Merk:

Viktig: Innholdet i dette dokumentet er ikke juridisk rådgivning og er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning. Ta kontakt med firmaets juridiske avdeling for å få råd om GDPR.

Hva er GDPR?

GDPR er en ny EU-forskrift som trer i kraft 25. mai 2018. Den gir brukere mer kontroll over datasikkerhet og personvern ved å la sluttbrukerne ta ansvar for sine egne personopplysninger.

Hvordan eller hvorfor gjelder det for deg som kunde av Adobe Captivate Prime?

Selv om GDPR eren EU-forskrift, gjelder den for forretningsenheter verden rundt, som samler inn personopplysninger for brukere som kan være EU-borgere.  Som en Captivate Prime-kunde bør du vurdere om GDPR gjelder for organisasjonen din.

Hvilken rolle spiller Adobe i dette som en leverandør av Captivate Prime?

I henhold til GDPR: Hvis bedriften din tilbyr et produkt eller en tjeneste til EU-borgere, og bestemmer hvordan og hvorfor dataene deres skal samles inn, betraktes du som en datakontroller. Som en Adobe Captivate Prime-kunde, hvis du utfører en eller flere av disse aktivitetene, ansees du som en datakontroller.

Bedrifter som behandler data på vegne av kontrollere, ansees som dataprosessorer. Som en leverandør av den skybaserte tjenesten LMS Adobe Captivate Prime har Adobe rollen som dataprosessor. Her finner du flere detaljer om GDPR og bedriften din .

Hvordan gjør Captivate Prime det mulig for deg å overholde GDPR?

Captivate Prime har bygd inn i følgende verktøy og prosesser som vil hjelpe deg med å overholde GDPR. For å støtte eventuelle prosesser som går utover produktet, og sørge for at de også er i fullstendig overholdelse med forskriften, må du eventuelt likevel evaluere dem sammen med overholdelsesteamet ditt.

Rett til å glemme – kontakte datakontrolleren GDPR krever at datakontrollere støtter en Rett til å glemme-funksjon for brukerne.Dette betyr at enhver bruker har rett til å be om at datakontrolleren sletter alle personopplysningene som er lagret for den aktuelle brukeren, permanent. Hvis du får en slik forespørsel og videre vurderer at det er en gyldig forespørsel, får du nå tilgang til denne funksjonen via funksjonen Tøm brukere i Captivate Prime. Med denne funksjonen kan admin initiere en permanent sletting av data som er tilknyttet en bestemt person, på denne personens forespørsel. Deretter vil Captivate Prime umiddelbart slette dataene fra databasen permanent og tømme eventuelle sikkerhetskopieringslogger (beregnet på gjenoppretting av systemet) automatisk.

Rett til å glemme – kontakte datakontrolleren: Sluttbrukeren kan også selv ta kontakt med Adobe for å be dem om å slette personopplysningene. I slike tilfeller vil Captivate Prime automatisk registrere hvilke kontoer som eier personopplysningene for den aktuelle brukeren. Adobe varsler umiddelbart admin om slike forespørsler. Admin kan deretter evaluere forespørselens gyldighet og gjennomføre forespørselen ved hjelp av funksjonen Tøm brukere.

Rett til tilgang: GDPR gir sluttbrukeren rett til å be om å se datene som datakontrolleren kan ha lagret for den aktuelle sluttbrukeren.For å støtte denne forespørselen tillater Captivate Prime at admin selvgenererer en transkripsjon som kan deles med brukeren.

Personvern ved utforming, datakryptering: Vi behandler både data som overføres og data som lagres, ved å bruke bransjeledende krypteringsstandarder for å garantere datasikkerhet. Vi bruker krypteringsalgoritmer av typen SHA-256. Dette sikrer at dataene du lagrer, er tilstrekkelig beskyttet og ikke faller i feil hender. Her finner du mer informasjon om hvordan Captivate Prime-arkitekturen er utviklet fra grunnen av, med hovedfokus på personvern og sikkerhet. http://wwwimages.adobe.com/content/dam/acom/en/security/pdfs/ADB-Captivate-Security-WP.pdf

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet