Podręcznik użytkownika Anuluj

Podstawy korekcji kolorów i korekty tonalnej

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Omówienie korekcji kolorów

Program Photoshop Elements zawiera narzędzia i polecenia służące do poprawiania zakresu tonalnego, koloru i ostrości fotografii oraz do usuwania zanieczyszczeń i innych defektów. Można pracować w jednym z trzech trybów — w zależności od doświadczenia i potrzeb użytkownika.

Szybka

Tryb edycji szybkiej jest odpowiedni dla użytkowników, którzy mają niewielką wiedzę o obróbce obrazów cyfrowych. Zawiera wiele podstawowych narzędzi służących do korekcji kolorów i oświetlenia.

Z asystą

Nowi użytkownicy programu Photoshop Elements, którzy krótko stosują obróbkę obrazów cyfrowych, mogą skorzystać z trybu edycji „Z asystą”. Prowadzi on użytkownika przez proces korekcji kolorów. Jest to również dobry sposób poszerzenia swojej wiedzy na temat tego przepływu pracy.

Ekspert

Użytkownicy, którzy pracowali wcześniej z obrazami, mogą skorzystać z trybu Ekspert, który oferuje elastyczne i zaawansowane środowisko korekty obrazów. Zawiera on polecenia korekcji oświetlenia i koloru oraz narzędzia umożliwiające poprawianie defektów obrazów, zaznaczanie obszarów, dodawanie tekstu oraz malowanie na obrazach.

Niektóre z poleceń dopasowywania można stosować bezpośrednio do pikseli obrazu. Można też używać warstw dopasowania w celu wprowadzania nieniszczących dopasowań, które można z łatwością dopracowywać do momentu osiągnięcia właściwego wyglądu obrazu. W trybie tym narzędzia Pędzel inteligentny i Szczegółowy pędzel inteligentny automatycznie tworzą warstwę dopasowania przeznaczoną na stosowane korekty. Zobacz Stosowanie narzędzi z grupy Pędzel inteligentny.

Camera Raw

Obrazy cyfrowe wykonane w formacie camera raw można otwierać i poprawiać w oknie dialogowym Camera Raw. Ponieważ aparat jeszcze nie przetworzył plików raw, można poprawić zdjęcia przez dopasowanie koloru i ekspozycji. Często wprowadzanie innych dopasowań w programie Photoshop Elements może nie być konieczne. Aby otworzyć pliki Camera Raw w programie Photoshop Elements, należy uprzednio zapisać je w obsługiwanym formacie pliku.

Korygowanie kolorów w trybie szybkiej edycji

Tryb szybkiej edycji w wygodny sposób grupuje w programie Photoshop Elements wiele podstawowych narzędzi do korygowania fotografii. Podczas pracy w trybie szybkiej edycji należy ograniczyć liczbę elementów sterujących kolorami i oświetleniem, których efekty będą stosowane do fotografii. Najczęściej do zdjęcia powinien być stosowany tylko jeden automatyczny element sterujący. Jeśli użycie elementu sterującego nie da oczekiwanych efektów, należy kliknąć opcję Resetuj i spróbować użyć innego elementu. Obraz można również dopasować za pomocą suwaków (niezależnie od tego, czy został użyty automatyczny element sterujący). Wyostrzenie powinno być ostatnią korektą stosowaną do obrazu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Po otwarciu zdjęcia, kliknij Szybka.
  • Wszystkie zdjęcia przechowywane w skrzynce zdjęć są dostępne w trybie szybkiej edycji.
 2. (Opcjonalnie) Ustaw opcje podglądu poprzez wykonanie zaznaczenia w menu (położonym w pasku nad otwartym obrazem). W podglądzie można ustawić wyświetlanie zdjęcia przed wprowadzeniem korekty lub po nim, a także wyświetlanie obu wersji obok siebie (poziomo lub pionowo).

 3. (Opcjonalnie) Użyj narzędzi w przyborniku, aby powiększyć, przesunąć lub skadrować obraz. Można również dokonać wyboru, usunąć efekt czerwonych oczu, wybielić zęby i dodać tekst do obrazu,

 4. Aby obrócić obraz skokowo o 90° w lewo, kliknij przycisk Obróć na pasku zadań. Aby obrócić obraz w prawo, kliknij strzałkę obok przycisku Obróć, a następnie przycisk obrotu w prawo.

