Pokyny k upgradování balíčku Adobe Sign pro službu Salesforce na nejnovější verzi.

Integrační balíček Adobe Sign pro Salesforce je dostupný ve službě Salesforce AppExchange. Tato příručka je navržena tak, aby pomohla stávajícím zákazníkům Adobe Sign upgradovat ze starší verze na nejnovější verzi aplikace Adobe Sign pro Salesforce.

V poznámkách k vydání se dozvíte další informace o nejnovějších funkcích v aplikaci Adobe Sign pro službu Salesforce. Více informací se dozvíte také v instalační příručce.

Poznámka:

Byla ukončena podpora verze 14 a starších. Zákazníci využívající nepodporované verze budou muset upgradovat na aktuální verzi, jinak jim nebude moci být poskytována technická podpora.

Upgradování z předchozí verze

Každá verze Adobe Sign pro službu Salesforce obsahuje nové funkce a zdokonalení, jež mohou zajistit klíčová vylepšení pracovních postupů týkajících se vašich dokumentů. Společnost Adobe velmi doporučuje upgradovat na nejnovější verzi, jelikož společnost Adobe postupně přestane starší verze podporovat.

Adobe Sign pro službu Salesforce lze upgradovat pomocí jakéhokoli balíčku s názvem „EchoSign“, „Adobe Document Cloud eSign Services“ nebo „Adobe Sign“. Pokud máte nainstalovanou starší verzi řešení EchoSign pro Salesforce nebo potřebujete pomoci s upgradem, obraťte se na manažera CSM (Client Success Manager) společnosti Adobe přiděleného k vašemu účtu. Tento člověk vám dokáže pomoci nebo vás odkáže na podporu aplikace Adobe Sign a/nebo tým Adobe Professional Services.

Jak zjistíte, kterou verzi aplikace Adobe Sign pro integraci Salesforce máte nainstalovanou?

 1. Přihlaste se ke službě Salesforce pomocí svého ID správce účtu
 2. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Aplikace > Nainstalované balíčky
Installed Package

Zapamatujte si název balíčku a číslo verze. Název instalovaného balíčku je buď „Adobe Document Cloud eSign Services“, nebo „Adobe Document Cloud eSign Services - Unmanaged“.

Starší verze balíčků „EchoSign for Salesforce“ jsou nespravovanými balíčky. Novější verze jsou spravovanými balíčky. Tento dokument zahrnuje pokyny týkající se způsobu aktualizace ze spravovaného či z nespravovaného balíčku. Postupujte podle pokynů na základě aktuálně nainstalovaného typu balíčku.

Poznámka:

Pokud upgradujete z verze 12 nebo starší a provádíte transakce velkých dokumentů (větších než 2,0 MB), musíte konfigurovat Salesforce pro odesílání velkých dokumentů k podpisu. 

Rovněž platí, že pokud upgradujete z verze 12 nebo starší a máte více účtů Adobe Sign odesílající data ze stejné organizace Salesforce, musíte před upgradem tyto uživatele sjednotit pod jeden účet Adobe Sign. Po sjednocení uživatelů můžete pomocí mapování skupin mapovat konkrétní profily Salesforce na skupiny služeb Adobe Sign. V případě dotazů kontaktujte Podporu Adobe.

Další informace týkající se rozdílu mezi spravovanými a nespravovanými balíčky najdete na adrese: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.

Důležité poznámky k upgradu pro všechny zákazníky

1. Pokud ve své organizaci Salesforce máte uživatele patřící k více účtům Adobe Sign, obraťte se před upgradováním na svého manažera ACS (Adobe Client Success) nebo na podporu Adobe.

2. Před upgradováním provozního účtu společnost Adobe doporučuje otestovat proces upgradu v prostředí zabezpečeného prostoru Salesforce. Rovněž se ujistěte, že máte k e-mailové adrese v prostředí zabezpečeného prostoru Salesforce přístup pro případ, že byste někdy potřebovali změnit e-mail pro svůj účet Adobe Sign.

Upgradování z nespravovaných balíčků EchoSign

Pokud máte aktuálně nainstalovaný balíček s názvem „EchoSign Unmanaged“, existují dva možné způsoby upgradu na nejnovější verzi spravovaného balíčku Adobe Sign. Můžete si vybrat, který přístup více vyhovuje vaší organizaci.

Možnost 1: Instalace nové verze a skrytí staré verze

Tato možnost se oproti Možnosti 2 mnohem snáze nastavuje, ale nevýhodou je, že stávající smlouvy vaší organizace nebudou v budoucnu pro uživatele snadno přístupné.

1. Nainstalujte do svojí organizace nejnovější verzi spravovaného balíčku Adobe Sign ze služby AppExchange, nakonfigurujte ji a zpřístupněte ji všem příslušným profilům a rozložením stránek. Více informací o instalaci nového balíčku naleznete v instalační příručce a příručce přizpůsobení. Po nainstalování nejnovějšího balíčku Adobe ho vaši uživatelé služby Salesforce mohou ihned začít používat.

2. Po instalaci nového balíčku skryjte před uživateli starý nespravovaný balíček tak, že jej odeberete z jejich profilů a rozložení stránek. Tuto akci důrazně doporučujeme, aby uživatele nemátlo, když při použití služby Salesforce uvidí vedle sebe dvě podobně pojmenované karty, související seznamy, objekty atd. Tento přístup umožňuje vašim uživatelům služby Salesforce začít používat novou verzi balíčku Adobe Sign pro službu Salesforce a současně si uchovat data starších smluv ze staršího balíčku pro případ, že by k nim někdy potřebovali přístup.

 

Poznámka:

Jelikož je starý balíček skrytý, je třeba k němu přistupovat jen zřídka a při ojedinělých příležitostech. Pokud je třeba na tyto starší smlouvy často odkazovat, skrytí starého balíčku možná nebude pro vaši organizaci ideálním řešením.

Možnost 2: Export/import dat ze starého balíčku do nového balíčku

Možnost 2 vám umožňuje migraci dat existujících smluv do nového balíčku, ovšem nevýhodou je, že je náročnější než Možnost 1. Tento přístup zahrnuje následující kroky:

1. Exportujte data smluv z existujícího nespravovaného balíčku pomocí nástroje pro načítání dat, jako jsou Jitterbit nebo Dataloader.io, nebo standardního nástroje Salesforce Data Loader.

2. Odinstalujte svůj aktuální nespravovaný balíček.

3. Nainstalujte nejnovější verzi spravovaného balíčku ze služby AppExchange.

4. Importujte data smlouvy ze starého nespravovaného balíčku do nového balíčku.

Je třeba si pamatovat, že tento postup při odebrání instalace balíčku odebere z organizace také všechna data aplikace Adobe Sign v daném balíčku (tzn. smlouvy). Proto je při přechodu na nový spravovaný balíček nezbytné nejprve exportovat data a poté je importovat zpět do služby Salesforce, abyste o ně nepřišli.

Poznámka:

Smlouvy nadále existují na serverech Adobe Sign, ale po odebrání již nebudou přístupné ze služby Salesforce.

Kromě toho, export a import dat smluv může zahrnovat podřízené objekty, v závislosti na požadavcích, které musí být správně strukturovány. Při importu podřízených objektů nastává komplikace s tím, že se ID nadřízené smlouvy změnilo, proto je potřeba jej správně aktualizovat pro každý importovaný řádek. Existují dva klíčové podřízené objekty:

 • Událost smlouvy – Záznamy, jež kontrolují události pro smlouvu. Pokud to není požadováno, je možné je přeskočit.
 • Příloha – Obsahuje původní odeslaný dokument a finální podepsané PDF pro smlouvu. Některé organizace mohou mít podepsané soubory PDF propojené s webem echosign.adobe.com, což bude ve většině případů stačit, takže přílohu lze přeskočit.

Dále je třeba vzít v úvahu mapování polí z exportovaných nespravovaných záznamů na nejnovější spravovaný záznam. Všechna pole ve starém balíčku nadále existují v novém balíčku, takže je lze mapovat přímo. Pokročilý nástroj, jako je například Dataloader.io, bude automaticky párovat správná pole na základě názvu sloupce.

V případě otázek týkajících se upgradování z nespravovaných balíčků kontaktujte svého manažera CSM (client success manager) společnosti Adobe.

