta bort eller retuschera. När du har målat över föremålet i fotot visas två markeringsområden. Ett vitt markeringsområde över det föremål du målade över anger målområdet. Ett annat vitt markeringsområde med en pil som pekar mot målområdet anger källområdet.

  Ändra storlek, ludd eller opacitet för det valda lagningsverktyget, om det behövs.

  • Storlek. Anger penselspetsens diameter i pixlar.
  • Ludd. Kontrollera den mjuka övergången mellan penselmarkeringen och omgivande pixlar i målområdet.
  • Opacitet. Kontrollera opaciteten för den justering du har använt på målområdet.
  Om du använder en mobil enhet trycker du på kontrollerna till vänster och justerar värdet genom att dra uppåt eller nedåt. Om du använder en surfplatta använder du kontrollskjutreglagen till att justera värdena.

 3. Om du vill flytta och placera käll- eller målområdet i fotot drar du det blåa stiftet i mitten av området.

  Om du vill visa fotoredigeringen i helskärmsläge och dölja kontrollerna och de vita markeringsområdena trycker du på ikonen längst upp till höger.

  Lagningsalternativ

  Öppna snabbmenyn Lagningsalternativ genom att trycka länge på det blåa stiftet i mitten av mål- eller källområdet:

  • Om du vill växla mellan verktygen väljer du Laga eller Klona på snabbmenyn.
  • Ta bort: ta bort det markerade käll- och målområdet.
  • Återställ lagningspensel: återställ och ta bort alla justeringar du har gjort med lagningsverktygen.
 4. Tryck länge på fotot om du vill visa vyn Före .

  Om du vill bekräfta ändringarna trycker du på ikonen .

  Om du vill ångra respektive göra om dina redigeringar, ett steg i taget, trycker du på ikonen för att ångra () eller göra om ().

Beskära foton

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Beskärning längst ned på skärmen.

 2. De tillgängliga beskärningsalternativen visas som plattor längst ned på skärmen. Svep åt vänster eller höger om du vill visa alla plattorna. Tryck på en platta för att använda motsvarande åtgärd.

  Beskära foton i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)
  Beskära foton i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)

 3. Gör något av följande för visa ytterligare alternativ:

  • Om du vill välja en av de tillgängliga proportionerna trycker du på plattan Proportion.
  • Om du vill beskära utan förinställda proportioner trycker du på plattan Lås proportioner.
  • Om du vill räta upp fotot automatiskt trycker du på plattan Räta upp automatiskt.
  • Om du vill rotera fotot moturs 90 grader trycker du på plattan Rotera åt vänster.
  • Om du vill rotera fotot moturs 90 grader trycker du på plattan Rotera åt höger.
  • Om du vill vända fotot horisontellt trycker du på plattan Vänd horisontellt.
   Om du vill vända fotot vertikalt trycker du på plattan Vänd vertikalt.
  • Om du vill ändra form och storlek på beskärningen drar du i kanterna och hörnen av beskärningsguiden.
  • Om du vill beskära fotot med en viss vinkel drar du i beskärningshjulet. Du kan dra beskärningshjulet inom omfånget -45 till 45 grader.
  • Om du vill flytta beskärningsguiden trycker du i den och drar.
 4. Om du vill bekräfta ändringarna trycker du på ikonen .

Använda profiler

Obs!

Från och med Lightroom CC 3.5 för mobila enheter för Android och Lightroom CC 1.4 för datorer (juni 2018-versionerna) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom CC för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic CC för datorer.

Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. De är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton.

När du använder en profil på ett foto ändras inte eventuella andra kontrollskjutreglage som du har använt på fotot. Det innebär att du kan redigera dina foton som du vill och sedan använda en profil på redigerade foton.

Så här bläddrar du efter och använder profiler:

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Profiler längst ned på skärmen.

  Du kan använda skärmbilderna nedan som referens. Om du trycker på Adobe Raw visas profilgruppsmenyn.

   

  Bläddra efter och använda profiler
  Om du trycker på Adobe Raw visas profilgruppsmenyn.
  Välja en profilgrupp
  Tillgängliga profilgrupper för ett foto med Raw-format.

  Obs!

  När du importerar foton används profilerna Adobe, färg och Adobe, monokromt som standard för färgfoton respektive svartvita foton.

 2. Om du vill visa de profiler som är tillgängliga i profilgruppen väljer du gruppen genom att trycka på den.

  Favoriter:

  Visa profiler som du har markerat som favoriter. Se Lägga till en profil i Favoriter.

  Grundläggande:

  Den här profilgruppen är endast tillgänglig för foton som inte har Raw-format och innehåller två profilalternativ: Färg och Monokromt.

  Profiler för foton med Raw-format

  Följande profilgrupper visas när du redigerar ett foto med Raw-format.

  Adobe Raw: med hjälp av Adobe Raw-profiler kan du märkbart förbättra färgåtergivningen. De är bra utgångspunkt för redigering av foton med Raw-format. Profilen Adobe, färg har utformats för att ge en bra färg/ton-balans för alla bilder som används som standard för de foton med Raw-format som du importerar till Lightroom CC.

  Kameramatchning: visa profiler baserat på kameramärke/-modell för ditt foto med Raw-format. Du kan använda kameramatchningsprofilerna om du föredrar att färgåtergivningen i fotona med Raw-format ska matcha det som visas på skärmen på kameran.

  Äldre: visa äldre profiler som även fanns i tidigare versionerna av programmet Lightroom.

  Kreativa profiler för foton med Raw-format och foton som inte har Raw-format

  Du kan använda kreativa profiler för alla filformat, inklusive foton med Raw-format, JPEG-filer och TIFF-filer. De här profilerna har utformats för att ge dina foton en viss stil eller effekt.

  Konstnärliga: använd de här profilerna om du vill att färgåtergivningen i foton ska vara mer skarp, med starkare färgskiftningar.

  Svartvita: använd de här profilerna till att uppnå de optimala tonskiftningar som krävs för att arbeta i svartvitt.

  Moderna: använd de här profilerna till att skapa unika effekter som är lämpliga för modern fotografering.

  Gammaldags: använd de här profilerna till att få dina foton att se ut som gammaldags foton.


  Obs!

  När du använder en av profilerna i profilgruppen Konstnärliga, Svartvita, Moderna eller Gammaldags visas skjutreglaget Mängd som du kan använda till att kontrollera profilens intensitet.

 3. Om du vill bläddra bland alla profiler som är tillgängliga i en vald profilgrupp sveper du horisontellt åt höger eller vänster på profilminiatyrbilderna.

  Om du vill använda en profil på fotot trycker du på den.  

 4. Tryck länge på fotot om du vill visa vyn Före .

  Om du vill bekräfta ändringarna trycker du på ikonen .

  Om du vill ångra respektive göra om dina redigeringar, ett steg i taget, trycker du på ikonen för att ångra () eller göra om ().

Lägga till en profil i Favoriter

Om du vill lägga till en profil i profilgruppen Favoriter trycker du på och håller ned miniatyrbilden för profilen. Om profilen redan är vald kan du även trycka på den grå stjärnikonen längst upp till höger på miniatyrbilden för profilen. 

Den vita stjärnikonen längst upp till höger på miniatyrbilden för profilen anger att det är en favoritprofil.

 

 

Hantera profiler

Med hjälp av alternativet Hantera profiler kan du visa eller dölja olika förinställningsgrupper som visas på menyn Profiler - Adobe Raw, Kameramatchning, Äldre, Konstnärliga, Svartvita, Moderna och Gammaldags - eller andra profiler som du har importerat.

Du kan även använda Hantera profiler om du vill visa de äldre profilgrupperna som är dolda som standard.

Så här visar eller döljer du profilgrupper:

Obs!

Inställningarna för att visa/dölja profilgrupper är specifika för varje enhet eller dator. Du kan till exempel dölja vissa profilgrupper i Lightroom CC för mobila enheter men de visas fortfarande i Lightroom CC på andra mobila enheter och på datorer, och vice versa.  

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Profiler längst ned på skärmen.

 2. Tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger på snabbmenyn Profiler ochvälj Hantera profiler.

 3. På skärmen Hantera profiler väljer du de profilgrupper du vill visa på menyn Profiler. Avaktivera de profilgrupper du vill dölja på menyn Profiler.

  Tryck på bockmarkeringsikonen () längst upp till höger.

På menyn Profiler visas nu endast de profilgrupper du har aktiverat med hjälp av alternativet Hantera profiler.

Använda förinställningar

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen.

 2. De tillgängliga förinställningarna grupperas som Färg, Kreativa, Svartvita, Kurva, Kornighet, Skärpa och Vinjettering. Visa förinställningarna genom att välja en grupp.

  Om du vill använda en förinställning på fotot trycker du på den.

  Obs!

  Från och med Lightroom CC 3.5 för mobila enheter för Android och Lightroom CC 1.4 för datorer (juni 2018-versionerna) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom CC för datorer och mobila enheter.

  Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic CC för datorer.

  Förinställningsgrupper i Lightroom CC för mobila enheter
  Menyn Förinställningar med kreativa förinställningar (Android)

 3. Tryck länge på fotot om du vill visa vyn Före .

  Om du vill bekräfta ändringarna trycker du på ikonen .

  Om du vill ångra respektive göra om dina redigeringar, ett steg i taget, trycker du på ikonen för att ångra () eller göra om ().

Skapa en användarförinställning

Obs!

Från och med Lightroom CC 3.5 för mobila enheter för Android och Lightroom CC 1.4 för datorer (juni 2018-versionerna) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom CC för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic CC för datorer.

 1. Öppna det foto som du vill skapa en användarförinställning från i luppvyn. Gör något av följande:

  • I luppvyn: visa alternativmenyn genom att trycka på ikonen längst upp till höger på skärmen. Välj Skapa förinställning.
  • I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen. Tryck på ikonen längst upp till höger i fönstret Förinställningar och välj Skapa förinställning.
 2. Skärmen Ny förinställning visas. Ange följande:

  Förinställningsnamn: ange ett namn för förinställningen.

  Förinställningsgrupp: som standard sparas anpassade förinställningar i gruppen "Användarförinställningar". Du kan använda alternativet Skapa förinställningsgrupp till att skapa en förinställningsgrupp.

 3. Välj de redigeringsinställningar du vill spara som en förinställning.

  Klicka på snabbmenyn Välj och välj något av följande alternativ:

  • Alla: välj alla redigeringsinställningsgrupper.
  • Standard: välj standarduppsättningen med redigeringsinställningar. Inställningarna Verktyg, Optik och Geometri är exkluderade som standard.
  • Ändrade: välj de redigeringsinställningar du har använt på det valda fotot. Om du vill markera eller avmarkera vissa redigeringsinställningar trycker du på kryssrutan bredvid redigeringsinställningsgruppen. 
  • Inga: avmarkera alla redigeringsinställningar.

  När du väljer alternativet Automatisk i redigeringspanelen aktiveras Automatiska inställningar på snabbmenyn Markera för alternativen Standard och Ändrad.

  Om du vill förflytta dig redigeringsinställningsgruppen trycker du på > och sedan väljer du inställningar på undermenyn. Till exempel kan du förflytta dig i inställningsgruppen Ljus och sedan markera/avmarkeranågon av inställningarna på undermenyn: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta, Tonkurva.

 4. När du har markerat alla redigeringsinställningar som behövs trycker du på bockmarkeringen () längst upp till höger.

  Den nya förinställningen är nu tillgänglig på menyn Förinställningar.

Uppdatera, flytta eller ta bort en användarförinställning

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen.

 2. Leta rätt på den användarförinställning du vill uppdatera, flytta eller ta bort på snabbmenyn Förinställningar. Tryck på ikonen bredvid användarförinställningen och välj något av följande alternativ:

  Uppdatera: på skärmen Uppdatera förinställning kan du ändra vilka redigeringsinställningar som ska ingå i användarförinställningen.

  Klicka på snabbmenyn Välj och välj något av följande alternativ:

  • Alla: välj alla redigeringsinställningsgrupper.
  • Standard: välj standarduppsättningen med redigeringsinställningar. Inställningarna Verktyg, Optik och Geometri är exkluderade som standard.
  • Ändrad: välj redigeringsinställningar manuellt. Om du vill markera eller avmarkera vissa redigeringsinställningar trycker du på kryssrutan bredvid redigeringsinställningsgruppen.
  • Inga: avmarkera alla redigeringsinställningar.
  Om du vill förflytta dig redigeringsinställningsgruppen trycker du på > och sedan väljer du inställningar på undermenyn. Du kan till exempel förflytta dig i inställningsgruppen Ljus och sedan markera/avmarkera inställningar på undermenyn: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta och Tonkurva.

  När du har ändrat alla redigeringsinställningar som behövs trycker du på bockmarkeringen () längst upp till höger.

  Ändra namn: ändra Förinställningsnamn på skärmen Ändra namn på förinställning.

  När du har ändrat förinställningsnamnet trycker du på bockmarkeringen () längst upp till höger.

  Flytta till: markera det här alternativet om du vill flytta en användarförinställning till en befintlig eller ny förinställningsgrupp genom att trycka på motsvarande kryssruta. När du väljer önskad förinställningsgrupp trycker du på Flytta längst ned på skärmen.

  Mer information om hur du skapar en förinställningsgrupp finns i Skapa förinställningar.

  Ta bort: välj det här alternativet om du vill ta bort användarförinställningen permanent från alla synkroniserade enheter.

Hantera förinställningar

Du kan använda alternativet Hantera förinställningar till att visa eller dölja olika förinställningsgrupper som visas på menyn Förinställningar: Färg, Kreativa, Svartvita, Kurva, Kornighet, Skärpa, Vinjettering och Användarförinställningar.

Du kan även använda Hantera förinställningar till att vill visa de äldre förinställningarna som är dolda som standard.

Så här visar eller döljer du förinställningsgrupper:

Obs!

Inställningarna för att visa/dölja förinställningsgrupper är specifika för varje enhet eller dator. Du kan till exempel dölja vissa förinställningsgrupper i Lightroom CC för mobila enheter men de visas fortfarande i Lightroom CC på andra mobila enheter och på datorer, och vice versa.  

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen.

 2. Tryck på ikonen längst upp till höger på snabbmenyn Förinställningar och välj Hantera förinställningar.

 3. På skärmen Hantera förinställningar väljer du de förinställningsgrupper du vill visa på menyn Förinställningar. Avaktivera de förinställningsgrupper du vill dölja på menyn Förinställningar.

  Tryck på bockmarkeringsikonen () längst upp till höger.

På menyn Förinställningar visas nu endast de förinställningsgrupper du har aktiverat med hjälp av alternativet Hantera förinställningar.

Använda automatiska inställningar

I panelen Redigera i luppvyn klickar du på ikonen Automatisktlängst ned om du vill att de bästa redigeringarna för följande skjutreglage ska användas automatiskt på dina foton: ExponeringKontrastHögdagrarSkuggorVittSvärtaMättnad och Lyster.

Med hjälp funktionen Automatiskt i Lightroom CC för mobila enheter används Adobe Sensei till att använda justeringar på ett intelligent sätt baserat på ljus- och färgegenskaperna i foton.

 • Dessutom kan du använda funktionen Automatiskt till att optimera justeringarna för ett foto även när du har beskurit det.
 • När du tar ett HDR-foto med hjälp av kameran i appen i Lightroom CC för mobila enheter används Automatiskt automatiskt på ditt bearbetade foto. 

Justera färgtonskalan för ett foto

Du kan använda tonkontrollerna på menyn Ljus till att justera den allmänna tonskalan för fotot. När du arbetar bör du hålla ett öga på slutpunkterna i histogrammet.

I panelen Redigera i luppvyn trycker du på Ljus längst ned på skärmen för att visa tonkontrollerna. Du kan använda redigeringar på dina foton genom att justera skjutreglagen Exponering,KontrastHögdagrar,Skuggor,Vitt,Svärta,Mättnad ochLyster.

Justera tonskalan med hjälp av tonkontrollerna på menyn Ljus
Justera tonskalan med hjälp av tonkontrollerna på menyn Ljus

Finjustera tonskalan med hjälp av Tonkurva

I diagrammet Tonkurva på menyn Ljus visas ändringar som du gör i tonskalan för ett foto.

På menyn Redigera i luppvyn: tryck på dragspelsfliken Ljus och sedan på Kurva.

Obs!

Om du vill visa ett histogram av ett foto i luppvyn trycker du på ikonen längst upp till höger och aktiverar Visa histogram på den meny som visas. Du kan nu använda histogrammet när du ändrar färgtonskontrollerna.

