Níže jsou uvedeny poznámky k vydání aplikace Adobe Sign pro Salesforce, přičemž ty aktuální jsou nahoře a starší zobrazíte při procházení stránkou směrem dolů.

Pozor:

Důrazně doporučujeme, abyste nejprve nainstalovali nebo aktualizovali zabezpečené prostředí a ověřili, že všechny aspekty aplikace fungují podle očekávání a nekolidují s žádnými jinými úpravami, nastaveními nebo aplikacemi.

Zákazníci, kteří aktualizují z verze starší než 21.5.11, musejí nejdříve aktualizovat na balíček verze 21.5.11 a potom aktualizovat na nejnovější balíček.

Adobe Sign pro Salesforce verze 23.x

Změna ikony služby Adobe Sign

Ikona služby Adobe Sign používaná v prostředí aplikace má nyní novou podobu podle nové obchodní značky.


Aktualizujte svou organizaci ve službě Salesforce, abyste mohli používat Soubory jako výchozí úložiště dokumentů

Balíček verze 23 služby Adobe Sign pro Salesforce mění výchozí druh objektu úložiště dokumentů z dřívějšího objektu Přílohy na relativně novější objekt Soubory.

Tato aktualizace posiluje prostředí Lightning služby Salesforce, které podporuje pouze objekt Soubory (v klasické verzi služby Salesforce totiž není objekt Soubory podporován), a zároveň vhodně doplňuje mnoho řešení třetích stran nejčastěji využívaných se službou Adobe Sign, která se vydávají obdobným směrem.

K dotčeným dokumentům patří:

 • Dokumenty dohody
 • Mapování dat
 • Šablony dohod
 • Aktualizace dohod
 • Odesílání velkého souboru
 • Vlastní nastavení
 • Odesílání dohod

Není potřeba, aby správce do upgradu na tuto verzi jakkoli zasahoval, protože současný objekt úložiště se dědí z nastavení organizace, aby nedošlo k žádnému narušení probíhajících aktivit.

Doporučujeme však správcům zjistit, jakým způsobem mohou ve své společnosti začít používat objekt Soubory místo objektu Přílohy, než bude objekt Přílohy zastaralý.

Poznámka:

 • Pokud se jedná o UPGRADE služby Adobe Sign pro Salesforce z verze nižší než 23.0, po aktualizaci bude zachován současný objekt úložiště (tedy u většiny zákazníků objekt Přílohy). Pokud chcete pracovat jako doposud, není potřeba učinit žádné kroky
 • Pokud se jedná o NOVOU instalaci balíčku služby Adobe Sign pro Salesforce, jako výchozí objekt úložiště se nastaví objekt Soubory, ale můžete ho manuálně změnit na objekt Přílohy
 • Správci služby Salesforce jsou k dispozici ovládací prvky, které umožňují změnit objekt úložiště z objektu Soubory na objekt Přílohy


Nové vlastní nastavení druhu úložiště souborů

Aby měli správci lepší kontrolu nad volbou druhu úložiště souborů, byla přidán nový ovládací prvek, který se nachází v sadě ovládacích prvků Vlastní nastavení > Nastavení Adobe Sign.

Vlastní objekt definuje tento prvek uživatelského rozhraní Agreement_Document_Storage_Type__c

Platné hodnoty nastavení jsou:

 • {empty} – pokud je hodnota prázdná, výchozí chování prvku je založené na nainstalované verzi balíčku
  • U verze 23.0 a novější je jako výchozí druh úložiště souborů nastaven objekt Soubory
  • U verzí starších než 23.0 je jako výchozí druh úložiště souborů nastaven objekt Přílohy
 • Soubory – Napevno definuje jako druh úložiště souborů služby Adobe Sign objekt Soubory
 • Přílohy – Napevno definuje jako druh úložiště souborů služby Adobe Sign objekt Přílohy
Nastavení typu dokumentu


Nastavení analytiky

Volitelné nastavení Analytika bylo do služby Adobe Sign přidáno za účelem sběru dat o používání, které poslouží k vylepšování produktu. Data se používají pouze k vývojářským, ne marketingovým účelům.

Toto nastavení otevřete v kartě Správce Adobe Sign kliknutím na odkaz Nastavení analytiky, který se nachází na pravé liště:

Nastavení analytiky

Pro většinu nových zákazníků je nastavení analytiky při instalaci automaticky nastaveno jako povolené

 • Zákazníci v Kanadě a Evropské unii, kteří si tuto službu instalují nově, mají analytiku ve výchozím nastavení zakázanou
 • Zákazníci, kteří provádějí upgrade, mají tuto funkci ve výchozím nastavení zakázanou stejně jako doposud. Správci mohou kdykoli tuto funkci povolit v kartě Správce služby Adobe Sign

Pokud je analytika povolená, do vašeho seznamu Důvěryhodné servery CSP je automaticky přidán záznam adresy serveru adobe.io:

Seznam Důvěryhodné servery CSP včetně přidané adresy Adobe.io

Jakmile nastavení analytiky zakážete, dojde k automatickému odebrání záznamu adresy adobe.io ze seznamu Důvěryhodné servery CSP


Vyřešené problémy

Číslo problému Popis opraveného problému
15687 Opraven problém, kvůli němuž bylo možné šablonu knihovny, která byla odebrána ze stránky správy aplikace Adobe Sign, stále používat jako šablonu ve službě Salesforce
18890 Opraveny nesrovnalosti v názvu stavů Zrušených dohod
20380 Opravena formátovací chyba dat
20420 Vylepšeno umístění menu u panelu sady nástrojů, které se otvíralo mimo plochu
20436 Opraven problém kvůli němuž se odkazy připojené k dohodám nezobrazovaly po najetí kurzorem jako klikací odkazy
20631 Opraven problém, kvůli němuž se obrázky přiložené k dohodě otevíraly na nové kartě prohlížeče místo toho, aby došlo ke stažení
20638 Vylepšeno pole na uvedení důvodu zrušení – nyní pojme více než 255 znaků
20678 Opraven problém, kvůli němuž se vlastní téma služby Salesforce nezobrazovalo v kartách Adobe Sign
20972/21359 Opraven problém, kvůli němuž nebyly přístupné šablony knihovny Adobe Sign, jakmile vypršel přístupový token
21126 Opraven problém, kvůli němuž možnost zadat druh příjemce e-mailové zprávy nezmizela, ačkoli byla odebrána v rámci vlastního nastavení
21426 Opraven problém, který místy způsoboval zamezení přístupu k šablonám knihovny Adobe Sign u uživatelů, kteří mají velkou knihovnu (přes 1 000 položek)
21512 Vylepšena správa přípon souboru v názvu dohody

Poznámka:

Balíček služby Adobe Sign pro Salesforce je k dispozici pro dvě hlavní verze vydané před aktuální hlavní verzí.

 • Aktuální verze je 23.0
 • Podpora je dostupná pro verzi 21 a vyšší

Zákazníci, kteří mají nainstalovány nepodporované verze, jsou vystaveni vyššímu bezpečnostnímu riziku a důrazně jim doporučujeme provést upgrade na nový balíček, aby si zajistili pokračování podpory.

Máte-li nějaké otázky nebo potřebujete pomoci s upgradem své organizace, kontaktujte svého manažera pro úspěch zákazníků.


Předchozí vydání

Šablony dohod služby Salesforce mají nyní možnost připojit se k vlastním pracovním postupům služby Adobe Sign, což vám umožní mapovat složité podpisové procesy ve službě Adobe Sign a poté tuto strukturu importovat do šablony služby Salesforce:

Pracovní postupy v šablonách Salesforce

Vyřešené problémy

Služba Adobe Sign pro Salesforce 21.5.11 je vyžadované instalační místo pro organizace, které chtějí nadále používat službu Adobe Sign v nových rámcích zabezpečení, které používají služby Salesforce a Adobe Sign (tj. upgradovaná rozhraní API).

Balíček 21.5.11 ruší odkazy na dvě stránky (MyEchoSign.page a AboutEchoSign.page) a připravuje tak cestu pro jejich následné odstranění.

