Níže jsou uvedeny poznámky k vydání aplikace Adobe Sign pro Salesforce, přičemž ty aktuální jsou nahoře a starší zobrazíte při procházení stránkou směrem dolů.

Pozor:

Důrazně doporučujeme, abyste nejprve nainstalovali nebo aktualizovali zabezpečené prostředí a ověřili, že všechny aspekty aplikace fungují podle očekávání a nekolidují s žádnými jinými úpravami, nastaveními nebo aplikacemi.


Adobe Sign pro Salesforce v21.5.4

Služba Adobe Sign pro Salesforce 21.5.4 je vyžadované instalační místo pro organizace, které chtějí nadále používat službu Adobe Sign v nových rámcích zabezpečení, které používají služby Salesforce a Adobe Sign (tj. upgradovaná rozhraní API).

Balíček 21.5.4 ruší odkazy na některé objekty a připravuje tak cestu pro jejich konečné odstranění.

V tomto balíčku nejsou provedeny žádné další změny funkcí nebo uživatelských funkcí.


Adobe Sign pro Salesforce v21.0

Verze Adobe Sign pro Salesforce v21, vydaná v zimě 2019, aktualizuje tři klíčové prvky balíčku pro nová nasazení a současně zachovává zpětnou kompatibilitu pro stávající zákazníky:

Byla provedena další přizpůsobení tak, aby se zvýšila míra shody prostředí služby Salesforce s webovým prostředím.  Za tímto účelem


Podpora „souborů“ služby Salesforce jako objektů úložiště ve funkci Mapování souboru

Do mapování úložiště souborů v postupu Mapování dat bylo přidáno nové zaškrtávací pole, které výslovně vynutí uložení ve formě přílohy.

Pokud tato možnost není vybrána, obsah se uloží jako soubor.

add_file_mappingv21


Byl vylepšen proces aktualizace dohody

Ve verzi 21 se změnil proces aktualizace dohod ve službě Salesforce. Místo odeslání aktualizací do služby Salesforce služba Adobe Sign upozorní službu Salesforce, že jsou k dispozici aktualizace a služba Salesforce si je následně načte. Vyřeší se tím problémy, ke kterým docházelo v případě, že služba Salesforce byla offline v okamžiku odeslání aktualizace službou Adobe Sign.

Dohody se navíc nyní aktualizují asynchronně, zatímco všechny předchozí verze byly synchronní.

custom_settings_-agreementupdatesettings


Nová část okna Vlastní nastavení: Nastavení aktualizace dohod ve službě Adobe Sign

Za účelem podpory nového procesu aktualizace byla do okna Vlastní nastavení ve službě Salesforce přidána nová část: Nastavení aktualizace dohod ve službě Adobe Sign

Do této kategorie bylo přemístěno pět nastavení, která se dříve nacházela v části Nastavení Adobe Sign:

Nastavení Adobe Sign

Nastavení aktualizace dohod ve službě Adobe Sign

Přidat PDF auditu do seznamu příloh

Přidat zprávu auditu

Přidat odkaz na podepsaná PDF nabízených dohod

Přidat URL podepsaného PDF

Přidat podepsané PDF nabízených dohod

Přidat podepsané PDF

Přidat podepsaná PDF jako jednotlivé přílohy

Přidat podepsaná PDF jako jednotlivé přílohy

Přidat podpůrné soubory do seznamu příloh

Přidat podpůrné soubory

 

Byla přidána tři nová nastavení:

 • Zobrazit obrázky – Pokud je tato možnost povolená, budou se na stránce dohody zobrazovat obrázky dokumentu PDF dohody
 • Aktualizovat události dohody – Pokud je tato možnost povolená, bude služba Salesforce na základě upozornění ze služby Adobe Sign aktualizovat události pro dohody
 • Aktualizovat stav dohody – Pokud je tato možnost povolená, bude služba Salesforce na základě upozornění ze služby Adobe Sign aktivně aktualizovat stavy dohod

Ruční aktualizace dohody nyní aktualizuje všechny prvky dohody (příjemce, události, obrázky apod.) a nikoliv pouze stav.

adobe_sign_agreementupdatesettings


Byla přejmenována část Vlastní nastavení: Možnost Nastavení mapování odesílání služby Adobe Sign je nyní označena jako Nastavení příjemce dohod ve službě Adobe Sign

Část Nastavení mapování odesílání byla přepracována tak, aby se vztahovala na všechny dohody. Část Vlastní nastavení, ve které byla tato nastavení obsažena, byla přejmenována, aby lépe odrážela skutečnost, že se tato nastavení vztahují na příjemce všech dohod, nikoli pouze odesílaných dohod.

Dále bylo přidáno pět nových nastavení, která rozšiřují možnosti aktualizace příjemců souvisejících s dohodami:

 • Vytvořit chybějící příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení vytvoříte chybějící příjemce
  • Noví příjemci jsou vytvořeni v případě pracovního postupu Mapování odesílání dohod, Nahradit autora podpisu, nebo Delegovat autora podpisu
 • Povolit sady spoluúčasti – Povolením tohoto nastavení vytvoříte a aktualizujete Sady spoluúčasti
 • Aktualizovat delegované příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení označíte příjemce jako Delegované, pokud jsou delegováni podepisující osobou nebo odesílatelem
  • Tito příjemci nejsou vidět na stránce Zobrazení dohody
 • Aktualizovat příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení aktualizujete stávající atributy příjemce, jako je Stav
 • Aktualizovat nahrazené příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení označíte příjemce jako Nahrazené, pokud jsou nahrazeni odesílatelem ze stránky Správa
  • Tito příjemci nejsou vidět na stránce Zobrazení dohody
adobe_sign_agreementrecipientsettings


Byla vylepšena ruční aktualizace

Byl vylepšen proces ruční aktualizace tak, aby se aktualizovala celá sada objektů dohod, včetně všech odkazů, obrázků, událostí, stavu a mapování dat.

update_agreementv21


Byly aktualizovány popisy událostí

Popisy událostí dohod byly aktualizovány a byly zde provedeny tři změny:

 • Místo názvu dohody se používá obecný výraz „dokument“
 • Za hodnotu názvu se vkládá e-mailová adresa uživatele
 • Součástí je i IP adresa
agreement_events


Nový způsob ověřování: Průkaz totožnosti

Do části Nastavení Adobe Sign byl jako vlastní volba přidán postup ověření průkazu totožnosti.

Průkaz totožnosti je prémiový způsob ověření identity, který musí před nasazením povolit manažer pro úspěch zákazníků.

govt_id_selectionv21


Podpora přetažení u přidávání souborů
(pouze rozvržení Lightning)

Prostředí Lightning nyní umožňuje přidávat dokumenty do nových dohod přetažením z místního systému do oblasti Soubory.

Dokumenty přidané přetažením se odešlou do osobní složky Soubory ve službě Salesforce.

drag_and_drop_v21


Nový formát šablony dohody

Rozhraní šablony dohody bylo aktualizováno tak, aby se zvýšila přehlednost obsahu šablony na pěti kartách.

template_requirements


Funkce Simple Sign

Simple Sign je jednoduchá integrovaná komponenta, která umožňuje uživatelům komunitního portálu podepisovat samoobslužné dohody. Přidejte tuto komponentu do libovolného portálu Salesforce Community Cloud (zákazník, partner, zaměstnanec atd.) nebo tuto komponentu vložte do jiných komponent Lightning.


Adobe Sign pro Salesforce CPQ:
Tlačítko „Vytvořit Adobe Sign“

Komponenta Adobe Sign CPQ byla vylepšena tak, aby se zjednodušil postup připojení dokumentu PDF nabídky k dohodě jediným kliknutím tlačítka Vytvořit Adobe Sign nebo tlačítka v komponentě LEX.

V komponentě LX klikněte na tlačítko Vytvořit


Předchozí vydání

Poznámka:

Podpora integrace Adobe Sign for Salesforce verze 18 skončila 1. března 2019

Pokud používáte verzi 18.x nebo starší, upgradujte na nový balíček, abyste si zajistili pokračování podpory.

Přehled

Vydání Léto 2018 Salesforce (verze 20) rozšiřuje funkce v prostředí Lightning a aktivuje několik nových žádaných funkcí, o které uživatelé často žádali.

Poznámka:

Ve verzi 20 aplikace Adobe Sign pro Salesforce jsme rozšířili provázání s prostředím Lightning a optimalizovali celkový výkon.

Součástí optimalizace je přesun seznamu dohod do komponentu prostředí Lightning. Předcházející verze používaly stránku Visualforce s vloženým komponentem Lightning Out.  Výsledkem přesunu je, že při otevření nové dohody ze seznamu souvisejících u standardního projektu (Kontakt, Příležitost, Účet, Smlouva atd.)  nedojde k automatickému přiřazení dohody objektu. Důvodem je, že Salesforce nepodporuje předávání parametru „Ikid“ přímo do komponentu prostředí Lightning.

Toto omezení lze zaznamenat jen v případě, že se používají rozvržení stránky prostředí Lightning. Používání pokročilého rozvržení stránky tuto funkci stále podporuje.

Změna rozvržení stránky je popsána zde.

 

Podpora vytváření procesů systému Salesforce

Na podporu vytváření procesů systému Salesforce byly přidány akce. 

Správci mohou vytvářet procesy, které povedou ke spuštění vytváření dohody ze šablony, stejně jako akce pro odeslání, připomenutí, aktualizaci, zrušení a smazání.

process_builder

 

Rozšíření rolí pro příjemce

Přidány byly tři nové role spolu s rolí delegující osoby pro každou z nich.  Nyní můžete vytvářet toky podpisů, které zahrnují schvalovatele, osobu vyplňující formulář a certifikované příjemce jako typy účastníků.

expanded_recipients

 

Vylepšená podpora zabezpečeného prostoru (sandboxu)

Od 16. 3. 2019 systém Salesforce automaticky spustí kritickou aktualizaci, která z adresy URL odebere identifikaci oddílu.

Před verzí 20 se adresa URL používala k analýze informací oddílu a zajišťovala aplikaci Adobe Sign informace o povaze instance SFDC, která se pokoušela o komunikaci (provozní prostředí nebo zabezpečený prostor).

Po 16. 3. 2019 budou zákazníci s verzí 19 nebo starší muset kontaktovat podporu s žádostí o označení jejich zabezpečeného prostředí, aby se proces OAuth mohl připojit.

Zákazníci s verzí 20 nebo novější budou moct jednoduše procházet proces OAuth bez nutnosti obracet se na podporu aplikace Adobe Sign.

remove_instance_fromurl

 

Příjemci související s každou událostí, kterou spustí

Objekt Událost dohody se nyní vztahuje k událostem s příjemci, kteří událost spustili. To umožňuje podrobně pochopit proces podpisu krok za krokem tak, jak souvisí s příjemci.

agreement_events-recipient

 

Přidáno pole adresy IP příjemce

K objektu Událost dohody bylo přidáno nové pole: Adresa IP jednajícího uživatele

Toto nové pole importuje adresu IP jakékoli události zaznamenané v souvislosti s dohodou a propojí ho s uživatelem, který událost spustil.

Lze generovat zprávy a zobrazit informace o adrese IP

agreement_event_-ipaddress

 

Získání a aktualizace zastaralých klíčů dokumentů

Účty, které stále používají aplikaci Adobe Sign pro Salesforce verze 13 nebo starší, lze nyní upgradovat na moderní verzi balíčku a aktualizovat odpovídající klíče dokumentů pro stávající dohody.

fetch_missing_documentkeys

 

v20.8 (přírůstková oprava)

Názvy polí rozhraní API přidány do seznamu výběru pro mapování dat/sloučení

Bylo přidáno nové nastavení, které ukazuje název rozhraní API v poli při definici mapování dat nebo sloučení.

api_name_in_mapping

Jak funkci zapnout:

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
  • Načte se stránka Vlastní nastavení
 2. Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign
  • Načte se stránka Nastavení Adobe Sign
3_adobe_sign_settings

3. Klikněte na tlačítko Správa

4_adobe_sign_settingmanage

 4. Klikněte na volbu Nové (nebo Upravit, pokud jste již nastavení konfigurovali v minulosti)

• Načte se stránka Nastavení Adobe Sign

5_adobe_sign_settings-edit

5. Použijte funkci Hledání (Cmd/Ctrl + F) k vyhledání možnosti Zobrazit název souboru rozhraní API

show_fields_api_name

6. Klikněte na možnost Uložit

 

Vyřešené problémy

Číslo problému Popis opraveného problému
14931 Chybová zpráva při odesílání dohody se „základním“ rozvržením stránky
15012 Na stránce Pokročilé VF aplikace EchoSign se příjemce nevyplní automaticky
14578 Mapování souboru se nezdaří, pokud mapování dat nemá položku k mapování do dalšího objektu
13169 Chyba automatického zřizování
12457 Příjemce nezůstane zachován, pokud se pořadí příjemců změní
14541 Zobrazení chybového hlášení, pokud je definováno více než 11 příjemců

 

v20.9 (bezpečnostní oprava)

Zákazníci, kteří upgradují a mají nakonfigurované velké soubory nebo odesílání dohod, by si před instalací nového balíčku měli proces aktualizace pečlivě projít:

Proces upgradu u služby velkých souborů

Proces upgradu u odesílání dohod

 

Zpětné volání uživatele místo profilu zpětného volání webu

Kvůli obavám o zabezpečení v souvislosti s udělováním širokého přístupu k zpětnému volání webu pro Salesforce se ve verzi 20.9 zavádí nový proces ověření založený na uživateli, který pomáhá zajišťovat větší kontrolu nad přístupem k objektům dohody.

Weby zpětného volání se tradičně používají u zákazníků, kteří mají povolenou službu velkých souborů a odesílání dohod. Všem zákazníkům, kteří mají povolenou jednu či obě z těchto funkcí, důrazně doporučujeme, aby upgradovali na verzi 20.9, povolili novou funkci Uživatel zpětného volání a odebrali všechna oprávnění uživatele webu.

Zpětné volání uživatele se povoluje prostřednictvím nového ovládacího prvku na stránce správy aplikace Adobe Sign, hned pod odkazem k účtu Adobe.

calback_user_on_adminpage

 

v20.11 (přírůstková oprava)

Problém 621/14678 překonává předchozí omezení prostředí Lightning, které zamezovalo automatickému vztahu mezi dohodou a příslušným objektem SFDC, který dohodu vytvořil.