Den horisontella axeln motsvarar de ursprungliga färgtonsvärdena (indatavärden), med svart till vänster och progressivt ljusare värden åt höger. Den vertikala axeln motsvarar de ändrade färgtonsvärdena (utdatavärden), med svart längst ned och progressivt ökande värden till vitt högst upp. Du använder tonkurvan till att finjustera de tonjusteringar du gör i ett foto.

Använda Tonkurva i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)
(Vänster) diagram över allmän tonkurva för fotot, (höger) punktkurva för den röda kanalen

Du kan också justera punkter på tonkurvan på den röda, gröna eller blåa kanalen separat eller alla tre kanalerna på samma gång.

 • Om du vill lägga till en punkt trycker du. Om du vill ta bort en punkt dubbeltrycker du på den.
 • Om du vill redigera en punkt drar du den. 

Justera färgen för fotot

I panelen Redigera i luppvyn: du kan använda menyn Färg till att utföra följande:

 • Ange vitbalans genom att välja ett förinställt alternativ eller ange ett neutralt område () i fotot.
 • Finjustera vitbalansen med hjälp av kontrollerna Temperatur och Färgton.
 • Ändra färgmättnad (mättnad eller färgens klarhet) för alla färger genom att justera kontrollerna Lyster och Mättnad.
 • Konvertera ett foto till gråtoner med hjälp av Svartvitt ().
 • Finjustera färgerna i fotot med hjälp av skjutreglagen Nyans, Mättnad och Luminans (NML) () för att justera enskilda färger i färgintervallet i fotot.
  • Använd verktyget Måljustering () till att justera en viss färg i ett foto. Om du vill ändra färgintervallet för det område som du håller fingret trycker du på och drar i fotot.

Använda effekter på foton

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Effekter längst ned på skärmen för att visa kontrollerna.

 2. Justera skjutreglage för effekter:

  Klarhet

  Lägger till djup i ett foto genom att öka lokal kontrast. Om du vill maximera effekten ökar du inställningen tills du ser en ljusgård nära kantdetaljerna av fotot och reducerar sedan inställningen något.

  När du använder inställningen bör du zooma in till 100 % eller mer. Om du vill zooma in dubbeltrycker du på fotot eller drar isär fingrarna.

  Ta bort dis

  Kontrollera mängden dis i ett foto. Dra till höger om du vill ta bort dis, dra till vänster om du vill lägga till dis.

  Vinjetteringsmängd

  Ge fotot en konstnärlig effekt genom att lägga till en mörk eller ljus vinjettering. Om du anger negativa värden blir hörnen i fotot mörkare. Om du anger positiva värden blir hörnen ljusare.


  Mer information finns i Vinjettering, kornighet och diseffekter.

  Kornmängd

  Lägg till en realistisk filmkornseffekt till ett foto. Om du vill lägga till filmkorn drar du skjutreglaget åt höger. När du lägger till kornighet kan du även använda skjutreglagen Storlek och Ojämnhet till att justera storlek och ojämnhet.  

 3. Tryck på om du vill visa kontrollerna för Delad ton. Med hjälp av de här kontrollerna kan du skapa en delad toneffekt så att en annan färg används på Skuggor eller Högdagrar.

  • Justera skjutreglagen för Nyans (H) och Mättnad (S) för Högdagrar och Skuggor. Nyans anger färgen för tonen, medan Mättnad anger effektens styrka.
  • Använd skjutreglaget Balans till att balansera effekten mellan skjutreglagen Högdagrar och Skuggor. Positiva värden ökar effekten av skjutreglagen för Högdager, medan negativa värden ökar effekten av skjutreglagen för Skugga.
    

Justera brusreducering och skärpa

Du kan förbättra kantdefinitionen och framhäva detaljerna i foton genom att göra dem skarpare.

Du kan minska bruset i foton genom att ta bort synliga artefakter som försämrar kvaliteten. Fotobrus består av luminansbrus (gråskalebrus), som gör att foton ser korniga ut och kromabrus (färg) som vanligen visas som färgade element i foton. Foton som har tagits med höga ISO-värden kan ha synbart brus.

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Detaljer längst ned på skärmen.

  Kontroller för brusreducering och skärpa i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)
  Kontroller för brusreducering och skärpa

  Obs!

  När du använder selektiva redigeringar är endast kontrollerna Brus och Skärpa tillgängliga på menyn Detaljer.

 2. Du kan justera följande kontroller:

  Skärpekontroller

  • Skärpa: justera kantdefinitionen. Om du ökar värdet på skjutreglaget ökar skärpan. Om du anger värdet 0 avaktiveras skärpa. I allmänhet drar du skjutreglaget till ett lägre värde om du vill ha renare bilder. Justeringen hittar pixlar som skiljer sig från omgivande pixlar, baserat på det tröskelvärde som du anger, och ökar pixlarnas kontrast med det värde som du anger.
  • Radie: justera storleken på de detaljer som skärpa används på. Foton med mycket stor detaljrikedom kan behöva ha en lägre inställning för radie. För foton med stora detaljer kan du använda en större radie. En för stor radie ger ofta ett onaturligt utseende.
  • Detalj: justera hur mycket högfrekvent information som ska göras skarpare i fotot och hur mycket kanterna ska framhävas. Lägre inställningar ökar kantskärpan så att oskärpa försvinner. Använd högre om du vill göra bildens textur mer uttalad.
  • Maskering: kontrollera en kantmask. Med inställningen 0 används samma skärpa för hela bilden. Med inställningen 100 begränsas skärpan till områden närmast de skarpaste kanterna.

  Kontroller för reducering av luminansbrus

  • Brusreducering: om du vill minska luminansbruset ökar du värdet på skjutreglaget.
  • Detalj: kontrollera tröskelvärdet för luminansbrus. Bra för foton med mycket brus. Vid höga värden behålls detaljrikedomen medan bruset kan öka. Vid låga värden blir resultatet tydligt medan vissa detaljer försvinner.
  • Kontrast: kontrollera luminanskontrasten. Bra för foton med mycket brus. Vid höga värden behålls kontrasten, men bilden kan bli fläckig eller spräcklig. Vid låga värden blir resultatet jämnare men mindre kontrastrik.

  Kontroller för reducering av färgbrus

  • Färgbrusminskning: om du vill minska färgbruset ökar du värdet på skjutreglaget.
  • Detalj: kontrollera tröskelvärdet för färgbrus. Vid höga värden skyddas tunna och detaljerade kanter, men det kan leda till färgfläckar. Vid låga värden tas färgfläckar bort, men det kan leda till att färgen blöder.
  • Släthet: kontrollera hur mycket släthet som ska användas på fotot när du minskar färgbruset.

Korrigera kameraobjektivfel

Kameraobjektiv kan ge olika problem vid olika brännvidder, bländare och fokusavstånd. Du kan korrigera och/eller minimera de här problemen i det valda fotot med hjälp av alternativen för ikonen Optik i panelen Redigera: Ta bort kromatisk aberration och Objektivprofilskorrigeringar.

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Optik längst ned på skärmen.

 2. Kromatisk aberration medför att en färgkant visas längs kanterna på objekt. Den beror på att objektivet inte kan fokusera på olika färger på samma punkt, på aberration i sensormikroobjektiv och av överstrålning.

  Ta bort kromatisk aberration:

  Om du vill ta bort kromatisk aberration från det valda fotot aktiverar du Ta bort kromatisk aberration i panelen Optik.

 3. I Lightroom CC för mobila enheter finns det flera objektivprofiler som du kan använda till att korrigera vanlig objektivaberration, som geometrisk förvrängning och vinjettering. Profilerna är baserade på metadata som identifierar den kamera och det objektiv som användes till att tafoto,och sedan kompensera det.

  Objektivprofilskorrigering:

  Aktivera Objektivprofilskorrigering i panelen Optik om du vill att en matchande objektivprofil ska väljas automatiskt baserat på kameramodell, brännvidd, bländare och fokusavstånd i fotometadata.

  Kameror med inbyggt objektivprofilstöd 
  Objektivkorrigering för alla objektiv och kameror med Micro 4/3 (MFT), som Panasonic, Olympus och andra kameror (Fuji X, Leica Q samt många modeller från Canon för att peka och ta foton), utförs automatiskt utan att du behöver göra något. Om finns automatiskt stöd för ditt objektiv visas meddelandet Den inbyggda objektivprofilen har använts i panelen Optik.

