Filsynkronisering i Creative Cloud | Kjente problemer

Adobe håper at bruken av filsynkroniseringsfunksjonen Creative Cloud er uproblematisk, men det finnes noen få kjente problemer som enkelte har opplevd ved bruk av dette programmet. Hvis du støter på noen av disse problemene, og ikke klarer å løse dem, kan du spørre en ekspert på Forumet for filvertskap, synkronisering og samarbeid eller kontakte kundestøtte.

Synkronisere flere om gangen

Filsynkroniseringsfunksjonen Creative Cloud benytter en serialisert batch-modus for synkronisering, så noen ganger vises ikke oppdaterte varsler / nøyaktige verdier øyeblikkelig. Dette problemet er kun midlertidig og løses straks alle køene dine er synkronisert.

Hvis du for eksempel drar hundrevis av filer over til mappen på skrivebordet, vil disse behandles gruppevis. Når én gruppe er ferdig, vil gjenværende grupper synkroniseres.

Hvis du foretar endringer i nettleseren, eller på en annen enhet, vil den første handlingen behandles og fullføres før påfølgende forespørsler i køen. Derfor vil du ikke alltid se alle forespørslene du har satt i gang, øyeblikkelig oppdatert i hver kontekst (iPhone, bærbar PC eller andre synkroniserte enheter).

Hvis du opplever uventede resultater i en kontekst, lar du de ventende synkroniseringene fullføre. Hver forespørsel blir oppdatert, og gjenspeiler forespørselen når forrige gruppe er fullført. Forbedringer til disse hendelsene er på vei, og det vil snart virke mer sømløst.

Synkronisere store filer

Hvis du kopierer en stor fil til Creative Cloud-filmappen, vil ikke filen synkroniseres før kopieringen er fullført. Filen blir flagget mens den kopieres, og Creative Cloud-programmet vil varsle "Kan ikke synkronisere fil(er)". Filen blir synkronisert til Creative Cloud straks kopieringen er fullført.

Tidsberegning for filsynkronisering

Ved synkronisering av et stort antall filer, kan du se at uforholdsmessig mye tid gjenstår. Mens synkroniseringsmotoren behandler filene, gir den gradvis mer nøyaktig anslag over gjenværende tid. Vent et øyeblikk hvis du ser uventet høye verdier for gjenværende tid for synkronisering. Etter hvert som synkroniseringsmotoren oppdaterer gjenværende tid-verdier, vil du se mer rimelige beregninger.

Slette filer permanent for å frigjøre lagringsplass

Lagringsplass inkluderer slettede filer. Hvis du vil frigjøre plass, sletter du filer permanent fra Creative Cloud Files-siden. Det kan ta tid å slette et stort antall filer permanent fra papirkurven på Creative Cloud-nettstedet.

Slette filer permanent i Windows

Lagringsplass vises ikke alltid korrekt i Windows etter at du har slettet filer permanent fra webklienten og deretter synkronisert. Slå synkronisering av og på for å se en mer korrekt oppdatering.

Synkronisere over kvote

Din siste synkroniseringsoperasjon kan gjøre at du overskrider kvoten med én enkelt fil opptil 1 GB før synkroniseringen viser en over kvote-feil. For eksempel kan menyen vise: 150 % brukt (3 GB av 2 GB).

Første oppstart i Windows

Ved første oppstart vil Windows Utforsker starte på nytt. Omstarten aktiverer statusikoner for synkronisering. Det er i tillegg, etter første oppstart eller etter pålogging og avlogging, en 30–45 sekunders forsinkelse før påloggingsdialogen vises.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din