Podręcznik użytkownika Anuluj

Konfigurowanie zarządzania kolorami

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Informacje o zarządzaniu kolorami

Zarządzanie kolorami pomaga w uzyskaniu spójnych kolorów w aparatach cyfrowych, skanerach, monitorach komputerowych i drukarkach. Każde z tych urządzeń odtwarza inny zakres kolorów, zwany przestrzenią kolorów. Podczas przenoszenia obrazu z aparatu cyfrowego na monitor, a później do drukarki, kolory obrazu ulegają przesunięciu. To przesunięcie ma miejsce, ponieważ każde urządzenie ma inną przestrzeń kolorów i odmiennie odtwarza kolory.

Przestrzenie kolorów różnych urządzeń i dokumentów

A. Przestrzeń kolorów Lab (całe widmo światła widzialnego) B. Dokumenty (przestrzeń robocza) C. Urządzenia 

Zarządzanie kolorami konwertuje kolory obrazu tak, aby każde urządzenie mogło odtworzyć je w identyczny sposób, a kolory wyświetlane przez monitor były bliskie kolorom na wydrukowanym obrazie. Nie wszystkie kolory mogą zostać dokładnie dopasowane, ponieważ drukarka może nie być w stanie odtworzyć takiego samego zakresu kolorów jak monitor.

Zarządzanie kolorami za pomocą profilów

A. Profile opisują przestrzenie kolorów urządzenia wejściowego i dokumentu. B. Na podstawie opisów profilów system zarządzania kolorami identyfikuje rzeczywiste kolory dokumentu. C. Profil monitora informuje system zarządzania kolorami, jak konwertować wartości liczbowe na przestrzeń kolorów monitora. D. Używając profilu urządzenia wyjściowego, system zarządzania kolorami konwertuje wartości liczbowe dokumentu na wartości kolorów urządzenia wyjściowego, dzięki czemu są drukowane rzeczywiste kolory. 

Profilowanie urządzeń

Aby zarządzanie kolorami działało, należy sprofilować urządzenie lub użyć profilu ICC utworzonego przez producenta urządzenia.

Urządzenia przechwytywania

Profilowanie nie jest niezbędne w przypadku takich urządzeń przechwytywania, jak aparaty cyfrowe czy skanery. Można jednak sprofilować skaner tak, aby dokładnie odtwarzał kolory w zeskanowanych przezroczach i w ten sposób zaoszczędzić pracy nad poprawianiem kolorów w programie Photoshop Elements.

Monitory

Kalibrowanie i profilowanie monitora jest ważne. Podczas pracy z komputerem przenośnym lub innym monitorem LCD można używać profilu dostarczonego przez producenta. Jeśli posiadasz kolorymetr i odpowiednie oprogramowanie do tworzenia profilów, możesz użyć własnych profilów koloró w programie Photoshop Elements .

Drukarki

Profilowanie drukarek atramentowych daje ogólnie lepsze rezultaty. Używając elementów sterujących w sterowniku drukarki, można też wykonywać doskonałe wydruki bez profilu drukarki. Wielu producentów drukarek udostępnia profile ICC drukarek na swoich stronach internetowych. Dla każdej drukarki, atramentu i typu papieru jest potrzebny osobny profil. Można też utworzyć profile dla ulubionych kombinacji atramentu i papieru.

Można tak skonfigurować program Photoshop Elements, aby podczas zapisywania pracy wykonanej nad zdjęciem osadzał on (oznaczał) profil ICC odzwierciedlający kolory wyświetlane na monitorze komputera lub urządzenia, z którego pochodzi zdjęcie. Dzięki osadzeniu profilu w obrazie jego kolory stają się przenośne, pozwalając różnym urządzeniom na konwertowanie wartości kolorów obrazu. Na przykład w przypadku wysłania zdjęcia do drukarki atramentowej system zarządzania kolorami odczytuje osadzony profil i konwertuje dane o kolorach, używając profilu tej drukarki. Po konwersji drukarka jest w stanie użyć danych o kolorach, aby dokładnie przekonwertować kolory dla wybranego nośnika.

Zadania zarządzaniem kolorami

Aby korzystać z zarządzania kolorami, należy wykonać następujące zadania:

 • Skonfigurować zarządzanie kolorami, osadzając profil kolorów, i używać profilów urządzeń podczas skanowania lub drukowania. (Patrz Konfigurowanie zarządzania kolorami).

 • Skalibrować i sprofilować monitor komputera. Jeśli jest używany monitor LCD, należy użyć profilu dostarczonego wraz z nim. Instrukcje można znaleźć w dokumentacji monitora LCD.

 • Podczas drukowania obrazu za pomocą programu Photoshop Elements należy się upewnić, że w obszarze Zarządzanie kolorami okna dialogowego Więcej opcji został określony właściwy profil kolorów. Jeśli nie jest dostępny profil drukarki, należy określić kolory, używając elementów sterujących kolorami w sterowniku drukarki. Ponadto należy wybrać ustawienie kolorów odpowiednie dla przepływu pracy, np. Optymalizuj pod kątem drukowania.

Konfigurowanie zarządzania kolorami

 1. W Photoshop Elements wybierz Edycja > Ustawienia kolorów.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji zarządzania kolorami, a następnie kliknij przycisk OK.

  Brak zarządzania kolorami

  Obraz nie będzie oznaczony. Ta opcja używa profilu monitora jako przestrzeni roboczej. Jakiekolwiek osadzone profile są usuwane podczas otwierania obrazów, a obrazy nie są oznaczane przy zapisywaniu.

  Zawsze optymalizuj pod kątem ekranów komputerowych

  Jako przestrzeń robocza RGB jest używany profil sRGB; przestrzenią roboczą Skala szarości jest Gamma szarości 2.2. Dzięki tej opcji osadzone profile są zachowywane, a profil sRGB jest przypisywany podczas otwierania nieoznaczonych plików.

  Zawsze optymalizuj pod kątem drukowania

  Jako przestrzeń robocza RGB jest używany profil Adobe RGB; przestrzenią roboczą Skala szarości jest Przyrost punktu rastrowego 20%. Dzięki tej opcji osadzone profile są zachowywane, a profil Adobe RGB jest przypisywany podczas otwierania nieoznaczonych plików.

  Pozwól mi wybrać

  Pozwala wybrać profil sRGB (domyślny) lub Adobe RGB podczas otwierania nieoznaczonych plików.

 3. Podczas zapisywania pliku należy zaznaczyć opcję Profil ICC w oknie dialogowym Zapisz jako.

Konwertowanie profilu kolorów

Zmiana profilu kolorów w dokumencie nie jest operacją wykonywaną często. Program Photoshop Elements automatycznie przypisuje profil kolorów na podstawie ustawień wybranych w oknie dialogowym Ustawienia kolorów. Jedną z przyczyn ręcznej zmiany profilu kolorów jest przygotowanie dokumentu do różnych zastosowań końcowych. W innych przypadkach zmiana profilu kolorów ma na celu skorygowanie strategii, której użytkownik nie chce stosować w dokumencie. Zmianę profilu kolorów powinni przeprowadzać tylko zaawansowani użytkownicy.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Konwertuj profil kolorów, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  Usuń profil

  Usuwa profil, co powoduje, że dokument przestaje podlegać zarządzaniu kolorami.

  Konwertuj na profil sRGB

  Osadza w dokumencie profil sRGB.

  Konwertuj na profil Adobe RGB

  Osadza w dokumencie profil Adobe RGB.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online