 4. (Valfritt) Om ingen matchande objektivprofil hittas automatiskt gör du följande:

  1. Tryck på Välj en profil manuellt.
  2. I panelen Objektivprofil väljer du märke, modell och profil.

  Om du vill ändra den matchande objektivprofilen som har använts automatiskt i Lightroom CC gör du följande:

  1. Tryck på aktuellt objektivprofilnamn.
  2. I panelen Objektivprofil väljer du märke, modell och profil.
   Om du vill återgå till den matchande objektivprofilen som automatiskt har använts i Lightroom CC trycker du på Välj automatiskt.

  Vilka objektivprofiler som är tillgängliga beror på om du justerar en Raw-fil eller en icke-Raw-fil. En lista över objektiv som stöds finns i Objektiv som stöds.

 5. Du kan anpassa den korrigering som används med profilen genom att justera följande skjutreglage under objektivprofilen:

  Förvrängningskorrigering:

  Med standardvärdet 100 används 100 % av korrigeringen av förvrängningen enligt profilen. Om du anger värden som är större än 100 används mer korrigering av förvrängningen, om du anger värden som är mindre än 100 används mindre korrigering av förvrängningen.

  Objektivvinjettering:

  Med standardvärdet 100 används 100 % av korrigeringen av vinjetteringen enligt profilen. Värden över 100 bättre mer korrigering av vinjettering och värden under 100 ger mindre korrigering av vinjettering.

Korrigera det geometriska perspektivet i foton

Om motivet är nära, samt för vissa typer av objektiv, kan perspektivet förvrängas och orsaka att räta linjer ser böjda, lutande eller skeva ut i foton. Om du till exempel tar ett foto av en hög byggnad kan det se ut som om byggnaden lutar bortåt. Du kan använda lägena för Upright och geometriskjutreglagen i panelen Geometri till att korrigera och justera perspektivet i dina foton på ett enkelt sätt.

Det finns fyra lägen för Upright för automatisk perspektivkorrigering - Automatiskt, Nivå, Vertikalt och Fullständigt - samt ett manuellt alternativ - Med stödlinjer. Du kan även använda geometriskjutreglagen till att förfina justeringen.

 1. Välj ett foto med skev geometri.

  (Rekommenderas) I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Optik längst ned på skärmen och aktivera alternativet Objektivprofilskorrigering.

  Ett foto med skev geometri
  Ett foto med skev geometri
 2. Tryck på ikonen Geometri längst ned på skärmen.

  Välj det alternativ du vill använda till att korrigera foto på menyn Upright.

  • Med stödlinjer: justera perspektivet genom att rita två eller fyra stödlinjer i fotot.
  • Automatiskt: korrigera både det vertikala och det horisontella perspektivet samtidigt som du bevarar så mycket som möjligt av det synliga fotoområdet.
  • Nivå: korrigera det horisontella perspektivet, vilket gör horisontella linjer parallella i fotot.
  • Vertikalt: korrigera vertikala bildperspektiv som orsakas av att du har lutat kameran uppåt eller nedåt. Använda till att göra vertikala linjer parallella i fotot.
  • Fullständigt: använd en kombination av Upright-lägena Automatiskt, Nivå och Vertikalt till att automatiskt korrigera perspektivet.
  Upright-lägen i Lightroom CC för mobila enheter för Android
  Upright-lägen i Lightroom CC för mobila enheter för Android

  Växla mellan Upright-lägena tills du hittar den lämpligaste inställningen.

  Du kan använda alla lägena för Upright till att korrigera förvrängnings- och perspektivfel. Vilken inställning som är bäst är olika för olika foton. Försök med de olika lägena innan du bestämmer dig för vilket läge du vill använda för ditt foto.

 3. Upright-läget Med stödlinjer

  Om du väljer Upright-läget Med stödlinjer gör du följande:

  1. Klicka på ikonen och rita sedan två till fyra stödlinjer genom att dra med fingret på fotot.

   Upright med stödlinjer
   Två vertikala och två horisontella stödlinjer i fotot med Upright med stödlinjer
  2. När du har ritat minst två stödlinjer omformas fotot interaktivt. Du kan rita upp till fyra stödlinjer i fotot i följande kombinationer:

   • endast två horisontella stödlinjer och två vertikala stödlinjer
   • två horisontella stödlinjer och två vertikala stödlinjer
   • två horisontella stödlinjer och en vertikal stödlinje
   • två vertikala stödlinjer och en horisontell stödlinje
   • en vertikal stödlinje och en horisontell stödlinje

   Om du använder någon annan kombination visas felmeddelandet Ogiltig stödlinje.

   • Om du vill ta bort en stödlinje väljer du den genom att trycka på den och sedan trycker du på ikonen Ta bort.
   • Om du vill lägga till en till stödlinje markerar du den genom att trycka på ikonen + och sedan ritar du stödlinjen i fotot. Ikonen Lägg till är markerad som standard, om du inte avaktiverar den.
  3. Klicka på Stäng.

   Ett foto med skev geometri
   (Före) Ett foto med skev geometri
   Efter
   (Efter) Åtgärdat perspektiv med hjälp av Upright med stödlinjer

 4. (Valfritt) När du korrigerar perspektivet för ett foto kan det uppstå vita områden nära kanterna av fotot. Om du vill ta bort det vita området och beskära fotot automatiskt efter de ursprungliga måtten markerar du alternativet Begränsa beskärning.

  Obs!

  I vissa av Upright-lägena kan pixlar i fotot beskäras för att korrigera perspektivet, även när du har avaktiverat alternativet Begränsa beskärning. Det går eventuellt inte att visa de beskurna pixlarna senare i beskärningsläget.

 5. Du kan använda geometriskjutreglagen Förvrängning, Vertikal, Horisontell, Rotera, Proportioner, Skala, X-förskjutning och Y-förskjutning till att finjustera perspektivkorrigeringarna.

  • Förvrängning: korrigera objektivförvrängning (raka linjer som ser ut som om de böjda utåt) och nåldyneförvrängning (raka linjer som ser ut som om de är böjda inåt). Om du vill korrigera objektivförvrängning i fotot drar du skjutreglaget åt höger, om du vill korrigera nåldyneförvrängning drar du skjutreglaget åt höger.
  • Vertikalt: gör vertikala linjer i ett foto parallella. Om de vertikala linjerna avviker längs nederkanten flyttar du pixlarna från den kanten genom att dra skjutreglaget åt vänster, om de vertikala linjerna avviker vid överkanten flyttar du pixlarna från den kanten genom att dra skjutreglaget åt höger.
  • Horisontellt: gör horisontella linjer i ett foto parallella. Om du vill flytta pixlarna från högerkanten drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill flytta pixlarna från vänsterkanten drar du skjutreglaget åt högre.
  • Rotera: korrigera för kameralutning genom att rotera fotot. Om du vill rotera fotot moturs drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill rotera fotot medurs drar du skjutreglaget åt höger.
  • Proportioner: om du vill bredda perspektivet för fotot drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill minska perspektivet för foto drar du skjutreglaget åt höger.
  • Skala: justera skalan för fotot utan att ändra proportionerna. Om du vill skalförändra nedåt drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill skalförändra uppåt drar du skjutreglaget åt höger.
  • X-förskjutning: om du vill flytta pixlarna i fotot åt vänster längs x-axeln så att det skapas ett vitt område i högerkanten drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill flytta pixlarna i fotot åt höger längs x-axeln så att det skapas ett vitt område i vänsterkanten drar du skjutreglaget åt höger.
  • Y-förskjutning: om du vill flytta pixlarna i fotot nedåt längs y-axeln så att det skapas ett vitt område i överkanten drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill flytta pixlarna i fotot uppåt längs y-axeln så att det skapas ett vitt område i underkanten drar du skjutreglaget åt höger.

Panelen Information

I panelen Information i luppvyn kan du enkelt lägga till namn, bildtext och copyright till fotot. Du kan även lägga in en stjärngradering, flagga foton och tilldela nyckelord till foton i den här panelen. Dessutom visas de metadata som är associerade med ditt foto och en lista över alla persongrupper ditt foto är del i panelen Information under avsnittet Personer.

Tilldela nyckelord till foton

Du kan använda avsnittet Nyckelord längst ned till att tilldela nyckelord till foton. 

 • Om du vill tilldela flera nyckelord skriver du nyckelorden avgränsade med kommatecken.
 • Om du vill ta bort ett tilldelat nyckelord trycker du på x bredvid nyckelordet.    
Panelen Information i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)
Panelen Information i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)
Panelen Information
Tilldela nyckelord i panelen Information

Panelen Klassificera och granska

Du kan använda panelen Klassificera och granska i luppvyn till att snabbt lägga till en stjärngradering och flagga (välja eller avvisa) foton i albumet.

Med hjälp av bildbandet längst ned kan du bläddra bland foton i albumet.

Panelen Klassificera och granska i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)
(Vänster) Klassificera ett foto. (Höger) Flagga ett foto i panelen Klassificera och granska.

Klassificera ett foto

Om du vill snabbt vill klassificera ett foto i panelen Klassificera och granska snärtar du uppåt eller nedåt till vänster på skärmen. En klassificeringsövertäckning visas som anger den aktuella klassificeringen när du snärtar. 

Du kan även trycka på stjärngraderingsbilden (alldeles ovanför bildbandet) om du vill visa stjärngraderingsövertäckningen och välja en stjärngradering.  

Flagga ett foto

Om du snabbt vill flagga ett foto som Valt, Avvisat eller Ingen flagga i panelen Klassificera och granska snärtar du uppåt eller nedåt till höger på skärmen. En flaggövertäckning visas som anger den aktuella klassificeringen när du snärtar.   

Du kan även trycka på flaggbilden (alldeles ovanför bildbandet) om du vill visa flaggövertäckningen och sedan ange om fotot är valt, avvisat eller om det inte är flaggat.  

Ångra, göra om eller återställa ändringar

Ångra eller göra om

Om du vill ångra eller göra om den senaste redigeringen i luppvyn trycker du på ikonen Ångra () eller Gör om () som visas längst upp till vänster på skärmen.

Om du har gjort flera redigeringar trycker du på ikonen för att visa ikonerna Ångra och Gör om (). Om du vill gå ett steg bakåt respektive framåt i dina redigeringar trycker du på ikonen Ångra eller Gör om.

Återställ

Om du vill återställa ett foto till det ursprungliga läget trycker du på Återställ i slutet av justeringsmenyn som visas ovanför fotot. Om du vill återställa fotot till ett tidigare läge trycker du på en åtgärd på menyn Återställ.   

Spara, exportera och dela

Du kan använda alternativet Dela till att skicka foton via e-post eller kopiera eller flytta dem mellan album. Du kan dela ett foto i luppvyn eller flera foton i stödrastervyn.

Dela webbalbum

Du kan göra dina album allmänna så att de kan visas för andra på webben.

Så här delar du ett album:

 1. I vyn Album: tryck på ikonen för det album du vill dela för att visa alternativmenyn.

  I stödrastervyn (när du visar foton i ett album): tryck på ikonen för att visa alternativmenyn.

 2. Tryck på Dela album på alternativmenyn.

 3. Nästa meny visas. Välj Aktivera delning.

  Om albumet är privat är Delningsalternativ, Visa på webben, Visa och Dela länk avaktiverade. När du har gjort albumet allmänt visas följande alternativ:

  • Delningsalternativ: tryck om du vill ange följande alternativ:

  Visa metadata: om du vill att andra ska kunna visa metadata för foton i det delade albumet aktiverar du det här alternativet. Om du vill dölja metadata avaktiverar du alternativet.

  Visa platsinformation: om du vill att andra ska kunna visa platsinformation för foton i det delade albumet aktiverar du det här alternativet. Om du vill dölja platsinformation avaktiverar du alternativet.

  Tillåt hämtningar: om du vill att andra ska kunna hämta foton från det delade albumet aktiverar du det här alternativet. Om du vill avaktivera hämtningar avaktiverar du alternativet.

  • Visa: tryck för att ange följande visningsalternativ:

  Visa namn: tryck om du vill att albumnamnet ska visas längst upp i det album du har delat på webben.

  Skapare: ange namnet på skaparen om du vill att det ska visas i det album du har delat på webben.

  Utseende: välj layout för fotona i det album du har delat på webben genom att välja Fotostödraster, Kolumn eller Visa ett. Som standard är Fotostödraster valt.

  Tema: välj bakgrundstema för fotona i det album du har delat på webben genom att välja Mörkt tema eller Ljust tema. Som standard är Mörkt tema valt.

  Filter: markera det här alternativet om du vill visa foton filtrerade efter stjärngradering eller flaggstatus i det album du har delat på webben. Som standard visas alla foton, förutom avslagna.

  • Visa på webben: visa albumet i ett webbläsarfönster.
  • Dela länk: dela en länk till albumet med hjälp av e-post, meddelanden eller andra appar på enheten. Om du vill göra det följer du de instruktioner som visas på skärmen.

  Obs!

  Om du vill sluta dela ett allmänt album avaktiverar du alternativet Aktivera delning.

  I vyn Album: texten Delad visas på albumet, vilket anger att det är allmänt och att det går att använda webblänken till att visa det.

Skicka foton i meddelanden eller via post

 1. I luppvyn (när du visar ett enda foto): tryck på ikonen Dela () längst upp på skärmen.

  I stödrastervyn (när du visar alla foton i ett album) gör du så här:

  1. Markera ett foto genom att trycka länge på det. Markera flera foton, om det behövs.
  2. När du har valt fotona trycker du på ikonen Dela () längst upp på skärmen.
 2. På menyn Dela med som visas visas en lista med de appar som är installerade på din mobila enhet som du kan använda till att dela dina foton. 

 3. Välj den app du vill använda till att dela med och följ de instruktioner som visas på skärmen.

Visa foton som ett bildspel

Du kan visa fotona i albumet som ett bildspel. Gör något av följande om du vill starta ett bildspel:

 • I vyn Album: tryck på ikonen för ett album för att visa alternativmenyn och välj Bildspel.
 • I stödrastervyn (när du visar foton i ett album): tryck på ikonen längst upp till höger och klicka sedan på Bildspel.
 • I luppvyn (när du visar ett enskilt foto): tryck på ikonen längst upp till höger och sedan på Presentera härifrån

Bildspelsalternativ

Om du vill visa kontrollerna för att pausa/spela upp och få åtkomst till bildspelsalternativen under ett bildspel trycker du på skärmen. Gör sedan något av följande:

 • Om du vill pausa ett bildspel trycker du på pauskonen () längst upp till höger på skärmen.
 • Om du vill spela upp bildspelet igen trycker du på ikonen längst upp till höger på skärmen.
 • Om du vill ändra bildspelsövergånger eller -tidslängd trycker du på ikonen med tre punkter () och ändrar inställningarna på menyn Bildspelsalternativ.

Kopiera eller flytta foton

Du kan kopiera eller flytta foton mellan album. Gör något av följande, beroende på vilken skärm som visas:

Flera foton

 1. I stödrastervyn (när du visar foton i ett album): tryck och håll kvar på ett foto för att markera det och visa vyn för att markera flera foton. Markera alla foton du vill kopiera eller flytta.
 2. När du har markerat foton trycker du på ikonen och sedan på Kopiera till album eller Flytta till album.
 3. I den lista med album som visas på nästa skärm trycker du på den samling du vill kopiera eller flytta fotona till och sedan trycker du på Kopiera eller Flytta längst ned till höger på skärmen.

Ett foto

 1. I luppvyn (när du visar ett enda foto): tryck på ikonen och sedan på Kopiera till album eller Flytta till album på alternativmenyn.
 2. I den lista med album som visas på nästa skärm trycker du på den samling du vill kopiera eller flytta fotona till och sedan trycker du på Kopiera eller Flytta längst ned till höger på skärmen.

Lägga till en textvattenstämpel när du delar eller sparar foton

Du kan lägga till en anpassningsbar textvattenstämpel när du delar foton och när du sparar foton på enheten.

Obs!

 • Du kan inte lägga till en vattenstämpel när du exporterar ursprungliga foton.
 • Vattenstämplar synkroniseras inte med Lightroom CC på andra enheter eller med Lightroom Classic CC för datorer.

 1. I vyn Album: öppna programinställningsmenyn genom att trycka på ikonen längst upp till vänster på skärmen. Tryck på Inställningar > Delningsalternativ på inställningsmenyn.

 2. Aktivera alternativet Dela med vattenstämpel.

 3. Om du vill ändra texten i vattenstämpeln trycker du på textfältet. Som standard visas en copyrightsymbol följt av ditt Adobe-kontonamn i vattenstämpeltexten.

 4. Anpassa vattenstämplar
  Anpassa vattenstämplar

  Tryck på Anpassa. Skärmen Anpassa vattenstämpel visas. Du kan ändra följande inställningar:

  Om du vill justera positionen för vattenstämpeln trycker du på någon av de nio placeringscirklarna som visas runt och i mitten av exempelfotot.

  • T: tryck om du vill välja ett teckensnitt.
  • B: tryck om du vill göra texten fet.
  • I: tryck om du vill göra texten kursiv.
  • Om du vill rotera texten 90 grader medurs trycker du på rotationsikonen.
  • Om du vill välja textfärg (svart eller vitt) trycker du på motsvarande färgruta.
  • Storlek: dra i skjutreglaget om du skalförändra vattenstämpeltexten proportionellt och göra den större eller mindre.
  • Förskjutning: dra i skjutreglaget om du vill placera vattenstämpeltexten på avstånd från den valda placeringscirkeln.
  • Opacitet: om du vill justera genomskinlighetsnivån för vattenstämpeltexten drar du skjutreglaget.

  Obs!

  När du anpassar vattenstämpeln kan du använda visualiseringen som hjälp. När du sparar eller delar ett foto anpassas vattenstämpeln till måttet på fotot. Det innebär att textstorleken för vattenstämpeln kan ändras beroende på höjden och bredden på fotot.

 5. När du har anpassat vattenstämpeltexten trycker du på ikonen < längst upp till vänster för att gå tillbaka till skärmen Delningsalternativ.

  Textvattenstämpeln läggs nu till när du delar foton eller sparar foton på den mobila enheten.

Spara foton när du har redigerat dem

När du har redigerat ett foto kan du spara en kopia av det ändrade fotot (.JPG-format) på enheten. Gör något av följande:

Flera foton

 1. I stödrastervyn: tryck länge på ett foto för att markera det och visa vyn för att markera flera foton. Välj alla foton du vill spara på den mobila enheten.
 2. Tryck på ikonen och välj sedan Spara på enheten på alternativmenyn.
 3. Dialogrutan Spara på enheten visas. Välj något av följande alternativ genom att trycka:
  • Högsta tillgängliga kvalitet Exportera de valda fotona med den högsta tillgängliga kvaliteten.
  • Begränsa till 2 048 pixlar Begränsa höjden på de exporterade fotona till 2 048 pixlar. Bredden skalförändras automatiskt så att de ursprungliga proportionerna behålls.
 4. Tryck på OK.

Ett foto

 1. I luppvyn (när du visar ett enda foto): tryck på ikonen och därefter på Spara på enheten.
 2. Dialogrutan Spara på enheten visas. Välj något av följande alternativ genom att trycka:
  • Högsta tillgängliga kvalitet: exportera de valda fotona med den högsta tillgängliga kvaliteten.
  • Begränsa till 2 048 pixlar Begränsa höjden på de exporterade fotona till 2 048 pixlar. Bredden skalförändras automatiskt så att de ursprungliga proportionerna behålls.
 3. Tryck på OK.

Obs!

Om foton på kamerarullen har angetts för automatisk import i ett album läggs de sparade fotona automatiskt till i albumet och synkroniseras med Lightroom CC för datorer.

Obs!

Du kan försöka spara dina foton om det inte går att exportera. Om något av följande felmeddelanden visas i dialogrutan Export utför du respektive åtgärd:

 • Ingen Internet-anslutning: kontrollera att enheten är ansluten till internet. Växla tillbaka till appen Lightroom CC för mobila enheter och tryck sedan på Försök igen.
 • Det finns inte tillräckligt med ledigt lagringsutrymme för att exportera: frigör lagringsutrymme i galleriet på enheten. Växla tillbaka till appen Lightroom CC för mobila enheter och tryck sedan på Försök igen.
 • Det finns inga behörigheter för Lightroom för att spara foton i galleriet: lägg till behörigheter för appen Lightroom CC för mobila enheter i inställningarna för enheten. Växla tillbaka till appen Lightroom CC för mobila enheter och tryck sedan på Försök igen.

Exportera ursprungligt foto

 1. Öppna ett foto i luppvyn (när du visar ett enda foto) och tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen.

  Alternativet Exportera ursprungligt foto i luppvyn
  Alternativet Exportera ursprungligt foto i luppvyn
 2. Välj Exportera ursprungligt foto på den alternativmeny som visas. 

  Obs!

  Alternativet Exportera ursprungligt foto är avaktiverat för synkroniserade ursprungliga foton som du har lagt till i Lightroom Classic CC för datorer.

 3. Dialogrutan Exportera ursprungligt foto visas. Status för när det ursprungliga fotot förbereds för export visas.

  (Valfritt) Om du vill avbryta den pågående exporten trycker du på Avbryt i dialogrutan Exportera ursprungligt foto.

  Export av ursprungligt foto pågår
  Export av ursprungligt foto pågår
 4. När det ursprungliga fotot har exporterats till den mobila enheten visas ett meddelande i dialogrutan Exportera ursprungligt foto. Tryck på OK.    

  Det ursprungliga fotot har exporterats
  Det ursprungliga fotot har exporterats

Ta bort foton från album

Du kan ta bort foton från ett album när du inte längre behöver dem. När du tar bort ett foto från ett album är det fortfarande tillgängligt i appen Lightroom CC.  

Flera foton

 1. I stödrastervyn (när du visar foton i ett album): tryck och håll kvar på ett foto för att markera det och visa vyn för att markera flera foton. Markera alla foton du vill ta bort från albumet.
 2. När du har markerat fotona trycker du på ikonen .
 3. Välj något av följande i den dialogruta som visas:
  1. Ta bort från album. Ta bort foton från albumet men ta inte bort dem från Lightroom CC.
  2. Ta bort. Ta bort foton från vyn Alla foton och alla motsvarande album.

Ett foto

 1. I luppvyn (när du visar enskilda foton): tryck på ikonen .
 2. På den alternativmeny som visas trycker du på Ta bort från album.
 3. Välj något av följande i den dialogruta som visas:
  1. Ta bort från album. Ta bort foton från albumet men ta inte bort dem från Lightroom CC.
  2. Ta bort. Ta bort fotot från vyn Alla foton och alla motsvarande album.

 

Fånga

Obs!

Fångstmodulen är inte tillgänglig på Android-baserade surfplatteenheter.

Få åtkomst till kameran i appen snabbt

Programgenvägar

Obs!

 • Från och med version 3.2 av Lightroom CC för mobila enheter (Android) har programgenvägar lagts till för enheter med Android-versionen 7.1.1 eller senare, men stödet för den här funktionen på din Android-enhet kan endast aktiveras/anges av tillverkaren av den mobila enheten.
 • Om du vill få åtkomst till programgenvägarna måste du starta appen Lightroom CC minst en gång.    

Åtkomst till programgenvägarna från hemskärmen
Åtkomst till programgenvägarna från hemskärmen

På hemskärmen på enheten trycker du länge på ikonen för Lightroom CC för att få åtkomst till följande genvägar:

 • Självporträtt. Starta kameran i appen med den främre kameran på enheten.
 • Lightroom-kamera. Starta kameran i appen med den bakre kameran på enheten.
 • Lägg till foton. Starta importgränssnittet där du kan välja och lägga till foton från fotogalleriet på enheten.

Kamerawidget

Du kan lägga till widgeten Lightroom Camera () på hemskärmen på telefonen. Om du trycker på Lightroom Camera-widgeten kommer du direkt till kameran i Lightroom-appen.

Fånga scener med hög kontrast i HDR-läge

Obs!

I den senaste uppdateringen är HDR-läget endast tillgängligt för de mobila enheterna Samsung S8, Samsung S8+, Samsung S7, Samsung S7 Edge, Samsung Note 8, Google Pixel, Google Pixel 2, Google Pixel XL, Google Pixel 2 XL och One Plus 5.

HDR som en teknikförhandstitt: på andra kompatibla mobila Android-enheter som uppfyller specifikationerna nedan är HDR-läget tillgängligt som en teknikförhandstitt som du aktiverar på sidofältsmenyn.

 • RAM-minne: 3 GB eller mer
 • Android-operativsystemsversion: 6.0 (Marshmallow) eller senare
 • Appversion: Arm8
 • DNG-fångst stöds

 Så här kontrollerar du specifikationerna för enheten: öppna Enhetsinformation och lagring > Enhetsinformation på sidofältsmenyn.

