Send til signering krasjer fra inne i App-V Acrobat

Problem

Hvis IT-administratorer planlegger å rulle ut både Reader og Acrobat med App-V 5.0 SP3 på klientmaskinene, kan brukerne møte dette problemet ved bruk av Acrobat, hvis de aldri har startet App-V Reader på maskinene sine.

Årsak til problemet: App-V Reader legger til flere “HKCU/Adobe/*”-strukturer til App-Vs passer-gjennom-liste, hvilket gjør at alle registernøklene opprettes utenfor VREG på klientmaskinene.

Løsning

For å få passer-gjennom-registernøklene til å fungere riktig, må HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} være tilstede i den lokale registerstrukturen på maskinen. Nøkkelen opprettes ved første start av App-V Reader via skriptfilen Runtime.bat, lik den gitt i Acrobat Reader DC Sequencing Guidelines.

Prøv en av følgende omgåelser:

  • Opprett manuelt HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} på klientmaskinene heller enn å stole på App-V Readers skript Runtime.bat. For eksempel kan en administrator trykke på disse tre tastene samtidig via ADM-maler, osv.
  • Brukere kan starte App-V Reader en gang på datamaskinene sine, og så bruke Acrobat.
  • Legg til følgende Runtime.bat-skript i App-V Acrobats DeploymentConfig.xml innen delen <UserScripts> slik. Skriptet oppretter det overfor nevnte registeret i HKCU-strukturen ved første oppstart av App-V Acrobat.

Men skriptet starter kun for domenebrukere, og oppgir feilen 534 hvis en lokal bruker prøver å kjøre App-V Adobe Acrobat DC.

 

Runtime.bat

@echo off

SET ChannelName=2015

REM Set the ChannelName to DC to run this script on Continuous track.

SET NativeKey="HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\%ChannelName%"

REG QUERY %NativeKey%

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO EXIT

REG ADD %NativeKey%

:EXIT

DeploymentConfig.xml

<UserScripts>

        <StartVirtualEnvironment  RunInVirtualEnvironment="false">

        <Path>cmd.exe</Path>

        <Arguments>/c "[{AppVPackageRoot}]\..\Scripts\Runtime.bat"</Arguments>

        <Wait RollbackOnError="false"/>

        </StartVirtualEnvironment>

</UserScripts>

Adobe-logoen

Logg på kontoen din