PDF-eigendom wanneer Reader X is geïnstalleerd met Acrobat

Overzicht

Wanneer Reader X en Acrobat X zijn geïnstalleerd op dezelfde computer of als er al oudere versies van Acrobat bestaan, kunt u kiezen welke viewer standaard wordt gebruikt voor PDF-bestanden. Acrobat heeft een uitgebreidere functionaliteit, maar Reader X heeft een ingebouwde Beveiligde modus, waardoor de toepassing veiliger is. (Raadpleeg de Toepassingsbeveiligingshandleiding voor informatie over beveiliging.) 

Deze functie geldt alleen voor het verwerken van Adobe PDF-bestanden; het schakelen van en naar niet-Adobe-producten wordt niet ondersteund en de verwerking van andere door Acrobat-ondersteunde indelingen wordt mogelijk gewijzigd. Zo worden FDF en XDP gewijzigd, maar niet XFA of PDX.

Opmerking: in dit document wordt het standaardgedrag beschreven dat gebruikers tijdens installatie en runtime zien. Raadpleeg Beheerder en IT-bronnen hieronder voor het configureren van de onderneming.

Waarom is PDF-eigendom belangrijk?

In Reader X wordt het concept van een Beveiligde modus geïntroduceerd. Dit is een algemene maatregel tegen beveiligingsmisbruik. Deze mogelijkheid bestaat niet in Acrobat X. Reader X wordt beschouwd als de veiligste, terwijl Acrobat veel meer mogelijkheden blijft houden. Daarom kunnen gebruikers geldige redenen hebben om geregeld tussen Acrobat en Reader te schakelen. 

Als u voor 9.x-producten dubbelklikt op een PDF-bestand, zal elk geopende exemplaar van het product het bestand laden, ongeacht de versie of het product. Als u dubbelklikt op een PDF-bestand wanneer Reader X bijvoorbeeld de standaard PDF-handler is en Viewer 9 al geopend is, wordt de PDF weergegeven door Reader X. Omdat Acrobat en Reader nu tegelijk kunnen worden uitgevoerd, kunt u, afhankelijk van de configuratie van de computer, dubbelklikken om een nieuw proces te starten of om een lopend proces te koppelen.Wegens beveiligingsredenen heeft de gebruiker het beheer nodig van de toepassing waarmee een PDF zal worden geopend; producten van de versie X bieden gebruikers de mogelijkheid te selecteren in welk product de PDF wordt geopend, zelfs als er al een ander exemplaar wordt uitgevoerd.

Met producten van versie X kunt u schakelen tussen elk producttype en elke versie tot 9.x en later.

Gedrag op het tijdstip van de installatie

Als er tijdens de installatie een bestaand product wordt gedetecteerd, wordt de gebruiker gevraagd de standaardviewer te selecteren. Voor Reader X-installaties moet de veiligste Reader als standaardviewer worden ingesteld. Ongeacht de selectie kunnen gebruikers de standaardviewer op elk moment na de installatie wijzigen. Het installatieprogramma heeft in het algemeen de neiging de veiligere Reader in te stellen als de standaardviewer, tenzij een eigenschap of gebruikerskeuze die beslissing overschrijft.  

Een standaard PDF-viewer instellen

 

Configuratie na de installatie

U kunt de standaardviewer op de volgende manier wijzigen: 

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen
 2. Kies in het deelvenster Start toepassing de optie Standaard PDF-handler selecteren. Voor het wijzigen van de standaard PDF-viewer zijn beheerdersmachtigingen vereist. Daarom is een OS-specifiek gedrag het volgende:

  • Windows XP: als de gebruiker beheerdersmachtigingen heeft, is Standaard PDF-handler selecteren ingeschakeld; indien niet, wordt de knop uitgeschakeld.
  • Windows 7 en Vista: gebruikersaccountbeheer moet ingeschakeld worden voor gebruikers die geen beheerdersmachtigingen hebben. Als dit is uitgeschakeld, wordt Standaard PDF-handler selecteren uitgeschakeld. Als Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld en de gebruiker is niet aangemeld als een beheerder, wordt de gebruiker gevraagd om dit te doen wanneer hij of zij op deze knop klikt.
 3. Kies een toepassing uit de vervolgkeuzelijst. De huidige standaardinstelling wordt boven aan de lijst weergegeven.

 4. Klik op Toepassen.

 5. Start de browser opnieuw op als deze geopend is.
 
Voorkeuren standaard PDF-viewer

 

Veelgestelde vragen

Waarom is Standaard PDF-handler uitgeschakeld?

De knop kan worden uitgeschakeld voor twee redenen: 

 • U hebt geen beheerdersmachtigingen op een XP-machine.
 • Gebruikersaccountbeheer is uitgeschakeld op Windows 7- en Vista-computers voor gebruikers die geen beheerdersmachtigingen hebben.
 • De knop wordt uitgeschakeld in Citrix-omgevingen.

Waarom is Browser in PDF weergeven uitgeschakeld in Bewerken > Voorkeuren > Internet?

U hebt een andere viewer als standaard geselecteerd. Zo wordt uw Reader-voorkeur grijs weergegeven als Acrobat.exe de standaardinstelling is.

Kan ik schakelen van en naar een Acrobat 8.x-product?

Nee. Het veld Adobe-product selecteren toont alleen producten van versie 9.x en later.

Welke bewerking wordt hiermee beïnvloed?

 • Shell-bewerkingen (dubbelklikken op een PDF-bestand of het starten van een PDF-bestand vanuit een e-mail)
 • Genereren PDF-miniatuur
 • PDF-pictogrammen
 • PDF-voorbeeldhandler
 • Werkblad PDF-eigenschappen
 • PDF-weergave in browser
 • PDF iFilter voor zoekactie

Beheerder en IT-bronnen

Voor details over de configuratie moeten beheerders de volgende documenten raadplegen die beschikbaar zijn via de Enterprise-bibliotheek voor de Acrobat-productfamilie

 • Help Customization Wizard : beheerders kunnen het installatieprogramma afstemmen om de standaard PDF-viewer te kiezen vóór de bedrijfsimplementaties.
 • Administrator's Information Manager (AIM): een AIR-toepassing die de Voorkeursreferentie bevat (een database van configureerbare register- en plist-instellingen).
 • Toepassingsbeveiligingshandleiding: biedt details over de beschermde modus in Reader.

De functie vergrendelen

Standaard kunnen gebruikers de standaardhandler selecteren via de UI. Beheerders kunnen echter de functie vergrendelen via HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\<product>\<versie>\FeatureLockDown\bDisablePDFHandlerSwitching. Wanneer bDisablePDFHandlerSwitching is ingesteld op 1, is de gebruikersinterface uitgeschakeld en kunnen gebruikers de standaard handler niet wijzigen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account