Tworzenie kształtów

Informacje o kształtach

W programie Photoshop Elements kształty mają postać grafiki wektorowej, co oznacza, że składają się z linii i krzywych zdefiniowanych za pomocą ich właściwości geometrycznych, a nie pikseli. Grafika wektorowa jest niezależna od rozdzielczości — może być przeskalowana do dowolnego rozmiaru i wydrukowana w dowolnej rozdzielczości, zachowując przy tym szczegółowość i wyrazistość. Można ją zmieniać na różne sposoby, przesuwać, pomniejszać lub powiększać bez utraty jakości. Ponieważ monitory komputerowe wyświetlają obrazy na siatce pikseli, dane wektorowe są widoczne na ekranie jako piksele.

Kształty są tworzone w warstwach kształtów. Warstwa kształtów może zawierać jeden lub wiele kształtów, w zależności od zaznaczonych opcji obszaru kształtu. W warstwie można umieścić więcej niż jeden kształt.

Edytując warstwę wypełnienia kształtu i dodając do niego style warstw, można zmieniać kolor kształtu. Narzędzia kształtów umożliwiają łatwe tworzenie przycisków, pasków nawigacyjnych i innych elementów używanych na stronach internetowych.

Obiekty wektorowe utworzone za pomocą narzędzi kształtów w programie Photoshop Elements

Rysowanie prostokąta, kwadratu lub prostokąta zaokrąglonego

 1. Wybierz narzędzie Prostokąt lub Prostokąt zaokrąglony. Narzędzia te można także wybrać na pasku opcji narzędzi.
  Uwaga:

  Aby zobaczyć dostępne narzędzia, wciśnij klawisz Alt/Option, a następnie kliknij narzędzie kształtu.

 2. (Opcjonalnie) Na pasku opcji narzędzi można ustawić następujące opcje:

  Nieograniczony

  Pozwala ustawić szerokość i wysokość prostokąta przez przeciąganie.

  Kwadrat

  Ogranicza prostokąt do kwadratu.

  Określony rozmiar

  Rysuje prostokąt o dokładnie takich wymiarach, jakie określono w polach tekstowych Szerokość i Wysokość.

  Proporcjonalnie

  Rysuje prostokąt proporcjonalnie do wprowadzonych parametrów szerokości i wysokości.

  Promień

  Określa promień zaokrąglonego rogu. Mniejsze wartości pozwalają uzyskać ostrzejsze rogi.

  Od środka

  Rysuje prostokąt od środka miejsca, w którym zaczęto rysowanie (zazwyczaj prostokąt jest rysowany od lewego górnego rogu).

  Przyciągaj

  Przyciąga krawędzie prostokąta do krawędzi pikseli.

  Uproszczenie

  Konwertuje narysowany kształt w grafikę rastrową. Po konwersji do formy rastrowej pomniejszenie lub powiększenie kształtu może spowodować postrzępienie krawędzi i ziarnisty wygląd.

 3. Przeciągnij narzędziem po obrazie, aby narysować kształt.

Rysowanie okręgu lub elipsy

 1. W przestrzeni roboczej Edycja wybierz narzędzie Elipsa  .
  Uwaga:

  Aby zobaczyć dostępne narzędzia, wciśnij klawisz Alt/Option, a następnie kliknij narzędzie kształtu.

 2. (Opcjonalnie) Na pasku opcji narzędzi można ustawić następujące opcje:

  Nieograniczony

  Pozwala ustawić szerokość i wysokość elipsy przez przeciąganie.

  Okrąg

  Rysuje idealny okrąg zamiast elipsy.

  Określony rozmiar

  Rysuje elipsę o dokładnie takich wymiarach, jakie określono w polach tekstowych Szerokość i Wysokość.

  Proporcjonalnie

  Rysuje proporcjonalną elipsę podstawie liczb wprowadzonych w polach tekstowych Szerokość i Wysokość.

  Od środka

  Rysuje elipsę od środka miejsca, w którym zaczęto rysowanie (zazwyczaj elipsa jest rysowana od lewego górnego rogu).

  Uproszczenie

  Konwertuje narysowany kształt w grafikę rastrową. Po konwersji do formy rastrowej pomniejszenie lub powiększenie kształtu może spowodować postrzępienie krawędzi i ziarnisty wygląd.

 3. Przeciągnij narzędziem po obrazie, aby narysować elipsę.

Rysowanie kształtu wielobocznego

 1. Wybierz narzędzie Wielokąt  lub Gwiazda  .
  Uwaga:

  Aby zobaczyć dostępne narzędzia, wciśnij klawisz Alt/Option, a następnie kliknij narzędzie kształtu.

 2. (Opcjonalnie) Na pasku opcji narzędzi można ustawić następujące opcje:

  Gładkie krawędzie

  Renderuje wielokąt o gładkich krawędziach.

  Wcięcie boków

  Określa głębokość wcięcia boków gwiazdy. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla narzędzia Gwiazda.

  Gładkie wcięcia

  Renderuje wielokąt w kształcie gwiazdy z gładkimi wcięciami. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla narzędzia Gwiazda.

  Uproszczenie

  Konwertuje narysowany kształt w grafikę rastrową. Po konwersji do formy rastrowej pomniejszenie lub powiększenie kształtu może spowodować postrzępienie krawędzi i ziarnisty wygląd.

 3. W polu Boki określ liczbę boków wielokąta.
 4. Przeciągnij narzędziem po obrazie, aby narysować wielokąt.

Rysowanie linii lub strzałki

 1. Wybierz narzędzie Linia  .
 2. (Opcjonalnie) Na pasku opcji narzędzi można ustawić następujące opcje:

  Grot strzałki

  Renderuje linię z grotem strzałki. Aby określić koniec, do którego zmierzają renderowane strzałki, wybierz opcję Na początku, Na końcu lub Po obu stronach.

  Wybierz opcje dla grotu strzałki.

  Szerokość i Długość grotów strzałek

  Określają proporcje grotu strzałki jako procent szerokości linii (od 10% do 1000% dla szerokości i od 10% do 5000% dla długości).

  Wklęsłość

  Określa stopień krzywizny na najszerszej części grotu strzałki, gdzie grot styka się z linią. Należy wprowadzić wartość dla Wklęsłości grotu strzałki (od ‑50% do +50%).

  Uproszczenie

  Konwertuje narysowany kształt w grafikę rastrową. Po konwersji do formy rastrowej pomniejszenie lub powiększenie kształtu może spowodować postrzępienie krawędzi i ziarnisty wygląd.

 3. W polu Szerokość określ szerokość linii w pikselach.
 4. Przeciągnij narzędziem po obrazie, aby narysować linię.

Rysowanie własnego kształtu

Narzędzie Kształt własny udostępnia wiele różnych opcji kształtów, których można użyć do rysowania. Wybierając narzędzie kształtów własnych, można uzyskać dostęp do różnych kształtów na pasku opcji.

 1. Wybierz narzędzie Kształt własny .
 2. Na pasku opcji wybierz kształt z podręcznego próbnika kształtów własnych. Aby wyświetlić listę dostępnych kształtów i zmienić sposób ich wyświetlania, należy kliknąć strzałkę w prawej górnej części panelu.
 3. (Opcjonalnie) Na pasku opcji narzędzi można ustawić następujące opcje:

  Nieograniczony

  Umożliwia określenie szerokości i wysokości prostokąta, prostokąta zaokrąglonego, elipsy lub kształtu własnego za pomocą przeciągania kursora.

  Zdefiniowane proporcje

  Rysuje kształt własny na podstawie proporcji użytych przy jego tworzeniu.

  Zdefiniowany rozmiar

  Rysuje kształt własny na podstawie rozmiaru użytego przy jego tworzeniu.

  Określony rozmiar

  Rysuje kształt własny jako kształt o stałych wymiarach, na podstawie wartości wprowadzonych w polach tekstowych Szerokość i Wysokość.

  Od środka

  Rysuje kształt własny od środka.

  Uproszczenie

  Konwertuje narysowany kształt w grafikę rastrową. Po konwersji do formy rastrowej pomniejszenie lub powiększenie kształtu może spowodować postrzępienie krawędzi i ziarnisty wygląd.

 4. Przeciągnij narzędziem po obrazie, aby narysować kształt.
Narzędzie Kształt własny udostępnia gotowe ramki, które można umieszczać dookoła zdjęcia.

Tworzenie wielu kształtów na tej samej warstwie

 1. Zaznacz warstwę kształtu w panelu Warstwy (tryb Ekspert) lub utwórz nową warstwę kształtu.
 2. Aby utworzyć inny typ kształtu, wybierz inne narzędzie kształtów.
 3. Zaznacz opcję obszaru kształtu, aby określić sposób, w jaki kształty mają się pokrywać, a następnie przeciągnij po obrazie, aby narysować nowe kształty:

  Dodaj 

  Dodaje kolejny kształt do istniejącego. Połączony kształt zakryje cały obszar kształtów narysowanych za pomocą opcji Dodaj.

  Odejmij 

  Usuwa obszar, na którym kształty pokrywają się. Reszta obszarów kształtów zostanie zachowana.

  Przetnij 

  Wyświetla tylko obszar wspólny kształtów. Pozostałe obszary zostaną usunięte.

  Wyklucz 

  Usuwa obszary pokrywające się w nowych i istniejących kształtach.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto