Invullen van formulier mislukt op Windows Touch

U kunt geen PDF-formulieren invullen op Windows Touch.

Dit probleem is opgelost in de 11.0.07-update.

U kunt geen formulieren invullen in Adobe Reader 11.0.06 omdat het virtuele toetsenbord niet wordt weergegeven wanneer u een formulierveld selecteert. In plaats daarvan ziet u een foutdialoogvenster met de volgende tekst: 

C:\ Program Files\Common Files\Microsoft shared\ink\TabTip.exeWindows heeft geen toegang tot het opgegeven apparaat, pad of bestand. U hebt misschien niet de toepasselijke machtigingen voor toegang tot dit formulier.

Deze fout treedt op als wordt voldaan aan alle volgende omstandigheden:

  • U gebruikt Reader 11.0.06 (het virtuele toetsenbord werd niet ondersteund in 11.0.05).
  • Beveiligde modus is ingeschakeld.
  • U gebruikt een apparaat met Windows Touch 8.x of later.

Oplossing 1: voer een update uit.

Kies gewoon Help > Controleren op updates en installeer 11.0.07.

Oplossing 2: schakel de Touch-modus uit.

  1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen
  2. Selecteer Nooit in de vervolgkeuzelijst voor de Touch-modus.

Oplossing 3: schakel Beveiligde modus uit.

Beveiligde modus beschermt uw hardware en gegevens door de toepassing en de informatie die wordt opgeroepen, te beschermen. Het is niet raadzaam de Beveiligde modus uit te schakelen. 

Lees dit Help-onderwerp voor meer informatie, waaronder stappen om de Beveiligde modus uit te schakelen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?