 5. Wybierz jeden z elementów sterujących korektą obrazu (na przykład Poziomy, Kolor, Kontrast). Jeśli element sterujący posiada dodatkowe opcje (na przykład element sterujący Kolor zawiera karty Nasycenie, Barwa i Jaskrawość), wybierz odpowiednią kartę, aby skorygować dany aspekt obrazu.

 6. Aby zastosować korektę, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Za pomocą suwaka dokonaj niezbędnej korekty i obserwuj podgląd regulacji na zdjęciu lub wprowadź wartość w polu tekstowym obok suwaka.
  • Ustaw wskaźnik myszy nad miniaturką, aby wyświetlić podgląd zdjęcia po korekcie. Kliknij miniaturkę, aby tymczasowo zastosować korektę na obrazie.
  • Precyzyjnie skoryguj obraz, używając podglądu jako punktu wyjścia do dalszych zmian, kliknij i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy na miniaturce podglądu, a następnie przeciągnij w prawo lub w lewo.

  Uwaga: Jeśli stosujesz korekty jedna po drugiej, wszystkie wcześniejsze korekty są stosowane automatycznie, gdy tylko przejdziesz do nowego elementu sterującego. Na przykład, jeśli przejdziesz od elementu sterującego Balans do Ekspozycja, wszelkie zmiany dokonane w elemencie sterującym Balans są stosowane automatycznie.

 7. Aby cofnąć korektę lub zresetować obraz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby anulować korektę zastosowaną w tym samym ustawieniu, naciśnij klawisze Ctrl i Z lub wybierz polecenie Edycja > Cofnij.

  Uwaga: Jeśli wykonano sekwencję poprawek (na przykład Ekspozycja, Balans i Kontrast), nie można cofnąć zmian wprowadzonych w kroku, w którym dokonano korekty Balansu. Można cofnąć tylko element sterujący, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.

  • Aby anulować wszystkie korekty zastosowane w obrazie, kliknij Resetuj. Zostanie przywrócony stan obrazu z początku bieżącej sesji edycji.

Narzędzia w trybie szybkiej edycji

Aby precyzyjnie skorygować obraz, używając podglądu jako punktu wyjścia do dalszych zmian, kliknij i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy, a następnie przeciągnij w lewo lub w prawo.

Tryb szybkiej edycji zapewnia następujące narzędzia przeznaczone do korygowania fotografii:

Korekta inteligentna

Dopasowuje oświetlenie i kolory. Korekta inteligentna poprawia ogólny balans kolorów i w razie potrzeby zwiększa szczegółowość cienia oraz podświetlenia.

 • Automatycznie

Automatycznie dostosowuje obraz, stosując optymalne wartości ustawień.

Ekspozycja

Dopasowuje ogólną jasność obrazu. Użyj tego elementu sterującego, aby uzyskać pewność, że oglądany obraz ma wymaganą jasność.

Kontrast

Dopasowuje całkowity kontrast obrazu i niekiedy wpływa na jego kolor. Jeśli wymagane jest powiększenie kontrastu zdjęcia, a zdjęcie ma dominantę barwną, należy użyć następujących dwóch opcji:

 • Auto-poziomy i Auto-kontrast

Opcje Auto-poziomy i Auto-kontrast działają poprzez pojedyncze odwzorowywanie najjaśniejszych i najciemniejszych pikseli w każdym kanale koloru do monochromii. W celu zastosowania ustawień kliknij przycisk Automatyczny obok dowolnej z tych opcji. (Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dopasowywanie poziomów lub Edycja poziomów z asystą).

 • Cienie

Przeciągnij suwak, aby rozjaśnić najciemniejsze obszary zdjęcia, nie zmieniając podświetleń. Obszary czystej czerni nie są uwzględniane.

 • Półcienie

Dopasowuje kontrast w przedziale średnich wartości tonalnych (wartości znajdujących się w przybliżeniu w połowie skali między czystą bielą a czystą czernią). Nie wpływa na skrajne podświetlenia i cienie

 • Podświetlenia

Przeciągnij suwak, aby przyciemnić najjaśniejsze obszary zdjęcia, nie zmieniając cieni. Obszary czystej bieli nie są uwzględniane.

Kolor

Dopasowuje kolor, identyfikując cienie, półcienie i podświetlenia na obrazie, a nie w pojedynczych kanałach kolorów. Neutralizuje półcienie oraz obcina piksele czarne i białe przy użyciu domyślnego zestawu wartości. Aby zastosować to polecenie, kliknij przycisk Automatycznie.

 • Nasycenie

Przeciągnij suwak, aby uzyskać bardziej jaskrawe lub bardziej stonowane kolory, lub wybierz miniaturkę podglądu, która najlepiej odpowiada twoim wymaganiom.

 • Barwa

Przesuwa wszystkie kolory na obrazie. Zalecane jest używanie tego elementu sterującego w ograniczonym zakresie lub dla wybranych obiektów, których kolory mają zostać zmienione.

 • Jaskrawość

Sprawia, że kolory o niskim nasyceniu stają się bardziej jaskrawe bez przycinania kolorów o wyższym nasyceniu. Ten element sterujący pozwala różnicować karnacje bez ich nadmiernego nasycania.

Balans

Dopasowuje balans kolorów obrazu, nie wpływając na jego kontrast.

 • Temperatura

Przeciągając suwak, można spowodować, że barwy staną się cieplejsze (bliższe czerwieni) lub chłodniejsze (bliższe barwie niebieskiej). Za pomocą tego elementu sterującego można poprawić wygląd zachodów słońca, kolorów skóry oraz balans kolorów (jeśli został źle ustawiony przez aparat).

 • Tinta

Przeciągając suwak, można spowodować, że w barwie zwiększy się udział składowej zielonej lub składowej karmazynowej. Ten element sterujący umożliwia dopasowanie kolorów po zastosowaniu elementu sterującego Temperatura.

Wyostrzanie

Dopasowuje wyostrzenie obrazu. Aby użyć domyślnej wartości wyostrzania, kliknij przycisk Automatycznie.

 • Wyostrzanie

Przeciągając suwak, można zmienić poziom wyostrzania. Aby zastosowane wyostrzanie było lepiej widoczne na obrazie, należy zmienić powiększenie podglądu na 100%.

Korekta fotografii przy pomocy przycisków retuszu

Przyciski retuszu dostępne są w trybie szybkiej edycji, w panelu Modyfikuj. Przyciski te umożliwiają stosowanie korekt i dopasowań względem wybranych części obrazu. Narzędzie usuwania efektu czerwonych oczu, punktowy pędzel korygujący i pędzel korygujący modyfikują tą samą warstwę. Narzędzie wybielania zębów tworzy i pracuje w ramach nowej warstwy dopasowania. Także narzędzia tekstowe tworzą nową warstwę do obróbki. W efekcie niektóre narzędzia nie powodują trwałej edycji danych w warstwie obrazu. Ustawienia dopasowania można zawsze zmienić, nie pogarszając jakości oryginalnego obrazu. Przyciski Wybielenie zębów i Retusz stosują dopasowania narzędzia Pędzel inteligentny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dopasowywanie koloru i tonacji za pomocą narzędzi z grupy Pędzel inteligentny oraz Dopasowywanie i wypełnianie warstw.

 1. W trybie szybkiej edycji wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij przycisk usuwania czerwonych oczu, aby usunąć efekt czerwonych oczu ze zdjęcia. To narzędzie pozwala usunąć efekt czerwonych oczu u osób na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej. Przeciągnij narzędzie w obrazie dookoła oka, które ma zostać poprawione, lub kliknij przycisk Automatyczny na pasku opcji. Zobacz Precyzyjne usuwanie efektu czerwonych oczu.
  • Kliknij przycisk Wybielenie zębów, aby zastosować wybielenie zębów w obrazie. Przeciągnij narzędzie w obszarze obrazu zawierającym zęby, które mają zostać rozjaśnione.
 2. (Opcjonalnie) Jeśli wykonano dopasowanie Wybielenie zębów, można wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Aby zastosować dopasowanie wobec następnych fragmentów fotografii, kliknij przycisk Dodaj do zaznaczenia i przeciągnij narzędzie na obraz.
  • Aby usunąć dopasowanie z fragmentów fotografii, kliknij przycisk Odejmij od zaznaczenia i przeciągnij narzędzie na obraz.

Opcje trybu szybkiej edycji

Narzędzie Powiększanie

Umożliwia ustawianie powiększenia obrazu podglądu. Przyciski i opcje działają w taki sam sposób jak narzędzie Powiększanie w przyborniku. (Patrz Powiększanie i pomniejszanie).

Narzędzie Rączka

Umożliwia przesuwanie obrazu w oknie podglądu, gdy cały obraz nie jest widoczny. Aby uzyskać dostęp do narzędzia Rączka, gdy jest wybrane inne narzędzie, należy nacisnąć klawisz spacji.

Narzędzie Szybkie zaznaczanie

Umożliwia zaznaczanie fragmentów obrazu w zależności od miejsca kliknięcia lub przeciągnięcia narzędziem. (Zobacz Użycie narzędzia Szybkie zaznaczanie).

Narzędzie Kadrowanie

Umożliwia usuwanie części obrazu. Należy przeciągnąć tym narzędziem w obrębie obrazu podglądu, aby zaznaczyć część, która ma zostać zachowana, a następnie nacisnąć klawisz Enter. (Zobacz Kadrowanie obrazu).

Korygowanie koloru w trybie Ekspert

Użytkownicy, którzy pracowali wcześniej z obrazami, zauważą, że program Photoshop Elements zapewnia najbardziej elastyczne i zaawansowane środowisko do korekty obrazów. Udostępnia ono polecenia korekcji oświetlenia i koloru oraz narzędzia umożliwiające poprawianie defektów obrazów, zaznaczanie obszarów, dodawanie tekstu oraz malowanie na obrazach. Niektóre z poleceń dopasowywania można stosować bezpośrednio na pikselach obrazu. Można też używać warstw dopasowania w celu wprowadzania nieniszczących dopasowań, które można z łatwością dopracowywać do momentu osiągnięcia właściwego wyglądu obrazu. Podczas stosowania korekty narzędzia Pędzel inteligentny i Szczegółowy pędzel inteligentny automatycznie tworzą warstwę dopasowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Stosowanie narzędzi z grupy Pędzel inteligentny lub Dopasowywanie i wypełnianie warstw.

Podczas pracy ze zdjęciami należy przeprowadzić następujące zadania dotyczące obrazu. Nie wszystkie zadania są wymagane dla każdego obrazu, ale na poniższej liście przedstawiono zalecany przepływ pracy:

Określanie opcji zarządzania kolorami

Należy określić opcje zarządzania kolorami. 

Wyświetlanie obrazu z powiększeniem 100% i kadrowanie w razie potrzeby.

Przed wprowadzeniem korekcji kolorów należy wyświetlić obraz z powiększeniem 100%. Przy 100% program Photoshop Elements wyświetla obraz z największą dokładnością. Pozwala to również na znalezienie defektów obrazu, takich jak zanieczyszczenia lub rysy. Jeśli jest planowane kadrowanie pliku, należy to zrobić teraz, aby zmniejszyć wymagania dotyczące pamięci oraz upewnić się, że histogram zostanie utworzony wyłącznie na podstawie odpowiednich informacji. Użycie narzędzia Powiększanie do oddalenia obrazu umożliwia zoptymalizowanie widoku przed kadrowaniem, pozwalając na wykadrowanie odpowiednio wyśrodkowanego zaznaczenia.

Sprawdzanie jakości skanowania i zakresu tonalnego.

Na podstawie histogramu obrazu należy ocenić, czy obraz jest wystarczająco szczegółowy do utworzenia wyniku o wysokiej jakości.

Zmienianie rozmiaru obrazu (w razie potrzeby).

Należy zmienić rozmiar obrazu na rozmiar wymagany do użycia w innej aplikacji lub projekcie. Jeśli obraz będzie drukowany lub używany w projekcie programu Photoshop Elements, zazwyczaj nie jest wymagana zmiana jego rozmiaru. (Zobacz Informacje o rozmiarze i rozdzielczości obrazu).

Dopasowywanie podświetleń i cieni.

Korektę należy rozpocząć od dopasowania skrajnych wartości pikseli podświetlenia i cieni obrazu (nazywanych również zakresem tonalnym). Ustawienie ogólnego zakresu tonalnego umożliwia określenie największej szczegółowości dostępnej w obrazie. Ten proces jest również nazywany ustawianiem podświetlenia i cienia lub ustawianiem punktów bieli i czerni. (Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dopasowywanie poziomów lub Edycja poziomów z asystą).

Dopasowywanie balansu koloru.

Po korekcie zakresu tonalnego można dopasować balans kolorów obrazu w celu usunięcia niepożądanych dominant barwnych albo poprawienia nadmiernie nasyconych lub przygaszonych kolorów. Niektóre automatyczne polecenia programu Photoshop Elements umożliwiają poprawienie zakresu tonalnego i koloru w pojedynczym kroku. (Zobacz Dopasowywanie nasycenia i barwy).

Stosowanie dodatkowych specjalnych dopasowań kolorów.

Po poprawieniu całkowitego balansu kolorów można zastosować opcjonalne dopasowania w celu ulepszenia kolorów. Na przykład, można zwiększyć nasycenie, aby kolory w obrazie były bardziej jaskrawe.

Retusz obrazu.

Narzędzia retuszu, takie jak Punktowy pędzel korygujący, umożliwiają usuwanie z obrazu dowolnych zanieczyszczeń lub defektów. (Zobacz Usuwanie plamek i małych niedoskonałości).

Zwiększanie wyostrzenia obrazu.

W ostatniej kolejności należy zwiększyć wyostrzenie krawędzi na obrazie. Ten proces pomaga przywrócić szczegółowość i ostrość, które mogły ulec zmniejszeniu po zastosowaniu dopasowań tonalnych. (Zobacz Omówienie funkcji wyostrzania).

Automatyczna korekcja oświetlenia i koloru

Zarówno w trybie szybkiej edycji, jak i tybie Ekspert program Photoshop Elements oferuje kilka automatycznych poleceń korygujących oświetlenie i kolor. Wybór polecenia zależy od wymagań dotyczących obrazu.

Można eksperymentować z każdym z poleceń automatycznych. Jeśli wyniki nie są zadawalające, można cofnąć polecenie, wybierając kolejno Edycja > Cofnij, a następnie wypróbować inne polecenie. Do poprawienia obrazu rzadko będzie wymagane użycie więcej niż jednego polecenia automatycznego.

 1. Aby dopasować określony obszar obrazu, należy zaznaczyć go za pomocą jednego z narzędzi zaznaczania. Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden obszar, dopasowanie zostanie zastosowane do całego obrazu.
 2. Z menu Ulepsz wybierz jedno z następujących poleceń:

  Autokorekta inteligentna

  Poprawia ogólny balans kolorów i w razie potrzeby zwiększa szczegółowość cienia oraz podświetlenia.

  Autopoziomy

  Dopasowuje całkowity kontrast obrazu i może wpłynąć na jego kolor. Wypróbuj to polecenie, jeśli obraz nie ma wystarczającego kontrastu i zawiera dominantę barwną. Działanie Autopoziomów polega na pojedynczym odwzorowywaniu najjaśniejszych i najciemniejszych pikseli w każdym kanale koloru na kolory czarny i biały.

  Autokontrast

  Dopasowuje całkowity kontrast obrazu, nie wpływając na jego kolor. Użyj tego polecenia, jeśli obraz nie ma wystarczającego kontrastu, ale jego kolory są poprawne. Autokontrast odwzorowuje najjaśniejsze i najciemniejsze piksele obrazu na kolory biały i czarny. Dzięki temu podświetlenia wyglądają na jaśniejsze, a cienie — na ciemniejsze.

  Autokorekcja kolorów

  Dopasowuje kontrast i kolor, identyfikując cienie, półcienie i podświetlenia na obrazie, a nie w pojedynczych kanałach kolorów. Neutralizuje półcienie oraz ustawia punkty czerni i bieli przy użyciu domyślnego zestawu wartości.

  Autowyostrzanie

  Dopasowuje ostrość obrazu, wyostrzając krawędzie i dodając szczegóły, które mogły zostać zmniejszone przez dopasowania tonalne.

  Autousuwanie efektu czerwonych oczu

  Automatycznie wykrywa i naprawia na obrazie efekt czerwonych oczu.

Informacje o histogramach

Za pomocą histogramu można przeanalizować rozmieszczenie tonalne obrazu w celu określenia konieczności korekty. Histogram przedstawia rozmieszczenie wartości pikseli obrazu na wykresie słupkowym. Po lewej stronie wykresu znajdują się wartości cienia obrazu (od poziomu 0), a po prawej stronie znajdują się wartości podświetlenia (poziom 255). Pionowa oś wykresu przedstawia całkowitą liczbę pikseli na danym poziomie.

Histogram obrazu można obejrzeć w panelu Histogram (F9). Histogramy są też dostępne w oknie dialogowym Poziomy i w oknie dialogowym Camera Raw. Histogram można aktualizować podczas pracy, aby zobaczyć wpływ dopasowań na zakres tonalny. Gdy zostanie wyświetlona ikona ostrzeżenia dotycząca danych buforowanych, należy ją kliknąć w celu odświeżenia danych histogramu.

Panel Histogram

A. Menu Kanał B. Menu panelu C. Przycisk Odśwież bez buforowania D. Ikona ostrzeżenia dotycząca danych buforowanych E. Statystyka 

Jeśli wiele pikseli jest zgromadzonych w wykresie w obszarach cienia lub podświetlenia, może to oznaczać, że szczegóły obrazu w tych obszarach są obcięte — zblokowane jako czysta czerń lub czysta biel. Nie można już zbyt wiele zrobić, aby odzyskać taki obraz. Jeśli jest to obraz zeskanowany, można spróbować zeskanować go ponownie w celu uzyskania lepszego zakresu tonalnego. Jeśli używany aparat cyfrowy umożliwia wyświetlenie histogramu obrazu, należy na nim sprawdzić, czy ekspozycja jest prawidłowa, a w razie potrzeby dopasować ją. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji aparatu.

Na podstawie histogramu można stwierdzić, że obraz nie używa całego dostępnego zakresu tonalnego, jeśli niektóre piksele nie są dostępne w cieniach i podświetleniach. Obraz z ograniczonym zakresem tonalnym można poprawić przez rozciągnięcie zakresu tonalnego za pomocą polecenia Poziomy lub jednego z poleceń Ulepsz > Auto.

Jak należy czytać histogram?

A. Prześwietlone zdjęcie z niewidocznymi obszarami oświetlonymi B. Zdjęcie dobrze naświetlone z pełnym zakresem tonalnym C. Niedoświetlone zdjęcie z niewidocznymi cieniami 

Wyświetlanie histogramu

 1. Jeśli panel Histogram nie jest otwarty w skrzynce panelu, wybierz kolejno Okno > Histogram.

 2. Z menu Źródło wybierz źródło wyświetlania histogramu:

  Cały obraz

  Zostaje wyświetlony histogram całego obrazu, uwzględniający wszystkie warstwy w wielowarstwowym dokumencie.

  Wybrana warstwa

  Wyświetla histogram warstwy zaznaczonej w panelu Warstwy.

  Dopasowanie kompozytu

  Jest wyświetlany histogram dla warstwy dopasowania zaznaczonej na panelu Warstwy, uwzględniający wszystkie warstwy znajdujące się poniżej tej warstwy.

 3. Aby wyświetlić histogram części obrazu, zaznacz obszar obrazu, a następnie wybierz opcję z menu Kanał:

  RGB

  Zostaje wyświetlony histogram złożony z pojedynczych kanałów kolorów umieszczonych jeden na drugim.

  Czerwony, Zielony i Niebieski

  Jest wyświetlany histogram poszczególnych kanałów kolorów.

  Jasność

  Zostaje wyświetlony histogram przedstawiający wartości jasności lub intensywności kanału złożonego.

  Kolory

  Zostaje wyświetlony złożony histogram RGB pojedynczo według kolorów. Kolory czerwony, zielony i niebieski reprezentują piksele w tych kanałach. Kolory niebieskozielony, karmazynowy oraz żółty reprezentują histogramy nałożenia się dwóch kanałów. Kolor szary reprezentuje obszary nałożenia się wszystkich trzech histogramów kanałów kolorów.

  W przypadku obrazów w skali szarości jest dostępna opcja pojedynczego kanału: Szary.

 4. Aby wyświetlić następujące dane statystyczne o określonym zakresie wartości, należy przeciągnąć wskaźnik myszy w obrębie histogramu i przytrzymać przycisk myszy, aby wyróżnić zakres. Aby wyświetlić informacje o określonym obszarze histogramu, umieść wskaźnik nad obszarem:

  Średnia

  Przedstawia przeciętną wartość intensywności.

  Odchylenie standardowe

  Informuje, w jakim stopniu konkretne wartości odbiegają od średniej.

  Mediana

  Przedstawia środkową wartość zakresu intensywności.

  Piksele

  Przedstawia łączną liczbę pikseli użytą do sporządzenia histogramu.

  Poziom

  Przedstawia poziom intensywności obszaru pod kursorem.

  Liczba

  Przedstawia całkowitą liczbę pikseli na poziomie intensywności obszaru pod kursorem.

  Percentyl

  Wyświetla procent pikseli o poziomie mniejszym lub równym poziomowi obszaru pod kursorem. Ta wartość jest wyrażona jako procent wszystkich pikseli obrazu, od 0% po lewej stronie do 100% po prawej stronie.

  Poziom bufora

  Przedstawia ustawienie bufora obrazu. Jeśli w oknie dialogowym Preferencje wybrano opcję użycia bufora dla histogramów, program Photoshop Elements wyświetla histogramy szybciej, ale w mniej dokładny sposób. Aby wyświetlane histogramy były dokładniejsze, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online