V tomto balíčku nejsou provedeny žádné další změny funkcí nebo uživatelských funkcí, avšak byly vyřešeny některé problémy:


Vyřešené problémy

Číslo problému Popis opraveného problému
19681 Vylepšen balíček pro odebrání požadavků služby Chatter, které blokovaly instalace, pokud byla služba Chatter zakázána
20013 Opraven problém, kdy nefungovaly aktualizace stavu dohod, které využívaly ověřování službou Adobe Sign jako metodu ověřování
20045 Opraven problém, kdy vlastní nastavení konfigurace uživatelského rozhraní aplikace Lightning fungovalo pouze pro správce systému


Podpora „souborů“ služby Salesforce jako objektů úložiště ve funkci Mapování souboru

Verze Adobe Sign pro Salesforce v21, vydaná v zimě 2019, aktualizuje tři klíčové prvky balíčku pro nová nasazení a současně zachovává zpětnou kompatibilitu pro stávající zákazníky:

Byla provedena další přizpůsobení tak, aby se zvýšila míra shody prostředí služby Salesforce s webovým prostředím.  Za tímto účelem

Do mapování úložiště souborů v postupu Mapování dat bylo přidáno nové zaškrtávací pole, které výslovně vynutí uložení ve formě přílohy.

Pokud tato možnost není vybrána, obsah se uloží jako soubor.

add_file_mappingv21

Byl vylepšen proces aktualizace dohody

Ve verzi 21 se změnil proces aktualizace dohod ve službě Salesforce. Místo odeslání aktualizací do služby Salesforce služba Adobe Sign upozorní službu Salesforce, že jsou k dispozici aktualizace a služba Salesforce si je následně načte. Vyřeší se tím problémy, ke kterým docházelo v případě, že služba Salesforce byla offline v okamžiku odeslání aktualizace službou Adobe Sign.

Dohody se navíc nyní aktualizují asynchronně, zatímco všechny předchozí verze byly synchronní.


Nová část okna Vlastní nastavení: Nastavení aktualizace dohod ve službě Adobe Sign

custom_settings_-agreementupdatesettings

Za účelem podpory nového procesu aktualizace byla do okna Vlastní nastavení ve službě Salesforce přidána nová část: Nastavení aktualizace dohod ve službě Adobe Sign

Do této kategorie bylo přemístěno pět nastavení, která se dříve nacházela v části Nastavení Adobe Sign:

Nastavení Adobe Sign

Nastavení aktualizace dohod ve službě Adobe Sign

Přidat PDF auditu do seznamu příloh

Přidat zprávu auditu

Přidat odkaz na podepsaná PDF nabízených dohod

Přidat URL podepsaného PDF

Přidat podepsané PDF nabízených dohod

Přidat podepsané PDF

Přidat podepsaná PDF jako jednotlivé přílohy

Přidat podepsaná PDF jako jednotlivé přílohy

Přidat podpůrné soubory do seznamu příloh

Přidat podpůrné soubory

 

Byla přidána tři nová nastavení:

 • Zobrazit obrázky – Pokud je tato možnost povolená, budou se na stránce dohody zobrazovat obrázky dokumentu PDF dohody
 • Aktualizovat události dohody – Pokud je tato možnost povolená, bude služba Salesforce na základě upozornění ze služby Adobe Sign aktualizovat události pro dohody
 • Aktualizovat stav dohody – Pokud je tato možnost povolená, bude služba Salesforce na základě upozornění ze služby Adobe Sign aktivně aktualizovat stavy dohod

Ruční aktualizace dohody nyní aktualizuje všechny prvky dohody (příjemce, události, obrázky apod.) a nikoliv pouze stav.

starý snímek


Byla přejmenována část Vlastní nastavení: Možnost Nastavení mapování odesílání služby Adobe Sign je nyní označena jako Nastavení příjemce dohod ve službě Adobe Sign

Část Nastavení mapování odesílání byla přepracována tak, aby se vztahovala na všechny dohody. Část Vlastní nastavení, ve které byla tato nastavení obsažena, byla přejmenována, aby lépe odrážela skutečnost, že se tato nastavení vztahují na příjemce všech dohod, nikoli pouze odesílaných dohod.

Dále bylo přidáno pět nových nastavení, která rozšiřují možnosti aktualizace příjemců souvisejících s dohodami:

 • Vytvořit chybějící příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení vytvoříte chybějící příjemce
  • Noví příjemci jsou vytvořeni v případě pracovního postupu Mapování odesílání dohod, Nahradit podepisujícího, nebo Delegovat podepisujícího
 • Povolit sady spoluúčasti – Povolením tohoto nastavení vytvoříte a aktualizujete Sady spoluúčasti
 • Aktualizovat delegované příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení označíte příjemce jako Delegované, pokud jsou delegováni podepisující osobou nebo odesílatelem
  • Tito příjemci nejsou vidět na stránce Zobrazení dohody
 • Aktualizovat příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení aktualizujete stávající atributy příjemce, jako je Stav
 • Aktualizovat nahrazené příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení označíte příjemce jako Nahrazené, pokud jsou nahrazeni odesílatelem ze stránky Správa
  • Tito příjemci nejsou vidět na stránce Zobrazení dohody
adobe_sign_agreementrecipientsettings


Byla vylepšena ruční aktualizace

Byl vylepšen proces ruční aktualizace tak, aby se aktualizovala celá sada objektů dohod, včetně všech odkazů, obrázků, událostí, stavu a mapování dat.

update_agreementv21


Byly aktualizovány popisy událostí

Popisy událostí dohod byly aktualizovány a byly zde provedeny tři změny:

 • Místo názvu dohody se používá obecný výraz „dokument“
 • Za hodnotu názvu se vkládá e-mailová adresa uživatele
 • Součástí je i IP adresa
agreement_events


Nový způsob ověřování: Průkaz totožnosti

Do části Nastavení Adobe Sign byl jako vlastní možnost přidán postup ověření průkazu totožnosti.

Průkaz totožnosti je prémiový způsob ověření identity, který musí před nasazením povolit manažer pro úspěch zákazníků.

govt_id_selectionv21


Podpora přetažení u přidávání souborů
(pouze rozvržení Lightning)

Prostředí Lightning nyní umožňuje přidávat dokumenty do nových dohod přetažením z místního systému do oblasti Soubory.

Dokumenty přidané přetažením se odešlou do osobní složky Soubory ve službě Salesforce.


Nový formát šablony dohody

Rozhraní šablony dohody bylo aktualizováno tak, aby se zvýšila přehlednost obsahu šablony na pěti kartách.

drag_and_drop_v21
template_requirements


Funkce Simple Sign

Simple Sign je jednoduchá integrovaná komponenta, která umožňuje uživatelům komunitního portálu podepisovat samoobslužné dohody. Přidejte tuto komponentu do libovolného portálu Salesforce Community Cloud (zákazník, partner, zaměstnanec atd.) nebo tuto komponentu vložte do jiných komponent Lightning.


Adobe Sign pro Salesforce CPQ:
Tlačítko „Vytvořit Adobe Sign“

Komponenta Adobe Sign CPQ byla vylepšena tak, aby se zjednodušil postup přiložení dokumentu PDF nabídky k dohodě jediným kliknutím tlačítka Vytvořit Adobe Sign nebo tlačítka v komponentě LEX.

V komponentě LX klikněte na tlačítko Vytvořit

Vyřešené problémy

Přehled

Vydání Léto 2018 Salesforce (verze 20) rozšiřuje funkce v prostředí Lightning a aktivuje několik nových žádaných funkcí, o které uživatelé často žádali.

Poznámka:

Ve verzi 20 aplikace Adobe Sign pro Salesforce jsme rozšířili provázání s prostředím Lightning a optimalizovali celkový výkon.

Součástí optimalizace je přesun seznamu dohod do komponentu prostředí Lightning. Předcházející verze používaly stránku Visualforce s vloženým komponentem Lightning Out.  Výsledkem přesunu je, že při otevření nové dohody ze seznamu souvisejících u standardního projektu (Kontakt, Příležitost, Účet, Smlouva atd.)  nedojde k automatickému přiřazení dohody objektu. Důvodem je, že Salesforce nepodporuje předávání parametru „Ikid“ přímo do komponentu prostředí Lightning.

Toto omezení lze zaznamenat jen v případě, že se používají rozvržení stránky prostředí Lightning. Používání pokročilého rozvržení stránky tuto funkci stále podporuje.

Změna rozvržení stránky je popsána zde.

 

Podpora vytváření procesů systému Salesforce

Na podporu vytváření procesů systému Salesforce byly přidány akce. 

Správci mohou vytvářet procesy, které povedou ke spuštění vytváření dohody ze šablony, stejně jako akce pro odeslání, připomenutí, aktualizaci, zrušení a smazání.

process_builder

 

Rozšíření rolí pro příjemce

Přidány byly tři nové role spolu s rolí delegující osoby pro každou z nich.  Nyní můžete vytvářet toky podpisů, které zahrnují příjemce, osobu vyplňující formulář a certifikované příjemce jako typy účastníků.

expanded_recipients

 

Vylepšená podpora zabezpečeného prostoru (sandboxu)

Od 16. 3. 2019 systém Salesforce automaticky spustí kritickou aktualizaci, která z adresy URL odebere identifikaci oddílu.

Před verzí 20 se adresa URL používala k analýze informací oddílu a zajišťovala aplikaci Adobe Sign informace o povaze instance SFDC, která se pokoušela o komunikaci (provozní prostředí nebo zabezpečený prostor).

Po 16. 3. 2019 budou zákazníci s verzí 19 nebo starší muset kontaktovat podporu s žádostí o označení jejich zabezpečeného prostředí, aby se proces OAuth mohl připojit.

Zákazníci s verzí 20 nebo novější budou moct jednoduše procházet proces OAuth bez nutnosti obracet se na podporu aplikace Adobe Sign.

remove_instance_fromurl

 

Příjemci související s každou událostí, kterou spustí

Objekt Událost dohody se nyní vztahuje k událostem s příjemci, kteří událost spustili. To umožňuje podrobně pochopit proces podpisu krok za krokem tak, jak souvisí s příjemci.

agreement_events-recipient

 

Přidáno pole adresy IP příjemce

K objektu Událost dohody bylo přidáno nové pole: Adresa IP jednajícího uživatele

Toto nové pole importuje adresu IP jakékoli události zaznamenané v souvislosti s dohodou a propojí ho s uživatelem, který událost spustil.

Lze generovat zprávy a zobrazit informace o adrese IP

agreement_event_-ipaddress

 

Získání a aktualizace zastaralých klíčů dokumentů

Účty, které stále používají aplikaci Adobe Sign pro Salesforce verze 13 nebo starší, lze nyní upgradovat na moderní verzi balíčku a aktualizovat odpovídající klíče dokumentů pro stávající dohody.

fetch_missing_documentkeys

 

v20.8 (přírůstková oprava)

Názvy polí rozhraní API přidány do seznamu výběru pro mapování dat/sloučení

Bylo přidáno nové nastavení, které ukazuje název rozhraní API v poli při definici mapování dat nebo sloučení.

api_name_in_mapping

Jak funkci zapnout:

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
  • Načte se stránka Vlastní nastavení
 2. Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign
  • Načte se stránka Nastavení Adobe Sign
3_adobe_sign_settings

3. Klikněte na tlačítko Správa

4_adobe_sign_settingmanage

 4. Klikněte na možnost Nové (nebo Upravit, pokud jste již nastavení konfigurovali v minulosti)

• Načte se stránka Nastavení Adobe Sign

5_adobe_sign_settings-edit

5. Použijte funkci Hledání (Cmd/Ctrl + F) k vyhledání možnosti Zobrazit název souboru rozhraní API

show_fields_api_name

6. Klikněte na možnost Uložit

 

Vyřešené problémy

Číslo problému Popis opraveného problému
14931 Chybová zpráva při odesílání dohody se „základním“ rozvržením stránky
15012 Na stránce Pokročilé VF aplikace EchoSign se příjemce nevyplní automaticky
14578 Mapování souboru se nezdaří, pokud mapování dat nemá položku k mapování do dalšího objektu
13169 Chyba automatického zřizování
12457 Příjemce nezůstane zachován, pokud se pořadí příjemců změní
14541 Zobrazení chybového hlášení, pokud je definováno více než 11 příjemců

 

v20.9 (bezpečnostní oprava)

Zákazníci, kteří upgradují a mají nakonfigurované velké soubory nebo odesílání dohod, by si před instalací nového balíčku měli proces aktualizace pečlivě projít:

Proces upgradu u služby velkých souborů

Proces upgradu u odesílání dohod

 

Zpětné volání uživatele místo profilu zpětného volání webu

Kvůli obavám o zabezpečení v souvislosti s udělováním širokého přístupu k zpětnému volání webu pro Salesforce se ve verzi 20.9 zavádí nový proces ověření založený na uživateli, který pomáhá zajišťovat větší kontrolu nad přístupem k objektům dohody.

Weby zpětného volání se tradičně používají u zákazníků, kteří mají povolenou službu velkých souborů a odesílání dohod. Všem zákazníkům, kteří mají povolenou jednu či obě z těchto funkcí, důrazně doporučujeme, aby upgradovali na verzi 20.9, povolili novou funkci Uživatel zpětného volání a odebrali všechna oprávnění uživatele webu.

Zpětné volání uživatele se povoluje prostřednictvím nového ovládacího prvku na stránce správy aplikace Adobe Sign, hned pod odkazem k účtu Adobe.

calback_user_on_adminpage

 

v20.11 (přírůstková oprava)

Problém 621/14678 překonává předchozí omezení prostředí Lightning, které zamezovalo automatickému vztahu mezi dohodou a příslušným objektem SFDC, který dohodu vytvořil.

 

Vyřešené problémy

Číslo problému Popis opraveného problému
621/14678 Vylepšené použití prostředí Lightning v otázce automatického párování dohody s příslušným objektem SFDC
15441 Vylepšená možnost zadávání dotazů na zašifrovaná pole ve službě Salesforce týkající se vyhledávacích polí
15686 Opraven problém s prohlížečem Edge týkající se získávání adresy URL pro podpis na stránce Dohoda za použití hostovaného podepisování

Vydání Zima 2018 Salesforce (verze 19) rozšiřuje funkce v prostředí Lightning a aktivuje několik nových žádaných funkcí, o které si uživatelé často říkali.

 

Dávkové akce ze stránek Lightning

Možnost dávkových akcí Vytvořit, Odeslat, Připomenout, Zrušit, Odstranit a Aktualizovat dohody je nyní k dispozici v rozhraní Lightning, s vylepšeným procesem, který shrnuje prováděné akce ještě před jejich finálním provedením.

19-1_-_batch_enabledinlightning

 

Nové sady oprávnění pro rychlejší zmocnění uživatelů

Správci, kteří instalují aplikaci Adobe Sign pro Salesforce, ale nemohou si zvolit možnost „Všichni uživatelé“, museli ručně provádět náročné postupy, pokud chtěli zajistit přístupnost objektů a polí jednotlivým uživatelům.

To už ale neplatí!  Díky přidání tří nových sad oprávnění mohou správci rychle aplikovat všechna oprávnění na jednotlivé uživatele, aniž by museli pro každý objekt procházet každé pole.

Mezi tři nové možnosti patří:

 • Uživatel Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro odesílatele z aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje omezený přístup k požadovaným komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám.
 • Správce Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro správce aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje úplný přístup ke všem komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám.
 • Uživatel integrace Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro uživatele integrace aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje všechna oprávnění správce i přístup ke všem datům organizace.
19-2_-_permissionsets

 

Špičkový pracovní postup psaného podpisu

Získejte pro psané podpisy přesnost a kontrolovatelnost elektronického podepisování. Umožněte podepisujícím vyplňovat, tisknout, podepisovat, skenovat a vracet dokumenty bez použití faxu. Veškeré záznamy a správa probíhají elektronicky, takže získáte čitelný text a k tomu údaje o ověření podepisujícího v protokolu auditu.

Pracovní postup psaného podpisu nahrazuje zastaralý proces faxování a zaručuje mnohem konzistentnější a profesionálnější výsledek.  Další podrobnosti najdete zde.

19-3_-_written_signatureflow

 

E-mailové komponenty pro Outlook a Gmail

E-mailová komponenta Adobe Sign pro Salesforce funguje ve spojení s webovou aplikací Microsoft Outlook (OWA) a aplikacemi Outlook 2016, Outlook pro Mac 2016 a Outlook 2013. Stejný balíček komponenty funguje také pro integraci se službou Gmail for Work.

E-mailová komponenta je samostatná instalace, jejíž instalace a konfigurace zabere jen několik minut.

Podrobnosti o instalaci se dozvíte zde.

19-4_-_email_component

 

Vylepšená zalamovatelná stránka Odeslat pro více velikostí obrazovky

Se zařízeními s menší obrazovkou se při provádění běžných obchodních akcí setkáváme stále běžněji, přičemž posouvání zleva doprava, když se snažíte o efektivní práci, je velmi nepříjemné. Na pomoc těmto uživatelům, kteří milují svoje tablety, byla stránka Odeslat přepracována, aby byla zalamovatelná do mnohem širšího rozsahu šíře displeje, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti.

19-5_-_reflowablesendpage

 

Komponenta integrace pro Salesforce CPQ

Urychlete doručování nabídek CPQ přímo ze služby Salesforce do emailové schránky zákazníků, navíc připravených k podpisu díky komponentě konektoru CPQ aplikace Adobe Sign.

19-6_-_cpq_send_button

 

Podpora portálu Salesforce Community Cloud Portal (podepsaného sám sebou)

Komunitní portály nyní mohou zahrnovat komponentu Adobe Sign, jež poskytuje dohody připravené k podpisu uživateli portálu.

Správci služby Salesforce mají v případě potřeby možnost publikovat dohody, stanovovat termíny a definovat cyklus obnovení.

Uživatelé mají přístup na web komunity, mohou generovat nové dohody a přímo na portálu ji podepisovat.

19-7_-_communityportal

 

Verze 19.4 – vydaná v lednu 2018

Aktualizujte starší klíče dokumentů, pokud upgradujete z verze starší než verze 14 

Pokud upgradujete na aktuální vydání aplikace Adobe Sign pro Salesforce z verze nižší než verze 14, uživatelé nemusí být schopni provádět akce, jako je odstranění, zrušení, zobrazení, připomenutí nebo aktualizace u existujících dohod, které byly odeslány ostatními uživateli před upgradem. 

Při provedení některé z těchto akcí se mohou uživatelé setkat s hláškou podobnou následující:

„INVALID_DOCUMENT_KEY“ nebo „Vyskytla se vnitřní chyba serveru.“

To je způsobeno zastaralým stylem klíče dokumentu, který byl použit ve verzích aplikace před verzí 14.

Je vyžadována jednorázová migrace těchto zastaralých klíčů. Za tímto účelem postupujte následovně:

Po dokončení postupu instalace budou na stránce Správce Adobe Sign dostupné tyto odkazy:

 • Získat chybějící klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz proběhne hromadná akce získání chybějících klíčů dokumentů pro stávající dohody
 • Aktualizovat zastaralé klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz se odstraní stávající zastaralé klíče dokumentů a získají nové klíče dokumentů pro všechny existující dohody v organizaci. 

Pokud existují nějaké dohody, které nemají přidružené klíče dokumentů, získají se klíče dokumentů i pro ně

Jakmile mají dohody nové klíče dokumentů, uživatelé mohou se dohodami provádět všechny činnosti pro existující dohody odeslané ostatními uživateli.

Poznámka:

Odkazy Získat chybějící klíče dokumentů Aktualizovat zastaralé klíče dokumentů jsou zobrazeny, pouze když správce upgraduje z verze nižší než verze 14 na verzi 19.4.

Pokud správce aktualizuje balíček mezi verzí 14 a 19.2, odkazy jsou standardně skryty. V takovém případě se může správce obrátit na podporu Adobe Sign ohledně ručního zpřístupnění těchto odkazů. 

Tato akce vyžaduje, abyste přidělili přístup pro přihlášení k podpoře Adobe Sign.


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

8014 Zlepšena funkce nástroje Conga ohledně akcí zrušení a připomenutí
8979 Odstraněn problém, který vedl k chybě „Překročen maximální limit velikosti zobrazení stavu“
9709 Opraven problém, kde u AgreementEventType chybí typ události WRITTEN_SIGNED
9832
Odstraněna chyba Oprávnění zamítnuto uživatelů platformy Salesforce
9927 Opraven problém, kdy docházelo k přikládání souborů k dohodám bez přípony souboru

9934

Zlepšeno zacházení s poli se zeměpisnými údaji
10367 Poskytnuto řešení docKey pro zákazníky, kteří aktualizují z verze balíčků 13 a starších

 

Verze 19.5 – vydaná v únoru 2018

Byla přidána lokalizace pro norštinu.

Poznámka:

Pokud používáte norskou lokalizaci a aktualizovali jste aplikaci Adobe Sign pro Salesforce na verzi 19.0–19.4, bude třeba provést aktualizaci překladových tabulek verze 19.5 ručně.

 

Při upgradu z verzí 19.0–19.4 na verzi 19.5

Povolte překlady (Pokud už používáte lokalizovanou verzi systému Salesforce, tyto kroky budou provedené)

 • Přihlaste se do systému Salesforce jako správce
 • Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Překlad > Přeložit
 • Klikněte na možnost Povolit

 

Povolte norštinu jako jazykovou možnost

 • Přihlaste se do systému Salesforce jako správce
 • Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Překlad > Nastavení Překladu
 • V rozbalovacím seznamu Jazyk zvolte položku Norština
 • Klikněte na tlačítko Uložit
select_language

Aktualizace překladů

 • Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Překlad > Přeložit
  • Pro položku Jazyk vyberte možnost Norština
  • Pro položku Nastavení komponentů vyberte možnost Hodnota rozbalovacího seznamu
  • Pro položku Objekt vyberte možnost Dohoda

 

 • V tabulce Hlavní rozbalovací seznam rozbalte složku Stav dohody
 • Dvojitým kliknutím na prostor sloupce vedle stavu v angličtině otevřete textové pole, kam lze zadat překlad. Zadejte hodnoty podle níže uvedené tabulky:      

Štítek hodnoty hlavního rozbalovacího seznamu

Překlad hodnoty štítku rozbalovacího seznamu

Schválené    

Godkjent

Zrušeno/Odmítnuto                

Avbrutt / avslått

Vytvořeno

Opprettet

Návrh

Kladd

S ukončenou platností

Utgått

Zasláno ke schválení                        

Ute til godkjenning

Odesláno k podpisu                        

Ute til signering

Před odesláním                                        

Før sending

Probíhá odesílání                        

Sending pågår

Podepsáno      

Signert

Čekání na druhé schválení   

Venter på kontragodkjenning

Čekání na druhého podepisujícího        

Venter på kontrasignatur

edit_the_translationtables

 

o   Klikněte na tlačítko Uložit

 

 • V tabulce Hlavní rozbalovací seznam rozbalte složku Jazyk a zadejte níže uvedené hodnoty:

Štítek hodnoty hlavního rozbalovacího seznamu

Překlad hodnoty štítku rozbalovacího seznamu

Čínština (pevninská Čína)

Kinesisk (Kina)

Čínština (oblast Tchaj-wanu)

Kinesisk (oblast Tchaj-wanu)

Čeština (Česká republika)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Dánština (Dánsko)

Dansk (Danmark)

Nizozemština (Nizozemsko)

Nederlandsk (Nederland)

Angličtina (Velká Británie)

Engelsk (Storbritannia)

Angličtina (Spojené státy)

Engelsk (USA)

Finština (Finsko)

Finsk (Finland)

Francouzština (Francie)

Fransk (Frankrike)

Němčina (Německo)

Tysk (Tyskland)

Islandština (Island)

Islandsk (Island)

Indonézština (Indonésie)

Indonesisk (Indonesia)

Italština (Itálie)

Italiensk (Italia)

Japonština (Japonsko)

Japansk (Japan)

Korejština (Jižní Korea)

Koreansk (Sør-Korea)

Malajština (Malajsie)

Malayisk (Malaysia)

Norština (Norsko)

Norsk (Norge)

Polština (Polsko)

Polsk (Polen)

Portugalština (Brazílie)

Portugisisk (Brasil)

Portugalština (Portugalsko)

Portugisisk (Portugal)

Ruština (Rusko)

Russisk (Russland)

Španělština (Španělsko)

Spansk (Spania)

Švédština (Švédsko)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turečtina (Turecko)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamština (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

edit_languages

o   Klikněte na tlačítko Uložit

 

 • Změňte rozbalovací seznam Objekt na hodnotu Položka mapování pole formuláře
 • Rozbalte složku Typ zdroje
 • V tabulce Hlavní rozbalovací seznam rozbalte složku Jazyk a zadejte níže uvedené hodnoty:

Štítek hodnoty hlavního rozbalovacího seznamu

Překlad hodnoty štítku rozbalovacího seznamu

Konstanta Konstant
Pole objektu Salesforce Salesforce-objektfelt

 

edit_source_type

 

o   Klikněte na tlačítko Uložit

 

 


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

6227 Byla opravena nesprávná ikona schvalující osoby při nahrazování příjemce v některých pracovních postupech
6816 Byl vyřešen problém, kdy při nahrazování podepisujícího pomocí stránky Pokročilé VF aplikace EchoSign docházelo k zobrazení chyby null 404
6956 Byl vyřešen problém s importem nadměrného počtu polí, kdy docházelo k zobrazení chyby Překročen maximální limit velikosti zobrazení stavu
10426 Byla opravena chyba, v důsledku které objekt zájemce požadoval, aby měla všechna pole explicitně udělený přístup pro povolení mapování dat
10676 Byl vylepšen vzorec pro datum tak, aby se uživateli vždy zobrazoval posun místního časového pásma
10979 Byl opraven problém, při kterém karta Správa dohody požadovala přístup k nastavení zobrazení v části Oprávnění systému