Instructies voor het uitvoeren van een upgrade naar de nieuwste versie van uw Adobe Sign voor Salesforce-pakket.

Het Adobe Sign voor Salesforce-integratiepakket is beschikbaar in de Salesforce AppExchange. Deze handleiding is bedoeld om huidige klanten van Adobe Sign te helpen met het uitvoeren van een upgrade van een oudere versie naar de meest recente versie van Adobe Sign-services voor Salesforce.

Raadpleeg de opmerkingen bij de release voor aanvullende informatie over de nieuwste functies van Adobe Sign voor Salesforce. Raadpleeg ook de installatiehandleiding voor meer informatie.

Opmerking:

Ondersteuning voor Adobe Sign voor Salesforce-integratie v16 en v17 wordt beëindigd op 15 november 2018

Product- en beveiligingsupdates en technische ondersteuning voor Adobe Sign voor Salesforce v16 en v17 worden beëindigd op 15 november 2018.

Als u versie 17 of ouder gebruikt, voer dan een upgrade uit naar het nieuwe pakket om zeker te blijven van ondersteuning.

Upgrades uitvoeren vanuit een vorige versie

Elke versie van Adobe Sign voor Salesforce beschikt over nieuwe functies en toevoegingen die uw documentworkflows wezenlijk kunnen verbeteren. Adobe biedt na verloop van tijd geen ondersteuning meer voor oudere versies en raadt u daarom ten zeerste aan een upgrade uit te voeren naar de nieuwste versie.

U kunt upgrades voor Adobe Sign voor Salesforce uitvoeren vanuit ieder pakket met de naam “EchoSign”, “Adobe Document Cloud eSign Services” of “Adobe Sign”. Neem contact op met de Adobe Client Success Manager voor uw account als u een eerdere versie van EchoSign voor Salesforce gebruikt of ondersteuning nodig hebt bij het uitvoeren van upgrades. Deze persoon kan u helpen of doorverwijzen naar het Adobe Sign-ondersteuningsteam en/of de Adobe Professional Services.

Opzoeken welke versie van de Adobe Sign-services voor Salesforce-integratie u momenteel gebruikt:

 1. Meld u aan op Salesforce met uw accountbeheerder-id
 2. Ga naar Setup > Platformtools > Toepassingen > Geïnstalleerde pakketten
Installed Package

Noteer de pakketnaam en het versienummer. De pakketnaam die u gebruikt is “Adobe Document Cloud eSign Services” of “Adobe Document Cloud eSign Services - Unmanaged”.

Oudere versies van de “EchoSign voor Salesforce”-pakketten zijn onbeheerde pakketten. Nieuwere versies zijn beheerde pakketten. Dit document bevat instructies voor het uitvoeren van een update vanuit een beheerd of een onbeheerd pakket. Volg de instructies voor het pakkettype dat u momenteel gebruikt.

Opmerking:

Als u een update uitvoert vanuit versie 12 of lager en grote documenttransacties (van meer dan 2,0 MB) verzendt, moet u Salesforce configureren om grote documenten te verzenden ter ondertekening. 

Voert u een update uit vanuit versie 12 of lager en hebt u meerdere Adobe Sign-accounts die verzenden vanuit dezelfde Salesforce-organisatie, dan moet u deze gebruikers bovendien voorafgaand aan de upgrade samenvoegen onder één Adobe Sign-account. Na het samenvoegen van uw gebruikers, kunt u groepstoewijzingen gebruiken om specifieke Salesforce-profielen toe te wijzen aan groepen van Adobe Sign-services. Neem contact op met Adobe-ondersteuning als u vragen hebt.

Ga naar: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm voor meer informatie over de verschillen tussen beheerde en onbeheerde pakketten.

Belangrijke upgradeopmerkingen voor alle klanten

1. Raadpleeg voorafgaand aan de upgrade uw Adobe Client Success Manager of Adobe-ondersteuning als u gebruikers in uw Salesforce-organisatie hebt die aan meerdere Adobe Sign-accounts toebehoren.

2. Voordat u een upgrade uitvoert voor uw Productie-account, raadt Adobe aan om het upgradeproces eerst te testen in uw Sandbox-omgeving op Salesforce. Zorg er ook voor dat u toegang hebt tot het e-mailadres dat u gebruikt in de Sandbox-omgeving, voor het geval u ooit het e-mailadres voor uw Adobe Sign-account moet wijzigen.

Upgrades uitvoeren vanuit onbeheerde EchoSign-pakketten

Gebruikt u momenteel een pakket met de naam “EchoSign Unmanaged”, dan kunt u de upgrade naar de nieuwste versie van het beheerde Adobe Sign-pakket op twee manieren uitvoeren. U kunt zelf kiezen welke benadering het beste werkt voor uw organisatie.

Optie 1: de nieuwe versie installeren en de oude verbergen

Deze optie is veel eenvoudiger in te stellen dan optie 2, maar heeft als nadeel dat de bestaande overeenkomsten in uw organisatie in het vervolg moeilijker bereikbaar zijn voor uw gebruikers.

1. Installeer vanuit de AppExchange de nieuwste versie van het beheerde Adobe Sign-pakket in uw organisatie, configureer het en maak het beschikbaar voor alle relevante profielen en pagina-indelingen. Raadpleeg de installatie- en aanpassingsgids voor meer informatie over het instellen van het nieuwe pakket. Zodra het nieuwste Adobe Sign-pakket is geïnstalleerd, kunnen uw Salesforce-gebruikers er meteen gebruik van maken.

2. Verberg het oude onbeheerde pakket voor gebruikers door het te verwijderen van hun profielen en pagina-indelingen nadat u het nieuwe pakket hebt geïnstalleerd. Dit wordt ten zeerste aangeraden om te voorkomen dat gebruikers verward raken als ze twee soortgelijke tabbladen, verwante lijsten, objecten enzovoort naast elkaar zien staan in Salesforce. Met deze benadering kunnen uw Salesforce-gebruikers de nieuwe versie van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket gebruiken met behoud van de overeenkomstgegevens uit het oudere pakket, mochten ze deze moeten raadplegen.

 

Opmerking:

Aangezien het oude pakket is verborgen, kan de toegang ertoe slechts af en toe op speciaal verzoek worden verleend. Als de oudere overeenkomsten regelmatig moeten worden geraadpleegd, dan is het verbergen van het oude pakket mogelijk niet de beste aanpak voor uw organisatie.

Optie 2: gegevens importeren/exporteren uit het oude pakket naar een nieuw pakket

Met optie 2 kunt u uw bestaande overeenkomstgegevens naar het nieuwe pakket verplaatsen. Het nadeel is dat dit meer moeite kost dan optie 1. Deze benadering bestaat uit de volgende stappen:

1. Exporteer de overeenkomstgegevens uit het bestaande onbeheerde pakket met een gegevenslader als Jitterbit of Dataloader.io of met de standaard Salesforce Data Loader.

2. Verwijder uw huidige onbeheerde pakket.

3. Installeer de nieuwste beheerde pakketversie vanuit de AppExchange.

4. Importeer de overeenkomstgegevens vanuit het oude onbeheerde pakket naar het nieuwe pakket.

Houd er bij deze benadering rekening mee dat wanneer u een pakket verwijdert, ook alle Adobe Sign-gegevens in dat pakket (oftewel de overeenkomsten) worden verwijderd uit die organisatie. Wilt u de gegevens behouden als u overgaat op het nieuwe beheerde pakket, dan moet u ze eerst exporteren en daarna opnieuw importeren in Salesforce.

Opmerking:

De overeenkomsten staan nog steeds op de Adobe Sign-servers, maar nadat u ze verwijdert, zijn ze niet meer toegankelijk vanuit Salesforce.

Afhankelijk van de vereisten kunt u bovendien met de overeenkomstgegevens mogelijk onderliggende objecten importeren en exporteren. Deze moet u op de juiste wijze structureren. Een probleem dat zich voordoet bij het importeren van onderliggende objecten is dat de bovenliggende overeenkomst-id is veranderd en dus correct moet worden bijgewerkt voor elke geïmporteerde rij. Er zijn twee belangrijke onderliggende objecten:

 • Overeenkomstgebeurtenis – Legt de auditgebeurtenissen vast voor een overeenkomst. U kunt dit overslaan als dit niet is vereist.
 • Bijlage – Bevat het origineel verstuurde document en het uiteindelijke, ondertekende PDF-bestand voor de overeenkomst. Sommige organisaties hebben een ondertekende PDF-koppeling die verwijst naar echosign.adobe.com, wat vaak volstaat, zodat u de bijlage kunt overslaan.

Denk er ook aan om de velden uit de geëxporteerde onbeheerde records toe te wijzen aan het nieuwste beheerde record. Alle velden in het oude pakket zijn nog steeds aanwezig in het nieuwe pakket, zodat u ze rechtstreeks kunt toewijzen. Met geavanceerde tools als Dataloader.io wordt het correcte veld automatisch toegewezen op basis van de kolomnaam.

Neem contact op met uw Adobe Client Success Manager als u vragen hebt over het uitvoeren van een upgrade vanuit de onbeheerde pakketten.

Upgrades uitvoeren vanuit beheerde pakketten

Gebruikt u momenteel een pakket met de naam “Adobe Document Cloud eSign Services” of “Adobe Sign”, volg dan de volgende stappen om een upgrade uit te voeren naar de nieuwste versie van het Adobe Document Cloud eSign services-pakket:

 • Zorg dat u voorafgaand aan de installatie de belangrijke upgradeopmerkingen voor beheerde pakketten doorneemt en begrijpt
 • Installeer het Adobe Sign voor Salesforce-upgradepakket vanuit de App Store
 • Configureer de toepassing

Belangrijke upgradeopmerkingen voor beheerde pakketten

1. Verwijder uw huidige EchoSign- of Adobe Document Cloud eSign services voor Salesforce-pakket niet. Als u het pakket verwijdert, gaan al uw Adobe Sign-gegevens in Salesforce verloren.

2. Zorg ervoor dat de instelling Sessies naar het oorspronkelijke IP-adres vergrendelen is uitgeschakeld. Klik hiervoor op Setup en ga naar Beheer > Beveiliging > Sessie-instellingen.

3. Houd er rekening mee dat gehoste overeenkomsten die zijn gestuurd vanuit versie 14 of lager van “EchoSign voor Salesforce” en nog niet zijn ondertekend ten tijde van de upgrade, geen statusupdates krijgen als ze na de upgrade worden ondertekend. Zorg ervoor dat overeenkomsten die zijn gestart als gehoste overeenkomsten voorafgaand aan de upgrade zijn ondertekend.

4. Met ingang van versie 13 hebben gehoste overeenkomsten geen sites in Salesforce meer nodig. Sites zijn alleen nodig als u grote documenttransacties moet verzenden van meer dan 2,0 MB.  Houd er rekening mee dat u in Professional Edition geen grote bestanden kunt verzenden, omdat sites niet zijn ondersteund. Hebt u eerder sites ingesteld voor gehoste overeenkomsten en hoeft u geen grote transacties te verzenden, dan kunt u de EchoSign-callbacksite uitschakelen.

5. In versies 13, 14, 15, 17, 18 en 19 van Adobe Sign-services zijn een aantal nieuwe instellingen toegevoegd. Neem ze door en bepaal welke u wilt instellen voor uw organisatie. In de onderstaande secties met nieuwe functies vindt u de meest gebruikte nieuwe instellingen en veldwaarden van versies 13 tot en met 19. 

Adobe Sign voor Salesforce-upgrade installeren

 1. Klik hier voor toegang tot het Adobe Sign-applicatiepakket op de Salesforce AppExchange.
 2. Klik op de knop Nu downloaden.
 3. Selecteer Aanmelden bij AppExchange en voer uw referenties in om verder te gaan.
 4. Bepaal of u de upgrade in Productie of Sandbox wilt installeren.
 5. Bekijk de installatie-informatie en de voorwaarden en bepalingen, bevestig dat u de voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat en klik op Bevestigen en installeren om het installatieproces te starten.
 6. Wanneer u wordt gevraagd zich aan te melden bij uw Salesforce-organisatie, voert u uw Salesforce-gebruikersnaam en -wachtwoord in en klikt u op Aanmelden bij Salesforce.
 7.  Wanneer de pagina Adobe Sign Upgraden verschijnt:
  • Selecteer Installeren voor alle gebruikers 
  • Klik op Upgrade

            De installatie kan enkele minuten in beslag nemen.

    8. Als de pop-up Toegang derde partij goedkeuren verschijnt:

 • Vink Ja, verleen toegang aan deze websites van derde partijen aan
 • Klik op Doorgaan om de installatie te starten.

    9. Tijdens de installatie verschijnt een pagina met een melding dat dit alles even kan duren...

Klik op Gereed en wacht tot u per e-mail een bevestiging ontvangt dat het pakket is geïnstalleerd.

Op de pagina van het geïnstalleerde pakket wordt nu uw huidige pakketversie weergegeven.

Configuratie na de installatie

Voordat u Adobe Sign-overeenkomsten kunt verzenden vanuit Salesforce, dient u nog een paar eenvoudige installatiestappen te volgen.

 1. Ga naar Setup > Platformtools > Toepassingen > Geïnstalleerde pakketten
 2. Klik op de koppeling Configureren voor het Adobe Sign-pakket
  • De Wizard Setup voor Adobe Sign voor Salesforce zou nu moeten opstarten.

Opmerking:

Als de Wizard Setup niet automatisch opstart:

 1. Ga naar het tabblad Adobe Sign-beheer
 2. Klik op de koppeling Wizard Setup starten

De Wizard Setup starten

    3. In “Stap 1: Uw Adobe-account koppelen aan Salesforce” van de Wizard Setup:

 • Klik op Aanmelden bij Adobe 
 • Meld u aan met uw Adobe Sign-beheerdersaccount
 • Klik op Toegang verschaffen als hierom wordt gevraagd
  • Er zou nu een bericht moeten verschijnen waarin staat: Gelukt! U hebt uw Adobe-account met succes geautoriseerd.

    4. Klik in het bevestigingsbericht van stap 1 op Volgende

    5. In “Stap 2: Automatische statusupdates voor Adobe Sign inschakelen”, klikt u op de knop Inschakelen

 • Klik op Toestaan wanneer u wordt gevraagd om toegang te verschaffen tot Adobe Sign
 • Er zou nu een bericht moeten verschijnen waarin staat: U hebt de automatische statusupdates voor uw account ingeschakeld.

    6. Klik onderaan op de pagina op Volgende om verder te gaan

    7. Wanneer in de Wizard Setup het bericht Gefeliciteerd. De installatie is nu voltooid! verschijnt, klikt u op Gereed.

Opmerking:

Raadpleeg na het installeren en configureren van het nieuwe pakket de desbetreffende hoofdstukken in deze handleiding voor informatie over welke instellingen en velden in versies 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 zijn toegevoegd.

Voor correcte werking van het nieuwe pakket moet u deze nieuwe instellingen en veldwaarden handmatig inschakelen in uw organisatie. Als u bijvoorbeeld een upgrade uitvoert van v15 naar v19, moet u alle nieuwe instellingen en/of velden inschakelen die worden vermeld voor versies v16, v17 en v18.

v20.9 Veiligheidswijzigingen voor callbacksites

Service voor grote documenten

In versie 20.9 van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket is de autorisatie voor objecten die bij de ondersteuning van grote documenten worden gebruikt, verplaatst van de sitegebruiker naar een gelicentieerde 'callbackgebruiker' aan wie uitdrukkelijk toestemming wordt verleend.

Verwijder alle toestemmingen die aan de sitegebruiker zijn toegewezen op de respectievelijke sites.

Opmerking:

Mijn domein moet voorafgaand aan de service voor grote documenten worden geconfigureerd om OAuth-verificatie van de callbackgebruiker toe te staan

 

For existing customers that are upgrading to 20.9 or beyond, the recommended process is to:

 

1. Upgrade the Adobe Sign for Salesforce package to 20.9 (or later)

 

2. Create the new Callback User profile

Opmerking:

Only one Callback User is permitted for Adobe Sign. If you already have one established, configure that existing Profile/User.

 

Voor bestaande klanten die een upgrade uitvoeren naar versie 20.9 of hoger, wordt het volgende proces aanbevolen:

 

1. Upgrade het Adobe Sign voor Salesforce-pakket naar versie 20.9 (of hoger)

 

2. Creëer het nieuwe callbackgebruikersprofiel

 • Kloon het standaardgebruikersprofiel
  • Geef een intuïtieve naam aan het nieuwe profiel (bijvoorbeeld Adobe Sign-callbackgebruiker)
  • Bewerk het profiel
   • Onder Aangepaste tabinstellingen moeten beide tabbladen voor Adobe Sign-beheer zijn ingesteld op Standaard Aan
   • Onder Aangepaste objectmachtigingen moeten alle waarden voor het object Overeenkomst (Agreement) zijn ingeschakeld
   • Controleer of deze Visualforce-pagina's zijn ingeschakeld 
    • echosign_dev1.EchosignAdmin
    • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
   • Schakel de Apex-klasse echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService in
  • Sla het profiel op

 

3. Schakel de optie Aantal aanroepen bijlageservice in voor het callbackgebruikersprofiel

 • Navigeer naar Objectbeheer > Overeenkomst > Velden en relaties 
 • Klik op het Veldlabel Aantal aanroepen bijlageservice
 • Klik op de knop Beveiliging op veldniveau instellen
 • Schakel de beide opties Zichtbaar en Alleen-lezen in voor het callbackgebruikersprofiel
 • Klik op Opslaan.

 

4. Creëer een nieuwe gebruiker met een standaard Salesforce-licentie

 • Geef de gebruiker een intuïtieve naam (bijvoorbeeld Adobe Sign-callback)
 • Wijs een Salesforce-licentie toe
 • Wijs het profiel toe dat u hierboven hebt gemaakt
 • Sla de nieuwe gebruiker op
 • Verifieer de gebruiker om het bekende wachtwoord in te stellen
 • Meld u af van Salesforce

 

5. Definieer de callbackgebruiker

 • Meld u aan bij Salesforce als callbackgebruiker
 • Navigeer naar de pagina Adobe Sign-beheer
 • Klik op Een account koppelen onder de kop Callbackgebruiker
  • De pagina Toegang verlenen? wordt getoond waarop wordt voorgesteld om de huidige geverifieerde gebruikers-id te koppelen
 • Klik op Toestaan
  • Verifieer dat de callbackgebruiker correct is gekoppeld
 • Meld u af van Salesforce

 

5. Update de bestaande site 

 • Meld u aan als uw Salesforce-beheerder
 • Navigeer naar Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites
 • Klik op het Sitelabel om de sitegegevens te openen
 • Klik op de knop Instellingen voor openbare toegang
 • Plaats de muis op de koppeling Toegang tot Apex-klassen en klik op de knop Bewerken
  • Verwijder de klasse AgreementAttachmentService
  • Voeg de klasse LargeFileDownloadService toe
  • Klik op Opslaan om de pagina op te slaan
 • Klik op de knop Bewerken op de pagina Adobe Sign-callbackprofiel
  • Verwijder alle toestemmingen die uitdrukkelijk zijn toegewezen aan de sitegebruiker
  • Klik op Opslaan.

Pushovereenkomsten

In versie 20.9 van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket is de autorisatie voor objecten die bij de ondersteuning van pushovereenkomsten worden gebruikt, verplaatst van de sitegebruiker naar een gelicentieerde 'callbackgebruiker' aan wie uitdrukkelijk toestemming wordt verleend.

Verwijder alle toestemmingen die aan de sitegebruiker zijn toegewezen op de respectievelijke sites.

Opmerking:

Mijn domein moet voorafgaand aan de pushovereenkomsten worden geconfigureerd om OAuth-verificatie van de callbackgebruiker toe te staan

 

For existing customers that are upgrading to 20.9 or beyond, the recommended process is to:

1. Create the new callback user

Opmerking:

Only one Callback User is permitted for Adobe Sign. If you already have one established, configure that existing Profile/User.

 

Voor bestaande klanten die een upgrade uitvoeren naar versie 20.9 of hoger, wordt het volgende proces aanbevolen:

1. Creëer de nieuwe callbackgebruiker

 • Kloon het standaardgebruikersprofiel
 • Geef een intuïtieve naam aan het nieuwe profiel (bijvoorbeeld Adobe Sign-callbackgebruiker)
 • Sla het profiel op

 

2. Creëer een nieuwe callbackgebruiker met een standaard Salesforce-licentie

 • Geef de gebruiker een intuïtieve naam (bijvoorbeeld Adobe Sign-callback)
 • Wijs een Salesforce-licentie toe
 • Wijs het profiel toe dat u hierboven hebt gemaakt
  • Sla de nieuwe gebruiker op
 • Wijs de machtigingenset Adobe Sign Integration-gebruiker toe aan de callbackgebruiker die u hierboven hebt gemaakt
  • Sla de machtigingenset op

 

3. Upgrade het Adobe Sign voor Salesforce-pakket naar versie 20.9 (of hoger)

 

4. Definieer de callbackgebruiker

 • Nadat de upgrade is voltooid, meld u zich bij Salesforce aan als callbackgebruiker
 • Navigeer naar de pagina Adobe Sign-beheer (App Launcher > Adobe Sign voor Salesforce > Adobe Sign-beheer)
 • Klik op Een account koppelen onder de kop Callbackgebruiker
  • De pagina Toegang verlenen? wordt getoond waarop wordt voorgesteld om de huidige geverifieerde gebruikers-id te koppelen
 • Klik op Toestaan
  • Verifieer dat de callbackgebruiker correct is gekoppeld
 • Meld u af van Salesforce

 

5. Update de bestaande site

 • Meld u aan bij Salesforce als uw beheerder
 • Navigeer naar Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites
 • Klik op het Sitelabel om de sitegegevens te openen
 • Klik op de knop Instellingen voor openbare toegang
 • Klik op de knop Gebruikers bekijken
 • Klik op de koppeling Volledige naam van de sitegebruiker
 • Houd de muis boven de koppeling Toewijzingen machtigingenset en klik op de knop Toewijzingen bewerken
 • Verwijder de machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruikers
 • Verwijder alle overige toestemmingen die uitdrukkelijk zijn toegewezen aan de sitegebruiker
 • Klik op Opslaan.

 

Nieuwe functies in versie 20

Zorg ervoor dat 'Mijn domein' is geconfigureerd (vereist voor Lightning)

Organisaties die de Lightning-interface in Salesforce gebruiken, moeten ervoor zorgen dat Mijn domein is ingeschakeld voor versie 20 van het Adobe Sign-pakket voor een goede functionaliteit.

Bij organisaties die werken met de Klassieke interface is dit momenteel niet nodig.

Nieuwe ontvangersrollen toevoegen aan de pagina Overeenkomst (optioneel)

Versie 20 van Adobe Sign beschikt over drie nieuwe ontvangersrollen:

 • Acceptant: deze rol is geschikt als de ontvanger een acceptatie van de overeenkomst dient te bevestigen zonder de inhoud formeel goed te keuren
 • Formulierinvuller: specifiek ontworpen voor klanten die tijdens het ondertekeningsproces formulierinhoud moeten invullen
 • Gecertificeerd ontvanger: aan gecertificeerde ontvangers kunnen geen formuliervelden worden toegewezen. Tijdens het ondertekeningsproces wordt hun gevraagd de overeenkomst te delegeren, af te wijzen of te accepteren

Om toegang te krijgen tot deze rollen, moeten ze in een drietrapsproces worden toegevoegd (vier stappen als u de rollen wilt lokaliseren naar een andere taal dan het Engelse).

 

De rollen inschakelen in Adobe Sign:

 1. Meld u bij Adobe Sign aan als beheerder
 2. Navigeer naar Account > Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Rollen van ontvangers die zijn toegestaan
 3. Schakel de rollen die u moet ondersteunen
 4. Klik op Opslaan.
navigate_to_rolesinadobesign

 

De rollen inschakelen in de aangepaste instellingen (Salesforce):

 1. Meld u bij Salesforce aan als beheerder
 2. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
 3. Klik op het veld Adobe Sign-instellingen
 4. Klik op de knop Beheren
 5. Klik op Nieuw (of op Bewerken als u de instellingen eerder hebt geconfigureerd)

De instellingswaarden zijn: 

 • Rol Acceptant inschakelen: ontvangers net de rol acceptant kunnen het document accepteren. Hiervoor moeten ze mogelijk veldgegevens invoeren
 • Rol Invuller van formulier inschakelen: dit type ontvanger kan formuliergegevens op veldniveau invullen
 • Rol Gecertificeerde ontvanger inschakelen: gecertificeerde ontvanger erkennen dat ze de overeenkomst hebben ontvangen, maar ondertekenen niet. Dit type ontvanger moet soms veldgegevens invullen

Opmerking:

Delegeerders: er is een delegeerdervariant voor alle ontvangersrollen. Deze rollen worden gebruikt wanneer niet van de bekende ontvangers wordt verwacht dat ze hun aangegeven rol zelf zullen voltooien. In plaats daarvan zullen ze hun rol delegeren aan een andere partij.

Delegeerdersrollen worden ingeschakeld met het hierboven beschreven proces.

De beschikbare instellingswaarden voor delegeerders zijn:

 • Rol Acceptant delegeren inschakelen: nodig voor het delegeren van de rol Acceptant
 • Rol Gecertificeerde ontvanger delegeren inschakelen: wanneer u van plan bent om te delegeren naar een gecertificeerde ontvanger
 • Rol Invuller van formulier delegeren inschakelen: gebruikt wanneer u de rol van formulierinvuller moet delegeren
 • Rol Gedelegeerde goedkeurder van ontvanger inschakelen: nodig voor het delegeren naar goedkeurders
 • Rol Gedelegeerde ondertekenaar van ontvanger inschakelen: nodig voor het delegeren naar ondertekenaars

Picklist-waarden bijwerken om nieuwe rollen voor de workflow te ondersteunen (optioneel)

De statuswaarden van de ontvanger en overeenkomstobjecten zijn rechtstreeks gebonden aan de rollen die in het systeem zijn ingeschakeld. Als u extra rollen toelaat, dan moet u ook de bijbehorende rolwaarden toevoegen aan de diverse picklisten van objecten.  Dit proces is voor elk object vergelijkbaar, met hier en daar wat variaties in de waarden, afhankelijk van de context van het object.

Het object > velden die moeten worden bijgewerkt zijn:

 • Ontvanger > Ontvangersrol
 • Ontvanger > Status
 • Ontvanger toevoegen > Ontvangersrol
 • Overeenkomst > Overeenkomststatus
 • Veldtoewijzing > Toewijzen aan gebeurtenissen
 • Bestandstoewijzing > Toewijzen aan gebeurtenissen

De veldwaarden die moeten worden toegevoegd zijn:

Objectnaam

Veld

Nieuwe waarden die moeten worden toegevoegd

Overeenkomst

Overeenkomststatus

Verzonden voor invulling formulier

Wachten op tweede invulling formulier

Formulier ingevuld

Verzonden voor acceptatie

Wachten op tweede acceptatie

Geaccepteerd

Verzonden ter levering

Wachten op tweede levering

Geleverd

Ontvanger

Rol van ontvanger

Acceptant

Invuller van formulier

Gecertificeerde ontvanger

Delegeren naar acceptant

Delegeren naar invuller van formulier

Delegeren naar gecertificeerde ontvanger

Ontvanger

Status

Geaccepteerd

Formulier ingevuld

Geleverd

Wachtend op acceptatie

Wachten op invulling formulier

Wachten op levering

Ontvanger toevoegen

Rol van ontvanger

Acceptant

Invuller van formulier

Gecertificeerde ontvanger

Delegeren naar acceptant

Delegeren naar invuller van formulier

Delegeren naar gecertificeerde ontvanger

Veldtoewijzing

Toewijzen aan gebeurtenissen

Verzonden voor invulling formulier

Wachten op tweede invulling formulier

Formulier ingevuld

Verzonden voor acceptatie

Wachten op tweede acceptatie

Geaccepteerd

Verzonden ter levering

Wachten op tweede levering

Geleverd

Bestandstoewijzing

Toewijzen aan gebeurtenissen

Verzonden voor invulling formulier

Wachten op tweede invulling formulier

Formulier ingevuld

Verzonden voor acceptatie

Wachten op tweede acceptatie

Geaccepteerd

Verzonden ter levering

Wachten op tweede levering

Geleverd

 

Het proces voor het toevoegen en lokaliseren van de waarden is gelijk voor alle objecten.

Hieronder vindt u het proces voor Ontvanger > Ontvangersrol. Dit proces kan achtereenvolgens op elk object worden toegepast.

 

Voeg de rollen toe aan de picklist Ontvanger:

Zodra de nieuwe rollen zijn ingeschakeld, moet u de waarden van de picklist bijwerken zodat deze ook worden opgenomen.

1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer

2. Selecteer Ontvanger in de lijst aan de linkerzijde

3. Selecteer Velden en relaties in het menu aan de linkerkant

4. Selecteer het veld Ontvangersrol

5. Schuif omlaag naar de sectie Waarden en selecteer Nieuw

6. Voer de nieuwe rolwaarden in die u hebt ingeschakeld. Geldige waarden zijn:

 • Acceptant
 • Invuller van formulier
 • Gecertificeerde ontvanger
 • Delegeren naar acceptant
 • Delegeren naar invuller van formulier
 • Delegeren naar gecertificeerde ontvanger

7. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent

role_picklist

 

De resulterende picklist ziet er als volgt uit (indien u alle rollen hebt toegevoegd):

full_role_picklist

 

Lokaliseer de rolstatus met de vertaaltool:

1. Navigeer naar Instellingen > Platformgereedschappen > Gebruikersinterface > Vertaalworkbench > Vertalen

 • Selecteer de doeltaal
 • Stel Instellingencomponent in op Picklist-waarde
 • Stel Object in op Ontvanger
 • In de tabel Hoofdpicklist vouwt u de map Ontvangersrol uit
 • Dubbelklik op de kolomruimte naast de status English (Engels) om het tekstveld voor de vertaling te openen en voer de juiste vertaling in

2. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent

translate_recipientroles

Veranderingen in de manier waarop gekoppelde bestanden worden getoond (informatief)

Het veld Document van het object Overeenkomst bevat een hyperlink naar de overeenkomst. In versie 20 is dit veld op twee punten veranderd:

 • De hyperlinktekst bevat niet meer de status van de overeenkomst die aan het veld is gekoppeld. 

Voorafgaand aan versie 20 bevatte de hyperlinktekst de naam van de overeenkomst en de status aan het einde van de naam (“- ondertekend” of “- goedgekeurd”):

 

document_link_update-statusintext

In versie 20 wordt de status verwijderd en wordt alleen de naam van de overeenkomst getoond:

document_link_update-nostatusintext

 

 • Voorafgaand aan versie 20 bevatte het veld Document alleen de hyperlink als de overeenkomsttransactie met succes was voltooid. 

In het v20-pakket bevat het veld Document altijd de meest recente PDF-versie van de overeenkomst:

real-time_pdf_versions

Knopinfo bijwerken voor Chatter (optioneel)

De Help-tekst voor de Chatter-gebeurtenis Plaatsen als overeenkomst is verzonden kan worden bijgewerkt voor consistentie met de nieuwe ontvangersrollen.

 1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
 2. Klik op het label Adobe Sign Chatter-instellingen
 3. Klik op de koppeling Bewerken naast Plaatsen als overeenkomst is verzonden
edit_chatter_setting

4. Werk de Help-tekst als volgt bij:Plaats de Chatter-update nadat overeenkomst is verzonden ter ondertekening, goedkeuring, acceptatie, invulling van formulier, levering.

5. Klik op Opslaan

chatter_help_tectchange

Verouderde (legacy) documentsleutels ophalen en bijwerken (als u een update uitvoert van versie 13 of ouder)

Wanneer Adobe Sign voor Salesforce wordt bijgewerkt vanaf versies lager dan v14 naar de huidige versie, kunnen gebruikers bepaalde handelingen mogelijk niet uitvoeren op bestaande overeenkomsten die vóór de upgrade door andere gebruikers zijn verzonden. Hierbij gaat het om handelingen zoals het verwijderen, annuleren, weergeven, herinneringen instellen of het bijwerken van de overeenkomsten. 

Wanneer gebruikers een van deze handelingen uitvoeren, wordt een foutmelding weergegeven, zoals:

'INVALID_DOCUMENT_KEY' of 'Er is een interne serverfout opgetreden'

 

Dit gebeurt als gevolg van een verouderde documentsleutelstijl die in versies vóór versie 14 wordt gebruikt.

Een eenmalige migratie van deze verouderde sleutels is vereist. Hiertoe voert u de volgende procedure uit:

Nadat u de installatiestappen hebt uitgevoerd, worden de volgende koppelingen weergegeven op de pagina Adobe Sign-beheer:

 • Ontbrekende documentsleutels ophalen: klik op deze koppeling om de ontbrekende documentsleutels voor de bestaande overeenkomsten op te halen via een batchbewerking
 • Verouderde documentsleutels bijwerken: klik hierop om de verouderde sleutels te wissen en om nieuwe documentsleutels voor alle bestaande overeenkomsten in de organisatie op te halen.

 

Ook als er overeenkomsten zijn waaraan geen documentsleutels zijn gekoppeld, worden hiervoor de benodigde documentsleutels opgehaald

Zodra de overeenkomsten over de nieuwe documentsleutels beschikken, kunnen gebruikers alle handelingen uitvoeren op de bestaande overeenkomsten die door andere gebruikers zijn verzonden.

Opmerking:

In het v20-pakket zijn de functies Legacy documentsleutels bijwerken/ophalen, die in v19.4 zijn geïntroduceerd, verbeterd:

 • De twee koppelingen zijn altijd beschikbaar en nooit meer verborgen onder een privé-instelling
 • Goede functionaliteit binnen vastgestelde grenzen. Levert geen problemen op bij meer dan 50.000 overeenkomsten
 • Kan een batch apex-taak uitvoeren vanaf de ontwikkelaarconsole met behulp van code
 • Accepteert filters als invoer (kan een groot aantal overeenkomsten bijwerken vanaf de ontwikkelaarconsole). 
 • Verzendt een e-mailbericht naar de indiener bij voltooiing, inclusief status en datatellingen

fetch_and_updatekeys

Nieuwe functies in versie 19

Gewijzigde functies, instellingen en velden in v19

Handmatige aanpassingen die moeten worden uitgevoerd na de upgrade

Processen bijwerken om expliciet toegang te verlenen tot objecten/velden

In versie 19 worden de CRUD- en FLS-instellingen van de organisatie voor zowel standaardobjecten als aangepaste objecten afgedwongen. Dit betekent dat veel geconfigureerde functies moeten worden bijgewerkt om expliciet toegang te verlenen tot de vereiste objecten.

Hiervoor dient u mogelijk twee stappen uit te voeren:

 • U kunt alle functies bijwerken met gebruik van een machtigingenset om toegang te verlenen tot de Adobe Sign-objecten
 • Voor sommige functies die toegang moeten hebben tot Salesforce-objecten dient u mogelijk specifieke objecten en/of velden in te schakelen

Raadpleeg de onderstaande informatie over het handmatig bijwerken van de verschillende functies en/of processen waarop dit betrekking heeft.

 


Upgrade van IP-bereik

Adobe Sign wordt steeds meer gebruikt en daarom is de infrastructuur overgebracht naar meer solide datacenters. Dit heeft tot enkele wijzigingen in de IP-bereiken geleid die uw Salesforce-organisatie moet vertrouwen om optimale communicatie tussen de diensten mogelijk te maken.

Hieronder ziet u de incrementele wijzigingen tussen versie 18 en versie 19.   Zorg dat al uw geconfigureerde sites worden bijgewerkt, evenals de vertrouwde basisnetwerken.

VOEG TOE:

India:

 

13.126.23.0/27

VERWIJDER:

Noord-Amerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

Uw uiteindelijke lijst met goedgekeurde IP-bereiken voor de Adobe Sign-service dient er als volgt uit te zien:

list_of_ip_ranges


Voeg het veld Overeenkomsttype toe aan de paginalay-out van de overeenkomstsjabloon

Voeg het bovenliggende zoekveld genaamd Agreement Type (Agreement_Type__c) toe aan de pagina-indeling van de overeenkomstsjabloon:

 • Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer.
 • Selecteer Overeenkomstsjabloon in de lijst met objecten links in het venster.
 • Selecteer Pagina-indeling in het menu aan de linkerkant.
 • Klik op de naam van de pagina-indeling: Indeling overeenkomstsjabloon.
 • Selecteer de optie Velden.
 • Klik op het veld Overeenkomsttype en sleep het naar de pagina-indeling.
 • Klik op Opslaan.

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


Bijwerken van verouderde documentsleutels als u een upgrade uitvoert van een versie ouder dan v14 - Toegevoegd in v19.4

Wanneer Adobe Sign voor Salesforce wordt bijgewerkt van versies lager dan v14 naar de huidige versie, kunnen gebruikers bepaalde handelingen mogelijk niet uitvoeren op bestaande overeenkomsten die vóór de upgrade door andere gebruikers zijn verzonden. Hierbij gaat het om handelingen zoals het verwijderen, annuleren, weergeven, herinneringen instellen of het bijwerken van de overeenkomsten.

Wanneer gebruikers een van deze handelingen uitvoeren, wordt een foutmelding weergegeven, zoals:

'INVALID_DOCUMENT_KEY' of 'Er is een interne serverfout opgetreden'

Dit gebeurt als gevolg van een verouderde documentsleutelstijl die in versies vóór versie 14 wordt gebruikt.

Een eenmalige migratie van deze verouderde sleutels is vereist. Hiertoe voert u de volgende procedure uit:

Nadat u de installatiestappen hebt uitgevoerd, worden de volgende koppelingen weergegeven op de pagina Adobe Sign-beheer:

 • Ontbrekende documentsleutels ophalen: klik op deze koppeling om de ontbrekende documentsleutels voor de bestaande overeenkomsten op te halen via een batchbewerking
 • Verouderde documentsleutels bijwerken: klik hierop om de verouderde sleutels te wissen en om nieuwe documentsleutels voor alle bestaande overeenkomsten in de organisatie op te halen.

Ook als er overeenkomsten zijn waaraan geen documentsleutels zijn gekoppeld, worden hiervoor de benodigde documentsleutels opgehaald

Zodra de overeenkomsten over de nieuwe documentsleutels beschikken, kunnen gebruikers alle handelingen uitvoeren op de bestaande overeenkomsten die door andere gebruikers zijn verzonden.

Opmerking:

De koppelingen Ontbrekende documentsleutels ophalen en Verouderde documentsleutels bijwerken zijn alleen zichtbaar wanneer de beheerder een v19.4-upgrade uitvoert op versies lager dan v14.

Als de beheerder een pakket tussen v14 en v19.2 bijwerkt, zijn de koppelingen standaard verborgen. In dat geval kan de beheerder contact opnemen met het Adobe Sign-ondersteuningsteam om de koppelingen handmatig weer te geven. 

Deze handeling vereist dat u het Adobe Sign-ondersteuningsteam machtigt om zich aan te melden.

Zaken om rekening mee te houden:

In versie 19 worden de CRUD- en FLS-instellingen van de organisatie voor zowel standaardobjecten als aangepaste objecten afgedwongen. De toepassing controleert de lees- en schrijfmachtigingen op object- en veldniveau. Wanneer een gebruiker niet over de juiste toegang beschikt, wordt de foutmelding permission denied weergegeven.

Als Salesforce-gebruikers na het uitvoeren van een upgrade naar versie 19 een foutmelding krijgen dat de machtiging is geweigerd, zoals:

Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c,

moet de Salesforce-beheerder lees- en schrijfmachtigingen toevoegen aan het overeenkomstobject en aan de relevante profielen voor eventuele aangepaste velden die hij of zij heeft gemaakt.

 • Navigeer naar: Setup > Beheer > Gebruikers > Profiel > {Profielnaam}
 • Blader omlaag naar de sectie Aangepaste beveiliging op veldniveau en klik op de actie Weergeven voor het overeenkomst object
 • Geef de desbetreffende velden Leestoegang en Bewerkingstoegang
enable_agreementfieldlevelsecurity
Nieuw tabblad:
 • v19 is voorzien van een nieuw Overeenkomsttypen-tabblad. 
  • Om het soort overeenkomst te definiëren is onder de naam Overeenkomsttype (Agreement_Type__c) een nieuw aangepast object toegevoegd. Het bestaat standaard uit één Naam-veld, maar u kunt er later uw eigen aangepaste velden aan toevoegen. Objecten worden in plaats van eenvoudige tekstvelden gebruikt, omdat het type hiermee met een uniek record kan worden gedefinieerd, wat flexibeler is en meer mogelijkheden biedt. Hiermee scheidt u bovendien het type van de overeenkomstsjabloon en de overeenkomst. Zo kunt u de overeenkomstsjabloon wijzigen zonder dat u gebonden bent aan het type en kunt u voor meerdere sjablonen hetzelfde type instellen.
  • Een nieuw bovenliggend zoekveld genaamd Overeenkomsttype (Agreement_Type__c) is toegevoegd aan het object Overeenkomstsjabloon, wat naar het object Overeenkomsttype verwijst. Het veld verschijnt in de sectie Details overeenkomstsjabloon op de pagina van de overeenkomstsjabloon.
  • Een nieuw bovenliggend zoekveld genaamd Overeenkomsttype (Agreement_Type__c) is toegevoegd aan het object Overeenkomst, wat naar het object Overeenkomsttype verwijst. Het veld verschijnt niet op de bewerkingspagina voor de overeenkomst.

Automatische statusupdates zijn veiliger:

 • v19 gebruikt OAuth om een vertrouwde relatie tot stand te brengen tussen Adobe Sign en Salesforce. Zo kunt u automatisch actuele statusupdates voor uw overeenkomsten ontvangen.

Een nieuwe aangepaste instelling:

 • Ondertekende PDF-koppeling toevoegen voor gepushte overeenkomst – Deze instelling is alleen van toepassing op gepushte overeenkomsten die buiten Salesforce zijn verzonden. Schakel deze instelling in om een koppeling naar de ondertekende PDF toe te voegen aan de overeenkomstrecord.

En een verwijderde instelling:

 • Schriftelijke handtekening verzenden naar fax inschakelen – Adobe Sign biedt geen ondersteuning meer voor het verzenden van overeenkomsten naar telefoonnummers. Geschreven handtekeningen volgen in plaats daarvan hetzelfde proces als elektronische handtekeningen, totdat de eerste ondertekenaar een handtekening moet toepassen. De ondertekenaar downloadt, ondertekent, scant en uploadt het bestand vervolgens weer naar Adobe Sign. 

>> Meer informatie over de schriftelijke handtekening

 

Verouderde aangepaste instellingen en velden in versie 19

Er is één verouderde aangepaste instelling in versie 19: Schriftelijke handtekening verzenden naar fax inschakelen

Nieuwe tabbladen in versie 19

Er is één nieuw tabblad in v19: Overeenkomsttypen

Verouderde tabbladen in versie 19

Er zijn geen verouderde tabbladen in v19.

Andere veldwaarden die zijn toegevoegd in versie 19

Geen.

Stijl van de overeenkomstpagina instellen

Als u een nieuwe klant bent, staat “Lightning” standaard ingesteld als paginastijl. Dit is tevens de indeling die in de toekomst verder zal worden ontwikkeld. 

Klanten die een upgrade uitvoeren worden ten zeerste aangeraden om de Lightning-indeling te gebruiken, zodat de nieuwe functies beschikbaar blijven naarmate het product verder wordt ontwikkeld en verbeterd.

Desondanks kunnen er zeer goede redenen zijn om een oudere pagina-indeling te blijven gebruiken. Raadpleeg de handleiding voor het aanpassen van uw Salesforce-pagina-indeling om te bepalen of overstappen naar de Lightning-indeling gewenst is.

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor groepstoewijzingen

Elke gebruiker die rechtstreeks met Groepstoewijzingen werkt, dient over de juiste machtigingen te beschikken.

 • Dit kan het beste worden bereikt door de machtigingenset voor Adobe Sign-beheerders toe te voegen aan de gebruiker
 • De machtiging Instellingen en configuratie weergeven moet zijn ingeschakeld voor het profiel van de gebruiker

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

 

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
EchoSign-groepstoewijzing   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Synchronisatieresultaat EchoSign-gebruiker   Lezen, verwijderen, maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    

Handmatige aanpassingen die nodig zijn voor API-services

Elke gebruiker die de Adobe Sign-API gebruikt, heeft de machtigingenset voor Adobe Sign-gebruikers nodig.

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Ontvanger   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Status Lezen    
  Volgordenummering Lezen    
  Bronontvanger Lezen    
  Overeenkomst      
         
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Ontwerpen Lezen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor het onderdeel Zelf ondertekenen

Voor gebruikers die willen werken met het onderdeel Zelf ondertekenen voor Adobe Sign geldt het volgende:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-gebruikers moet zijn toegepast op de gebruiker
 • Voor het Salesforce-object Contact moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Contact-object moet Lezen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Contact   Lezen Salesforce - Standaard  
  E-mail Lezen    
         
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Naam Lezen    
  Status Lezen    
  Datum ondertekend Lezen    
  Foutbericht Lezen    
  Ondertekende PDF Lezen    
  Documentsleutel Lezen    
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Overeenkomsttype   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Naam Lezen    
         
Ontvanger   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Overeenkomst Lezen    
  Status      
  Datum/tijd voltooid      

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor batchovereenkomstsjablonen

Voor gebruikers die werken met overeenkomstsjablonen geldt het volgende:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-beheerders moet zijn toegevoegd
 • Ze moeten toegang hebben tot alle velden voor het opgegeven hoofdobject in Salesforce

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Hoofdobject dat is opgegeven door de gebruiker        
  Alle velden die zijn opgegeven door de gebruiker Lezen N.v.t.  
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Naam Lezen    
  Type hoofdobject Lezen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor batchhandelingen

Gebruikers die batchhandelingen activeren, hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-beheerders

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Documentsleutel Lezen    
  Reden voor verwijderen annuleren Lezen    
  Bericht aan ondertekenaar bij annulering/verwijdering Lezen    
  URL van partnerserver Lezen    
  Status Lezen    
  Id laatste gebeurtenis Lezen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor S1 Mobile

Alle gebruikers die Adobe Sign gebruiken via S1 Mobile hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-gebruikers
 • Voor het Salesforce-object Opportunity moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Opportunity-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Account moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Account-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Contract moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Contract-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Contractnummer van het Contract-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Contact moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Contact-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Contact-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Lead moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Lead-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Lead-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Document moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Type van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Type inhoud van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Hoofdtekst van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Opportunity   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
         
Account   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
         
Contract   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  Contractnummer Lezen    
         
Contact   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  E-mail Lezen    
         
Lead   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  E-mail Lezen    
         
Document   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  Type Lezen    
  Type inhoud Lezen    
  Hoofdtekst Lezen    
         
Overeenkomstgebeurtenis   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
         
Overeenkomst   Lezen, maken, verwijderen, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Maken, wijzigen    
         
Ontvanger   Lezen, maken, verwijderen, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Maken, wijzigen    
         
Bibliotheeksjablonen   Lezen, maken, verwijderen, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Maken, wijzigen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor Instellingen en beheer - Instellen

Voor gebruikers met toegang tot het tabblad Beheer dient de machtigingenset voor Adobe Sign-beheerders te zijn ingesteld.

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
         
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
         
Document   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Hoofdtekst Lezen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor Uitgeverhandelingen - Instellen en beheer

Gebruikers die uitgeverhandelingen gebruiken, hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-gebruikers
 • De systeemmachtiging Systeemveldwaarden invoegen voor Chatter-feeds moet zijn ingeschakeld 
 • Voor het Salesforce-object Opportunity moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Opportunity-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Account moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Account-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Contact moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Contact-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Contact-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Lead moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Lead-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Lead-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Document moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Type van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Type inhoud van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Hoofdtekst van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Offerte moet Lezen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Contact   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  E-mail Lezen    
         
Lead   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  E-mail Lezen    
         
Opportunity   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
         
Account   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
         
Document   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  Type inhoud Lezen    
  Hoofdtekst Lezen    
  Type Lezen    
         
Offerte   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Overeenkomst   Maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Wachtwoord Lezen    
  Naam Lezen    
  Standaard Lezen    
         
Ontvanger   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    
         
Bibliotheeksjablonen   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor de editor voor overeenkomstsjablonen

Gebruikers die sjablonen bewerken, hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-beheerders
 • Voor het Salesforce-object Contact moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Lead moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Document moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld URL van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Contact   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Lead   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Document   Lezen Salesforce - Standaard  
  URL Lezen    
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Ontvangers toevoegen   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Bestandsbijlagen   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Formulierveldsjabloon toevoegen   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Gegevens toewijzen aan overeenkomst   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor de Overeenkomstsjabloonprocessor

Voor de Overeenkomstsjabloonprocessor is het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-beheerders
 • Voor het Salesforce-object Contact moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Mobiele telefoon van het Contact-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Lead moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Mobiele telefoon van het Lead-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Opportunity moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Account moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Groep moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Offerte moet Lezen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Contact   Lezen Salesforce - Standaard  
  Mobiele telefoon Lezen    
         
Lead   Lezen Salesforce - Standaard  
  Mobiele telefoon Lezen    
         
Opportunity    Lezen Salesforce - Standaard  
         
Account   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Offerte   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Bijlage   Toegang op basis van bovenliggende record.    
         
Overeenkomst   Maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Handtekeningtype Wijzigen    
  Status Wijzigen    
  Dagen tot ondertekeningsdeadline Wijzigen    
  Automatische herinneringen inschakelen Wijzigen    
  Ontvanger eraan herinneren Wijzigen    
  Ontvangeradressen Wijzigen    
  Meer ontvangers Wijzigen    
  Handtekeningenvolgorde Wijzigen    
  Ontwerpen Wijzigen    
  Sjabloon verwerken Wijzigen    
         
Ontvanger   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Type ontvanger Wijzigen    
  Rol van ontvanger Wijzigen    
  Volgordenummering Wijzigen    
  E-mailadres Wijzigen    
         
Bibliotheeksjabloon   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    
         
         
Overeenkomsttype    Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen    
         
Ontvangers toevoegen   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen    
         
Bestandsbijlagen   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen    
         
Formulierveldsjabloon toevoegen   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen    
         
Gegevens toewijzen aan overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor de Overeenkomsteditor

Gebruikers die overeenkomsten bewerken, hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-gebruikers
 • Voor het Salesforce-object Lead moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Bedrijf van het Lead-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Gebeurtenis moet Maken zijn ingeschakeld
  • Voor alle velden in het Gebeurtenis-object moet Wijzigen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Lead   Lezen Salesforce - Standaard
 
  Bedrijf Lezen    
         
Gebeurtenis   Maken Salesforce - Standaard  
  Alle velden Wijzigen    
         
Overeenkomst   Lezen, maken, wijzigen, verwijderen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Ontvanger   Lezen, maken, wijzigen, verwijderen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Overeenkomst Lezen    
  Status Lezen    
  Datum/tijd voltooid Lezen    
  Volgordenummering Lezen    
  Type ontvanger Lezen    
  Overeenkomst Lezen    
  E-mailadres  Lezen    
  Type ontvanger Wijzigen    
  Rol van ontvanger Wijzigen    
  Volgordenummering Wijzigen    
  E-mailadres Wijzigen    
         
Bibliotheeksjabloon   Maken, wijzigen, verwijderen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Overeenkomsttype    Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Naam Lezen    
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Overeenkomsttype Lezen    
  Naam Lezen    
  Standaard Lezen    
  Automatisch verzenden Lezen    
         
Ondertekende overeenkomst   Lezen    
         
Samenvoegingstoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor de editor voor samenvoegingstoewijzingen

Gebruikers die samenvoegingstoewijzingen bewerken, hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-beheerders
 • Voor elk object/veld dat de samenvoegingstoewijzingen opent, moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Elk object dat is toegewezen aan   Lezen, wijzigen    
  Elk veld dat is toegewezen aan Lezen, wijzigen    
         
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Documentsleutel Lezen    
         
Importbewerkingen formulierveld   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Formulierveld toewijzen   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Invoer voor formulierveldtoewijzing   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Toewijzing onderliggend formulierveld   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Toewijzingsvermelding onderliggend formulierveld   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Samenvoegingstoewijzing   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor de processor voor samenvoegingstoewijzingen

Gebruikers die samenvoegingstoewijzingen gebruiken, vereisen:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-gebruikers
 • Voor het Salesforce-object Account moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Account-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Opportunity moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Opportunity-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor elk object/veld dat de samenvoegingstoewijzingen opent, moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Elk object dat is toegewezen aan   Lezen, wijzigen    
  Elk veld dat is toegewezen aan Lezen, wijzigen    
         
Account        
  Naam Lezen Salesforce - Standaard  
         
Opportunity        
  Naam Lezen Salesforce - Standaard  
         
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Documentsleutel Lezen    
  Aanvullende opties Lezen    
  Naam Lezen    
  Samenvoegingstoewijzing Lezen    
  Fout bij samenvoegingstoewijzing Lezen    
  Resultaat samenvoegingstoewijzing Lezen    
  Account Lezen    
  Opportunity Lezen    
         
Importbewerkingen formulierveld   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Formulierveld toewijzen   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Invoer voor formulierveldtoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Toewijzing onderliggend formulierveld   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Toewijzingsvermelding onderliggend formulierveld   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Samenvoegingstoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor de editor voor gegevenstoewijzingen

Gebruikers die gegevenstoewijzingen bewerken, hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-beheerders
 • Voor elk object/veld dat de samenvoegingstoewijzingen opent, moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Elk object dat is toegewezen aan   Lezen, wijzigen    
  Elk veld dat is toegewezen aan Lezen, wijzigen    
         
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Documentsleutel Lezen    
         
Bestandstoewijzing   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Veldtoewijzing   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Objecttoewijzing   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Gegevens toewijzen   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor de processor voor gegevenstoewijzingen

Voor de verwerking van gegevenstoewijzingen is het volgende vereist:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruikers
 • Voor elk object/veld dat gegevenstoewijzingen opent, moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld
 • Het Salesforce-object Bijlage vereist toegang op basis van de bovenliggende record

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Elk object dat is toegewezen aan   Lezen, wijzigen    
  Elk veld dat is toegewezen aan Lezen, wijzigen    
         
Bijlage   Toegang op basis van bovenliggende record.    
         
Overeenkomst   Lezen, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Bestandstoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Alle velden Lezen    
         
Veldtoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Alle velden Lezen    
         
Objecttoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Alle velden Lezen    
         
Gegevens toewijzen   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Alle velden Lezen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor Chatter-integratie

Voor de Chatter-integratie is het volgende vereist:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruikers
 • De Salesforce-systeemmachtiging Systeemveldwaarden invoegen voor Chatter-feeds moet zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Overeenkomstgebeurtenis   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Type Lezen    
  Beschrijving Lezen    
         
Ontvangers     Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Type ontvanger Lezen    
  E-mailadres Lezen    
  Volgordenummering Lezen    
  E-mailadres gebruiken Lezen    

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor pushovereenkomsten

Voor pushovereenkomsten dient de gekoppelde callbackgebruiker te beschikken over:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruikers
 • Voor het Salesforce-object Account moeten Lezen en Maken zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Contract moeten Lezen en Maken zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Opportunity moeten Lezen en Maken zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Contact moeten Lezen en Maken zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Contact-object moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Contact-object moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Account van het Contact-object moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Lead moeten Lezen en Maken zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Lead-object moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Lead-object moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Bedrijf van het Lead-object moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Account   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Contract   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Opportunity   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Lead   Lezen, maken Salesforce - Standaard  
  E-mail Lezen, wijzigen    
  Naam Lezen, wijzigen    
  Bedrijf Lezen, wijzigen    
         
Contact   Lezen, maken Salesforce - Standaard  
  E-mail Lezen, wijzigen    
  Naam Lezen, wijzigen    
  Account Lezen, wijzigen    
         
Overeenkomst   Lezen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast
Adobe Integration-gebruiker
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Overeenkomsttype   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
         
Mutexen   Lezen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Triggers   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    
         
Ontvanger   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    
         
Overeenkomstgebeurtenis   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    
         
Gegevens toewijzen   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
         
Samenvoegingstoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker

Handmatige aanpassingen die zijn vereist voor de service voor grote documenten

De callbackgebruiker moet worden geconfigureerd en gekoppeld:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruikers moet worden toegevoegd
 • De beheermachtiging voor Meta-gegevens wijzigen moet zijn ingeschakeld voor het callbackgebruikersprofiel

Bovendien moet u het siteprofiel als volgt bewerken:

 • Voeg de klasse LargeFileDownloadService toe
 • Verwijder de klasse AgreementAttachmentService

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Overeenkomst   Lezen, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
  Aantal aanroepen bijlageservice Lezen, wijzigen    

Nieuwe functies in versie 18

Gewijzigde functies, instellingen en velden in v18

Nieuwe instellingen in versie 18

Bekijk de nieuwe instellingen in versie 18 en bepaal welke van deze mogelijkheden u wilt inschakelen/uitschakelen. 

Zaken om rekening mee te houden:

Versie 18 van de toepassing Adobe Sign voor Salesforce wordt tegelijk met de nieuwe Lightning Experience van Salesforce uitgebracht.  Als gevolg hiervan bevat deze versie een paar eigenaardigheden:
 
Werk uw beheerderstabblad bij:
 
Lightning kent beperkingen:
 • Beheerders moeten Mijn domein inschakelen om de aangepaste Adobe Sign Lightning-componenten te kunnen gebruiken.
 • De uploadgrootte van Salesforce-bestanden is teruggebracht naar 1 MB.  Omdat Adobe Sign gebruikmaakt van Base64-codering, moet de daadwerkelijke grootte van uw bestanden iets onder 1 MB liggen (ongeveer 700 kB). Grotere documenten moet u vanuit de Salesforce-bibliotheek verzenden, waarbij grote documenten moet zijn ingeschakeld
 • De Lightning-omgeving ondersteunt geen uitgeverhandelingen 
 • Doordat Lightning-pagina's geen veldsets ondersteunen, kunt u geen aangepaste velden toevoegen.
 • De Chatter-feed werkt niet op Lightning-pagina's
 • De instelling Zijbalk verbergen voor bewerkingspagina overeenkomst werkt niet op pagina's met een Lightning-indeling
 • De Lightning Lock-beveiligingsservice moet zijn uitgeschakeld
 • Hiërarchieën werken niet met groepen 

Toegang voor gebruikers is veiliger:

 • Omdat v18 een REST-gebaseerde API gebruikt, worden alle handelingen verzonden als actuele contextgebruiker (i.p.v. als door de beheerder geverifieerd).  Gebruikers kunnen geen handelingen meer activeren voor overeenkomsten (bv. updates, herinneringen) waar ze geen deel van uitmaken.

API-gebruikers:

 • Houd er bij het aanroepen van de echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls-API in het pakket rekening mee dat het veld simpleEsignUrl op het geretourneerde EchoSignApiService.SigningUrl-object verouderd is en niet wordt ingesteld. Als u dit veld gebruikt, moet u in plaats daarvan overschakelen op het veld esignUrl.

Nieuwe Adobe Sign-instellingen

Ontvangerstype Groep uitschakelen – Vink deze instelling aan om het ontvangerstype Groep uit te schakelen in overeenkomsten.

Dit instellen:

 • Ga naar Ontwikkelen > Aangepaste instellingen > Adobe Sign-instellingen (beheren)
 • Klik op Nieuw om de pagina Adobe Sign-instellingen bewerken te openen

Nieuwe Adobe Sign-omgevingsinstellingen

Configuratie OAuth-API-URL – Voer een URL in om de standaard Adobe Sign-API-URL voor de gekozen omgeving te overschrijven.

Opmerking: wijzig deze instellingen niet zonder instructie van het Adobe Sign-ondersteuningsteam

Dit instellen:

 • Ga naar Ontwikkelen > Aangepaste instellingen > Adobe Sign-omgevingsinstellingen (beheren)
 • Klik op Nieuw om de pagina Adobe Sign-omgevingsinstellingen bewerken te openen

Nieuwe Adobe Sign-sjablooninstelling - Actieve markering

Bewerk de pagina-indeling van de overeenkomstsjabloon om de markering “Actief” aan uw sjablonen toe te voegen:

 • Ga naar Setup > Maken > Objecten > Overeenkomstsjabloon (klik op het label, niet op de bewerkingskoppeling)
 • Klik bovenaan het venster op Pagina-indeling om naar de sectie te springen
 • Klik op Bewerken voor de pagina-indeling
 • Selecteer Velden, zoek naar het veld Actief en sleep dit naar uw pagina-indeling.
 • Klik op Opslaan.
Sleep het veld ‘Actief’ naar de pagina-indeling

Nieuwe veldwaarden in versie 18

Veldwaarden die aan Adobe Sign voor Salesforce zijn toegevoegd bij de upgrade vanuit een oudere versie, zijn niet standaard ingeschakeld in Salesforce. Daarom moet u de volgende veldwaarden inschakelen die in versie 18 zijn toegevoegd:

Ga naar Setup > Maken > Objecten

Object: Ontvanger toevoegen (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Velden:

 • Recipient_Message__c
 • Group_Recipient__c
 • Uniform_Index__c

Toe te voegen waarden:

Nieuwe veldwaarden selectielijst:

Recipient_Type__c - Toegevoegd: Groep

 

Object: Ontvanger (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Velden:

 • Recipient_Message__c
 • Group_Recipient__c

Toe te voegen waarden:

Nieuwe veldwaarden selectielijst:

Recipient_Type__c - Toegevoegd: Groep

Verouderde aangepaste instellingen en velden in versie 18

Er zijn geen verouderde aangepaste instellingen in versie 18. 

Nieuwe tabbladen in versie 18

Het nieuwe tabblad Adobe Sign-beheer vervangt het tabblad Beheer voor eSign-services

Verouderde tabbladen in versie 18

Tabblad ‘Beheer voor eSign-services’ verwijderen

 1. Ga naar Setup > Maken > Tabbladen
 2. Verwijder het tabblad Beheer voor eSign-services (dit wordt vervangen door het tabblad Adobe Sign-beheer)

Andere veldwaarden die zijn toegevoegd in versie 18

Geen.

Stijl van de overeenkomstpagina instellen

Als u een nieuwe klant bent, staat “Lightning” standaard ingesteld als paginastijl. Dit is tevens de indeling die in de toekomst verder zal worden ontwikkeld. 

Klanten die een upgrade uitvoeren worden ten zeerste aangeraden om de Lightning-indeling te gebruiken, zodat de nieuwe functies beschikbaar blijven naarmate het product verder wordt ontwikkeld en verbeterd.

Desondanks kunnen er zeer goede redenen zijn om een oudere pagina-indeling te blijven gebruiken. Raadpleeg de handleiding voor het aanpassen van uw Salesforce-pagina-indeling om te bepalen of overstappen naar de Lightning-indeling gewenst is.

Implementeren van de Lightning Experience

Bent u van plan de Lightning Experience te gebruiken, dan kunt u de indeling voor objecten van de startpagina aanpassen, zodat u met uw overeenkomsten kunt werken. Voordat u dit doet, moet u uw domein voor alle klanten implementeren. (Zie https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Als u geen domeinnaam hebt gedefinieerd, moet u er een definiëren en implementeren (Zie https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm).

U kunt zowel standaardobjecten (Opportunity, Contract, Account, Lead, Gebruiker, Contactpersoon) als niet-standaard objecten aanpassen (Case, Offerte, enz.) 

Bewerken van de pagina-indeling voor een hoofdobjectrecord

 1. Wijs in het Lightning-navigatiemenu bovenaan het venster een record, zoals Opportunity, aan als standaardobjecttype
Lightning-menubalk

2. Klik in het tandwielpictogram op Pagina bewerken

Koppeling pagina bewerken

3. Open het deelvenster Componenten aan de linkerkant en selecteer AgreementPanel (even breed als het hoogtepuntendeelvenster) of AgreementPanelWide (komt overeen met de paginabreedte) onder Aangepast - Beheerd. De geselecteerde component wordt toegevoegd aan de voorvertoning in het midden van de pagina. U kunt het deelvenster naar andere plekken op de pagina's Panel, Panel Wide en nog een paar andere opties slepen. 

Het overeenkomstdeelvenster slepen en neerzetten

    4. Aan de rechterkant ziet u Veldnaam record en Record-id overeenkomstsjabloon.

 • Laat Veldnaam record leeg. Dit wordt gebruikt voor niet-standaard en aangepaste objecten.
 • Laat Record-id overeenkomstsjabloon leeg om de indeling te koppelen aan sjablonen die Opportunity als hoofdobjecttype hebben en sjablonen die een leeg hoofdobjecttype hebben. U kunt eventueel ook de te gebruiken sjablonen (gescheiden door komma's) invullen.

    5. Klik op Opslaan. Klik op Activeren wanneer u hierom wordt gevraagd.   

    6. Selecteer in het dialoogvenster Activering voor Opportunity-recordpagina de optie Deze pagina toewijzen als standaardrecordpagina en klik op Opslaan.

De pagina toewijzen als standaardindeling

De pagina-indeling voor een niet-standaard objectrecord bewerken

 1. Wijs in het Lightning-navigatiemenu bovenaan het venster een record, zoals Case, aan als niet-standaardobjecttype
Selecteer een Case uit het bovenste menu

2. Klik in het tandwielpictogram op Pagina bewerken

Bewerk de Case-pagina-indeling

3. Open het deelvenster Componenten aan de linkerkant en selecteer AgreementPanel (even breed als het hoogtepuntendeelvenster) of AgreementPanelWide (komt overeen met de paginabreedte) onder Aangepast - Beheerd. De geselecteerde component wordt toegevoegd aan de voorvertoning in het midden van de pagina. U kunt het deelvenster naar andere plekken slepen op de pagina's voor deelvenster, deelvensterzijde en een aantal andere opties.

