Användarhandbok Avbryt

Filsynkning i Creative Cloud | Kända fel

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
  3. Filsynkning i Creative Cloud | Kända fel
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Återställ ditt Adobe-lösenord
  3. Ändra din Adobe-plan
  4. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  5. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  6. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  7. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela dina alster för att få kommentarer
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud
  10. Frågor och svar om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
  14. Avveckling av synkade Creative Cloud-filer
  15. Hämta synkat filinnehåll
 7. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 8. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar
Obs!

Från och med 11 december 2023 har inte nya användare och organisationer rätt till Synkade filer i Creative Cloud. Från och med 1 februari 2024 upphör Synkade filer i Creative Cloud för personliga konton som fanns före 11 december 2023 (läs mer här). Från och med 1 oktober 2024 upphör Synkade filer i Creative Cloud för företagskonton som är kopplade till organisationer som fanns före 11 december 2023 (läs mer här).

Adobe hoppas att du kan använda filsynkningsfunktionen i Creative Cloud smidigt, men det finns några kända problem som vissa har upplevt med appen. Om du stöter på ett av dessa problem och inte kan lösa det, kan du fråga en expert i forumet Fillagring, synkning och samarbete eller kontakta supporten.

Synkning i omgångar

Filsynkningsfunktionen i Creative Cloud nyttjar ett serialiserat batchläge för synkning, så ibland visar den inte omedelbart uppdaterade aviseringar/exakta värden. Det här problemet är bara tillfälligt och löser sig allt eftersom dina köer synkas.

Om du exempelvis drar hundratals filer till mappen på din dator bearbetas de i grupper. När en grupp har bearbetats börjar de återstående synkas.

Om du gör ändringar i webbläsaren, eller på en annan enhet, bearbetas och slutförs den första åtgärden före efterföljande förfrågningar i kön. Därför ser du inte alltid att alla förfrågningar som du har initierat uppdateras omedelbart i alla sammanhang (på din iPhone, bärbara dator eller andra synkande enheter).

Om du ser något oväntat i ett visst sammanhang bör du låta de väntande synkningsåtgärderna slutföras. Varje förfrågan uppdateras och återspeglar förfrågan när tidigare grupper har bearbetats klart. Förbättringar av dessa beteenden är på gång, så snart blir det smidigare.

Synka stora filer

Om du kopierar en stor fil till mappen Creative Cloud Files synkas inte filen förrän den är fullständigt kopierad till mappen. Filen flaggas under tiden som den kopieras, och Creative Cloud-programmet meddelar att det inte går att synka fil(er). När kopieringen är klar börjar synkningen till Creative Cloud.

Uppskattningar av filsynkningstider

Då ett stort antal filer synkas kan du se att det är oproportionerligt lång tid kvar. Medan synkningsmotorn bearbetar filerna ger den en så sakteliga mer exakt uppskattning av den återstående tiden. Vänta en stund om du märker att den återstående synkningstiden är oväntat lång. Då synkningsmotorn uppdaterar den återstående tiden får du en mer rimlig uppskattning.

Radera filer permanent för att frigöra kvot

Kvotanvändning beräknas inklusive raderade filer. Du kan frigöra lagringsutrymme genom att radera filer permanent från sidan Creative Cloud-filer. Det kan ta en stund att radera ett stort antal filer från papperskorgen på Creative Clouds webbplats permanent.

Radera filer permanent i Windows

Efter att ha raderat filer permanent med webbklienten och sedan synkat, uppdateras kvotanvändningen inte alltid korrekt i Windows. Stäng av och slå sedan på synkningen igen så får du en korrekt uppdatering.

Synkningen är över kvoten

Den senaste synkningsåtgärden kan göra att du överskrider kvoten med en enda fil på upp till 1 GB innan synkningen visar att du har hamnat över kvoten. Det kan t.ex. stå så här på menyn: 150 % använt (3 GB av 2 GB).

Första starten i Windows

Utforskaren startas om vid första starten. Efter omstarten syns ikonerna för synkningsstatusen. Och efter första starten eller efter utloggning eller inloggning, dröjer det 30–45 sekunder innan inloggningsdialogrutan visas.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online