 

Vyřešené problémy

Číslo problému Popis opraveného problému
621/14678 Vylepšené použití prostředí Lightning v otázce automatického párování dohody s příslušným objektem SFDC
15441 Vylepšená možnost zadávání dotazů na zašifrovaná pole ve službě Salesforce týkající se vyhledávacích polí
15686 Opraven problém s prohlížečem Edge týkající se získávání adresy URL pro podpis na stránce Dohoda za použití hostovaného podepisování

Vydání Zima 2018 Salesforce (verze 19) rozšiřuje funkce v prostředí Lightning a aktivuje několik nových žádaných funkcí, o které si uživatelé často říkali.

 

Dávkové akce ze stránek Lightning

Možnost dávkových akcí Vytvořit, Odeslat, Připomenout, Zrušit, Odstranit a Aktualizovat dohody je nyní k dispozici v rozhraní Lightning, s vylepšeným procesem, který shrnuje prováděné akce ještě před jejich finálním provedením.

19-1_-_batch_enabledinlightning

 

Nové sady oprávnění pro rychlejší zmocnění uživatelů

Správci, kteří instalují aplikaci Adobe Sign pro Salesforce, ale nemohou si zvolit možnost „Všichni uživatelé“, museli ručně provádět náročné postupy, pokud chtěli zajistit přístupnost objektů a polí jednotlivým uživatelům.

To už ale neplatí!  Díky přidání tří nových sad oprávnění mohou správci rychle aplikovat všechna oprávnění na jednotlivé uživatele, aniž by museli pro každý objekt procházet každé pole.

Mezi tři nové možnosti patří:

 • Uživatel Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro odesílatele z aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje omezený přístup k požadovaným komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám.
 • Správce Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro správce aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje úplný přístup ke všem komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám.
 • Uživatel integrace Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro uživatele integrace aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje všechna oprávnění správce i přístup ke všem datům organizace.
19-2_-_permissionsets

 

Špičkový pracovní postup psaného podpisu

Získejte pro psané podpisy přesnost a kontrolovatelnost elektronického podepisování. Umožněte autorům podpisů vyplňovat, tisknout, podepisovat, skenovat a vracet dokumenty bez použití faxu. Veškeré záznamy a správa probíhají elektronicky, takže získáte čitelný text a k tomu údaje o ověření autora podpisu v protokolu auditu.

Pracovní postup psaného podpisu nahrazuje zastaralý proces faxování a zaručuje mnohem konzistentnější a profesionálnější výsledek.  Další podrobnosti najdete zde.

19-3_-_written_signatureflow

 

E-mailové komponenty pro Outlook a Gmail

E-mailová komponenta Adobe Sign pro Salesforce funguje ve spojení s webovou aplikací Microsoft Outlook (OWA) a aplikacemi Outlook 2016, Outlook pro Mac 2016 a Outlook 2013. Stejný balíček komponenty funguje také pro integraci se službou Gmail for Work.

E-mailová komponenta je samostatná instalace, jejíž instalace a konfigurace zabere jen několik minut.

Podrobnosti o instalaci se dozvíte zde.

19-4_-_email_component

 

Vylepšená zalamovatelná stránka Odeslat pro více velikostí obrazovky

Se zařízeními s menší obrazovkou se při provádění běžných obchodních akcí setkáváme stále běžněji, přičemž posouvání zleva doprava, když se snažíte o efektivní práci, je velmi nepříjemné. Na pomoc těmto uživatelům, kteří milují svoje tablety, byla stránka Odeslat přepracována, aby byla zalamovatelná do mnohem širšího rozsahu šíře displeje, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti.

19-5_-_reflowablesendpage

 

Komponenta integrace pro Salesforce CPQ

Urychlete doručování nabídek CPQ přímo ze služby Salesforce do emailové schránky zákazníků, navíc připravených k podpisu díky komponentě konektoru CPQ aplikace Adobe Sign.

19-6_-_cpq_send_button

 

Podpora portálu Salesforce Community Cloud Portal (podepsaného sám sebou)

Komunitní portály nyní mohou zahrnovat komponentu Adobe Sign, jež poskytuje dohody připravené k podpisu uživateli portálu.

Správci služby Salesforce mají v případě potřeby možnost publikovat dohody, stanovovat termíny a definovat cyklus obnovení.

Uživatelé mají přístup na web komunity, mohou generovat nové dohody a přímo na portálu ji podepisovat.

19-7_-_communityportal

 

Verze 19.4 – vydaná v lednu 2018

Aktualizujte starší klíče dokumentů, pokud upgradujete z verze starší než verze 14 

Pokud upgradujete na aktuální vydání aplikace Adobe Sign pro Salesforce z verze nižší než verze 14, uživatelé nemusí být schopni provádět akce, jako je odstranění, zrušení, zobrazení, připomenutí nebo aktualizace u existujících dohod, které byly odeslány ostatními uživateli před upgradem. 

Při provedení některé z těchto akcí se mohou uživatelé setkat s hláškou podobnou následující:

„INVALID_DOCUMENT_KEY“ nebo „Vyskytla se vnitřní chyba serveru.“

To je způsobeno zastaralým stylem klíče dokumentu, který byl použit ve verzích aplikace před verzí 14.

Je vyžadována jednorázová migrace těchto zastaralých klíčů. Za tímto účelem postupujte následovně:

Po dokončení postupu instalace budou na stránce Správce Adobe Sign dostupné tyto odkazy:

 • Získat chybějící klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz proběhne hromadná akce získání chybějících klíčů dokumentů pro stávající dohody
 • Aktualizovat zastaralé klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz se odstraní stávající zastaralé klíče dokumentů a získají nové klíče dokumentů pro všechny existující dohody v organizaci. 

Pokud existují nějaké dohody, které nemají přidružené klíče dokumentů, získají se klíče dokumentů i pro ně

Jakmile mají dohody nové klíče dokumentů, uživatelé mohou se dohodami provádět všechny činnosti pro existující dohody odeslané ostatními uživateli.

Poznámka:

Odkazy Získat chybějící klíče dokumentů Aktualizovat zastaralé klíče dokumentů jsou zobrazeny, pouze když správce upgraduje z verze nižší než verze 14 na verzi 19.4.

Pokud správce aktualizuje balíček mezi verzí 14 a 19.2, odkazy jsou standardně skryty. V takovém případě se může správce obrátit na podporu Adobe Sign ohledně ručního zpřístupnění těchto odkazů. 

Tato akce vyžaduje, abyste přidělili přístup pro přihlášení k podpoře Adobe Sign.


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

8014 Zlepšena funkce nástroje Conga ohledně akcí zrušení a připomenutí
8979 Odstraněn problém, který vedl k chybě „Překročen maximální limit velikosti zobrazení stavu“
9709 Opraven problém, kde u AgreementEventType chybí typ události WRITTEN_SIGNED
9832
Odstraněna chyba Oprávnění zamítnuto uživatelů platformy Salesforce
9927 Opraven problém, kdy docházelo k připojování souborů k dohodám bez přípony souboru

9934

Zlepšeno zacházení s poli se zeměpisnými údaji
10367 Poskytnuto řešení docKey pro zákazníky, kteří aktualizují z verze balíčků 13 a starších

 

Verze 19.5 – vydaná v únoru 2018

Byla přidána lokalizace pro norštinu.

Poznámka:

Pokud používáte norskou lokalizaci a aktualizovali jste aplikaci Adobe Sign pro Salesforce na verzi 19.0–19.4, bude třeba provést aktualizaci překladových tabulek verze 19.5 ručně.

