Lär dig ändra standardspråket för installation av Creative Cloud-program. När du angett språk kan du avinstallera och göra om befintliga installationer.

Ändra språkinställningarna för Creative Cloud-program

Du kan ändra standardspråket för framtida installationer av dina Creative Cloud-program. Du måste installera om dina befintliga program för att få nytta av den här ändringen.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj -ikonen i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj kontoikonen uppe till höger och välj sedan Inställningar.

  Inställningar
  Inställningar

  Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

 3. Välj Appar på sidopanelen. 

 4. Välj ett språk från listan Standardspråk för installation.

  standardspråk
 5. Välj Klart för att tillämpa ändringarna.

  Alla program som du hämtar efter att ha gjort den här ändringen installeras med det nya språket.

 6. Om du vill tillämpa språkändringen på ett program som redan är installerat på datorn måste du avinstallera och installera om programmet.