Advarsel: Digital signatur er gyldig, men utgiveren er ikke klarert ennå

Bakgrunnsinformasjon

Acrobat-binærfiler (kjørbare filer og DLL-er i PDFMaker-tillegg) er digitalt signert og deres digitale signaturer er kontrasignert av en tidsstemplingstjeneste. Tidsstempling sikrer at den digitale signaturen forblir gyldig selv etter at signeringssertifikatet er utløpt. Når en ny kode legges til i binærfilen, signeres den med det nyeste gyldige sertifikatet. Deretter blir det kontrasignert av en tidsstemplingstjeneste.

Beskrivelse av problemet

Når innstillingen Krev at programtillegg er signert av klarert utgiver er aktivert for Office-tillegg (fra Innstillinger for klareringssenter > Gruppepolicy), deaktiverer Office dette tillegget og viser advarselen på skjermbildet nedenfor.

Varsel om programtillegg

Du kan tolke at advarselen ovenfor skyldes at signeringssertifikatet er utløpt (utløpt 26/7/2015). Microsoft-støtteartikkelen om administrasjon av klarert utgiver viser en liste over følgende punkter, noe som forvirrer brukeren ytterligere:

================================================== =

Klarerte utgivere er anerkjente og oppfyller alle kriteriene under:

  • Koden deres er signert av deres digitale signatur.
  • Deres digitale signatur er gyldig.
  • Deres digitale signatur er gjeldende (ikke utgått).
  • Sertifikatet knyttet til den digitale signaturen ble utstedt av en anerkjent sertifiseringsinstans (CA).

================================================== =

Adobes anbefalinger

Adobe forklarer at når en digital signatur er tidsstemplet (kontrasignert), forblir den gyldig selv etter at signeringssertifikatet er utløpt, og den anses å være gjeldende (ikke utløpt).

Når du legger til signeringssertifikatet på listen over klarerte utgivere, vil advarselen forsvinne, og tillegget aktiveres.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din