Dopasowywanie koloru i tonalności za pomocą pędzli inteligentnych

Narzędzia Pędzel inteligentny oraz Szczegółowy pędzel inteligentny umożliwiają stosowanie dopasowań tonalności i koloru do konkretnych obszarów zdjęcia. Narzędzia te pozwalają także na stosowanie pewnych zdefiniowanych efektów. Wystarczy wybrać predefiniowane dopasowanie i zastosować korektę. Oba narzędzia automatycznie tworzą warstwy dopasowania. Funkcja ta zapewnia dużą swobodę pracy ze zdjęciami, ponieważ dopasowania nie powodują zmiany warstwy obrazu oryginalnego. Można wielokrotnie modyfikować dopasowania bez utraty informacji z obrazu.

Narzędzie Pędzel inteligentny zaznacza obszar obrazu na podstawie podobieństwa koloru i tekstury. Dopasowanie jest stosowane jednocześnie do całego zaznaczonego obszaru. Umożliwia dopasowywanie cieni, obszarów oświetlonych, kolorów i kontrastów. Pozwala stosować kolory do obiektów na obrazie, dodawać tekstury i używać wielu efektów fotograficznych.

Pędzel inteligentny
Pędzel inteligentny podczas zaznaczania obszaru do dopasowania

 1. Wybierz narzędzie Pędzel inteligentny.

 2. Wybierz efekt z domyślnej rozwijanej listy na pasku Opcje narzędzi, a następnie przeciągnij mysz na obiekty w obrazie, względem których chcesz zastosować dany efekt.

Pędzel inteligentny służy do stosowania różnorodnych efektów i wzorków przy użyciu opcji predefiniowanych.

Nie można zmienić ustawień efektu, gdyż warstwa efektu jest warstwą pikseli, a nie warstwą dopasowań.

Opcje tekstur narzędzia Pędzel inteligentny
Opcja tekstur

Ustawienia predefiniowane Tekstury oferują następujące efekty do stosowania na obrazach:

 • Polepszanie banalnych, nudnych obrazów tła.

 • Tworzenie efektu satyny na ubraniach i materiałach na obrazie.

 • Dodawanie wzorów kwiatowych do sukienek na obrazie.

 • Dodawanie eleganckich wzorków do ścian i tła na obrazie.

Narzędzie Szczegółowy pędzel inteligentny umożliwia dopasowanie konkretnych obszarów zdjęcia wskazanych przez użytkownika. Działa analogicznie do narzędzi do malowania. Za pomocą tego narzędzia można modyfikować szczegóły, stosując ustawienia predefiniowane wzorków i efektów. Pozwala ono precyzyjnie malować na małych obszarach i stosować do nich ustawienia predefiniowane. Aby zastosować efekt, kliknij go na liście rozwijanej i zacznij malować w odpowiednim obszarze. Dostępnych jest wiele pędzli. Na pasku opcji można ustawić rozmiar i kształt pędzla.

Narzędzie to działa również podobnie do narzędzia Zaznaczanie. Kliknięcie opcji Popraw krawędź na pasku opcji pozwala zmodyfikować kształt i rozmiar zaznaczenia. Aby usunąć obszar z zaznaczenia, kliknij opcję usunięcia obszaru w ustawieniach pędzla zaznaczającego.

Oba pędzle umożliwiają dodawanie lub odejmowanie obszarów podlegających dopasowaniu. Do zdjęcia można także zastosować więcej niż jedno predefiniowane dopasowanie. Każde predefiniowane dopasowanie jest stosowane do odrębnej warstwy dopasowania. Możliwe jest modyfikowanie ustawień każdej korekty z osobna.

Po dokonaniu korekty w miejscu, w którym pierwotnie zastosowano dopasowanie, pojawia się szpilka. Szpilka jest odniesieniem do konkretnego dopasowania. Stosowanie kolejnych predefiniowanych dopasowań powoduje dodawanie nowych szpilek. Ułatwia to modyfikowanie konkretnych korekt, zwłaszcza po zastosowaniu kilku różnych dopasowań.

Szczegółowy pędzel inteligentny
Pędzel inteligentny podczas stosowania obrysu dopasowującego

Stosowanie narzędzi z grupy Pędzel inteligentny

 1. Wybierz z przybornika narzędzie Pędzel inteligentny lub Szczegółowy pędzel inteligentny.

  Zostanie otwarty panel wysuwany z predefiniowanymi dopasowaniami.

 2. Wybierz efekt z domyślnej rozwijanej listy na pasku Opcje narzędzi.

  Uwaga:

  Aby wyświetlać różne zestawy dopasowań, wybieraj odpowiednie opcje z menu panelu wysuwanego. Więcej informacji na temat konfigurowania panelu podręcznego można znaleźć w sekcji Predefiniowane ustawienia.

 3. (Opcjonalnie) Dopasuj rozmiar i jakość pędzla, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Jeśli wybrano narzędzie Pędzel inteligentny, otwórz próbnik pędzla na pasku opcji i dopasuj ustawienia.
  • Jeśli wybrano narzędzie Szczegółowy pędzel inteligentny, wybierz predefiniowaną końcówkę pędzla z panelu wysuwanego Predefiniowane ustawienia pędzla. Następnie dopasuj wielkość pędzla na pasku opcji.
 4. Maluj narzędziem lub przeciągaj je na obrazie.

  Korekta zostanie zastosowana na odrębnej warstwie dopasowania, a w miejscu pierwszego zastosowania pędzla pojawi się kolorowa szpilka.

 5. (Opcjonalnie) Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby zastosować bieżące dopasowanie także do innych obszarów zdjęcia, maluj pędzlem lub przeciągaj go na obrazie. W razie potrzeby wybierz narzędzie Dodaj do zaznaczenia.
  • Aby usunąć bieżące dopasowanie z fragmentów obrazu, wybierz narzędzie Odejmij od zaznaczenia i maluj na obrazie.
  • Aby zastosować dopasowanie innego typu, wybierz narzędzie Nowe zaznaczenie, wybierz predefiniowane dopasowanie z panelu wysuwanego, a następnie rozpocznij malowanie na obrazie.

  Uwaga:

  Po użyciu innego narzędzia z przybornika i ponownym wybraniu narzędzia Pędzel inteligentny lub Szczegółowy pędzel inteligentny aktywne jest ostatnie dopasowanie.

 6. (Opcjonalnie) Jeśli wprowadzono wiele dopasowań, wykonaj dowolne z następujących czynności, aby wybrać żądane dopasowanie i zmodyfikować je bądź dodać lub odjąć jego zaznaczenie:
  • Kliknij szpilkę.
  • Kliknij zdjęcie prawym przyciskiem myszy i wybierz jedno z dopasowań wymienionych na końcu menu.

Modyfikowanie ustawień korekty wprowadzonej pędzlem inteligentnym

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy szpilkę lub aktywne zaznaczenie na obrazie i wybierz polecenie Zmień ustawienia dopasowania.
  • Na panelu Warstwy kliknij dwukrotnie miniaturkę konkretnej warstwy dopasowania.
  • Kliknij dwukrotnie szpilkę.
 2. Dopasuj ustawienia w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie predefiniowanego dopasowania dla korekty wprowadzonej pędzlem inteligentnym

 1. Kliknij szpilkę lub aktywne zaznaczenie, a następnie na pasku opcji otwórz wysuwany panel predefiniowanych dopasowań.
 2. Wybierz predefiniowane dopasowanie z panelu wysuwanego.

Usuwanie korekty wprowadzonej pędzlem inteligentnym

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy szpilkę lub aktywne zaznaczenie i wybierz polecenie Usuń dopasowanie.

  Uwaga:

  Korektę wprowadzoną pędzlem inteligentnym można także usunąć z panelu Warstwy, usuwając odpowiednią warstwę dopasowania.

Panel wysuwany pędzla inteligentnego

Program Photoshop Elements umożliwia stosowanie różnych predefiniowanych dopasowań za pomocą narzędzi Pędzel inteligentny i Szczegółowy pędzel inteligentny . Dopasowania wybiera się z wysuwanego panelu dopasowań na pasku opcji. Podobnie jak wszystkie panele wysuwane, także panel dopasowań pędzla inteligentnego można skonfigurować. W menu panelu można wybrać opcję wyświetlania dopasowań w postaci miniaturek albo listy. Można także przeciągnąć próbnik z paska opcji i swobodnie przesuwać go w przestrzeni roboczej.

Menu w pobliżu lewego górnego rogu panelu zawiera opcje wyświetlania konkretnych zestawów dopasowań lub wszystkich dopasowań. Dopasowania dotyczą różnych parametrów obrazu, w tym tonalności i innych korekt.

Informacje o dopasowaniach poziomów

Okno dialogowe Poziomy jest zaawansowanym narzędziem służącym do dopasowywania tonalnego i dopasowywania kolorów. Dopasowania poziomów można stosować na całym obrazie lub na wybranej części. Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego, należy kliknąć polecenie Ulepsz > Dopasuj oświetlenie > Poziomy.

W oknie dialogowym Poziomy można wykonywać następujące czynności:

Okno dialogowe Poziomy
Okno dialogowe Poziomy

A. Kanały do dopasowywania koloru B. Wartości cieni C. Półtony D. Wartości podświetleń 
 • Ustawianie cienia i podświetlenia na wartości zapewniające użycie przez obraz całego zakresu tonalnego.

 • Dopasowywanie jasności półtonów obrazu bez wpływania na wartości cienia i podświetlenia.

 • Poprawianie dominanty barwnej przez ustawienie obszarów szarych jako neutralnych. Obraz można również ulepszyć przez dodanie nieznacznej dominanty barwnej, na przykład dodając efekt ocieplający do zachodu słońca.

 • Określanie wartości RGB cienia i podświetlenia w przypadku przygotowywania zdjęć do wydruku komercyjnego.

Podczas pracy w oknie Poziomy można pracować bezpośrednio na pikselach obrazu lub za pośrednictwem warstwy dopasowania. Warstwy dopasowania zapewniają elastyczność, ponieważ:

 • Dopasowanie można zmodyfikować w dowolnym momencie, klikając dwukrotnie warstwę dopasowania w celu ponownego otwarcia okna dialogowego Poziomy.

 • Efekt dopasowania można zmniejszyć przez obniżenie krycia warstwy dopasowania w panelu Warstwy.

 • Warstwy dopasowania można ułożyć w stos w celu zastosowania wielu dopasowań bez obniżenia jakości obrazu za sprawą zastosowania zbyt wielu kolejnych dopasowań.

 • Można użyć maski warstwy dopasowania w celu ograniczenia dopasowania do części obrazu.

Poprawianie szczegółowości cienia i podświetlenia

 1. Wybierz Ulepsz > Dopasuj oświetlenie > Cień/Podświetlenia.

 2. Przeciągnij dowolny z suwaków dopasowania lub wprowadź wartości w polach tekstowych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Rozjaśnij cienie

  Powoduje rozjaśnienie ciemnych obszarów zdjęcia i wyświetlenie większej liczby szczegółów cienia, który został przechwycony na zdjęciu.

  Przyciemnij podświetlenia

  Powoduje przyciemnienie jasnych obszarów zdjęcia i wyświetlenie większej liczby szczegółów podświetlenia, które zostało przechwycone na zdjęciu. Obszary czystej bieli na zdjęciu nie zawierają żadnego szczegółu i nie są modyfikowane przez to dopasowanie.

  Kontrast półcieni

  Powoduje dodanie lub zmniejszenie kontrastu półcieni. Użyj tego suwaka, jeśli kontrast obrazu nie wygląda właściwie po dopasowaniu cieni i podświetleń.

  Aby zresetować obraz do stanu sprzed otwarcia okna dialogowego, przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt (Option w systemie Mac OS), a następnie kliknij przycisk Resetuj.

  Szczegółowość cienia i podświetlenia
  Przed dopasowaniem cieni i podświetleń (u góry) i po (u dołu). Dopasowanie zmiękcza twarz i pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowego obrazu za okularami przeciwsłonecznymi.

Dopasowywanie cieni i jasności za pomocą poziomów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz kolejno Ulepsz > Dopasuj oświetlenie > Poziomy.
  • Wybierz kolejno opcje Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Poziomy lub otwórz istniejącą warstwę dopasowania Poziomy.
 2. Z menu Kanał wybierz polecenie RGB. Po ustawieniu trybu RGB dopasowania wpływają na wszystkie trzy kanały (czerwony, zielony i niebieski). Obraz w skali szarości ma tylko kanał szary.
 3. Ustaw wartości cienia i podświetlenia, przeciągając suwaki Poziomy wejściowe dla czerni i bieli (suwaki po lewej i po prawej stronie bezpośrednio pod histogramem) do krawędzi pierwszej grupy pikseli na dowolnym końcu histogramu. Możesz też wprowadzić wartości bezpośrednio w pierwszym i trzecim polu tekstowym Poziomy wejściowe.
  Dopasowanie podświetlenia
  Przeciąganie suwaka podświetlenia w lewo powoduje rozjaśnienie zdjęcia.

  Uwaga:

  Naciśnij klawisz Alt (Option w systemie Mac OS) i przeciągnij suwak Cień, aby sprawdzić, które obszary zostaną obcięte do koloru czarnego (poziom 0). Naciśnij klawisz Alt (Option w systemie Mac OS) i przeciągnij suwak Podświetlenie, aby sprawdzić, które obszary zostaną obcięte do koloru białego (poziom 255). Kolorowe obszary przedstawiają obcięcie w poszczególnych kanałach.

 4. Aby dopasować jasność półtonów, nie wpływając na wartości cienia i podświetlenia, przeciągnij suwak Poziomy wejściowe dla szarości (środkowy). Możesz też wprowadzić wartości bezpośrednio w środkowym polu tekstowym Poziomy wejściowe. Wartość 1,0 reprezentuje bieżącą niedopasowaną wartość półcienia. Kliknij przycisk OK.

  Wyniki dopasowania można zobaczyć w panelu Histogram.

  Uwaga:

  Aby automatycznie przesunąć suwaki Podświetlenie i Cień do najjaśniejszego i najciemniejszego punktu w każdym kanale, można kliknąć opcję Automatyczny. Będzie to miało taki sam efekt, jak użycie polecenia Autopoziomy i może spowodować przesunięcie kolorów na obrazie.

Dopasowywanie jasności i kontrastu w zaznaczonych obszarach

Polecenie Jasność/Kontrast działa najlepiej na zaznaczonych fragmentach obrazu. Użyj tego polecenia, aby dopasować jasność całego obrazu lub zmniejszyć w nim wyniki kontrastów. W przypadku dopasowań tonalnych lepszym rozwiązaniem są polecenia Poziomy i Cień/Podświetlenie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Aby zastosować dopasowania bezpośrednio do pikseli obrazu, kliknij polecenie Ulepsz > Dopasuj oświetlenie > Jasność/Kontrast.
  • Aby zastosować dopasowania do warstwy, kliknij polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Jasność/Kontrast.
 2. Przeciągnij suwaki, aby dopasować jasność i kontrast, a następnie kliknij przycisk OK.

  Przeciąganie do lewej powoduje zmniejszanie poziomu, a przeciąganie do prawej — zwiększanie go. Liczba z prawej strony każdego suwaka oznacza wartość jasności lub kontrastu.

Szybkie rozjaśnianie lub przyciemnianie wydzielonych obszarów

Narzędzia Rozjaśnianie i Ściemnianie pozwalają odpowiednio rozjaśnić lub przyciemnić obszary obrazu. Za pomocą narzędzia Rozjaśnianie można uwidocznić szczegóły znajdujące się w cieniu. Korzystając z narzędzia Ściemnianie, można uwidocznić szczegóły w obszarze podświetlenia.

Rozjaśnianie lub przyciemnianie wydzielonych obszarów
Obraz oryginalny (z lewej), obraz po użyciu narzędzia Ściemnianie (środek u góry) i obraz po użyciu narzędzia Rozjaśnianie (prawy dolny róg).

 1. Wybierz narzędzie Rozjaśnianie lub Ściemnianie. Jeśli te narzędzia nie są widoczne, poszukaj narzędzia Gąbka.

 2. Na pasku opcji ustaw opcje narzędzia:

  Menu podręczne pędzli

  Umożliwia ustawienie końcówki pędzla. Kliknij strzałkę obok próbki pędzla, z menu podręcznego Pędzle wybierz kategorię pędzla, a następnie wybierz miniaturkę pędzla.

  Rozmiar

  Umożliwia określenie rozmiaru pędzla w pikselach. Przeciągnij suwak Rozmiar lub wprowadź rozmiar w polu tekstowym.

  Zakres

  Ustawia zakres tonalny obrazu dopasowywany przez narzędzie. Wybierając opcję Półcienie, można zmienić środkowy zakres szarości, Cienie — obszary ciemne, a Podświetlenia — obszary jasne.

  Ekspozycja

  Ustawia efekt narzędzia przy każdym przeciągnięciu. Wyższa wartość procentowa daje silniejszy efekt.

  Wskazówka: Aby stopniowo rozjaśnić lub przyciemnić obszar, ustaw niższą wartość ekspozycji dla narzędzia i przeciągnij kilka razy nad obszarem, który chcesz poprawić.

 3. Przeciągnij kursor nad częścią obrazu, którą chcesz zmodyfikować.

Szybkie zwiększanie lub zmniejszanie nasycenia izolowanych obszarów

Narzędzie Gąbka zwiększa lub zmniejsza nasycenie obszarów obrazu. Za pomocą narzędzia Gąbka można wyróżnić lub przygasić kolory obiektu lub obszaru.

 1. Wybierz narzędzie Gąbka. Jeśli narzędzie Gąbka nie jest widoczne, poszukaj narzędzia Rozjaśnianie lub Ściemnianie.

 2. Na pasku opcji ustaw opcje narzędzia.

  Menu podręczne pędzli

  Umożliwia ustawienie końcówki pędzla. Kliknij strzałkę obok próbki pędzla, z menu podręcznego Pędzle wybierz kategorię pędzla, a następnie wybierz miniaturkę pędzla.

  Rozmiar

  Umożliwia określenie rozmiaru pędzla w pikselach. Przeciągnij suwak Rozmiar lub wprowadź rozmiar w polu tekstowym.

  Tryb

  Określa, czy ma nastąpić zwiększenie, czy zmniejszenie nasycenia.

  Przepływ

  Ustawia poziom efektu narzędzia przy każdym przeciągnięciu. W trybie zwiększania nasycenia większa wartość procentowa powoduje zwiększenie nasycenia. W trybie zmniejszania nasycenia większa wartość procentowa powoduje zmniejszenie nasycenia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online