Brukerveiledning Avbryt

Feilsøke migreringsproblemer

 1. Brukerhåndbok for Captivate Prime
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotat
  3. Systemkrav | Adobe Captivate Prime
  4. Captivate Prime-samsvar med personvernforordningen
  5. Tilgjengelighet i Captivate Prime
  6. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Captivate Prime
 4. administratoren
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Captivate Prime-innholdskatalog
  6. Innholdsmarkedsplass
  7. Rapporter
  8. Opplæringsstier
  9. Opplæringsplaner
  10. Administrer Captivate Prime-bestillinger og -fakturering
  11. Jobb-hjelp
  12. Sertifiseringer
  13. Kataloger
  14. Legg til brukere i parti
  15. Likestilte kontoer
  16. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  17. AI-basert anbefaling av kurs
  18. Spillifisering
  19. Tilpass elevenes hjemmeside
  20. Merker
  21. Fargetemaer
  22. Elevutskrifter
  23. Administrering av ventelister og oppmøte
  24. Fluidic-spiller
  25. Kunngjøringer
  26. E-postmaler
  27. Adobe Connect-integrasjon
  28. Innstillinger
  29. Varsler
  30. iPad- og Android-brukere
  31. Komme i gang som administrator
  32. Fjern brukere
  33. Tagger
  34. Captivate Prime-integrering med Slack
  35. Captivate Prime-innholdskatalog
  36. Egendefinerte roller
  37. Katalogetiketter
  38. xAPI i Captivate Prime
  39. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  40. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  41. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Koblingspunkt for Captivate Prime
  3. Integrer Captivate Prime med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Captivate Prime
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Captivate Prime-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Captivate Prime
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Captivate Prime-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring på Captivate Prime
  19. Adobe Captivate Prime-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Captivate Prime-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Captivate Prime
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten utløper i Captivate Prime
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Captivate Prime-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Captivate Prime
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Captivate Prime
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Captivate Prime

Dette dokumentet inneholder grunnleggende feilsøkingstips for å løse noen av de typiske problemene du kan møte på når du migrerer data og innhold fra et eksisterende LMS til Captivate Prime.

Generiske migrasjonsproblemer

Kan ikke logge på FTP-mappen eller innholdsmappen

Sjekk at kontoene dine er opprettet i FTP- og Box-tjenestene. Når du oppretter et migrasjonsprosjekt, blir du bedt om å opprette disse to tjenestene. Når du har opprettet tjenestene mottar du e-poster fra Exavault og Box om tilbakestilling eller konfigurering av passord. Hvis du ikke husker passordene, kan du tilbakestille dem ved å besøke nettstedene til Exavault og Box. 

Jobber reflekteres ikke selv etter å ha klikket på Oppdater-knappen

 • Sørg for at CSV-filene er lastet opp til riktig mappe i Exavault FTP. Banestrukturen skal være som følger:

            Konto>Prosjekt>Sprintplassering

 • Sjekk at filnavnene til CSV-filene er i henhold til spesifikasjonene for CSV-filnavn:
  • course.csv
  • course_instance.csv
  • course_module.csv
  • enrollment.csv
  • module.csv
  • module_version.csv
  • user_course_grade.csv

Det vises feil for jobber med feiloppføringer

 1. Last ned feilloggene ved å klikke på koblingen Last ned feiloppføringer
 2. Rett de originale CSV-filene basert på de rapporterte feilene, og
 3. Kjør sprinten på nytt med de endrede CSV-filene.
Merk:

Beste praksis er å kjøre endrede CSV-filer i en ny sprint når antall endringer er færre enn det totale antallet oppføringer.

Kan ikke logge på Captivate Prime-applikasjonen, selv etter at sprintmigreringen er stoppet

Det kan ta 10–15 minutter før en konto låses opp etter at en sprintkjøring stoppes eller fullføres. Prøv å åpne applikasjonen etter 15 minutter.

Noen av migreringsjobbene viser statusen «Pågår» selv etter at «Stopp» er utløst.

Det kan ta 10–15 minutter før kjøringen av jobber stoppes når de befinner seg i tilstanden «Pågår». Sjekk statusen på nytt etter 10 minutter. 

Kan ikke opprette en sprint, fordi knappen er deaktivert

Sørg for at den gjeldende sprinten er merket som fullført før du oppretter en sprint. Klikk på Merk sprint som fullført øverst på siden for å fullføre en sprintmigrering.

Kan ikke merke et migreringsprosjekt som fullført, fordi knappen er deaktivert

Sørg for at den gjeldende sprinten er merket som fullført, før du merker migreringsprosjektet som fullført. Klikk på Merk sprint som fullført øverst på siden for å fullføre en sprintmigrering.

CSV-problemer

Migrering av filen module_version.csv mislykkes, og innholdet er ikke migrert enda

Sjekk at innholdet er tilgjengelig i innholdsmappen (Box-kontoen under det angitte migreringsprosjektet, sprintbanen). Sjekk også at du har valgt alternativet Ja til Vil du migrere innhold i denne sprinten? spørsmål på Sprint-opprettingssiden.

Hvis du glemmer å velge Ja og fortsetter med sprinten, må du vente til sprinten er fullført. Opprett en ny sprint, og pass på at du velger Ja.

Oppføringer i enrollment.csv eller user_course_grade.csv mislykkes med feilmeldingen «Ikke en gyldig PrimeId»

Sjekk at e-post-ID-en som er oppgitt som en del av feltene userId, assignedByUserID tilhører gyldige Captivate Prime-brukere. Hvis ikke, legg til brukeren, og opprett en ny sprint med alternativet Synkroniser brukere valgt. Dersom brukeren ikke er en del av organisasjonen, kan du legge til brukeren som en slettet bruker i Prime ved å bruke CSV-spesifikasjonen Legg til brukere. Et eksempel på CSV-spesifikasjon for å legge til slettede brukere er oppgitt nedenfor, for din referanse.

Last ned

Se avsnittet CSV-spesifikasjoner og eksempel-CSV-filer i Migreringsveiledning for å laste ned fullstendige sett av CSV-spesifikasjoner og eksempel-CSV-filer.

Kurs vises som blanke, eller feil moduler spilles av for et migrert kurs

Sjekk at nøkkelverdien moduleOrderInCourse for et kurs starter med 0 og er i kontinuerlig rekkefølge. Rekkefølgen når det gjelder courseModuleType skal være PRETEST, TESTOUT, CONTENT.

Sjekk også at det ikke er to versjoner av Aktivitet, Klasserom og VC koblet til det eksisterende kurset.

Motta en melding som «Modulen er allerede knyttet til et eksisterende kurs»

Captivate Prime tillater ikke tilkobling av aktivitet/VC/klasseromsmodul til mer enn ett kurs. Sjekk at modulen ikke er knyttet til andre kurs.

Alle kursene viser siste versjon av aktivitets-/VC-/klasseromsmodulene selv om kursene er koblet til ulike modulversjoner

Versjonering av aktivitets-, klasseroms- og virtuelle klasseromsmoduler støttes ikke i Captivate Prime. Hvis du oppgir versjoner gjennom filen moduleVersion.csv, oppdateres den eksisterende filen i stedet for at en ny versjon opprettes. 

Ønsket varighet vises ikke for en migrert aktivitets-/VC-/klasseromsmodul

Ønsket varighet er ikke en gyldig oppføring for aktivitets-/VC-/klasseromsmodul.

URL-adressen til en hyperkobling åpnes ikke i Captivate Prime

Sjekk at de oppgitte koblingene starter med «http://» eller «https://»

Migrering av moduleVersion mislykkes med feilen «Finner ikke filen»

Sjekk at filen det refereres til er til stede i innholdsmappen, og at den er migrert.

Migrering av moduleVersion mislykkes med feilmeldingen «Det har oppstått en intern feil - for modul : x og moduleVersion : y»

Kjør sprinten på nytt for å løse problemet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?