Podręcznik użytkownika Anuluj

Używanie operacji do przetwarzania zdjęć

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Opis ogólny operacji

Operacja to seria kroków (zadań), którą można powtórzyć na zdjęciu. Krokami tymi mogą być polecenia menu, opcje panelu, działania przy użyciu narzędzi i inne. Na przykład, operacja utworzenia efektu migawki to seria kroków, która zmienia rozmiar obrazu, stosuje efekt do obrazu, tworzy obramowanie, które sięga pod obraz, a następnie zapisuje plik we wskazanym formacie.

W programie Photoshop Elements zestaw operacji jest dostępny w panelu Operacje (Okno > Operacje). Na fotografii można wykonać jedną lub wiele operacji. W programie Photoshop Elements nie można tworzyć plików operacji. Można jednak wczytać więcej plików operacji (pliki .atn), które zostały utworzone w programie Adobe Photoshop.

Operacje ze wspólnym motywem są grupowane w Zestawy operacji.

Uwaga:

Operacje programu Photoshop, w których skład wchodzą kroki nieobsługiwane przez program Photoshop Elements, nie będą wykonywane prawidłowo. Nie wszystkie operacje utworzone w programie Photoshop mogą zostać wykonane w programie Photoshop Elements.

Wykonywanie pliku operacji na obrazie

 1. Otwórz obraz, który chcesz poddać obróbce przy użyciu operacji.
 2. Jeżeli panel Operacje nie jest otwarty, kliknij opcję Okno > Operacje.
 3. W panelu Operacje kliknij operację lub trójkąt obok Zestawu operacji.
 4. Kliknij przycisk odtwarzania, aby wykonać operację na obrazie, albo kliknij menu panelu Operacje, a następnie polecenie odtwarzania.

Zarządzanie plikami operacji

Dodawanie operacji

Kliknij panelu Operacje ikonę menu panelu, a następnie wybierz opcję Wczytaj operacje. Wskaż plik .atn i uzyskaj dostęp do dodanych operacji w panelu Operacje.

Usuwanie operacji

Wybierz w panelu Operacje operację lub zestaw operacji, a następnie kliknij przycisk Usuń. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie operacji.

Zerowanie operacji

Kliknij panelu Operacje ikonę menu panelu, a następnie wybierz opcję Wyzeruj operacje. Wszystkie operacje dostępne w programie Photoshop Elements domyślnie zostaną przywrócone.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online