Tryb „Z asystą” pozwala korzystać z edycji z asystą – przypominającego kreator interfejsu, który pozwala uzyskać pewne predefiniowane efekty. Do każdej edycji z asystą przypisany jest obraz. Podczas przesuwania myszą poziomo nad obrazem część po lewej stronie suwaka wyświetla obraz przed zastosowaniem efektu. Część po prawej stronie suwaka wyświetla obraz po zastosowaniu efektu.

Ulepszanie kolorów z asystą

Za pomocą opcji Ulepszanie kolorów z asystą można ulepszyć barwę, nasycenie i jasność obrazu.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o ulepszaniu kolorów można znaleźć na stronie Dostosowywanie nasycenia i barwy kolorów.

Stosowanie efektu aparatu Lomo z asystą

W trybie edycji z asystą możliwe jest zastosowanie efektu fotografowania aparatem Lomo.

 1. Wybierz Efekt aparatu Lomo.

  Panel Efekt aparatu Lomo po prawej stronie zawiera opcje, które po zastosowaniu dają żądne efekty.

 2. Kliknij opcję Efekt aparatu Lomo.

 3. Kliknij opcję Zastosuj winietę.

 1. Otwórz zdjęcie, a w panelu edycji z asystą kliknij opcję Efekt aparatu Lomo.

  Panel Efekt aparatu Lomo po prawej stronie zawiera opcje, które po zastosowaniu dają żądne efekty.

 2. Kliknij opcję Efekt aparatu Lomo.

 3. Kliknij opcję Zastosuj winietę.

  Uwaga:

  Po każdym kliknięciu opcji Efekt aparatu Lomo lub Zastosuj winietę w programie Photoshop Elements zwiększana jest intensywność ostatnio zastosowanego efektu. W dowolnym momencie można kliknąć przycisk Wyzeruj, aby usunąć wszystkie zastosowane efekty i przywrócić pierwotny obraz.

 4. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Usuwanie dominanty barwnej z asystą

Za pomocą opcji Usuwanie dominanty barwnej z asystą można poprawić dominantę barwną na obrazie.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o poprawianiu dominant barwnych można znaleźć na stronie Poprawianie dominant barwnych.

Edycja z asystą — efekt filmu do przeźroczy z nasyceniem

Więcej informacji o dostosowywaniu nasycenia można znaleźć na stronie Dopasowywanie nasycenia i barwy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online