Drukowanie zdjęć

Drukowanie zdjęć na drukarce lokalnej

Opcja ta umożliwia wydrukowanie zdjęć na drukarce, która jest skonfigurowana na komputerze.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Otwórz zdjęcia w programie Photoshop Elements.

  • Zaznacz zdjęcia w skrzynce zdjęć (). Aby zaznaczyć wiele zdjęć w skrzynce, kliknij je z naciśniętym klawiszem Ctrl (lub klawiszem Command na komputerze Macintosh).

  Uwaga:

  Zdjęcia można wybrać w module Elements Organizer, a następnie można wybrać opcję Pokaż pliki zaznaczone w module Elements Organizer. Zdjęcia zostaną wyświetlone w skrzynce projektu.

 2. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

  Uwaga:

  Zdjęcia można dodać do zadania drukowania z poziomu okna dialogowego drukowania. Zobacz artykuł Dodawanie zdjęć za pomocą okna dialogowego Drukuj, aby uzyskać więcej informacji.

 3. Wybierz drukarkę z listy rozwijanej Wybierz drukarkę.
 4. (tylko w systemie Windows) Kliknij przycisk Zmień ustawienia, aby zmodyfikować ustawienia drukarki. W oknie dialogowym Zmień ustawienia można zmienić następujące ustawienia:
  • Drukarka

  • Typ papieru

  • Podajnik papieru

  • Rozmiar papieru

  • Jakość wydruku

  • Ustawienia zaawansowane: kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno opcji sterownika drukarki.

 5. Wybierz rozmiar papieru z listy rozwijanej Wybierz rozmiar papieru. Aby określić orientację, kliknij Pionowa lub Pozioma.
 6. (Tylko Windows) Z listy Wybierz typ drukowania wybierz pozycję Osobne odbitki.

  Pojedyncze odbitki

  Drukowanie pojedynczych zdjęć

  Pakiet obrazów

  Aranżowanie zdjęć w układach i ramkach (obramowania pojedynczych zdjęć)

  Stykówka

  Automatyczne aranżowanie zaznaczonych zdjęć w układzie jedno- lub wielokolumnowym.

 7. Wybierz rozmiar dla drukowanych zdjęć. Zobacz temat Skalowanie obrazu w oknie dialogowym Drukuj, jeśli planujesz użycie opcji Własny rozmiar drukowania.
 8. Aby dopasować obraz do określonego układu wydruku, wybierz opcję Kadruj rozmiar. Obraz zostanie przeskalowany i — jeśli to konieczne — skadrowany, tak aby pasował do proporcji w układzie zdjęć. Wyłącz tę opcję, jeśli zdjęcia nie mają być kadrowane.
 9. Wybierz lub wprowadź liczbę kopii każdego obrazu w polu tekstowym na każdej stronie.
 10. Aby umieścić obraz w konkretnym położeniu, usuń zaznaczenie pola wyboru Obraz na środku i podaj wartości położenia górnej i lewej krawędzi. Pozostaw tę opcję zaznaczoną, jeśli obraz ma być umieszczony na środku.
  Uwaga:

  Jeśli obraz zostanie przesunięty wewnątrz ramki lub ramka zostanie przeciągnięta, zaznaczenie pola Obraz na środku zostanie automatycznie usunięte.

  Uwaga:

  Można wybrać dowolną inną jednostkę z predefiniowanej listy jednostek.

 11. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Więcej opcji, aby zmienić dodatkowe ustawienia.
 12. Kliknij przycisk Drukuj.
  Uwaga:

  Jeżeli zdjęcia nie są drukowane w określonym rozmiarze, spróbuj nadać im odpowiedni rozmiar przed rozpoczęciem drukowania.

Dodawanie zdjęć za pomocą okna dialogowego Drukuj

 1. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Dodaj ( ).
 2. W oknie dialogowym Dodaj zdjęcia wybierz jedną z następujących opcji:

  Zdjęcia aktualnie znajdujące się w przeglądarce

  Wyświetla zdjęcia aktualnie widoczne w przeglądarce multimediów.

  Cała baza katalogowa

  Wyświetla wszystkie zdjęcia z bazy katalogowej.

  Album

  Wyświetla zdjęcia z określonego albumu. Za pomocą tego menu można wybrać album.

  Znacznik słowa kluczowego

  Wyświetla zdjęcia z dołączonym wybranym znacznikiem. Wybierz znacznik za pomocą menu.

  Pokaż zdjęcia z ocenami

  Wyświetla tylko te zdjęcia, które są oznaczone znacznikiem Ulubione.

  Pokaż ukryte zdjęcia

  Wyświetla zdjęcia oznaczone jako ukryte.

 3. Kliknij jedną lub kilka miniaturek albo kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknij przycisk Dodaj zaznaczone zdjęcia.
 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Obracanie obrazu i ramki zdjęcia

Obraz można obrócić w oknie dialogowym drukowania. Obrót może dotyczyć zarówno ramki zdjęcia, jak i samego obrazu.

 • Przyciski obracania pozwalają obracać zdjęcia.

 • Zaznaczenie opcji Tylko obraz powoduje obracanie samego obrazu. Uchwytu na zdjęcia nie można obracać.

 • Suwak pozwala powiększać i zmniejszać obraz.

 

Obracanie ramki zdjęcia obrazu

A. Obróć obraz B. Suwak powiększenia 

Więcej opcji drukowania w oknie dialogowym drukowania

Po kliknięciu przycisku Więcej opcji w oknie dialogowym Drukuj zostaną wyświetlone następujące opcje:

Opcje drukowania

Umożliwia określenie następujących ustawień:

Szczegóły zdjęcia

W celu wydrukowania daty, podpisu oraz nazwy pliku należy wybrać następujące opcje:

 • Pokaż datę
 • Pokaż podpis
 • Pokaż nazwę pliku

Obramowanie

Dla obramowania należy określić następujące ustawienia szczegółowe:

 • Grubość w calach, milimetrach lub punktach.
 • Kolor obramowania
 • Kolor tła

Naprasowanka

W celu utworzenia naprasowanki należy użyć obrazu odwróconego.

Uwaga:

Niektóre drukarki udostępniają opcję odwracania obrazów. W takim przypadku należy do odwracania użyć albo odpowiedniego ustawienia w sterowniku drukarki, albo opcji Odbij obraz. Wybranie obu opcji naraz powoduje dwukrotne odbicie obrazu w poziomie.

Prowadnice przycinania

Aby ułatwić przycinanie zdjęcia, wybierz opcję Drukuj linie cięcia (prowadnice na wszystkich czterech krawędziach zdjęcia).

Własny rozmiar wydruku

Umożliwia określenie następujących ustawień:

Rozmiar wydruku

Można określić szerokość i wysokość w calach, centymetrach i milimetrach. Wybierz opcję Skaluj, aby zmieścić na nośniku wydruku, aby przeskalować obraz do rozmiaru strony.

Zarządzanie kolorami

Wyświetla profil kolorów obrazu. Obszar obrazu pokazuje przestrzeń kolorów osadzoną w pliku zdjęcia. (Brak jest zarządzania kolorami podglądu drukowania w oknie dialogowym Drukuj, dlatego podgląd nie jest aktualizowany po wybraniu profilu). Za pomocą następujących opcji można zmienić profil drukowania:

Obsługa kolorów

Funkcję zarządzania kolorami można powierzyć drukarce lub programowi Photoshop Elements.

Profil drukarki

Ustawia dowolny profil drukarki w celu przekonwertowania kolorów obrazu do przestrzeni kolorów drukarki albo wyłącza konwersję kolorów. Jeżeli kombinacja drukarki i rodzaju papieru ma profil ICC, wybierz go z menu. Pamiętaj, aby wyłączyć zarządzanie kolorami sterownika drukarki.

Metoda konwersji kolorów

Określa, jak są zmieniane kolory ze źródłowej przestrzeni kolorów obrazu, gdy dane kolory są niedostępne w przestrzeni drukowania.

Skalowanie obrazu w oknie dialogowym Drukuj

Skalowanie obrazu w oknie dialogowym Drukuj zmienia rozmiar i rozdzielczość wydrukowanego obrazu (rozmiar pliku obrazu nie zmienia się).

 1. Kliknij polecenie Plik > Drukuj. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Więcej opcji. Wybierz opcję Własny rozmiar wydruku i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcję Skaluj, aby zmieścić na nośniku wydruku. Pozwoli to przeskalować obraz do rozmiaru strony.

  • Wybierz jednostki miary z menu Jednostki i wprowadź wartości w polach Wysokość i Szerokość, aby liczbowo określić przeskalowanie obrazu. Proporcje zostaną zachowane, to znaczy zmiana jednego wymiaru spowoduje proporcjonalną zmianę drugiego.

Jeżeli obraz (w formacie PSD lub TIFF) ma więcej niż jedną warstwę, za pomocą panelu Warstwy można tymczasowo ukryć warstwy i nie drukować ich.

 1. Otwórz obraz wielowarstwowy w trybie Ekspert.
 2. Aby ukryć warstwę, kliknij ikonę oka na panelu Warstwy.
 3. Gdy będą widoczne tylko te warstwy, które chcesz wydrukować, kliknij polecenie Plik > Drukuj. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukuj, a w podglądzie miniaturki zostaną wyświetlone tylko widoczne warstwy.

 4. Ustaw opcje drukowania i kliknij przycisk Drukuj.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto