Användarhandbok Avbryt

Ändra språk för dina Creative Cloud-program

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
  3. Filsynkning i Creative Cloud | Kända fel
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Återställ ditt Adobe-lösenord
  3. Ändra din Adobe-plan
  4. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  5. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  6. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  7. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela dina alster för att få kommentarer
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud
  10. Frågor och svar om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
  14. Avveckling av synkade Creative Cloud-filer
  15. Hämta synkat filinnehåll
 7. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 8. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar

Lär dig ändra standardspråket för installation av Creative Cloud-program. När du angett språk kan du avinstallera och göra om befintliga installationer.

Ändra språkinställningarna för Creative Cloud-program

Du kan ändra standardspråket för framtida installationer av dina Creative Cloud-program. Du måste installera om dina befintliga program för att få nytta av den här ändringen.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Beroende på din version av Creative Cloud-datorprogrammet ska du välja ikonen Konto uppe till höger och sedan Inställningar.

  Preferenser

  Ser det annorlunda ut på din skärm? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

 3. Välj Appar i sidofältet. 

 4. Välj ett språk från listan Standardspråk för installation.

  Välj det språk du föredrar på listan Standardspråk för installation.

 5. Välj Klart för att tillämpa ändringarna.

  Alla program som du hämtar efter att ha gjort den här ändringen installeras med det nya språket.

 6. Om du vill tillämpa språkändringen för ett program som redan är installerat på datorn måste du avinstallera och installera om programmet.

 Visas fortfarande inte programmen på det språk du valt? Ändra språkinställningarna för macOS eller Windows så att de överensstämmer med din region. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?