Bruk av AcroPDF.dll i Microsoft WebBrowser-kontrollen støttes ikke

Microsoft WebBrowser-kontrollen er s . Nettkomponent som lar utviklere lage skjemaer som kan bla på nettsider.En bivirkning av denne kontrollen er at den også kan brukes for å vise PDF-filer i skjemaet gjennom bruk av AcroPDF.dll.

Adobe hverken anbefaler eller støtter bruk av AcroPDF.dll på denne måten og utviklere som ikke implementerer denne typen løsning for å vise PDF-filer i deres applikasjon kan støte på uventet atferd.

Direkte innebygging av AcroPDF-kontrollen i selve skjemaet er støttet og dette er dokumentert i Acrobat SDK. Se kapittelet kalt «Acrobat Interapplication Communication» og spesifikt beskrivelsen av AxAcroPDF-objektet i API-referansen Interapplication Communication. Denne mekanismen støttes i både Acrobat og Reader.

Acrobat tillater andre måter å gjøre PDF-er tilgjengelig i din applikasjon og disse er også beskrevet i Acrobat SDK. Disse er dokumentert her.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din