הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

אבטחה באמצעות סיסמה והגבלת ההדפסה, העריכה וההעתקה

ניתן להגביל את הגישה לקובץ PDF על-ידי קביעת סיסמאות והגבלת פעולות מסוימות, כגון הדפסה ועריכה. עם זאת, לא ניתן להגביל שמירת עותקים של קובץ PDF. ההגבלות בעותקים יהיו זהות להגבלות בקובץ ה- PDF המקורי. יש שני סוגי סיסמאות זמינים:

Document open password

סיסמה לפתיחת מסמך (שנקראת גם סיסמת משתמש) דורשת מהמשתמש להקליד סיסמה כדי לפתוח את ה- PDF.

Permissions password

סיסמת הרשאות (שנקראת גם סיסמת אב) דורשת הזנת סיסמה כדי לבצע שינוי בהגדרות ההרשאה. בעזרת סיסמת הרשאות ניתן להגביל את ההדפסה, העריכה וההעתקה של תוכן ב- PDF. נמענים אינם זקוקים לסיסמה כדי לפתוח את המסמך ב- Reader או Acrobat. הם כן זקוקים לסיסמה כדי לשנות את ההגבלות שקבעתם.

אם מסמך PDF מאובטח באמצעות שני סוגי הסיסמאות, ניתן לפתוח אותו באמצעות כל אחת מהסיסמאות. עם זאת, רק סיסמת ההרשאות מאפשרת למשתמש לשנות את התכונות המוגבלות. קביעת סיסמאות משני הסוגים מספקת תוספת אבטחה, ולכן היא כדאית במקרים רבים.

הערה:

לא ניתן להוסיף סיסמאות לקבצים חתומים או מאושרים.

הוספת סיסמה ל- PDF

ניתן להוסיף אבטחה באמצעות סיסמה ל- PDF. כדי לפתוח את ה- PDF, יהיה על המשתמש להזין סיסמה.

 1. פתחו את ה- PDF ובחרו Tools‏ > Protection‏ > Encrypt‏ > Encrypt with Password. (אם החלונית Protection אינה מוצגת, בחרו View‏ > Tools‏ > Protection.)

  כדי להחיל הגנה על תיק PDF, ראשית פתחו את תיק ה- PDF ובחרו View‏ > Portfolio‏ > Cover Sheet. לאחר מכן בחרו Tools‏ > Protection‏ > Encrypt‏ > Encrypt With Password.

  הערה:

  אם אפשרויות אלה אינן זמינות, ייתכן שהמסמך או תיק ה- PDF כבר כוללים הגדרות אבטחה, נחתמו בחתימה מבוססת אישור או נוצרו ב- LiveCycle Designer ES.

 2. אם תקבלו הודעה, לחצו על Yes כדי לשנות את האבטחה.

 3. בחרו באפשרות Require A Password To Open The Document והקלידו את הסיסמה בשדה המתאים. לאחר הקשת כל תו, מדד חוזק הסיסמה מבצע הערכה של הסיסמה ומציין את חוזקה באמצעות דוגמאות צבע.

  הגדרות אבטחה באמצעות סיסמה
  הגדרות אבטחה באמצעות סיסמה מאפשרות קביעת סיסמה לפתיחת PDF‏

 4. בחרו גרסה של Acrobat מתוך התפריט Compatibility. בחרו בגרסה זהה לגרסת Acrobat או Reader שקיימת ברשות הנמענים או בגרסה ישנה יותר. אפשרות Compatibility שתבחרו תקבע את סוג ההצפנה שיעשה בו שימוש. חשוב לבחור גרסה שתואמת לגרסת Acrobat או Reader שקיימת אצל הנמען. לדוגמה, Acrobat 7 אינו יכול לפתוח PDF שהוצפן עבור Acrobat X ואילך.

