Tryb „Z asystą” pozwala korzystać z edycji z asystą – przypominającego kreator interfejsu, który pozwala uzyskać pewne predefiniowane efekty. Do każdej edycji z asystą przypisany jest obraz. Podczas przesuwania myszą poziomo nad obrazem część po lewej stronie suwaka wyświetla obraz przed zastosowaniem efektu. Część po prawej stronie suwaka wyświetla obraz po zastosowaniu efektu.

Czarno-biała edycja z asystą

Wykorzystaj Czarno-białą edycję z asystą do swoich zdjęć, aby tworzyć czarno-białe obrazy z obrazów kolorowych. Możesz zastosować całą gamę ustawień czerni i bieli, aby stworzyć wyrazistą, czarno-białą fotografię lub dodać efekt zmiękczonej poświaty, by nadać zdjęciom surrealnego, sennego wrażenia. 

 1. Po otwarciu zdjęcia w trybie „Z asystą” wybierz opcję Czarno-biały.

  bandw_original
  Oryginalny obraz

 2. Wybierz ustawienie, z użyciem którego chcesz pracować nad wybraną fotografią.

  Uwaga:

  Jeżeli efekt nie spełnia oczekiwań, wybierz inne ustawienie. W trakcie tej czynności program Photoshop Elements nie zastosuje nowego ustawienia na poprzednim. Za każdym razem, gdy wybierasz ustawienie, wybrane zdjęcie zostaje przywrócone do pierwotnego stanu, a następnie stosowane jest nowe ustawienie.

  bandw_step1
  Zastosowanie ustawienia do zdjęcia

 3. (Opcjonalnie) Jeżeli na zdjęciu znajduje się obiekt pierwszoplanowy lub gdy chcesz podkreślić jakiś aspekt zdjęcia, możesz zastosować efekt zmiękczonej poświaty. Kliknij przycisk Zmiękczona poświata, aby zastosować minimalną ilość poświaty do zdjęcia. Aby zastosować efekt zmiękczonej poświaty do konkretnych obszarów zdjęcia:

  1. Kliknij opcję Dodaj (aby dodać zmiękczoną poświatę) lub Usuń (by usunąć efekt).
  2. Wybierz rozmiar pędzla, który zostanie użyty do wykonania akcji.
  3. Wybierz jak miękka lub twarda ma być poświata za pomocą suwaka krycia.
  4. Pomaluj wybrane obszary zdjęcia.
  bandw_step2
  Zastosowanie opcjonalnej zmiękczonej poświaty

 4. (Opcjonalnie) Aby zwiększyć kontrast między podkreślonymi obszarami a innymi partiami zdjęcia, kliknij przycisk Zwiększ kontrast.

  Uwaga:

  Klikaj przycisk Zwiększ kontrast kilka razy, aby jeszcze bardziej zwiększyć kontrast.

  bandw_step3
  Zwiększenie kontrastu w celu uwydatnienia efektu

 5. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Wyciąganie koloru przy czarno-białym tle z asystą

Użyj opcji Wyciąganie koloru przy czarno-białym tle z asystą, aby podkreślić pojedynczy kolor w obrazie, a pozostałym kolorom zmniejszyć nasycenie. Możesz wybrać jeden z domyślnych kolorów (czerwony, żółty, niebieski lub zielony) lub użyć dostępnych opcji, aby dostosować efekt.

 1. Po otwarciu zdjęcia w trybie „Z asystą” wybierz opcję Wyciąganie koloru przy czarno-białym tle.

  bandwcolorpop_original
  Oryginalne zdjęcie

 2. Wybierz kolor, który chcesz zachować na zdjęciu. Jeżeli na obrazie znajduje się wiele odcieni danego koloru, kliknij Wybierz własny kolor i użyj Próbnika kolorów na próbce koloru na zdjęciu.

  bandwcolorpop_step1
  Wybranie odcienia koloru niebieskiego na dżinsach

  Gdy ukończysz ten krok, obszary zdjęcia o tym samym kolorze co wybrany będą wyglądały na nasycone. Pozostałe części zdjęcia zaczną przypominać czarno-białą fotografię.

 3. Aby ująć większą lub mniejszą liczbę odcieni wybranego koloru, przesuń suwak Tolerancja w lewo lub w prawo.

  bandwcolorpop_step2
  Użycie suwaka Tolerancja w celu wybrania większej liczby odcieni niebieskiego na zdjęciu

 4. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Popraw efekt, a następnie dodaj lub zaneguj efekt Wyciąganie koloru przy czarno-białym tle na wybranych częściach zdjęcia. Suwak Rozmiar pozwala zmieniać rozmiar pędzla, a suwak Krycie określa intensywność zastosowanego efektu.

  bandwcolorpop_step3
  Użyj przycisku Popraw efekt, aby uzyskać dostęp do opcji wyświetlania części obrazu w ich pierwotnych kolorach. W tym przypadku kolor kół został przywrócony przez kliknięcie przycisku Dodaj i ustawieniu Krycia na 100%.

