I tillegg til et lokalt Office-program bruker Acrobat DC også Adobe Create PDF online service for å konvertere Office-dokumenter til PDF-filer på Mac OS. IT-administratorer kan deaktivere alternativet med online servicekonvertering, og tvinge PDF-opprettelsen fra Acrobat eller programtillegget Opprette PDF for å bruke det lokale kontorprogrammet.

Funksjonslåsing for å deaktivere nettbasert tjeneste i Acrobat

Hvis du ikke vil at brukere skal se arbeidsflyt for nettbasert tjeneste i Acrobat, bruker du funksjonslåsetasten for å undertrykke den.

Taster  bToggleAdobeDocumentServices, bToggleServiceConversion
Datatype Booleansk (JA/NEI)
Standard NEI
Versjonsnr. April 2017 (Acrobat DC kontinuerlig)
Loc-bane /Library/Preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist/Root/DC/FeatureLockdown/cServices/
Sammendrag Spesifiserer om man skal låse tjenestekonvertering i Acrobat som lar Acrobat bruke den nettbaserte tjenesten Opprette PDF for å konvertere dokumentene til PDF-filer.
Detaljer

Mulige verdier inkluderer:

  • NEI. Tjenestekonverteringen er aktivert; Acrobat kan bruke tjenesten til å konvertere dokumenter til PDF-filer.
  • Ja: Tjenestekonverteringen er aktivert; Acrobat kan bruke det lokale programmet til å konvertere dokumenter til PDF-filer.

Deaktiver tjenestekonverteringsfunksjonen kun fra Office-tillegg

Følgende er taster for å deaktivere den nettbaserte tjenesten fra tillegget Opprette PDF:

  • ToggleAdobeDocumentServices
  • ToggleServiceConversion

Trinn:

  1. Gå til følgende plassering: /Users/<user>/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/

  2. Åpne com.microsoft.Word.plisten. fil. 

  3. Opprett en ny tast (en eller begge av tastene ført opp ovenfor) av type booleansk.

  4. Sett verdien til JA.