Dele arbeidet ditt for kommentering

Lær hvordan du legger til kommentarer og deler tilbakemelding på Creative Cloud-filer og -mapper med arbeidsgruppemedlemmer, interessenter og klienter.

Del enkelt arbeidet ditt og få tilbakemelding fra andre brukere

Du kan dele Creative Cloud-ressursene dine for å få kommentarer fra andre. Avhengig av applikasjonen du bruker, kan du enten dele arbeidet ditt fra Creative Cloud-webområdet eller dele det for gjennomgang direkte fra applikasjonen.

Dele via Creative Cloud-webområdet

For alle Creative Cloud-applikasjoner (unntatt Adobe XD og Adobe Aero) kan du dele arbeidet ditt for kommentering gjennom Creative Cloud-webområdet

Du finner mer informasjon i avsnittet Dele nettsky-dokumenter for kommentering nedenfor

Del for gjennomgang i applikasjonen

I noen applikasjoner kan du dele arbeidet ditt for gjennomgang rett fra applikasjonen.

For mer informasjon, velg applikasjonen nedenfor:

Premiere Pro | After Effects | XD |
Illustrator | InDesign | Photoshop |  
Fresco

Dele synkroniserte filer for kommentering

 1. I Synkroniserte filer-fanen velger du filen du vil dele for kommentering. (Hold markøren over mappen, og merk av i ruten som vises, for å velge den.)

  Velg en fil eller mappe

 2. Velg Få kobling.

  Få en kobling til en fil

  Koblingen vises i Del kobling-dialogboksen.

 3. Angi ønskede Innstillinger for kobling til filen:

  • Tillat kommentering Tillater at mottakere av koblingen legger til kommentarer i filen.
  • Tillat lagring til Creative Cloud Tillater at mottakere av koblingen lagrer filen i sin egen Creative Cloud-konto.
  Endre innstillinger for koblinger

 4. Velg Kopier kobling, og del den kopierte koblingen med de tiltenkte mottakerne.

   Mottakerne av koblingen kan ikke laste opp, oppdatere eller slette ressursene dine. Du kan tilbakekalle tilgangen når som helst.

Dele nettsky-dokumenter for kommentering

 1. I Nettsky-dokumenter-fanen velger du filen du vil dele. (Hold markøren over mappen, og merk av i ruten som vises, for å velge den.)

  Velg fil

 2. Velg Del for å få koblingen.

  Velg Del kobling

 3. Velg Endre.

  Velg Endre og tilpass koblingsinnstillingene

 4. Endre koblingsinnstillingene for å tilpasse fildelingen:

  • Bare inviterte har tilgang Gjør filen tilgjengelig kun for valgte mottakere.
  • Offentlig: Alle som har koblingen, kan åpne den Gjør filen tilgjengelig for alle som har koblingen.
  • Kommentere Tillater at mottakere av koblingen legger til kommentarer i filen. Aktiver dette alternativet hvis du ønsker å dele filen for å få kommentarer på den. 
  • Lagre en kopi Tillater at mottakere av koblingen lagrer filen i sin egen Creative Cloud-konto.
  Endre innstillinger for koblinger

 5. Velg Kopier kobling, og del koblingen med mottakerne dine.

 Du kan også dele nettsky-dokumentene dine for kommentering direkte fra Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Gå til fanen Filer og velg Dine filer. Velg først nettsky-dokumentet ditt og deretter Del-ikonet  .

Slik legger du til kommentarer i ressurser som er delt med deg

Bruk kommentarfunksjonen på Creative Cloud-webområdet for å legge til kommentarer og annoteringer, redigere kommentarer, legge inn svar og motta varsler når det er aktivitet på kommentartrådene dine. Alle med tilgang til den delte koblingen kan legge inn kommentarer. Anmeldere kan kommentere den delte ressursen, men de kan ikke slette eller redigere den. 

 1. Åpne den tilsendte koblingen til ressursen. 

 2. For å åpne Kommentar-panelet velger du   -ikonet  øverst til høyre.

  For å kommentere den delte ressursen, klikker du på Kommentar-ikonet

 3. Legg til kommentaren din og velg Send inn. For å gi visuell kontekst kan du også plassere en knappenål eller tegne en figur på ressursen. 

  Kommenter en delt ressurs

  A. Tegn en figur B. Plasser en knappenål 

Slik svarer du på en kommentar

 1. Åpne den tilsendte koblingen til ressursen. 

  Kommentarer fra anmelderne vises til høyre. 

 2. Gå til kommentaren du vil svare på, og velg Svar.

  Svare på en kommentar

 3. Legg til kommentaren din og velg Send inn.

  Du kan også nevne noen direkte ved å bruke @ etterfulgt av navnet deres.

  Sende inn en kommentar

    For å løse, redigere eller slette en kommentar, velger du Flere alternativer-menyen  og velger deretter ønsket alternativ. Selv om du merker en kommentar som løst, blir den ikke slettet. Kommentaren blir bare skjult, slik at du kan fokusere på uavklarte kommentarer. Bruk filterikonet nederst til høyre for å se alle løste kommentarer.

  Rediger, slett eller svar på en kommentar om en delt ressurs.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din