Brukerveiledning Avbryt

Custom roles

 1. Brukerhåndbok for Captivate Prime
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotat
  3. Systemkrav | Adobe Captivate Prime
  4. Captivate Prime-samsvar med personvernforordningen
  5. Tilgjengelighet i Captivate Prime
  6. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Captivate Prime
 4. administratoren
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Captivate Prime-innholdskatalog
  6. Innholdsmarkedsplass
  7. Rapporter
  8. Opplæringsstier
  9. Opplæringsplaner
  10. Administrer Captivate Prime-bestillinger og -fakturering
  11. Jobb-hjelp
  12. Sertifiseringer
  13. Kataloger
  14. Legg til brukere i parti
  15. Likestilte kontoer
  16. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  17. AI-basert anbefaling av kurs
  18. Spillifisering
  19. Tilpass elevenes hjemmeside
  20. Merker
  21. Fargetemaer
  22. Elevutskrifter
  23. Administrering av ventelister og oppmøte
  24. Fluidic-spiller
  25. Kunngjøringer
  26. E-postmaler
  27. Adobe Connect-integrasjon
  28. Innstillinger
  29. Varsler
  30. iPad- og Android-brukere
  31. Komme i gang som administrator
  32. Fjern brukere
  33. Tagger
  34. Captivate Prime-integrering med Slack
  35. Captivate Prime-innholdskatalog
  36. Egendefinerte roller
  37. Katalogetiketter
  38. xAPI i Captivate Prime
  39. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  40. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  41. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Koblingspunkt for Captivate Prime
  3. Integrer Captivate Prime med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Captivate Prime
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Captivate Prime-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Captivate Prime
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Captivate Prime-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring på Captivate Prime
  19. Adobe Captivate Prime-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Captivate Prime-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Captivate Prime
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten utløper i Captivate Prime
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Captivate Prime-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Captivate Prime
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Captivate Prime
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Captivate Prime
Forsiktig!

Captivate Prime Learning Programs are renamed to Learning Paths. This change happens immediately after the October 2021 release and the terminology of Learning Path is reflected for all roles.

This feature helps you define custom roles and assign specific responsibilities to set of users. This feature enables you to assign responsibilities outside the purview of the individual’s existing role.

You can create a custom role to provide authoring capabilities limited to a particular catalog. You can also create a role dedicated to manage reporting . Such roles can then be assigned to individuals who are supposed to take up these specific responsibilities.

Create a custom role

 1. Log in as an Administrator. Open Users > Custom Role.

 2. Select Create Role. The Create New Role tab opens.

  Create new role
  Create new role

 3. Enter the Name of the Role.

 4. Account privileges: These privileges give the role owners access to specific system configuration aspects and which act on the entire account. Choose the access permissions. The user gets full control over assigned permissions.

  Note: Scope is not applicable on these privileges.

  Set account privileges
  Set account privileges

 5. Feature privileges- Core features: Used to grant access to specific features for managing learning activities. Permissions to the following features can be given using this option.

  • Catalogs
  • Reports
  • Tags
  Set core feature permission
  Set core feature permission

 6. Feature privileges- Learning Objects:  Use this option to provide access to LOs related features. You can provide access to the following LOs .

  • Certifications
  • Courses
  • Job Aids
  • Learning Programs

  You can also grant specific operation control for the LOs . The permission can be one of the following:

  • Full Control
  • Edit and delete
  • Enrollment
  • Report
  Set LO permissions
  Set LO permissions

 7. Scope for feature privileges: The scope of Feature privileges allocated to this role can be restricted to a specific User Group or one or more Catalogs.

  Catalogs: Use the radio button to provide control over All catalogs or use the Set access per Catalog option to provide access to specific catalogs. You can also select multiple catalogs.

  User Groups: Provide access to All User Groups or use the Set access per user group option to provide access to specific user groups. Only a single user group can be specified.

  Note: If you have selected Announcement, Gamification, Email Templates, Skills, and Users under Account Privileges, the User Group access is provided to all user groups by default and this option is disabled.

  If you have selected Learning Plans under Account Privileges, access to all Catalogs and User Groups is provided by default and these options under Scope is disabled. 

  Define scope of privileges
  Define scope of privileges

  In Captivate Prime 27.6, you can create a custom role to be scoped over multiple catalogs with each catalog being granted different set of permissions.

  To grant various permissions to the catalogs, follow the steps below:

  1. Click the option Set access per Catalog.

  2. Choose the catalogs and you can see the level of permission for each catalog. The permissions are as follows:

   Permission

   Description

   Full Control

   Grants Full Control on all Learning Objects. Permissions include Add, Edit, Delete, Read, Enroll, and Report.

   Report

   Grants access to the Reports tab only of the Learning Object.

   Enroll

   Grants permission to only enroll for the Learning Object.

   Read Only

   Grants permission to only view the Learning Objects in the Catalog.

  3. Enable or disable the permissions according to your requirements.

  4. To save the changes, click OK. Then, to save the changes for the Custom Role, click Save.

  For example, consider the following scenario.

  The resultant permission, a custom user would have on a Learning Object, is an intersection of the Learning Object Permission and Catalog Permission.

  A custom user has Full Permission on Courses and only Read Only access on Catalog A but Full Permission on Catalog B. The results are a Read Only access on the courses of Catalog A and Full Control over the courses of Catalog B.

  A user with a Custom Role can:

  • Only view content from the catalogs he/she has access to.
  • Access any Learning Object based on the permissions of the Catalog the Learning Object is a part of.

  As an Administrator, you can:

  • Choose more than one catalog for a Custom Role.
  • Modify the permissions of a catalog any time.
  • Remove the catalogs from a scope to which you no longer want to grant permissions.
  • Implicitly grant Read Only permission to a catalog, when you grant permissions to the catalog.

  The table below illustrates how permissions are granted.

   

  Catalog Level Permission

  Learning Object- Level Permission

  (Ex: Courses)

  Full Control

  Enrol

  Report

  Read Only

  Full Control

  Full Control

  Enrol

  Report

  Read Only

  Enrol

  Enrol

  Enrol

  Read Only

  Read Only

  Edit & Delete

  Edit & Delete

  Read Only

  Read Only

  Read Only

  Report

  Report

  Read Only

  Report

  Read Only

Merk:
 • A custom admin having permission to  Settings will be able to configure the schedule for sync or sync users from Data-source even if they don't have permission to the Users entity.
 • If a custom admin has permission on the Users entity, they can assign Admin role to themselves and become a standard Admin.

Restrict folder access for custom authors

Captivate Prime already supports an ability to give access to content Library using custom roles. All custom authors who already have access to the content library, will continue to have access to all content files even after content folders are configured. This is to maintain the legacy behavior. Administrators need not make any changes in case they wish to continue to current behavior.  

In case they wish to restrict access to these custom authors, Administrators need to edit the existing custom role and configure them by providing access to only specific content folders. 

Folder access for custom authors
Folder access for custom authors

While creating a custom author, you can now assign content folders to the author. Choose the option Selected Folders.

After you click the option, a new dialog opens, where you can assign the folders to the custom author.

Choose folder
Choose folder

Choose the folders and click OK

Learning Summary Dashboard for Custom Admin

Custom admins can see the same view as what an Admin sees. A custom admin may data outside his scope. This is only applicable if the custom admin has full scope. To grant full scope, while creating a custom admin, enable the option Full Control in Account Summary Report.

Create custom role
Create custom role

As a result, the options, All Catalogs and All User Groups will get selected and the rest disabled.

Scope of feature privileges
Scope of feature privileges

Implicit permissions

When a user is given a role with a specific entity, there might be cases where they need access to other entities as well to be able to perform tasks on the granted entity. For Instance, if a user is given Create access on Course entity, they need access to Skill and Tag entities so that they can associate them with the course being created. This tables gives you information of such implicit permissions.

Access Type Entity Permission granted by admin Implicit Entity Permission Implicit Access
Manage User Group Crud
Enroll All los (course, job aid, learning program, certification) User
Learning plan
Read
Create

Content group
Job aid

Tag Read
Create Course Content group
Tag
Skill
Badge
Job aid
Read on all
Create Learning program
Certification
Course
Tag
Skill
Badge
Read
Create Learning plan Catalog
Group
Skill
All los (course, job aid, learning program, certification)
Read
Create Announcement User
Group
All los (course, job aid, learning program, certification)
Read
Create Gamification Branding Write
* User Billing Read
* Catalog Group
All los (course, job aid, learning program, certification)
Read
* Setting Branding
User
Read
* Branding Setting Read
* Billing
Gamification
User Read

Access a custom role

When an Administrator assigns a custom role, you receive an email notification. 

Note: If you are already logged in to Prime under a custom role, you would require to relogin to Prime to access the new role.

To switch between roles, click your profile icon on the upper-right corner of Prime and select the role.

Learning plans scoped by configurable roles

In earlier versions of Captivate Prime, any Custom Role with permission to create learning plans could scope the learning plan for all types of user groups and Learning Objects.

The scope setting used to be disabled when learning plan access was granted, which gave the user access to All Catalogs and All User Groups by default.

All learning plans created by an Admin, by default, are applicable to all users. Users can also be assigned any Learning Object. On the other hand, users with Custom Roles have access to full scopes, for example, all catalogs, Learning Objects, or User Groups. This meant that admins were unable to create Custom Roles as expected that allowed access to Learning Plans for users with limited scope.

In this update of Captivate Prime, you can create Custom Roles for Learning Plans that allow scoping of users and Learning Objects. In other words, Learning Plans can be created with a limited scope that is derived from a custom admin's role scope.

Now, an Admin can define or restrict the scope while granting learning plan management access.

Custom admins can create learning plans with a limited scope, determined by the scope of the custom admin's configurable role. Such learning plans are only accessible to custom admins with the same role, besides being accessible to regular admins. In addition, the custom admins cannot see any other Learning Plans in the account.

Existing custom admins, having access to Learning Plans, will always have full scope (by definition). They will have access to all learning plans in the account just like a regular admins do. New custom roles created with full scope and new custom admins added to such roles, will continue to have access to all learning plans.

Learning plans created by Admins and full scope custom admins will be created as usual and will not be limited by scope.

In the section Scope for Feature Privileges, grant access to User Groups and/or Catalog for the Custom Role.

Scope for feature privileges
Scope for feature privileges

Assign a user to the Custom Role.

Assign users to custom role
Assign users to custom role

The user now logs in to Captivate Prime as Custom Admin and now adds a Learning Plan.

When a new learner is added, the Custom Admin can select a training from the configurable role's scoped catalogs only.

This learning plan is now applicable to the learner only if the user is also added to the group within the learning plan’s scoped user group. All other learners get exempted from this learning plan.

Learner gets added to the group

Add learner to the group
Add learner to the group

The custom admin can select any user group that has users from within the role's scoped user group.

When a user is added to the specified group, only users that are already part of the learning plan's scoped user group and got added to the specified user group will be assigned the Learning Object.

Change in scope

When the Admin changes the scope of the custom role, the change also cascades to the Custom Admin. When the Custom Admin chooses a Learning Plan that was already scoped by a previous custom role, a message is displayed, as shown below:

Change scope
Change scope

The Custom Admin now must update or refresh the earlier scope to the new scope.

Clicking Refresh Scope updates the scope. There is a warning message that displays.

Refresh scope message
Refresh scope message

Clicking Yes updates the scope.

Add gamification report to a custom role

An administrator can enable gamification reports for a custom user.

 1. In the Custom Roles page, enter the name of the custom role.

 2. In the Feature Privileges: Core Features section,  enable the option Full Control for the category Reports.

 3. In the section Users, select the user that will be assigned the newly created custom role.

 4. Click Save.

When a user logs in as Custom Admin and clicks Reports on the left pane, the transcripts appear, as shown below:

Download gamification transcripts
Download gamification transcripts

Click Gamification Transcripts, choose a user, and generate the report.

If an Administrator changes the level points, the reports show levels according to the current points.

Resetting gamification does not reset the level achieved date.

Frequently Asked Questions

1. How to create a Custom Role?

A Custom Role is like a subset of an Author or Administrator role. Allow one or multiple privileges, define the scope, and assign the role to a user.

Click Users > Custom Roles. In the Custom Roles page, click Create Role. Enter the name of the custom role and set the privileges for the role. For more information, see Create a custom role.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet