Byt ut en produkt till ett annat språk eller en annan plattformversion

Byt din produkt mot en annan språk- eller operativsystemversion. Läs även Adobes bytesregler.

Byte av språk eller plattform för Creative Cloud-app

Om du har ett Creative Cloud-konto behöver du inte byta ut produkten. Du kan hantera det installerade språket eller operativsystemet i dina program via Creative Cloud-skrivbordsprogrammet. Med ett enda Creative Cloud-medlemskap kan du aktivera program på upp till två datorer. Dessa två datorer kan vara Windows, macOS eller en av vardera. Installationsprogrammet identifierar operativsystemet automatiskt och installerar rätt version av programmet. Du kan installera program på valfritt språk och ändra installationsspråket när du vill.

Om du vill ändra språk i ett installerat program ändrar du bara i språkinställningarna i Creative Cloud-skrivbordsprogrammet, avinstallerar programmet och installerar det igen. Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Ändra språkinställningen för Creative Cloud-program.

Om du har Creative Cloud aktiverat på två datorer och vill överföra licensen till en tredje dator med ett annat operativsystem måste du först logga ut från Creative Cloud på datorn där du ska inaktivera Creative Cloud-licensen. Detaljerade instruktioner finns i Logga in för att aktivera dina Adobe-program.

När du har inaktiverat Creative Cloud på din gamla dator kan du sedan logga in på Creative Cloud på datorn med det nya operativsystemet och hämta och installera program.

Begära byte av produktspråk eller plattform

Om du behöver en version för ett annat språk eller operativsystem av en produkt som inte är Creative Cloud, men som du har köpt från Adobe, kan du byta ut produkten. Du kan även byta ut din produkt mot en annan språkversion.

Plattform eller språkutbyte är endast tillgängliga för den aktuella fraktversionen. 

Obs!

Eftersom Creative Suite 6 inte längre säljs eller stöds, är plattform eller språkutbyte inte tillgängligt för den.

  1. Registrera produkten som du vill byta ut. Logga in med din e-postadress och ange produktens serienummer.

  2. Kontakta oss så hjälper kundtjänst dig att byta språk eller plattform.

Obs!

Om du har en äldre version av en produkt måste du beställa en uppgradering i stället för ett byte. Kontakta oss om du behöver hjälp med att uppgradera till en annan version av produkten.

Regler för att byta plattform eller språk

  • Alla produktkonfigurationer, med undantag för OEM-paket, är berättigade att byta plattform eller språk.
  • Du kan även byta plattform eller språk när du uppgraderar. Kontakta oss för att ta reda på om du är berättigad till en plattforms- eller språkuppgradering. Du måste avsäga dig alla licensieringsrättigheter för den aktuella plattformen eller språkversionen.
  • Du kan inte byta tidigare versioner av en produkt.
  • Efter att ha bytt plattform eller språk kan du inte byta tillbaka till den ursprungliga plattformen eller språkversionen.
  • Endast fem uppgraderingar eller byten av plattform eller språk är tillåtna per kund (under en livstid), oavsett produkt.
  • Produkter som är köpta via en mellanhand eller från en auktionswebbplats som t.ex. eBay byts inte ut.
  • Du kan begära att endast byta från ett språk som används i ditt område till ett annat språk som också används i ditt område.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto