Vytváření panoramatických obrazů pomocí funkce Photomerge

O funkci Photomerge

Příkaz Photomerge™ zkombinuje několik fotografií do jednoho souvislého obrazu. Můžete například pořídit pět snímků siluety města, které se částečně překrývají, a pak je sloučit do panoramatu. Příkaz Photomerge dokáže sestavit fotografie, které se dlaždicově skládají vodorovně i svisle.

Zdrojové obrazy (nahoře) a výsledná kompozice vytvořená příkazem Photomerge (dole)
Zdrojové obrazy (nahoře) a výsledná kompozice vytvořená příkazem Photomerge (dole)

Pořizování snímků pro funkci Photomerge

Zdrojové fotografie hrají v panoramatických kompozicích velkou roli. Abyste se vyhnuli případným problémům, dodržujte při fotografování snímků určených pro zpracování příkazem Photomerge následující zásady:

Jednotlivé snímky dostatečně překrývejte

Obrazy by se měly překrývat přibližně ze 40 %. Pokud je překrytí menší, může se stát, že příkaz Photomerge nebude moci panorama automaticky sestavit. Nezapomeňte ale, že obrazy by se ani neměly překrývat příliš. Pokud se obrazy překrývají o 70 % nebo více, příkaz Photomerge nemusí být schopen obrazy prolnout. Snažte se, aby se od sebe jednotlivé snímky alespoň poněkud lišily.

Použijte jednu ohniskovou vzdálenost

Pokud používáte objektiv se zoomem, neměňte při pořizování snímků ohniskovou vzdálenost (nepřibližujte ani neoddalujte obraz).

Držte fotoaparát rovně

Přestože příkaz Photomerge dokáže zpracovat snímky, které jsou navzájem mírně natočené, sklon přesahující několik stupňů může mít za následek chyby při sestavování panoramatického obrazu. Použití stativu s otočnou hlavou vám pomůže zachovat stejnou rovinu pohledu fotoaparátu.

Zůstaňte na stejném místě

Při pořizování série fotografií se snažte neměnit svou polohu, aby byly všechny snímky ze stejného stanoviště. K zachování stejného stanoviště je vhodné používat optický hledáček a držet fotoaparát blízko u oka. Další možností je použít pro zachování stejné polohy fotoaparátu stativ.

Nepoužívejte zkreslující objektivy

Zkreslující objektivy mohou mít na funkci Photomerge nežádoucí vliv. Volba Automatické ale upraví obrazy pořízené s použitím objektivů typu rybí oko.

Zachovejte stejnou expozici

Zabraňte tomu, aby se u některých snímků použil blesk a u jiných ne. Funkce prolnutí používané v příkazu Photomerge sice usnadňují vyrovnání nestejných hodnot expozice, ale při extrémních rozdílech je spojení snímků obtížné. Některé digitální fotoaparáty mění nastavení expozice při fotografování automaticky, takže možná bude nutné zkontrolovat nastavení fotoaparátu, abyste měli jistotu, že všechny snímky mají stejnou expozici.

Vytvoření kompozice Photomerge

 1. Zvolte nabídku Soubor > Automaticky > Photomerge.

 2. V dialogovém okně Photomerge vyberte v poli Zdrojové soubory z nabídky použití jednu z následujících voleb:

  Soubory

  Vytvoří kompozici Photomerge s použitím jednotlivých souborů.

  Složky

  K vytvoření kompozice použije všechny snímky uložené v určité složce.

 3. Podle následujících pokynů určete, které snímky se mají použít:
  • Chcete-li vybrat obrazové soubory nebo složku snímků, klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte potřebné soubory nebo složku.

  • Chcete-li použít snímky, které jsou v aplikaci Photoshop právě otevřené, klikněte na možnost Přidat otevřené soubory.

  • Chcete-li odstranit snímky ze seznamu zdrojových souborů, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Odstranit.

 4. Vyberte volbu rozložení:

  Automaticky

  Photoshop analyzuje zdrojové snímky a použije rozvržení Perspektiva, Cylindricky nebo Sféricky podle toho, které vytvoří lepší sloučení fotografií.

  Perspektiva

  Vytvoří konzistentní kompozici nastavením jednoho ze zdrojových obrazů (standardně prostředního obrazu) jako referenčního obrazu. Ostatní obrazy se pak transformují (změnou polohy, natažením nebo zkosením podle potřeby), aby vzájemně souhlasil překrývající se obsah ve vrstvách.

  Cylindricky

  Redukuje „motýlkové“ zkreslení, které se může vyskytnout v rozvržení Perspektiva, zobrazením jednotlivých obrazů jako na rozbaleném válci. Překrývající se obsah v souborech se sesouhlasí. Referenční obraz se umístí uprostřed. Nejlépe se hodí pro vytváření širokých panoramatických obrazů.

  Aplikování cylindrického mapování
  Aplikování cylindrického mapování

  Sféricky

  Zarovná a transformuje obrázky, jako byly namapovány uvnitř koule. Vzniká tím dojem, jako byste se dívali na 360stupňové panoráma. Pokud jste pořídili sadu obrazů, pokrývajících 360 stupňů, použijte tuto volbu pro 360 stupňové panoramata. Pomocí volby Sféricky můžete vytvořit hezká panoramata také s jinými sadami souborů.

  Koláž

  Zarovná vrstvy, sjednotí překrývající se obsah a transformuje (natočení nebo změna velikosti) některou ze zdrojových vrstev.

  Změnit polohu

  Zarovná vrstvy a sesouhlasí překrývající se obsah, ale netransformuje (natažením nebo zkosením) žádnou ze zdrojových vrstev.

 5. Vyberte libovolné z následujících voleb:

  Prolnout obrazy

  Najde optimální hranice mezi obrazy a na základě těchto hranic vytvoří spoje tak, aby se obrazy barevně shodovaly. Je-li volba Prolnout obrazy vypnuta, provede se jednoduché obdélníkové prolnutí. To může být vhodnější, pokud chcete retušovat masky prolnutí ručně.

  Odstranění vinětování

  Odstraní vinětování a provede kompenzaci expozice v obrazech, které mají tmavší hrany, což je způsobeno vadou čočky nebo nesprávným zacloněním objektivu.

  Korekce geometrické deformace

  Kompenzuje zkreslení soudkovité, poduškové nebo rybí oko.

  Výplň průhledných oblastí podle obsahu

  Plynule vyplňuje průhledné oblasti podobným obsahem obrazu jako v okolí.

 6. Klepněte na OK.

Photoshop vytvoří ze zdrojových obrazů jeden obraz s více vrstvami a přidá podle potřeby masky vrstev, aby se vytvořilo optimální prolnutí tam, kde se obrazy překrývají. Tyto masky vrstev si můžete upravit, případně můžete přidat vrstvy úprav pro jemnější doladění různých oblastí panorámatu.

Poznámka:

Chcete-li nahradit prázdné oblasti kolem ohraničení obrazu, použijte výplň podle obsahu. (Viz Používání výplní podle obsahu, výplní vzorkem nebo výplní podle historie.)

Tvorba 360stupňových panoramatických obrázků

Některá zařízení, například Ricoh Theta V a Insta360One, umožňují pořizovat úplné 360° panoramatické obrázky v jediném záběru. 360stupňové panoráma můžete také vytvořit kombinací funkce Photomerge s 3D funkcemi. Nejdříve spojením obrázků vytvořte panoráma, to pak pomocí příkazu Sférické panoráma obtočte, aby bylo spojité.

Nezapomeňte, že musíte vyfotografovat úplný kruh obrazů, které se musí dostatečně překrývat. Lepších výsledků lze docílit při fotografování s panoramatickou hlavou na stativu.

 1. Zvolte příkaz Soubor > Automaticky > Photomerge.
 2. V dialogovém okně Photomerge přidejte obrazy, které chcete použít.

  Nepřidávejte obrazy, které pokrývají vrchní část (zenit) nebo spodní část (nadir) scény. Tyto obrazy přidáte později.

 3. Jako volbu rozvržení vyberte Sférické.

  Poznámka:

  Pokud jste fotografovali objektivem rybí oko, vyberte rozvržení Automatické a volbu Korekce geometrické deformace. Pokud aplikace Photoshop nedokáže automaticky identifikovat váš objektiv, stáhněte z webových stránek·společnosti·Adobe·bezplatný·nástroj·Vytváření profilů objektivu Adobe.

 4. (Volitelně) Potřebujete-li provést korekci objektivu, vyberte volbu Odstranění vinětování nebo Geometrická deformace.
 5. (Volitelné) Vyberte možnost Výplň průhledných oblastí podle obsahu, aby se na okrajích panoramatického obrázku neobjevovaly průhledné obrazové body.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

 7. Zvolte příkaz 3D > Nový tvar z vrstvy > Sférické panoráma.
 8. (Volitelně) Přidejte do koule ručně horní a spodní obrazy. Jakékoli zbývající průhledné obrazové body ve vrstvě 3D sférického panoramatu můžete také vybarvit.

Úpravy panorámat

Novinka v aplikaci Photoshop CC z října 2017.

V aplikaci Photoshop nyní můžete upravovat sférická panorámata. Nejprve naimportujte datový zdroj panorámatu a vyberte jeho vrstvu a potom spusťte prohlížeč panorámat pomocí možností 3D > Sférické panoráma > Nová vrstva panorámy z vybraných vrstev. Případně můžete výběrem možnosti 3D > Sférické panoráma > Importovat panoráma přímo načíst sférické panoráma do prohlížeče.

Po načtení panorámatu do prohlížeče s ním můžete provádět následující operace.

Otáčení pohledu kamery dokola

V aplikaci Photoshop můžete upravit zobrazení kamery pro panoramatický obrázek.

 1. Vyberte nástroj Přesun.
 2. Klikněte na obrázek a tažením se můžete rozhlížet v panoramatickém obrázku.
panorama_rotate-view
Otáčení zobrazení kamery pomocí nástroje Přesun v aplikaci Photoshop

Úprava zorného pole

Panel Vlastnosti v aplikaci Photoshop zobrazuje vlastnosti kamery. Můžete zde upravit zorný úhel kamery v mm (jako u 35mm kamery) nebo ve stupních.

Můžete také kliknutím a přetažením ovládacích prvků os, které jsou k dispozici v levém dolním rohu okna dokumentu v aplikaci Photoshop, otočit kameru bez přepnutí zpět na nástroj Přesun.

panorama-adjust-field-view
Úprava zorného pole pomocí ovládacích prvků os

Malování v panoramatu

Pomocí nástrojů aplikace Photoshop pro malování nebo pro úpravy, jako jsou Retušovací štětec a Bodový retušovací štětec, můžete provádět úpravy panorámatu. Filtry se aplikují pouze na viditelné části panorámatu. Z toho důvodu doporučujeme při použití filtrů na panoramatický obrázek izolovat obrázek mimo 3D zobrazení.

Níže naleznete ukázkový postup pro použití nástroje Bodový retušovací štětec.

 1. Vyberte Soubor > Otevřít a vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 2. Vyberte 3D > Sférické panoráma > Nová vrstva panorámy z vybraných vrstev.

 3. Vyberte nástroj Bodový retušovací štětec. Přesvědčte se, že je na panelu Vlastnosti jako systém malování vybrána možnost Promítání.

 4. Klikněte na oblast, kterou chcete retušovat, nebo klikněte a táhněte, abyste vyhladili nedostatky ve větší ploše. Podrobnosti naleznete v tématu Retušování nástrojem Bodový retušovací štětec.

  Poznámka:

  • Ke zvýšení kvality a výkonu při malování panoramatického obrázku je vhodné vytvořit novou vrstvu nad panoramatickou vrstvou. Po dokončení úprav této vrstvy zvolte v nabídce panelu Vrstvy možnost Sloučení dolů nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl/Command+E.
  • Chcete-li aplikovat filtry na celé panoráma, v panelu Vrstvy dvakrát klikněte na vrstvu s názvem Sférická mapa, proveďte požadované úpravy a poté soubor uložte. Obrázek se automaticky aktualizuje ve sférickém rozvržení.

 5. Chcete-li obrázek exportovat, vyberte 3D > Sférické panoráma > Exportovat panoráma.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online