Wybieranie kolorów za pomocą narzędzia Kroplomierz

Dzięki narzędziu Kroplomierz można łatwo kopiować kolor bez potrzeby wybierania próbki. Narzędzie Kroplomierz kopiuje lub pobiera kolor obszaru ze zdjęcia, aby ustawić nowy kolor pierwszego planu lub tła. Kolory można pobierać z obrazu aktywnego, z innych otwartych obrazów lub z pulpitu komputera użytkownika.

Aby uczynić kolor zawsze dostępnym, można dodać pobrany kolor do panelu Próbki kolorów. Można także określić rozmiar obszaru, z którego narzędzie Kroplomierz pobiera kolor. Można na przykład tak ustawić narzędzie Kroplomierz, aby pobierało średnie wartości kolorów ze wskazanych obszarów o rozmiarze 5 × 5 pikseli lub 3 × 3 piksele.

Wybieranie koloru pierwszego planu za pomocą narzędzia Kroplomierz
Wybieranie koloru pierwszego planu za pomocą narzędzia Kroplomierz.

A. Próbka punktowa B. Próbka Średnia 5 × 5 
 1. Wybierz narzędzie Kroplomierz z przybornika.
 2. (Opcjonalnie) Aby zmienić rozmiar próbki pobieranej przez narzędzie Kroplomierz, z menu Rozmiar próbki na pasku opcji narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Próbka punktowa — powoduje pobranie dokładnej wartości klikanego piksela.

  • Średnia 3 × 3 lub Średnia 5 × 5 powoduje pobranie średniej wartości określonej liczby pikseli klikniętego obszaru.

 3. Na pasku opcji narzędzi wybierz, skąd narzędzie ma pobrać próbkę koloru. Wybierz opcję Wszystkie warstwy lub Bieżąca warstwa.
 4. Aby wybrać kolor, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij wybrany kolor na obrazie, aby wybrać nowy kolor pierwszego planu. Kliknij obraz i przeciągnij kursor poza obraz, aby wybrać kolor wyświetlany w dowolnym miejscu ekranu.

  • Aby wybrać nowy kolor tła z obrazu, kliknij wybrany kolor, przytrzymując klawisz Alt (Option w systemie Mac OS).

   Podczas klikania i przeciągania narzędzia Kroplomierz pole koloru pierwszego planu ulegnie zmianie.

 5. Gdy ukaże się w nim pożądany kolor, można zwolnić przycisk myszy.

Uwaga:

Używając większości narzędzi do malowania, można przełączać się tymczasowo do narzędzia Kroplomierz. Pozwala to na szybką zmianę kolorów bez potrzeby wybierania kolejnego narzędzia. Przytrzymaj klawisz Alt (Option w systemie Mac OS). Po wybraniu koloru zwolnij klawisz Alt (Option w systemie Mac OS).

Wybieranie koloru z przybornika

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ustawić pola kolorów pierwszego planu i tła na biel i czerń, kliknij ikonę Kolory domyślne.

  • Aby przełączyć kolory w obu polach, kliknij ikonę Przełącz kolory.

  • Aby zmienić kolor pierwszego planu, kliknij pole koloru znajdujące się najwyżej w przyborniku, a następnie wybierz kolor z próbnika kolorów.

  • Aby zmienić kolor tła, kliknij pole koloru znajdujące się najniżej w przyborniku, a następnie wybierz kolor z próbnika kolorów.

Używanie panelu Próbki kolorów

Panel Próbki kolorów (polecenie Okno > Próbki kolorów) jest dobrym miejscem na przechowywanie kolorów często używanych w obrazach użytkownika. Klikając próbkę koloru na panelu Próbki kolorów, można wybrać kolor pierwszego planu lub tła. Dodając lub usuwając kolory, można tworzyć własne biblioteki próbek, zapisywać je i używać ich w innych obrazach. Wybierając odpowiednią opcję z menu Więcej, można zmienić sposób, w jaki miniaturki są wyświetlane na panelu Próbki kolorów.

Mimo że do panelu Próbki kolorów można dodawać wiele kolorów, należy odpowiednio zarządzać rozmiarem panelu i porządkować go, aby poprawić wydajność działania. Tworzenie bibliotek pomaga w grupowaniu próbek powiązanych lub specjalnych oraz w zarządzaniu rozmiarem panelu.

Biblioteki próbek znajdują się w folderze instalacyjnym programu Photoshop Elements \Presets\Color Swatches (w przypadku systemu Mac OS folder instalacyjny Photoshop Elements to \Support Files\Presets\Color Swatches). Po utworzeniu własnych bibliotek zapisanie ich w folderze Color Swatches spowoduje, że pojawią się one automatycznie w menu podręcznym bibliotek zawierających panele.

Wybieranie koloru za pomocą panelu Próbki kolorów

 1. Jeśli panel Próbki kolorów nie jest jeszcze otwarty, wybierz polecenie Okno > Próbki kolorów.
 2. (Opcjonalnie) W panelu Próbki kolorów wybierz nazwę biblioteki próbek w menu Próbki.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wybrać kolor narzędzia, kliknij kolor w panelu.

  • Aby wybrać kolor tła, kliknij kolor w panelu, przytrzymując klawisz Ctrl (Command w systemie Mac OS).

Dodawanie koloru do panelu Próbki kolorów

Kolor często używany można zapisać jako próbkę na panelu Próbki kolorów. Zapisane próbki są dodawane do biblioteki kolorów na panelu. Aby trwale zapisać własne próbki, należy zapisać całą bibliotekę.

 1. W przyborniku ustaw kolor pierwszego planu na kolor, który chcesz dodać.
 2. Na panelu Próbki kolorów wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Nowa próbka u dołu panelu. Próbka koloru zostanie dodana i automatycznie otrzyma nazwę Próbka koloru 1.

  • Wybierz polecenie Nowa próbka z menu Więcej.

  • Ustaw kursor nad pustym miejscem w dolnym wierszu panelu Próbki (kursor zamieni się w kursor narzędzia Wiadro z farbą) i kliknij, aby dodać kolor.

  Wybieranie koloru za pomocą narzędzia Kroplomierz i dodawanie go jako nowej próbki
  Wybieranie koloru za pomocą narzędzia Kroplomierz i dodawanie go jako nowej próbki

 3. Wprowadź nazwę dla nowego koloru i kliknij przycisk OK.
 4. Jeśli pojawi się monit o zapisanie biblioteki próbek, wprowadź nową nazwę w oknie dialogowym Zapisz i kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie i używanie własnych bibliotek próbek

 1. Na panelu Próbki kolorów wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Z menu Więcej wybierz polecenie Zapisz próbki, aby zapisać bibliotekę próbek. Aby wyświetlić zestaw próbek w panelu próbek, zapisz plik w folderze Photoshop Elements\Presets\Color Swatches (Mac OS: Photoshop Elements\Support Files\Presets\Color Swatches).

  Uwaga:

  Aby nowy zestaw próbek był widoczny, należy uruchomić ponownie program Photoshop Elements.

  • Na panelu, w menu Więcej, wybierz polecenie Wczytaj próbki, aby wybrać i wczytać bibliotekę próbek.
  • Na panelu, w menu Więcej, wybierz polecenie Zastąp próbki, a następnie wybierz bibliotekę próbek, aby zastąpić nią bieżącą bibliotekę.

Resetowanie biblioteki próbek do domyślnych próbek kolorów

 1. Wybierz bibliotekę próbek z menu podręcznego panelu Próbki kolorów.
 2. Z menu Więcej na panelu Próbki kolorów wybierz polecenie Menedżer ustawień predefiniowanych.
 3. W oknie dialogowym Menedżer ustawień predefiniowanych wybierz polecenie Próbki z menu Typ ustawień.
 4. W menu Więcej wybierz opcję Wyzeruj próbki i potwierdź operację.

Usuwanie koloru z panelu Próbki kolorów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij próbkę koloru do przycisku Kosz na panelu i kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

  • Wciśnij klawisz Alt (Option w systemie Mac OS), aby zmienić wskaźnik w ikonę nożyczek, a następnie kliknij kolor na panelu Próbki kolorów.

 2. Jeśli pojawi się monit o zapisanie biblioteki, wprowadź nazwę w oknie dialogowym Zapisz i kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

Aby trwale usunąć odrzucone próbki, należy ponownie zapisać bibliotekę, która je zawierała.

Używanie próbnika kolorów firmy Adobe

Próbnika kolorów firmy Adobe można używać do wybierania koloru pierwszego planu lub tła, definiując kolory jako liczby lub wybierając kolor z widma kolorów. Co więcej, można wybierać kolory oparte na modelu HSB lub RGB albo wybierać tylko bezpieczne kolory z palety internetowej.

Próbnik kolorów firmy Adobe
Próbnik kolorów firmy Adobe

A. Kolor dopasowany B. Kolor oryginalny C. Wartości kolorów w trybie HSB D. Wartości kolorów w trybie RGB E. Wyświetlane są tylko kolory z palety internetowej F. Pole Kolor G. Suwak Kolor H. Wartość szesnastkowa koloru 
 1. Kliknij pole koloru pierwszego planu lub tła w przyborniku, aby wyświetlić próbnik kolorów.
 2. Kliknij pole koloru w oknie Próbnika kolorów. Po kliknięciu pola koloru w oknie Próbnika kolorów kolisty znacznik wskazuje pozycję wybranego koloru w polu, a wartości liczbowe ulegają zmianie na wartości nowego koloru.
 3. Przeciągnij białe trójkąty znajdujące się wzdłuż suwaka, aby przejść do kolejnego koloru.
 4. Ewentualnie, aby określić wartość liczbową koloru wzrokowo, wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wprowadź wartość szesnastkową koloru w polu tekstowym pod wartościami RGB. Wartości szesnastkowe kolorów są często używane przez twórców stron internetowych.

  • W przypadku kolorów RGB zaznacz przycisk opcji i określ wartości składowe koloru w skali od 0 do 255 (gdzie 0 to brak światła, a 255 to najjaśniejsze światło).

  • Dla kolorów HSB zaznacz przycisk opcji i określ nasycenie oraz jasność koloru w postaci procentowej; określ barwę jako kąt odpowiadający pozycji na kole kolorów, w skali od 0° do 360°.

 5. Prostokąt kolorów, znajdujący się na prawo od suwaka kolorów, zawiera nowy kolor w górnej części prostokąta. Kolor oryginalny wyświetlany jest w dolnej części prostokąta.
 6. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć malowanie przy użyciu nowego koloru.

Uwaga:

Kolory można wybierać za pomocą wbudowanego próbnika kolorów systemu albo wtyczki próbnika kolorów. Wybierz Preferencje > Ogólne i wybierz próbnik kolorów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online