Podręcznik użytkownika Anuluj

Zmienianie rozmiarów obrazów

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Informacje o rozmiarze i rozdzielczości obrazu

Rozmiar obrazu (lub wymiary w pikselach) jest miarą liczby pikseli znajdujących się wzdłuż wysokości i szerokości obrazu. Na przykład aparat cyfrowy może robić zdjęcia o wymiarach 1500 pikseli szerokości oraz 1000 pikseli wysokości. Te dwie wartości wskazują ilość danych obrazu na zdjęciu i określają rozmiar pliku.

Rozdzielczość jest to ilość danych obrazu na danym obszarze. Jest mierzona w liczbie pikseli na cal (ppi). Im więcej pikseli na cal, tym większa jest rozdzielczość. Zazwyczaj wyższa rozdzielczość obrazu oznacza lepszą jakość jego wydruku. Rozdzielczość określa jakość szczegółów, które można zobaczyć na obrazie.

Mimo że obraz cyfrowy zawiera określoną ilość danych obrazu, nie ma określonego fizycznego rozmiaru wyjściowego ani ustalonej rozdzielczości wyjściowej. Podczas zmieniania rozdzielczości obrazu ulegają zmianie jego fizyczne wymiary, a podczas zmieniania wysokości i szerokości obrazu zmianie ulega jego rozdzielczość.

Dwa obrazy (A i B) z takimi samymi danymi obrazu i takim samym rozmiarem pliku, ale z różnymi rozmiarami i rozdzielczościami obrazu. Obraz C wskazuje, jak wyższa rozdzielczość przekłada się na lepszą jakość.

Związek między rozmiarem obrazu a jego rozdzielczością widać w oknie dialogowym rozmiaru obrazu (po wybraniu opcji Obraz > Zmień rozmiar > Rozmiar obrazu). Zmiana jednej wartości powoduje odpowiednią zmianę dwóch pozostałych.

Opcja Zachowaj proporcje pozwala zmieniać rozmiar obrazu bez zmieniania danych obrazu.

Opcja Zachowaj proporcje umożliwia zachowanie proporcji (stosunku szerokości do wysokości obrazu). Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przy zmianie rozmiaru lub rozdzielczości obraz nie zostanie rozciągnięty ani ściśnięty.

Opcja Przeprowadź ponowne próbkowanie obrazu umożliwia zmienianie rozmiaru obrazu bez zmieniania rozdzielczości. Jeśli musisz drukować w określonej rozdzielczości lub w rozdzielczości mniejszej lub większej niż umożliwia to bieżący obraz, wykonaj jego ponowne próbkowanie. Ponowne próbkowanie może jednak obniżyć jakość obrazu.

Informacje o rozdzielczości ekranu

Rozdzielczość ekranu wyraża się przez wymiary w pikselach. Jeśli na przykład rozdzielczość monitora to 1600 × 1200 pikseli, a wymiary zdjęcia w pikselach są takie same, przy powiększeniu 100% zdjęcie wypełni cały ekran. Rozmiar, w jakim zdjęcie zostanie wyświetlone na ekranie, zależy od kombinacji różnych czynników — wymiarów obrazu w pikselach, rozmiaru monitora oraz ustawień rozdzielczości monitora. W programie Photoshop Elements istnieje możliwość dokonywania zmian wielkości obrazu na ekranie, co ułatwia pracę z obrazami o dowolnych wymiarach w pikselach.

Obraz o rozdzielczości 620 × 400 pikseli wyświetlany na monitorach o różnych rozmiarach i rozdzielczościach.

Przygotowując obraz do wyświetlenia na ekranie, należy wziąć pod uwagę najmniejszą rozdzielczość monitora, w jakiej obraz będzie oglądany.

Wyświetlanie rozmiaru obrazu otwartego pliku

 1. Kliknij i przeciągnij pole informacji o pliku znajdujące się u dołu dokumentu. W tym polu jest wyświetlana wysokość i szerokość obrazu (w pikselach i przy użyciu jednostki miary wybranej obecnie dla miarek), liczba kanałów kolorów i rozdzielczość obrazu (ppi).

Sprawdzanie rozmiaru wydruku na ekranie

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz kolejno Widok > Rozmiar wydruku.
  • Wybierz narzędzie Rączka lub Lupka i kliknij opcję Rozmiar wydruku na pasku opcji narzędzia.
  • Powiększenie obrazu jest dopasowane do jego przybliżonego rozmiaru wydruku, zgodnie z ustawieniem w oknie dialogowym Rozmiar obrazu w sekcji Rozmiar dokumentu. Należy pamiętać, że rozmiar i rozdzielczość monitora wpływają na rozmiar odbitki na ekranie.

Zmienianie wymiarów i rozdzielczości odbitki bez ponownego próbkowania

Jeśli obraz jest wysyłany do drukarni, w której jest wymagana określona rozdzielczość plików, może być konieczna zmiana wymiarów i rozdzielczości.

Ta procedura nie jest wymagana w przypadku drukowania bezpośrednio z programu Photoshop Elements. Zamiast tego można wybrać rozmiar w oknie dialogowym Drukuj, a program Photoshop Elements zastosuje właściwą rozdzielczość obrazu.

Uwaga:

Aby zmienić wyłącznie odbitki lub rozdzielczość wydruku i proporcjonalnie dopasować całkowitą liczbę pikseli w obrazie, należy przeprowadzić ponowne próbkowanie obrazu.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Zmień rozmiar > Rozmiar obrazu.

 2. Upewnij się, że jest usunięte zaznaczenie opcji Przeprowadź ponowne próbkowanie obrazu. Jeśli zaznaczenie jest usunięte, można zmienić wymiary i rozdzielczość odbitki, nie zmieniając całkowitej liczby pikseli w obrazie. Jednak obraz może nie zachować bieżących proporcji.
  Uwaga:

  Opcja Przeprowadź ponowne próbkowanie obrazu musi być zaznaczona, aby było możliwe użycie funkcji Zachowaj proporcje i Styl skali.

 3. Aby zachować bieżące proporcje, wybierz opcję Zachowaj proporcje. Przy takim ustawieniu zmiana wysokości powoduje automatyczne dostosowanie szerokości — i na odwrót.
 4. W sekcji Rozmiar dokumentu wprowadź nowe wartości wysokości i szerokości. W razie potrzeby wybierz nową jednostkę miary.

 5. Wprowadź nową wartość w polu Rozdzielczość. W razie potrzeby wybierz nową jednostkę miary, a następnie kliknij przycisk OK.
  Uwaga:

  Aby powrócić do oryginalnych wartości wyświetlanych w oknie dialogowym Rozmiar obrazu, przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt (Option w systemie Mac OS) i kliknij przycisk Resetuj.

Ponowne próbkowanie obrazu

Zmienianie wymiarów obrazu w pikselach jest nazywane ponownym próbkowaniem Ponowne próbkowanie wpływa nie tylko na rozmiar obrazu na ekranie, ale również na jakość obrazu i wynik wydruku — zarówno na wymiary wydruku, jak i na rozdzielczość obrazu. Ponowne próbkowanie może obniżyć jakość obrazu. Podczas próbkowania w dół, czyli zmniejszania liczby pikseli w obrazie, następuje usuwanie informacji z obrazu. Podczas próbkowania w górę, czyli zwiększania liczby pikseli w obrazie, są dodawane nowe piksele, których kolor zależy od wartości kolorów istniejących pikseli. Obraz traci szczegółowość i ostrość.

Aby uniknąć konieczności próbkowania w górę, należy zeskanować lub utworzyć obraz w rozdzielczości wymaganej dla drukarki lub urządzenia wyjściowego. Aby wyświetlić na ekranie podgląd zmiany wymiarów w pikselach lub wydrukować próbki w różnej rozdzielczości, należy przeprowadzić ponowne próbkowanie duplikatu pliku.

Ponowne próbkowanie obrazu

A. Obraz próbkowany w dół B. Oryginalny obraz C. Obraz próbkowany w górę 

Uwaga:

Jeśli obraz jest przygotowywany do umieszczenia w Internecie, użyteczne jest określenie rozmiaru obrazu przy użyciu wymiarów w pikselach.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Zmień rozmiar > Rozmiar obrazu.

 2. Wybierz opcję Przeprowadź ponowne próbkowanie obrazu, a następnie wybierz metodę interpolacji:

  Najbliższy sąsiad

  Szybka, ale mniej dokładna metoda. Ta metoda jest zalecana w przypadku ilustracji zawierających niewygładzone krawędzie. Umożliwia zachowanie ostrych krawędzi i utworzenie mniejszego pliku. Jednak ta metoda może spowodować utworzenie postrzępionych krawędzi, które staną się widoczne podczas zniekształcania lub skalowania obrazu albo podczas wykonywania wielu operacji na zaznaczeniu.

  Dwuliniowa

  Średnia jakość.

  Dwusześcienna

  Wolna, ale najbardziej dokładna metoda, dająca najbardziej wygładzone gradacje tonalne.

  Dwusześcienna (wygładzanie)

  Należy użyć podczas powiększania obrazów.

  Dwusześcienna (wyostrzanie)

  Tej metody należy użyć podczas zmniejszania rozmiaru obrazu. Pozwala ona zachować szczegóły w ponownie próbkowanym obrazie. Niektóre obszary obrazu mogą jednak zostać za mocno wyostrzone. W takim przypadku należy wypróbować metodę Dwusześcienna.

 3. Aby zachować bieżące proporcje, wybierz opcję Zachowaj proporcje. Przy takim ustawieniu zmiana wysokości powoduje automatyczne dostosowanie szerokości — i na odwrót.
 4. W obszarze Wymiary w pikselach wprowadź wartości w polach Wysokość i Szerokość. Aby wprowadzić wartości w postaci procentu bieżących wymiarów, wybierz jednostkę miary Procent.

  Nowy rozmiar pliku obrazu zostanie wyświetlony obok pozycji Wymiary w pikselach. Poprzedni rozmiar pliku będzie wyświetlany w nawiasie.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zmienić wymiary w pikselach i przeprowadzić ponowne próbkowanie obrazu.
  Uwaga:

  Aby uzyskać najlepsze wyniki przy tworzeniu mniejszego obrazu, należy przeprowadzić próbkowanie w dół i zastosować filtr Maska wyostrzająca (Ulepsz > Maska wyostrzająca). Aby uzyskać większy obraz, należy go poddać skanowaniu przy wyższej rozdzielczości.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online