Příručka uživatele Zrušit

Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

O obrázcích s vysokým dynamickým rozsahem

Dynamický rozsah (poměr mezi tmavými a světlými oblastmi) ve viditelném světě značně přesahuje rozsah lidského vidění i rozsah obrazů, které jsou zobrazené na monitoru nebo vytištěné. Zatímco se lidské oko umí přizpůsobit velmi rozdílným úrovním jasu, většina fotoaparátů a počítačových monitorů umí reprodukovat pouze pevně daný dynamický rozsah. Fotografové, filmaři a další lidé pracující s digitálními obrazy, musí rozlišovat, co je v určité scéně důležité, protože pracují s omezeným dynamickým rozsahem.

Obrazy s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) otevírají široké možnosti, protože mohou reprezentovat celý dynamický rozsah viditelného světa. Protože jsou v obrazu HDR úměrně zastoupeny a uloženy všechny hodnoty světlosti skutečné scény, je přizpůsobení expozice obrazu HDR podobné přizpůsobení expozice při fotografování skutečné scény.

Photoshop: Sloučení obrázků
Sloučením obrázků s různými hodnotami expozice vznikne obraz HDR

A. Obrázek s detaily ve stínech, ale s oříznutými světly B. Obrázek s detaily ve světlech, ale s oříznutými stíny C. Obrázek HDR obsahující celý dynamický rozsah fotografované scény 

V aplikaci Photoshop se hodnoty světlosti obrazu HDR ukládají s použitím číselné reprezentace s plovoucí čárkou, přičemž tato reprezentace je 32 bitů dlouhá (32 bitů na kanál). Hodnoty světlosti v obrazu HDR jsou přímo úměrné množství světla ve fotografované scéně. Naopak soubory obrazů s plovoucí čárkou a s 16- nebo 8 bity na kanál ukládají hodnoty světlosti pouze od černé do hodnoty bílého papíru, což je pouze nepatrně malá část dynamického rozsahu barev ve skutečnosti.

V aplikaci Photoshop umožňuje příkaz Sloučit do HDR Pro vytvořit obrazy HDR na základě kombinace více fotografií zachycených s rozdílnou expozicí. Protože obraz HDR obsahuje úrovně jasu, které do značné míry přesahují zobrazovací možnosti standardních 24bitových monitorů, nabízí aplikace Photoshop možnost náhled obrazů HDR přizpůsobit. Pokud potřebujete tisknout nebo použít nástroje nebo filtry, které s obrazy HDR nepracují, lze obrazy převést na obrazy se 16- nebo 8 bity na kanál.

Pořizování fotografií pro obrazy HDR

Kolik fotografií je potřeba ke zpracování kvalitního sloučení do HDR?

Read these guidance notes and tips by Rikk Flohr (Software Quality Engineer for Lightroom ecosystem of apps, Adobe).

HDR photos are used to capture scenes having a large dynamic range. However, using more number of photos can lead to unwanted artifacts from poor alignment or ghosting. For optimal HDR merge, the aim is to capture photos in a manner that each part of the scene is well-exposed, that is neither blown-out nor under-exposed in at least one of the photos.

Use the following guidelines to identify how many photos work best for your case:

 • If your HDR bracketing is less than 3.0 stops in total separation (-1.5, 0, +1.5), use only the darkest and brightest exposures to generate an HDR. Capturing the middle exposure, or zero exposure, is not necessary for generating a quality exposure blend in such cases. If you exceed the 3-stop separation between the darkest and the brightest exposures, an additional exposure offset becomes necessary to process a good quality HDR photo.

Camera Bracket settings

Optimum number of exposures for merging photos to HDR

-1.5 to +1.5

2

-3.0 to +3.0

3

-4.5 to +4.5

4

-6.0 to +6.0

5

 • If you are a photographer using the ± 1.5 exposure bracket, you can ignore the zero or middle exposure. This helps in faster render and improves alignment odds in the resultant HDR by reducing the chances of potential camera movement between the exposures. However, the zero exposure can be useful in scenarios where the capture scene is within the acceptable range of a single exposure and can be developed independently.
 • If you are a standard HDR shooter using a ± 2.0 bracket, you ideally require only three photos to merge into an HDR. 
 • If you are a 5 shot ± 4.0 stop shooter, you can now drop from 5 shots to 4 shots for merging and processing HDR. However, if you are a 7 shot ± 6.0 stop shooter, you can now get the optimal HDR blend with only 5 shots (-6.0, –3.0, 0, 3.0, 6.0) provided your camera has three-stop stepping in the exposure bracketing function.

Užitečné tipy pro pořizování fotografií, které chcete zkombinovat příkazem Sloučit do HDR Pro

 • Upevněte fotoaparát na stativ.

 • Pořiďte dostatek fotografií, abyste pokryli celý dynamický rozsah fotografované scény. Můžete zkusit nejméně pět až sedm fotografií, ale v závislosti na dynamickém rozsahu scény může být nezbytné pořídit i více fotografií s různými hodnotami expozice. Minimální počet fotografií by měl být tři.

 • Abyste vytvořili různě exponované snímky, měňte dobu expozice. Změna clony změní hloubku ostrosti každého snímku, což může vést k méně kvalitním výsledkům. Změna citlivosti ISO nebo clony také může v obrazu způsobit šum nebo vinětování.

 • Obecně nepoužívejte automatický bracketing fotoaparátu, protože změny expozice jsou obvykle příliš malé.

 • Rozdíly v expozici jednotlivých fotografií by měly být o jedno nebo dvě expoziční čísla (to odpovídá rozdílu přibližně jednoho až dvou clonových čísel).

 • Neměňte osvětlení; například nepoužívejte blesk při jedné expozici a při druhé ne.

 • Zkontrolujte, že se ve fotografované scéně nic nepohybuje. Sloučení expozic funguje pouze s různě exponovanými obrazy naprosto stejné scény.

Funkce, které podporují obrazy HDR s 32 bity na kanál

Pro obrazy HDR s 32 bity na kanál lze používat následující nástroje, nastavení a filtry. (Chcete-li pracovat s dalšími funkcemi aplikace Photoshop, převeďte obraz s 32 bity na kanál na obraz s 16 nebo 8 bity na kanál. Abyste zachovali původní obraz, vytvořte kopii pomocí příkazu Uložit jako.)

Přizpůsobení

Úrovně, Expozice, Odstín/Sytost, Míchání kanálů, Fotografický filtr.

Poznámka:

Přestože příkaz Expozice lze použít i pro obrazy s 8 a 16 bity na kanál, je určen hlavně pro úpravy expozice obrazů HDR s 32 bity na kanál.

Režimy prolnutí

Normální, Rozplynutí, Ztmavit, Násobit, Zesvětlit, Tmavší barva, Lineárně zesvětlit (přidat), Světlejší barva, Rozdíl, Odečíst, Rozdělit, Odstín, Sytost, Barva a Světlost.

Vytváření nových dokumentů s 32 bity na kanál

V dialogovém okně Nový je v rozbalovací nabídce bitové hloubky vpravo od rozbalovací nabídky Barevný režim nová volba 32 bitů.

Příkazy v nabídce Úpravy

Všechny příkazy včetně Vyplnit, Vytáhnout, Libovolná transformace a Transformace.

Formáty souborů

Photoshop (PSD, PSB), Radiance (HDR), Portable Bit Map (PBM), OpenEXR a TIFF.

Poznámka:

Přestože Photoshop nemůže obraz HDR uložit ve formátu LogLuv TIFF, umí otevřít a načíst soubor LogLuv TIFF.

Filtry

Průměr, Rozostření rámečku, Gaussovské rozostření, Rozmáznutí, Kruhové rozostření, Rozostření tvaru, Rozostření povrchu, Přidat šum, Oblaka, Odečíst oblaka, Odlesk objektivu, Chytré zostření, Doostřit, Reliéf, Odstranit prokládání, Barvy NTSC, Horní propust, Maximum, Minimum a Posun.

Příkazy v nabídce Obraz

Velikost obrazu, Velikost plátna, Natočení obrazu, Oříznutí, Řezání, Duplikovat, Použít obraz, Výpočty a Proměnné.

Zobrazení

Poměr stran obr. bodů (Vlastní poměr stran obr. bodů, Odstranit poměr stran obr. bodů, Obnovit poměr stran obr. bodů apod.)

Vrstvy

Nové vrstvy, duplikování vrstev, vrstvy úprav (Úrovně, Živost, Odstín a sytost, Míchání kanálů, Fotografický filtr a Expozice), vrstvy výplně, masky vrstev, styly vrstev, podporované režimy prolnutí a inteligentní objekty.

Režimy

RGB barva, Stupně šedi, převod na obraz s 8 bity na kanál nebo 16 bity na kanál.

Poměr stran obr. bodů

Podpora čtvercových a nečtvercových dokumentů.

Výběry

Invertovat, Změnit okraj, Transformovat výběr, Uložit výběr a Načíst výběr.

Nástroje

Všechny nástroje na panelu nástrojů kromě: magnetické laso, kouzelná hůlka, bodový retušovací štětec, retušovací štětec, červené oči, nahrazení barvy, umělecký štětec historie, kouzelná guma, mazání pozadí, plechovka barvy, zesvětlení, ztmavení a houba. Některé nástroje fungují pouze s podporovanými režimy prolnutí.

Sloučení obrázků do HDR

Příkaz Sloučit do HDR Pro slouží ke spojení více obrazů stejné scény s různými expozicemi a zachycení celého dynamického rozsahu do jednoho obrazu HDR. Výstup sloučeného obrazu je možné vytvořit jako soubor s 32-, 16- nebo 8 bity na kanál. Všechna data obrazu HDR však může obsahovat pouze soubor s 32 bity na kanál.

Slučování HDR pracuje nejlépe, když jsou fotografie pro tento proces optimalizovány. Doporučení naleznete v části Pořizování fotografií pro obrazy HDR.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Photoshop) Zvolte Soubor > Automaticky > Sloučit do HDR Pro.

  • (Bridge) Vyberte obrazy, které chcete použít, a zvolte Nástroje > Photoshop > Sloučit do HDR Pro. Pokračujte krokem 5.

 2. Pomocí tlačítka Procházet v dialogovém okně Sloučit do HDR Pro vyberte požadované obrazy, klikněte na tlačítko Přidat otevřené soubory nebo vyberte možnost Použít > Složka. (Chcete-li odstranit konkrétní položku, vyberte ji v seznamu souborů a klikněte na tlačítko Odstranit.)
 3. (Volitelný krok) Pokud jste při pořizování jednotlivých fotografií drželi fotoaparát v ruce, vyberte volbu Pokusit se automaticky zarovnat zdrojové obrazy.
 4. Klikněte na OK.
  Poznámka:

  Schází-li obrazu metadata o expozici, zadejte hodnoty v dialogovém okně ručního nastavení expoziční hodnoty.

  Ve druhém dialogovém okně Sloučit do HDR Pro se zobrazí miniatury zdrojových obrazů a náhled sloučeného výsledku.

 5. V pravé horní části náhledu vyberte pro sloučený obraz bitovou hloubku.
  Poznámka:

  Chcete-li, aby se do sloučeného obrazu uložil celý dynamický rozsah obrazu HDR, musíte vybrat volbu 32bitová. 8bitové a 16bitové obrazy (ne s plovoucí čárkou) nemohou obsahovat celý rozsah hodnot světlosti v obrazu HDR.

 6. Chcete-li upravit rozsah tónů, přečtěte si část Volby 32bitových obrazů nebo Volby 16bitových nebo 8bitových obrazů.
 7. (Volitelný krok) Chcete-li uložit nastavení tónování pro budoucí použití, vyberte položku Přednastavení > Uložit přednastavení. (Budete-li chtít v budoucnu tato nastavení použít znovu, vyberte možnost Načíst přednastavení.)

Volby 32bitových obrazů

Přesunutím posuvníku pod histogramem upravte náhled bílého bodu sloučeného obrazu. Přesunutím posuvníku upravíte pouze náhled obrazu, veškerá data obrazu HDR zůstanou ve sloučeném souboru.

Nastavení náhledu bude uloženo v souboru HDR a bude použito při každém otevření souboru v aplikaci Photoshop. Kdykoli budete chtít změnit nastavení náhledu bílého bodu, klikněte na položku Zobrazit > Volby 32bitového náhledu.

Poznámka:

Filtr Camera Raw nepracuje s 32bitovými soubory v následujících aplikacích:

 • Adobe Camera Raw 9.10
 • Photoshop CC 2017

Používáte-li některou z těchto aplikací, získáte informace k řešení tohoto problému v článku Funkci Filtr Camera Raw již nelze použít u 32bitových souborů.

Volby 16bitových nebo 8bitových obrazů

Obrazy HDR obsahují úrovně světlosti, jež značně překračují dynamický rozsah, který mohou obsahovat obrazy s 16 nebo 8 bity na kanál. Chcete-li vytvořit obraz s požadovaným dynamickým rozsahem, upravte při převodu z 32 bitů na kanál na nižší bitové hloubky expozici a kontrast.

Vyberte jednu z následujících metod mapování tónů:

Lokální přizpůsobení

Upraví tóny HDR nastavením oblastí lokálního jasu v celém obrazu.

Záře okraje

Poloměr určuje velikost oblastí lokálního jasu. Síla určuje, jak daleko musí být od sebe tónové hodnoty dvou obrazových bodů, aby již nebyly součástmi stejné oblasti jasu.

Tón a detaily

Dynamický rozsah je maximalizován při nastavení Gama na hodnotu 1,0. Nižší hodnoty zdůrazňují střední tóny a vyšší hodnoty zdůrazňují světla a stíny. Hodnoty expozice odpovídají clonovým číslům. Tažením posuvníku Detaily upravíte ostrost a pomocí posuvníků Stíny a Světla tyto oblasti zesvětlíte nebo ztmavíte.

Barva

Živost upravuje intenzitu jemných barev a současně minimalizuje oříznutí barev s vysokou sytostí. Sytost upravuje intenzitu všech barev od hodnoty –100 (monochromatické) po hodnotu +100 (dvojnásobná sytost).

Tónovací křivka

Zobrazuje nastavitelnou křivku nad histogramem, která udává hodnoty světlosti v původním 32bitovém obrazu HDR. Červené značky dílků na vodorovné ose označují kroky expoziční hodnoty (přibližně jedno clonové číslo).

Poznámka:

Tónovací křivka a histogram ve výchozím nastavení omezují a vyrovnávají provedené změny po jednotlivých bodech. Chcete-li odstranit omezení a použít výraznější úpravy, vyberte po vložení bodu na křivku volbu Rohový. Až vložíte a přesunete druhý bod, křivka se změní na úhlovou.

Photoshop: Přizpůsobení tónovací křivky a histogramu
Přizpůsobení tónovací křivky a histogramu s použitím volby Rohový

A. Vložení bodu a výběr volby Rohový. B. Při nastavení nového bodu se křivka zalomí v bodě, kde byla použita volba Rohový. 

Vyrovnat histogram

Stlačí dynamický rozsah obrazu HDR a zároveň se pokusí zachovat určitý kontrast. Žádné další úpravy není nutné provádět, tato metoda je automatická.

Expozice a gama

Umožňuje ručně nastavit jas a kontrast obrazu HDR. Posunutím posuvníku Expozice upravíte nárůst a posunutím posuvníku Gama upravíte kontrast.

Komprese světel

Komprimuje hodnoty světel v obrazu HDR tak, že budou spadat do rozsahu hodnot světlosti obrazového souboru s 8 nebo 16 bity na kanál. Žádné další úpravy není nutné provádět, tato metoda je automatická.

Kompenzace pohybujících se objektů

Mají-li obrazy odlišný obsah způsobený pohybujícími se objekty, jako jsou auta, osoby nebo olistění, vyberte v dialogovém okně Sloučit do HDR Pro volbu Odstranit zdvojení obrazu.

Aplikace Photoshop zobrazí kolem miniatury s nejlepším vyvážením tónů zelený obrys, kterým vyznačí základní obraz. Pohybující se objekty nalezené v jiných obrazech budou odstraněny. (Pokud k pohybu dojde ve velmi světlých nebo velmi tmavých oblastech, klikněte na jinou miniaturu tam, kde jsou pohybující se objekty lépe vystaveny okolí, abyste výsledky vylepšili.)

Uložení nebo načtení křivky odezvy fotoaparátu

Křivky odezvy označují, jakým způsobem senzory fotoaparátu interpretují různé úrovně příchozího světla. Dialogové okno Sloučit do HDR Pro ve výchozím nastavení automaticky vypočítá křivku odezvy fotoaparátu na základě rozsahu tónů obrazů, které slučujete. Aktuální křivku odezvy můžete uložit a použít později pro jinou skupinu sloučených obrazů.

 • Klikněte na nabídku křivek odezvy  v pravém horním rohu dialogového okna Sloučit do HDR Pro a vyberte položku Uložit křivku odezvy. (Při pozdějším opakovaném použití křivky vyberte položku Načíst křivku odezvy.)

Převod obrazu z 32 bitů na kanál na 16 nebo 8 bitů na kanál

Pokud jste původně během procesu sloučení do HDR Pro vytvořili 32bitový obraz, můžete jej později převést na 16bitový nebo 8bitový obraz.

 1. Otevřete obraz s 32 bity na kanál v aplikaci Photoshop a klepněte na položku Obraz > Režim > 16 bitů/kanál nebo 8 bitů/kanál.
 2. Úpravou expozice a kontrastu vytvořte obraz s požadovaným dynamickým rozsahem. (Viz Volby 16bitových nebo 8bitových obrazů.)
 3. Kliknutím na tlačítko OK převeďte 32bitový obraz.

Přizpůsobení zobrazovaného dynamického rozsahu 32bitových obrazů HDR

Dynamický rozsah obrazů HDR přesahuje zobrazovací schopnosti standardních počítačových monitorů. Když obraz HDR otevřete ve Photoshopu, může být velmi tmavý nebo naopak vybledlý. Photoshop vám umožňuje upravit náhled, takže monitor zobrazí obraz HDR tak, aby jeho světla a stíny nebyly vybledlé ani příliš tmavé. Nastavení náhledu se uloží do souboru obrazu HDR (pouze PSD, PSB a TIFF) a při každém otevření souboru ve Photoshopu se znovu použije. Přizpůsobení náhledů nemají žádný vliv na soubor obrazu HDR – veškeré informace obrazu HDR zůstávají beze změny. Expozici obrazu HDR s 32 bity na kanál upravte pomocí volby Expozice (Obraz > Přizpůsobení > Expozice).

Poznámka:

Chcete-li, aby se v panelu Informace zobrazovaly 32bitové barevné hodnoty obrazu, klepněte v panelu Informace na ikonu kapátka a z rozbalovací nabídky vyberte volbu 32bitové.

 1. Otevřete obraz HDR s 32 bity na kanál ve Photoshopu a zvolte Zobrazení > Volby 32bitového náhledu.
 2. V dialogovém okně Volby 32bitového náhledu vyberte volbu z nabídky Metoda:

  Expozice a gama

  Nastavuje jas a kontrast.

  Komprese světel

  Komprimuje hodnoty světel v obrazu HDR tak, že budou spadat do rozsahu hodnot světlosti obrazového souboru s 8 nebo 16 bity na kanál.

 3. Pokud jste zvolili Expozice a gama, posouváním jezdců Expozice a Gama nastavte jas a kontrast náhledu obrazu.
 4. Klikněte na OK.
  Poznámka:

  Náhled obrazu HDR otevřeného v aplikaci Photoshop také můžete upravit tím, že kliknete na trojúhelník ve stavovém řádku okna dokumentu a z rozbalovací nabídky vyberete volbu 32bitové expozice. Posouváním jezdce nastavte bílý bod pro zobrazování obrazu HDR. Dvojím kliknutím na jezdec se vrátíte k výchozímu nastavení expozice. Protože se úpravy provádějí pro každé zobrazení zvlášť, můžete mít tentýž obraz HDR otevřen v několika oknech, z nichž každé má jiné nastavení náhledu. Takto provedené úpravy nastavení náhledu se do souboru obrazu HDR neukládají.

O oblasti Výběr barvy HDR

Dialog pro výběr barvy HDR umožňuje přesně zobrazovat a vybírat barvy pro používání v 32bitových obrazech HDR. Stejně jako v normálním dialogu pro výběr barvy Adobe můžete vybrat barvu kliknutím do pole barev nebo nastavením jezdce barev. Jezdec Intenzita umožňuje nastavit jas barvy tak, aby odpovídala intenzitě barev v obraze HDR, se kterým pracujete. Oblast náhledu umožňuje zobrazovat vzorky vybrané barvy, abyste viděli, jak se bude zobrazovat při různých expozicích a intenzitách.

Photoshop: Výběr barvy HDR
Výběr barvy HDR

A. Náhled B. Přizpůsobená barva C. Původní barva D. 32bitové hodnoty s plovoucí čárkou E. Jezdec Intenzita F. Vybraná barva G. Posuvník barev H. Hodnoty barvy 

Zobrazení dialogového okna Výběr barvy HDR

Když je otevřený soubor s 32 bity na kanál, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • V paletě nástrojů klepněte na pole pro výběr barvy popředí nebo pozadí.

 • Na panelu Barvy klikněte na pole výběru Nastavit barvu popředí nebo Nastavit barvu pozadí.

Dialog pro výběr barvy je také dostupný v případě, že vám některé funkce umožňují zvolit barvu. Například klepnutím na vzorek barvy v pruhu voleb u některých nástrojů nebo na kapátko v některých dialogových oknech pro přizpůsobení barev.

Výběr barev pro obrazy HDR

Dolní část panelu Výběr barvy HDR funguje stejně jako normální Výběr barvy pro 8bitové nebo 16 bitové obrazy. Kliknutím do pole barev vyberte barvu a posunutím jezdce barvy změňte odstín, nebo použijte pole HSB nebo RGB k zadání číselných hodnot pro určitou barvu. V poli barev se jas zvyšuje směrem zdola nahoru a sytost se zvyšuje zleva doprava.

Použijte jezdec Intenzita k nastavení jasu barvy. Barevné hodnoty spolu s hodnotou intenzity se v dokumentu HDR převedou na 32bitové hodnoty s plovoucí čárkou.

 1. Vyberte barvu klepnutím do pole barev a posunutím jezdce barvy nebo zadáním číselných hodnot HSB nebo RGB, stejně jako v normálním výběru barvy Adobe.
 2. Nastavením jezdce Intenzita zvyšte nebo snižte jas barvy. Vzorek nové barvy ve škále Náhled nahoře v panelu Výběr barvy ukazuje efekt zvýšení nebo snížení o stupeň intenzity pro vybranou barvu.

  Dílky intenzity jsou nepřímo úměrné stupňům nastavení expozice. Pokud zvýšíte nastavení Expozice obrazu HDR o dva dílky, snížení dílků Intenzity o dva zachová stejný vzhled barvy, jako by byly hodnoty expozice obrazu HDR i intenzity barev nastaveny na 0.

  Pokud znáte přesné 32bitové hodnoty RGB pro požadovanou barvu, můžete je přímo zadat do polí 32bitových hodnot RGB.

 3. (Volitelně) Upravte nastavení pro oblast Náhled.

  Velikost dílků náhledu

  Nastaví přírůstky dílků pro každé políčko náhledu. Při nastavení na 3 se budou zobrazovat políčka vzorků pro -9, -6, -3, +3, +6, +9. Tyto vzorky umožňují zobrazit náhled vzhledu vybrané barvy při různých nastaveních expozice.

  Relativně k dokumentu

  Vyberte tuto volbu, pokud chcete nastavit vzorky náhledu tak, aby odrážely aktuální nastavení expozice pro obraz. Například pokud se nastaví vyšší expozice dokumentu, nový vzorek náhledu bude světlejší než barva vybraná v poli výběru barvy, aby ukázala vliv vyšší expozice na vybranou barvu. Pokud je aktuální expozice nastavená na 0 (výchozí hodnotu), zaškrtnutí této volby nebude mít vliv na nový vzorek barvy.

 4. (Volitelně) Klikněte na Přidat do vzorníku, chcete-li přidat vybranou barvu do panelu Vzorník.
 5. Klikněte na OK.

Malování na obrázky HDR

Pro úpravy a přidávání efektů do obrazů HDR s 32 bity na kanál můžete použít následující nástroje Photoshopu: štětec, tužka, pero, tvar, klonovací razítko, razítko se vzorkem, guma, přechod, rozostření, zostření, rozmazání a štětec historie. Můžete také pomocí textového nástroje přidat do HDR obrazu textové vrstvy s 32 bity na kanál.

Při úpravách nebo malování v obrazech HDR můžete zobrazovat náhled své práce s různým nastavením expozice buď pomocí jezdce 32bitová expozice v informační oblasti dokumentu nebo pomocí dialogového okna Volby 32bitového náhledu (Zobrazení > Volby 32bitového náhledu). Výběr barvy HDR také umožňuje zobrazit náhled vybrané barvy popředí při různém nastavení intenzity, odpovídající různým nastavením expozice v obraze HDR.

 1. Otevřete obraz HDR.
 2. (Volitelně) Nastavte expozici pro obraz. Další informace naleznete v části Přizpůsobení zobrazovaného dynamického rozsahu 32bitových obrazů HDR.
 3. Pro nástroje štětec nebo tužka kliknutím na barvu popředí otevřete výběr barvy HDR a vyberte barvu. Pro textový nástroj klikněte na vzorek barvy v pruhu voleb textového nástroje a nastavte barvu textu.

  Oblast Náhled v dialogu pro výběr barvy HDR umožňuje vybrat a nastavit barvu popředí ve vztahu k různým nastavením expozice v obraze HDR. Další informace naleznete v části O výběru barev HDR.

  Poznámka:

  Tónovací křivka a histogram ve výchozím nastavení omezují a vyrovnávají provedené změny po jednotlivých bodech. Chcete-li odstranit omezení a použít výraznější úpravy, vyberte po vložení bodu na křivku volbu Rohový. Až vložíte a přesunete druhý bod, křivka se změní na úhlovou.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.