 5. Kliknij Zwiększ nasycenie, aby wyciągnąć wybrany kolor. Sprawi to, że obiekty w wybranym kolorze będą wyróżniać się na względnie płaskim czarno-białym zdjęciu.

  bandwcolorpop_step4deeper
  Kliknięcie opcji Zwiększ nasycenie w celu wyciągnięcia wybranego koloru

 6. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Edycja selektywnej czerni i bieli z asystą

Użyj opcji Edycja selektywnej czerni i bieli z asystą, aby zmniejszyć nasycenie kolorów wybranych części zdjęcia. Po zmniejszeniu nasycenia wybranych części zdjęcia pozostałe obszary fotografii zostaną automatycznie podkreślone. Po dokonaniu wyboru możesz go jeszcze dostosować.

 1. Po otwarciu zdjęcia w trybie „Z asystą” wybierz opcję Zaznaczenie czerni i bieli.

  bandwselection_original
  Oryginalny obraz

 2. Kliknij Pędzel zaznaczenia czerni i bieli. Spośród dostępnych opcji wybierz opcję Dodaj lub Odejmij, aby wybrać obszary, które mają zostać przekształcone na czarno-biały obraz. Użyj suwaka Rozmiar pędzla, aby określić jak duży obszar fotografii zostanie dotknięty pociągnięciami pędzla.

  Uwaga:

  Jeżeli chcesz zastosować ten efekt naokoło obiektów o wielu delikatnych krawędziach (np. włosy), kliknij opcję Popraw krawędź, aby dostosować wybrany obszar.

  bandwselection_step1
  Wybór części zdjęcia do przekształcenia na czarno-biały obraz

 3. Aby selektywnie dodać lub usunąć efekt czerni i bieli dla większej części zdjęcia, kliknij Pędzel szczegółów czerni i bieli, wybierz akcję i rozmiar pędzla, a następnie nanieś efekt.

   

  bandwselection_step2
  Dopasowanie zaznaczenia w celu sprawdzenia, czy odpowiednie części zdjęcia nie zostaną przekształcone na czarno-biały obraz

 4. Aby uzyskać efekt całkowicie odwrotny od uzyskanego dotychczas, kliknij opcję Odwróć efekt.

  bandwselection_step3
  To samo zdjęcie z odwróconym efektem

 5. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Stosowanie wysokiego kontrastu z asystą

Efekt ten pozwala uczynić zdjęcia bardziej pozytywnymi i nadać im nieco baśniowy wymiar.

high_key
Zdjęcie przed zastosowaniem efektu wysokiego kontrastu (z lewej) i po

 1. Otwórz zdjęcie, a na karcie sekcji Edycja z asystą > Czarno-biały kliknij Wysoki kontrast.

  Uwaga:

  Po zastosowaniu efektu wysokiego kontrastu zdjęcia wykonane przy zbyt mocnym świetle lub nadmiernie wyeksponowane będą sprawiać wrażenie wybielonych. Lepsze wyniki można osiągnąć, używając nieco ciemniejszych zdjęć.

 2. Kliknij opcję Kolor lub Cz.-b., aby wybrać kolorowy lub czarno-biały efekt wysokiego kontrastu.

  Zostaje dodany efekt wysokiego kontrastu.

 3. Przycisk Dodaj rozproszony blask pozwala podkreślić efekt wysokiego kontrastu przez dodanie poświaty jasnym obszarom obrazu. Efekt rozproszonego blasku można zwiększyć, klikając ten przycisk więcej niż raz.

 4. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Edycja z asystą — Rysunek wektorowy

Więcej informacji na temat funkcji dostępny w obszarze Edycja z asystą zawierają sekcje: Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Precyzyjne konwertowanie na obraz czarno-biały, Dopasowywanie poziomów, Dodawanie szumów oraz Dostosowywanie nasycenia i barwy.

Stosowanie niskiego kontrastu z asystą

Zastosowanie efektu niskiego kontrastu pozwala podkreślić cienie, podświetlić krawędzie oraz nadać zdjęciom dramaturgię.

low_key
Zdjęcie przed zastosowaniem efektu niskiego kontrastu (z lewej) i po

 1. Otwórz zdjęcie, a na karcie sekcji Edycja z asystą > Czarno-biały kliknij Niski kontrast.

 2. Kliknij opcję Kolor lub Cz.-b., aby wybrać kolorowy lub czarno-biały efekt niskiego kontrastu.

  Zostaje dodany efekt niskiego kontrastu. Ciemniejsze kolory stają się ciemniejsze, a jasne obiekty sprawiają wrażenie nadmiernie wyeksponowanych. Poziom kontrastu jest wysoki.

 3. Przyciski Pędzel tła oraz Zmniejsz efekt pozwalają uzyskać pożądany efekt.

 4. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Uwaga:

W celu uzyskania najlepszych wyników należy unikać pomijania kroków lub wykonywania kroków w kolejności losowej.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online