 

Při upgradu z verzí 19.0–19.4 na verzi 19.5

Povolte překlady (Pokud už používáte lokalizovanou verzi systému Salesforce, tyto kroky budou provedené)

 • Přihlaste se do systému Salesforce jako správce
 • Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Překlad > Přeložit
 • Klikněte na možnost Povolit

 

Povolte norštinu jako volbu jazyka

 • Přihlaste se do systému Salesforce jako správce
 • Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Překlad > Nastavení Překladu
 • V rozevíracím seznamu Jazyk zvolte položku Norština
 • Klikněte na tlačítko Uložit
select_language

Aktualizace překladů

 • Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Překlad > Přeložit
  • Pro položku Jazyk vyberte možnost Norština
  • Pro položku Nastavení komponentů vyberte možnost Hodnota rozevíracího seznamu
  • Pro položku Objekt vyberte možnost Dohoda

 

 • V tabulce Hlavní rozevírací seznam rozbalte složku Stav dohody
 • Dvojitým kliknutím na prostor sloupce vedle stavu v angličtině otevřete textové pole, kam lze zadat překlad. Zadejte hodnoty podle níže uvedené tabulky:      

Štítek hodnoty hlavního rozevíracího seznamu

Překlad hodnoty štítku rozevíracího seznamu

Schválené    

Godkjent

Zrušeno/odmítnuto                

Avbrutt / avslått

Vytvořeno

Opprettet

Návrh

Kladd

S ukončenou platností

Utgått

Zasláno ke schválení                        

Ute til godkjenning

Odesláno k podpisu                        

Ute til signering

Před odesláním                                        

Før sending

Probíhá odesílání                        

Sending pågår

Podepsáno      

Signert

Čekání na druhé schválení   

Venter på kontragodkjenning

Čekání na druhého podepisujícího        

Venter på kontrasignatur

edit_the_translationtables

 

o   Klikněte na tlačítko Uložit

 

 • V tabulce Hlavní rozevírací seznam rozbalte složku Jazyk a zadejte níže uvedené hodnoty:

Štítek hodnoty hlavního rozevíracího seznamu

Překlad hodnoty štítku rozevíracího seznamu

Čínština (pevninská Čína)

Kinesisk (Kina)

Čínština (oblast Tchaj-wanu)

Kinesisk (oblast Tchaj-wanu)

Čeština (Česká republika)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Dánština (Dánsko)

Dansk (Danmark)

Nizozemština (Nizozemsko)

Nederlandsk (Nederland)

Angličtina (Velká Británie)

Engelsk (Storbritannia)

Angličtina (Spojené státy)

Engelsk (USA)

Finština (Finsko)

Finsk (Finland)

Francouzština (Francie)

Fransk (Frankrike)

Němčina (Německo)

Tysk (Tyskland)

Islandština (Island)

Islandsk (Island)

Indonézština (Indonésie)

Indonesisk (Indonesia)

Italština (Itálie)

Italiensk (Italia)

Japonština (Japonsko)

Japansk (Japan)

Korejština (Jižní Korea)

Koreansk (Sør-Korea)

Malajština (Malajsie)

Malayisk (Malaysia)

Norština (Norsko)

Norsk (Norge)

Polština (Polsko)

Polsk (Polen)

Portugalština (Brazílie)

Portugisisk (Brasil)

Portugalština (Portugalsko)

Portugisisk (Portugal)

Ruština (Rusko)

Russisk (Russland)

Španělština (Španělsko)

Spansk (Spania)

Švédština (Švédsko)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turečtina (Turecko)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamština (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

edit_languages

o   Klikněte na tlačítko Uložit

 

 • Změňte rozevírací seznam Objekt na hodnotu Položka mapování pole formuláře
 • Rozbalte složku Typ zdroje
 • V tabulce Hlavní rozevírací seznam rozbalte složku Jazyk a zadejte níže uvedené hodnoty:

Štítek hodnoty hlavního rozevíracího seznamu

Překlad hodnoty štítku rozevíracího seznamu

Konstanta Konstant
Pole objektu Salesforce Salesforce-objektfelt

 

edit_source_type

 

o   Klikněte na tlačítko Uložit

 

 


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

6227 Byla opravena nesprávná ikona schvalující osoby při nahrazování příjemce v některých pracovních postupech
6816 Byl vyřešen problém, kdy při nahrazování autora podpisu pomocí stránky Pokročilé VF aplikace EchoSign docházelo k zobrazení chyby null 404
6956 Byl vyřešen problém s importem nadměrného počtu polí, kdy docházelo k zobrazení chyby Překročen maximální limit velikosti zobrazení stavu
10426 Byla opravena chyba, v důsledku které objekt zájemce požadoval, aby měla všechna pole explicitně udělený přístup pro povolení mapování dat
10676 Byl vylepšen vzorec pro datum tak, aby se uživateli vždy zobrazoval posun místního časového pásma
10979 Byl opraven problém, při kterém karta Správa dohody požadovala přístup k nastavení zobrazení v části Oprávnění systému

Vydání Jaro 2016 Salesforce (verze 18) představuje prostředí Lightning, nejnovější aktualizace balíčku Adobe Sign pro Salesforce se jmenuje „Lightning Ready“ (Připraveno pro platformu Lightning).  Povolení prostředí Lightning je čistě na vás, přičemž lze kdykoli přejít zpět na klasické prostředí služby Salesforce.

V prostředí Lightning poskytuje navigační nabídka na levé straně rychlý přístup k objektům Salesforce. Pomocí nástroje Spouštěč aplikací můžete přistupovat k balíčku integrace Adobe Sign.

Další informace najdete v části Hledání obsahu v prostředí Lightning v nápovědě služby Salesforce.

 

Prostředí Lightning

Prostředí Lightning lze povolit velmi snadno:

 1. Z nabídky Nastavení
 2. Kliknutím na volbu Prostředí Lightning v levé navigační nabídce změňte výchozí nastavení před změnou zobrazení. 
 3. Vybráním položky Přepnout do prostředí Lightning v nabídce profilu změňte zobrazení na prostředí Lightning.
Nastavení SFDC pro přepnutí do prostředí Lightning

Další informace najdete v části Povolení prostředí Lightning v nápovědě služby Salesforce.

 

 

Přepnutí zpět do klasického zobrazení služby Salesforce

Pokud pracujete v prostředí Lightning, lze stejně snadno přepnout zpět do klasického zobrazení služby Salesforce. Stačí jen kliknout na váš profilový obrázek v pravém horním rohu a vybrat v nabídce volbu Přepnout zpět do klasického zobrazení služby Salesforce.

Klikněte na váš profilový obrázek v pravém horním rohu a vyberte volbu Přepnout zpět do klasického zobrazení služby Salesforce.

 

Přístup k aplikaci integrace Adobe Sign

Po povolení prostředí Lightning můžete kliknutím na volbu Spouštěč aplikací zobrazit dostupné aplikace a poté klikněte na položku Adobe Sign.

Další informace najdete v části Otevírání různých aplikací v prostředí Lightning v nápovědě služby Salesforce.

Spouštěč aplikací

Zobrazí se nabídka aplikace Adobe Sign. Z této nabídky můžete přistupovat ke všem známým stránkám a funkcím aplikace Adobe Sign. Stránky Spravovat dohody a Správce Adobe Sign jsou aktuálně k dispozici pouze v klasickém zobrazení služby Salesforce.

Zobrazí se nabídka aplikace Adobe Sign

V prostředí Lightning jsou stránky Adobe Sign zobrazeny nově a čistěji.

Zobrazení Lightning aplikace Adobe Sign

 

Vylepšená stránka Dohoda

Vylepšená stránka Dohody lze použít v klasickém prostředí Salesforce i v prostředí Lightning. Před použitím nové stránky Dohoda musíte povolit styl vylepšené stránky Dohoda.

 

Rozložení vylepšené stránky Dohoda:

Rozložení vylepšené stránky Dohoda poskytuje odesílatelům všechny funkce předchozích rozložení doplněné o další funkce. Vylepšená stránka dohody je k dispozici v klasickém prostředí Salesforce i v prostředí Lightning.

Chcete-li přejít na vylepšenou stránku Dohoda, vyberte položku „Dohody“ z nabídky POLOŽKY na stránce prostředí Lightning nebo na stránce prostředí Lightning nebo v levé navigační nabídce klasického zobrazení.

Rozložení vylepšené stránky Dohoda

1. Příjemci jsou nyní číslováni, jak je ukázáno výše. Číslování příjemců lze použít ke změně pořadí příjemců za účelem vytvoření sekvenčního směrování a vytvoření hybridního a paralelního směrování.

2. Odesílatelé se nyní mohou rychle přidávat jako příjemci kamkoli do směrování, nejen na první nebo poslední místo, a to pomocí funkce Přidat mě a číslování.

3. Skupiny se dají určit za příjemce.

4. Je možné přidat soukromou zprávu. Po kliknutí na ikonu bubliny se zprávou se zobrazí dialogové okno Přidat soukromou zprávu. Pokud máte zprávu, bublina se zobrazí lehce do šeda.

5. Ověření totožnosti

Definujte podrobnosti o transakci

6. Vyberte související smlouvu

Zadejte e-mailové adresy příjemce

7. Výběr souborů z knihovny dokumentů nebo účtů online úložišť – Kliknutím na možnost Přidat soubory získáte přístup k dialogovému oknu Vybrat soubory a povolíte všechny zdroje souborů.

 

Nová role příjemce: Delegující osoba

Kromě Schvalovatele a Autora podpisu mohou správci a odesílatelé nyní do pracovních toků příjemců přidat delegující osobu. Delegující osoby přijímají dohodu, ale neočekává se od nich podpis.  Místo toho přesměrují dohodu na zvoleného schvalovatele nebo autora podpisu. 

Vynikající pro situace, kdy autor podpisu / schvalovatel není známý až do chvíle, kdy probíhá vlastní proces podpisu. Tyto dvě nové role vám poskytnou flexibilitu okamžitě začít se shromažďováním podpisů a identifikovat řádné příjemce později.

Role delegujících osob ve službě Salesforce

 

Soukromé zprávy

Před odesláním dokumentu k podpisu či schválení při podepisování můžete vytvářet jedinečné zprávy pro každého příjemce. Chcete-li přidat zprávu, klikněte na ikonu Přidat soukromou zprávu

Vytvoření jedinečné zprávy pro každého příjemce

Příjemci si mohou soukromou zprávu snadno přečíst při podepisování. Když někdo zanechá zprávu pro jednoho z příjemců, barva bubliny se zprávou se změní na světle šedou.

 

Hybridní směrování

Kromě sekvenčního a paralelního směrování příjemců je nyní možné na nové stránce Odeslat využít novou funkci řazení příjemců pro vytvoření hybridního směrování, jež zahrnuje paralelní a sekvenční komponenty. Můžete určit, kteří účastníci musí provést podpis ve stejnou dobu (v paralelním) a kteří musí provádět podpis postupně. To provedete pomocí přetahování nebo pomocí číselného pořadí definujícího posloupnost podpisů. 

 

Vytvoření hybridního směrování:

1. Zadejte e-mailové adresy příjemců.

Zadejte e-mailové adresy příjemců

2. Chcete-li určit dva příjemce, kteří budou podepisovat jako druzí v pořadí – v tomto příkladu severtonea@gmail.com a kmaggerstein@gmail.com – zadejte pro oba příjemce do pole pořadí směrování hodnotu „2“. 

Zadejte pro obě položky hodnotu „2“ do pole pořadí směrování

Když uložíte dohodu, e-mailové adresy pro severtonea@gmail.com a kmaggerstein@gmail.com se zobrazují jako paralelní příjemci na druhé pozici. Všimněte si, že se pořadí následných příjemců aktualizuje tak, aby odráželo nové pořadí směrování. 

Pořadí následných příjemců se aktualizuje tak, aby odráželo nové pořadí směrování.

 

Skupina příjemců

Proces podepisování lze urychlit tím, že poskytnete více členům týmu oprávnění k podpisu jménem celé skupiny. Nejprve přidejte skupinu příjemců a poté do skupiny přidejte více příjemců. Kterýkoli z uvedených příjemců může podepisovat jménem celé skupiny. Skupiny příjemců se integrují se skupinami Salesforce.

Přidání skupiny příjemců

 

Úprava dohod

Pomocí nové funkce úpravy dohod můžete provádět rychlé opravy dokumentů namísto toho, abyste zrušili dohody a začali znovu. Možnost Upravit dohody můžete použít k přidávání, odstraňování, nahrazování (odstranění a přidání) a změnu pořadí dokumentů. K úpravě polí rovněž můžete použít prostředí pro vytváření.

Funkce úpravy dohod je k dispozici pouze na nové stránce Odeslat. Lze ji však použít k úpravě dohod, jež byly zahájeny před vydáním Listopad 2015, pokud transakce splňuje kritériím „upravitelné“. Je-li dokument upravitelný, zobrazí se při výběru dokumentu na stránce Spravovat dohody odkaz Upravit dohodu. Upravitelná dohoda je dohoda splňující následující kritéria:

 • Dohoda ještě nebyla podepsána, schválena ani delegována autorovi podpisu nebo schvalovateli delegující osobou, které byla přiřazena.
 • Dohoda neobsahuje digitální podpis ani faxový podpis.
 • Tvorba dohody nebyla zahájena z pracovního postupu.

 

 

Správa funkce úpravy dohod

Funkci úprav dohod je třeba pro vaši organizaci globálně zapnout. Následně se pro každého uživatele v části Účet | Nastavení odesílání zobrazí poslední zaškrtávací políčko Povolit odesílatelům upravovat dohody poté, co byly odeslány k podpisu.

Správci účtu a správci skupiny mohou určit, zda můžete upravovat dokumenty, které jste odeslali k podpisu, zaškrtnutím políčka „Povolit odesílatelům upravovat dohody poté, co byly odeslány k podpisu“ v sekci Připojování dokumentů parametrů Nastavení odesílání v účtu. 

Umožněte odesilatelům upravovat dohody, které byly odeslány k podpisu

 

Úprava dohody

Když je pro vaši organizaci nebo skupinu povoleno nastavení úpravy dohod, můžete upravovat dohody, které jsou v sekcích Odesláno k podpisu nebo Zasláno ke schválení. (Další informace naleznete v části Úprava dohod.)

1. Klikněte na kartu Spravovat dohody.

2. Kliknutím vyberte upravitelnou dohodu v části Odesláno k podpisu nebo Zasláno ke schválení, poté klikněte na popis dohody v pravém horním rohu.

Klikněte na popis dohody v pravém horním rohu.

Stránka Odeslat se zobrazuje v režimu omezených úprav a nemáte možnost dělat změny v sekcích Příjemci či Zpráva.

Stránka Odeslat

Na této stránce Odeslat můžete přidávat, odstraňovat, nahrazovat (odstraňovat, poté přidávat) dokumenty a měnit jejich pořadí.

Dokumenty můžete přidat jedním z následujících způsobů:

 • Klikněte na Přidat soubory.
Klikněte na Přidat soubory.
 • Nebo přetáhněte soubory z počítače do oblasti Sem přetáhněte více souborů.
Přetáhněte soubory z počítače do oblasti Sem přetáhněte více souborů.
 • Dokument odstraníte kliknutím na ikonu odstranění (X) na pravé straně.
Klikněte na ikonu odstranění (X) na pravé straně.
 • Chcete-li zaznamenat dokumenty, klikněte na přetahovací panel a přetáhněte dokument na novou pozici.
Klikněte na přetahovací panel a přetáhněte dokument na novou pozici

V závislosti na nastavení odesílání máte možnost používat volbu Pole Náhled a Přidat podpis k přidání formulářových polí do dokumentu či dokumentů v upravené dohodě.

Poznámka:

Když upravujete dohodu, zahodí se pole formuláře, která byla původně do dokumentů přidána odesílatelům pomocí prostředí pro vytváření. Automaticky se zpracují pole formulářů, jež byla přidána do dokumentů knihovny při jejich vytváření, a pole formulářů přidaná do dokumentů s textovými tagy.

 • Pokud nepotřebujete přidat formulářová pole nebo nevidíte volbu Pole Náhled a Přidat podpis, uložte změny kliknutím na Aktualizovat.
 • Pokud potřebujete přidat formulářová pole, zapněte volbu Pole Náhled a Přidat podpis, je-li třeba, a kliknutím na Aktualizovat otevřete autorského prostředí. Až budete v autorském prostředí hotovi, klikněte na Aktualizovat.

Pokud byla dohoda podepsána, tak když odesílatel klikne na volbu Aktualizovat, obdrží odesílatel zprávu o tom, že příjemce provedl podepsání, schválení nebo delegování.

Zpráva „Dohodu nelze upravit“

Pokud funkce Upravit dohody nebyla pro vaši organizaci globálně zapnuta, stále existuje několik způsobů, jak provádět úpravy i poté, co byla dohoda odeslána k podpisu.

Pokud přejdete dolů až na konec popisu dohody, zobrazí se tři způsoby, jak lze upravit dohodu.

Nahraďte odkazy Autor podpisu a Nahrát kopii v metadatech transakce.

Mezi akce, které můžete provádět na existující dohodě, patří nahrazení autora podpisu, odeslání podepsané kopiepřidání data vypršení platnosti.

Chcete-li nahradit aktuálního autora podpisu, zadejte novou e-mailovou adresu autora podpisu a důvod, proč nahrazujete původního autora podpisu. Například původní autor podpisu může být v době, kdy potřebujete dokumenty podepsat, mimo kancelář. Jakmile skončíte, klikněte na tlačítko Nahradit autora podpisu.

Rozhraní funkce Nahradit současného autora podpisu

Chcete-li odeslat podepsanou kopii, klikněte v popisu dohody na odkaz Nahradit autora podpisu. Zadejte e-mailovou adresu nového autora podpisu a krátkou zprávu o důvodu nahrazení původního autora podpisu. Pamatujte, že dokud nový autor podpisu nepřidá svůj podpis, původní autor podpisu může stále ještě podepsat dokument.

Rozhraní funkce Odeslat podepsaný dokument

Chcete-li přidat datum vypršení platnosti klikněte v popisu dohody na odkaz Přidat. Poté kliknutím na ikonu kalendáře zvolte datum vypršení platnosti. Zaškrtněte políčko Upozornit aktuální příjemce, pokud chcete informovat příjemce.

Okno Přidat datum vypršení platnosti.

 

Podepisování, schvalování a delegování upravené dohody

Příjemce upravené dohody je informován o tom, že dohoda byla změněna předtím, než ji může podepsat, schválit nebo delegovat.

Zpráva s upozorněním „Dohoda byla upravena“

Příjemce může kliknout na OK a pokračovat. Proces podepisování, schvalování nebo delegování pokračuje jako obvykle.

Pokud však byla dohoda změněna, právě když je příjemce na stránce eSign, je o tom příjemce informován a musí kliknout na Obnovit, aby mohl pokračovat.

Panel s chybou „Dohoda byla upravena“

 

Zobrazení historie a protokolu auditu upravené dohody

Informace o událostech specifických pro úpravu dokumentu (např. Dohoda byla upravena, Úprava dohody byla přijata) lze zobrazit na stránce Spravovat dohody.

1. Klikněte na kartu Spravovat dohody.

2. Jedním kliknutím dohodu vyberte, poté klikněte na kartu Historie na pravé straně stránky.

Karta Správa Adobe Sign

Historie událostí pro dohodu se zobrazuje v informačním panelu. Zaznamenávají se transakce související s úpravou odesílatelům a potvrzením úpravy ze strany příjemce.

Seznam událostí aplikace Adobe Sign

3. Kliknutím na odkaz Zpráva o auditu v pravém horním rohu rámečku Historie otevřete Zprávu o auditu ve formátu PDF. Zaznamenávají se transakce související s úpravou odesílatelem a potvrzením úpravy ze strany příjemce.

Zpráva o auditu aplikace Adobe Sign

 

Více šablon na objekt služby Salesforce

Pro zákazníky využívající Salesforce Lightning naše integrace verze 18 umožní správcům konfigurovat to, aby bylo možné mít více než jednu šablonu k dispozici pro jakýkoli objekt SFDC.  Jedná se o novou flexibilitu pro uživatele a správce, která jim umožňuje vybrat správnou šablonu pro zahájení procesu odesílání. Například nyní může uživatel odesílat dohody MSA nebo Partner z objektu účtu SFDC; obě mohou být v případě potřeby k dispozici prostřednictvím komponent Lightning.

Šablony dohod

 

Podpora pro komponenty Lightning služby Salesforce 

Pro správce využívající prostředí Lightning je připraven nový velmi jednoduchý způsob přidávání aplikace Adobe Sign do standardních i vlastních stránek SFDC. Nabízíme tři komponenty, které správcům zajistí flexibilitu pro sestavování stránek tak, jak jim to vyhovuje.: Komponenta Odeslat a dohoda aplikace Adobe Sign a seznam dohod aplikace Adobe Sign

 

Vylepšená stránka pro správu aplikace Adobe Sign

Stránka pro správu se pyšní novým čistším vzhledem, kde lze veškeré funkce najít na jediné stránce. Karty byly odstraněny. Po přepnutí do prostředí Lightning můžete využívat novou stránku pro správu aplikace Adobe Sign.

Vylepšená stránka pro správu aplikace Adobe Sign

 

Vylepšený průvodce instalací

Pomocí vylepšeného průvodce instalací můžete propojit svůj účet Adobe Sign se svým účtem Salesforce. Průvodce instalací je k dispozici v klasickém uživatelském rozhraní i v rozhraní Lightning. Pokud vaše účty ještě nejsou propojeny, zobrazí se průvodce instalací, jakmile vyberete aplikaci Adobe Sign ze služby Salesforce.  

Vylepšený průvodce instalací pomůže propojit váš účet Adobe Sign s vaším účtem Salesforce

Zpráva „Podařilo se!“ se zobrazí, jakmile průvodce propojí váš účet, čímž umožní automatické aktualizace stavu.

Zpráva: Podařilo se! zobrazená poté, co průvodce propojí váš účet, čímž umožní automatické aktualizace stavu.

Dynamické vytváření seznamu produktů

Nyní můžete automaticky přidávat svoje seznamy produktů do dohody k podpisu. Mapování sloučení bylo rozšířeno, aby zahrnovalo všechny produkty spojené s příležitostí. Můžete nastavit, které atributy produktů (například množství a cena) se zahrnou do dohod, stejně jako můžete řadit a filtrovat přiřazené produkty.

17-1

 

Podepisuji pouze já

Váš tým nyní může podepsat jakýkoli daný dokument pomocí funkce „Podepisuji pouze já“. K tomu je třeba, aby odesílatel vybrat volbu Podepisuje pouze odesílatel na stránce Odeslat dohodu. Odesílající poté může odeslat dokument, přetáhnout na něj jakákoli povinná pole a podepsat jej. Dokument lze odeslat odesílateli a libovolným zadaným příjemcům. Záznam o tomto procesu se automaticky vygeneruje ve službě Salesforce a rovněž se zde uloží kopie dokumentu. Možnost Podepisuje pouze odesílatel se zobrazí, pokud je povoleno nastavení Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel, a je možné ji nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení „Pouze pro čtení – Podepisuje pouze odesílatel“.

17-2

 

Vlastní hlavní stránky po podpisu

Nyní můžete autora podpisu dohody po podpisu automatický přesměrovat na určenou adresu URL. Například můžete autory podpisů přesměrovat na web vaší společnosti nebo na stránku průzkumu. Rovněž určete, kolik sekund má trvat prodleva před provedením přesměrování. Možnost zadání adresy URL pro přesměrování a zadání počtu sekund je k dispozici na stránce Odeslat dohodu, když je povoleno nastavení Povolit volby po podpisu, přičemž nastavení pouze ke čtení je možné pomocí volby Možnosti po podpisu pouze ke čtení.

17-3

 

Podpora větších souborů

Dříve bylo pro odesílání větších souborů potřeba provádět další nastavení. Nyní je možné odesílat větší soubory takto:

 • Ruční pracovní postup – Po kliknutí na tlačítko Odeslat k podpisu na stránce Dohody můžete odeslat transakci o velikosti až 4 MB, složenou z více dokumentů, jejichž souhrnná velikost nepřesáhne 4 MB.
 • Akce na pozadí – Při odesílání dokumentu pomocí akcí na pozadí je možné odeslat jeden dokument o velikosti až 9 MB nebo více dokumentů, jejichž souhrnná velikost nepřesáhne 9 MB.

Poznámka: Transakce větších souborů než zde uvedených jsou podporovány při využití dalšího nastavení.

 

Výstrahy E-sign ve službě Salesforce

Členové vašeho týmu nyní mohou dostávat výstrahy ze služby Salesforce, když se blíží vypršení platnosti dohody, kterou odeslali. Tato možnost se řídí pomocí voleb Vytvořit událost připomínající termín podpisu a Událost připomínající dny do termínu podpisu. Odesílateli se zobrazí automaticky otevírané okno s výstrahou ve službě Salesforce a on následně může zareagovat tak, že kontaktuje autora podpisu a případně prodlouží termín.

 

Digitální podpisy

Dohodu můžete odeslat k opatření digitálním podpisem. Digitální podpisy se v některých regionech (například v EU) a některých oblastech (například farmaceutický průmysl) upřednostňují před elektronickými podpisy. Funkce digitálních podpisů je aktuálně ve stavu beta verze. Pokud chcete používat digitální podpisy před vydáním z listopadu 2015, jakmile bude tato funkce obecně k dispozici, kontaktujte podporu Adobe.

 

Zjednodušený průvodce instalací

Nový průvodce instalací maximálně usnadňuje konfiguraci služby Salesforce po instalaci. Nyní jednoduše stačí jen vybrat možnost potvrzení, což umožní službám Adobe Document Cloud eSign přidat důvěryhodný vzdálený web pro vaši organizaci.

 

Ovládací prvek pro správu: Skrytí vlastního postranního panelu

Pokud byl vlastní postranní panel přidán na stránku Editor dohod – dostupnou pomocí tlačítka Zobrazit dohodu – můžete nyní skrýt postranní panel pomocí nastavení Skrýt postranní panel pro stránku Editor dohod.

 

Ovládací prvek pro správu: Automatické zřizování

V předchozích vydáních byli uživatelé automaticky zřizováni při odesílání nebo spravování dohod. Nyní máte možnost odstranit automatické zřizování pomocí nastavení Zakázat zřizování uživatelů. Povšimněte si, že toto nastavení neřídí automatické zřizování, k němuž dochází, když se klikne na položku Aktualizovat dohodu v seznamu Dohoda

 

Nabízená vydání

Ve verzi 17 pravidelné aktualizace oprav nyní mohou být automaticky nabízeny pro vaši organizaci, což eliminuje extra kroky stahování a instalace nových balíčků pro verze s drobnými úpravami.

 

Výukové lekce v produktu: Ukažte mi, jak na to

Pomocí nové funkce s názvem „Ukažte mi, jak na to“ mohou členové týmu sledovat srozumitelné výukové lekce týkající se témat, u nichž běžně dochází k většině nedorozumění.

 

Service Cloud / rámečky konzole

Služby Adobe Document Cloud eSign lze nyní zobrazovat jako rámeček v zobrazení konzoly. Díky tomu při použití řešení Service Cloud nebo Sales Cloud nejsou potřeba automaticky otevíraná okna.

Úplná změna názvu aplikace na služby Adobe Document Cloud eSign pro Salesforce

Vložený certifikát OAuth jako způsob ověřování pro balíček

Služba Salesforce 1 povolena

 • Plně nativní integrace
 • Aplikace pro zpracování elektronického podpisu s nejvyšším hodnocením
 • Elektronické podpisy, kterým důvěřujete

 

Zvládněte všechno na mobilním zařízení – odesílejte a sledujte dohody pro Salesforce1

Odesílání odkudkoli

 • Odesílání dokumentů k podpisu ze zařízení se systémem Android nebo iOS

Vyhovění obchodním zásadám i na cestách

 • Automatické vyplňování příjemce, dokumenty a možnosti dohody
 • Automatické slučování dat služby Salesforce do smluv a nabízení údajů o autorovi podpisu zpět

Správa dohod na cestách

 • Sledování stavu a zasílání upozornění v reálném čase

 

Uzavírání dohod na pracovišti pomocí osobního podpisu ze služby Salesforce1

 • Inicializace smlouvy pro osobní podpis
 • Příruční zařízení nad klientem pro podpis pomocí prstu nebo stylu
 • Uzavření smlouvy a automatické uložení smlouvy do služby Salesforce

 

 

Ověřování identity autora podpisu – vyšší jistota díky telefonickému ověřování

 • Zjednodušený, mobilní, uživatelsky přátelský prvek ověření totožnosti
 • Podpora dvoufaktorového ověřování
 • Automatické zasílání ověřovacího kódu prostřednictvím hlasové zprávy nebo textové SMS zprávy

 

 

Podpora různých úrovní zajištění identity pro každého autora podpisu

Kontrola identit účastníků pomocí dvoufaktorového ověřování

Výběr jiné metody ověřování totožnosti pro každou identitu

 • Jedinečné heslo
 • KBA
 • Sociální identita
 • (NOVINKA) Telefonické ověřování

 

 

Snadná změna způsobu ověřování

 • Snadné obnovení nastavení ověřování u dokumentů odeslaných k podpisu
 • Na stránce Spravovat lze provádět změny a kontrolovat další nastavení ochrany dokumentu

 

 

Dávkové odesílání a správa – šetří čas i námahu

Podpora efektivity a dávkové vytváření mnoha dokumentů:

 • Partnerské dohody
 • NDA
 • Formuláře souhlasu
 • Dohody o obnovení

 

Snadné odesílání a správa dohod

 • Vytvoření dohody
 • Odeslání připomenutí
 • Zrušení dohody
 • Aktualizace stavu dohody
 • Odstranění dohody
 • Změna vlastníka

 

 

Globální nasazení – povolení elektronického podpisu pro vaše pracovníky po celém světě

Automatická práce v jazyce určeném v uživatelském nastavení služby Salesforce

Plně lokalizované prostředí pro uživatele služby Salesforce po celém světě:

 • Odesílatelé
 • Autoři podpisu
 • Správci

 

 

Standardizace formulářů a šablon, aby vyhovovaly obchodním požadavkům

Odesílání a opětovné použití dokumentů z knihovny dokumentů EchoSign

Použití šablony pole formuláře pro rychlé přidávání polí do běžně vytvářených dokumentů

 

 

Odesílání smluv v rekordním čase – to nejlepší je nyní ještě lepší

 • Práce v jednodušším, modernějším uživatelském rozhraní
 • Změna pořadí příjemců a dokumentů pomocí přetahování
 • Výběr dat vypršení platnosti pomocí výběru z kalendáře
 • Nahrazení aktuálního autora podpisu, když je dokument odeslaný k podpisu
 • Možnost podpisu příjemců v libovolném pořadí

Odesílání dohod ze služby Chatter

14-1

 

Výrazná vylepšení mapování dat

14-2
14-3

 

Globálně přeložené prostředí pro odesílatele ve službě Salesforce

14-4

 

Optimalizované odesílání

14-5

Vylepšení šablon dohod:

 • Automatické získávání příjemců z rolí kontaktu obchodního vztahu
 • Automatické přiřazení nabídek při odesílání z objektu Příležitost
 • Automatické přidružení příležitosti a obchodního vztahu k záznamu dohody při odesílání z těchto objektů
 • Použití specifického ID přílohy pro přílohu dohody
 • Použití šablon dohody s nástrojem Conga Composer

 

Další vylepšení:

 • Odesílání na více než 6 příjemců nebo odeslání ke schválení pomocí nástroje Conga
 • Možnost udržení dohod ze záznamu zájemce dokonce i v případě převodu na obchodní vztah, kontakt či příležitost

 

 

Integrace identity Salesforce

Služba Adobe EchoSign byla testována, ověřena a zdokumentována za účelem integrace s identitou Salesforce, což maximálně zjednoduší IT organizacím bezproblémové a bezpečné povolení klíčové identity a přístup k funkcím pro správu

Více informací na adrese: http://www.salesforce.com/identity

Nejvýznamnější události pro verzi 13

 

Optimalizace pracovních toků dokumentu pro vaše obchodní potřeby

 • Odeslat dokumenty ke schválení
 • Odesílání souborů PDF cenové nabídky a použití vlastních kontaktů se šablonami dohod
 • Vytváření vzorců pro výpočet dat z jiných polí

Lepší identifikace autorů podpisů pro klíčové dokumenty

 • Povolení pokročilého ověřování autora podpisu

Okamžitá aktualizace a spolupráce v reálném čase pro rychlé uzavírání dohod

 • Adobe EchoSign pro Chatter zajišťující aktuálnost, ať jste kdekoli

Rychlejší nastavení a úspěšné použití

 • Využití jednoduchého průvodce instalací a nové stránky pro správu
 • Synchronizace profilů Salesforce a skupin EchoSign
 • Rychlé umožnění sloučení dat dokumentu nebo nabízení dat autora podpisu zpět do služby Salesforce
 • Podrobné návody pro klíčové funkce

 

Průvodce instalací a vylepšená stránka pro správu

13-1

 

Odeslat dokumenty ke schválení

13-2

 

Vylepšené ověření identity autora podpisu

13-3

 

Příklad případu užití

13-4

 

Ověření na základě znalostí (KBA)

13-5

 

Ověření webové identity

13-6

 

Vylepšené pracovní postupy pro šablony dohod

13-7

 

Slučování dat ze služby Salesforce za účelem tvorby dokumentů

13-8

 

Odesílání dat zpět do služby Salesforce

13-9

 

Adobe EchoSign pro Chatter

13-10

 

Automatická synchronizace pro profily Salesforce a skupiny EchoSign

13-11

 

Podrobné návody pro EchoSign pro Salesforce

13-12

Funkce služby EchoSign ve verzi z jara 2013

 • Vytváření výkonných, dynamických formulářů s výpočty a následné sloučení vypočtených dat zpět do služby Salesforce
 • Přidání nebo změna termínu podpisu po odeslání dohody k podpisu
 • Vyloučení interních autorů podpisů z termínů dokumentu
 • Lepší čitelnost dokumentu během náhledu nebo podpisu
 • Nutnost autorů podpisů přijmout během podpisu vlastní podmínky použití vaší organizace
 • Aktualizovaná mobilní aplikace pro systém iOS s možnostmi offline podepisování

 

Nejvýznamnější události pro verzi 12

Verze 12 vydaná na jaře 2012:

 • Slučování dat ze služby Salesforce do dokumentů před odesláním
 • Definování výchozích možností a preferencí dohody prostřednictvím šablon dohod

Aktualizace verze 12 (verze s drobnými úpravami) vydaná v září 2012:

 • Přiřazování podpůrných dokumentů shromážděných od autorů podpisů pomocí objektů Salesforce
 • Připojení souborů uložených v úložišti obsahu Salesforce za účelem odeslání k podpisu
 • Samostatné připojení každého podepsaného dokumentu k objektu Salesforce, když bylo během transakce odeslání více dokumentů

 

Vylepšená stránka pro správu

12-1

 

Slučování dat ze služby Salesforce do dohod EchoSign

12-2

 

Šablony dohod a tlačítko Odeslat do EchoSign

12-3

 

Zahrnutí podepsané dohody a protokolu auditu do Salesforce

12-4

 

Možnosti pokročilého přizpůsobení

12-5

 

Připojení souborů z obsahu Salesforce

12-6

 

Shromáždění podpůrných dokumentů

12-7
12-8

 

Certifikace Adobe PDF pro všechny dokumenty EchoSign

12-9

 

Podmíněná datová pole

12-10

 

Další vylepšení polí formulářů EchoSign

12-11

 

Další funkce

12-12

Aktualizace Salesforce.com o data polí formuláře EchoSign

 

11-1
11-2
11-3
11-4

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online