Microsoft WebBrowser-kontrollen ers .Nettkomponent som lar utviklere lage skjemaer som kan bla på nettsider.En bivirkning av denne kontrollen er at den også kan brukes for å vise PDF-filer i skjemaet gjennombrukav AcroPDF.dll.

Adobe hverken anbefaler eller støtterbrukav AcroPDF.dll på denne måten og utviklere som ikke implementerer denne typen løsning for å vise PDF-filer i deres applikasjon kan støte på uventet atferd.

Direkte innebygging av AcroPDF-kontrollen i selve skjemaet er støttet og dette er dokumentert i Acrobat SDK. Se kapittelet kalt «Acrobat Interapplication Communication» og spesifikt beskrivelsen av AxAcroPDF-objektet i API-referansen Interapplication Communication. Denne mekanismen støttes i både Acrobat og Reader.

Acrobat tillater andre måter å gjøre PDF-er tilgjengelig i din applikasjon og disse er også beskrevet i Acrobat SDK. Disse er dokumentert her.