Upgradování ze spravovaných balíčků

Pokud máte aktuálně nainstalovaný balíček s názvem „Adobe Document Cloud eSign Services“ nebo „Adobe Sign“, musíte následujícím způsobem upgradovat na nejnovější verzi balíčku služby Adobe Document Cloud eSign:

 • Přečtěte a zapamatujte si důležité poznámky k upgradu pro spravované balíčky ještě před instalací
 • Nainstalujte balíček pro upgrade aplikace Adobe Sign pro službu Salesforce z obchodu App Store
 • Nakonfigurujte aplikaci

Důležité poznámky k upgradu pro spravované balíčky

1. Neodebírejte instalaci stávajícího balíčku EchoSign nebo Adobe Document Cloud eSign pro službu Salesforce. Odebrání instalace balíčku bude mít za následek ztrátu všech vašich dat aplikace Adobe Sign ve službě Salesforce.

2. Zjistěte se, zda má nastavení Uzamknout relace na adresu IP, z níž pocházejí hodnotu deaktivováno. Tuto kontrolu provedete kliknutím na volbu Nastavení a následným přechodem do části Spravovat -> Nastavení zabezpečení -> Nastavení relace.

3. Uvědomte si, že hostované smlouvy, jež byly zaslány ze služby „EchoSign pro Salesforce“ verze 14 nebo starší a během upgradu se nacházejí pořád ještě ve fázi podpisu, nebudou moci získávat aktualizace stavu, když budou podepsány až po provedení upgradu. Ujistěte se, že smlouvy zahájené jako hostované smlouvy budou podepsány před upgradem.

4. Hostované smlouvy již od verze 13 nepotřebují Weby ve službě Salesforce. Weby jsou nezbytné jen v případě, že potřebujete odesílat velké dokumenty – větší než 2,0 MB.  Mějte na paměti, že verze Professional Edition nebude podporovat odesílání velkých souborů, protože Weby nejsou podporovány. Pokud jste v minulosti nastavili Weby pro hostované smlouvy a nepotřebujete odesílat velké transakce, můžete funkci EchoSign Callback Site deaktivovat.

5. Ve verzích 13, 14, 15, 17, 18 a 19 služby Adobe Sign bylo přidáno mnoho nových nastavení. Seznamte se s nimi a určete, které chcete pro svoji organizaci nastavit. Níže uvedená sekce „Co je nového“ nabízí souhrn nejčastěji používaných nových nastavení a hodnot polí přidaných ve verzích 13 až 19. 

Instalace aktualizace aplikace Adobe Sign pro Salesforce

 1. Kliknutím sem přejdete k balíčku aplikace Adobe Sign ve službě Salesforce AppExchange.
 2. Klikněte na tlačítko Získat.
 3. Vyberte volbu Přihlásit se do služby AppExchange a pokračujte zadáním přihlašovacích údajů.
 4. Určete, kam chcete nainstalovat upgrade (provozní prostředí nebo prostředí zabezpečeného prostoru).
 5. Zkontrolujte smluvní podmínky a informace o instalaci, potvrďte jejich přečtení a poté kliknutím na volbu Potvrdit a instalovat! spusťte proces instalace.
 6. Po zobrazení výzvy k přihlášení do organizace Salesforce zadejte své uživatelské jméno a heslo pro službu Salesforce a poté klikněte na možnost Přihlásit do Salesforce.
 7.  Po zobrazení stránky Upgrade aplikace Adobe Sign:
  • Vyberte možnost Instalovat pro všechny uživatele 
  • Klikněte na tlačítko Upgradovat

            Instalace může trvat několik minut.

    8. Pokud se zobrazí automaticky otevřené okno Schválit přístup třetích stran:

 • Zaškrtněte volbu Ano, udělit přístup k těmto webům třetích stran
 • Kliknutím na volbu Pokračovat zahajte instalaci.

    9. Během instalace se zobrazí stránka s upozorněním, že operace může nějakou dobu trvat...

Klikněte na Hotovo a poté počkejte na přijetí e-mailu s oznámením o úspěšné instalaci balíčku.

Na stránce Nainstalované balíčky je nyní zobrazena aktuální verze balíčku.

Konfigurace po instalaci

Než budete moci odesílat smlouvy Adobe Sign ze služby Salesforce, bude třeba provést několik jednoduchých kroků nastavení.

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Aplikace > Nainstalované balíčky
 2. Klikněte na odkaz Konfigurovat pro balíček Adobe Sign
  • Měl by se spustit Průvodce instalace Adobe Sign pro Salesforce.

Poznámka:

Pokud se Průvodce instalací nespustí automaticky:

 1. Přejděte na kartu Správa Adobe Sign
 2. Klikněte na odkaz Spustit Průvodce instalací

Spuštění Průvodce instalací

    3. V části „Krok 1: Propojení účtu Adobe se službou Salesforce” v Průvodci instalací:

 • Klikněte na volbu Přihlásit se k Adobe 
 • Přihlaste se jako správce aplikace Adobe Sign
 • Povolte přístup, pokud se zobrazí výzva
  • Měla by se zobrazit zpráva s hlášením: Podařilo se! Úspěšně jste autorizovali svůj účet Adobe.

    4. Klikněte na volbu Další na upozornění o úspěšně provedeném kroku 1

    5. V části „Krok 2: Povolení automatických aktualizací stavu aplikace Adobe Sign“ klikněte na tlačítko Povolit

 • Po zobrazení výzvy k povolení přístupu k aplikaci Adobe Sign klikněte na volbu Povolit
 • Měla by se zobrazit zpráva: Podařilo se! Úspěšně jste aktivovali automatické aktualizace stavu pro svůj účet.

    6. Pokračujte kliknutím na volbu Další ve spodní části stránky

    7. Když Průvodce instalací zobrazí zprávu Blahopřejeme! Instalace je dokončena, klikněte na volbu Hotovo.

Poznámka:

Po dokončení instalace a konfigurace nového balíčku byste měli nahlédnout do příslušných sekcí v této příručce, kde najdete informace o tom, která nastavení a pole byla přidána ve verzích 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19.

Tato nastavení a hodnoty polí je třeba v organizaci ručně povolit, aby nový balíček správně fungoval. Pokud například upgradujete z verze 15 na verzi 19, měli byste povolit všechna nová nastavení, pole nebo obojí uvedené pro verze 16, 17 a 18.

Novinky ve verzi 19

Funkce, změny nastavení a polí ve verzi 19

Ruční přizpůsobení, která je nutné provést po upgradu

Postupy upgradu pro výslovné udělení přístupu k objektům nebo polím

Ve verzi 19 dochází k vynucování nastavení CRUD a FLS organizace u standardních i u vlastních objektů. Proto je nutné řadu nakonfigurovaných funkcí aktualizovat tak, aby obsahovaly explicitní přístup k různým potřebným objektům.

Mohou být zapotřebí dva kroky:

 • Všechny funkce lze aktualizovat pomocí sady oprávnění, která udělí přístup k objektům služby Adobe Sign
 • Některé funkce, které musejí přistupovat k objektům služby Salesforce, mohou vyžadovat povolení určitých objektů nebo polí

Seznam funkcí a procesů, kterých se to týká, naleznete v příručce pro aktualizaci.

 


Aktualizace rozsahu IP

V důsledku rozšíření služby Adobe Sign se infrastruktura přesunula do robustnějších datových center a došlo k některým změnám v rozsazích IP, kterým musí vaše organizace Salesforce důvěřovat pro zajištění optimální komunikace mezi službami.

Níže naleznete přírůstkové změny mezi verzemi 18 a 19.  Zajistěte, aby byly kromě ústředních důvěryhodných sítí aktualizovány i všechny nakonfigurované weby.

PŘIDAT:

Indie:

 

13.126.23.0/27

ODEBRAT:

Severní Amerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

Konečný seznam schválených rozsahů IP pro službu Adobe Sign by měl vypadat následovně:

list_of_ip_ranges


Přidání pole Typ smlouvy do rozvržení stránky Šablona smlouvy

Přidání nadřazeného pole hledání nazvaného Typ smlouvy (Agreement_Type__c) do rozvržení stránky šablony smlouvy:

 • Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů
 • Vyberte volbu Šablona smlouvy ze seznamu objektů na levé straně stránky
 • V levém panelu vyberte položku Rozložení stránky
 • Klikněte na název rozvržení stránky: Rozvržení šablony smlouvy
 • Vyberte možnost Pole
 • Klikněte na pole Typ smlouvy a přetáhněte jej do rozvržení stránky
 • Klikněte na tlačítko Uložit

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


Aktualizujte starší klíče dokumentů, pokud upgradujete z verze starší než verze 14 – přidáno ve verzi 19.4

Pokud upgradujete na aktuální vydání aplikace Adobe Sign pro Salesforce z verze nižší než verze 14, uživatelé nemusí být schopni provádět akce, jako je odstranění, zrušení, zobrazení, připomenutí nebo aktualizace u existujících smluv, které byly odeslány ostatními uživateli před upgradem.

Při provedení některé z těchto akcí se mohou uživatelé setkat s hláškou podobnou následující:

„INVALID_DOCUMENT_KEY“ nebo „Vyskytla se vnitřní chyba serveru.“

To je způsobeno zastaralým stylem klíče dokumentu, který byl použit ve verzích aplikace před verzí 14.

Je vyžadována jednorázová migrace těchto zastaralých klíčů. Za tímto účelem postupujte následovně:

Po dokončení postupu instalace budou na stránce Správce Adobe Sign dostupné tyto odkazy:

 • Získat chybějící klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz proběhne hromadná akce získání chybějících klíčů dokumentů pro stávající smlouvy
 • Aktualizovat zastaralé klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz se odstraní stávající zastaralé klíče dokumentů a získají nové klíče dokumentů pro všechny existující smlouvy v organizaci. 

Pokud existují nějaké smlouvy, které nemají přidružené klíče dokumentů, získají se klíče dokumentů i pro ně

Jakmile mají smlouvy nové klíče dokumentů, uživatelé mohou se smlouvami provádět všechny činnosti pro existující smlouvy odeslané ostatními uživateli.

Poznámka:

Odkazy Získat chybějící klíče dokumentů a Aktualizovat zastaralé klíče dokumentů jsou zobrazeny, pouze když správce upgraduje z verze nižší než verze 14 na verzi 19.4.

Pokud správce aktualizuje balíček mezi verzí 14 a 19.2, odkazy jsou standardně skryty. V takovém případě se může správce obrátit na podporu Adobe Sign ohledně ručního zpřístupnění těchto odkazů. 

Tato akce vyžaduje, abyste přidělili přístup pro přihlášení k podpoře Adobe Sign.

Pár důležitých poznámek:

Ve verzi 19 dochází k vynucování nastavení CRUD a FLS organizace u standardních i u vlastních objektů. Aplikace kontroluje úroveň objektů i polí, oprávnění ke čtení a zápisu. Pokud nemá uživatel odpovídající přístup, zobrazí se chyba zamítnutí oprávnění.

Pokud se po aktualizaci na verzi 19 uživateli služby Salesforce zobrazí následující chyba zamítnutí oprávnění:

Oprávnění zamítnuto. Nelze vložit pole echosign_dev1__Contract__c do objektu: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

musí správce služby Salesforce pro příslušné profily přidat do objektu smlouvy a do všech vytvořených vlastních polí oprávnění ke čtení a zápisu.

 • Přejděte do nabídky: Nastavení > Správa > Uživatelé > Profil > {Název profilu} 
 • Přejděte dolů do části Vlastní zabezpečení na úrovni pole a klikněte na akci Zobrazit pro objekt smlouvy
 • Poskytněte příslušným polím přístup pro čtení a úpravy
enable_agreementfieldlevelsecurity
Nová karta:
 • Verze 19 přináší novou kartu Typy smluv. 
  • Byl představen nový vlastní objekt s názvem Typ smlouvy (Agreement_Type__c) umožňující definování typu smlouvy. Má jedno standardní pole Název, ale další pole lze přidat později a definovat tak vlastní pole. Místo jednoduchého textového pole je použit objekt, protože je tak možné definovat typ pomocí jedinečného záznamu, který je flexibilnější a škálovatelnější. Rovněž to odděluje typ od šablony smlouvy a smlouvy, takže se šablona smlouvy může měnit, aniž by byla propojena s typem a více šablon může nastavit stejný typ.
  • Bylo přidáno nové nadřazené vyhledávácí pole s názvem Typ smlouvy (Agreement_Type__c) do objektu Šablona smlouvy, jež odkazuje na objekt Typ smlouvy. Pole se zobrazí v sekci Podrobnosti o šabloně smlouvy na stránce šablony smlouvy.
  • Bylo přidáno nové nadřazené vyhledávácí pole s názvem Typ smlouvy (Agreement_Type__c) do objektu Smlouva, jež odkazuje na objekt Typ smlouvy. Pole se nezobrazí na stránce Editoru smluv.

Automatické aktualizace stavu jsou bezpečnější:

 • Verze 19 využívá certifikát OAuth ke zřízení důvěryhodného vztahu mezi aplikací Adobe Sign a službou Salesforce, který usnadňuje průběžné automatické aktualizace stavu smluv.

Jedno nové vlastní nastavení:

 • Přidat odkaz na podepsané PDF pro nabízenou smlouvu – Toto nastavení platí pouze pro nabízené smlouvy odesílané mimo službu. Přidáním tohoto nastavení přidáte odkaz na podepsané PDF do záznamu smlouvy.

A jedno odebrané nastavení:

 • Povolit odesílání psaného podpisu na fax – Adobe Sign již nepodporuje odesílání smluv na telefonní číslo. Psané podpisy se místo toho řídí stejným přístupem jako elektronické podpisy, dokud nemusí první autor podpisu použít podpis. Poté stáhnou, podepíšou, naskenují a nahrají daný soubor zpět do aplikace Adobe Sign. 

>> Více podrobností o psaném podpisu

 

Zastaralá vlastní nastavení a pole ve verzi 19

Ve verzi 19 je jedno zastaralé vlastní nastavení: Povolit odesílání psaného podpisu na fax 

Nová karta ve verzi 19

Ve verzi 19 je jedna nová karta: Typy smluv

Zastaralá karta ve verzi 19

Ve verzi 19 nejsou žádné zastaralé karty.

Další hodnoty polí přidané ve verzi 19

Žádné.

Nastavení stylu stránky Smlouva

Pokud jste nový zákazník, výchozí styl stránky je „Lightning“ a zároveň jde o rozložení, které se bude v budoucnu nadále rozvíjet. 

Upgradujícím zákazníkům důrazně doporučujeme začít používat stránku Lightning, aby se zajistila dostupnost nových funkcí během dalšího vývoje produktu.

V některých případech je však vhodné zůstat u jednoho ze starších rozložení stránky. Příručka pro úpravu rozložení stránky služby Salesforce vám pomůže určit, zda je nejlepší přejít na stránku Lightning.

Ruční aktualizace vyžadované pro mapování skupin

Všichni uživatelé, kteří přímo pracují s funkcí Mapování skupin, musejí zkontrolovat, jestli mají správná oprávnění.

 • Nejlépe toho lze dosáhnout přidáním sady oprávnění Správce Adobe Sign příslušnému uživateli
 • Profil uživatele musí mít povolené oprávnění Zobrazení nastavení a konfigurace

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

 

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Mapování skupin Echo Sign   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Výsledek synchronizace uživatelů EchoSign   Číst, Odstranit, Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    

Ruční aktualizace vyžadované pro služby API

Všichni uživatelé používající rozhraní API služby Adobe Sign vyžadují sadu oprávnění Uživatel služby Adobe Sign.

