ARMsvc.exe Windows-proces via Adobe Reader 10.1 en later voor updates

Wat is het ARMsvc.exe-proces?

Op Windows 7, Vista en Server 2008 installeert Adobe Reader 10.1 ARMsvc.exe als deel van de Updater. Dit is een Windows-service die in een systeemcontext wordt uitgevoerd. Met de nieuwe service kunnen updates automatisch en op de achtergrond worden uitgevoerd op computers waar een gebruiker de toepassing heeft geconfigureerd voor automatische updates. (Voor automatische updates kiest u Bewerken > Updater > Updates automatisch downloaden en installeren of Voorkeuren > Updater > Updates automatisch downloaden en installeren.) Zonder deze service bevestigt de gebruiker de benodigde bevoegdheden via het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer tijdens het updateproces.

Hoe vaak wordt op updates gecontroleerd?

De service heeft geen planner en voert geen ongevraagde updates uit. De Updater gebruikt de service wanneer benodigde bevoegdheden zijn vereist. De Updater controleert standaard elke drie dagen op updates na de laatste geslaagde controle.

Kan het proces worden geconfigureerd?

Het proces kan niet worden geconfigureerd, maar iemand met de juiste machtigingen kan het proces stoppen of uitschakelen. Instellingen voor het wijzigen van het update-interval of de controlemodus staan in de Updater. Zie http://kb2.adobe.com/nl/cps/837/cpsid_83709/attachments/Acrobat_Reader_Updater.pdf voor meer informatie.

Kan het proces worden onderbroken of gestopt?

Ja. Net als standaard Windows-services kan dit proces worden geconfigureerd via het servicebeheer van Windows. Als het proces is geconfigureerd om te worden gestopt of uitgeschakeld, kan de Updater het proces niet gebruiken.

Werkt deze service op XP?

Nee. Updates voor standaardgebruikers op XP zijn uitgeschakeld.

Hoe werkt de service met Gebruikersaccountbeheer?

Als Gebruikersaccountbeheer op Vista en Win 7 is uitgeschakeld, is de Updater uitgeschakeld voor standaardgebruikers. Als Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld, is de Updater ingeschakeld voor standaardgebruikers. Installaties op de achtergrond zijn echter niet mogelijk voor standaardgebruikers, omdat administratorreferenties zijn vereist om de installatie van updates te machtigen. In deze workflow worden standaardgebruikers naar gebruikersinterfacemodus gebracht (met weergegeven dialoogvensters) om referenties te verstrekken. (De gebruikersmodi veranderen ook als de Updater-voorkeuren zijn ingesteld om in volledige automatische modus te worden uitgevoerd.) Standaardgebruikers kunnen de updates niet installeren zonder de referenties in te voeren, zelfs met de introductie van armsvc.exe.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?