Instructies voor het uitvoeren van een upgrade naar de nieuwste versie van uw Adobe Sign voor Salesforce-pakket.

Het Adobe Sign voor Salesforce-integratiepakket is beschikbaar in Salesforce AppExchange. Deze gids is bedoeld om huidige klanten van Adobe Sign voor Salesforce te helpen een upgrade van een oudere versie naar de meest recente versie uit te voeren.

Raadpleeg de aanvullende informatie over de release voor opmerkingen over de nieuwste functies van Adobe Sign voor Salesforce.

Raadpleeg de installatiegids als u een nieuwe instantie van het pakket wilt installeren.

Opmerking:

Het Adobe Sign voor Salesforce -pakket wordt ondersteund door twee hoofdversies voorafgaand aan de huidige hoofdversie.

 • De huidige versie is 23.4
 • Ondersteuning wordt geboden voor versie 21 en hoger

Klanten die niet-ondersteunde versies gebruiken, hebben een verhoogd beveiligingsrisico en het wordt deze klanten sterk aangeraden om een upgrade naar het nieuwe pakket uit te voeren, zodat ze ondersteuning kunnen blijven ontvangen.

Toegang tot oudere versies wordt onderdrukt na vier hoofdversies.

 • Geïnstalleerde pakketten ouder dan versie 19 krijgen geen API-toegang tot de Adobe Sign-service

Neem contact op met uw Success Manager als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het uitvoeren van de upgrade in uw organisatie.


Upgrades uitvoeren vanuit een vorige versie

Let op:

Houd er rekening mee dat de Adobe Sign voor Salesforce-objecten kunnen wijzigen naarmate het pakket verder wordt ontwikkeld. 

Als u maatoplossingen bouwt die afhankelijk zijn van deze objecten, en de objecten veranderen, dan moet u uw maatoplossing bijwerken.

Elke versie van Adobe Sign voor Salesforce beschikt over nieuwe functies en toevoegingen die uw documentworkflows wezenlijk kunnen verbeteren. Adobe biedt na verloop van tijd geen ondersteuning meer voor oudere versies en raadt u daarom ten zeerste aan een upgrade uit te voeren naar de nieuwste versie.

Opzoeken welke pakketversie van de Adobe Sign voor Salesforce-integratie u momenteel gebruikt:

 1. Meld u aan op Salesforce met uw accountbeheerder-id
 2. Ga naar Setup > Platformtools > Toepassingen > Pakketten > Geïnstalleerde pakketten
versie


Belangrijke upgradeopmerkingen voor alle klanten

Let op:

Als u een upgrade uitvoert vanaf een versie die ouder is dan v 21.5.11, moet u eerst het pakket v 21.5.11 installeren voordat u het huidige pakket kunt installeren. Als u het huidige pakket installeert voordat 21.5.11 is geïnstalleerd, zal de update mislukken.

 1. Verwijder niet uw bestaande Adobe Sign voor Salesforce-pakket
  • Als u het pakket verwijdert, gaan al uw Adobe Sign-gegevens in Salesforce verloren
 2. Raadpleeg voorafgaand aan de upgrade uw Adobe Client Success Manager of Adobe support als u gebruikers in uw Salesforce-organisatie hebt die in meerdere Adobe Sign-accounts zijn opgenomen
 3. Upgrade en test het product in uw Sandbox-omgeving voordat u een upgrade uitvoert voor uw productieaccount
  • Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het e-mailadres dat u gebruikt in de Sandbox-omgeving, voor het geval u het e-mailadres voor uw Adobe Sign-account moet wijzigen
 4. Zorg ervoor dat de instelling Sessies naar het oorspronkelijke IP-adres vergrendelen is uitgeschakeld
  • Configureer hier: Setup > Instellingen> Beveiliging> Sessie-instellingen
 5. Bekijk de onderstaande ‘Nieuwe functies’-secties om te bepalen of er opties zijn die u handmatig moet configureren
  • In elke release wordt een aantal nieuwe functies/instellingen toegevoegd.  Vaak moet de serviceconfiguratie handmatig worden bijgewerkt om deze nieuwe functies beschikbaar te maken


Adobe Sign voor Salesforce-upgrade installeren

 1. Klik hier voor toegang tot het huidige Adobe Sign voor Salesforce-pakket op de Salesforce AppExchange

 2. Klik op de knop Nu downloaden

 3. Selecteer Aanmelden bij AppExchange en voer uw referenties in om verder te gaan

 4. Bepaal of u de upgrade in Productie of Sandbox wilt installeren.

  • Het wordt sterk aanbevolen om elke installatie/upgrade eerst in de sandbox-omgeving te testen.
 5. Bekijk de installatie-informatie en de voorwaarden en bepalingen, bevestig dat u de voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat en klik op Bevestigen en installeren om het installatieproces te starten

 6. Wanneer u wordt gevraagd om u aan te melden bij uw Salesforce-organisatie:

  • Voer uw Salesforce-gebruikersnaam en wachtwoord in
  • Klik Aanmelden bij Salesforce
 7. Wanneer de pagina Adobe Sign Upgraden verschijnt:

  • Selecteer Installeren voor alle gebruikers
  • Klik op Upgrade (de installatie kan enkele minuten duren)
 8. Als de pop-up Toegang derde partij goedkeuren verschijnt:

  • Vink Ja, verleen toegang aan deze websites van derde partijen aan
  • Klik op Doorgaan om de installatie te starten.
 9. Tijdens de installatie verschijnt een pagina met een melding dat dit alles even kan duren...

 10. Klik op Gereed en wacht tot u per e-mail een bevestiging ontvangt dat het pakket is geïnstalleerd

  • Op de pagina Geïnstalleerd pakket wordt nu uw huidige pakketversie weergegeven.
 11. Configureer alle handmatige updates die worden vermeld in de sectie Nieuwe functies.


Configuratie na de installatie

Vernieuw de OAuth-verbinding tussen Adobe Sign en Salesforce

 1. Ga naar Setup > Platformtools > Toepassingen > Pakketten > Geïnstalleerde pakketten

 2. Klik op de koppeling Configureren voor het Adobe Sign-pakket

  • De Wizard Setup voor Adobe Sign voor Salesforce zou nu moeten opstarten
  Installatie starten

  Opmerking:

  Als de Wizard Setup niet automatisch opstart:

  1. Ga naar het tabblad Adobe Sign-beheer
  2. Klik op de koppeling Wizard Setup starten

 3. In 'Stap 1: Uw Adobe-account koppelen aan Salesforce' van de Wizard Setup:

  • Klik op Aanmelden bij Adobe 
  • Meld u aan met uw Adobe Sign-beheerdersaccount
  • Klik op Toegang verschaffen als hierom wordt gevraagd
   • Er zou nu een bericht moeten verschijnen waarin staat: Gelukt! U hebt uw Adobe-account met succes geautoriseerd.
 4. Klik in het bevestigingsbericht van stap 1 op Volgende

 5. In “Stap 2: Automatische statusupdates voor Adobe Sign inschakelen”, klikt u op de knop Inschakelen

  • Klik op Toestaan wanneer u wordt gevraagd om toegang te verschaffen tot Adobe Sign
  • Er zou nu een bericht moeten verschijnen waarin staat: U hebt de automatische statusupdates voor uw account ingeschakeld
 6. Klik onderaan op de pagina op Volgende om verder te gaan

 7. Wanneer de Wizard Setup het bericht Gefeliciteerd. De installatie is nu voltooid! verschijnt, klikt u op Gereed

Opmerking:

Raadpleeg na het installeren en configureren van het nieuwe pakket de desbetreffende hoofdstukken in deze handleiding voor informatie over welke instellingen en velden in de eerdere versies zijn toegevoegd.

