Brukerveiledning Avbryt

Opplæringsplaner

 1. Learning Manager-brukerveiledning
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotat
  3. Systemkrav | Adobe Learning Manager
  4. Adobe Learning Manager-referanseområde (ALM-referanseområde) for AEM-områder
  5. Learning Managers overholdelse av GDPR
  6. Tilgjengelighet i Learning Manager
  7. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Learning Manager
 4. Administrator
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Learning Manager-innholdskatalog
  6. Innholdsmarkedsplass
  7. Rapporter
  8. Opplæringsstier
  9. Opplæringsplaner
  10. Administrer Learning Manager-bestillinger og -fakturering
  11. Jobb-hjelp
  12. Sertifiseringer
  13. Kataloger
  14. Legg til brukere i parti
  15. Opptre som elev og leder
  16. Flere SSO-pålogginger
  17. Likestilte kontoer
  18. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  19. AI-basert anbefaling av kurs
  20. Spillifisering
  21. Tilpass elevenes hjemmeside
  22. Merker
  23. Fargetemaer
  24. Elevutskrifter
  25. Administrering av ventelister og oppmøte
  26. Fluidic-spiller
  27. Kunngjøringer
  28. E-postmaler
  29. Adobe Connect-integrasjon
  30. Innstillinger
  31. Varsler
  32. iPad- og Android-brukere
  33. Komme i gang som administrator
  34. Fjern brukere
  35. Tagger
  36. Learning Manager-innholdskatalog
  37. Egendefinerte roller
  38. Katalogetiketter
  39. xAPI i Learning Manager
  40. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  41. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  42. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Learning Manager-koblingspunkt
  3. Integrer Learning Manager med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Learning Manager
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Learning Manager-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Learning Manager
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Learning Manager-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring i Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Learning Manager
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten løper ut i Learning Manager
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Learning Manager-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Learning Manager
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Learning Manager
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Learning Manager
Forsiktig!

Opplæringsprogram fra Learning Manager får det nye navnet Lærebaner. Denne endringen skjer umiddelbart etter utgivelsen i oktober 2021, og terminologien for opplæringsstier gjenspeiles for alle roller.

Lage læreplaner for administratorer i Learning Manager.

Oversikt

En læreplan er et sett regler som melder elever på spesifikke opplæringer basert på bestemte kriterier.

En læreplan lar administratoren tildele kurs, opplæringsprogrammer eller sertifiseringer automatisk basert på enkelte hendelser, som å introdusere en ny ansatt eller endre tilordningen eller plasseringen til en ansatt.

For eksempel: Når en ny ansatt kommer inn i organisasjonen, tildeles Orienteringsprogrammet for nye ansatte automatisk til den nye ansatte. Og når en ansatt forfremmes til en lederstilling, blir Orienteringsprogrammet for nye ledere automatisk tildelt den ansatte.

Du kan melde elever på kurs og opplæringsprogrammer automatisk, basert på et forhåndsdefinert sett hendelser. Du kan opprette lærebaner for elevene ved å automatisk tildele oppfølgingsaktiviteter etter at en elev fullfører en ferdighet, et kurs eller et opplæringsprogram.

Opprette læreplaner

Du må være pålogget som administrator for å lage en læreplan.

 1. Klikk på Læreplaner i ruten til venstre. Hvis det finnes hendelser fra før av, er de oppført på siden. Hvis du konfigurerer en læreplanfunksjon for første gang, kan du imidlertid fortsette til neste trinn.

 2. Klikk på Legg til øverst til høyre på siden. Skriv inn navnet til læreplanen den ansatte må gjennomføre i Legg til læreplan-dialogboksen.

  Legge til læreplaner
  Legg til læreplan-dialogboks

 3. Velg ønsket hendelse fra rullegardinmenyen Skjer når. Alternativene avgjør når en elev tar kurset. Velg riktig opplæring, kurs, opplæringsprogram eller sertifisering når du har valgt riktig hendelsestype.

  Merk: Både administratorer og forfattere kan opprette hendelser med automatisk påmelding.

  Hendelsene er:

  1. Ny elev legges til: Når en ny bruker eller ansatt kommer inn i organisasjonen.

  Ny elev legges til
  Ny elev legges til

  2. Elev blir lagt til i en gruppe: Når en ny bruker eller en ansatt blir med i en gruppe.  Skriv inn og velg brukergruppen fra rullegardinlisten, der denne hendelsen er aktuell. Du kan velge flere grupper. Du kan også tilordne hendelser til alle eksisterende gruppemedlemmene ved å velge alternativet.

  Elev legges til i en gruppe
  Elev legges til i en gruppe

  Denne læreplanen er spesifikt laget for Egendefinert gruppe-brukere. Skriv inn navnet til gruppen i feltet og bruk type-ahead-søk til å velge gruppen eller gruppene.

  3. Elev fullfører et læreobjekt: Hendelsen utløses når en elev fullfører hvilket som helst læreobjekt, som et kurs, opplæringsprogram osv. Velg læreobjektet hendelsen gjelder. Velg fullførelsesstatus for hendelsen. Alternativt kan du velge brukergruppen eleven tilhører. Angi hvor mange dager som skal gå fra læreobjektet fullføres til denne hendelsen utløses. Velg alternativet hvis du vil tilordne denne hendelsen til brukere som allerede har fullført læreobjeket.

  Elev fullfører et læreobjekt
  Elev fullfører et læreobjekt

  4. Elev oppnår et ferdighetsnivå: Oppgi ferdighetsnavn og ferdighetsnivå. Du kan velge brukergruppen eleven tilhører. Det er valgfritt. Angi hvor mange dager som skal gå fra ferdigheten oppnås til denne hendelsen utløses. Velg alternativet hvis du vil tilordne denne hendelsen til elever som allerede har oppnådd denne ferdigheten.

  Elev oppnår et ferdighetsnivå
  Elev oppnår et ferdighetsnivå

  Du kan også angi antall dager som skal gå før læreplanen må tilordnes elevene.

  Tildel læring etter
  Tildel læring etter

  5. På en spesifikk dato: Når hendelsen må skje på en spesifikk dato. Velg datoen hendelsen må tilordnes på. Velg brukergruppene hendelsen må tilordnes automatisk for. Velg forekomstene som må tilordnes. Du kan også skrive inn hvor mange dager det skal gå før hendelsen utløses.

  På en spesifikk dato
  På en spesifikk dato

 4. Du kan velge forekomsten fra rullegardinmenyen Forekomst for alle hendelser. Du kan også velge forekomster av den tildelte læringen for hvilken som helst hendelse.

  Velg en forekomst
  Velg en forekomst

  Merk:

  I Learning Manager oppretter læreplaner sine egne forekomster, Auto. Når du velger en gruppe, for eksempel Alle elever, blir alle elevene i læreplan påmeldt forekomsten automatisk som standard.

  Når du lagrer læreplanen vises forekomsten automatisk som et alternativ i Velg forekomst-rullegardinlisten i elev-delen av et kurs.

 5. Klikk på Lagre for å lagre læreplanen.

Melde av opplæring

Når en administrator legger til en læreplan, kan han/hun fjerne elever fra spesifikk opplæring basert på bestemte faktorer.

Klikk på Læreplaner > Legg til i administrator-appen.

De neste delene representerer utløserne hvor alternativeten Meld av opplæring er lagt til.

Elev fjernes fra en gruppe

 1. Legge til en eller flere brukergrupper. Hvis flere grupper er valgt, utløses planen når en elev fjernes fra en av de nevnte gruppene.
 2. Velg handlingen som Meld av opplæring.
  1. Administratoren kan velge hvilken opplæring brukere meldes av når de fjernes fra brukergruppen.
  2. Forekomsten og fullførelsesdatoen gjelder ikke i dette eksempelet.
Elev fjernes fra en gruppe
Elev fjernes fra en gruppe

Elev fullfører opplæring

 1. Legge til en eller flere brukergrupper. Hvis flere grupper er valgt, utløses planen når en elev fullfører den spesifiserte opplæringen. 
 2. Velg handlingen som Meld av opplæring.
  1. Administratoren kan velge hvilken opplæring brukere meldes av når de legges til i brukergruppen. 
  2. Forekomsten og fullførelsesdatoen gjelder ikke i dette tilfellet.
Elev fullfører opplæring
Elev fullfører opplæring

Elev legges til i en gruppe

 1. Legge til en eller flere brukergrupper. Hvis flere grupper er valgt, utløses planen når en elev legges til i en av de nevnte gruppene.
 2. Velg handlingen som Meld av opplæring.
  1. Administratoren kan velge hvilken opplæring brukere meldes av når de legges til i brukergruppen. 
  2. Forekomsten og fullførelsesdatoen gjelder ikke i dette tilfellet.
Elev legges til i en gruppe
Elev legges til i en gruppe

Elev oppnår et ferdighetsnivå

 1. Spesifiser hvilken ferdighet som skal oppnås.
 2. Legge til en eller flere brukergrupper. Hvis flere grupper er valgt, utløses planen når en elev oppnår den valgte ferdigheten.
Elev oppnår et ferdighetsnivå
Elev oppnår et ferdighetsnivå

På en spesifikk dato

 1. Velg datoen elevene skal meldes av på.
 2. Legge til en eller flere brukergrupper. I tilfeller der flere grupper er valgt, utløses planen på datoen og brukere som er en del av de valgte gruppene blir meldt av.
 3. Velg handlingen som Meld av opplæring.
  1. Administratoren kan velge hvilken opplæring brukere meldes av når de meldes av på den spesifiserte datoen.
  2. Forekomsten og fullførelsesdatoen gjelder ikke i dette tilfellet.
På en spesifikk dato
På en spesifikk dato

Redigere en læreplan

Når en administrator har opprettet en læreplan, kan han/hun redigere den når de vil. Klikk på navnet til læreplanen og endre verdiene i Rediger læreplan-hurtigdialogen som åpnes for å redigere. Klikk på Lagre

Aktivere en læreplan

Som standard er alle nye læreplaner du lager i deaktivert status. Du må aktivere en plan for å melde på elever.Når du aktiverer avmerkingsboksen Nåværende elever, aktiveres hendelsen alene.

For å aktivere en læreplan:

 1. Velg planen du vil aktivere fra listen over læreplaner.

  Liste over læreplaner
  Liste over læreplaner

 2. Klikk på Handlinger > Aktiver øverst til høyre på siden. Dette aktiverer læreplanen.

Slette en læreplan

For å slette en læreplan:

 1. Velg planen du vil slette fra listen over læreplaner.
 2. Klikk på Handlinger > Slett øverst til høyre på siden.

Deaktivere en læreplan

For å deaktivere en læreplan:

 1. Klikk på fanen Aktivert.
 2. Velg planen du vil deaktivere fra listen over læreplaner.
 3. Klikk på Handlinger > Deaktiver øverst til høyre på siden. Dette flytter planen til Deaktivert-fanen.

Filtrere en læreplan

Du kan filtrere læreplaner i henhold til typen hendelse som ble brukt da læreplanen ble opprettet. Klikk på Type og velg et alternativ for å vise læreplaner som samsvarer med valget.

Filtrere en læreplan
Filtrere en læreplan

Vanlige spørsmål

1. Hvordan gjør jeg at Learning Manager konfigurerer automatiske påmeldinger når nye ansatte skal introduseres?

I rullegardinlisten Skjer nå, velger du alternativet Ny elev legges til. Tildel deretter læreobjektene, forekomsten og fullførelsesdatoen for eleven. Både administratorer og forfattere kan lage hendelser med automatisk påmelding. Aktiver hendelsen etter at du har opprettet den.

2. Hvordan kan jeg konfigurere en læreplan / automatisk påmelding for et kurs i klasserom eller virtuelt klasserom?

Vi anbefaler at du konfigurerer kursforekomsten med de nødvendige øktdetaljene. Deretter kan du konfigurere en læreplan og tilordne den til kursforekomsten som allerede er opprettet.

3. Hvordan ser jeg en liste over elever som er påmeldt en spesifikk læreplan?

Når forekomsten, Auto, opprettes, kan du klikke på Kurs > Elever og velge ønsket forekomst fra rullegardinlisten Forekomst.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din