Podręcznik użytkownika Anuluj

Drukowanie zdjęć

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Opcja ta umożliwia wydrukowanie zdjęć na drukarce, która jest skonfigurowana na komputerze.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Otwórz zdjęcia w programie Photoshop Elements.

  • Zaznacz zdjęcia w skrzynce zdjęć (). Aby zaznaczyć wiele zdjęć w skrzynce, kliknij je z naciśniętym klawiszem Ctrl (lub klawiszem Command na komputerze Macintosh).

  Uwaga:

  Zdjęcia można wybrać w module Elements Organizer, a następnie można wybrać opcję Pokaż pliki zaznaczone w module Elements Organizer. Zdjęcia zostaną wyświetlone w skrzynce projektu.

 2. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

  Uwaga:

  Zdjęcia można dodać do zadania drukowania z poziomu okna dialogowego drukowania. Zobacz artykuł Dodawanie zdjęć za pomocą okna dialogowego Drukuj, aby uzyskać więcej informacji.

 3. Wybierz drukarkę z listy rozwijanej Wybierz drukarkę.
 4. (tylko w systemie Windows) Kliknij przycisk Zmień ustawienia, aby zmodyfikować ustawienia drukarki. W oknie dialogowym Zmień ustawienia można zmienić następujące ustawienia:
  • Drukarka

  • Typ papieru

  • Podajnik papieru

  • Rozmiar papieru

  • Jakość wydruku

  • Ustawienia zaawansowane: kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno opcji sterownika drukarki.

 5. Wybierz rozmiar papieru z listy rozwijanej Wybierz rozmiar papieru. Aby określić orientację, kliknij Pionowa lub Pozioma.
 6. (Tylko Windows) Z listy Wybierz typ drukowania wybierz pozycję Osobne odbitki.

  Pojedyncze odbitki

  Drukowanie pojedynczych zdjęć

  Pakiet obrazów

  Aranżowanie zdjęć w układach i ramkach (obramowania pojedynczych zdjęć)

  Stykówka

  Automatyczne aranżowanie zaznaczonych zdjęć w układzie jedno- lub wielokolumnowym.

 7. Wybierz rozmiar dla drukowanych zdjęć. Zobacz temat Skalowanie obrazu w oknie dialogowym Drukuj, jeśli planujesz użycie opcji Własny rozmiar drukowania.
 8. Aby dopasować obraz do określonego układu wydruku, wybierz opcję Kadruj rozmiar. Obraz zostanie przeskalowany i — jeśli to konieczne — skadrowany, tak aby pasował do proporcji w układzie zdjęć. Wyłącz tę opcję, jeśli zdjęcia nie mają być kadrowane.
 9. Wybierz lub wprowadź liczbę kopii każdego obrazu w polu tekstowym na każdej stronie.
 10. Aby umieścić obraz w konkretnym położeniu, usuń zaznaczenie pola wyboru Obraz na środku i podaj wartości położenia górnej i lewej krawędzi. Pozostaw tę opcję zaznaczoną, jeśli obraz ma być umieszczony na środku.
  Uwaga:

  Jeśli obraz zostanie przesunięty wewnątrz ramki lub ramka zostanie przeciągnięta, zaznaczenie pola Obraz na środku zostanie automatycznie usunięte.

  Uwaga:

  Można wybrać dowolną inną jednostkę z predefiniowanej listy jednostek.

 11. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Więcej opcji, aby zmienić dodatkowe ustawienia.
 12. Kliknij przycisk Drukuj.
  Uwaga:

  Jeżeli zdjęcia nie są drukowane w określonym rozmiarze, spróbuj nadać im odpowiedni rozmiar przed rozpoczęciem drukowania.

Dodawanie zdjęć za pomocą okna dialogowego Drukuj

 1. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Dodaj ( ).
 2. W oknie dialogowym Dodaj zdjęcia wybierz jedną z następujących opcji:

  Zdjęcia aktualnie znajdujące się w przeglądarce

  Wyświetla zdjęcia aktualnie widoczne w przeglądarce multimediów.

  Cała baza katalogowa

  Wyświetla wszystkie zdjęcia z bazy katalogowej.

  Album

  Wyświetla zdjęcia z określonego albumu. Za pomocą tego menu można wybrać album.

  Znacznik słowa kluczowego

  Wyświetla zdjęcia z dołączonym wybranym znacznikiem. Wybierz znacznik za pomocą menu.

  Pokaż zdjęcia z ocenami

  Wyświetla tylko te zdjęcia, które są oznaczone znacznikiem Ulubione.

  Pokaż ukryte zdjęcia

  Wyświetla zdjęcia oznaczone jako ukryte.