Voor correcte werking van het nieuwe pakket moet u deze nieuwe instellingen en veldwaarden handmatig inschakelen in uw organisatie. Als u bijvoorbeeld een upgrade uitvoert van v19 naar v23, moet u alle handmatige bewerkingen inschakelen die worden vermeld voor versies v20, v21 en v22.


Nieuwe functies:

Pakketversie 23.x

 

Deze functie is geïntroduceerd zodat Adobe Sign gebruiksgegevens kan verzamelen om het product te verbeteren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor productontwikkeling en niet voor marketingdoeleinden.

Beheerders kunnen deze functie in- of uitschakelen op het tabblad Adobe Sign-beheer of door de installatiewizard uit te voeren.

Vanaf v23 van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket, is het Bestanden-opslagobject ingesteld als het primaire object dat bij de ontwikkeling wordt gebruikt.

Bij klanten die een upgrade uitvoeren van eerdere versies dan v23.0, wordt het bestaande standaardopslagtype ingesteld als 'grandfather'-object in hun upgrade. (Dit is het object Bijlagen in de meeste gevallen). Zo wordt voorkomen dat het proces wordt onderbroken.

Beheerders wordt aangeraden om de impact te evalueren van het gewijzigde documentopslagtype Bestanden om optimaal te profiteren van toekomstige functies.

Om het besturingselement voor het beheer van het documentopslagtype te ondersteunen, is een nieuw besturingselement toegevoegd aan de set Aangepaste instellingen> Adobe Sign-instellingen.

Deze gebruikersinterface is toegewezen aan het aangepaste object Agreement_Document_Storage_Type__c

Relevante instellingswaarden zijn:

 • {empty} - Als de waarde leeg is, is het standaardgedrag gebaseerd op de installatieversie van het pakket
  • Bij versie 23.0 en hoger is Bestanden het standaardopslagtype
  • Bij versies vóór 23.0 is Bijlagen het standaardopslagtype
 • Bestanden - Met deze optie is Bestanden krachtig gedefinieerd als standaardopslagobject voor Adobe Sign-documenten
 • Bijlagen - Met deze optie is Bijlagen krachtig gedefinieerd als standaardopslagobject voor Adobe Sign-documenten
Instelling voor documenttype

Pakketversie 22.x

Voor de introductie van workflows in het Salesforce-pakket moeten aanvullende toegangsrechten worden ingeschakeld.

Als u van plan bent workflows te gebruiken, moet u de Oauth-koppelingen vernieuwen

Er zijn geen handmatige configuraties of systeemwijzigingen vereist


Pakketversie 21.5.11
Vereist installatiepakket voor alle versies die ouder zijn dan v21.5.9

Voor elke bestaande installatie die ouder is dan 21.5.9 moet, voorafgaand aan de upgrade, eerst het pakket 21.5.11 worden geïnstalleerd..

Nadat v21.5.11 is geïnstalleerd, kan het huidige pakket worden geïnstalleerd.

Chatter moet ingeschakeld zijn het pakket v21.5.11 te installeren

Voordat u het upgrade-proces start moet u controleren of Chatter is ingeschakeld:

 • Navigeer naar: Setup > Platformgereedschappen > Functie-instellingen > Chatter > Chatter-instellingen
 • Als Chatter is uitgeschakeld klikt u op de knop Bewerken
  • Schakel het selectievakje Inschakelen in
  • Klik op Opslaan om de pagina op te slaan
Chatter inschakelen


Pakketversie v21.x

Opmerking:

v21.x biedt een aantal updates voor de wijze waarop Adobe Sign voor Salesforce functioneert. 

Het wordt sterk aanbevolen dat u eerst v21.x in uw sandbox-omgeving installeert om te verifiëren dat alle aspecten van de applicatie naar verwachting functioneren. 

Ontwikkelaars moeten de gewijzigde updatevolgorde nauwkeurig controleren, net als de gewijzigde Apex-methode. 

Vanaf v21.0 is het object SIGN_Signed_Agreement__c (labelnaam: Ondertekende overeenkomst") afgeschreven.

Klanten die de URL voor een ondertekende overeenkomst willen ontvangen, moeten de REST API-overeenkomst aanroep GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url gebruiken

Opmerking: de geretourneerde URL van de API-aanroep is beveiligd, en slechts gedurende een beperkte tijd bruikbaar.

Hieronder ziet u de nieuwe volgorde (vanaf v21.0) waarin de overeenkomst en de bijbehorende objecten worden bijgewerkt:

 1. Bijlagen 
 2. Ontvangers 
 3. Overeenkomst (status en andere kenmerken)
 4. Overeenkomstgebeurtenissen 
 5. Chatter-feeds 

Vanaf v21.x zijn alle asynchrone processen (waaronder automatische updates en gegevenstoewijzingen) omgeschakeld van toekomstige methoden naar via query doorzoekbare methoden. Deze nieuwe aanpak wordt aanbevolen door Salesforce.

Vanwege deze wijziging zal elke aanpassing van de organisatie van de abonnee waardoor er taken worden toegevoegd aan de Salesforce-wachtrij als onderdeel van het automatische updateproces en/of gegevenstoewijzingsproces, leiden tot de fout "System.LimitException: Too many queueable jobs added to the queue: 2" (Te veel via query's doorzoekbare taken toegevoegd aan de wachtrij)

De reden voor deze fout is dat een doorzoekbaar proces slechts één onderliggende doorzoekbare taak kan toevoegen, en dat gebeurt al door Adobe Sign (zie de sectie "Doorzoekbare Apex-limieten").

"Als u taken koppelt, kunt u slechts één taak toevoegen van een taak die wordt uitgevoerd met System.enqueueJob. Dit houdt in dat elke bovenliggende doorzoekbare taak slechts één onderliggende taak kan bevatten. Het systeem biedt geen ondersteuning voor het starten van meerdere onderliggende taken van dezelfde doorzoekbare taak."

Als gevolg van deze fout wordt de overeenkomststatus niet wordt gewijzigd en/of wordt de gegevenstoewijzing niet correct uitgevoerd. 

Om deze fout op te lossen, moet u nagaan welke trigger, process builder of workflow de fout veroorzaakt en deze deactiveren of omschakelen naar een synchrone aanroep. U kunt het betreffende proces ook uitstellen en bijvoorbeeld 1 uur later uitvoeren.

 • De overeenkomststatus wordt nu bijgewerkt nadat de documenten en de ontvangers zijn bijgewerkt
  • Voorafgaand aan v21 werd de status eerder ingesteld.
 • Het ondertekende overeenkomstobject (waarin de afbeeldings-URL's zijn opgeslagen) wordt nu helemaal niet ingevoegd
  • Voorafgaand aan versie v21 werd dit object ingevoegd nadat alle andere updates waren voltooid
 • De maximale grootte van aanroepverzoeken of reacties is beperkt tot 12 MB voor asynchrone Apex, conform de leidende Salesforce-limieten: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
  • Documenten die groter zijn dan 12 MB kunnen vanwege de hierboven genoemde limiet niet worden opgehaald van Sign.
 • De beschrijvingen voor de overeenkomstgebeurtenissen zijn gewijzigd. Deze komen nu overeen met de beschrijvingen die worden geretourneerd door de Sign-API en met de controlerapporten.
 • Het updateproces wordt nu uitgevoerd als een native Apex-batchproces (een asynchroon proces) binnen Salesforce
  • Voorheen werden bij de update API-aanroepen van buiten Salesforce gebruikt
  • Triggers van deze statusupdates voor het starten van asynchrone processen functioneren niet meer omdat Salesforce beperking heeft ingesteld voor het aanroepen van andere asynchrone processen vanuit een asynchroon proces dat al actief is
 • Voorafgaand aan versie v21 werden de updates voor overeenkomstkenmerken opgesplitst in afzonderlijke update-aanvragen. Nu worden alle aspecten van het overeenkomstobject in één transactie bijgewerkt.
 • Voorafgaand aan versie v21 konden mislukte overeenkomsten alleen opnieuw worden uitgevoerd via een handmatige update vanuit Salesforce
  • De updates zijn nu betrouwbaarder omdat mislukte gebeurtenissen automatisch een aantal keren opnieuw worden geprobeerd door de Sign-back-end.
 • Bij handmatige updates worden nu alle aspecten van overeenkomsten bijgewerkt, inclusief de verwante objecten.
 • Push-overeenkomsten worden nu in de asynchrone modus uitgevoerd, net als normale updates, en extra kenmerken worden nu ook bijgewerkt als bij normale updates.
 • Er zijn nieuwe instellingen geïntroduceerd om updates van verschillende aspecten van de overeenkomst uit te schakelen.
 • Wanneer een ondertekende PDF in Salesforce is opgeslagen, wordt er geen bestandsbeschrijving (-ondertekend of -goedgekeurd ) toegevoegd het einde van het PDF-bestand.

Nadat de upgrade is voltooid:

 • Ga naar het tabblad Adobe Sign-beheer 
 • Klik op de koppeling Automatische statusupdates opnieuw uitvoeren om de OAuth-verbinding met Adobe Sign opnieuw tot stand te brengen
 • Klik op Inschakelen
 • Klik op Toestaan om toegang toe te staan
enable_status_updates

In v20 moest de callbackgebruiker in Salesforce geen gelicentieerde Adobe Sign-gebruiker zijn. 

Voor de verbeteringen voor pushtoewijzing in v21 moet de callbackgebruiker een actieve gebruikers-ID hebben in het Adobe Sign-account dat verbonden is met de Salesforce-organisatie.

Klanten met v20 die pushtoewijzing gebruiken, moeten ervoor zorgen dat de callbackgebruiker al is ingericht in Adobe Sign voordat de upgrade wordt uitgevoerd. Anders wordt de pushtoewijzing gestopt (totdat de gebruiker is ingericht) na de upgrade naar v21.

De functie voor pushtoewijzing die automatisch gerelateerde objecten koppelde met behulp van de instelling voor het kopiëren van het account/de opportunity voor de contactpersoon, is uitgebreid zodat overeenkomsten die worden verzonden vanaf Salesforce, worden opgenomen.

 • Bijvoorbeeld: overeenkomsten die worden verzonden vanaf Salesforce kopiëren automatisch de eerste zoekopdracht van de opportunity voor de ontvanger van de contactpersoon naar de zoekopdracht voor de opportunity van de overeenkomst en de eerste zoekopdracht van het account van de ontvanger naar de zoekopdracht van het account van de overeenkomst, als de verzonden overeenkomsten geen gekoppeld account of gekoppelde opportunity hebben

Voor v21 werden chatterfeeds alleen ingevuld wanneer de overeenkomst vanaf Salesforce werd verzonden.

Deze update breidt de chatterfeed uit zodat overeenkomsten die worden verzonden van buiten Salesforce (pushovereenkomsten) worden opgenomen

Voor v21 werden in de overeenkomstweergave de PDF-afbeelding en de URL alleen bijgewerkt nadat de eerste ontvanger zijn of haar actie had voltooid.

De afbeelding en URL worden nu eerder bijgewerkt wanneer de status Vooraf vullen actief is of wanneer Verzonden ter ondertekening naar de eerste ontvanger is verstuurd.

 

Er is geen configuratie vereist om deze functie in te schakelen.

Er wordt een nieuwe overeenkomststatus (Wachten op mijn delegatie) geïntroduceerd om aan te geven wanneer een overeenkomst wacht totdat de afzender de huidige ontvangersinstantie delegeert.

 

Er is geen configuratie vereist om deze status in te schakelen.

De overeenkomstsjabloon heeft een veld 'Dagen tot vervaldatum' (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Dit is een numeriek veld dat werd afgeschaft in v21.

Er is een nieuw veld 'Dagen tot vervaldatum' (API-naam: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c) toegevoegd. Dit is een tekstveld waardoor het naar andere velden in het hoofdobject kan verwijzen (bv.{!Expiry_Date__c})

Bij het upgraden van een eerdere versie worden eventuele formuliergegevens die zijn toegewezen aan het verouderde veld voor de vervaldatum, automatisch naar het nieuwe veld gekopieerd, zodat er geen directe actie vereist is.

De velden Account, Opportunity en Contract zijn niet beschikbaar op de sjabloonpagina.

Beheerders kunnen deze velden configureren in de sjabloon met behulp van de functie Gegevens toewijzen aan overeenkomstvelden

Vroeger konden afzenders hun absolute positie in de handtekeningenvolgorde definiëren als 'Afzender ondertekent eerst' of 'Afzender ondertekent laatst'.

Dit veld is niet meer beschikbaar op de nieuwe sjabloonpagina's. Afzenders kunnen zichzelf op een willekeurige positie in de handtekeningenvolgorde plaatsen.

De optie voor het in- en uitschakelen van de controle over de gehele handtekeningsflow als 'Sequentieel' of 'Parallel' is verwijderd.

Met de nieuwe sjabloonstijl is een volledig configureerbare workflow mogelijk die volledig sequentieel (index van ondertekenaars 1 tot en met 1+N), parallel (alle indexen van ondertekenaars zijn 1) of een combinatie van sequentieel en parallel kan zijn waarbij de handtekeningindex geconfigureerd is voor de specifieke workflow.

Vijf instellingen zijn afgeschaft in v21. Al deze instellingen bevonden zich in de sectie Adobe Sign-instellingen van Aangepaste instellingen.

De vijf instellingen zijn:

 • Audit-PDF toevoegen aan bijlagelijst – Schakel deze instelling in om na ondertekening van de overeenkomst een PDF van de audittrail aan de overeenkomstrecord toe te voegen.
 • Ondertekende PDF toevoegen als afzonderlijke bijlagen – Schakel deze instelling in om de PDF van de ondertekende overeenkomsten als afzonderlijke bijlagen te koppelen als er meerdere documenten in één transactie worden verzonden. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe als u de ondertekende overeenkomst niet meer in de vorm van een samengevoegde PDF wilt ontvangen. 
 • Ondersteunende bestanden toevoegen aan lijst met bijlagen – Schakel deze instelling in om na ondertekening van de overeenkomst de PDF's van de ondersteunende documenten aan de overeenkomstrecord toe te voegen. Met de ondersteunende documentvelden in de overeenkomst kunnen ondertekenaars de ondersteunende documenten uploaden naar en bijvoegen bij de overeenkomsttransactie.
 • Ondertekende PDF-koppeling toevoegen voor gepushte overeenkomsten (standaard ingeschakeld) – Deze instelling is alleen van toepassing op gepushte overeenkomsten die van buiten Salesforce zijn verzonden. Schakel deze instelling in om een koppeling naar de ondertekende PDF toe te voegen aan de overeenkomstrecord.
 • Ondertekende PDF toevoegen voor gepushte overeenkomsten (standaard ingeschakeld) – Deze instelling is van toepassing op overeenkomsten die van buiten Salesforce zijn verzonden en in Salesforce worden gepusht. Schakel deze instelling in om de ondertekende PDF toe te voegen aan de overeenkomstrecord. 

 

Klanten die de bovenstaande instellingen gebruiken, kunnen de nieuwe instelling configureren onder Adobe Sign-instellingen voor het bijwerken van overeenkomsten.

Afgeschafte instelling (onder Adobe Sign-instellingen) Nieuwe instelling (onder Adobe Sign-instellingen voor het bijwerken van overeenkomsten)
Audit-PDF toevoegen aan bijlagelijst Controlerapport toevoegen
Ondertekende PDF in aparte bijlagen Ondertekende PDF in aparte bijlagen
Voeg onderst. bestanden toe bijlagelijst Ondersteunende bestanden toevoegen
Ondertekende PDF-koppeling toevoegen voor gepushte overeenkomsten URL voor ondertekende PDF toevoegen
Voeg getekende PDF toe gepushte overeenk  Ondertekende PDF toevoegen


Beveiligingspatch v20.9 - Wijzigingen voor callbacksites

In versie 20.9 van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket is de autorisatie voor objecten die bij de ondersteuning van grote documenten worden gebruikt, verplaatst van de sitegebruiker naar een gelicentieerde 'callbackgebruiker' aan wie uitdrukkelijk toestemming wordt verleend.

Verwijder alle bestaande machtigingen op gevoelige of niet-openbare objecten die zijn toegewezen aan de sitegebruiker op de respectievelijke site die wordt gebruikt voor grote bestanden of pushovereenkomsten.

Opmerking:

Mijn domein moet voorafgaand aan de service voor grote documenten worden geconfigureerd om OAuth-verificatie van de callbackgebruiker toe te staan

 

Voor bestaande klanten die een upgrade uitvoeren naar versie 20.9 of hoger, wordt het volgende proces aanbevolen:

 

1. Upgrade het Adobe Sign voor Salesforce-pakket naar versie 20.9 (of hoger)

 

2. Creëer het nieuwe callbackgebruikersprofiel

Opmerking:

Slechts één callbackgebruiker is toegestaan voor Adobe Sign. Als u er al een hebt gemaakt, configureert u dat bestaande profiel/die bestaande gebruiker.

 • Kloon het standaardgebruikersprofiel
  • Geef een intuïtieve naam aan het nieuwe profiel (bijvoorbeeld Adobe Sign-callbackgebruiker)
  • Bewerk het profiel
   • Onder Aangepaste tabinstellingen moeten beide tabbladen voor Adobe Sign-beheer zijn ingesteld op Standaard Aan
   • Onder Aangepaste objectmachtigingen moeten alle waarden voor het object Overeenkomst (Agreement) zijn ingeschakeld
   • Controleer of deze Visualforce-pagina's zijn ingeschakeld 
    • echosign_dev1.EchosignAdmin
    • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
   • Schakel de Apex-klasse echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService in
  • Sla het profiel op

 

3. Schakel de optie Aantal aanroepen bijlageservice in voor het callbackgebruikersprofiel

 • Navigeer naar Objectbeheer > Overeenkomst > Velden en relaties 
 • Klik op het Veldlabel Aantal aanroepen bijlageservice
 • Klik op de knop Beveiliging op veldniveau instellen
 • Schakel de beide opties Zichtbaar en Alleen-lezen in voor het callbackgebruikersprofiel
 • Klik op Opslaan

 

4. Creëer een nieuwe gebruiker met een standaard Salesforce-licentie

 • Geef de gebruiker een intuïtieve naam (bijvoorbeeld Adobe Sign-callback)
 • Wijs een Salesforce-licentie toe
 • Wijs het profiel toe dat u hierboven hebt gemaakt
 • Sla de nieuwe gebruiker op
 • Verifieer de gebruiker om het bekende wachtwoord in te stellen
 • Meld u af van Salesforce

 

5. Definieer de callbackgebruiker

 • Meld u aan bij Salesforce als callbackgebruiker
 • Navigeer naar de pagina Adobe Sign-beheer
 • Klik op Een account koppelen onder de kop Callbackgebruiker
  • De pagina Toegang verlenen? wordt getoond waarop wordt voorgesteld om de huidige geverifieerde gebruikers-id te koppelen
 • Klik op Toestaan
  • Verifieer dat de callbackgebruiker correct is gekoppeld
 • Meld u af van Salesforce

 

5. Update de bestaande site 

 • Meld u aan als uw Salesforce-beheerder
 • Navigeer naar Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites
 • Klik op het Sitelabel om de sitegegevens te openen
 • Klik op de knop Instellingen voor openbare toegang
 • Plaats de muis op de koppeling Toegang tot Apex-klassen en klik op de knop Bewerken
  • Verwijder de klasse AgreementAttachmentService
  • Voeg de klasse LargeFileDownloadService toe
  • Klik op Opslaan om de pagina op te slaan
 • Klik op de knop Bewerken op de pagina Adobe Sign-callbackprofiel
  • Verwijder alle toestemmingen die uitdrukkelijk zijn toegewezen aan de sitegebruiker
  • Klik op Opslaan.

In versie 20.9 van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket is de autorisatie voor objecten die bij de ondersteuning van pushovereenkomsten worden gebruikt, verplaatst van de sitegebruiker naar een gelicentieerde 'callbackgebruiker' aan wie uitdrukkelijk toestemming wordt verleend.

Verwijder alle toestemmingen die aan de sitegebruiker zijn toegewezen op de respectievelijke sites.

Opmerking:

Mijn domein moet voorafgaand aan de pushovereenkomsten worden geconfigureerd om OAuth-verificatie van de callbackgebruiker toe te staan

 

Voor bestaande klanten die een upgrade uitvoeren naar versie 20.9 of hoger, wordt het volgende proces aanbevolen:

1. Creëer de nieuwe callbackgebruiker

Opmerking:

Slechts één callbackgebruiker is toegestaan voor Adobe Sign. Als u er al een hebt gemaakt, configureert u dat bestaande profiel/die bestaande gebruiker.

 • Kloon het standaardgebruikersprofiel
 • Geef een intuïtieve naam aan het nieuwe profiel (bijvoorbeeld Adobe Sign-callbackgebruiker)
 • Sla het profiel op

 

2. Creëer een nieuwe callbackgebruiker met een standaard Salesforce-licentie

 • Geef de gebruiker een intuïtieve naam (bijvoorbeeld Adobe Sign-callback)
 • Wijs een Salesforce-licentie toe
 • Wijs het profiel toe dat u hierboven hebt gemaakt
  • Sla de nieuwe gebruiker op
 • Wijs de machtigingenset Adobe Sign Integration-gebruiker toe aan de callbackgebruiker die u hierboven hebt gemaakt
  • Sla de machtigingenset op

 

3. Upgrade het Adobe Sign voor Salesforce-pakket naar versie 20.9 (of hoger)

 

4. Definieer de callbackgebruiker

 • Nadat de upgrade is voltooid, meld u zich bij Salesforce aan als callbackgebruiker
 • Navigeer naar de pagina Adobe Sign-beheer (App Launcher > Adobe Sign voor Salesforce > Adobe Sign-beheer)
 • Klik op Een account koppelen onder de kop Callbackgebruiker
  • De pagina Toegang verlenen? wordt getoond waarop wordt voorgesteld om de huidige geverifieerde gebruikers-id te koppelen
 • Klik op Toestaan
  • Verifieer dat de callbackgebruiker correct is gekoppeld
 • Meld u af van Salesforce

 

5. Update de bestaande site 

 • Meld u aan bij Salesforce als uw beheerder
 • Navigeer naar Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites
 • Klik op het Sitelabel om de sitegegevens te openen
 • Klik op de knop Instellingen voor openbare toegang
 • Klik op de knop Gebruikers bekijken
 • Klik op de koppeling Volledige naam van de sitegebruiker
 • Houd de muis boven de koppeling Toewijzingen machtigingenset en klik op de knop Toewijzingen bewerken
 • Verwijder de machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruikers
 • Verwijder alle overige toestemmingen die uitdrukkelijk zijn toegewezen aan de sitegebruiker
 • Klik op Opslaan

 


Pakketversie 20.x

Organisaties die de Lightning-interface in Salesforce gebruiken, moeten ervoor zorgen dat Mijn domein is ingeschakeld voor versie 20 van het Adobe Sign-pakket voor een goede functionaliteit.

Bij organisaties die werken met de Klassieke interface is dit momenteel niet nodig.

Versie 20 van Adobe Sign beschikt over drie nieuwe ontvangersrollen:

 • Acceptant: deze rol is geschikt als de ontvanger een acceptatie van de overeenkomst dient te bevestigen zonder de inhoud formeel goed te keuren
 • Formulierinvuller: specifiek ontworpen voor klanten die tijdens het ondertekeningsproces formulierinhoud moeten invullen
 • Gecertificeerd ontvanger: aan gecertificeerde ontvangers kunnen geen formuliervelden worden toegewezen. Tijdens het ondertekeningsproces wordt hun gevraagd de overeenkomst te delegeren, af te wijzen of te accepteren

Om toegang te krijgen tot deze rollen, moeten ze in een drietrapsproces worden toegevoegd (vier stappen als u de rollen wilt lokaliseren naar een andere taal dan het Engelse).

 

De rollen inschakelen in Adobe Sign:

 1. Meld u bij Adobe Sign aan als beheerder
 2. Navigeer naar Account > Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Rollen van ontvangers die zijn toegestaan
 3. De rollen die u moet ondersteunen, inschakelen
 4. Klik op Opslaan
navigate_to_rolesinadobesign

 

Schakel de rollen in in de aangepaste instellingen (Salesforce):

 1. Meld u bij Salesforce aan als beheerder
 2. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
 3. Klik op het veld Adobe Sign-instellingen
 4. Klik op de knop Beheren
 5. Klik op Nieuw (of op Bewerken als u de instellingen eerder hebt geconfigureerd)

De instellingswaarden zijn: 

 • Rol Acceptant inschakelen: ontvangers net de rol acceptant kunnen het document accepteren. Hiervoor moeten ze mogelijk veldgegevens invoeren
 • Rol Invuller van formulier inschakelen: dit type ontvanger kan formuliergegevens op veldniveau invullen
 • Rol Gecertificeerde ontvanger inschakelen: gecertificeerde ontvanger erkennen dat ze de overeenkomst hebben ontvangen, maar ondertekenen niet. Dit type ontvanger moet soms veldgegevens invullen

Opmerking:

Delegeerders: er is een delegeerdervariant voor alle ontvangersrollen. Deze rollen worden gebruikt wanneer niet van de bekende ontvangers wordt verwacht dat ze hun aangegeven rol zelf zullen voltooien. In plaats daarvan zullen ze hun rol delegeren aan een andere partij.

Delegeerdersrollen worden ingeschakeld met het hierboven beschreven proces.

De beschikbare instellingswaarden voor delegeerders zijn:

 • Rol Acceptant delegeren inschakelen: nodig voor het delegeren van de rol Acceptant
 • Rol Gecertificeerde ontvanger delegeren inschakelen: wanneer u van plan bent om te delegeren naar een gecertificeerde ontvanger
 • Rol Invuller van formulier delegeren inschakelen: gebruikt wanneer u de rol van formulierinvuller moet delegeren
 • Rol Gedelegeerde goedkeurder van ontvanger inschakelen: nodig voor het delegeren naar goedkeurders
 • Rol Gedelegeerde ondertekenaar van ontvanger inschakelen: nodig voor het delegeren naar ondertekenaars

De statuswaarden van de ontvanger en overeenkomstobjecten zijn rechtstreeks gebonden aan de rollen die in het systeem zijn ingeschakeld. Als u extra rollen toelaat, dan moet u ook de bijbehorende rolwaarden toevoegen aan de diverse picklisten van objecten.  Dit proces is voor elk object vergelijkbaar, met hier en daar wat variaties in de waarden, afhankelijk van de context van het object.

Het object > velden die moeten worden bijgewerkt zijn:

 • Ontvanger > Ontvangersrol
 • Ontvanger > Status
 • Ontvanger toevoegen > Ontvangersrol
 • Overeenkomst > Overeenkomststatus
 • Veldtoewijzing > Toewijzen aan gebeurtenissen
 • Bestandstoewijzing > Toewijzen aan gebeurtenissen

De veldwaarden die moeten worden toegevoegd zijn:

Objectnaam

Veld

Nieuwe waarden die moeten worden toegevoegd

Overeenkomst

Overeenkomststatus

Verzonden voor invulling formulier

Wachten op tweede invulling formulier

Formulier ingevuld

Verzonden voor acceptatie

Wachten op tweede acceptatie

Geaccepteerd

Verzonden ter levering

Wachten op tweede levering

Geleverd

Ontvanger

Rol van ontvanger

Acceptant

Invuller van formulier

Gecertificeerde ontvanger

Delegeren naar acceptant

Delegeren naar invuller van formulier

Delegeren naar gecertificeerde ontvanger

Ontvanger

Status

Geaccepteerd

Formulier ingevuld

Geleverd

Wachtend op acceptatie

Wachten op invulling formulier

Wachten op levering

Ontvanger toevoegen

Rol van ontvanger

Acceptant

Invuller van formulier

Gecertificeerde ontvanger

Delegeren naar acceptant

Delegeren naar invuller van formulier

Delegeren naar gecertificeerde ontvanger

Veldtoewijzing

Toewijzen aan gebeurtenissen

Verzonden voor invulling formulier

Wachten op tweede invulling formulier

Formulier ingevuld

Verzonden voor acceptatie

Wachten op tweede acceptatie

Geaccepteerd

Verzonden ter levering

Wachten op tweede levering

Geleverd

Bestandstoewijzing

Toewijzen aan gebeurtenissen

Verzonden voor invulling formulier

Wachten op tweede invulling formulier

Formulier ingevuld

Verzonden voor acceptatie

Wachten op tweede acceptatie

Geaccepteerd

Verzonden ter levering

Wachten op tweede levering

Geleverd

 

Het proces voor het toevoegen en lokaliseren van de waarden is gelijk voor alle objecten.

Hieronder vindt u het proces voor Ontvanger > Ontvangersrol. Dit proces kan achtereenvolgens op elk object worden toegepast.

 

Voeg de rollen toe aan de picklist Ontvanger:

Zodra de nieuwe rollen zijn ingeschakeld, moet u de waarden van de picklist bijwerken zodat deze ook worden opgenomen.

1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer

2. Selecteer Ontvanger in de lijst aan de linkerzijde

3. Selecteer Velden en relaties in het menu aan de linkerkant

4. Selecteer het veld Ontvangersrol

5. Schuif omlaag naar de sectie Waarden en selecteer Nieuw

6. Voer de nieuwe rolwaarden in die u hebt ingeschakeld. Geldige waarden zijn:

 • Acceptant
 • Invuller van formulier
 • Gecertificeerde ontvanger
 • Delegeren naar acceptant
 • Delegeren naar invuller van formulier
 • Delegeren naar gecertificeerde ontvanger

7. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent

role_picklist

 

De resulterende picklist ziet er als volgt uit (indien u alle rollen hebt toegevoegd):

full_role_picklist

 

Lokaliseer de rolstatus met de vertaaltool:

1. Navigeer naar Instellingen > Platformgereedschappen > Gebruikersinterface > Vertaalworkbench > Vertalen

 • Selecteer de doeltaal
 • Stel Instellingencomponent in op Picklist-waarde
 • Stel Object in op Ontvanger
 • In de tabel Hoofdpicklist vouwt u de map Ontvangersrol uit
 • Dubbelklik op de kolomruimte naast de status English (Engels) om het tekstveld voor de vertaling te openen en voer de juiste vertaling in 

2. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent

translate_recipientroles

Het veld Document van het object Overeenkomst bevat een hyperlink naar de overeenkomst. In versie 20 is dit veld op twee punten veranderd:

 • De hyperlinktekst bevat niet meer de status van de overeenkomst die aan het veld is gekoppeld. 

Voorafgaand aan versie 20 bevatte de hyperlinktekst de naam van de overeenkomst en de status aan het einde van de naam (“- ondertekend” of “- goedgekeurd”):

 

document_link_update-statusintext

In versie 20 wordt de status verwijderd en wordt alleen de naam van de overeenkomst getoond:

document_link_update-nostatusintext

 

 • Voorafgaand aan versie 20 bevatte het veld Document alleen de hyperlink als de overeenkomsttransactie met succes was voltooid. 

In het v20-pakket bevat het veld Document altijd de meest recente PDF-versie van de overeenkomst:

real-time_pdf_versions

De Help-tekst voor de Chatter-gebeurtenis Plaatsen als overeenkomst is verzonden kan worden bijgewerkt voor consistentie met de nieuwe ontvangersrollen.

 1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
 2. Klik op het label Adobe Sign Chatter-instellingen
 3. Klik op de koppeling Bewerken naast Plaatsen als overeenkomst is verzonden
edit_chatter_setting

4. Werk de Help-tekst als volgt bij: Plaats de Chatter-update nadat overeenkomst is verzonden ter ondertekening, goedkeuring, acceptatie, invulling van formulier, levering.

5. Klik op Opslaan

chatter_help_tectchange


Pakketversie 19.x

Opmerking:

In versie 19 worden de CRUD- en FLS-instellingen van de organisatie voor zowel standaardobjecten als aangepaste objecten afgedwongen. Dit betekent dat veel geconfigureerde functies moeten worden bijgewerkt om expliciet toegang te verlenen tot de vereiste objecten.

Hiervoor dient u mogelijk twee stappen uit te voeren:

 • U kunt alle functies bijwerken met gebruik van een machtigingenset om toegang te verlenen tot de Adobe Sign-objecten
 • Voor sommige functies die toegang moeten hebben tot Salesforce-objecten dient u mogelijk specifieke objecten en/of velden in te schakelen

Raadpleeg de onderstaande informatie over het handmatig bijwerken van de verschillende functies en/of processen waarop dit betrekking heeft.

Adobe Sign wordt steeds meer gebruikt en daarom is de infrastructuur overgebracht naar meer solide datacenters. Dit heeft tot enkele wijzigingen in de IP-bereiken geleid die uw Salesforce-organisatie moet vertrouwen om optimale communicatie tussen de diensten mogelijk te maken.

Hieronder ziet u de incrementele wijzigingen tussen versie 18 en versie 19.  Zorg dat al uw geconfigureerde sites worden bijgewerkt, evenals de vertrouwde basisnetwerken.

TOEVOEGEN:

India:

 

13.126.23.0/27

VERWIJDER:

Noord-Amerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

In versie 19 worden de CRUD- en FLS-instellingen van de organisatie voor zowel standaardobjecten als aangepaste objecten afgedwongen. De toepassing controleert de lees- en schrijfmachtigingen op object- en veldniveau. Wanneer een gebruiker niet over de juiste toegang beschikt, wordt de foutmelding permission denied weergegeven.

Als Salesforce-gebruikers na het uitvoeren van een upgrade naar versie 19 een foutmelding krijgen dat de machtiging is geweigerd, zoals:

Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c,

moet de Salesforce-beheerder lees- en schrijfmachtigingen toevoegen aan het overeenkomstobject en aan de relevante profielen voor eventuele aangepaste velden die hij of zij heeft gemaakt.

 • Navigeer naar: Setup > Beheer > Gebruikers > Profiel > {Profielnaam}
 • Blader omlaag naar de sectie Aangepaste beveiliging op veldniveau en klik op de actie Weergeven voor het overeenkomst object
 • Geef de desbetreffende velden Leestoegang en Bewerkingstoegang
enable_agreementfieldlevelsecurity

In versie 19 is één aangepaste instelling verouderd: 

 • Schriftelijke handtekening verzenden naar fax inschakelen – Adobe Sign biedt geen ondersteuning meer voor het verzenden van overeenkomsten naar telefoonnummers. Geschreven handtekeningen volgen in plaats daarvan hetzelfde proces als elektronische handtekeningen, totdat de eerste ondertekenaar een handtekening moet toepassen. De ondertekenaar downloadt, ondertekent, scant en uploadt het bestand vervolgens weer naar Adobe Sign. 

>> Meer informatie over de schriftelijke handtekening

Er is één nieuw tabblad in v19: Overeenkomsttypen

 • Om het soort overeenkomst te definiëren is onder de naam Overeenkomsttype (Agreement_Type__c) een nieuw aangepast object toegevoegd. Het bestaat standaard uit één Naam-veld, maar u kunt er later uw eigen aangepaste velden aan toevoegen. Objecten worden in plaats van eenvoudige tekstvelden gebruikt, omdat het type hiermee met een unieke record kan worden gedefinieerd, wat flexibeler is en meer mogelijkheden biedt. Hiermee scheidt u bovendien het type van de overeenkomstsjabloon en de overeenkomst. Zo kunt u de overeenkomstsjabloon wijzigen zonder dat u gebonden bent aan het type en kunt u voor meerdere sjablonen hetzelfde type instellen.
 • Een nieuw bovenliggend zoekveld genaamd Overeenkomsttype (Agreement_Type__c) is toegevoegd aan het object Overeenkomstsjabloon, wat naar het object Overeenkomsttype verwijst. Het veld verschijnt in de sectie Details overeenkomstsjabloon op de pagina van de overeenkomstsjabloon.
 • Een nieuw bovenliggend zoekveld genaamd Overeenkomsttype (Agreement_Type__c) is toegevoegd aan het object Overeenkomst, wat naar het object Overeenkomsttype verwijst. Het veld verschijnt niet op de bewerkingspagina voor de overeenkomst.

 

Voeg het bovenliggende zoekveld genaamd Agreement Type (Agreement_Type__c) toe aan de pagina-indeling van de overeenkomstsjabloon:

 • Ga naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer > Overeenkomstsjabloon > Pagina-indeling > Indeling van overeenkomstsjabloon
 • Selecteer de optie Velden
 • Klik op het veld Overeenkomsttype en sleep het naar de pagina-indeling
 • Klik op Opslaan
add_the_agreementtypefieldtothepagelayout

Klanten die een upgrade uitvoeren worden ten zeerste aangeraden om de Lightning-indeling te gebruiken, zodat de nieuwe functies beschikbaar blijven naarmate het product verder wordt ontwikkeld en verbeterd.

Desondanks kunnen er zeer goede redenen zijn om een oudere pagina-indeling te blijven gebruiken. Raadpleeg de handleiding voor het aanpassen van uw Salesforce-pagina-indeling om te bepalen of overstappen naar de Lightning-indeling gewenst is.

Wanneer Adobe Sign voor Salesforce wordt bijgewerkt van versies lager dan v14 naar de huidige versie, kunnen gebruikers bepaalde handelingen mogelijk niet uitvoeren op bestaande overeenkomsten die vóór de upgrade door andere gebruikers zijn verzonden. Hierbij gaat het om handelingen zoals het verwijderen, annuleren, weergeven, herinneringen instellen of het bijwerken van de overeenkomsten. 

Wanneer gebruikers een van deze handelingen uitvoeren, wordt een foutmelding weergegeven, zoals:

'INVALID_DOCUMENT_KEY' of 'Er is een interne serverfout opgetreden'

Dit gebeurt als gevolg van een verouderde documentsleutelstijl die in versies vóór versie 14 wordt gebruikt.

Een eenmalige migratie van deze verouderde sleutels is vereist. Hiertoe voert u de volgende procedure uit:

Nadat u de installatiestappen hebt uitgevoerd, worden de volgende koppelingen weergegeven op de pagina Adobe Sign-beheer:

 • Ontbrekende documentsleutels ophalen: klik op deze koppeling om de ontbrekende documentsleutels voor de bestaande overeenkomsten op te halen via een batchbewerking
 • Verouderde documentsleutels bijwerken: klik hierop om de verouderde sleutels te wissen en om nieuwe documentsleutels voor alle bestaande overeenkomsten in de organisatie op te halen. 

Ook als er overeenkomsten zijn waaraan geen documentsleutels zijn gekoppeld, worden hiervoor de benodigde documentsleutels opgehaald

Zodra de overeenkomsten over de nieuwe documentsleutels beschikken, kunnen gebruikers alle handelingen uitvoeren op de bestaande overeenkomsten die door andere gebruikers zijn verzonden.

Opmerking:

De koppelingen Ontbrekende documentsleutels ophalen en Verouderde documentsleutels bijwerken zijn alleen zichtbaar wanneer de beheerder een v19.4-upgrade uitvoert op versies lager dan v14.

Als de beheerder een pakket tussen v14 en v19.2 bijwerkt, zijn de koppelingen standaard verborgen. In dat geval kan de beheerder contact opnemen met het Adobe Sign-ondersteuningsteam om de koppelingen handmatig weer te geven. 

Deze handeling vereist dat u het Adobe Sign-ondersteuningsteam machtigt om zich aan te melden.

Ondertekende PDF-koppeling toevoegen voor gepushte overeenkomst – Deze instelling is alleen van toepassing op gepushte overeenkomsten die buiten Salesforce zijn verzonden. Schakel deze instelling in om een koppeling naar de ondertekende PDF toe te voegen aan de overeenkomstrecord.

Elke gebruiker die rechtstreeks met Groepstoewijzingen werkt, dient over de juiste machtigingen te beschikken.

 • Dit kan het beste worden bereikt door de machtigingenset voor Adobe Sign-beheer toe te voegen aan de gebruiker
 • De machtiging Instellingen en configuratie weergeven moet zijn ingeschakeld voor het profiel van de gebruiker

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

 

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
EchoSign-groepstoewijzing   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Synchronisatieresultaat EchoSign-gebruiker   Lezen, verwijderen, maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    

Elke gebruiker die de Adobe Sign-API gebruikt, heeft de machtigingenset voor Adobe Sign-gebruikers nodig.

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Ontvanger   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Status Lezen    
  Volgordenummering Lezen    
  Bronontvanger Lezen    
  Overeenkomst      
         
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Ontwerpen Lezen    

Voor gebruikers die willen werken met het onderdeel Zelf ondertekenen voor Adobe Sign geldt het volgende:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-gebruikers moet zijn toegepast op de gebruiker
 • Voor het Salesforce-object Contact moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Contact-object moet Lezen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Contact   Lezen Salesforce - Standaard  
  E-mail Lezen    
         
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Naam Lezen    
  Status Lezen    
  Datum ondertekend Lezen    
  Foutbericht Lezen    
  Ondertekende PDF Lezen    
  Documentsleutel Lezen    
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Overeenkomsttype   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Naam Lezen    
         
Ontvanger   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Overeenkomst Lezen    
  Status      
  Datum/tijd voltooid      

Voor gebruikers die werken met overeenkomstsjablonen geldt het volgende:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-beheer moet zijn toegevoegd
 • Ze moeten toegang hebben tot alle velden voor het opgegeven hoofdobject in Salesforce

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Hoofdobject dat is opgegeven door de gebruiker        
  Alle velden die zijn opgegeven door de gebruiker Lezen N.v.t.  
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Naam Lezen    
  Type hoofdobject Lezen    

Gebruikers die batchhandelingen activeren, hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-beheer

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Documentsleutel Lezen    
  Reden voor verwijderen annuleren Lezen    
  Bericht aan ondertekenaar bij annulering/verwijdering Lezen    
  URL van partnerserver Lezen    
  Status Lezen    
  Id laatste gebeurtenis Lezen    

Alle gebruikers die Adobe Sign gebruiken via S1 Mobile hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-gebruikers
 • Voor het Salesforce-object Opportunity moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Opportunity-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Account moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Account-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Contract moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Contract-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Contractnummer van het Contract-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Contact moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Contact-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Contact-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Lead moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Lead-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Lead-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Document moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Type van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Type inhoud van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Hoofdtekst van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Opportunity   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
         
Account   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
         
Contract   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  Contractnummer Lezen    
         
Contact   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  E-mail Lezen    
         
Lead   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  E-mail Lezen    
         
Document   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  Type Lezen    
  Type inhoud Lezen    
  Hoofdtekst Lezen    
         
Overeenkomstgebeurtenis   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
         
Overeenkomst   Lezen, maken, verwijderen, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Maken, wijzigen    
         
Ontvanger   Lezen, maken, verwijderen, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Maken, wijzigen    
         
Bibliotheeksjablonen   Lezen, maken, verwijderen, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Maken, wijzigen    

Voor gebruikers die toegang vereisen tot het tabblad Beheer moet de machtigingenset Adobe Sign-beheer zijn ingesteld.

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
         
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
         
Document   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Hoofdtekst Lezen    

Gebruikers die uitgeverhandelingen gebruiken, hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-gebruikers
 • De systeemmachtiging Systeemveldwaarden invoegen voor Chatter-feeds moet zijn ingeschakeld 
 • Voor het Salesforce-object Opportunity moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Opportunity-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Account moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Account-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Contact moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Contact-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Contact-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Lead moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Lead-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Lead-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Document moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Type van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Type inhoud van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Hoofdtekst van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Offerte moet Lezen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Contact   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  E-mail Lezen    
         
Lead   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  E-mail Lezen    
         
Opportunity   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
         
Account   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
         
Document   Lezen Salesforce - Standaard  
  Naam Lezen    
  Type inhoud Lezen    
  Hoofdtekst Lezen    
  Type Lezen    
         
Offerte   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Overeenkomst   Maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Wachtwoord Lezen    
  Naam Lezen    
  Standaard Lezen    
         
Ontvanger   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    
         
Bibliotheeksjablonen   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    

Gebruikers die sjablonen bewerken, hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-beheer
 • Voor het Salesforce-object Contact moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Lead moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Document moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld URL van het Document-object moet Lezen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Contact   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Lead   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Document   Lezen Salesforce - Standaard  
  URL Lezen    
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Ontvangers toevoegen   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Bestandsbijlagen   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Formulierveldsjabloon toevoegen   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Gegevens toewijzen aan overeenkomst   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    

Voor de Overeenkomstsjabloonprocessor is het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-beheer
 • Voor het Salesforce-object Contact moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Mobiele telefoon van het Contact-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Lead moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Mobiele telefoon van het Lead-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Opportunity moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Account moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Groep moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Offerte moet Lezen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Contact   Lezen Salesforce - Standaard  
  Mobiele telefoon Lezen    
         
Lead   Lezen Salesforce - Standaard  
  Mobiele telefoon Lezen    
         
Opportunity    Lezen Salesforce - Standaard  
         
Account   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Offerte   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Bijlage   Toegang op basis van bovenliggende record.    
         
Overeenkomst   Maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Handtekeningtype Wijzigen    
  Status Wijzigen    
  Dagen tot ondertekeningsdeadline Wijzigen    
  Automatische herinneringen inschakelen Wijzigen    
  Ontvanger eraan herinneren Wijzigen    
  Ontvangeradressen Wijzigen    
  Meer ontvangers Wijzigen    
  Handtekeningenvolgorde Wijzigen    
  Ontwerpen Wijzigen    
  Sjabloon verwerken Wijzigen    
         
Ontvanger   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Type ontvanger Wijzigen    
  Rol van ontvanger Wijzigen    
  Volgordenummering Wijzigen    
  E-mailadres Wijzigen    
         
Bibliotheeksjabloon   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    
         
         
Overeenkomsttype    Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen    
         
Ontvangers toevoegen   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen    
         
Bestandsbijlagen   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen    
         
Formulierveldsjabloon toevoegen   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen    
         
Gegevens toewijzen aan overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen    

Gebruikers die overeenkomsten bewerken, hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-gebruikers
 • Voor het Salesforce-object Lead moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Bedrijf van het Lead-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Gebeurtenis moet Maken zijn ingeschakeld
  • Voor alle velden in het Gebeurtenis-object moet Wijzigen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Lead   Lezen Salesforce - Standaard
 
  Bedrijf Lezen    
         
Gebeurtenis   Maken Salesforce - Standaard  
  Alle velden Wijzigen    
         
Overeenkomst   Lezen, maken, wijzigen, verwijderen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Ontvanger   Lezen, maken, wijzigen, verwijderen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Overeenkomst Lezen    
  Status Lezen    
  Datum/tijd voltooid Lezen    
  Volgordenummering Lezen    
  Type ontvanger Lezen    
  Overeenkomst Lezen    
  E-mailadres  Lezen    
  Type ontvanger Wijzigen    
  Rol van ontvanger Wijzigen    
  Volgordenummering Wijzigen    
  E-mailadres Wijzigen    
         
Bibliotheeksjabloon   Maken, wijzigen, verwijderen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Overeenkomsttype    Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Naam Lezen    
         
Overeenkomstsjabloon   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Overeenkomsttype Lezen    
  Naam Lezen    
  Standaard Lezen    
  Automatisch verzenden Lezen    
         
Ondertekende overeenkomst   Lezen    
         
Samenvoegingstoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker

Gebruikers die samenvoegingstoewijzingen bewerken, hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-beheer
 • Voor elk object/veld dat de samenvoegingstoewijzingen opent, moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Elk object dat is toegewezen aan.   Lezen, wijzigen    
  Elk veld dat is toegewezen aan. Lezen, wijzigen    
         
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Documentsleutel Lezen    
         
Importbewerkingen formulierveld   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Formulierveld toewijzen   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Invoer voor formulierveldtoewijzing   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Toewijzing onderliggend formulierveld   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Toewijzingsvermelding onderliggend formulierveld   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Samenvoegingstoewijzing   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    

Gebruikers die samenvoegingstoewijzingen gebruiken, vereisen:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-gebruikers
 • Voor het Salesforce-object Account moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Account-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Opportunity moet Lezen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Opportunity-object moet Lezen zijn ingeschakeld
 • Voor elk object/veld dat de samenvoegingstoewijzingen opent, moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Elk object dat is toegewezen aan   Lezen, wijzigen    
  Elk veld dat is toegewezen aan Lezen, wijzigen    
         
Account        
  Naam Lezen Salesforce - Standaard  
         
Opportunity        
  Naam Lezen Salesforce - Standaard  
         
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Documentsleutel Lezen    
  Aanvullende opties Lezen    
  Naam Lezen    
  Samenvoegingstoewijzing Lezen    
  Fout bij samenvoegingstoewijzing Lezen    
  Resultaat samenvoegingstoewijzing Lezen    
  Account Lezen    
  Opportunity Lezen    
         
Importbewerkingen formulierveld   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Formulierveld toewijzen   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Invoer voor formulierveldtoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Toewijzing onderliggend formulierveld   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Toewijzingsvermelding onderliggend formulierveld   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    
         
Samenvoegingstoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-gebruiker
  Alle velden Lezen    

Gebruikers die gegevenstoewijzingen bewerken, hebben het volgende nodig:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign-beheer
 • Voor elk object/veld dat de samenvoegingstoewijzingen opent, moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Elk object dat is toegewezen aan   Lezen, wijzigen    
  Elk veld dat is toegewezen aan Lezen, wijzigen    
         
Overeenkomst   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Documentsleutel Lezen    
         
Bestandstoewijzing   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Veldtoewijzing   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Objecttoewijzing   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Gegevens toewijzen   Lezen, verwijderen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign-beheer
  Alle velden Lezen, wijzigen    

Voor de verwerking van gegevenstoewijzingen is het volgende vereist:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruikers
 • Voor elk object/veld dat gegevenstoewijzingen opent, moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld
 • Het Salesforce-object Bijlage vereist toegang op basis van de bovenliggende record

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Elk object dat is toegewezen aan   Lezen, wijzigen    
  Elk veld dat is toegewezen aan Lezen, wijzigen    
         
Bijlage   Toegang op basis van bovenliggende record.    
         
Overeenkomst   Lezen, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Bestandstoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Alle velden Lezen    
         
Veldtoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Alle velden Lezen    
         
Objecttoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Alle velden Lezen    
         
Gegevens toewijzen   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Alle velden Lezen    

Voor de Chatter-integratie is het volgende vereist:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruikers
 • De Salesforce-systeemmachtiging Systeemveldwaarden invoegen voor Chatter-feeds moet zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Overeenkomstgebeurtenis   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Type Lezen    
  Beschrijving Lezen    
         
Ontvangers     Adobe Sign - Aangepast Adobe Sign Integration
  Type ontvanger Lezen    
  E-mailadres Lezen    
  Volgordenummering Lezen    
  E-mailadres gebruiken Lezen    

Voor pushovereenkomsten dient de gekoppelde callbackgebruiker te beschikken over:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruikers
 • Voor het Salesforce-object Account moeten Lezen en Maken zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Contract moeten Lezen en Maken zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Opportunity moeten Lezen en Maken zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Contact moeten Lezen en Maken zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Contact-object moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Contact-object moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Account van het Contact-object moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld
 • Voor het Salesforce-object Lead moeten Lezen en Maken zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Naam van het Lead-object moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld E-mail van het Lead-object moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld
  • Voor het veld Bedrijf van het Lead-object moeten Lezen en Wijzigen zijn ingeschakeld

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Account   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Contract   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Opportunity   Lezen Salesforce - Standaard  
         
Lead   Lezen, maken Salesforce - Standaard  
  E-mail Lezen, wijzigen    
  Naam Lezen, wijzigen    
  Bedrijf Lezen, wijzigen    
         
Contact   Lezen, maken Salesforce - Standaard  
  E-mail Lezen, wijzigen    
  Naam Lezen, wijzigen    
  Account Lezen, wijzigen    
         
Overeenkomst   Lezen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast
Adobe Integration-gebruiker
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Overeenkomsttype   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
         
Mutexen   Lezen, maken, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
  Alle velden Lezen, wijzigen    
         
Triggers   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    
         
Ontvanger   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    
         
Overeenkomstgebeurtenis   Maken Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
  Alle velden Wijzigen    
         
Gegevens toewijzen   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
         
Samenvoegingstoewijzing   Lezen Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker

De callbackgebruiker moet worden geconfigureerd en gekoppeld:

 • De machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruikers moet worden toegevoegd
 • De beheermachtiging voor Meta-gegevens wijzigen moet zijn ingeschakeld voor het callbackgebruikersprofiel

Bovendien moet u het siteprofiel als volgt bewerken:

 • Voeg de klasse LargeFileDownloadService toe
 • Verwijder de klasse AgreementAttachmentService

 

Hieronder ziet u een lijst met de objecten en de vereiste velden, voor als het gebruik van de machtigingenset om welke reden dan ook niet acceptabel is:

Object Veld Vereiste waarden Standaard/Aangepast Adobe Sign-machtigingenset
Overeenkomst   Lezen, wijzigen Adobe Sign - Aangepast Adobe Integration-gebruiker
  Aantal aanroepen bijlageservice Lezen, wijzigen