Podręcznik użytkownika Anuluj

Tryb „Z asystą”

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Tryb „Z asystą” pozwala korzystać z edycji z asystą – przypominającego kreator interfejsu, który pozwala uzyskać pewne predefiniowane efekty. Do każdej edycji z asystą przypisany jest obraz, który prezentuje stosowany efekt po wskazaniu go wskaźnikiem myszy.

Funkcje trybu Z asystą zostały pogrupowane według następujących kategorii:

Retusz

Edycja jasności i kontrastu z asystą

Za pomocą opcji Edycja jasności i kontrastu z asystą można dopasować jasność i kontrast obrazu.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o dopasowywaniu jasności i kontrastu można znaleźć na stronie Dopasowywanie cieni i oświetlenia.

Poprawianie kolorów karnacji z asystą

Za pomocą opcji Poprawianie koloru karnacji z asystą można poprawić kolory karnacji (opaleniznę, rumieniec oraz światło) na obrazie.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o poprawianiu dominant barwnych można znaleźć na stronie Dopasowywanie koloru karnacji.

Kadrowanie zdjęcia z asystą

Za pomocą opcji Kadrowanie zdjęcia z asystą można skadrować obraz.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o kadrowaniu można znaleźć na stronie Kadrowanie.

Ulepszanie kolorów z asystą

Za pomocą opcji Ulepszanie kolorów z asystą można ulepszyć barwę, nasycenie i jasność obrazu.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o ulepszaniu kolorów można znaleźć na stronie Dostosowywanie nasycenia i barwy kolorów.

Edycja poziomów z asystą

Więcej informacji o sposobie korzystania z poziomów można znaleźć na stronieInformacje o dopasowywaniu poziomów.

Rozjaśnianie i przyciemnianie z asystą

Za pomocą opcji Rozjaśnianie lub przyciemnianie z asystą można rozjaśnić albo przyciemnić obraz.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o rozjaśnianiu lub przyciemnianiu obrazu można znaleźć na stronie Dopasowywanie cieni i oświetlenia.

Doskonały portret – edycja z asystą

W trybie edycji z asystą można utworzyć idealny portret, usuwając skazy i poprawiając wybrane fragmenty obrazu za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi.

 1. W trybie „Z asystą” kliknij opcję Doskonały portret w obszarze Retusz.

 2. Popraw teksturę skóry.

  1. Kliknij opcję Zastosuj inteligentne rozmycie, aby wygładzić skórę i usunąć zmarszczki. Więcej informacji dotyczących inteligentnego rozmycia można znaleźć w sekcji Inteligentne rozmycie.

  2. Kliknij opcję Pokaż oryginał. Gdy oryginalna skóra pojawi się pod skórą wygładzoną, użyj pędzla Rozmycie w celu pomalowania skóry wygładzonej w odpowiednich miejscach.

  3. Kliknij opcję Zwiększ kontrast, aby zwiększyć wyrazistość obrazu.

 3. Popraw elementy twarzy.

  1. Kliknij narzędzie korekty punktowej, aby poprawić drobne niedoskonałości. Informacje o korzystaniu z Punktowego pędzla korygującego zawiera sekcja Usuwanie plamek i małych niedoskonałości.

  2. Kliknij narzędzie Usuwanie efektu czerwonych oczu, aby precyzyjnie usunąć efekt czerwonych oczu. Zobacz Precyzyjne usuwanie efektu czerwonych oczu.

  3. Kliknij opcję Rozjaśnij oczy, aby rozjaśnić oczy.

  4. Kliknij opcję Przyciemnij brwi, aby przyciemnić rzęsy i brwi. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Szybkie rozjaśnianie i przyciemnianie wyizolowanych obszarów.

  5. Kliknij narzędzie Białe zęby, aby rozjaśnić uśmiech.

 4. Wprowadź specjalne elementy retuszu.

  1. Kliknij opcję Dodaj poświatę. Za pomocą suwaków reguluj działanie efektu, aż do uzyskania żądanego rezultatu.

  2. Kliknij opcję wyszczuplania.

   Uwaga:

   Każde kliknięcie zwiększa intensywność efektu.

Usuwanie dominanty barwnej z asystą

Za pomocą opcji Usuwanie dominanty barwnej z asystą można poprawić dominantę barwną na obrazie.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o poprawianiu dominant barwnych można znaleźć na stronie Poprawianie dominant barwnych.

Renowacja starych zdjęć z asystą

Wprowadzono w module Photoshop Elements 12

Zdjęcia z biegiem czasu mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem warunków atmosferycznych, jakości papieru lub zaniedbań. Po digitalizacji uszkodzonych zdjęć można skorzystać z różnych narzędzi do naprawy zdjęcia poprzez usunięcie zgięć, przebarwień czy innych wad. Funkcja Renowacja starych zdjęć z asystą prowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku, dostarczając wszystkich narzędzi potrzebnych do renowacji fotografii w jednym obiegu pracy.

 1. Skorzystaj z narzędzia Kadruj (K) do obrócenia ramki przycinania w celu podjęcia decyzji, który fragment zdjęcia chcesz odnowić.

 2. Skorzystaj z narzędzia Punktowy pędzel korygujący//, aby naprawić mniejsze przebarwienia, linie i przedarcia.

 3. Narzędzie Pędzel korygujący umożliwia korekcję uszkodzonego fragmentu obrazu przy pomocy nieuszkodzonego fragmentu tego samego zdjęcia. Wciśnij Alt + kliknij odpowiednią część obrazu, a następnie przeciągnij uszkodzoną część obrazu.

 4. Narzędzie Stempel umożliwia skopiowanie jednej części obrazu na inną. Aby naprawić części zdjęcia, naciśnij klawisz Alt + kliknij obszar źródłowy, a następnie przeciągnij go na uszkodzony obszar.

 5. Za pomocą narzędzia Rozmycie wygładź obszar zdjęcia zawierający niepożądaną ziarnistość.

 6. Za pomocą narzędzia Usuwanie pyłków można zniwelować mniejsze linie, wrażenie zakurzenia oraz inne niedoskonałości.

 7. Za pomocą dostępnych przycisków zastosuj poprawki związane z poziomami, kontrastem i kolorem. Za pomocą jednego kliknięcia można również przekonwertować zdjęcie na obraz czarno-biały.

 8. Za pomocą narzędzia Wyostrz można poprawić wyraźność końcowego obrazu.

Obracanie i prostowanie z asystą

Za pomocą opcji obracania i/lub prostowania zdjęcia z asystą można obracać obraz z przyrostem 90-stopniowym albo narysować linie na obrazie, aby wyrównać go ponownie.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o obracaniu obrazu można znaleźć na stronie Obracanie lub odbijanie elementu.

Więcej informacji o prostowaniu obrazu można znaleźć na stronie Prostowanie obrazu.

Wyostrzanie z asystą

Za pomocą opcji Wyostrzanie zdjęcia z asystą można wyostrzyć obraz.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o wyostrzaniu obrazów można znaleźć na stronie Omówienie wyostrzania lub Wyostrzanie obrazu.

Efekty aparatu

Efekt głębi pola

Efekt Głębia pola umożliwia ustalenie uwagi na określonych obszarach obrazu przez rozmycie reszty obrazu.

Metoda prosta

Ta metoda polega na skopiowaniu warstwy tła i zastosowaniu do niej równomiernego rozmycia. Wybierz obszary, które mają być ostre. Można dostosować stopień rozmycia reszty obrazu.

 1. W trybie „Z asystą” kliknij opcję Głębia pola w sekcji Efekty fotograficzne.

 2. Kliknij opcję Prosty.

 3. Kliknij opcję Dodaj rozmycie. Cały obraz zostanie równomiernie rozmyty.

 4. Aby wskazać obszary do wyostrzenia, kliknij narzędzie Dodaj obszar ostrości i przeciągnij kursor po obszarach obrazu, które mają być ostre.

 5. Aby dostosować rozmycie reszty obrazu, przeciągaj suwak Rozmycie, aż uzyskasz odpowiedni efekt.

Metoda własna

Ta metoda pozwala wybrać obiekty, które mają zostać wyróżnione, za pomocą narzędzia Szybkie zaznaczanie. Rozmycie jest stosowane do niezaznaczonych obszarów obrazu. Można dostosować stopień rozmycia reszty obrazu.

 1. W trybie „Z asystą” kliknij opcję Głębia pola w sekcji Efekty fotograficzne.

 2. Kliknij opcję Własny.

 3. Kliknij narzędzie Szybkie zaznaczanie i przesuń kursor po obszarach obrazu, które mają być ostre.

 4. Kliknij opcję Dodaj rozmycie. Do reszty obrazu zostanie zastosowane równomierne rozmycie.

 5. Aby dostosować rozmycie reszty obrazu, przeciągaj suwak Rozmycie, aż uzyskasz odpowiedni efekt.

Stosowanie efektu aparatu Lomo z asystą

W trybie edycji z asystą możliwe jest zastosowanie efektu fotografowania aparatem Lomo.

 1. Wybierz w menu Efekty fotograficzne Efekt aparatu Lomo.

 2. Kliknij opcję Krosowanie obrazu.

 3. Kliknij opcję Zastosuj winietę.

Uwaga:

Po każdym kliknięciu opcji Krosowanie obrazu lub Zastosuj winietę w programie Photoshop Elements zwiększana jest intensywność ostatnio zastosowanego efektu. W dowolnym momencie można kliknąć przycisk Wyzeruj, aby usunąć wszystkie zastosowane efekty i przywrócić pierwotny obraz.

Stosowanie efektu Ortona

Efekt Ortona kreuje senny obraz zdjęcia.

 1. W trybie „Z asystą” kliknij efekt Ortona w sekcji Efekty fotograficzne.

 2. W panelu tworzenia efektu Ortona kliknij przycisk Dodaj efekt Ortona.

 3. Edytuj następujące parametry tak, aby odpowiadały wymaganiom:

  Zwiększ rozmycie

  Określa intensywność rozmycia w warstwie nieostrej.

  Zwiększ szum

  Pozwala dodać szum do warstwy rozmytej.

  Zastosuj jasność

  Zwiększa jasność w warstwie rozmytej.

Uwaga:

Korzystając z opcji powiększenia w edytorze, można sprawdzić, jak efekt jest stosowany do poszczególnych obszarów zdjęcia.

Stosowanie efektu Tilt-Shift z asystą

Zastosowanie efektu Tilt-Shift skupia punktu skupienia na konkretnym aspekcie zdjęcia lub obiekcie na nim przedstawionym przy jednoczesnym przesunięciu punktu skupienia z innych obiektów na tym samym zdjęciu. Tilt-Shift wywołuje także powstanie na zdjęciu efektu pseudo-miniatury.

Zdjęcie przed zastosowaniem efektu Tilt-Shift (z lewej) i po

 1. Otwórz zdjęcie, a w panelu edycji z asystą kliknij Efekty fotograficzne > Tilt-Shift.

 2. Kliknij Dodaj efekt Tilt-Shift, aby zastosować go na zdjęciu w podstawowej formie. Zdjęcie stanie się zamazane.

 3. Kliknij Modyfikuj punkt skupienia, a następnie kliknij i przeciągnij kursorem po obrazie, aby wskazać obszary, które mają zostać wyostrzone.

 4. Aby poeksperymentować z innymi efektami, kliknij Popraw efekt i zmodyfikuj następujące opcje:

  • Rozmycie: Zwiększ rozmycie na zdjęciu.

  • Kontrast: Zwiększ lub zmniejsz poziomy kontrastu na zdjęciu.

  • Nasycenie: Zwiększ lub zmniejsz poziomy nasycenia kolorów na zdjęciu.

 5. Aby zastosować efekt Tilt-Shift, kliknij Gotowe. Aby powrócić do panelu edycji z asystą, kliknij Anuluj.

Stosowanie efektu winiety z asystą

Zastosuj na zdjęciu efekt winiety, aby wyróżnić osobę, grupę lub obiekt znajdujący się na środku zdjęcia.

Zdjęcie przed zastosowaniem efektu winiety (z lewej) i po

 1. Otwórz zdjęcie, a w panelu edycji z asystą kliknij Efekty fotograficzne > Efekt winiety.

 2. Wybierz opcję Czarny lub Biały, aby określić kolor winiety, jaka ma zostać zastosowana.

 3. Użyj suwaka Intensywność, aby dostosować intensywność (ciemność/jasność) winiety.

 4. Kliknij Popraw kształt, aby dostosować krawędź (suwak Wtapianie) oraz rozmiar (Zaokrąglenie) winiety. W przypadku suwaka Wtapianie mniejsza wartość piksela oznacza bardziej ostrą krawędź, a w przypadku większej wartości, grubszą krawędź. W przypadku suwaka Zaokrąglenie wartości ujemne powodują powstanie zbyt intensywnej winiety, a dodatnie mniej widocznej.

 5. Aby zastosować efekt winiety, kliknij Gotowe. Aby powrócić do panelu edycji z asystą, kliknij Anuluj.

Efekt zoomowania z asystą

Wprowadzono w module Photoshop Elements 12

Efekt Zoomowania tworzy wrażenie ruchu, zwracając uwagę na centralny obiekt zdjęcia. Efekt ten można ogólnie rzecz biorąc stworzyć ręcznie zoomując na obiekt przy otwartej migawce.  

 1. Użyj narzędzia Kadrowanie, aby wykadrować obraz w sposób umożliwiający zachowanie ostrości na głównym obiekcie .

 2. Użyj przycisku Zoomowanie, aby zastosować selektywny efekt rozmycia radialnego do swojego obrazu. Efekt ten zapewnia wrażenie ruchu.

 3. Użyj przycisku Dodaj obszar skupienia ostrości, aby dodać obszar skupienia ostrości w ramach obrazu. Przycisk ten zapewnia gradient. Przeciągnij gradient na część obrazu, którą która ma być ostra.

  Uwaga:

  Dodaj więcej obszarów skupienia ostrości, jeśli chcesz, aby więcej niż jedna część zdjęcia była ostra.

 4. Użyj przycisku Zastosuj winietowanie, aby automatycznie zastosować efekt winietowania. Umożliwia to podkreślenie efektu Edycji z asystą.

Efekty fotograficzne

Stosowanie wysokiego kontrastu z asystą

Efekt ten pozwala uczynić zdjęcia bardziej pozytywnymi i nadać im nieco baśniowy wymiar.

Zdjęcie przed zastosowaniem efektu wysokiego kontrastu (z lewej) i po

 1. Otwórz zdjęcie, a w panelu edycji z asystą kliknij Efekty fotograficzne > Wysoki kontrast.

  Uwaga:

  Po zastosowaniu efektu wysokiego kontrastu zdjęcia wykonane przy zbyt mocnym świetle lub nadmiernie wyeksponowane będą sprawiać wrażenie wybielonych. Lepsze wyniki można osiągnąć, używając nieco ciemniejszych zdjęć.

 2. Kliknij opcję Kolor lub Cz.-b., aby wybrać kolorowy lub czarno-biały efekt wysokiego kontrastu.

  Zostaje dodany efekt wysokiego kontrastu.

 3. Przycisk Dodaj rozproszony blask pozwala podkreślić efekt wysokiego kontrastu przez dodanie poświaty jasnym obszarom obrazu. Efekt rozproszonego blasku można zwiększyć, klikając ten przycisk więcej niż raz.

 4. Aby zastosować efekt Tilt-Shift, kliknij Gotowe. Aby powrócić do panelu edycji z asystą, kliknij Anuluj.

Edycja z asystą — Rysunek wektorowy

Więcej informacji na temat funkcji dostępny w obszarze Edycja z asystą zawierają sekcje: Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Precyzyjne konwertowanie na obraz czarno-biały, Dopasowywanie poziomów, Dodawanie szumów oraz Dostosowywanie nasycenia i barwy.

Stosowanie niskiego kontrastu z asystą

Zastosowanie efektu niskiego kontrastu pozwala podkreślić cienie, podświetlić krawędzie oraz nadać zdjęciom dramaturgię.

Zdjęcie przed zastosowaniem efektu niskiego kontrastu (z lewej) i po

 1. Otwórz zdjęcie, a w panelu edycji z asystą kliknij Efekty fotograficzne > Niski kontrast.

 2. Kliknij opcję Kolor lub Cz.-b., aby wybrać kolorowy lub czarno-biały efekt niskiego kontrastu.

  Zostaje dodany efekt niskiego kontrastu. Ciemniejsze kolory stają się ciemniejsze, a jasne obiekty sprawiają wrażenie nadmiernie wyeksponowanych. Poziom kontrastu jest wysoki.

 3. Przyciski Pędzel tła oraz Zmniejsz efekt pozwalają uzyskać pożądany efekt.

 4. Aby zastosować efekt Tilt-Shift, kliknij Gotowe. Aby powrócić do panelu edycji z asystą, kliknij Anuluj.

Edycja z asystą — Staromodna fotografia

Więcej informacji na temat funkcji dostępnych dla opcji Edycja z asystą można znaleźć w sekcji Korzystanie z panelu Efekty, Ustawianie wartości krycia warstwy oraz Dostosowywanie poziomów.

Edycja z asystą — Efekt filmu do przeźroczy z nasyceniem

Więcej informacji o dostosowywaniu nasycenia można znaleźć na stronie Dopasowywanie nasycenia i barwy.

Zabawa zdjęciami

Wyjście poza ramkę – edycja z asystą

Opcja Wyjście poza ramkę w trybie Edycja z asystą umożliwia dodanie ramki do obrazu i umieszczenie wybranej części obrazu poza tą ramką.

<b>A.</b> Obraz oryginalny <b>B.</b> Po dodaniu ramki <b>C.</b> Po wybraniu części do rozszerzenia <b>D.</b> Obraz końcowy

 1. W panelu edycji z asystą kliknij kategorię Odtwarzanie zdjęć, a następnie wybierz Wyjście poza ramkę.

 2. Kliknij przycisk Dodaj ramkę, aby dodać ramkę do obrazu.

 3. Przeciągnij narożniki ramki w takie położenia, aby część głównego obiektu na obrazie znajdowała się poza ramką.

 4. Dodaj efekt perspektywy, naciskając kombinację klawiszy Control + Alt + Shift (Command + Option + Shift w systemie Mac OS) i przeciągając uchwyty ramki. Kliknij przycisk Zatwierdź.

 5. Dopasuj szerokość obramowania ramki, przeciągając obwiednie. Kliknij przycisk Zatwierdź.

 6. Za pomocą narzędzia Szybkie zaznaczanie zaznacz część obrazu, która powinna wystawać poza ramkę.

 7. Kliknij przycisk Wyjście poza ramkę.

 8. (Opcjonalnie) Dodaj cień.

 9. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Dodaj gradient tła.

Stosowanie efektu Pop-art z asystą

W trybie edycji z asystą można przekształcić obraz w kompozycję popart, wykonując trzy proste kroki. Do wyboru są dwa style.

 1. Kliknij opcję Zabawa zdjęciami i wybierz opcję Pop-art.

 2. Wybierz styl i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

  Styl A

  Przekształcenie trybu obrazu, dodanie koloru i powielenie obrazu w różnej kolorystyce popart.

  Styl B

  Posteryzacja obrazu, dodanie blasku neonu i powielenie obrazu w różnej kolorystyce popart.

Efekt układanki z asystą

Wprowadzono w module Photoshop Elements 12

Nowy Efekt układanki z asystą tworzy efekt wizualny zdjęcia tworzonego poprzez złożenie elementów układanki. Przy pomocy opcji Edycji z asystą możesz wyjąć elementy układanki z ich miejsc i przenieść w inne, dając wrażenie niedokończonej układanki

Efekt układanki z asystą umożliwia Ci pozostawienie kilku płytek poza ich miejscem docelowym, dając realistyczny widok układanki.

 1. Kliknij Mały, Średni, lubDuży, aby wybrać rozmiar płytek, na które chcesz podzielić zdjęcie.

 2. Aby układanka wyglądała realistycznie możesz wybrać kilka elementów, które mają pozostać poza ich docelowymi miejscami. Kliknij przycisk Wybierz elementy układanki, a następnie kliknij płytkę w układance. Następuje wybór elementy.

 3. Kliknij Wyjmij element, aby przenieść wybrany element. Narzędzie Przesuwanie jest domyślnie włączone.

 4. Przeciągnij zaznaczoną płytkę w dowolne miejsce na kanwie. Za pomocą uchwytów płytkę można także obrócić lub przeskalować.

  Uwaga:

  Powtórz kroki 2, 3 i 4, aby wyodrębnić i przesuwać wiele płytek.

 5. (Opcjonalnie) Kliknij Narzędzie Gumka, aby usunąć zbędne elementy, które mogły się pojawić w wyniku zastosowania Edycji z asystą.

Rekompozycja zdjęcia z asystą

Więcej informacji na temat opcji Rekompozycja zdjęcia z asystą można znaleźć w sekcji Rekompozycja.

Odbicie – edycja z asystą

W trybie edycji z asystą można wybrać predefiniowany efekt odbicia i w kilku prostych krokach zastosować go do obrazu.

Uwaga:

W celu uzyskania najlepszych wyników należy unikać pomijania kroków lub wykonywania kroków w kolejności losowej.

 1. W trybie „Z asystą” kliknij opcję Odbicie w sekcji Zabawa ze zdjęciami.

 2. Kliknij opcję Dodaj odbicie, aby utworzyć odbitą warstwę powieloną.

 3. Kliknij narzędzie Kroplomierz, aby wybrać kolor tła odbicia.

 4. Wybierz kolor na obrazie i kliknij opcję Wypełnienie tła.

 5. Kliknij jeden z następujących przycisków, aby zastosować jeden z typów odbicia:

  • Odbicie w podłodze

  • Odbicie w szkle

  • Odbicie w wodzie

   

 6. (Opcjonalnie) Dopasuj intensywność odbicia.

 7. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Dodaj zniekształcenie, aby realistycznie zniekształcić odbicie.

 8. (Opcjonalnie) Kliknij narzędzie Kadrowanie, aby usunąć niepożądane obszary.

 9. (Opcjonalnie) Kliknij narzędzie Gradient i przeciągnij linię gradientu z dołu odbicia do dołu obrazu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online