 3. Kliknij jedną lub kilka miniaturek albo kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknij przycisk Dodaj zaznaczone zdjęcia.
 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Obracanie obrazu i ramki zdjęcia

Obraz można obrócić w oknie dialogowym drukowania. Obrót może dotyczyć zarówno ramki zdjęcia, jak i samego obrazu.

 • Przyciski obracania pozwalają obracać zdjęcia.

 • Zaznaczenie opcji Tylko obraz powoduje obracanie samego obrazu. Uchwytu na zdjęcia nie można obracać.

 • Suwak pozwala powiększać i zmniejszać obraz.

 

Obracanie ramki zdjęcia obrazu

A. Obróć obraz B. Suwak powiększenia 

Więcej opcji drukowania w oknie dialogowym drukowania

Po kliknięciu przycisku Więcej opcji w oknie dialogowym Drukuj zostaną wyświetlone następujące opcje:

Opcje drukowania

Umożliwia określenie następujących ustawień:

Szczegóły zdjęcia

W celu wydrukowania daty, podpisu oraz nazwy pliku należy wybrać następujące opcje:

 • Pokaż datę
 • Pokaż podpis
 • Pokaż nazwę pliku

Obramowanie

Dla obramowania należy określić następujące ustawienia szczegółowe:

 • Grubość w calach, milimetrach lub punktach.
 • Kolor obramowania
 • Kolor tła

Naprasowanka

W celu utworzenia naprasowanki należy użyć obrazu odwróconego.

Uwaga:

Niektóre drukarki udostępniają opcję odwracania obrazów. W takim przypadku należy do odwracania użyć albo odpowiedniego ustawienia w sterowniku drukarki, albo opcji Odbij obraz. Wybranie obu opcji naraz powoduje dwukrotne odbicie obrazu w poziomie.

Prowadnice przycinania

Aby ułatwić przycinanie zdjęcia, wybierz opcję Drukuj linie cięcia (prowadnice na wszystkich czterech krawędziach zdjęcia).

Własny rozmiar wydruku

Umożliwia określenie następujących ustawień:

Rozmiar wydruku

Można określić szerokość i wysokość w calach, centymetrach i milimetrach. Wybierz opcję Skaluj, aby zmieścić na nośniku wydruku, aby przeskalować obraz do rozmiaru strony.

Zarządzanie kolorami

Wyświetla profil kolorów obrazu. Obszar obrazu pokazuje przestrzeń kolorów osadzoną w pliku zdjęcia. (Brak jest zarządzania kolorami podglądu drukowania w oknie dialogowym Drukuj, dlatego podgląd nie jest aktualizowany po wybraniu profilu). Za pomocą następujących opcji można zmienić profil drukowania:

Obsługa kolorów

Funkcję zarządzania kolorami można powierzyć drukarce lub programowi Photoshop Elements.

Profil drukarki

Ustawia dowolny profil drukarki w celu przekonwertowania kolorów obrazu do przestrzeni kolorów drukarki albo wyłącza konwersję kolorów. Jeżeli kombinacja drukarki i rodzaju papieru ma profil ICC, wybierz go z menu. Pamiętaj, aby wyłączyć zarządzanie kolorami sterownika drukarki.

Metoda konwersji kolorów

Określa, jak są zmieniane kolory ze źródłowej przestrzeni kolorów obrazu, gdy dane kolory są niedostępne w przestrzeni drukowania.

Skalowanie obrazu w oknie dialogowym Drukuj

Skalowanie obrazu w oknie dialogowym Drukuj zmienia rozmiar i rozdzielczość wydrukowanego obrazu (rozmiar pliku obrazu nie zmienia się).

 1. Kliknij polecenie Plik > Drukuj. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Więcej opcji. Wybierz opcję Własny rozmiar wydruku i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcję Skaluj, aby zmieścić na nośniku wydruku. Pozwoli to przeskalować obraz do rozmiaru strony.

  • Wybierz jednostki miary z menu Jednostki i wprowadź wartości w polach Wysokość i Szerokość, aby liczbowo określić przeskalowanie obrazu. Proporcje zostaną zachowane, to znaczy zmiana jednego wymiaru spowoduje proporcjonalną zmianę drugiego.

Jeżeli obraz (w formacie PSD lub TIFF) ma więcej niż jedną warstwę, za pomocą panelu Warstwy można tymczasowo ukryć warstwy i nie drukować ich.

 1. Otwórz obraz wielowarstwowy w trybie Ekspert.
 2. Aby ukryć warstwę, kliknij ikonę oka na panelu Warstwy.
 3. Gdy będą widoczne tylko te warstwy, które chcesz wydrukować, kliknij polecenie Plik > Drukuj. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukuj, a w podglądzie miniaturki zostaną wyświetlone tylko widoczne warstwy.

 4. Ustaw opcje drukowania i kliknij przycisk Drukuj.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?