Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie kształtów

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Informacje o kształtach

W programie Photoshop Elements kształty mają postać grafiki wektorowej, co oznacza, że składają się z linii i krzywych zdefiniowanych za pomocą ich właściwości geometrycznych, a nie pikseli. Grafika wektorowa jest niezależna od rozdzielczości — może być przeskalowana do dowolnego rozmiaru i wydrukowana w dowolnej rozdzielczości, zachowując przy tym szczegółowość i wyrazistość. Można ją zmieniać na różne sposoby, przesuwać, pomniejszać lub powiększać bez utraty jakości. Ponieważ monitory komputerowe wyświetlają obrazy na siatce pikseli, dane wektorowe są widoczne na ekranie jako piksele.

Kształty są tworzone w warstwach kształtów. Warstwa kształtów może zawierać jeden lub wiele kształtów, w zależności od zaznaczonych opcji obszaru kształtu. W warstwie można umieścić więcej niż jeden kształt.

Edytując warstwę wypełnienia kształtu i dodając do niego style warstw, można zmieniać kolor kształtu. Narzędzia kształtów umożliwiają łatwe tworzenie przycisków, pasków nawigacyjnych i innych elementów używanych na stronach internetowych.

Obiekty wektorowe utworzone za pomocą narzędzi kształtów w programie Photoshop Elements

Rysowanie prostokąta, kwadratu lub prostokąta zaokrąglonego

 1. Wybierz narzędzie Prostokąt lub Prostokąt zaokrąglony. Narzędzia te można także wybrać na pasku opcji narzędzi.
  Uwaga:

  Aby zobaczyć dostępne narzędzia, wciśnij klawisz Alt/Option, a następnie kliknij narzędzie kształtu.

 2. (Opcjonalnie) Na pasku opcji narzędzi można ustawić następujące opcje:

  Nieograniczony

  Pozwala ustawić szerokość i wysokość prostokąta przez przeciąganie.

  Kwadrat

  Ogranicza prostokąt do kwadratu.

  Określony rozmiar

  Rysuje prostokąt o dokładnie takich wymiarach, jakie określono w polach tekstowych Szerokość i Wysokość.

  Proporcjonalnie

  Rysuje prostokąt proporcjonalnie do wprowadzonych parametrów szerokości i wysokości.

  Promień

  Określa promień zaokrąglonego rogu. Mniejsze wartości pozwalają uzyskać ostrzejsze rogi.

  Od środka

  Rysuje prostokąt od środka miejsca, w którym zaczęto rysowanie (zazwyczaj prostokąt jest rysowany od lewego górnego rogu).

  Przyciągaj

  Przyciąga krawędzie prostokąta do krawędzi pikseli.

  Uproszczenie

  Konwertuje narysowany kształt w grafikę rastrową. Po konwersji do formy rastrowej pomniejszenie lub powiększenie kształtu może spowodować postrzępienie krawędzi i ziarnisty wygląd.

 3. Przeciągnij narzędziem po obrazie, aby narysować kształt.

Rysowanie okręgu lub elipsy

 1. W przestrzeni roboczej Edycja wybierz narzędzie Elipsa  .
  Uwaga:

  Aby zobaczyć dostępne narzędzia, wciśnij klawisz Alt/Option, a następnie kliknij narzędzie kształtu.

 2. (Opcjonalnie) Na pasku opcji narzędzi można ustawić następujące opcje:

  Nieograniczony

  Pozwala ustawić szerokość i wysokość elipsy przez przeciąganie.

  Okrąg

  Rysuje idealny okrąg zamiast elipsy.

  Określony rozmiar

  Rysuje elipsę o dokładnie takich wymiarach, jakie określono w polach tekstowych Szerokość i Wysokość.

  Proporcjonalnie

  Rysuje proporcjonalną elipsę podstawie liczb wprowadzonych w polach tekstowych Szerokość i Wysokość.

  Od środka

  Rysuje elipsę od środka miejsca, w którym zaczęto rysowanie (zazwyczaj elipsa jest rysowana od lewego górnego rogu).

  Uproszczenie

  Konwertuje narysowany kształt w grafikę rastrową. Po konwersji do formy rastrowej pomniejszenie lub powiększenie kształtu może spowodować postrzępienie krawędzi i ziarnisty wygląd.

 3. Przeciągnij narzędziem po obrazie, aby narysować elipsę.

Rysowanie kształtu wielobocznego

 1. Wybierz narzędzie Wielokąt  lub Gwiazda  .
  Uwaga:

  Aby zobaczyć dostępne narzędzia, wciśnij klawisz Alt/Option, a następnie kliknij narzędzie kształtu.

 2. (Opcjonalnie) Na pasku opcji narzędzi można ustawić następujące opcje:

  Gładkie krawędzie

  Renderuje wielokąt o gładkich krawędziach.

  Wcięcie boków

  Określa głębokość wcięcia boków gwiazdy. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla narzędzia Gwiazda.

  Gładkie wcięcia

  Renderuje wielokąt w kształcie gwiazdy z gładkimi wcięciami. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla narzędzia Gwiazda.

  Uproszczenie

  Konwertuje narysowany kształt w grafikę rastrową. Po konwersji do formy rastrowej pomniejszenie lub powiększenie kształtu może spowodować postrzępienie krawędzi i ziarnisty wygląd.

 3. W polu Boki określ liczbę boków wielokąta.
 4. Przeciągnij narzędziem po obrazie, aby narysować wielokąt.

Rysowanie linii lub strzałki

 1. Wybierz narzędzie Linia  .
 2. (Opcjonalnie) Na pasku opcji narzędzi można ustawić następujące opcje:

  Grot strzałki

  Renderuje linię z grotem strzałki. Aby określić koniec, do którego zmierzają renderowane strzałki, wybierz opcję Na początku, Na końcu lub Po obu stronach.

  Wybierz opcje dla grotu strzałki.

  Szerokość i Długość grotów strzałek

  Określają proporcje grotu strzałki jako procent szerokości linii (od 10% do 1000% dla szerokości i od 10% do 5000% dla długości).

  Wklęsłość

  Określa stopień krzywizny na najszerszej części grotu strzałki, gdzie grot styka się z linią. Należy wprowadzić wartość dla Wklęsłości grotu strzałki (od ‑50% do +50%).

  Uproszczenie

  Konwertuje narysowany kształt w grafikę rastrową. Po konwersji do formy rastrowej pomniejszenie lub powiększenie kształtu może spowodować postrzępienie krawędzi i ziarnisty wygląd.

 3. W polu Szerokość określ szerokość linii w pikselach.
 4. Przeciągnij narzędziem po obrazie, aby narysować linię.

Rysowanie własnego kształtu

Narzędzie Kształt własny udostępnia wiele różnych opcji kształtów, których można użyć do rysowania. Wybierając narzędzie kształtów własnych, można uzyskać dostęp do różnych kształtów na pasku opcji.

 1. Wybierz narzędzie Kształt własny .
 2. Na pasku opcji wybierz kształt z podręcznego próbnika kształtów własnych. Aby wyświetlić listę dostępnych kształtów i zmienić sposób ich wyświetlania, należy kliknąć strzałkę w prawej górnej części panelu.
 3. (Opcjonalnie) Na pasku opcji narzędzi można ustawić następujące opcje:

  Nieograniczony

  Umożliwia określenie szerokości i wysokości prostokąta, prostokąta zaokrąglonego, elipsy lub kształtu własnego za pomocą przeciągania kursora.

  Zdefiniowane proporcje

  Rysuje kształt własny na podstawie proporcji użytych przy jego tworzeniu.

  Zdefiniowany rozmiar

  Rysuje kształt własny na podstawie rozmiaru użytego przy jego tworzeniu.

  Określony rozmiar

  Rysuje kształt własny jako kształt o stałych wymiarach, na podstawie wartości wprowadzonych w polach tekstowych Szerokość i Wysokość.

  Od środka

  Rysuje kształt własny od środka.

  Uproszczenie

  Konwertuje narysowany kształt w grafikę rastrową. Po konwersji do formy rastrowej pomniejszenie lub powiększenie kształtu może spowodować postrzępienie krawędzi i ziarnisty wygląd.

 4. Przeciągnij narzędziem po obrazie, aby narysować kształt.
Narzędzie Kształt własny udostępnia gotowe ramki, które można umieszczać dookoła zdjęcia.

Tworzenie wielu kształtów na tej samej warstwie

 1. Zaznacz warstwę kształtu w panelu Warstwy (tryb Ekspert) lub utwórz nową warstwę kształtu.
 2. Aby utworzyć inny typ kształtu, wybierz inne narzędzie kształtów.
 3. Zaznacz opcję obszaru kształtu, aby określić sposób, w jaki kształty mają się pokrywać, a następnie przeciągnij po obrazie, aby narysować nowe kształty:

  Dodaj 

  Dodaje kolejny kształt do istniejącego. Połączony kształt zakryje cały obszar kształtów narysowanych za pomocą opcji Dodaj.

  Odejmij 

  Usuwa obszar, na którym kształty pokrywają się. Reszta obszarów kształtów zostanie zachowana.

  Przetnij 

  Wyświetla tylko obszar wspólny kształtów. Pozostałe obszary zostaną usunięte.

  Wyklucz 

  Usuwa obszary pokrywające się w nowych i istniejących kształtach.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online