  תיבת הדו-שיח Options
  האפשרויות שולטות בתאימות לגרסאות קודמות ובסוג ההצפנה

  • האפשרות Acrobat 6.0 And Later‏ (PDF 1.5‏)‎ מצפינה את המסמך באמצעות RC4 של 128 סיביות.
  • האפשרות Acrobat 7.0 And Later‏ (‏PDF 1.6‏)‎ מצפינה את המסמך בעזרת אלגוריתם ההצפנה AES עם גודל מפתח של 128 סיביות.
  • האפשרות Acrobat X And Later‏ (PDF 1.7‏)‎ מצפינה את המסמך באמצעות AES של 256 סיביות. כדי להחיל הצפנת AES של 256 סיביות על מסמכים שנוצרו ב- Acrobat 8 ו- 9, בחרו באפשרות Acrobat X And Later.
 5. בחרו אפשרות הצפנה:

  Encrypt All Document Contents

  מצפין את המסמך ואת המטא-נתונים במסמך. אם אפשרות זו נבחרה, למנגנוני חיפוש אין אפשרות לגשת למטא-נתונים של המסמך.

  Encrypt All Document Contents Except Metadata

  מצפין את תוכן המסמך ועם זאת מאפשר למנגנוני חיפוש לגשת למטא-נתונים של המסמך.

  הערה:

  iFilter והפקודות Find או Advance Search ב- Acrobat אינם מבצעים חיפוש במטא-נתונים של קובץ PDF, גם לאחר בחירה באפשרות Encrypt All Document Contents Except Metadata. ניתן להשתמש בכלי חיפוש המנצל מטא-נתונים של XMP.

  Encrypt Only File Attachments

  דורש סיסמה לפתיחת פריטים מצורפים לקבצים. המשתמשים יוכלו לפתוח את המסמך ללא סיסמה. השתמשו באפשרות זו כדי ליצור מעטפות אבטחה.

 6. לחצו על OK. בהודעה לאישור הסיסמה, הקלידו שוב את הסיסמה המתאימה בתיבה ולחצו על הלחצן OK.

הגבלת העריכה של PDF

ניתן למנוע ממשתמשים לשנות קובצי PDF. האפשרות Restrict Editing מונעת ממשתמשים לערוך מלל, להזיז עצמים או להוסיף שדות טופס. משתמשים עדיין יוכלו למלא שדות טופס, לחתום או להוסיף הערות.

 1. פתחו את ה- PDF ובחרו Tools‏ > Protection‏ > Restrict Editing. (אם החלונית Protection אינה מוצגת, בחרו View‏ > Tools‏ > Protection.)

  כדי להגביל את העריכה של תיק PDF, ראשית פתחו את גיליון השער של תיק ה- PDF (‏‏View‏ > Portfolio‏ > Cover Sheet). ולאחר מכן, בחרו Tools‏ > Protection‏ > Restrict Editing.

  הערה:

  אם אפשרויות אלה אינן זמינות, ייתכן שהמסמך או תיק ה- PDF כבר כוללים הגדרות אבטחה, נחתמו בחתימה מבוססת אישור או נוצרו ב- LiveCycle Designer ES.

 2. הקלידו את הסיסמה בשדה המתאים. לאחר הקשת כל תו, מדד חוזק הסיסמה מבצע הערכה של הסיסמה ומציין את חוזקה באמצעות דוגמאות צבע.

  סיסמת הרשאות מגבילה את העריכה
  סיסמת הרשאות מגבילה את העריכה

 3. כדי להחיל את ההגבלות, לחצו על OK ושמרו את ה- PDF.

הגבלת ההדפסה, העריכה וההעתקה

ניתן למנוע ממשתמשים להדפיס, לערוך או להעתיק תוכן שכלול בקובץ PDF. תוכלו לקבוע את ההגבלות שברצונכם להחיל על ה- PDF. שינוי ההגבלות ניתן לביצוע רק אם יודעים מהי סיסמת ההרשאות.

Illustrator‏, Photoshop או InDesign אינם כוללים מצבי הצגה‑בלבד. כדי לפתוח PDF שהוחלו עליו הגבלות ביישומים אלה, על המשתמש להזין את סיסמת ההרשאות.

 1. פתחו את ה- PDF ובחרו Tools‏ > Protection‏ > Encrypt‏ > Encrypt with Password. (אם החלונית Protection אינה מוצגת, בחרו View‏ > Tools‏ > Protection.)

  כדי להוסיף הגבלות לתיק PDF, ראשית פתחו את תיק ה- PDF ובחרו View‏ > Portfolio‏ > Cover Sheet. לאחר מכן בחרו Tools‏ > Protection‏ > Encrypt‏ > Encrypt With Password.

  הערה:

  אם אפשרויות אלה אינן זמינות, ייתכן שהמסמך או תיק ה- PDF כבר כוללים הגדרות אבטחה, נחתמו בחתימה מבוססת אישור או נוצרו ב- LiveCycle Designer ES.

 2. אם תקבלו הודעה, לחצו על Yes כדי לשנות את האבטחה.

 3. בחרו באפשרות Restrict Editing And Printing Of The Document.

  כל מוצרי Adobe אוכפים את המגבלות שנקבעו באמצעות סיסמת ההרשאות. עם זאת, אם מוצר של חברה אחרת אינו תומך במגבלות אלה, הנמענים של המסמך יוכלו לעקוף חלק מהמגבלות שתקבעו או את כולן.

 4. הקלידו את הסיסמה בשדה המתאים. לאחר הקשת כל תו, מדד חוזק הסיסמה מבצע הערכה של הסיסמה ומציין את חוזקה באמצעות דוגמאות צבע.

  קביעת אבטחה באמצעות סיסמה
  הגדרות האבטחה באמצעות סיסמה מאפשרות להגביל את ההדפסה, העריכה וההעתקה

 5. בחרו את החלקים שהמשתמש יוכל להדפיס מתוך התפריט Printing Allowed:

  None

  מונע ממשתמשים להדפיס את המסמך.

  Low Resolution (150 dpi)‎

  מאפשר למשתמשים להדפיס ברזולוציה של ‎150 dpi לכל היותר. ההדפסה עלולה להיות איטית יותר משום שכל עמוד מודפס כתמונת Bitmap. אפשרות זו זמינה רק אם האפשרות Compatibility מוגדרת ל- Acrobat 5 (PDF 1.4)‎ ומעלה.

  High Resolution

  מאפשר למשתמשים להדפיס בכל רזולוציה ושולח פלט וקטורי באיכות גבוהה למדפסות PostScript ולמדפסות אחרות התומכות בתכונות מתקדמות של הדפסה באיכות גבוהה.

 6. בחרו את החלקים שהמשתמש יוכל לשנות מתוך התפריט Changes Allowed:

  None

  מונע ממשתמשים לבצע במסמך שינויים המוצגים בתפריט Changes Allowed, כגון מילוי שדות טופס והוספת הערות.

  Inserting, Deleting, And Rotating Pages

  מאפשר למשתמשים להוסיף, למחוק ולסובב עמודים, וליצור סימניות ותמונות ממוזערות. אפשרות זו זמינה רק בעת בחירה בהצפנה גבוהה (RC4 של 128 סיביות או AES).

  Filling In Form Fields And Signing Existing Signature Fields

  מאפשר למשתמשים למלא טפסים ולהוסיף חתימות דיגיטליות. אפשרות זו אינה מתירה להוסיף הערות או ליצור שדות טופס. אפשרות זו זמינה רק כשבוחרים בהצפנה גבוהה (RC4 או AES של 128 סיביות).

  Commenting, Filling In Form Fields, And Signing Existing Signature Fields

  מאפשר למשתמשים להוסיף הערות וחתימות דיגיטליות ולמלא טפסים. אפשרות זו אינה מתירה להזיז עצמים בעמוד או ליצור שדות טופס.

  Any Except Extracting Pages

  מאפשר למשתמשים לערוך את המסמך, ליצור ולמלא שדות טופס ולהוסיף הערות וחתימות דיגיטליות.

 7. בחרו מבין האפשרויות הבאות:

  Enable Copying Of Text, Images, And Other Content

  מאפשר למשתמשים לבחור ולהעתיק תוכן במסמך PDF.

  Enable Text Access For Screen Reader Devices For The Visually Impaired

  מאפשר ללקויי ראיה לקרוא את המסמך בעזרת קוראי מסך, אך אינו מאפשר למשתמשים להעתיק או לפרוס את תוכן המסמך. אפשרות זו זמינה להצפנה גבוהה (RC4 של 128 סיביות או AES) בלבד.

 8. בחרו גרסה של Acrobat מתוך התפריט Compatibility. בחרו בגרסה זהה לגרסת Acrobat או Reader שקיימת ברשות הנמענים או בגרסה ישנה יותר. אפשרות Compatibility שתבחרו תקבע את סוג ההצפנה שיעשה בו שימוש. חשוב לבחור גרסה שתואמת לגרסת Acrobat או Reader שקיימת אצל הנמען. לדוגמה, Acrobat 7 אינו יכול לפתוח PDF שהוצפן עבור Acrobat X ואילך.

  תיבת הדו-שיח Options
  • האפשרות Acrobat 6.0 And Later‏ (PDF 1.5‏)‎ מצפינה את המסמך באמצעות RC4 של 128 סיביות.
  • האפשרות Acrobat 7.0 And Later‏ (‏PDF 1.6‏)‎ מצפינה את המסמך בעזרת אלגוריתם ההצפנה AES עם גודל מפתח של 128 סיביות.
  • האפשרות Acrobat X And Later‏ (PDF 1.7‏)‎ מצפינה את המסמך באמצעות AES של 256 סיביות. כדי להחיל הצפנת AES של 256 סיביות על מסמכים שנוצרו ב- Acrobat 8 ו- 9, בחרו באפשרות Acrobat X And Later.
 9. בחרו מה ברצונכם להצפין:

  Encrypt All Document Contents

  מצפין את המסמך ואת המטא-נתונים במסמך. אם אפשרות זו נבחרה, למנגנוני חיפוש אין אפשרות לגשת למטא-נתונים של המסמך.

  Encrypt All Document Contents Except Metadata

  מצפין את תוכן המסמך ועם זאת מאפשר למנגנוני חיפוש לגשת למטא-נתונים של המסמך.

  הערה:

  iFilter והפקודות Find או Advance Search ב- Acrobat אינם מבצעים חיפוש במטא-נתונים של קובץ PDF, גם לאחר בחירה באפשרות Encrypt All Document Contents Except Metadata. ניתן להשתמש בכלי חיפוש המנצל מטא-נתונים של XMP.

  Encrypt Only File Attachments

  דורש סיסמה לפתיחת פריטים מצורפים לקבצים. המשתמשים יוכלו לפתוח את המסמך ללא סיסמה. השתמשו באפשרות זו כדי ליצור מעטפות אבטחה.

 10. לחצו על OK. בהודעה לאישור הסיסמה, הקלידו שוב את הסיסמה המתאימה בתיבה ולחצו על הלחצן OK.

הערה:

אם שכחתם סיסמה, לא ניתן לשחזר אותה מתוך ה- PDF. שמרו עותק גיבוי של קובץ PDF שאינו מוגן בסיסמה.

הסרת אבטחת סיסמה

ניתן להסיר אבטחה מקובץ PDF פתוח אם יש לכם הרשאה מתאימה לעשות זאת. אם מסמך PDF מאובטח באמצעות מדיניות אבטחה מבוססת שרת, רק מחבר המדיניות או מנהל השרת יכולים לשנות את האבטחה.

 1. פתחו את ה- PDF ובחרו Tools‏ > Protection‏ > Encrypt‏ > Remove Security.

 2. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לסוג אבטחת הסיסמה שצורפה למסמך:
  • אם המסמך כלל רק סיסמה לפתיחת מסמך, לחצו על OK כדי להסיר אותה.
  • אם המסמך כלל סיסמת הרשאות, הקלידו אותה בתיבה Enter Password ולחצו על OK. לחצו שוב על הלחצן OK כדי לאשר את הפעולה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת