Podręcznik użytkownika Anuluj

Tryb „Z asystą” – zmiany kolorów

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Tryb „Z asystą” pozwala korzystać z edycji z asystą – przypominającego kreator interfejsu, który pozwala uzyskać pewne predefiniowane efekty. Do każdej edycji z asystą przypisany jest obraz. Podczas przesuwania myszą poziomo nad obrazem część po lewej stronie suwaka wyświetla obraz przed zastosowaniem efektu. Część po prawej stronie suwaka wyświetla obraz po zastosowaniu efektu.

Ulepszanie kolorów z asystą

Za pomocą opcji Ulepszanie kolorów z asystą można ulepszyć barwę, nasycenie i jasność obrazu.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o ulepszaniu kolorów można znaleźć na stronie Dostosowywanie nasycenia i barwy kolorów.

Stosowanie efektu aparatu Lomo z asystą

W trybie edycji z asystą możliwe jest zastosowanie efektu fotografowania aparatem Lomo.

 1. Wybierz Efekt aparatu Lomo.

  Panel Efekt aparatu Lomo po prawej stronie zawiera opcje, które po zastosowaniu dają żądne efekty.

 2. Kliknij opcję Efekt aparatu Lomo.

 3. Kliknij opcję Zastosuj winietę.

 1. Otwórz zdjęcie, a w panelu edycji z asystą kliknij opcję Efekt aparatu Lomo.

  Panel Efekt aparatu Lomo po prawej stronie zawiera opcje, które po zastosowaniu dają żądne efekty.

 2. Kliknij opcję Efekt aparatu Lomo.

 3. Kliknij opcję Zastosuj winietę.

  Uwaga:

  Po każdym kliknięciu opcji Efekt aparatu Lomo lub Zastosuj winietę w programie Photoshop Elements zwiększana jest intensywność ostatnio zastosowanego efektu. W dowolnym momencie można kliknąć przycisk Wyzeruj, aby usunąć wszystkie zastosowane efekty i przywrócić pierwotny obraz.

 4. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Usuwanie dominanty barwnej z asystą

Za pomocą opcji Usuwanie dominanty barwnej z asystą można poprawić dominantę barwną na obrazie.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o poprawianiu dominant barwnych można znaleźć na stronie Poprawianie dominant barwnych.

Edycja z asystą — efekt filmu do przeźroczy z nasyceniem

Więcej informacji o dostosowywaniu nasycenia można znaleźć na stronie Dopasowywanie nasycenia i barwy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?