De nu volgende opmerkingen bij de release van Adobe Sign voor Salesforce zijn zodanig gerangschikt dat de opmerkingen bij de nieuwste release bovenaan staan, steeds gevolgd door opmerkingen bij de oudere versies.

Let op:

Wij raden u ten zeerste aan dat u deze release eerst installeert of bijwerkt in uw sandbox-omgeving om te controleren of alle aspecten van de applicatie naar behoren werken en geen conflict veroorzaken met andere aanpassingen, instellingen of applicaties.

Adobe Sign voor Salesforce v22.11 (patchversie)

Opgeloste problemen

Nummer van probleem Beschrijving van correctie
16051 Probleem opgelost met Gehoste ondertekening in de iOS-app waardoor de applicatie vastliep na het hosten van een handtekening
20782 Er is een probleem opgelost waarbij de ContentDocumentLink niet kon worden bijgewerkt als de overeenkomst werd geannuleerd

 

Adobe Sign voor Salesforce v22.x

Sjablonen voor Salesforce-overeenkomsten kunnen nu inhaken op de aangepaste workflows van Adobe Sign, zodat u complexe handtekeningprocessen in Adobe Sign kunt toewijzen en die structuur vervolgens kunt importeren in een Salesforce-sjabloon:

Workflows in Salesforce-sjablonen

Opgeloste problemen

Nummer van probleem Beschrijving van correctie
15644 Er is een probleem opgelost waarbij de overeenkomstsjabloon mislukt als het Master-object geen bijlage bevat
17112 Correctie van een situatie waarin ontvangers de overeenkomst in de verkeerde volgorde ontvangen
18791 Er is een probleem opgelost waarbij het wachtwoord wordt gemaskeerd in plaats van Wachtwoord invoeren/bevestigen weer te geven
18834 Contactpersonen worden sneller geladen op de verzendpagina
18889 Er is een probleem opgelost waarbij bestandstoewijzing kan mislukken als ondertekende overeenkomsten als afzonderlijke PDF's worden geretourneerd
19063 Er is een probleem opgelost waarbij overeenkomsten die namens iemand anders worden verzonden niet kunnen worden verwijderd/geannuleerd door de API
19197 Er is een probleem opgelost dat een fout kan veroorzaken bij verzending via de Adobe Sign-opportunitypublisher in Lightning
19301 Er is een probleem opgelost dat tot callbackfouten kan leiden als het telefoonnummer niet de goede notatie heeft
19333 De zoekfunctie is verbeterd om CPU-time-outfouten te verminderen
19420 Er is een probleem opgelost waarbij de uiteindelijke PDF niet bij het overeenkomstobject kan worden bijgevoegd
19626 Er is een probleem opgelost waarbij e-mailmeldingen aan tussenliggende ontvangers worden verzonden wanneer de functie is uitgeschakeld
19646 Er is een probleem opgelost waarbij de status van de overeenkomst leeg wordt als de overeenkomst wordt geannuleerd of afgewezen
19661 Er is een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat ondersteunende bijlagedocumenten niet bij het overeenkomstobject worden bijgevoegd als er sprake is van meerdere documenten.
19683 De machtigingenset voor Adobe Sign Community-gebruikers is uitgebreid en bevat nu ook groepstoewijzing
19888 Verbeterd beheer van overeenkomstnamen voor ontwikkelaaraccounts om te voorkomen dat ze vast komen te zitten in de conceptstatus
19910 Verbeterde opmaak van de Lightning-component en het overeenkomstenvenster voor betere aansluiting bij Salesforce-paden.
19917 Er is een probleem opgelost waarbij lange overeenkomstnamen met een apostrof vast komen te zitten in de conceptstatus
19979 Er is een probleem opgelost waarbij een bijgevoegd bestand een bytestream van een bestand opent in plaats van het opgemaakte bestand
20007 De tijdelijke aanduiding ‘Lege ontvanger verbergen’ is gecorrigeerd bij het gebruik van runtimevariabelen
20023 Verbeterde toewijzing van productlijnen om meerdere filtercriteria beter te ondersteunen
20146 Het plakken van een e-mail in het veld Ontvanger door met de rechtermuisknop te klikken, werkt nu beter.
20239 Er is een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat naar het begin van de pagina wordt genavigeerd bij het klikken op een knop
20254 Bijlagelogica is verbeterd om een fout te voorkomen als Salesforce CRM-content niet is ingeschakeld

 

Opmerking:

Adobe Sign voor Salesforce versie 18 en oudere versies worden sinds 1 maart 2019 niet meer ondersteund.

Klanten die niet-ondersteunde versies gebruiken, hebben een verhoogd beveiligingsrisico en het wordt deze klanten sterk aangeraden om een upgrade naar het nieuwe pakket uit te voeren, zodat ze ondersteuning kunnen blijven ontvangen.

Neem contact op met uw Success Manager als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het uitvoeren van de upgrade in uw organisatie.


Vorige versies

Adobe Sign voor Salesforce 21.5.11 is een verplicht installatiepunt voor bedrijven die Adobe Sign willen blijven gebruiken met de nieuwe beveiligingsframeworks die van kracht worden voor Salesforce en Adobe Sign (dat wil zeggen: geüpgrade API's).

In het pakket 21.5.11 zijn de verwijzingen naar twee pagina's verwijderd (MyEchoSign.page en AboutEchoSign.page). Hierdoor kunnen de pagina's later eenvoudiger geheel worden verwijderd.

De functionaliteit en gebruikersfuncties van dit pakket zijn niet gewijzigd, maar sommige problemen zijn wel opgelost:


Opgeloste problemen

Nummer van probleem Beschrijving van correctie
19681 In deze update kunt u nu eenvoudiger Chatter-vereisten verwijderen waardoor voorheen installaties werden geblokkeerd als Chatter was uitgeschakeld
20013 Probleem opgelost waarbij statusupdates niet correct functioneren voor overeenkomsten met Adobe Sign-verificatie als verificatiemethode
20045 Probleem opgelost waarbij aangepaste instellingen voor de configuratie van de Lightning-interface alleen correct werken voor systeembeheerders


Salesforce-’bestanden’ worden nu ondersteund als opslagobject in bestandstoewijzing

In de winter van 2019 worden drie kernelementen van Adobe Sign voor Salesforce (v21) bijgewerkt voor nieuwe implementaties en behoud van achterwaartse compatibiliteit voor bestaande klanten:

Ook zijn er aanpassingen aangebracht om de Salesforce-ervaring beter uit te lijnen met de webervaring. Daartoe is het volgende veranderd: 

Bij het toewijzen van bestandsopslag door het gegevenstoewijzingsproces is een nieuw selectievakje toegevoegd om opslag als bijlage expliciet af te dwingen.

Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt de inhoud opgeslagen als een bestand.

add_file_mappingv21

Verbeterd updateproces voor overeenkomsten

In v21 is het updateproces voor overeenkomsten in Salesforce gewijzigd. Updates worden niet meer gepusht naar Salesforce. Wanneer er updates beschikbaar zijn, stuurt Adobe Sign een bericht naar Salesforce, die de update vervolgens zelf binnenhaalt. Dit zorgt voor minder problemen in situaties waar Salesforce offline is wanneer de update door Adobe Sign wordt gepusht.

Bovendien worden overeenkomsten nu asynchroon bijgewerkt. In alle eerdere versies was dit synchroon.


Nieuwe sectie voor aangepaste instellingen: Instellingen voor bijwerken van Adobe Sign-overeenkomsten

custom_settings_-agreementupdatesettings

Om het nieuwe updateproces te ondersteunen, is er een nieuwe sectie toegevoegd aan de sectie Aangepaste instellingen in Salesforce: Instellingen voor bijwerken van Adobe Sign-overeenkomsten

Vijf bestaande instellingen staan voortaan in deze categorie en niet meer in de sectie Adobe Sign-instellingen:

Adobe Sign-instellingen

Adobe Sign-instellingen voor het bijwerken van overeenkomsten

Audit-PDF toevoegen aan bijlagelijst

Controlerapport toevoegen

Ondertekende PDF-koppeling toevoegen voor gepushte overeenkomst

URL voor ondertekende PDF toevoegen

Ondertekende PDF toevoegen voor gepushte overeenkomsten

Ondertekende PDF toevoegen

Ondertekende PDF in aparte bijlagen

Ondertekende PDF in aparte bijlagen

Voeg onderst. bestanden toe bijlagelijst

Ondersteunende bestanden toevoegen

 

Er zijn drie nieuwe instellingen toegevoegd:

 • Afbeeldingen tonen: wanneer deze optie is ingeschakeld, worden afbeeldingen in de overeenkomst-PDF weergegeven op de overeenkomstpagina
 • Overeenkomstgebeurtenissen bijwerken: wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de gebeurtenissen voor overeenkomsten bijgewerkt door Salesforce wanneer Salesforce een melding van Adobe Sign ontvangt
 • Overeenkomststatus bijwerken: wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de status van de overeenkomst bijgewerkt door Salesforce wanneer Salesforce een melding van Adobe Sign ontvangt

Als u een overeenkomst handmatig bijwerkt, worden voortaan alle elementen van een overeenkomst (ontvangers, gebeurtenissen, afbeeldingen, enz.) bijgewerkt, en niet alleen de status.

oude afbeelding


De sectie voor aangepaste instellingen is hernoemd: Adobe Sign-pushtoewijzinginstellingen heet voortaan Instellingen voor ontvanger van Adobe Sign-overeenkomst

De instellingen van de pushtoewijzingen zijn nu algemeen van toepassing op alle overeenkomsten, waardoor de sectie met aangepaste instellingen (die van kracht was op deze instellingen) een nieuwe naam heeft gekregen die beter aansluit op het feit dat de instellingen gelden voor de ontvangers van alle overeenkomsten, en niet slechts push-overeenkomsten.

Daarnaast zijn vijf nieuwe instellingen toegevoegd om de opties voor het bijwerken van ontvangers uit te breiden met betrekking tot overeenkomsten:

 • Ontbrekende ontvangers maken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om ontbrekende ontvangers te maken
  • Er worden nieuwe ontvangers gemaakt bij workflows voor pushtoewijzing van overeenkomsten, Ondertekenaar vervangen of Gedelegeerde ondertekenaar
 • Deelnamesets inschakelen - Schakel deze instelling in om Deelnamesets te maken en bij te werken
 • Gedelegeerde ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de ontvangers te markeren als Gedelegeerd als deze door de ondertekenaar of afzender zijn gedelegeerd
  • Deze ontvangers zijn verborgen op de pagina Overeenkomstweergave
 • Ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de bestaande kenmerken van ontvangers, zoals Status bij te werken
 • Vervangen ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de ontvangers te markeren als Vervangen wanneer ze zijn vervangen door de afzender vanaf de pagina Beheren
  • Deze ontvangers zijn verborgen op de pagina Overeenkomstweergave
adobe_sign_agreementrecipientsettings


Verbeterd handmatig updateproces

Het handmatige updateproces is verbeterd, zodat nu de volledige suite met overeenkomstobjecten wordt bijgewerkt, inclusief alle koppelingen, afbeeldingen, gebeurtenissen, status en gegevenstoewijzingen.

update_agreementv21


Bijgewerkte gebeurtenisbeschrijvingen

De gebeurtenisbeschrijvingen voor overeenkomsten zijn bijgewerkt met drie wijzigingen:

 • De generieke term “Document” wordt gebruikt in plaats van de naam van de overeenkomst
 • Het e-mailadres van de gebruiker wordt ingevoegd na de naamwaarde
 • Het IP-adres is nu opgenomen
agreement_events


Nieuwe verificatiemethode: overheids-id

De nieuwe verificatiemethode met overheids-id is toegevoegd als aangepaste optie in de sectie Adobe Sign-instellingen.

De verificatie via overheids-id is een premium verificatiemethode die door uw Succes Manager moet worden geactiveerd voordat deze kan worden geïmplementeerd.

govt_id_selectionv21


Ondersteuning voor slepen en neerzetten bij het toevoegen van bestanden
(alleen Lightning)

Met de Lightning-ervaring kunt u nu documenten aan uw nieuwe overeenkomsten toevoegen door ze van uw lokale systeem te slepen en in het gebied Bestanden neer te zetten.

Documenten die via slepen en neerzetten zijn toegevoegd, worden geüpload naar uw persoonlijke bestanden in Salesforce.


Nieuwe indeling voor overeenkomstsjabloon

De interface van de overeenkomstsjabloon is bijgewerkt en biedt duidelijk inzicht van de sjablooninhoud op vijf tabbladen.

drag_and_drop_v21
template_requirements


Eenvoudig ondertekenen

De functie Eenvoudig ondertekenen is een kant-en-klare component waarmee gebruikers van de communityportal zelfserviceovereenkomsten kunnen ondertekenen. Voeg deze component toe aan een Salesforce Community Cloud-portal (klant, partner, werknemer, enz.), of sluit de component in bij andere Lightning-componenten.


Adobe Sign voor Salesforce CPQ:
de knop "Adobe Sign genereren"

De CPQ-component van Adobe Sign is verbeterd zodat u nu de offerte-PDF met één klik op een knop als bijlage kunt toevoegen aan de overeenkomst. Klik hiervoor op de knop Genereren in Adobe Sign of in de LEX-component.

Klik op de knop Genereren in de LX-component

Opgeloste problemen

Overzicht

In de Salesforce-release (v20) van de zomer van 2018 is de functionaliteit van de Lightning Experience uitgebreid en zijn er een aantal nieuwe functies die op de wenslijst van vele klanten stonden.

Opmerking:

In versie 20 van Adobe Sign voor Salesforce hebben we de Lightning Experience nog verder uitgelijnd voor optimale prestaties.

Dit is deels gebeurd door de lijst met overeenkomsten te verplaatsen naar een Lightning-component. In eerdere versies werd hiervoor een Visualforce-pagina gebruikt met een ingesloten “Lightning Out”-component.  Een gevolg van deze wijziging is dat wanneer u een nieuwe overeenkomst start uit een gerelateerde lijst voor een standaardobject (Contact, Opportunity, Account, Contract, enz.), de overeenkomst dan niet automatisch wordt geassocieerd met het object. Dit komt doordat Salesforce geen ondersteuning biedt voor de "lkid"-parameter die rechtstreeks wordt doorgegeven naar een Lightning-component.

Deze beperking komt alleen voor bij het gebruik van Lightning-paginalay-outs. De functie wordt wel ondersteund wanneer u de geavanceerde paginalay-out gebruikt.

Hier wordt beschreven hoe u de pagina-lay-out kunt wijzigen.

 

Ondersteuning voor de Salesforce Process Builder-toepassing

Acties toegevoegd ter ondersteuning van de Salesforce Process Builder-toepassing. 

Beheerders kunnen nu processen bouwen waarmee het aanmaken van overeenkomsten vanuit een sjabloon wordt 'getriggerd', evenals acties voor het verzenden, herinneren, bijwerken, annuleren en verwijderen.

process_builder

 

Uitgebreide rollen voor ontvangers

Er zijn drie nieuwe rollen toegevoegd, met voor elk ook de begeleidende delegeerderrol! Nu kunt u workflows voor ondertekening maken met deelnemers in de rol van acceptant, formulierinvuller en gecertificeerde ontvanger.

expanded_recipients

 

Betere sandbox-ondersteuning

Op 16 maart 2019 zal Salesforce automatisch een essentiële update inschakelen waarmee de URL van de shard-identificatie kan worden verwijderd.

Voorafgaand aan v20 werd de URL gebruikt om de shard-informatie te parseren en Adobe Sign te instrueren met betrekking tot de aard van de SFDC-instantie die probeerde te communiceren (productie of sandbox).

Na 16 maart 2019 moeten klanten met v19 of ouder, contact opnemen met de klantondersteuning om hun sandbox-omgevingen te markeren, zodat het OAuth-proces verbinding kan maken.

Klanten met v20 en hoger kunnen na deze datum wel heel eenvoudig het OAuth-proces doorlopen, zonder hulp van het Adobe Sign-ondersteuningsteam.

remove_instance_fromurl

 

Ontvangers worden gekoppeld aan de gebeurtenissen die ze initiëren

Het object voor de overeenkomstengebeurtenis koppelt de gebeurtenissen nu aan de ontvanger die de gebeurtenis heeft 'getriggerd'. Dit biedt gedetailleerd inzicht in het stapsgewijze ondertekeningsproces met betrekking tot de ontvangers.

agreement_events-recipient

 

Veld voor IP-adres van ontvanger toegevoegd

Het object voor de overeenkomstengebeurtenis heeft nu een nieuw veld met het IP-adres van de handelende gebruiker: Acting User IP Address (IP-adres van de handelende gebruiker)

Met dit nieuwe veld wordt het IP-adres geïmporteerd voor elke geregistreerde gebeurtenis die betrekking heeft op de overeenkomst. Vervolgens wordt het adres gekoppeld aan de gebruiker die de gebeurtenis heeft geïnitialiseerd.

U kunt een rapport genereren om de IP-informatie beschikbaar te maken

agreement_event_-ipaddress

 

Ophalen en bijwerken van verouderde (legacy) documentsleutels

Accounts met Adobe Sign voor Salesforce v13 of ouder kunnen hun pakket nu bijwerken naar een moderne versie, samen met de respectievelijke documentsleutels voor hun bestaande overeenkomsten.

fetch_missing_documentkeys

 

v20.8 (incrementele patch)

API-namen van velden toegevoegd aan de selectielijst voor samenvoegings- en gegevenstoewijzing

Door de toevoeging van deze nieuwe instelling wordt de API-naam van een veld beschikbaar gemaakt bij het definiëren van samenvoegings- en gegevenstoewijzingen.

api_name_in_mapping

Deze functie inschakelen:

 1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
  • De pagina Aangepaste instellingen wordt geladen
 2. Klik op het label Adobe Sign-instellingen
  • De pagina Adobe Sign-instellingen wordt geladen
3_adobe_sign_settings

3. Klik op de knop Beheren

4_adobe_sign_settingmanage

 4. Klik op Nieuw (of op Bewerken, als u de instellingen eerder hebt geconfigureerd)

• De pagina Adobe Sign-instellingen wordt geladen

5_adobe_sign_settings-edit

5. Gebruik de zoekfunctie (CMD/CTRL + F) om de API-naam van het bestand weer te geven

show_fields_api_name

6. Klik op Opslaan

 

Opgeloste problemen

Nummer van probleem Beschrijving van correctie
14931 Foutbericht bij het verzenden van een overeenkomst met de basislay-out voor pagina's
15012 De naam van de ontvanger wordt niet automatisch ingevuld op de geavanceerde VF-pagina voor EchoSign-overeenkomsten
14578 Bestandstoewijzing mislukt tenzij de gegevenstoewijzing beschikt over een invoergegeven voor het toewijzen van een extra object
13169 Fout bij automatische provisioning
12457 De ontvanger blijft niet behouden als de volgorde van de ontvangers wordt veranderd
14541 Foutmelding als er meer dan 11 ontvangers worden gedefinieerd

 

V20.9 (beveiligingspatch)

Klanten die een upgrade uitvoeren en bij wie de services voor grote bestanden en pushovereenkomsten zijn geconfigureerd, dienen het nieuwe upgradeproces nauwkeurig te bekijken voordat ze het nieuwe pakket te installeren:

Upgradeproces voor grote bestanden

Upgradeproces voor pushovereenkomsten

 

Callback-gebruiker vervangt het callback-siteprofiel

Uit beveiligingsoverwegingen ten aanzien van brede objecttoegang tot Salesforce-callbacksites, is in versie 20.9 een nieuw verificatieproces geïntroduceerd dat is gebaseerd op de gebruiker en waarmee superieure controle over toegang tot overeenkomstobjecten wordt gegarandeerd.

Callback-sites worden doorgaans gebruikt voor klanten bij wie de service voor grote bestanden en voor pushovereenkomsten is ingeschakeld. Aan alle klanten die een of beide functies hebben ingeschakeld, wordt ten zeerste aanbevolen om een upgrade uit te voeren naar versie 20.9, de nieuwe callback-gebruikersfunctie in te schakelen en alle machtigingen van de sitegebruiker te verwijderen.

De callback-gebruiker wordt ingeschakeld via een nieuw besturingselement op de beheerpagina van Adobe Sign, net onder de Adobe-accountkoppeling.

calback_user_on_adminpage

 

v20.11 (incrementele patch)

Foutcorrectie 621/14678 biedt een oplossing voor een eerdere beperking van de Lightning-omgeving waardoor er geen automatische relatie wordt ingesteld tussen een overeenkomst en het bovenliggende SFDC-object waarmee de overeenkomst wordt gestart.

 

Opgeloste problemen

Nummer van probleem Beschrijving van correctie
621/14678 De Lightning-ervaring is verbeterd doordat de overeenkomst nu automatisch wordt gerelateerd aan het bovenliggende SFDC-object
15441 De mogelijkheid om een query uit te voeren op gecodeerde velden in Salesforce voor zoekvelden is verbeterd
15686 Probleem met de Edge-browser is gecorrigeerd bij het ophalen van een ondertekenings-URL op de overeenkomstpagina bij het gebruik van gehoste ondertekening

In de komende Salesforce-release (v19) van 2018 wordt de functionaliteit van de Lightning Experience uitgebreid en komen er een aantal nieuwe functies bij die op de wenslijst van vele klanten staan.

 

Batch-handelingen vanaf de Lightning-pagina's

De mogelijkheid om bulkovereenkomsten te maken, verzenden, annuleren, verwijderen en herinneringen erop toe te passen is nu beschikbaar in de Lightning-interface, met een beter overzicht van de actuele handeling die zal worden toegepast voordat deze daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

19-1_-_batch_enabledinlightning

 

Nieuwe sets met machtigingen waardoor gebruikers sneller worden gefaciliteerd

Beheerders die de Adobe Sign voor Salesforce-toepassing installeren, maar niet de optie 'Alle gebruikers' kunnen kiezen, werden geconfronteerd met een omslachtig handmatig proces om objecten en velden toegankelijk te maken voor individuele gebruikers.

Maar nu niet meer!  Door de toevoeging van drie nieuwe sets met machtigingen kunnen beheerders alle machtigingen snel toepassen op individuele gebruikers zonder dat ze elk veld voor elk object moeten doorlopen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Adobe Sign-gebruiker - minimaal vereiste machtigingen voor een afzender-gebruiker van Adobe Sign voor Salesforce. Bevat beperkte toegang tot de vereiste onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
 • Adobe Sign-beheerder - Minimaal vereiste machtigingen voor een Adobe Sign voor Salesforce-gebruiker met de rol van beheerder. Bevat volledige toegang tot alle onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
 • Adobe Sign-integratiegebruiker - Alle vereiste machtigingen voor een gebruiker van de Adobe Sign voor Salesforce-integratie. Bevat alle beheerdersmachtigingen en toegang tot alle ondernemingsgegevens.
19-2_-_permissionsets

 

Superieure workflow voor geschreven handtekening

Hiermee krijgt u de nauwkeurigheid en de controleerbaarheid van elektronische ondertekening met handgeschreven handtekeningen. Laat ondertekenaars documenten invullen, afdrukken, ondertekenen, scannen en terugsturen zonder een faxapparaat. Alles wordt elektronisch vastgelegd en beheerd, dus u krijgt leesbare tekst plus de gegevens van de ondertekenaarscontrole in de audittrail.

De workflow voor geschreven handtekeningen vervangt het ouderwetse faxapparaat en biedt een veel consistenter en professioneler resultaat.  Kijk hier voor meer informatie.

19-3_-_written_signatureflow

 

E-mailcomponenten voor Outlook en Gmail

De e-mailcomponent van Adobe Sign voor Salesforce werkt in Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook voor Mac 2016 en Outlook 2013. Hetzelfde componentpakket kan ook worden gebruikt voor de Gmail for Work-integratie.

De e-mailcomponent moet afzonderlijk worden geïnstalleerd, maar de installatie en configuratie nemen slechts een paar minuten in beslag.

Klik hier voor installatiedetails.

19-4_-_email_component

 

Verbeterde verzendpagina met herplaatsbare tekst voor verschillende schermgrootten

Er worden steeds meer kleine schermapparaten gebruikt voor dagelijkse zakelijke werkzaamheden en van links naar rechts schuiven is daarbij niet handig wanneer u iets efficiënt wilt doen. Om doorgewinterde tabletgebruikers te helpen is de verzendpagina opnieuw geconfigureerd, zodat tekst voortaan op veel meer schermbreedten opnieuw kan worden geplaatst, zonder aan functionaliteit te verliezen.

19-5_-_reflowablesendpage

 

Integratiecomponent voor Salesforce CPQ

Stuur uw CPQ-offerte sneller en rechtstreeks vanuit Salesforce via e-mail naar uw klant die meteen kan ondertekenen met de Adobe Sign CPQ-connectorcomponent.

19-6_-_cpq_send_button

 

Ondersteuning voor Salesforce Community Cloud-portal (voor zelf ondertekenen)

Communityportals kunnen nu een Adobe Sign-component opnemen en kant-en-klare overeenkomsten aanbieden die direct door gebruikers van de portal kunnen worden ondertekend.

Salesforce-beheerders kunnen overeenkomsten publiceren, een deadline vaststellen en een verlengingscyclus instellen, indien nodig.

Gebruikers hebben toegang tot de communitysite waar ze een nieuwe overeenkomst kunnen genereren en deze direct via de portal kunnen ondertekenen.

19-7_-_communityportal

 

Release v19.4 van januari 2018

Bijwerken van verouderde documentsleutels als u een upgrade uitvoert van een versie ouder dan v14 

Wanneer Adobe Sign voor Salesforce wordt bijgewerkt vanaf versies lager dan v14 naar de huidige versie, kunnen gebruikers bepaalde handelingen mogelijk niet uitvoeren op bestaande overeenkomsten die vóór de upgrade door andere gebruikers zijn verzonden. Hierbij gaat het om handelingen zoals het verwijderen, annuleren, weergeven, herinneringen instellen of het bijwerken van de overeenkomsten. 

Wanneer gebruikers een van deze handelingen uitvoeren, wordt een foutmelding weergegeven, zoals:

'INVALID_DOCUMENT_KEY' of 'Er is een interne serverfout opgetreden'

Dit gebeurt als gevolg van een verouderde documentsleutelstijl die in versies vóór versie 14 wordt gebruikt.

Een eenmalige migratie van deze verouderde sleutels is vereist. Hiertoe voert u de volgende procedure uit:

Nadat u de installatiestappen hebt uitgevoerd, worden de volgende koppelingen weergegeven op de pagina Adobe Sign-beheer:

 • Ontbrekende documentsleutels ophalen: klik op deze koppeling om de ontbrekende documentsleutels voor de bestaande overeenkomsten op te halen via een batchbewerking
 • Verouderde documentsleutels bijwerken: klik hierop om de verouderde sleutels te wissen en om nieuwe documentsleutels voor alle bestaande overeenkomsten in de organisatie op te halen. 

Ook als er overeenkomsten zijn waaraan geen documentsleutels zijn gekoppeld, worden hiervoor de benodigde documentsleutels opgehaald

Zodra de overeenkomsten over de nieuwe documentsleutels beschikken, kunnen gebruikers alle handelingen uitvoeren op de bestaande overeenkomsten die door andere gebruikers zijn verzonden.

Opmerking:

De koppelingen Ontbrekende documentsleutels ophalen en Verouderde documentsleutels bijwerken zijn alleen zichtbaar wanneer de beheerder een v19.4-upgrade uitvoert op versies lager dan v14.

Als de beheerder een pakket tussen v14 en v19.2 bijwerkt, zijn de koppelingen standaard verborgen. In dat geval kan de beheerder contact opnemen met het Adobe Sign-ondersteuningsteam om de koppelingen handmatig weer te geven. 

Deze handeling vereist dat u het Adobe Sign-ondersteuningsteam machtigt om zich aan te melden.


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

8014 Verbeterde functionaliteit met Conga met betrekking tot acties voor Annuleren en Herinneren
8979 Probleem opgelost waarbij de fout 'Maximum view state size limit exceeded' (Maximale limiet voor weergavestatus wordt overschreden) optreedt
9709 Probleem opgelost waarbij het WRITTEN_SIGNED-gebeurtenistype ontbreekt voor AgreementEventType
9832
Probleem opgelost waarbij de fout Machtiging afgewezen voor Salesforce-platformgebruikers optreedt
9927 Probleem opgelost waarbij de gepoogde koppeling van bestanden aan overeenkomsten zonder extensie wordt uitgevoerd

9934

Verbeterde verwerking van velden voor geolocatie
10367 Een docKey-oplossing voor klanten die pakketversies 13 en ouder willen bijwerken

 

v19.5 - Februari 2018

De vertaling voor het Noors is toegevoegd.

Opmerking:

Als u de Noorse versie gebruikt en de upgrade naar Adobe Sign voor Salesforce 19.0-19.4 hebt uitgevoerd, moet u de vertaaltabellen van versie 19.5 handmatig bijwerken.

 

Bij een upgrade van v19.0 - v19.4 naar versie 19.5

Vertalingen inschakelen (als u al een gelokaliseerde versie van Salesforce gebruikt, worden deze stappen uitgevoerd)

 • Meld u bij Salesforce aan als beheerder
 • Navigeer naar Instellingen > Platformgereedschappen > Gebruikersinterface > Vertaalworkbench > Vertalen
 • Klik op Inschakelen

 

Noors inschakelen als taaloptie

 • Meld u bij Salesforce aan als beheerder
 • Navigeer naar: Instellingen > Platformgereedschappen > Gebruikersinterface > Vertaalworkbench > Vertaalinstellingen
 • Selecteer Noors in de lijst met talen
 • Klik op Opslaan.
select_language

Vertalingen bijwerken

 • Navigeer naar: Instellingen > Platformgereedschappen > Gebruikersinterface > Vertaalworkbench > Vertalen
  • Stel de optie Taal in op Noors
  • Stel Instellingencomponent in op Picklist-waarde
  • Stel Object in op Overeenkomst

 

 • In de tabel Hoofdpicklist vouwt u de map Overeenkomststatus uit
 • Dubbelklik op de kolomruimte naast de status English (Engels) om het tekstveld voor de vertaling te openen. Voer de waarden in zoals in de onderstaande tabel:      

Waardelabel hoofdpicklist

Vertaling waardelabel picklist

Approved    

Godkjent

Cancelled / Declined                

Avbrutt / avslått

Created

Opprettet

Draft

Kladd

Expired

Utgått

Out for Approval                        

Ute til godkjenning

Out for Signature                        

Ute til signering

Pre-Send                                        

Før sending

Send in Progress                        

Sending pågår

Signed      

Signert

Waiting for Counter-Approval   

Venter på kontragodkjenning

Waiting for Counter-Signature        

Venter på kontrasignatur

edit_the_translationtables

 

o   Klik op Opslaan

 

 • In de tabel Hoofdpicklist vouwt u de map Taal uit en voert u de onderstaande waarden in:

Waardelabel hoofdpicklist

Vertaling waardelabel picklist

Chinese (Mainland China)

Kinesisk (Kina)

Chinese (Taiwan region)

Kinesisk (Taiwan region)

Czech (Czech Republic)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Danish (Denmark)

Dansk (Danmark)

Dutch (Netherlands)

Nederlandsk (Nederland)

English (United Kingdom)

Engelsk (Storbritannia)

English (United States)

Engelsk (USA)

Finnish (Finland)

Finsk (Finland)

French (France)

Fransk (Frankrike)

German (Germany)

Tysk (Tyskland)

Icelandic (Iceland)

Islandsk (Island)

Indonesian (Indonesia)

Indonesisk (Indonesia)

Italian (Italy)

Italiensk (Italia)

Japanese (Japan)

Japansk (Japan)

Korean (South Korea)

Koreansk (Sør-Korea)

Malay (Malaysia)

Malayisk (Malaysia)

Norwegian (Norway)

Norsk (Norge)

Polish (Poland)

Polsk (Polen)

Portuguese (Brazil)

Portugisisk (Brasil)

Portuguese (Portugal)

Portugisisk (Portugal)

Russian (Russia)

Russisk (Russland)

Spanish (Spain)

Spansk (Spania)

Swedish (Sweden)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turkish (Turkey)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamese (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

edit_languages

o   Klik op Opslaan

 

 • Verander de picklist Object naar Invoer voor formulierveldtoewijzing
 • Vouw de map Brontype uit
 • In de tabel Hoofdpicklist vouwt u de map Taal uit en voert u de onderstaande waarden in:

Waardelabel hoofdpicklist

Vertaling waardelabel picklist

Constant Konstant
Salesforce Object Field Salesforce-objektfelt

 

edit_source_type

 

o   Klik op Opslaan

 

 


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

6227 Onjuist pictogram voor fiatteur gecorrigeerd dat werd weergegeven bij het vervangen van de ontvanger in sommige workflows
6816 Probleem gecorrigeerd waarbij een null-404-fout optrad bij het vervangen van een ondertekenaar via de geavanceerde VF-pagina van EchoSign
6956 Probleem gecorrigeerd waarbij de fout Maximale grootte van weergavestatus bereikt optrad bij het importeren van een uitzonderlijk groot aantal velden
10426 Fout gecorrigeerd waarbij het Lead-object vereist dat alle velden expliciet toegang nodig hebben om gegevenstoewijzing toe te staan
10676 Betere datumformule waarin de lokale afwijking van de tijdszone van de gebruiker altijd wordt getoond 
10979 Probleem gecorrigeerd waarbij het tabblad voor overeenkomstbeheer toegang vereiste tot de weergave-instellingen onder de optie voor systeemtoestemmingen

In de Salesforce-release (v 18) uit het voorjaar van 2016 is de Lightning Experience geïntroduceerd, en de nieuwste update van Adobe Sign voor het Salesforce-pakket heet 'Lightning Ready'.  U beslist volledig zelf of u de Lightning Experience activeert en u kunt op elk moment teruggaan naar Salesforce Classic.

In Lightning hebt u via het navigatiemenu aan de linkerkant snel toegang tot uw Salesforce-objecten. U kunt via de App Launcher naar het Adobe Sign-integratiepakket gaan.

Ga naar Zoeken in Lightning Experience in Salesforce Help voor meer informatie.

 

Lightning Experience

De Lightning Experience kan eenvoudig ingeschakeld worden:

 1. Vanuit Set-up.
 2. Klik op Lightning Experience in het linkernavigatiemenu om de standaardinstellingen te wijzigen voordat u de weergave verandert. 
 3. Selecteer Overschakelen naar Lightning Experience in uw profielmenu, om naar de Lightning-weergave over te schakelen.
SFDC-instellingen om naar Lightning over te schakelen

Zie Lightning Experience inschakelen in Salesforce Help voor meer informatie. 

 

 

Terugkeren naar Salesforce Classic

Het is ook eenvoudig om terug te gaan naar Salesforce Classic vanuit Lightning Experience. Klik gewoon op uw profielafbeelding in de rechterbovenhoek, en selecteer Overschakelen naar Salesforce Classic in het menu.

Klik op uw profielfoto in de rechterbovenhoek en selecteer Overschakelen naar Salesforce Classic.

 

Naar de Adobe Sign-integratietoepassing gaan

Als Lightning is ingeschakeld kunt u op de App Launcher klikken om de beschikbare apps te tonen, en daarna op Adobe Sign.

Zie Een andere app openen in Lightning Experience in Salesforce Help voor meer informatie.

De App Launcher

Het menu van Adobe Sign wordt weergegeven. Via dit menu hebt u toegang tot alle vertrouwde pagina's en functies van Adobe Sign. Denk eraan dat de pagina's Overeenkomsten beheren en de Beheerderspagina van Adobe Sign op dit moment alleen beschikbaar zijn in Salesforce Classic.

De weergave van het Adobe Sign-menu

In Lightning Experience hebben de Adobe Sign-pagina's een nieuwe, helderdere look.

De Adobe Sign Lightning Experience

 

Verbeterde overeenkomstpagina

De geavanceerde overeenkomstpagina kan zowel in Salesforce Classic als in Lightning gebruikt worden. Alvorens deze nieuwe overeenkomstpagina te gebruiken, moet u de stijl van de geavanceerde overeenkomstpagina inschakelen.

 

Lay-out van geavanceerde overeenkomst:

Op de geavanceerde overeenkomstpagina kunnen zenders alle functies van de vorige pagina gebruiken, plus enkele extra functies. De geavanceerde overeenkomstpagina is zowel in Salesforce Classic als in Lightning beschikbaar.

Kies 'Overeenkomsten' in het menu ITEMS op de Lightning-pagina of in het linkernavigatiemenu van de Classic-pagina om naar de geavanceerde overeenkomstpagina te gaan.

De indeling van de geavanceerde overeenkomstpagina

1. De ontvangers zijn nu genummerd, zoals hierboven wordt weergegeven. U kunt ontvangers nummeren om ze te herschikken om sequentiële routeringen en hybride en parallelle routeringen te creëren.

2. De afzender kan zichzelf nu snel op elke plaats in de routering als een ontvanger toevoegen, en niet alleen als eerste of laatste, door Mij toevoegen en de nummering te gebruiken.

3. Er kunnen groepen als ontvangers worden ingesteld.

4. Het privébericht kan worden toegevoegd. Als u op het berichtveld klikt, verschijnt het dialoogvenster Privébericht toevoegen. De tekstballon is grijsgekleurd als u een bericht hebt.

5. Indentiteitsverificatie

Definieer de details van de transactie

6. Selecteer een gerelateerd contract.

Voer het e-mailadres van de ontvanger in

7. Selecteer bestanden uit uw documentenbibliotheek of online opslagmedia. Klik op Bestanden toevoegen om naar het dialoogvenster Bestanden selecteren te gaan, en naar alle bestandsbronnen die zijn geactiveerd.

 

Nieuwe functie ontvanger: Delegeerder

Naast Fiatteur en Ondertekenaar, kunnen beheerders en ontvangers nu ook Delegeerder toevoegen aan de workflow van de ontvanger. Delegeerders ontvangen de overeenkomst, maar hoeven deze niet te ondertekenen.  In plaats daarvan zullen ze de overeenkomst naar de fiatteur of ondertekenaar van hun keuze doorsturen. 

Ideaal voor situaties waarin de ondertekenaar/fiatteur niet bekend is totdat het ondertekeningsproces gestart is. Deze twee nieuwe rollen bieden u de flexibiliteit om ondertekeningen onmiddellijk te starten, en de onderliggende ontvangers later te bepalen.

De delegeerdersrol in Salesforce

 

Privéberichten

U kunt unieke berichten voor elke ontvanger maken in het ondertekeningsproces voordat er documenten voor ondertekening of goedkeuring worden verzonden. Klik op het pictogram een Privébericht toevoegen om een bericht toe te voegen. 

Maak unieke berichten voor elke ontvanger

De ontvangers kunnen het privébericht gemakkelijk lezen tijdens het ondertekenen. Als iemand een bericht voor één van de ontvangers heeft achtergelaten, krijgt het tekstballonnetje een grijze kleur.

 

Hybride routering

U kunt niet alleen sequentiële en parallelle ontvangersrouteringen instellen, maar met de nieuwe functie voor het rangschikken van ontvangers kunt u ook een hybride routering maken, inclusief parallelle en sequentiële componenten die gebruikmaken van de nieuwe verzendpagina. U kunt aangeven welke ontvangers op hetzelfde moment moeten ondertekenen (in parallel) en welke in sequentiële volgorde moeten ondertekenen, door te verslepen of een numerieke volgorde te gebruiken voor de ondertekeningsvolgorde. 

 

Hybride routeringen maken:

1. Voer de e-mailadressen in van de ontvangers.

Voer de e-mailadressen in van de ontvangers

2. Om twee ontvangers aan te wijzen die als tweede moeten ondertekenen (in dit geval severtonea@gmail.com en kmaggerstein@gmail.com) voert u voor beiden '2' in het routeringsvolgordeveld in. 

Voer voor beiden '2' in in het routeringsvolgordeveld

Wanneer u de overeenkomst opslaat, verschijnen de e-mailadressen van severtonea@gmail.com en kmaggerstein@gmail.com als parallelle ontvangers op de tweede plaats. Denk eraan dat de volgorde van achtereenvolgende ontvangers wordt bijgewerkt om de nieuwe routeringsvolgorde weer te geven. 

De volgorde van achtereenvolgende ontvangers wordt bijgewerkt om de nieuwe routeringsvolgorde weer te geven.

 

Groep met ontvangers

U kunt de ondertekeningsprocessen versnellen om verschillende teamleden de machtiging te geven om in naam van de hele groep te ondertekenen. Voeg eerst een ontvangersgroep toe, en voeg daarna meerdere ontvangers aan de groep toe. Alle ontvangers in de lijst kunnen in naam van de hele groep ondertekenen. Ontvangersgroepen integreren in Salesforce-groepen.

Voeg een ontvangersgroep toe

 

Overeenkomsten wijzigen

U kunt wijzigingen aanbrengen in het document terwijl u dit gebruikt door gebruik te maken van de nieuwe functies overeenkomst wijzigen in plaats van overeenkomsten te moeten annuleren en opnieuw te starten. U kunt gebruikmaken van Overeenkomsten wijzigen om documenten toe te voegen, te verwijderen, te vervangen (verwijderen en dan toevoegen) en opnieuw te ordenen. U kunt ook gebruikmaken van de auteursomgeving om velden te wijzigen.

De functie Overeenkomst wijzigen is alleen beschikbaar op de nieuwe verzendpagina. Dit kan echter ook gebruikt worden om overeenkomsten te wijzigen die gestart waren voor de release van november 2015, zolang de transactie voldoet aan de 'aanpasbare' criteria. Als een document kan worden gewijzigd, wordt de koppeling Overeenkomst wijzigen weergegeven op de pagina Overeenkomsten beheren wanneer het document is geselecteerd. Een aanpasbare overeenkomst voldoet aan de volgende criteria:

 • De overeenkomst is niet ondertekend, goedgekeurd of gedelegeerd aan een ondertekenaar of een fiatteur door de delegeerder aan wie de overeenkomst is toegewezen.
 • De overeenkomst bevat geen digitale handtekening of handtekening per fax.
 • De overeenkomst is niet gestart vanuit een workflow.

 

 

Beheer voor het wijzigen van overeenkomsten

De functie overeenkomsten wijzigen moet algemeen voor heel uw bedrijf worden ingeschakeld, daarna zal het laatste selectievakje, Afzenders toestaan om overeenkomsten te wijzigen, voor elke gebruiker verschijnen in de opties Account | Verzendinstellingen.

Accountbeheerders en groepsbeheerders kunnen aangeven of u documenten die verzonden zijn voor ondertekening kunt wijzigen door te klikken op 'Afzenders toestaan om overeenkomsten te wijzigen' in de sectie Documenten toevoegen van de verzendinstellingsparameters van uw Account. 

Afzenders toestaan om overeenkomsten te wijzigen nadat ze ter ondertekening zijn verzonden

 

Een overeenkomst wijzigen

Als de instelling overeenkomsten wijzigen is ingeschakeld voor uw onderneming of groep, kunt u overeenkomsten wijzigen die zich in de sectie Verzonden voor Ondertekening of Verzonden voor goedkeuring bevinden. (Zie Overeenkomsten wijzigen voor meer informatie.)

1. Klik op het tabblad Overeenkomsten beheren.

2. Klik en selecteer een aanpasbare overeenkomst in de sectie Verzonden voor ondertekening of Verzonden voor goedkeuring en klik dan op de beschrijving van de overeenkomst in de rechterbovenhoek.

Klik op de overeenkomstbeschrijving in de rechterbovenhoek.

De pagina Verzenden wordt in de beperkte bewerkingsmodus weergegeven. Dat betekent dat u geen wijzigingen kunt aanbrengen in de secties Ontvangers of Berichten.

De pagina Verzenden.

Op de pagina Verzenden kunt u documenten toevoegen, verwijderen, vervangen (verwijderen en vervolgens toevoegen) en opnieuw rangschikken.

Ga op een van de volgende manieren te werk om een document toe te voegen:

 • Klik op Bestanden toevoegen.
Klik op Bestanden toevoegen.
 • Of sleep bestanden van uw computer naar Sleep meer bestanden hier naartoe.
Bestanden van uw computer naar de Sleep meer bestanden hier naartoe slepen.
 • Als u een document wilt verwijderen, klikt u op het pictogram (X) aan de rechterkant.
Klik op het pictogram (X) aan de rechterkant.
 • Om documenten te herschikken, klikt u op de sleepbalk en sleept u ze naar hun nieuwe plaats.
Klik op de sleepbalk en sleep het document naar de nieuwe plaats.

Afhankelijk van uw verzendinstellingen kunt u de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen gebruiken om formuliervelden aan het document of de documenten in de aangepaste overeenkomst toe te voegen. 

Opmerking:

Als u een overeenkomst wijzigt, worden de formuliervelden die oorspronkelijk in de auteursomgeving door de afzender aan documenten werden toegevoegd, verwijderd. De formuliervelden die tijdens het aanmaken ervan aan bibliotheekdocumenten zijn toegevoegd, en formuliervelden die zijn toegevoegd aan documenten met tekstvelden, worden automatisch herbewerkt.

 • Als u geen formuliervelden hoeft toe te voegen of de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen niet ziet, klikt u op Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.
 • Als u formuliervelden moet toevoegen, schakelt u indien nodig de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in. Vervolgens klikt u op Bijwerken om de ontwerpomgeving te openen. Wanneer u klaar bent in de ontwerpomgeving, klikt u op Bijwerken.

Als de overeenkomst al is ondertekend en de afzender klikt op Bijwerken, ontvangt de afzender een bericht waarin staat dat de ontvanger het heeft ondertekend, goedgekeurd of gedelegeerd.

Het bericht 'Kan overeenkomst niet wijzigen'

Als de functie Overeenkomst wijzigen niet algemeen voor uw volledig bedrijf is ingeschakeld, zijn er nog altijd een paar manieren waarop u wijzigingen kunt aanbrengen nadat uw overeenkomst is verzonden voor ondertekening.

Als u naar de onderkant van de overeenkomstbeschrijving schuift, ziet u drie manieren waarop u een overeenkomst kunt wijzigen.

De koppelingen Ondertekenaar vervangen en Kopie uploaden in de metagegevens van de transactie.

In een bestaande overeenkomst kunt u de ondertekenaar vervangen, een ondertekende kopie uploaden, en een vervaldatum toevoegen.

Om de huidige ondertekenaar te vervangen, voert u het e-mailadres van de nieuwe ondertekenaar in en de reden waarom u de huidige ondertekenaar vervangt. De huidige ondertekenaar kan bijvoorbeeld niet op kantoor zijn wanneer het document ondertekend moet worden. Klik op de knop Ondertekenaar vervangen wanneer u klaar bent.

De interface Huidige ondertekenaar vervangen

Om een ondertekende kopie te uploaden, klikt u op de koppeling Ondertekenaar vervangen in de overeenkomstbeschrijving. Voer het e-mailadres van de nieuwe ontvanger in en een kort bericht met de reden waarom u de huidige ondertekenaar vervangt. Denk eraan dat de oorspronkelijke ondertekenaar het document nog altijd kan ondertekenen totdat de nieuwe ondertekenaar zijn handtekening toevoegt.

De interface Een ondertekend document uploaden

Om een vervaldatum toe te voegen, klikt u op de koppeling Toevoegen in de overeenkomstbeschrijving. Klik vervolgens op het kalenderpictogram om de vervaldatum te selecteren. Schakel het selectievakje Huidige ontvangers op de hoogte stellen in als u de ontvangers op de hoogte wilt stellen.

Het venster Vervaldatum toevoegen.

 

Een aangepaste overeenkomst ondertekenen, goedkeuren of delegeren.

De ontvangers van een gewijzigde overeenkomst worden op de hoogte gesteld van het feit dat de overeenkomst is gewijzigd voordat ze deze kunnen ondertekenen, goedkeuren of delegeren.

De melding 'Overeenkomst is gewijzigd'

De ontvanger kan op OK klikken om door te gaan. De processen voor het ondertekenen, goedkeuren of delegeren verlopen zoals gebruikelijk.

Als de overeenkomst echter net is gewijzigd terwijl de ontvanger op de eSign-pagina werkt, ontvangt hij een kennisgeving en dient hij op Vernieuwen te klikken om door te gaan.

Het foutenscherm 'Overeenkomst is gewijzigd'

 

De geschiedenis en audittrail van een gewijzigde overeenkomst bekijken

Informatie over de gebeurtenissen gerelateerd aan de wijziging van een document (bijv. Overeenkomst is gewijzigd, Wijziging overeenkomst is bevestigd) is beschikbaar op de pagina Overeenkomsten beheren.

1. Klik op het tabblad Overeenkomsten beheren.

2. Klik een keer op een overeenkomst om deze te selecteren, en klik vervolgens op het tabblad Historie aan de rechterkant van de pagina.

Het beheerderstabblad in Adobe Sign

De gebeurtenisgeschiedenis van de overeenkomst verschijnt op het informatiescherm. De transacties aangaande de wijzigingen van de afzender en de wijzigingsbevestiging van de ontvanger worden getoond.

De gebeurtenislijst in Adobe Sign

3. Klik op de koppeling Controlerapport in de rechterbovenhoek van het geschiedenisscherm om een controlerapport in PDF-formaat te openen. De transacties aangaande de wijzigingen van de afzender en de wijzigingsbevestiging van de ontvanger worden getoond.

Het Adobe Sign-controlerapport

 

Meerdere sjablonen per Salesforce-object

Voor klanten die gebruikmaken van Salesforce Lightning, zullen alle beheerders in onze v18-integratie meer dan één sjabloon kunnen configureren per SFDC-object.  Dit biedt meer flexibiliteit aan gebruikers en beheerders, waardoor ze het verzendproces met de juiste sjabloon kunnen starten. Nu kan een gebruiker bijvoorbeeld een MSA- of Partner-overeenkomst verzenden vanuit een SFDC-accountobject; indien nodig zijn beide beschikbaar via Lightning-componenten.

Overeenkomstsjablonen

 

Ondersteuning voor Salesforce Lightning-componenten 

Voor beheerders die gebruikmaken van Lightning, is er een nieuwe en extreem eenvoudige manier om Adobe Sign toe te voegen aan standaard en aangepaste SFDC-pagina's. Wij bieden drie componenten die de beheerders flexibiliteit moeten bieden bij het ontwikkelen van de pagina's op de manier die zij verkiezen.: Adobe Sign-verzend- en overeenkomstcomponent en een Adobe Sign-overeenkomstenlijst

 

Geavanceerde Adobe Sign-beheerderspagina

De beheerderspagina heeft een nieuwe en helderdere look, en alle functies bevinden zich nu op één pagina. De tabbladen zijn verwijderd. Schakel over naar de Lightning Experience om gebruik te maken van de Adobe Sign-beheerderspagina.

Geavanceerde Adobe Sign-beheerderspagina

 

Verbeterde instellingswizard

Gebruik de verbeterde instellingswizard om uw Adobe Sign-account aan uw Salesforce-account te koppelen. De instellingswizard is zowel beschikbaar in de Classic- als de Lightning-interface. Als uw accounts nog niet gekoppeld zijn, dan ziet u de instellingswizard wanneer u Adobe Sign selecteert in Salesforce.  

De verbeterde instellingswizard om uw Adobe Sign-account aan uw Salesforce-account te koppelen.

U zult de melding Succes! ontvangen wanneer de wizard uw account gekoppeld heeft om automatische statusupdates in te schakelen.

Succes!- ontvangen wanneer de wizard uw account gekoppeld heeft om automatische statusupdates in te schakelen.

Dynamisch genereren van productlijst

U kunt uw productlijsten nu automatisch toevoegen aan een overeenkomst ter ondertekening. De samenvoegingstoewijzingen zijn uitgebreid, zodat alle producten die aan een Opportunity zijn gekoppeld, nu kunnen worden opgenomen. U kunt instellen welke productkenmerken (bijvoorbeeld hoeveelheid en prijs) worden opgenomen in uw overeenkomsten en opgeven hoe de bijbehorende producten moeten worden gesorteerd en gefilterd.

17-1

 

Alleen ik onderteken

Uw team kan voortaan elk document ondertekenen met 'Alleen ik onderteken'. Hiertoe schakelt de afzender de optie 'Alleen afzender ondertekent' in op de pagina Overeenkomst verzenden. Vervolgens kan de afzender het document uploaden, en alle vereiste formuliervelden op het document slepen en neerzetten, en het document daarna ondertekenen. Het document kan naar de afzender worden verstuurd en daarbij kunnen ook eventuele andere ontvangers worden opgegeven. Een logboek van dit proces wordt automatisch gegenereerd in Salesforce en er wordt ook een kopie van het document opgeslagen. De optie 'Alleen afzender ondertekent' wordt weergegeven als de instelling 'Alleen afzender ondertekent inschakelen' is ingeschakeld. Ook kunt u de instelling Alleen-lezen toepassen met de optie 'Alleen-lezen, de afzender ondertekent'.

17-2

 

Aangepaste landingspagina's na ondertekening

U kunt de ondertekenaars van een overeenkomst nu naar een opgegeven URL doorsturen nadat ze de overeenkomst hebben ondertekend. U kunt ze bijvoorbeeld doorsturen naar uw bedrijfswebsite of een enquêtepagina. U kunt ook aangeven na hoeveel seconden de doorstuurhandeling moet worden uitgevoerd. De optie om een doorverwijzings-URL en het aantal seconden op te geven is beschikbaar op de pagina Overeenkomst verzenden. Hiervoor moet de optie 'Opties inschakelen voor na ondertekening' zijn ingeschakeld. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen via de instelling 'Opties na ondertekening, alleen-lezen'.

17-3

 

Ondersteuning voor grotere bestanden

In vorige versies waren extra instellingsstappen vereist voor het verzenden van transacties die grote bestanden bevatten. Nu kunt u grotere transacties als volgt verzenden:

 • Handmatige workflow: wanneer u op de knop Verzenden ter ondertekening klikt (op de pagina Overeenkomsten), kunt u een transactie van maximaal 4 MB verzenden, inclusief meerdere documenten met een totale grootte van 4 MB.
 • Achtergrondhandelingen: wanneer u een document op de achtergrond verzendt, kunt u één document van maximaal 9 MB verzenden, of meerdere documenten met een totale grootte van 9 MB.

Opmerking: transacties die groter zijn dan de opgegeven afmetingen, worden alsnog ondersteund met extra instellingen.

 

Salesforce-waarschuwingen met betrekking tot elektronische ondertekening

U kunt uw team nu vanuit Salesforce waarschuwen wanneer een overeenkomst die ze hebben verzonden, op het punt staat om te verlopen. Deze optie wordt beheerd via de gebeurtenissen 'Herinnering ondertekeningsdeadline maken' en 'Herinnering dagen tot ondertekening'. De afzender krijgt een pop-upbericht in Salesforce en kan vervolgens actie ondernemen door contact op te nemen met de ondertekenaar en de deadline eventueel te verlengen.

 

Digitale handtekeningen

U kunt nu een overeenkomst verzenden en digitaal laten ondertekenen. Digitale handtekeningen verdienen de voorkeur boven elektronische handtekeningen in bepaalde regio's (zoals de EU) en branches (zoals de geneesmiddelenindustrie). De functie voor digitale handtekeningen bevindt zich momenteel in een bètaversie. Neem contact op met Adobe-ondersteuning als u voor november 2015 digitale handtekeningen wilt gebruiken. Na deze datum is deze functie algemeen beschikbaar.

 

Vereenvoudigde Setup-wizard

De nieuwe Setup-wizard maakt het gemakkelijker dan ooit om Salesforce na de installatie te configureren. Nu hoeft u alleen maar de optie in te schakelen waarmee u Adobe Document Cloud eSign-services toestaat om een vertrouwde externe site voor uw onderneming toe te voegen.

 

Beheercontrole: aangepaste zijbalk verbergen

Als een aangepaste zijbalk is toegevoegd aan de bewerkingspagina voor de overeenkomst (die u kunt openen met de knop Overeenkomst weergeven), kunt u de zijbalk nu verbergen door de instelling 'Zijbalk verbergen voor bewerkingspagina' in te schakelen.

 

Beheercontrole: automatische provisioning

In vorige releases werd automatisch provisioning toegepast op gebruikers wanneer ze een overeenkomst verzonden of beheerden. Nu kunt u de optie voor automatische provisioning uitschakelen met de instelling Gebruikerprovisioning uitschakelen. Let op: deze instelling bepaalt niet de functie voor automatische provisioning die optreedt wanneer op Overeenkomst bijwerken wordt geklikt in de lijst met overeenkomsten

 

Push-releases

In versie 17 kunnen periodieke batch-updates nu automatisch naar uw organisatie worden gepusht, zodat extra stappen voor het downloaden en de installatie overbodig zijn en een nieuw pakket wordt geïnstalleerd voor subversiereleases.

 

Zelfstudies in product: instructies tonen

Met de nieuwe functie voor instructies kunnen teamleden nu eenvoudige zelfstudies bekijken waarin alle onderwerpen worden besproken die gewoonlijk tot de meeste verwarring kunnen leiden.

 

Service Cloud/Consoleframes

Adobe Document Cloud eSign-services kan nu als een frame in de consoleweergave worden bekeken. Op deze manier wordt het gebruik van pop-upvensters voorkomen wanneer u Service Cloud of Sales Cloud gebruikt.

De toepassing heeft een totale nieuwe merknaam: Adobe Document Cloud eSign-services for Salesforce

De verificatiemethode OAuth is ingeschakeld voor het pakket

Salesforce 1 ingeschakeld

 • Volledige systeemeigen integratie
 • Best gewaardeerde app voor elektronische handtekeningen
 • Betrouwbare elektronische handtekeningen

 

Doe alles mobiel: verzend en volg al uw overeenkomsten vanuit Salesforce1

Verzend uw bestand vanaf elke locatie

 • Verzend documenten ter ondertekening vanaf een Android- of iOS-apparaat

Conform zakelijke beleidsrichtlijnen voor gebruik onderweg

 • Alle ontvangers, documenten en overeenkomstopties worden automatisch gevuld
 • Salesforce-gegevens worden automatisch samengevoegd in de contracten en de gegevens van de ondertekenaar worden automatisch via pushfuncties teruggestuurd

Beheer al uw overeenkomsten ook als u onderweg bent

 • Ontvang meldingen en actuele status in real-time

 

Sluit overeenkomsten op locatie met de persoonlijke ondertekeningsfunctie van Salesforce1

 • Start het ondertekeningsproces voor persoonlijke handtekeningen
 • Geef uw apparaat aan uw klant die met de vinger of een stift kan ondertekenen
 • Sluit de deal en sla uw contract automatisch op in Salesforce

 

 

Verificatie van ondertekenaar: nu nog betrouwbaarder met telefoonverificatie

 • Een gestroomlijnde, mobiele en prettige gebruikerservaring voor identiteitsverificatie
 • Schakel een verificatiemethode met twee factoren in
 • Verzend automatisch een verificatiecode via een voice- of tekstbericht

 

 

Gebruik verschillende verificatieniveaus voor uw ondertekenaars

Controleer de identiteit van deelnemers via een verificatieproces met een dubbele factor

Selecteer een specifieke methode voor identiteitsverificatie voor elke ontvanger

 • Uniek wachtwoord
 • KBA
 • Sociale identiteit
 • (NIEUW) Telefonische verificatie

 

 

De verificatiemethode kan heel eenvoudig worden gewijzigd

 • Het is gemakkelijk om instellingen voor identiteitsverificatie opnieuw in te stellen voor documenten die ter ondertekening zijn verzonden
 • Gebruik het nieuwe beheertabblad om wijzigingen aan te brengen en andere instellingen voor documentbeveiliging te controleren

 

 

Verzenden en beheren in batches: bespaar tijd en moeite

Werk efficiënt en maak een groot aantal documenten in batches:

 • Partnerovereenkomsten
 • NDA's
 • Toestemmingsformulieren
 • Verlenging van overeenkomsten

 

Snel en gemakkelijk overeenkomsten verzenden en beheren

 • Een overeenkomst maken
 • Herinnering verzenden
 • Overeenkomst annuleren
 • De overeenkomststatus bijwerken
 • Overeenkomst verwijderen
 • Eigenaar wijzigen

 

 

E-handtekeningen wereldwijd toepasbaar voor al uw werknemers

Werk automatisch in de taal die is opgegeven bij de gebruikersinstellingen van Salesforce

Een volledig gelokaliseerde ervaring voor Salesforce-gebruikers wereldwijd:

 • Afzenders
 • Ondertekenaars
 • Beheerders

 

 

Standaardiseer uw formulieren en sjablonen om te voldoen aan alle zakelijke vereisten

Upload en hergebruik documenten uit de EchoSign-documentbibliotheek

Pas een formulierveldsjabloon toe om snel velden toe te voegen aan algemeen gegenereerde documenten

 

 

Verzend uw contract in recordtijd: de beste gebruikerservaring is nu nog beter

 • Werk met een eenvoudigere en modernere UI
 • Gebruik slepen en neerzetten om ontvangers en documenten te herschikken
 • Gebruik de kalenderkiezer om vervaldatums te selecteren
 • Vervang de huidige ondertekenaar wanneer het document ter ondertekening is verzonden
 • Laat ontvangers in elke gewenste volgorde ondertekenen

Overeenkomsten verzenden vanuit Chatter

14-1

 

Belangrijke verbeteringen aan gegevenstoewijzingen

14-2
14-3

 

Wereldwijde vertaalde interface voor afzenders in Salesforce

14-4

 

Geoptimaliseerde verzending

14-5

Verbeteringen in de overeenkomstsjablonen:

 • Verwijder ontvangers automatisch uit hun rol als accountcontactpersoon
 • Voeg automatisch offertes toe wanneer u een document verzendt vanuit een Opportunity-record
 • Koppel de record Opportunity en Account automatisch aan de record Overeenkomst wanneer u documenten verzendt vanuit die objecten
 • Gebruik een specifieke bijlage-id voor overeenkomsten
 • Gebruik overeenkomstsjablonen samen met Conga Composer

 

Andere verbeteringen:

 • U kunt nu naar meer dan 6 ontvangers verzenden of ter goedkeuring verzenden met Conga
 • Optie om overeenkomsten vanuit een Lead-record te behouden, ook als de overeenkomst is omgezet naar de status Account, Contactpersoon of Opportunity

 

 

Salesforce Identity-integratie

Adobe EchoSign is uitvoerig getest, gevalideerd en gedocumenteerd voor integratie met Salesforce Identity. Hierdoor kunnen IT-organisaties nu nog gemakkelijker kritieke functies voor identiteitscontrole en toegangsbeheer naadloos en veilig toepassen

Meer informatie op: http://www.salesforce.com/identity

Belangrijke functies van versie 13

 

Optimalisatie van documentworkflows voor al uw zakelijke behoeften

 • Documenten verzenden ter goedkeuring
 • Verzend offerte-PDF's en pas contracten op maat toe met onze overeenkomstsjablonen
 • Maak formules om gegevens uit andere velden te berekenen

Identificeer uw ondertekenaars nu nog beter voor essentiële documenten

 • Schakel geavanceerde verificatie van ondertekenaars in

Profiteer van directe updates en werk in real-time samen met uw team en klant om snel deals te sluiten

 • Met Adobe EchoSign for Chatter bent u altijd volledig op de hoogte, op kantoor of onderweg

Snellere installatie voor een vliegende start

 • Maak optimaal gebruik van de eenvoudige Setup-wizard en nieuwe beheerpagina
 • Synchroniseer Salesforce-profielen en EchoSign-groepen
 • Pas snel de functie voor het samenvoegen van documentgegevens toe of stuur gegevens van de ondertekenaar via een pushfunctie terug naar Salesforce
 • Ervaar het gemak van stapsgewijze hulpfuncties voor belangrijke functies

 

Wizard Setup en een verbeterde beheerpagina

13-1

 

Documenten verzenden ter goedkeuring

13-2

 

Geavanceerde identiteitsverificatie van ondertekenaars

13-3

 

Gebruiksvoorbeeld

13-4

 

KBA-verificatie

13-5

 

Webidentiteitsverificatie

13-6

 

Verbeterde workflows voor overeenkomstsjablonen

13-7

 

Voeg Salesforce-gegevens samen om documenten te maken

13-8

 

Push gegevens terug naar Salesforce

13-9

 

Adobe EchoSign for Chatter

13-10

 

Automatische synchronisatie van Salesforce-profielen en EchoSign-groepen

13-11

 

Gerichte en stapsgewijze hulp voor EchoSign for Salesforce

13-12

Functies van de EchoSign-release uit het voorjaar van 2013

 • Maak krachtige en dynamische formulieren met berekeningen en stuur de berekeningsgegevens na samenvoeging terug naar Salesforce
 • Wijzig of voeg ondertekeningsdeadlines toe nadat de overeenkomst ter ondertekening is verzonden
 • Zorg dat de documentdeadlines niet gelden voor interne ondertekenaars
 • Document is beter leesbaar bij voorvertoning en ondertekening
 • Verplicht ondertekenaars om de specifieke of aangepaste voorwaarden van uw organisatie te accepteren bij het ondertekenen
 • Bijgewerkte mobiele iOS-app met offline ondertekeningsopties

 

Belangrijke punten bij de versie 12-releases

Versie 12 uit het voorjaar van 2012:

 • Voeg Salesforce-gegevens samen in documenten voordat u deze verzendt
 • Definieer standaardopties en -voorkeuren voor overeenkomsten via overeenkomstsjablonen

Versie 12-update (subversierelease) van september 2012:

 • Koppel ondersteunende documenten van ondertekenaars met Salesforce-objecten
 • Koppel bestanden die zijn opgeslagen in de Salesforce-opslagplaats voor inhoud, en verzend ze ter ondertekening
 • Koppel elk ondertekend document afzonderlijk aan een Salesforce-object wanneer er meerdere documenten in een transactie zijn verzonden

 

Verbeterde beheerpagina

12-1

 

Salesforce-gegevens samenvoegen in EchoSign-overeenkomsten

12-2

 

Overeenkomstsjablonen en de knop verzenden naar EchoSign

12-3

 

De ondertekende overeenkomst en audittrail insluiten in Salesforce

12-4

 

Geavanceerde aanpassingsopties

12-5

 

Bestanden koppelen uit Salesforce-inhoud

12-6

 

Ondersteunende documenten verzamelen

12-7
12-8

 

Adobe PDF-certificatie voor alle EchoSign-documenten

12-9

 

Voorwaardelijke gegevensvelden

12-10

 

Overige verbeteringen in EchoSign-formuliervelden

12-11

 

Extra functies

12-12

Salesforce.com-update met EchoSign-formulierveldgegevens

 

11-1
11-2
11-3
11-4