Podręcznik użytkownika Anuluj

Edytowanie warstw

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Zaznaczanie warstwy

Każda zmiana wykonana w obrazie zostaje wprowadzona wyłącznie w aktywnej warstwie. Jeśli podczas przetwarzania obrazu nie widać pożądanych rezultatów, należy się upewnić, że zaznaczona jest odpowiednia warstwa.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu Warstwy wybierz miniaturkę lub nazwę warstwy.

  • Aby zaznaczyć więcej niż jedną warstwę, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl (Command w systemie Mac OS) i kliknij każdą z warstw.

Pokazywanie lub ukrywanie warstwy

Ikona oka widoczna w panelu Warstwy w skrajnej lewej kolumnie obok warstwy oznacza, że dana warstwa jest widoczna. Linia przekreślająca symbol oka informuje, że warstwa jest niewidoczna

 1. Wybierz kolejno Okno > Warstwy, jeśli panel Warstwy nie jest jeszcze otwarty.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ukryć warstwę, kliknij odpowiednią ikonę oka. Pojawienie się linii przekreślającej ikonę oka oznacza, że warstwa jest niewidoczna. Kliknij ponownie kolumnę oka, aby pokazać warstwę.

  • Przeciągnij wskaźnik wzdłuż kolumny oka, aby pokazać lub ukryć więcej warstw.

  • Aby wyświetlić tylko jedną warstwę, kliknij, przytrzymując klawisz Alt (Option w systemie Mac OS), ikonę oka dla wybranej warstwy. Aby wyświetlić wszystkie warstwy, ponownie kliknij, przytrzymując klawisz Alt (Option w systemie Mac OS), kolumnę oka.

Zmienianie rozmiaru lub ukrywanie miniaturek warstw

 1. Wybierz polecenie Opcje panelu z wysuwanego menu panelu Warstwy.
 2. Wybierz nowy rozmiar lub wybierz pozycję Brak, aby ukryć miniaturki. Następnie kliknij przycisk OK.

Blokowanie i odblokowywanie warstwy

Całkowite lub częściowe zablokowanie warstw służy ochronie ich zawartości. Gdy warstwa jest zablokowana, po prawej stronie jej nazwy jest widoczna ikona blokady. Takiej warstwy nie można edytować ani usunąć. Zablokowane warstwy (z wyjątkiem warstwy tła) można przenosić do innych miejsc w kolejności stosu w panelu Warstwy.

 1. Zaznacz warstwę na panelu Warstwy i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zablokować właściwości wszystkich warstw, kliknij ikonę Zablokuj wszystkie piksele w panelu Warstwy. Kliknij tę ikonę ponownie w celu odblokowania.

  • Aby zablokować przezroczyste obszary warstwy, tak aby nie można było na nich malować, kliknij ikonę Zablokuj przezroczystość w panelu Warstwy. Kliknij tę ikonę ponownie w celu odblokowania.

  Uwaga:

  W przypadku warstwy tekstowej i warstwy kształtu przezroczystość jest blokowana domyślnie i nie można jej odblokować bez uprzedniego uproszczenia warstwy.

Zmienianie nazwy warstwy

Uwaga:

Warto zmieniać nazwy warstw dodawanych do obrazu, tak aby odpowiadały zawartości. Należy używać opisowych nazw warstw, ponieważ umożliwia to łatwe identyfikowanie warstw w panelu Warstwy.

Uwaga:

Nie można zmienić nazwy warstwy tła. Wymaga to wcześniejszej zmiany tej warstwy na zwykłą warstwę.

Wykonaj jedną z następujących czynności.

 • Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy w panelu Warstwy i wprowadź nową nazwę.
 • Kliknij prawym przyciskiem warstwę i wybierz opcję Zmień nazwę warstwy z menu kontekstowego.

Upraszczanie warstwy

Upraszczanie inteligentnego obiektu, warstwy klatki, warstwy tekstowej, warstwy kształtu, warstwy koloru kryjącego, warstwy gradientu lub warstwy wypełnienia wzorkiem (albo grupy warstw zaimportowanej z programu Photoshop) polega na konwertowaniu danego obiektu na warstwę obrazu. Te warstwy należy uprościć, aby umożliwić zastosowanie do nich filtrów lub edytowanie ich za pomocą narzędzi malarskich. Na warstwach uproszczonych nie można jednak używać opcji edycji tekstu i kształtu.

 1. Zaznacz warstwę tekstową, warstwę kształtu, warstwę wypełnienia lub grupę warstw programu Photoshop w panelu Warstwy.
 2. Uprość warstwę lub grupę zaimportowanych warstw:
  • Jeśli została wybrana warstwa kształtu, kliknij pozycję Uprość na pasku opcji narzędzi.

  • Jeśli wybrano warstwę tekstową, kształtu lub wypełnienia albo grupę warstw programu Photoshop, wybierz polecenie Uprość warstwę z menu Warstwa lub wysuwanego menu panelu Warstwy.

Usuwanie warstwy

Utrzymanie optymalnego rozmiaru pliku obrazu wymaga usuwania z niego niepotrzebnych warstw.

 1. Zaznacz warstwę w panelu Warstwy.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Usuń warstwę znajdującą się w panelu Warstwy, a następnie kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym potwierdzenia usunięcia. Aby pominąć wyświetlanie tego okna dialogowego, naciśnij klawisz Alt (Option w systemie Mac OS) podczas klikania ikony Usuń.

  • Z menu Warstwa lub z menu Więcej w panelu Warstwy wybierz polecenie Usuń warstwę, a następnie kliknij przycisk Tak.

Próbkowanie koloru ze wszystkich widocznych warstw

Domyślnie w przypadku używania niektórych narzędzi stosowany kolor jest próbkowany wyłącznie z aktywnej warstwy. Korzystając z tego domyślnego zachowania, można stosować smużenie lub próbkowanie na pojedynczej warstwie nawet wtedy, gdy inne warstwy są widoczne. Można również próbkować na jednej z warstw i malować na innej.

Jeśli do malowania mają być używane próbkowane dane ze wszystkich widocznych warstw, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz narzędzie Próbnik kolorów, narzędzie Magiczna różdżka, narzędzie Wiadro z farbą, narzędzie Smużenie, narzędzie Rozmycie, narzędzie Wyostrzanie lub narzędzie Stempel.
 2. Na pasku opcji narzędzi wybierz opcję Wszystkie warstwy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online