Du kan använda HDR-läget till att ta HDR-foton (High Dynamic Range) med hjälp av kameran i appen i Lightroom CC för mobila enheter (Android).

När du trycker på fångstknappen i HDR-läget för att fånga scener med hög kontrast utförs automatiskt all bearbetning för att skapa ett HDR-foto i Raw-format i bakgrunden:

 • motivet analyseras för att fastställa rätt spridning av exponeringsvärden för att ta foton med flera exponeringar  
 • foton med flera exponeringar justeras automatiskt för att kompensera för eventuella handrörelser när du tar HDR-fotot
 • fantomskuggor i foton med olika exponeringar tas bort för att kompensera för rörliga objekt som bilar, människor eller bladverk i det tagna fotot
 • fotot tonas automatiskt så att du får ett sammanfogat HDR-foto med jämna toner 
 • foton med flera exponeringar sammanfogas för att skapa en 32-bitars DNG-fil med flyttal - ditt bearbetade HDR-foto med Raw-format

Det gör att HDR-filen med Raw-format liknar den typ av fil du får när du använder HDR-sammanfogningsfunktionerna i Lightroom Classic CC för datorer. Mer information om HDR-sammanfogning i Lightroom Classic CC finns i HDR-fotosammanfogning.

De genererade HDR-filerna i Raw-format är stora och kräver mycket bakgrundsbearbetning, vilket förklaras ovan. Det innebär att när du har tagit ett foto tar det ett tag innan HDR-fotot visas i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn i Lightroom. 

 1. Valfri vy: tryck på kameraikonen längst ned till höger för att aktivera kameran i appen.  

 2. I fångstgränssnittet: välj läget HDR på menyn längst ned till vänster i gränssnittet.

 3. (Valfritt) Justera zoomnivån innan du tar HDR-fotot, om det behövs. Om du vill ha mer information om hur du justerar zoomnivån i sökaren läser du i Zooma genom att knipa.

  Obs!

  Om du vill spara det obearbetade ursprungliga fotot förutom HDR-fotot i Raw-format i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter trycker du på inställningsikonen () och aktiverar alternativet Spara obearbetat ursprungligt på menyn Inställningar. Om du vill ha mer information om de andra inställningarna läser du i Fångstinställningar.

 4. Håll den mobila enheten stadigt och tryck på fångstknappen. Du kan ta flera HDR-foton i en enda fångstsession. 

 5. Tryck på kryssikonen () längst upp till vänster för att stänga fångstgränssnittet och återgå till den senaste vyn. När du avslutar börjar dina HDR-foton bearbetas.

  Obs!

  Bearbetning av HDR-foton för att skapa slutliga HDR-foton i Raw-format är mycket grafikprocessor- och datorintensivt. Det innebär att när du har tagit ett foto tar det ett tag innan HDR-fotot visas i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn i Lightroom. Om du vill visa status trycker du på molnikonen (). Status visas under rubriken Processing Captured Photos (Bearbetar tagna bilder) på menyn.

  När HDR-bearbetningen har slutförts importeras dina foton till Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter.

  Statusmeddelanden för importen visas i meddelandefältet på Android-enheten.

 6. De bearbetade HDR-fotona visas nu i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn.

  När du öppnar en HDR-bild i luppvyn för att redigera har namnet på HDR-fotot (.dng) fått suffixet "hdr-".

   

Ange alternativ för kamerablixten

Tryck på ikonen för att ta visa raden med blixtalternativ.  

Automatiskt (standard)

Aktivera eller avaktivera blixten på enheten automatiskt baserat på yttre ljusförhållanden. Det här är standardalternativen för blixten som passar för vanliga motiv.

På (tvingad blixt)

Sätt på blixten på enheten varje gång en bild tas.

Av (avaktivera blixt)

Stäng av blixten på enheten varje gång en bild tas.

Kontrollera slutartid, ISO-värde och fokusavstånd manuellt i läget Professionellt

Läget Automatiskt i fångstmodulen i Lightroom i Android
(Android) Alternativ i fångstgränssnittet i läget Automatiskt

A. Alternativ för Raw-/JPEG-fångst B. Alternativ för kamerablixten C. Växla till den främre kameran D. Alternativ för övertäckning i sökaren E. Ytterligare fångstinställningar F. Växla fångstalternativ G. Förinställningar H. Lås exponeringskompensation I. Fångstknappen J. Fångstläge (Automatiskt) K. Förhandsvisa det senast tagna fotot L. Alternativ för beskärningsproportioner M. Alternativ för tidsutlösare N. Stäng fångstgränssnittet 
Läget Professionellt i fångstmodulen i Lightroom i Android
(Android) Alternativ i fångstgränssnittet i läget Professionellt

A. Alternativ för Raw-/JPEG-fångst B. Alternativ för kamerablixten C. Växla till den främre kameran D. Alternativ för vitbalans E. Manuellt fokusavstånd F. Växla fångstalternativ G. Förinställningar H. Lås exponeringskompensation I. Fångstknappen J. Fångstläge (Professionellt) K. Förhandsvisa det senast tagna fotot L. Ange slutartid M. Ange ISO-värde N. Stäng fångstgränssnittet 

Obs!

Från och med version 2.1 av Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter finns det stöd för att kontrollera slutartid, ISO-värde och fokusavstånd på enheter med Android version 5.0 (Lollipop) och senare. De här funktionerna är endast tillgängliga på enheten om stöd för det har aktiverats/angetts av enhetstillverkaren.

Justera slutartiden

Slutartiden används till att kontrollera hur länge kameran exponeras för ljus. Du kan uppnå den önskade kreativa effekten i dina foton genom att justera den här tiden.

Du kan till exempel skapa rörelseoskärpa eller ljusspår efter ett föremål som rör sig snabbt genom att använda en kort slutartid. Om du vill frysa rörelsen för samma föremål i ditt foto kan du ange en kort slutartid.

Justera slutartiden i läget Professionellt i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter i Android
Slutartiden angiven till 1/129-dels sekund

Tryck på ikonen om du vill justera skjutreglaget för slutartid. Om du vill använda en lång slutartid drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill använda en kort slutartid drar du det åt höger.

Obs!

När du justerar slutartiden justeras ISO-värdet automatiskt som kompensation, och tvärtom. Det utförs för att se till att ditt foto inte under- eller överexponeras när du tar det.  

Obs!

Dubbeltryck på ikonen ISO om du vill återställa ISO-värdet till Automatiskt.

Justera ISO-värdet

ISO-värdet används till att kontrollera hur känslig kameran i enheten är för ljus. 

Justera ISO-värdet i läget Professionellt i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter i Android
ISO-värdet har angetts till 495

Tryck på ikonen om du vill justera skjutreglaget för ISO-värde. Om du vill använda ett lågt ISO-värde drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill använda ett högt ISO-värde drar du skjutreglaget åt höger.

Obs!

Om du använder ett högt ISO-värde kan det medföra att det uppstår brus i dina tagna foton. Det innebär att du endast bör använda höga ISO-värden när du vill använda mycket korta slutartider.

Obs!

Dubbeltryck på ikonen ISO om du vill återställa ISO-värdet till Automatiskt.


Justera fokusavstånd för kameran

Du kan använda den här inställningen till att öka eller minska fokusavståndet för enheten i kameran.

Justera fokusavståndet i läget Professionellt i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter i Android
Fokusavståndet har angetts till 36 %.

Tryck på ikonen om du vill justera skjutreglaget för fokusavstånd. Om du vill minska fokusavståndet drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill öka fokusavståndet drar du skjutreglaget åt höger.

Obs!

När du använder fångstläget Professionellt och vill återställa slutartiden, ISO-värdet, vitbalansen och det manuella fokusavståndet till Automatiskt trycker du på ikonen Återställ.  

Obs!

Dubbeltryck på ikonen [ ] om du vill återställa det manuella fokusavståndet till Automatiskt.

Zooma genom att knipa

Du kan zooma i kameran genom att använda en knipgest i sökaren.

 • Om du vill zooma in drar du isär fingrarna.
 • Om du vill zooma ut drar du ihop fingrarna.

Den zoomning du använder på fotot är icke-förstörande vilket innebär att du kan återställa fotot till det ursprungliga fotot (ej zoomat) när du redigerar det.

Fokusera genom att trycka

När du tar foton med hjälp kameran i Lightroom-appen fokuseras kameraobjektivet automatiskt på det aktuella motivet som standard. Om du vill fokusera på ett visst område i motivet, som ett föremål i bakgrunden i stället för på ett föremål i förgrunden kan du fokusera om objektivet på det området manuellt. Gör så här:  

 1. Tryck på sökaren för att göra ett visst område skarpare.
 2. När du trycker används en rutövertäckning till att visa var objektivet fokuseras om.

Ange alternativ för vitbalans

I läget Professionellt: tryck på ikonen om du vill visa alternativfältet för vitbalans.

Alternativ för vitbalans och vitbalanslås i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)
(Android) Alternativ för vitbalans och vitbalanslås i läget Professionellt

A. Låst automatisk vitbalans B. Glödljus C. Lysrör D. Dagsljus E. Molnigt 

Du kan välja ett förinställt alternativ för vitbalans efter ljusförhållandena: Automatisk, Glödljus, Fluorescerande, Molnigt eller Anpassad.

Automatisk vitbalans: det här är standardalternativet.

Lås vitbalans automatiskt (Android): rikta kameran mot en neutralt färgad yta om du vill ta ett prov och låsa vitbalansen.

Obs!

Dubbeltryck på ikonen Vitbalans om du vill återställa vitbalansen till Automatisk.

Ange exponeringskompensation

Skjutreglage för exponeringskompensation i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter i Android
(Android) Svep över sökaren om du vill justera skjutreglaget för exponeringskompensation

När du sveper över sökaren visas skjutreglaget för exponeringskompensation. Dra skjutreglaget i någon av riktningarna för att ange den önskade exponeringsnivån.

Lås exponeringskompensationen vid det aktuella värdet Tryck på ikonen längst ned till höger om du vill låsa exponeringskompensationen vid det aktuella värdet. Ikonen ändras till en gul ikon vilket anger att den är låst och dessutom visas det värde som exponeringen är låst vid.

Obs!

Det går endast att låsa exponeringskompensationen i fångstläget Automatiskt.  

Obs!

Dubbeltryck på skjutreglaget för exponeringskompensation om du vill återställa exponeringsvärdet till 0.

Arrangera bilden med hjälp av övertäckningar i sökaren

Övertäckningar hjälper dig att arrangera bilderna.

Tryck på ikonen om du vill visa alternativen för övertäckningar.

Alternativ för övertäckning i sökaren i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)
(Android) Alternativ för övertäckning i sökaren i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter

Som standard är övertäckningar avstängda.

Tredjedelar

Justera områden av motivet som ska fotograferas, antingen utmed linjer eller där tredjedelar möts.    

Halvor

Justera områden i det motiv som ska fotograferas, antingen utmed linjer eller där halvorna möts.

Gyllene snittet

Justera områden i det motiv som ska fotograferas eller i skärningen av den stödrasterövertäckning för det gyllene snittet som visas.

Nivå

Du kan använda sensorer i enheten till att justera kameran efter marken när du vill ta bilder med en jämn horisont, och för att undvika geometrisk förvrängning.

Ta en bild med fördröjd utlösning

Tryck på ikonen för att visa verktygsraden med tidsalternativ.   Du kan ange några sekunders fördröjning innan en bild tas. Det finns ett alternativ för att ange en fördröjning på 2, 5 eller 10 sekunder innan bilden tas. Som standard är fördröjningen angiven till Av.

Obs!

När en fördröjning aktiveras är den på tills du anger den till Av.

Fotograferingsförinställningar

Om du vill visa förinställningarna trycker du på ikonen längst ned till höger. Följande förinställningar är tillgängliga:

 • Hög kontrast
 • Låg kontrast
 • Varma skuggor
 • Svartvitt med hög kontrast
 • Svartvitt med låg kontrast

Om du vill använda någon av förinställningarna på ditt foto väljer du den. När du gör det kan du förhandsvisa ditt foto innan du tar det. När du startar Adobe-kameran i appen igen visas den senaste förinställning du använde som standard.

Obs!

 Fotograferingsförinställningarna är endast tillgängliga för Android-enheter med stöd för OpenGL ES 3.0 och senare. Om du vill kontrollera vilken OpenGL-version som stöds på enheten trycker du på ikonen längst upp till vänster i vyn Album för att visa sidofältsmenyn och sedan trycker du på Enhetsinformation och lagring > Enhetsinformation.

Ta foton med olika beskärningsproportioner

Tryck på ikonen om du vill visa beskärningsproportionerna. Följande beskärningsproportioner är tillgängliga:

 • 16:9
 • 3:2
 • 4:3
 • 1:1

Om du vill visa en proportion som en övertäckning i sökaren trycker du på den. Genom att göra det kan du förhandsvisa fotot med den beskärningsproportion du vill använda innan du tar det.

Obs!

Den här beskärningen är icke-förstörande. Du kan ändra beskärningsproportionerna när du redigerar fotot.

Förhandsvisa det senast tagna fotot

Om du vill förhandsvisa det senast tagna fotot trycker du på miniatyrbilden längst ned till vänster (det senaste fotot) i kameramodulen.

Obs!

Om du vill förhandsvisa det senast tagna fotot trycker du på och håller på miniatyrbilden för det. Om du vill gå tillbaka till kameravyn trycker du på förhandsvisningen.

Ta foton med Raw-format

Obs!

Från och med version 2.0 av Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter finns det stöd för att ta DNG-foton med Raw-format på enheter med Android version 5.0 (Lollipop) och senare. Det går endast att göra det på enheter med stöd för att ta DNG-foton med Raw-format. Enhetstillverkaren aktiverar/konfigurerar stödet för ta DNG-foton.

Raw-fångst I kameramodulen trycker du på filformatsmärket för fångst (DNG som standard) längst upp i sökaren och sedan väljer du DNG. Du kan ta DNG-foton (Digital Negative) med Raw-format.

Så här kontrollerar du om det finns stöd för att ta DNG-foton på enheten:

 1. Kontrollera först att den senaste versionen av appen Lightroom är installerad på den mobila enheten.
 2. I vyn Album: tryck på ikonen längst upp till vänster på skärmen för att visa sidofältsmenyn.
 3. På menyn trycker du på Enhetsinformation och lagring > Enhetsinformation.
 4. Kontrollera om DNG-fångst stöds är Ja eller Nej. Om det är Ja kan du ta foton med Raw-format med hjälp av kameran i appen.  

 

Fångstinställningar

Tryck på ikonen för att visa inställningarna.

Funktioner för volymknappar

Tilldela en funktion till volymknapparna på enheten som du kan använda när du använder kameran i appen. Välj Inget, Exponeringskompensation, Fånga eller Zooma genom att trycka.  

Maximal skärmljusstyrka

Om du vill ange ljusstyrkan för skärmen till den största tillgängliga i fångstläget anger du den här inställningen till På.  

Lägg till geografiska taggar till foton

Om du vill tagga dina fångade foton med platsinformation som EXIF-metadata anger du den här inställningen till På.

Verktygstips

Om du vill aktivera verktygstips i fångstläget anger du den här inställningen till På. Om du vill visa ett verktygstips i fångstgränssnittet trycker du på ikonen .

Spara det ursprungliga fotot på enheten

Spara en kopia av det ursprungliga fotot på enheten.  

Spara den obearbetade HDR-bilden

Den här inställningen är endast tillgänglig i HDR-läget. Om du aktiverar det sparas även det obearbetade ursprungliga fotot förutom det bearbetade HDR-fotot i Raw-format.

Kortkommandon

Det finns stöd i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter för de kortkommandon som är angivna nedan när du arbetar på en enhet som ett fysiskt tangentbord är anslutet till.

Lupp

Resultat Kortkommando
Ange stjärnklassificering 1-5
Ta bort stjärnklassificering 0
Flagga fotot som valt P
Ta bort flagga från foto U
Flagga fotot som avvisat X
Växla mellan flagginställningarna ` (omvänt enkelt citattecken/grav accent)
Gå till nästa/föregående foto Högerpil/Vänsterpil
Visa före/efter-förhandsvisningen \
Växla information I
Öppna justeringspanelen D
Ångra redigering Ctrl+Z
Gör om redigering Ctrl+Skift+Z
Kopiera redigeringar Ctrl+C
Klistra in redigeringar Ctrl+V

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy