Podręcznik użytkownika Anuluj

Tryb „Z asystą” – zmiany czarno-białe

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Tryb „Z asystą” pozwala korzystać z edycji z asystą – przypominającego kreator interfejsu, który pozwala uzyskać pewne predefiniowane efekty. Do każdej edycji z asystą przypisany jest obraz. Podczas przesuwania myszą poziomo nad obrazem część po lewej stronie suwaka wyświetla obraz przed zastosowaniem efektu. Część po prawej stronie suwaka wyświetla obraz po zastosowaniu efektu.

Czarno-biała edycja z asystą

Wykorzystaj Czarno-białą edycję z asystą do swoich zdjęć, aby tworzyć czarno-białe obrazy z obrazów kolorowych. Możesz zastosować całą gamę ustawień czerni i bieli, aby stworzyć wyrazistą, czarno-białą fotografię lub dodać efekt zmiękczonej poświaty, by nadać zdjęciom surrealnego, sennego wrażenia. 

 1. Po otwarciu zdjęcia w trybie „Z asystą” wybierz opcję Czarno-biały.

  Oryginalny obraz

 2. Wybierz ustawienie, z użyciem którego chcesz pracować nad wybraną fotografią.

  Uwaga:

  Jeżeli efekt nie spełnia oczekiwań, wybierz inne ustawienie. W trakcie tej czynności program Photoshop Elements nie zastosuje nowego ustawienia na poprzednim. Za każdym razem, gdy wybierasz ustawienie, wybrane zdjęcie zostaje przywrócone do pierwotnego stanu, a następnie stosowane jest nowe ustawienie.

  Zastosowanie ustawienia do zdjęcia

 3. (Opcjonalnie) Jeżeli na zdjęciu znajduje się obiekt pierwszoplanowy lub gdy chcesz podkreślić jakiś aspekt zdjęcia, możesz zastosować efekt zmiękczonej poświaty. Kliknij przycisk Zmiękczona poświata, aby zastosować minimalną ilość poświaty do zdjęcia. Aby zastosować efekt zmiękczonej poświaty do konkretnych obszarów zdjęcia:

  1. Kliknij opcję Dodaj (aby dodać zmiękczoną poświatę) lub Usuń (by usunąć efekt).
  2. Wybierz rozmiar pędzla, który zostanie użyty do wykonania akcji.
  3. Wybierz jak miękka lub twarda ma być poświata za pomocą suwaka krycia.
  4. Pomaluj wybrane obszary zdjęcia.
  Zastosowanie opcjonalnej zmiękczonej poświaty

 4. (Opcjonalnie) Aby zwiększyć kontrast między podkreślonymi obszarami a innymi partiami zdjęcia, kliknij przycisk Zwiększ kontrast.

  Uwaga:

  Klikaj przycisk Zwiększ kontrast kilka razy, aby jeszcze bardziej zwiększyć kontrast.

  Zwiększenie kontrastu w celu uwydatnienia efektu

 5. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Wyciąganie koloru przy czarno-białym tle z asystą

Użyj opcji Wyciąganie koloru przy czarno-białym tle z asystą, aby podkreślić pojedynczy kolor w obrazie, a pozostałym kolorom zmniejszyć nasycenie. Możesz wybrać jeden z domyślnych kolorów (czerwony, żółty, niebieski lub zielony) lub użyć dostępnych opcji, aby dostosować efekt.

 1. Po otwarciu zdjęcia w trybie „Z asystą” wybierz opcję Wyciąganie koloru przy czarno-białym tle.

  Oryginalne zdjęcie

 2. Wybierz kolor, który chcesz zachować na zdjęciu. Jeżeli na obrazie znajduje się wiele odcieni danego koloru, kliknij Wybierz własny kolor i użyj Próbnika kolorów na próbce koloru na zdjęciu.

  Wybranie odcienia koloru niebieskiego na dżinsach

  Gdy ukończysz ten krok, obszary zdjęcia o tym samym kolorze co wybrany będą wyglądały na nasycone. Pozostałe części zdjęcia zaczną przypominać czarno-białą fotografię.

 3. Aby ująć większą lub mniejszą liczbę odcieni wybranego koloru, przesuń suwak Tolerancja w lewo lub w prawo.

  Użycie suwaka Tolerancja w celu wybrania większej liczby odcieni niebieskiego na zdjęciu

 4. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Popraw efekt, a następnie dodaj lub zaneguj efekt Wyciąganie koloru przy czarno-białym tle na wybranych częściach zdjęcia. Suwak Rozmiar pozwala zmieniać rozmiar pędzla, a suwak Krycie określa intensywność zastosowanego efektu.

  Użyj przycisku Popraw efekt, aby uzyskać dostęp do opcji wyświetlania części obrazu w ich pierwotnych kolorach. W tym przypadku kolor kół został przywrócony przez kliknięcie przycisku Dodaj i ustawieniu Krycia na 100%.

 5. Kliknij Zwiększ nasycenie, aby wyciągnąć wybrany kolor. Sprawi to, że obiekty w wybranym kolorze będą wyróżniać się na względnie płaskim czarno-białym zdjęciu.

  Kliknięcie opcji Zwiększ nasycenie w celu wyciągnięcia wybranego koloru

 6. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Edycja selektywnej czerni i bieli z asystą

Użyj opcji Edycja selektywnej czerni i bieli z asystą, aby zmniejszyć nasycenie kolorów wybranych części zdjęcia. Po zmniejszeniu nasycenia wybranych części zdjęcia pozostałe obszary fotografii zostaną automatycznie podkreślone. Po dokonaniu wyboru możesz go jeszcze dostosować.

 1. Po otwarciu zdjęcia w trybie „Z asystą” wybierz opcję Zaznaczenie czerni i bieli.

  Oryginalny obraz

 2. Kliknij Pędzel zaznaczenia czerni i bieli. Spośród dostępnych opcji wybierz opcję Dodaj lub Odejmij, aby wybrać obszary, które mają zostać przekształcone na czarno-biały obraz. Użyj suwaka Rozmiar pędzla, aby określić jak duży obszar fotografii zostanie dotknięty pociągnięciami pędzla.

  Uwaga:

  Jeżeli chcesz zastosować ten efekt naokoło obiektów o wielu delikatnych krawędziach (np. włosy), kliknij opcję Popraw krawędź, aby dostosować wybrany obszar.

  Wybór części zdjęcia do przekształcenia na czarno-biały obraz

 3. Aby selektywnie dodać lub usunąć efekt czerni i bieli dla większej części zdjęcia, kliknij Pędzel szczegółów czerni i bieli, wybierz akcję i rozmiar pędzla, a następnie nanieś efekt.

   

  Dopasowanie zaznaczenia w celu sprawdzenia, czy odpowiednie części zdjęcia nie zostaną przekształcone na czarno-biały obraz

 4. Aby uzyskać efekt całkowicie odwrotny od uzyskanego dotychczas, kliknij opcję Odwróć efekt.

  To samo zdjęcie z odwróconym efektem

 5. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Stosowanie wysokiego kontrastu z asystą

Efekt ten pozwala uczynić zdjęcia bardziej pozytywnymi i nadać im nieco baśniowy wymiar.

Zdjęcie przed zastosowaniem efektu wysokiego kontrastu (z lewej) i po

 1. Otwórz zdjęcie, a na karcie sekcji Edycja z asystą > Czarno-biały kliknij Wysoki kontrast.

  Uwaga:

  Po zastosowaniu efektu wysokiego kontrastu zdjęcia wykonane przy zbyt mocnym świetle lub nadmiernie wyeksponowane będą sprawiać wrażenie wybielonych. Lepsze wyniki można osiągnąć, używając nieco ciemniejszych zdjęć.

 2. Kliknij opcję Kolor lub Cz.-b., aby wybrać kolorowy lub czarno-biały efekt wysokiego kontrastu.

  Zostaje dodany efekt wysokiego kontrastu.

 3. Przycisk Dodaj rozproszony blask pozwala podkreślić efekt wysokiego kontrastu przez dodanie poświaty jasnym obszarom obrazu. Efekt rozproszonego blasku można zwiększyć, klikając ten przycisk więcej niż raz.

 4. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Edycja z asystą — Rysunek wektorowy

Więcej informacji na temat funkcji dostępny w obszarze Edycja z asystą zawierają sekcje: Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Precyzyjne konwertowanie na obraz czarno-biały, Dopasowywanie poziomów, Dodawanie szumów oraz Dostosowywanie nasycenia i barwy.

Stosowanie niskiego kontrastu z asystą

Zastosowanie efektu niskiego kontrastu pozwala podkreślić cienie, podświetlić krawędzie oraz nadać zdjęciom dramaturgię.

Zdjęcie przed zastosowaniem efektu niskiego kontrastu (z lewej) i po

 1. Otwórz zdjęcie, a na karcie sekcji Edycja z asystą > Czarno-biały kliknij Niski kontrast.

 2. Kliknij opcję Kolor lub Cz.-b., aby wybrać kolorowy lub czarno-biały efekt niskiego kontrastu.

  Zostaje dodany efekt niskiego kontrastu. Ciemniejsze kolory stają się ciemniejsze, a jasne obiekty sprawiają wrażenie nadmiernie wyeksponowanych. Poziom kontrastu jest wysoki.

 3. Przyciski Pędzel tła oraz Zmniejsz efekt pozwalają uzyskać pożądany efekt.

 4. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.
Uwaga:

W celu uzyskania najlepszych wyników należy unikać pomijania kroków lub wykonywania kroków w kolejności losowej.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto