Podręcznik użytkownika Anuluj

Maski przycinające

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Informacje o maskach przycinających warstw

Maska przycinająca to grupa warstw, do której została zastosowana maska. Warstwa położona najniżej, czyli warstwa bazowa, określa granicę widoczności całej grupy. Można na przykład umieścić kształt w warstwie bazowej, fotografię w warstwie nad nią i tekst w warstwie położonej najwyżej. Jeśli fotografia i tekst będą widoczne przez kontur kształtu w warstwie bazowej, przejmą krycie warstwy bazowej.

Można zgrupować tylko kolejno ułożone warstwy. Nazwa warstwy bazowej w grupie jest podkreślona, a miniaturki warstw leżących wyżej są umieszczone z zachowaniem wcięcia. Przy warstwach leżących wyżej jest także wyświetlana ikona maski przycinającej.

Uwaga:

Warstwy można połączyć w maskę przycinającą, tak aby były przenoszone razem.

Kształt w dolnej warstwie maski przycinającej określa obszar warstwy zdjęcia umieszczonej wyżej, który jest widoczny.

Tworzenie maski przycinającej

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt (Option w systemie Mac OS), umieść kursor nad linią dzielącą dwie warstwy na panelu Warstwy (wskaźnik zmieni się w dwa nałożone na siebie kółka), a następnie kliknij.

  • W panelu Warstwy wybierz górną warstwę z pary warstw, które chcesz zgrupować, a następnie kliknij polecenie Warstwa > Utwórz maskę przycinającą.

 2. Podczas tworzenia maski przycinającej z istniejącej warstwy i warstwy, która ma zostać utworzona, najpierw wybierz istniejącą warstwę w panelu Warstwy. Następnie wybierz polecenie Nowa warstwa z menu Warstwa lub menu Więcej w panelu Warstwy. W oknie dialogowym Nowa warstwa wybierz opcję Użyj poprzedniej warstwy, by utworzyć maskę przycinającą, a następnie kliknij przycisk OK.

  Warstwy w masce przycinającej mają atrybuty krycia i trybu identyczne z położoną najniżej warstwą bazową grupy.

  Uwaga:

  W celu zmiany kolejności stosu maski przycinającej względem innych warstw na obrazie wybierz wszystkie warstwy w grupie. Następnie przeciągnij warstwę bazową grupy w górę lub w dół w panelu Warstwy. (Przeciągnięcie warstwy bez zaznaczenia wszystkich warstw w grupie spowoduje usunięcie tej warstwy z grupy).

Usuwanie warstwy z maski przycinającej

Rozgrupowanie warstwy bazowej z warstwą położoną nad nią spowoduje rozgrupowanie wszystkich warstw w masce przycinającej.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt (Option w systemie Mac OS), umieść kursor nad linią rozdzielającą dwie zgrupowane warstwy na panelu Warstwy (wskaźnik zmieni się w dwa nałożone na siebie kółka), a następnie kliknij.

  • Zaznacz warstwę w masce przycinającej na panelu Warstwy i wybierz polecenie Warstwa > Zwolnij maskę przycinającą. Polecenie to usunie z maski przycinającej zaznaczoną warstwę i wszystkie warstwy leżące ponad nią.

  • Na panelu Warstwy wybierz dowolną warstwę w grupie z wyjątkiem warstwy bazowej. Przeciągnij warstwę poniżej warstwy bazowej lub przeciągnij ją między dwie niezgrupowane warstwy na obrazie.

Zwolnij maskę przycinającą

 1. W panelu Warstwy wybierz dowolną warstwę inną niż warstwa bazowa w masce przycinającej.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Zwolnij maskę przycinającą.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online