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Příjemce   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Stav Číst    
  Číslo objednávky Číst    
  Příjemce zdroje Číst    
  Smlouva      
         
Smlouva   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Vytváření Číst    

Ruční aktualizace vyžadované pro komponentu vlastního podpisu

Aby mohli uživatelé pracovat s komponentou vlastního podpisu služby Adobe Sign, musí být splněny následující podmínky:

 • Uživatel by měl mít sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
 • Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole E-mail objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Kontakt   Číst Salesforce – Standardní  
  E-mail Číst    
         
Smlouva   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Jméno Číst    
  Stav Číst    
  Datum podepsání Číst    
  Chybová zpráva Číst    
  Podepsaný dokument PDF Číst    
  Klíč dokumentu Číst    
         
Šablona smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Typ smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Jméno Číst    
         
Příjemce   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Smlouva Číst    
  Stav      
  Datum a čas dokončení      

Ruční aktualizace vyžadované pro dávkové zpracování šablon smluv

Uživatelé pracující se šablonami smluv musí splňovat následující podmínky:

 • Musí být přidána sada oprávnění Správce Adobe Sign
 • Přístup ke všem polím určeného hlavního objektu ve službě Salesforce

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Hlavní objekt určený uživatelem        
  Všechna pole určená uživatelem Číst Není k dispozici  
         
Šablona smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Jméno Číst    
  Typ hlavního objektu Číst    

Ruční aktualizace vyžadované pro dávkové akce

Uživatelé spouštějící dávkové akce vyžadují:

 • Sadu oprávnění Správce Adobe Sign

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Smlouva   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Klíč dokumentu Číst    
  Důvod zrušení odstranění Číst    
  Upozornění podepisujícího na zrušení odstranění Číst    
  Adresa URL serveru partnera Číst    
  Stav Číst    
  ID poslední události Číst    

Ruční aktualizace vyžadované pro aplikaci S1 Mobile

Všichni uživatelé používající službu Adobe Sign prostřednictvím aplikace S1 Mobile vyžadují:

 • Sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
 • Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Příležitost musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Účet musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Smlouva služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Smlouva musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Číslo smlouvy objektu Smlouva musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole E-mail objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole E-mail objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Dokument služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Typ objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Typ obsahu objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Tělo objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Příležitost   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
         
Účet   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
         
Smlouva   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  Číslo smlouvy Číst    
         
Kontakt   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  E-mail Číst    
         
Zájemce   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  E-mail Číst    
         
Dokument   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  Typ Číst    
  Typ obsahu Číst    
  Tělo Číst    
         
Událost smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Šablona smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
         
Smlouva   Číst, Vytvořit, Odstranit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Vytvořit, Změnit    
         
Příjemce   Číst, Vytvořit, Odstranit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Vytvořit, Změnit    
         
Šablony knihovny   Číst, Vytvořit, Odstranit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Vytvořit, Změnit    

Ruční aktualizace vyžadované pro nastavení a správu – nastavení

Uživatelé přistupující na kartu Správa vyžadují sadu oprávnění Správce Adobe Sign.

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Šablona smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
         
Smlouva   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
         
Dokument   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Tělo Číst    

Ruční aktualizace vyžadované pro akce publikování – nastavení a správa

Uživatelé používající akce publikování vyžadují:

 • Sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
 • Povolené oprávnění systému Vložení hodnot polí systému pro kanály služby Chatter
 • Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Příležitost musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Účet musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole E-mail objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole E-mail objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Dokument služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Typ objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Typ obsahu objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Tělo objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Nabídka služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Kontakt   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  E-mail Číst    
         
Zájemce   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  E-mail Číst    
         
Příležitost   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
         
Účet   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
         
Dokument   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  Typ obsahu Číst    
  Tělo Číst    
  Typ Číst    
         
Nabídka   Číst Salesforce – Standardní  
         
Smlouva   Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Změnit    
         
Šablona smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Heslo Číst    
  Jméno Číst    
  Výchozí Číst    
         
Příjemce   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Změnit    
         
Šablony knihovny   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Změnit    

Ruční aktualizace vyžadované pro editor šablon smluv

Uživatelé, kteří upravují šablony, vyžadují:

 • Sadu oprávnění Správce Adobe Sign
 • Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Dokument služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Adresa URL objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Kontakt   Číst Salesforce – Standardní  
         
Zájemce   Číst Salesforce – Standardní  
         
Dokument   Číst Salesforce – Standardní  
  Adresa URL Číst    
         
Šablona smlouvy   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Přidání příjemců   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Přiložené soubory   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Přidání šablony polí formuláře   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování dat do smlouvy   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    

Ruční aktualizace vyžadované pro zpracování šablony smlouvy

Zpracování šablony smlouvy vyžaduje:

 • Sadu oprávnění Správce Adobe Sign
 • Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Mobilní telefon objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Mobilní telefon objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Skupina služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Nabídka služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Kontakt   Číst Salesforce – Standardní  
  Mobilní telefon Číst    
         
Zájemce   Číst Salesforce – Standardní  
  Mobilní telefon Číst    
         
Příležitost   Číst Salesforce – Standardní  
         
Účet   Číst Salesforce – Standardní  
         
Nabídka   Číst Salesforce – Standardní  
         
Příloha   Přístup založený na nadřazeném záznamu.    
         
Smlouva   Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Typ podpisu Změnit    
  Stav Změnit    
  Počet dnů do termínu podepsání Změnit    
  Povolit automatické připomínky Změnit    
  Připomenutí příjemci Změnit    
  Adresy příjemců Změnit    
  Další příjemci Změnit    
  Pořadí podpisu Změnit    
  Vytváření Změnit    
  Šablona procesu Změnit    
         
Příjemce   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Typ příjemce Změnit    
  Role příjemce Změnit    
  Číslo objednávky Změnit    
  E-mailová adresa Změnit    
         
Šablona knihovny   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Změnit    
         
         
Typ smlouvy    Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
         
Šablona smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Přidání příjemců   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Přiložené soubory   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Přidání šablony polí formuláře   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování dat do smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst    

Ruční aktualizace vyžadované pro editor smlouvy

Uživatelé provádějící úpravy smluv vyžadují:

 • Sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
 • Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Společnost objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Událost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Vytvořit
  • Všechna pole objektu Událost musí mít povolené oprávnění Změnit

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Zájemce   Číst Salesforce – Standardní
 
  Společnost Číst    
         
Událost   Vytvořit Salesforce – Standardní  
  Všechna pole Změnit    
         
Smlouva   Číst, Vytvořit, Změnit, Odstranit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Příjemce   Číst, Vytvořit, Změnit, Odstranit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Smlouva Číst    
  Stav Číst    
  Datum a čas dokončení Číst    
  Číslo objednávky Číst    
  Typ příjemce Číst    
  Smlouva Číst    
  E-mailová adresa Číst    
  Typ příjemce Změnit    
  Role příjemce Změnit    
  Číslo objednávky Změnit    
  E-mailová adresa Změnit    
         
Šablona knihovny   Vytvořit, Změnit, Odstranit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Typ smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Jméno Číst    
         
Šablona smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Typ smlouvy Číst    
  Jméno Číst    
  Výchozí Číst    
  Automatické odeslání Číst    
         
Podepsaná smlouva   Číst    
         
Mapování sloučení   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign

Ruční aktualizace vyžadované pro editor mapování sloučení

Uživatelé, kteří upravují mapování sloučení, vyžadují:

 • Sadu oprávnění Správce Adobe Sign
 • Všechny objekty nebo pole, ke kterým přistupuje mapování sloučení, vyžadují povolené oprávnění Číst a Změnit

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Všechny objekty, do kterých probíhá mapování.   Číst, Změnit    
  Všechna pole, do kterých probíhá mapování. Číst, Změnit    
         
Smlouva   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Klíč dokumentu Číst    
         
Import pole formuláře   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování polí formuláře   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Položka mapování pole formuláře   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování podřízených polí formuláře   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Položka mapování podřízených polí formuláře   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování sloučení   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    

Ruční aktualizace vyžadované pro zpracování mapování sloučení

Uživatelé používající mapování sloučení vyžadují:

 • Sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
 • Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Účet musí mít povolené oprávnění Číst
 • Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Příležitost musí mít povolené oprávnění Číst
 • Všechny objekty nebo pole, ke kterým přistupuje mapování sloučení, vyžadují povolené oprávnění Číst a Změnit

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Všechny objekty, do kterých probíhá mapování   Číst, Změnit    
  Všechna pole, do kterých probíhá mapování Číst, Změnit    
         
Účet        
  Jméno Číst Salesforce – Standardní  
         
Příležitost        
  Jméno Číst Salesforce – Standardní  
         
Smlouva   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Klíč dokumentu Číst    
  Další možnosti Číst    
  Jméno Číst    
  Mapování sloučení Číst    
  Chyba mapování sloučení Číst    
  Výsledek mapování sloučení Číst    
  Účet Číst    
  Příležitost Číst    
         
Import pole formuláře   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování polí formuláře   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Položka mapování pole formuláře   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování podřízených polí formuláře   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Položka mapování podřízených polí formuláře   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování sloučení   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    

Ruční aktualizace vyžadované pro editor mapování dat

Uživatelé, kteří upravují mapování dat, vyžadují:

 • Sadu oprávnění Správce Adobe Sign
 • Všechny objekty nebo pole, ke kterým přistupuje mapování sloučení, vyžadují povolené oprávnění Číst a Změnit

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Všechny objekty, do kterých probíhá mapování   Číst, Změnit    
  Všechna pole, do kterých probíhá mapování Číst, Změnit    
         
Smlouva   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Klíč dokumentu Číst    
         
Mapování souboru   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování pole   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování objektu   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování dat   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    

Ruční aktualizace vyžadované pro zpracování mapování dat

Zpracování mapování dat vyžaduje:

 • Sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
 • Všechny objekty nebo pole, ke kterým přistupuje mapování dat, vyžadují povolené oprávnění Číst a Změnit
 • Objekt Příloha služby Salesforce vyžaduje přístup založený na nadřazeném záznamu

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Všechny objekty, do kterých probíhá mapování   Číst, Změnit    
  Všechna pole, do kterých probíhá mapování Číst, Změnit    
         
Příloha   Přístup založený na nadřazeném záznamu.    
         
Smlouva   Číst, Změnit Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování souboru   Číst Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování pole   Číst Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování objektu   Číst Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování dat   Číst Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    

Ruční aktualizace vyžadované pro integraci služby Chatter

Integrace služby Chatter vyžadují:

 • Sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
 • Povolené oprávnění systému Salesforce Vložení hodnot polí systému pro kanály služby Chatter

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Událost smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Typ Číst    
  Popis Číst    
         
Příjemci     Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Typ příjemce Číst    
  E-mailová adresa Číst    
  Číslo objednávky Číst    
  Použít e-mailovou adresu Číst    

Ruční aktualizace vyžadované pro odesílané smlouvy

Odesílané smlouvy vyžadují, aby uživatel webu měl:

 • Sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
 • Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
 • Objekt Smlouva služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
 • Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
 • Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
  • Pole Název objektu Kontakt musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
  • Pole E-mail objektu Kontakt musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
  • Pole Účet objektu Kontakt musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
 • Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
  • Pole Název objektu Zájemce musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
  • Pole E-mail objektu Zájemce musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
  • Pole Společnost objektu Zájemce musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Účet   Číst Salesforce – Standardní  
         
Smlouva   Číst Salesforce – Standardní  
         
Příležitost   Číst Salesforce – Standardní  
         
Zájemce   Číst, Vytvořit Salesforce – Standardní  
  E-mail Číst, Změnit    
  Jméno Číst, Změnit    
  Společnost Číst, Změnit    
         
Kontakt   Číst, Vytvořit Salesforce – Standardní  
  E-mail Číst, Změnit    
  Jméno Číst, Změnit    
  Účet Číst, Změnit    
         
Smlouva   Číst, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní
Uživatel integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Typ smlouvy   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace služby Adobe Sign
         
Vzájemně vyloučené přístupy   Číst, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Spouštěče   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Změnit    
         
Příjemce   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Změnit    
         
Událost smlouvy   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Změnit    
         
Mapování dat   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace služby Adobe Sign
         
Mapování sloučení   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace služby Adobe Sign

Ruční aktualizace vyžadované pro službu velkých souborů

Profil zpětného volání pro službu velkých souborů musí mít:

 • Sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Smlouva   Číst, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace Adobe
  Počet vyvolání služby přílohy Číst, Změnit    

Co je nového ve verzi 18

Funkce, změny nastavení a polí ve verzi 18

Nová nastavení ve verzi 18

Zkontrolujte nová nastavení přidaná ve verzi 18, abyste určili, zda je chcete povolit nebo zakázat. 

Pár důležitých poznámek:

Verze 18 aplikace Adobe Sign pro Salesforce vychází současně s verzí Salesforce přinášející nové prostředí Lightning.  V důsledku toho je třeba u této nové verze dávat pozor na několik věcí:
 
Aktualizace karty Správce:
 
Lightning má omezení:
 • Správci budou muset povolit Moji doménu, aby bylo možné používat vlastní komponenty Lightning aplikace Adobe Sign.
 • Velikost nahrávaného souboru do služby Salesforce byla snížena na 1 MB.  Aplikace Adobe Sign využívá kódování Base64, a proto skutečná velikost vašeho souboru bude muset být o něco menší než 1 MB (~700 kB). Větší dokumenty by se měly posílat z knihovny Salesforce a mít zapnutou volbu Velké dokumenty
 • Prostředí Lightning nepodporuje akce publikování
 • Stránka Lightning nepodporuje sady polí, takže nelze přidávat žádná vlastní pole.
 • Kanál služby Chatter na stránce Lightning nefunguje
 • Nastavení Skrýt postranní panel pro Editor smluv nefunguje s rozložením stránky Lightning
 • Služba zabezpečení Lightning Lock musí být deaktivována
 • Hierarchie nefungují v kombinaci se skupinami

Přístup pro uživatele je bezpečnější:

 • Verze 18 využívá rozhraní API na základě REST a výsledkem je, že se všechny akce zasílají jako uživatel aktuálního kontextu (oproti ověřování správcem).  Uživatelé nadále nebudou moci vyvolávat akce pro smlouvy (např. aktualizace, připomenutí), jejichž součástí nejsou.

Uživatelé rozhraní API:

 • Pokud voláte rozhraní API echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls v balíčku, všimněte si, že pole simpleEsignUrl ve vráceném objektu EchoSignApiService.SigningUrl je zastaralé a nebude nastaveno. Pokud toto pole používáte, přejděte místo toho na používání pole esignUrl.

Nová nastavení aplikace Adobe Sign

Zakázat typ příjemce Skupina – Zaškrtnutím tohoto nastavení zakážete u smluv Skupinu jako Typ příjemce.

K tomuto nastavení se dostanete takto:

 • Přejděte do části Vyvinout > Vlastní nastavení > (Spravovat) Nastavení Adobe Sign
 • Kliknutím na tlačítko Nový otevřete stránku Úprava nastavení aplikace Adobe Sign

Nová nastavení prostředí aplikace Adobe Sign

Konfigurace adresy URL rozhraní Oauth API – Zadejte adresu URL pro potlačení výchozí adresy URL rozhraní API aplikace Adobe Sign pro konkrétní prostředí.

Poznámka: Tato nastavení by se neměla měnit bez pokynů od podpory aplikace Adobe Sign

K tomuto nastavení se dostanete takto:

 • Přejděte do části Vyvinout > Vlastní nastavení > (Spravovat) Nastavení prostředí Adobe Sign
 • Kliknutím na tlačítko Nový otevřete stránku Úprava nastavení prostředí Adobe Sign

Nové nastavení šablony aplikace Adobe Sign – příznak Aktivní

Chcete-li k vašim šablonám přidat příznak „Aktivní“, budete muset upravit rozložení stránky Šablona smlouvy:

 • Přejděte do části Nastavení > Vytvořit > Objekty > Šablona smlouvy (Klikněte na popisek, nikoli na odkaz pro úpravy)
 • Kliknutím na volbu Rozložení stránek v horní části okna přejděte do sekce
 • Klikněte na volbu Upravit u rozložení stránky
 • Označte Pole a přetáhněte pole Aktivní do svého rozložení stránky.
 • Klikněte na tlačítko Uložit
Přetáhněte pole Aktivní do rozložení stránky

Nové hodnoty polí ve verzi 18

Salesforce ve výchozím nastavení nepovoluje hodnoty polí, jež byly přidány do aplikace Adobe Sign pro Salesforce během upgradu ze starší verze. Proto musíte povolit následující hodnoty polí, jež byly přidány ve verzi 18:

Přejděte do části Nastavení > Vytvořit > Objekty

Objekt: Přidat příjemce (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Pole:

 • Recipient_Message__c
 • Group_Recipient__c
 • Uniform_Index__c

Hodnoty pro přidání:

Nové hodnoty seznamu pro výběr:

Recipient_Type__c - Přidáno: Skupina

 

Objekt: Příjemce (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Pole:

 • Recipient_Message__c
 • Group_Recipient__c

Hodnoty pro přidání:

Nové hodnoty seznamu pro výběr:

Recipient_Type__c - Přidáno: Skupina

Zastaralá vlastní nastavení a pole ve verzi 18

Ve verzi 18 nejsou žádná zastaralá vlastní nastavení.  

Nová karta ve verzi 18

Nová karta Správce Adobe Sign nahrazuje kartu Správce eSign Services

Zastaralá karta ve verzi 18

Odstranění karty Správce eSign Services

 1. Přejděte do části Nastavení > Vytvořit > Karty
 2. Odstraňte kartu Správce eSign Services (nahrazena kartou Správce Adobe Sign)

Další hodnoty polí přidané ve verzi 18

Žádné.

Nastavení stylu stránky Smlouva

Pokud jste nový zákazník, výchozí styl stránky je „Lightning“ a zároveň jde o rozložení, které se bude v budoucnu nadále rozvíjet. 

Upgradujícím zákazníkům důrazně doporučujeme začít používat stránku Lightning, aby se zajistila dostupnost nových funkcí během dalšího vývoje produktu.

V některých případech je však vhodné zůstat u jednoho ze starších rozložení stránky. Příručka pro úpravu rozložení stránky služby Salesforce vám pomůže určit, zda je nejlepší přejít na stránku Lightning.

Implementace prostředí Lightning

Pokud plánujete použít prostředí Lightning, můžete přizpůsobit rozložení domovské stránky tak, abyste mohli pracovat se smlouvami. Než tak učiníte, musíte nasadit svoji doménu pro všechny zákazníky. (Viz stránka https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Pokud jste nedefinovali název domény, musíte tak učinit a nasadit ji (Viz stránka https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm

Můžete upravit standardní objekty (Příležitost, Kontrakt, Obchodní vztah, Zájemce, Uživatel, Kontakt) i nestandardní objekty (Případ, Nabídka atd.) 

Úprava rozložení stránky pro hlavní záznam objektu

 1. Vyberte z nabídky navigace Lightning v horní části okna záznam pro standardní typ objektu, například Příležitost
Panel nabídky Lightning

2. Vyberte volbu Upravit stránku z ikony ozubeného kola

Upravit odkaz na stránku

3. V panelu Komponenty na levé straně vyberte volbu AgreementPanel (stejná šířka jako panel zvýraznění) nebo AgreementPanelWide (šířkou odpovídá stránce) v části Vlastní – Spravované. Vybraná komponenta se přidá do zobrazení náhledu ve středu stránky. Na panel můžete kliknou a přetáhnout jej na jinou pozici na stránku na část Panel, Široký panel a na několik dalších možností.

Přetažení panelu Smlouva

    4. Na pravé straně uvidíte položky Název pole záznamuID záznamu šablony smlouvy.

 • Název pole záznamu ponechejte prázdný. Položka bude použita pro nestandardní a vlastní objekty.
 • Položku ID záznamu šablony smlouvy ponechejte prázdnou, čímž propojíte rozložení se šablonami, které mají Příležitost jako hlavní typ objektu, a šablonami, které mají prázdný hlavní typ objektu. Nebo můžete volitelně zobrazit seznam šablon (oddělený čárkami), které by se měly použít.

    5. Klikněte na tlačítko Uložit. Když budete vyzváni k aktivaci, klikněte na volbu Aktivovat

    6. V dialogu Stránka Aktivace pro záznam příležitosti vyberte možnost Přiřadit tuto stránku jako výchozí stránku záznamu a poté klikněte na Uložit.

Přiřaďte stránku jako výchozí rozložení

Úprava rozložení stránky pro nestandardní záznam objektu

 1. V nabídce navigace Lightning v horní části okna vyberte záznam pro nestandardní typ objektu, například Případ
Vyberte položku Případ z horní nabídky

2. Vyberte volbu Upravit stránku z ikony ozubeného kola

Upravte rozložení stránky Případ

3. V panelu Komponenty na levé straně vyberte volbu AgreementPanel (stejná šířka jako panel zvýraznění) nebo AgreementPanelWide (šířkou odpovídá stránce) v části Vlastní – Spravované. Vybraná komponenta se přidá do zobrazení náhledu ve středu stránky. Na panel můžete kliknout a přetáhnout jej do jiné pozice na stránce Panel, Široký panel a nastavit několik dalších možností.

Přetažení panelu Smlouva

    4. Na pravé straně uvidíte položky Název pole záznamuID záznamu šablony smlouvy.

 • Položka Název pole záznamu by měl obsahovat název rozhraní API vyhledávacího pole z objektu Smlouva na váš vlastní objekt. 

Pokud není položka zadána a ID záznamu odpovídá nejvýše jednomu ze standardních vyhledávacích polí (Obchodní vztah, Příležitost, Kontrakt, Zájemce, Kontakt, Uživatel), poté se použije tento vyhledávací vztah. 

 • Položku ID záznamu šablony smlouvy ponechejte prázdnou, aby se propojilo rozložení, které má název vašeho vlastního objektu jako hlavní typ objektu. Nebo můžete volitelně zobrazit seznam šablon (oddělený čárkami), které by se měly použít.

    5. Klikněte na tlačítko Uložit. Když budete vyzváni k aktivaci, klikněte na volbu Aktivovat

    6. V dialogu Stránka Aktivace pro záznam příležitosti vyberte možnost Přiřadit tuto stránku jako výchozí stránku záznamu a poté klikněte na Uložit.

Přiřaďte stránku jako výchozí rozložení

Co je nového ve verzi 17

Funkce, změny nastavení a polí ve verzi 17

Nová nastavení ve verzi 17

Zkontrolujte nová nastavení přidaná ve verzi 17, abyste určili, zda je chcete povolit nebo zakázat. K nastavení přejdete zvolením položky Vyvinout > Vlastní nastavení > (Spravovat) Cloudová nastavení dokumentu.

 • Vytvořit událost připomínající termín podpisu – Povolte toto nastavení, chcete-li zobrazit výstrahy služby Salesforce upomínající uživatele ve chvíli, kdy se blíží vypršení platnosti odeslaných smluv. V položce zadejte, kolik dní před vypršením platnosti smlouvy se má zobrazit výstraha Událost připomínající dny do termínu podpisu.
 • Událost připomínající dny do termínu podpisu – Zadejte počet dní a povolte nastavení Vytvořit událost připomínající termín podpisu. To umožní zobrazení „výstrah na blížící se vypršení platnosti smlouvy“ uživatelům ve službě Salesforce. Výstrahy se zobrazí uvedený počet dnů před vypršením platnosti smlouvy.
 • Zakázat zřizování uživatelů – Povolením tohoto nastavení zabráníte uživatelům v tom, aby byli automaticky zřizováni pomocí uživatelského účtu Adobe ve chvíli, kdy odesílají nebo spravují smlouvy. Toto nastavení nebrání automatickému zřizování uživatelů, k němuž dochází, když se klikne na položku Aktualizovat smlouvu v seznamu Smlouva.
 • Povolit volby po podpisu – Povolením této možnosti přesměrujete autory podpisů na zvolenou cílovou stránku. Díky tomu budou na stránce odeslání smlouvy k dispozici možnosti „Adresa URL přesměrování po podpisu“ a „Prodleva přesměrování po podpisu“. Autoři podpisu smlouvy jsou po podepsání přesměrováni na uvedenou adresu URL. Například je můžete přesměrovat na web vaší společnosti nebo na stránku průzkumu. Tuto možnost lze pro odesílatele označit jako pouze ke čtení, a to pomocí volby Možnosti po podpisu pouze ke čtení.
 • Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel – Povolením tohoto nastavení zobrazíte a povolíte volbu „Podepisuje pouze odesílatel“ v sekci Příjemci stránky odeslání smlouvy. Když je použita volba „Podepisuje pouze odesílatel“, smlouva či dokument se předkládá odesílateli k podpisu. Toto fungování je podobné jako u funkce „Podepisuji pouze já“ ve službách Adobe. Tuto možnost lze nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení „Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel“.
 • Skrýt postranní panel pro Editor smluv – Povolením tohoto nastavení skryjete postranní panel na stránce Editor smluv. Na stránku Editor smluv se dostanete kliknutím na název smlouvy zobrazený na postranním panelu, na stránce Domovská stránka smluv nebo v seznamu smluv pro související objekt.
 • Možnosti po podpisu pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení můžete zobrazit volby „Adresa URL přesměrování po podpisu“ a „Prodleva přesměrování po podpisu“ jako pouze ke čtení v části Příjemci na stránce odeslaných smluv. Toto nastavení funguje v kombinaci s nastavením Povolit volby po podpisu.
 • Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel – Povolením tohoto nastavení zobrazíte volbu „Podepisuje pouze odesílatel“ jako pouze ke čtení v části Příjemci stránky odeslání smlouvy. Toto nastavení funguje v kombinaci s nastavením Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel.

Nové hodnoty polí ve verzi 17

Ve verzi 17 nejsou žádné nové hodnoty polí.

Zastaralá vlastní nastavení a pole ve verzi 17

Ve verzi 17 nejsou žádná zastaralá vlastní nastavení. 

Hodnoty pole Šablona smlouvy přidané ve verzi 17

Pokud používáte Šablony smluv a upgradujete z verze 12, 13, 14, 15 nebo 16, upravte rozložení šablony smlouvy a přetáhněte na rozložení nová pole představená ve verzi 17.

1. Vyberte volbu Nastavení > Vytvořit > Objekty > Šablony smluv > Rozložení stránky > (Upravit) Rozložení šablony.

2. Přidejte nová pole verze 17 do sekce Informace:

 • Prodleva přesměrování po podpisu
 • Adresa URL přesměrování po podpisu
 • Podepisuje pouze odesílatel

Další hodnoty polí přidané ve verzi 17

Salesforce ve výchozím nastavení nepovoluje hodnoty polí, jež byly přidány do služby EchoSign (nyní služby eSign) pro Salesforce verze 17 během upgradu ze starší verze. Proto musíte přidat následující hodnoty polí, jež byly přidány ve verzi 17:

Objekt: Přidat soubor přílohy

(Attachment_Template__c)

Pole: Typ přílohy (Type__c)

Hodnota pro přidání: Dokument nabídky z hlavní nabídky

 • Dokument nabídky z nabídky příležitosti
 • Proměnná běhového prostředí

Co je nového ve verzi 16

Funkce, změny nastavení a polí ve verzi 16

Vylepšené zabezpečení pomocí OAuth 2.0

V rámci zlepšení zabezpečení dat nyní Adobe Sign využívá OAuth 2.0 pro ověřování účtu služeb eSign v Salesforce. Tento nový protokol umožňuje službě Salesforce komunikovat s Adobe Sign bez toho, aby bylo potřeba heslo. Jelikož mezi sebou aplikace nesdílejí žádné citlivé informace, není riziko narušení bezpečnosti účtu tak vysoké. Toto vylepšení nebude mít na implementaci žádný dopad, ale budete muset provést jednorázové nastavení pro autorizaci nainstalovaného balíčku Salesforce ke komunikaci s Adobe Sign. 

Nová nastavení ve verzi 16

Ve verzi 16 nejsou žádná nová nastavení.

Hodnoty pole Šablona smlouvy přidané ve verzi 16

Ve verzi 16 nejsou žádné nové hodnoty polí šablony.

Co je nového ve verzi 15

Funkce, změny nastavení a polí ve verzi 15

Nová nastavení ve verzi 15

Zkontrolujte nová nastavení přidaná ve verzi 15, abyste určili, zda je chcete povolit nebo zakázat. K nastavení přejdete zvolením položky Vyvinout > Vlastní nastavení > (Spravovat) Nastavení EchoSign.

 • Zobrazit přílohy knihovny EchoSign – Zobrazením této volby přidáte šablony dokumentů EchoSign.
 • Zobrazit šablony pole EchoSign – Zobrazením této volby vyberete a použijete na dokumenty šablony vrstvy pole formuláře EchoSign.
 • Skrýt možnost přidávání šablon polí EchoSign – Umožňuje skrýt odkaz, který umožňuje odesílatelům přidat šablonu pole formuláře do dokumentů předběžné verze.
 • Skrýt změnu pořadí příloh – Umožňuje skrýt možnosti řazení příloh předběžné verze.
 • Skrýt změnu pořadí příjemců – Umožňuje skrýt možnosti řazení příjemců pro přílohy předběžné verze.
 • Zobrazit možnosti pořadí podpisu příjemců – Umožňuje zobrazení dvou možností pro podepisování příjemců: sériově (řazené zadávání) a paralelně (v libovolném pořadí).
 • Pouze ke čtení – možnosti pořadí podpisu příjemců – Umožňuje učinit možnosti pořadí podpisu příjemců u smlouvy pouze ke čtení.
 • Povolit ověření identity pro jednotlivé autory podpisů – Umožňuje, aby měl každý autor podpisu jiný způsob ověření identity (například heslem, telefonicky, pomocí sociální identity, KBA).
 • Povolit telefonické ověřování – Umožňuje zobrazení možnosti telefonického ověřování identity příjemce. Použití této funkce je omezeno a může mít za následek dodatečné náklady.

Hodnoty pole Šablona smlouvy přidané ve verzi 15

Pokud používáte Šablony smluv a upgradujete z verze 12, 13 nebo 14, upravte rozložení šablony smlouvy a přetáhněte na rozložení nové pole představené ve verzi 15.

1. Vyberte volbu Nastavení > Vytvořit > Objekty > Šablony smluv > Rozložení stránky > (Upravit) Rozložení šablony.

2. Přidejte následující pole verze 15 do sekce Možnosti smlouvy:

 • Postup podepisování

Hromadná správa a odesílání smluv ve verzi 15

Verze 15 představuje nové funkce pro dávkové odesílání smluv, odstraňování smluv, odesílání připomenutí a správu smluv. Chcete-li po upgradu povolit tato tlačítka Dávkové zpracování smluv:

1. Vyberte volbu Nastavení > Vytvořit > Objekty > Smlouva > Prohledat rozložení.

2. Upravte rozložení Prohledat výsledky a Zobrazení seznamu smluv.

3. Přidejte pět tlačítek.

4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Nové hodnoty polí ve verzi 15

Salesforce ve výchozím nastavení nepovoluje hodnoty polí, jež byly přidány do služby EchoSign (nyní služby Adobe Sign) pro Salesforce verze 15 během upgradu ze starší verze.

Proto musíte povolit následující hodnoty polí, jež byly přidány ve verzi 15:

 

Objekt: Přidat soubor přílohy
(Attachment_Template__c)

Pole: Typ přílohy
(Type__c)

Hodnoty pro přidání:

 • Dokument z knihovny EchoSign

 

Objekt: Smlouva (SIGN_Agreement__c)

Pole: Stav smluv
(Status__c)

Hodnoty pro přidání:

 • Vytvořeno

 

Objekt: Šablona smlouvy
(Agreement_Template__c)

Pole: Jazyk (Language__c)

Hodnoty pro přidání:

 • Vietnamština (Vietnam)

 

Objekt: Mapování polí EchoSign
(SIGN_Field_Mapping__c)

Pole: Mapovat na události
(Map_on_Events__c)

Hodnoty pro přidání:

 • S ukončenou platností

 

Objekt: Mapování polí EchoSign
(SIGN_File_Mapping__c)

Pole: Mapovat na události
(Map_on_Events__c)

Hodnoty pro přidání:

 • S ukončenou platností

Odstraněná vlastní nastavení a pole ve verzi 15

Ve verzi 15 byla některá vlastní nastavení a pole služby EchoSign (nyní služby Adobe Sign) zastaralá a již neplatí.

Poznámka:

Před odstraněním polí se ujistěte, že hodnoty těchto polí se nikde v organizaci nepoužívají, například v sestavách. Tato akce je trvalá a nelze ji vzít zpět.

Odstranění zastaralých polí

Po upgradu byste měli odstranit zastaralá vlastní nastavení výběrem položky Nastavení > Vyvinout > Vlastní nastavení > Nastavení EchoSign. Ve sloupci Akce klikněte na položku Odstranit pro následující pole:

 • echosign_dev1__API_Key__c
 • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
 • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
 • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
 • echosign_dev1__API_Server_URL__c
 • echosign_dev1__Server_URL__c

Odstranění zastaralých vlastních nastavení

Po upgradu byste měli odstranit zastaralá pole vybráním položky Nastavení > Vytvořit > Objekt. Vyberte objekt z následujícího seznamu, přejděte do sekce Vlastní pole a klikněte na volbu Odstranit ve sloupci Akce.

 • Šablona smlouvy
  • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
 • Smlouva
  • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
  • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
  • echosign_dev1__Merge__c

Co je nového ve verzi 14

Funkce, změny nastavení a polí ve verzi 14

Nová nastavení ve verzi 14

Zkontrolujte nová nastavení přidaná ve verzi 14, abyste určili, zda je chcete povolit nebo zakázat. K nastavení přejdete zvolením položky Vyvinout > Vlastní nastavení > (Spravovat) Nastavení EchoSign.

 • Účet pouze ke čtení – z pole Účet se stane pole smlouvy pouze ke čtení. To se hodí, pokud chcete pole předvyplnit a zabránit odesílateli v jeho úpravách.
 • Název smlouvy pouze ke čtení – z pole Název smlouvy se stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • E-mailové kopie pouze ke čtení – z pole „Odeslat e-mailové kopie pro“ se stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Sada polí pouze ke čtení – Sekce Další pole bude ve smlouvě pouze ke čtení.
 • Hostované podepisování pouze ke čtení – Zaškrtávací políčko Hostované podepisování bude polem smlouvy pouze ke čtení. 
 • Jazyk pouze ke čtení – z pole Jazyk se stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Zpráva pouze ke čtení – z pole Zpráva se stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Příležitost pouze ke čtení – z vyhledávacího pole Příležitost se stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Náhled nebo pozice pouze ke čtení – Zaškrtávací políčko „Náhled dokumentu nebo pozice polí pro podpis“ bude polem smlouvy pouze ke čtení.
 • Příjemce pouze ke čtení – Sekce Příjemce bude ve smlouvě pouze ke čtení.
 • Možnosti zabezpečení pouze ke čtení – Sekce Možnosti zabezpečení bude ve smlouvě pouze ke čtení.
 • Podpisy odesílatelů pouze ke čtení – Zaškrtávací políčko „Také potřebuji tento dokument podepsat“ bude polem smlouvy pouze ke čtení.
 • Vypršení platnosti podpisu pouze ke čtení – Pole „Poskytnout podepisujícím X dnů na podepsání tohoto dokumentu“ bude pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Připomínka podepsání pouze ke čtení – Zaškrtávací políčko „Připomenout příjemci podpis“ bude polem smlouvy pouze ke čtení.
 • Typ podpisu pouze ke čtení – z pole Typ podpisu se stane pole smlouvy pouze ke čtení.

Hodnoty pole Šablona smlouvy přidané ve verzi 14

Pokud používáte Šablony smluv a upgradujete z verze 12 nebo 13, upravte rozložení šablony smlouvy a přetáhněte na rozložení pole představené ve verzi 14.

1. Vyberte volbu Nastavení > Vytvořit > Objekty > Šablony smluv > Rozložení stránky > (Upravit) Rozložení šablony.

2. Přidejte do sekce Informace následující pole verze 14:

 • K dispozici pro volbu Akce publikujícího

Poznámka:

Pokud používáte verzi 12, odeberte pole Heslo pro podpis smlouvy používané ve verzi 12, protože předchozí pole jej nahrazuje. Rovněž možnost „Povolit autorům podpisů navrhovat revize“ již není k dispozici ve službě EchoSign (nyní aplikace Adobe Sign), takže ji můžete odebrat, pokud se zobrazuje v uživatelském rozhraní sekce Šablona smlouvy.

Další hodnoty polí přidané ve verzi 14

Salesforce ve výchozím nastavení nepovoluje hodnoty polí, jež byly přidány do služby EchoSign (nyní aplikace Adobe Sign) pro Salesforce verze 14 během upgradu ze starší verze. Proto musíte přidat následující hodnoty polí, jež byly přidány ve verzi 14:

 

Objekt: Přidat soubor přílohy
(Attachment_Template__c)

Pole: Typ přílohy
(Type__c)

Hodnoty pro přidání:

 • Dokument nabídky z nabídky příležitosti
 • Proměnná běhového prostředí

 

Objekt: Přidat příjemce (Recipient_Template__c)

Pole: Zdroj příjemce
(Type__c)

Hodnoty pro přidání:

 • Všechny role kontaktů pro příležitosti
 • Primární role kontaktu obchodního vztahu
 • Role kontaktu obchodního vztahu
 • Všechny role kontaktů pro obchodní vztah
 • Proměnná běhového prostředí

 

Objekt: Smlouva (SIGN_Agreement c)

Pole: Jazyk

(AgreementLocale__c)

Hodnoty pro přidání:

 • Čeština (Česká republika)
 • Turečtina (Turecko)

 

Objekt: Šablona smlouvy
(Agreement_Template__c)

Pole: Jazyk (Language__c)

Hodnoty pro přidání:

 • Čeština (Česká republika)
 • Turečtina (Turecko)

Co je nového ve verzi 13

Funkce, změny nastavení a polí ve verzi 13

Nová nastavení ve verzi 13

Zkontrolujte nová nastavení přidaná ve verzi 13, abyste určili, zda je chcete povolit nebo zakázat. K nastavení přejdete zvolením položky Vyvinout > Vlastní nastavení > (Spravovat) Nastavení EchoSign.

 • Mapování skupina automatické synchronizace – Automatické přesunutí správných skupin EchoSign, když dojde k aktualizaci jejich uživatelských profilů Salesforce.
 • Zakázat odesílání e-mailových kopií – Umožňuje skrýt pole „Odeslat e-mailové kopie pro“ na stránce odeslání smlouvy.
 • Zakázat ověření na základě znalostí – Umožňuje skrýt možnost ověřování identity na základě znalostí (KBA) pro smlouvy. Jedná se o způsob ověřování identity autora podpisu, který po autorovi podpisu vyžaduje poskytnutí a ověření osobních údajů, aby bylo možné podepsat dokument. Použití této funkce je omezeno a může mít za následek dodatečné náklady. Také se ujistěte, že nastavení odesílání vašeho účtu na webu EchoSign.com má povoleno KBA, abyste jej mohli požívat ve službě Salesforce.
 • Zakázat ověřování webové identity – Umožňuje skrýt možnost ověřování webové identity pro smlouvy. Ověřování webové identity vyžaduje, aby autoři podpisu ověřili svou identitu přihlášením se k některé z následujících služeb: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo nebo Microsoft Live. Také se ujistěte, že nastavení odesílání vašeho účtu na webu echosign.adobe.com má povolenu webovou identitu, abyste ji mohli požívat ve službě Salesforce.
 • Povolit upozornění na chybu mapování – Umožňuje odesílání e-mailových oznámení na mapování dat nebo slučování vlastníka mapování vždy, když dojde k chybám ve chvíli realizace mapování.
 • Povolit roli schvalovatele příjemce – Povolením této možnosti označíte libovolného příjemce jako schvalovatele. Schvalovatelé mohou zobrazovat a schvalovat dokument, ale není potřeba, aby jej podepisovali.
 • Povolit samostatné metody identity autora podpisu – Po povolení této možnosti může zvolit různé metody ověřování identity pro příjemce v účtu EchoSign (nyní aplikace Adobe Sign) a mimo účet služeb eSign. To platí pro KBA, ověřování webové identity a heslo pro podepsání. Například můžete vyžadovat, aby byl zákazník ověřen pomocí identity založené na znalostech před podepsáním dokumentu, ale manažer prodeje místo toho musí zadat heslo pro podepsání dokumentu. Pokud tuto možnost nezvolíte, všichni autoři podpisů nebo schvalovatelé budou ověřovat pomocí stejné metody, kterou vybírá odesílatel.

Hodnoty pole Šablona smlouvy přidané ve verzi 13

Pokud používáte Šablony smluv a upgradujete z verze 12, upravte rozložení šablony smlouvy a přetáhněte na rozložení polí představených ve verzi 13.

1. Vyberte volbu Nastavení > Vytvořit > Objekty > Šablony smluv > Rozložení stránky > (Upravit) Rozložení šablony.

2. Přidejte následující pole verze 13 do sekce Možnosti smlouvy:

 • Externí metoda ověření autorů podpisů
 • Interní metoda ověření autorů podpisů

Další hodnoty polí přidané ve verzi 13

Salesforce ve výchozím nastavení nepovoluje hodnoty polí, jež byly přidány do služby EchoSign (nyní aplikace Adobe Sign) pro Salesforce verze 13 během upgradu ze starší verze. Proto musíte přidat následující hodnoty polí, jež byly přidány ve verzi 13:

Objekt: Přidat soubor přílohy

Pole: Typ přílohy

Hodnota pro přidání: Dokument nabídky z hlavní nabídky

 

Objekt: Šablona smlouvy

Pole: Jazyk

Hodnoty pro přidání:

 • Čínština (Tchaj-wan)
 • Angličtina (Velká Británie)
 • Korejština (Jižní Korea)
 • Polština (Polsko)

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online