Het overeenkomstdeelvenster slepen en neerzetten

    4. Aan de rechterkant ziet u Veldnaam record en Record-id overeenkomstsjabloon.

 • Veldnaam record moet de API-naam bevatten van het zoekveld van het overeenkomstobject naar uw aangepaste object. 

Is dit niet ingevoerd en komt het record-id overeen met een van de standaard zoekvelden (Account, Opportunity, Contract, Lead, Contactpersoon, Gebruiker), dan wordt die zoekrelatie gebruikt. 

 • Laat Record-id overeenkomstsjabloon leeg om de indeling te koppelen die de naam van uw aangepaste object als hoofdobjecttype heeft. U kunt eventueel ook de te gebruiken sjablonen (gescheiden door komma's) invullen.

    5. Klik op Opslaan. Klik op Activeren wanneer u hierom wordt gevraagd.   

    6. Selecteer in het dialoogvenster Activering voor Opportunity-recordpagina de optie Deze pagina toewijzen als standaardrecordpagina en klik op Opslaan.

De pagina toewijzen als standaardindeling

Nieuwe functies in versie 17

Gewijzigde functies, instellingen en velden in v17

Nieuwe instellingen in versie 17

Bekijk de nieuwe instellingen in versie 17 en bepaal welke van deze mogelijkheden u wilt inschakelen. Klik op Ontwikkelen > Aangepaste instellingen > Document Cloud-instellingen (beheren) om naar de instellingen te gaan.

 • Herinnering ondertekeningsdeadline maken – Schakel deze instelling in om Salesforce-waarschuwingen weer te geven die gebruikers eraan herinneren dat verzonden overeenkomsten bijna verlopen zijn. Geef met behulp van de instelling ‘Herinnering dagen tot ondertekening’ op hoeveel dagen voor het verlopen van de overeenkomst de waarschuwing getoond moet worden.
 • Herinnering dagen tot ondertekening – Voer het gewenste aantal dagen in en schakel de instelling 'Herinnering ondertekeningsdeadline maken' in. Hiermee worden waarschuwingen getoond aan uw gebruikers in Salesforce als de overeenkomst bijna is verlopen. De waarschuwingen worden weergegeven op het gekozen aantal dagen voordat de overeenkomst verloopt.
 • Gebruikerprovisioning uitschakelen – Schakel deze instelling in om te voorkomen dat gebruikers automatisch een Adobe-gebruikersaccount krijgen na het versturen of beheren van een overeenkomst. Met deze instelling voorkomt u niet dat gebruikers automatisch een gebruikersaccount krijgen als ze in de overeenkomstenlijst klikken op ‘Overeenkomst bijwerken’.
 • Opties voor na ondertekening inschakelen – Schakel deze optie in om uw ondertekenaars naar de gewenste openingspagina te leiden. Hierdoor worden de opties ‘URL omleiden na ondertekening’ en ‘Omleidingsvertraging na ondertekening’ beschikbaar op de verzendpagina van de overeenkomst. De ondertekenaars van een overeenkomst worden na ondertekening omgeleid naar de opgegeven URL. U kunt ze bijvoorbeeld doorsturen naar uw bedrijfswebsite of naar een enquêtepagina. Deze optie kunt u instellen op ‘alleen-lezen’ voor afzenders via ‘Opties na ondertekening, alleen-lezen’.
 • Alleen afzender ondertekent inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie ‘Alleen afzender ondertekent’ weer te geven en in te schakelen in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Wanneer de optie ‘Alleen afzender ondertekent’ wordt gebruikt, krijgt de afzender de overeenkomst of het document te zien, zodat hij of zij deze kan ondertekenen. Deze functie is vergelijkbaar met de functie ‘Alleen ik onderteken’ in Adobe-services. Deze optie kunt u via ‘Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen’ instellen op ‘alleen-lezen’.
 • Zijbalk verbergen voor bewerkingspagina overeenkomst – Schakel deze instelling in om de zijbalk op de bewerkingspagina voor de overeenkomst verbergen. Als u de overeenkomstbewerkingspagina wilt weergeven, klikt u op de naam van een overeenkomst in de zijbalk, op de startpagina voor overeenkomsten of in de overeenkomstenlijst voor gerelateerde objecten,
 • Opties na ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de opties ‘URL omleiden na ondertekening’ en ‘Omleidingsvertraging na ondertekening’ als Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers op de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling ‘Opties voor na ondertekening inschakelen’.   
 • Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de optie ‘Alleen afzender ondertekent’ als Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Alleen afzender ondertekent inschakelen.

Nieuwe veldwaarden in versie 17

Er zijn geen veldwaarden in versie 17.

Verouderde aangepaste instellingen en velden in versie 17

Er zijn geen verouderde aangepaste instellingen in versie 17. 

Overeenkomstsjabloonveldwaarden die zijn toegevoegd in versie 17

Gebruikt u overeenkomstsjablonen en voert u een upgrade uit vanuit versie 12, 13, 14, 15 of 16, bewerk dan de indeling van de overeenkomstsjabloon en sleep de nieuwe velden die zijn toegevoegd in versie 17 naar de indeling.

1. Selecteer Setup > Maken > Objecten > Overeenkomstsjablonen > Pagina-indeling > Indeling overeenkomstsjabloon (bewerken).

2. Voeg de nieuwe velden van versie 17 toe aan de sectie ‘Informatie’:

 • Omleidingspauze na ondertekening (sec)
 • URL omleiden na ondertekening
 • Alleen afzender ondertekent

Andere veldwaarden die zijn toegevoegd in versie 17

Veldwaarden die aan EchoSign (inmiddels eSign-services) voor Salesforce versie 17 zijn toegevoegd bij de upgrade vanuit een oudere versie naar de nieuwste versie, zijn niet standaard ingeschakeld in Salesforce. Daarom moet u de volgende veldwaarden toevoegen die in versie 17 zijn toegevoegd:

Object: Bestandsbijlage toevoegen

(Attachment_Template__c)

Veld: Type bijlage (Type__c)

Toe te voegen waarde: Offertedocument van hoofdofferte

 • Offertedocument van Opportunity-offerte
 • Runtimevariabele

Nieuwe functies in versie 16

Gewijzigde functies, instellingen en velden in v16

Verbeterde beveiliging met OAuth 2.0

Ter verbetering van de gegevensbeveiliging, maakt Adobe Sign nu gebruik van OAuth 2.0 om uw account van eSign-services in Salesforce te verifiëren. Dankzij dit nieuwe protocol kan Salesforce met Adobe Sign communiceren zonder uw wachtwoord te vragen. Aangezien gevoelige informatie niet rechtstreeks tussen de apps gedeeld wordt, is het minder waarschijnlijk dat onbevoegden toegang tot uw account krijgen. Deze verbetering zal geen invloed hebben op uw implementatie, maar u moet het geïnstalleerde Salesforce-pakket wel eenmalig toestemming geven om met Adobe Sign te communiceren. 

Nieuwe instellingen in versie 16

Er zijn geen nieuwe instellingen in versie 16.

Overeenkomstsjabloonveldwaarden die zijn toegevoegd in versie 16

Er zijn geen nieuwe sjabloonveldwaarden in versie 16.

Nieuwe functies in versie 15

Gewijzigde functies, instellingen en velden in v15

Nieuwe instellingen in versie 15

Bekijk de nieuwe instellingen in versie 15 en bepaal welke van deze mogelijkheden u wilt inschakelen. Kies Ontwikkelen > Aangepaste instellingen > EchoSign-instellingen (beheren) om naar de instellingen te gaan.

 • EchoSign-bibliotheekbijlagen weergeven – De optie weergeven om EchoSign-documentsjablonen toe te voegen.
 • EchoSign-veldsjablonen weergeven – De optie weergeven om EchoSign-formulierveld-laagsjablonen te selecteren en op documenten toe te passen.
 • Optie voor toevoegen van EchoSign-veldsjablonen verbergen – De koppeling verbergen waarmee afzenders een “Formulierveldsjabloon toevoegen” aan conceptdocumenten.
 • Nieuwe volgorde bijlagen verbergen – De optie voor het sorteren van bijlagen voor conceptovereenkomsten verbergen.
 • Nieuwe volgorde ontvangers verbergen – De optie voor het sorteren van ontvangers voor conceptovereenkomsten verbergen.
 • Opties voor ondertekeningsvolgorde ontvangers weergeven – Twee ondertekeningsopties voor ontvangers weergeven: reeks (ingevoerde volgorde) of parallel (willekeurige volgorde).
 • Opties ondertekenvolgorde ontvangers (alleen-lezen) – De opties voor de ondertekeningsvolgorde voor ontvangers op een overeenkomst instellen op ‘alleen-lezen’.
 • Stel id-verificatie per ondertekenaar in – Voor elke ondertekenaar een unieke verificatiemethode beschikbaar maken (bijvoorbeeld een wachtwoord, telefoon-id, sociale id, KBA).
 • Telefoonverificatie inschakelen – De optie voor telefoonverificatie weergeven om de identiteit van de ontvanger te verifiëren. Het gebruik van deze functie is beperkt en kan leiden tot extra kosten.

Overeenkomstsjabloonveldwaarden die zijn toegevoegd in versie 15

Gebruikt u overeenkomstsjablonen en voert u een upgrade uit vanuit versie 12, 13 of 14, bewerk dan de indeling van de overeenkomstsjabloon en sleep het nieuwe veld dat is toegevoegd in versie 15 naar de indeling.

1. Selecteer Setup > Maken > Objecten > Overeenkomstsjablonen > Pagina-indeling > Indeling overeenkomstsjabloon (bewerken).

2. Voeg het volgende veld van versie 15 toe aan de sectie ‘Overeenkomstopties’:

 • Ondertekeningsflow

Batchovereenkomsten beheren en verzenden in versie 15

Versie 15 bevat een nieuwe batchmodus voor het verzenden, verwijderen en beheren van overeenkomsten en het verzenden van herinneringen. Deze batchovereenkomst-knoppen inschakelen na het uitvoeren van de upgrade:

1. Selecteer Setup > Maken > Objecten > Overeenkomst > Indelingen zoeken.

2. Bewerk de indelingen van de Zoekresultaten en de Overeenkomstenlijstweergave.

3. Voeg de vijf knoppen toe.

4. Klik op Opslaan.

Nieuwe veldwaarden in versie 15

Veldwaarden die aan EchoSign (inmiddels Adobe Sign-services) voor Salesforce versie 15 zijn toegevoegd bij de upgrade vanuit een oudere versie naar de nieuwste versie, zijn niet standaard ingeschakeld in Salesforce.

Daarom moet u de volgende veldwaarden inschakelen die in versie 15 zijn toegevoegd:

 

Object: Bestandsbijlage toevoegen
(Attachment_Template__c)

Veld: Type bijlage
(Type__c)

Toe te voegen waarden:

 • Document van EchoSign-bibliotheek

 

Object: Overeenkomst (SIGN_Agreement__c)

Veld: Overeenkomststatus
(Status__c)

Toe te voegen waarden:

 • Gemaakt

 

Object: Overeenkomstsjabloon
(Agreement_Template__c)

Veld: Taal (Language__c)

Toe te voegen waarden:

 • Vietnamees (Vietnam)

 

Object: EchoSign-veldtoewijzing
(SIGN_Field_Mapping__c)

Veld: Toewijzen aan gebeurtenissen
(Map_on_Events__c)

Toe te voegen waarden:

 • Verlopen

 

Object: EchoSign-bestandstoewijzing
(SIGN_File_Mapping__c)

Veld: Toewijzen aan gebeurtenissen
(Map_on_Events__c)

Toe te voegen waarden:

 • Verlopen

Verwijder aangepaste instellingen en verouderde velden in versie 15

Een aantal aangepaste instellingen en velden van EchoSign (inmiddels Adobe Sign-services) zijn in versie 15 verouderd en niet langer relevant.

Opmerking:

Controleer, voordat u velden verwijdert, of de waarden van deze velden nergens in uw organisatie worden gebruikt. Dit betreft bijvoorbeeld rapporten. Deze actie is definitief en kan niet ongedaan worden gemaakt.

Verwijderen van verouderde velden

Na de upgrade moet u de verouderde aangepaste instellingen verwijderen via Setup > Ontwikkelen > Aangepaste instellingen > EchoSign-instellingen. Onder de kolom ‘Acties’ klikt u voor de volgende velden op ‘Del’:

 • echosign_dev1__API_Key__c
 • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
 • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
 • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
 • echosign_dev1__API_Server_URL__c
 • echosign_dev1__Server_URL__c

Verouderde aangepaste instellingen verwijderen

Na de upgrade moet u de verouderde velden verwijderen via Setup > Maken > Object. Selecteer het object uit de volgende lijst, ga naar de sectie ‘Aangepaste Instellingen’ en klik onder de kolom ‘Acties’ op ‘Del’.

 • Overeenkomstsjabloon
  • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
 • Overeenkomst
  • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
  • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
  • echosign_dev1__Merge__c

Nieuwe functies in versie 14

Gewijzigde functies, instellingen en velden in v14

Nieuwe instellingen in versie 14

Bekijk de instellingen in versie 14 en bepaal welke van deze mogelijkheden u wilt inschakelen. Kies Ontwikkelen > Aangepaste instellingen > EchoSign-instellingen (beheren) om naar de instellingen te gaan.

 • Account, alleen-lezen – Het veld ‘Account’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven. Dit is handig als u het veld vast wilt invullen, maar de afzender geen toestemming wilt geven om het te bewerken.
 • Overeenkomstnaam, alleen-lezen – Het veld ‘Naam overeenkomst’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.
 • E-mailkopieën, alleen-lezen – Het veld ‘E-mailkopieën verzenden naar’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.
 • Veld instellen, alleen-lezen – De sectie ‘Aanvullende velden’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.
 • Gehoste ondertekening, alleen-lezen – Het veld van het selectievakje ‘Gehoste ondertekening’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven. 
 • Taal, alleen-lezen – Het veld ‘Taal’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.
 • Bericht, alleen-lezen – Het veld ‘Bericht’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.
 • Opportunity, alleen-lezen – Het veld ‘Opportunity opzoeken’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.
 • Voorvertoning of Positie, alleen-lezen – Het veld van het selectievakje ‘Voorvertoning van document of velden voor positie van handtekening’ het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.
 • Ontvanger, alleen-lezen – De sectie ‘Ontvangers’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.
 • Beveiligingsopties, alleen-lezen – De sectie ‘Beveiligingsopties’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.
 • Afzender ondertekent, alleen-lezen – Het veld van het selectievakje ‘Ik moet dit document ook ondertekenen’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.
 • Vervaldatum ondertekening, alleen-lezen – Het veld ‘Ondertekenaars X dagen geven om dit document te ondertekenen’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.
 • Herinnering ondertekening, alleen-lezen – Het veld van het selectievakje ‘Ontvanger eraan herinneren te tekenen’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.
 • Type handtekening, alleen-lezen – Het veld ‘Handtekeningtype’ in een overeenkomst het kenmerk ‘alleen-lezen’ geven.

Overeenkomstsjabloonveldwaarden die zijn toegevoegd in versie 14

Gebruikt u overeenkomstsjablonen en voert u een upgrade uit vanuit versie 12 of 13, bewerk dan de indeling van de overeenkomstsjabloon en sleep het veld dat is toegevoegd in versie 14 naar de indeling.

1. Selecteer Setup > Maken > Objecten > Overeenkomstsjablonen > Pagina-indeling > Indeling overeenkomstsjabloon (bewerken).

2. Voeg het volgende veld van versie 14 toe aan de sectie ‘Informatie’:

 • Beschikbaar voor uitgeverhandelingen

Opmerking:

Gebruikt u versie 12, verwijder dan het veld ‘Wachtwoord voor het ondertekenen van de overeenkomst’ dat in versie 12 wordt gebruikt, aangezien de voorgaande velden hiervoor in de plaats komen. Daarnaast is de optie ‘Ondertekenaars toestaan op- of aanmerkingen voor te stellen’ niet meer beschikbaar in EchoSign (inmiddels Adobe Sign-services). Deze kunt u dus verwijderen als het voorkomt in uw overeenkomstsjabloon-UI.

Andere veldwaarden die zijn toegevoegd in versie 14

Veldwaarden die aan EchoSign (inmiddels Adobe Sign-services) voor Salesforce versie 14 zijn toegevoegd bij de upgrade vanuit een oudere versie naar de nieuwste versie, zijn niet standaard ingeschakeld in Salesforce. Daarom moet u de volgende veldwaarden toevoegen die in versie 14 zijn toegevoegd:

 

Object: Bestandsbijlage toevoegen
(Attachment_Template__c)

Veld: Type bijlage
(Type__c)

Toe te voegen waarden:

 • Offertedocument van Opportunity-offerte
 • Runtimevariabele

 

Object: Ontvanger toevoegen (Recipient_Template__c)

Veld: Bron van ontvanger
(Type__c)

Toe te voegen waarden:

 • Functies alle contactpersonen voor opportunity
 • Functie primaire contactpersoon voor account
 • Functie contactpersoon voor account
 • Functies alle contactpersonen voor account
 • Runtimevariabele

 

Object: Overeenkomst (SIGN_Agreement__c)

Veld: Taal

(AgreementLocale__c)

Toe te voegen waarden:

 • Czech (Czech Republic)
 • Turkish (Turkey)

 

Object: Overeenkomstsjabloon
(Agreement_Template__c)

Veld: Taal (Language__c)

Toe te voegen waarden:

 • Czech (Czech Republic)
 • Turkish (Turkey)

Nieuwe functies in versie 13

Gewijzigde functies, instellingen en velden in v13

Nieuwe instellingen in versie 13

Bekijk de instellingen in versie 13 en bepaal welke van deze mogelijkheden u wilt inschakelen. Kies Ontwikkelen > Aangepaste instellingen > EchoSign-instellingen (beheren) om naar de instellingen te gaan.

 • Groeptoewijzingen automatisch synchroniseren – Automatisch de juiste EchoSign-groepen verplaatsen als hun Salesforce-gebruikersprofielen worden bijgewerkt.
 • E-mailkopieën verzenden uitschakelen – Verberg het veld ‘E-mailkopieën versturen naar’ op de verzendpagina van de overeenkomst.        
 • Verificatie op basis van kennis uitschakelen – Verberg KBA (Knowledge Based Authentication, verificatie op basis van kennis) als verificatieoptie voor overeenkomsten. Dit is een verificatiemethode waarbij ondertekenaars persoonlijke gegevens moeten invoeren en verifiëren om het document te kunnen ondertekenen. Het gebruik van deze functie is beperkt en kan leiden tot extra kosten. Controleer daarnaast of KBA is ingeschakeld in de verzendinstellingen van uw account op EchoSign.com, zodat u dit kunt gebruiken in Salesforce.
 • Verificatie webidentiteit uitschakelen – De optie ‘webidentiteitsverificatie’ verbergen voor overeenkomsten. Bij webidentiteitsverificatie moeten gebruikers hun identiteit verifiëren door zich aan te melden bij een van de volgende websites: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! of Microsoft Live. Controleer daarnaast of webidentiteitsverificatie is ingeschakeld in de verzendinstellingen van uw account op echosign.adobe.com, zodat u dit kunt gebruiken in Salesforce.
 • Melding toewijzingsfout inschakelen – Een e-mailmelding verzenden naar de eigenaar van de gegevens- of samenvoegingstoewijzing zodra er fouten worden geconstateerd tijdens het toewijzen.
 • Goedkeurdersfunctie Ontvanger inschakelen – Schakel deze optie in om elke ontvanger als ‘Fiatteur’ te markeren. Goedkeurders bekijken het document en keuren het goed, maar zijn niet verplicht om het document te ondertekenen.
 • Afzonderlijke identiteitsmethode ondertekenaar inschakelen – Schakel deze optie in om verschillende identiteitsverificatiemethoden te selecteren voor ontvangers binnen uw EchoSign (inmiddels Adobe Sign-services)-account en gebruikers buiten uw account van eSign-services. Dit is van toepassing op ondertekenen met KBA, webidentiteitsverificatie en wachtwoorden. U kunt bijvoorbeeld instellen dat een klant zich voor het ondertekenen van het document moet verifiëren met verificatie op basis van kennis, terwijl uw salesmanager hiervoor een wachtwoord moet opgeven. Als u deze optie niet selecteert, worden alle ondertekenaars of fiatteurs op dezelfde wijze geverifieerd, zoals ingesteld door de afzender.

Overeenkomstsjabloonveldwaarden die zijn toegevoegd in versie 13

Gebruikt u overeenkomstsjablonen en voert u een upgrade uit vanuit versie 12, bewerk dan de indeling van de overeenkomstsjabloon en sleep de velden die zijn toegevoegd in versie 13 naar de indeling.

1. Selecteer Setup > Maken > Objecten > Overeenkomstsjablonen > Pagina-indeling > Indeling overeenkomstsjabloon (bewerken).

2. Voeg de volgende velden van versie 13 toe aan de sectie ‘Beveiligingsopties overeenkomst’:

 • Verificatiemethode externe ondertekenaars
 • Verificatiemethode interne ondertekenaars

Andere veldwaarden die zijn toegevoegd in versie 13

Veldwaarden die aan EchoSign (inmiddels Adobe Sign-services) voor Salesforce versie 13 zijn toegevoegd bij de upgrade vanuit een oudere versie naar de nieuwste versie, zijn niet standaard ingeschakeld in Salesforce. Daarom moet u de volgende veldwaarden toevoegen die in versie 13 zijn toegevoegd:

Object: Bestandsbijlage toevoegen

Veld: Type bijlage

Toe te voegen waarde: Offertedocument van hoofdofferte

 

Object: Overeenkomstsjabloon

Veld: Taal

Toe te voegen waarden:

 • Chinees (Taiwan)
 • Engels (Verenigd Koninkrijk)
 • Koreaans (Zuid-Korea)
 • Pools (Polen)

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid