Adobe Drive 4 – poznámky k verzi

Vítejte v aplikaci Adobe Drive 4. Tento dokument obsahuje nejnovější informace o produktu, aktualizace a tipy k odstraňování problémů, které nejsou uvedeny v dokumentaci aplikace Adobe Drive.

Přehled

Aplikace Adobe Drive je produkt, který umožňuje bezproblémovou integraci systému správy datových zdrojů prostřednictvím aplikací Adobe Creative Suite® 6. Připojený server se zobrazí v počítači jako připojený pevný disk nebo mapovaný síťový disk. Jakmile budou připojeny, můžete přistupovat k serverovým souborům několika způsoby. Můžete použít aplikaci Průzkumník v systému Windows nebo aplikaci Finder v systému Mac OS, stejně tak jako dialogová okna Otevřít, Importovat, Exportovat, Umístit, Zpřístupnit, Uložit či Uložit jako v aplikacích Adobe Photoshop®, Adobe Bridge, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign® a Adobe InCopy®.


Aplikace Adobe Drive 4 obsahuje dva předdefinované systémy připojení:

 • Systém připojení Adobe CQ Digital Asset Management Connector umožňuje přístup k nástroji Adobe CQ Digital Asset Management (CQ DAM).
 • Systém připojení CMIS umožňuje základní přístup k serverům, které implementují specifikace služeb CMIS (Content Management Interoperability Services).

Aplikaci Adobe Drive lze rozšířit tak, aby podporovala přístupy ke správě aktiv systémů třetích stran. Dodavatelé správy aktiv mohou poskytovat vlastní systémy připojení k aplikaci Adobe Drive, pomocí kterých bude možné využívat datové zdroje uložené v jejich úložištích. Jakmile dojde k přizpůsobení správy digitálních datových zdrojů Digital Asset Management (DAM) dodavatelem, aplikace Adobe Drive bude zobrazovat obsah vzdáleného systému správy digitálních datových zdrojů (DAM) formou síťové jednotky v souborovém systému uživatele a umožní použití uživatelských funkcí typu „light-up“ v rámci aplikací sady Creative Suite, jako například prohlížení historie verzí nebo přidávání komentáře ke zpřístupnění při ukládání souboru. Tyto funkce sady Creative Suite jsou k dispozici, pouze pokud bude aplikace Adobe Drive (současně s vlastním systémem připojení správy digitálních aktiv) instalována v počítači uživatele. Požádejte dodavatele správy digitálních aktiv o informace, zda je pro jeho systém dostupný systém připojení k aplikaci Adobe Drive 4.

Co je nového v tomto vydání

Aplikace Adobe Drive 4 obsahuje následující hlavní aktualizace spolu s několika důležitými opravami chyb.

Integrace s verzí CS6

Aplikace Adobe Drive 4 je plně integrována v produktech sady Creative Suite 6 včetně aplikací Adobe Photoshop (32bitová/64bitová verze), Adobe Bridge (32bitová/64bitová verze), Adobe Illustrator (32bitová/64bitová verze), Adobe InDesign a Adobe InCopy.

Automatické zpřístupnění souboru přidaného z aplikace Finder nebo Průzkumník

Můžete zvolit možnost automatického zpřístupnění nových souborů, které byly přidány do připojené složky ze souborového systému (aplikace Finder v systému Mac OS nebo aplikace Průzkumník v systému Windows).

 • Automatické zpřístupnění je ve výchozím nastavení povoleno. Chcete-li je zakázat, zrušte jeho výběr v dialogovém okně Nastavení.
 • Pokud je tato funkce povolena, soubory jsou automaticky zpřístupňovány po svém vytvoření v připojené složce nebo po svém zkopírování do připojené složky.
 • V dialogovém okně Nastavení můžete přidat výchozí řetězec, který se použije jako komentář ke zpřístupnění u nově přidaných souborů.

Zobrazovaný název připojení k serveru

Pro nově přidané připojení Adobe Drive můžete zadat vlastní zobrazovaný název. Zobrazovaný název je uveden u ikony připojení a u názvu svazku v souborovém systému.
Jestliže zobrazovaný název nezadáte, k identifikaci připojení poslouží adresa URL připojení.

Zobrazení metadat verze historie v aplikaci Adobe Bridge (pouze CQ DAM)

Pokud zobrazíte verze historie datového zdroje spravovaného serverem CQ DAM, metadata zvolené verze se zobrazí v panelu metadat aplikace Adobe Bridge.

Odkazy na aktualizace v uživatelském rozhraní nástroje Adobe Drive Connect

Jestliže v uživatelském rozhraní nástroje Adobe Drive Connect kliknete na odkaz „Aktualizace“, nástroj Adobe Application Manager zkontroluje dostupnost aplikací a umožní vám nejnovější aktualizace nainstalovat.

Instalace aplikace Adobe Drive 4

Aplikace Adobe Drive 4 je používána společně s produkty sady Creative Suite (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator a Adobe Bridge). Viz systémové požadavky sady Adobe Creative Suite 6:

http://www.adobe.com/cz/products/creativesuite/design-web-premium/tech-specs.html/

Chcete-li nainstalovat aplikaci Adobe Drive 4, je třeba mít nainstalován jeden z těchto produktů sady Creative Suite.

Instalace

Chcete-li aplikaci Adobe Drive nainstalovat, stáhněte si ji ze stránek:

http://www.adobe.com/go/adobedrive_cz/

K instalaci je vyžadováno 500 MB volného místa na pevném disku. K instalaci je nutné mít práva správce.
Systém Windows:

 • Rozbalte instalační balíček do místní složky.
 • Poklepáním na soubor „Set-up.exe“ spustíte proces instalace.

Systém MAC OS:

 • Dvakrát klikněte na stažený soubor DMG, abyste jej připojili jako místní svazek v aplikaci Finder systému MAC OS.
 • Přejděte na tento svazek a dvakrát klikněte na soubor Install.app, abyste spustili proces instalace.

Odinstalace

Odinstalování softwaru:

 • V systému Windows XP otevřete položky Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy a vyberte možnost „Adobe Drive 4“.
 • V systému Windows 7 otevřete položky Ovládací panely > Programy a funkce a vyberte možnost „Adobe Drive 4“.
 • V systému Mac OS otevřete položky Aplikace > Obslužné programy > Instalační programy Adobe a dvakrát klikněte na možnost „Odinstalovat aplikaci Adobe Drive 4“.

Známé problémy

V tomto vydání se vyskytují následující známé problémy: Nejnovější informace o známých problémech naleznete na stránce: http://helpx.adobe.com/cz/drive.html

 • V případě potíží s připojením k serveru CQ DAM nahlédněte do technických poznámek pro nástroj CQ DAM Connector.
 • V případě potíží s připojením k serveru CMIS nahlédněte do technických poznámek pro CMIS Connector.
 • Po úpravách a uložení datového zdroje se v aplikaci Illustrator zobrazí následující chybová zpráva: „Tento soubor byl upraven mimo aplikaci Illustrator“. Tuto zprávu můžete klidně ignorovat. [2904131]
 • Položka nabídky „Zpřístupnit“ je v aplikaci Illustrator přístupná, přestože pracujete offline. Pokud ji vyberete, nic se nestane. [2941287]
 • Pokud se k serveru připojíte nebo se od něj odpojíte prostřednictvím uživatelského rozhraní nástroje Adobe Drive Connect a máte spuštěnu aplikaci Adobe Bridge, tato aplikace se na obrazovce několikrát přepne na popředí a na pozadí. [3177120]
 • Pokud otevřete aktuální verzi souboru PSD v aplikaci Photoshop, upravíte ji a poté zrušíte operaci Uložit jako, soubor se vrátí do aktuálního stavu a nelze jej zpřístupnit. Chcete-li jej zpřístupnit, je třeba provést další úpravu a poté soubor znovu uložit. [2850992]
 • V aplikaci Adobe Bridge nelze vytvořit kolekci ze souborů spravovaných připojeným serverem. [2937176]
 • [Pouze systém Windows] Pokud máte soubor otevřený a vyhrazený v aplikaci InDesign a jiný uživatel jej přejmenuje nebo přesune, zobrazí se zpráva, že byl soubor odstraněn a že jej již nemůžete upravit nebo zpřístupnit. [2936906]
 • Pokud jste upravili a zpřístupnili dokument, který máte otevřený v aplikaci InDesign, a došlo k přerušení připojení k serveru, při pokusu o uložení tohoto dokumentu přestane aplikace InDesign reagovat. Alternativní postup: Jakmile se zobrazí varování, že bylo připojení přerušeno, použijte volbu Uložit jako namísto volby Uložit, a uložte změny místně. [2947072]
 • Pracujete-li na novém souboru v aplikaci InDesign v režimu offline a přesunete tento soubor do jiné spravované složky, již jej nebude možné v aplikaci InDesign otevřít. Chcete-li jej otevřít, zavřete aplikaci InDesign a zkopírujte soubor do jiného umístění. Poté aplikaci InDesign znovu spusťte a otevřete soubor z nového umístění. [3133365]
 • Pokud ve stavu online otevřete v aplikaci InDesign aktuální spravovaný soubor a následně přejdete do režimu úprav offline, upravený soubor nebude možné uložit. Použitím možnosti „Uložit jako“ můžete na místním úložišti uložit novou dočasnou verzi upraveného souboru. [3133357]
 • [Pouze systém Mac OS] Pokud se pokusíte přetáhnout spravovaný soubor z aplikace Adobe Bridge do dokumentu aplikace InDesign nebo Illustrator, namísto umístěného souboru se v otevřeném dokumentu zobrazí textový rámeček. [3150063]
 • Pokud spravovaný soubor aplikace InDesign obsahujícího odkazy na externí soubor exportujete do formátu IDML (InDesign Markup Language), cesta k daným odkazům bude vycházet ze způsobu připojení aplikace Adobe Drive k serveru DAM. Jestliže jste k serveru připojeni prostřednictvím adresy IP, soubor exportujte a následně se k němu připojte pomocí názvu domény a soubor znovu exportujte. Odkazy v souboru budou zapsány odlišným způsobem. Konkrétně se jedná o situaci, kdy při připojení k serveru uvedete zobrazený název. Cesty k odkazům v exportovaném souboru IDML poté budou nesprávné. [3196611]

Řešení: při připojení k serveru spravujícímu soubory aplikace InDesign prostřednictvím aplikace Adobe Drive vždy používejte stejný způsob značení cesty (název domény nebo adresu IP). Nikdy k připojení nepoužívejte zobrazený název, protože v takovém případě budou referenční cesty vždy chybné.

Služby zákazníkům

Služby zákazníkům společnosti Adobe poskytují informace o produktech, prodeji, registraci a dalších záležitostech netechnického rázu. Chcete-li zjistit, jak kontaktovat služby zákazníkům společnosti Adobe, navštivte stránky adobe.com pro vaši oblast nebo zemi a klikněte na odkaz Kontakt.

Možnosti technické podpory a zdroje technických informací

Pokud potřebujete technickou pomoc k vašemu produktu, včetně informací o možnostech placené a neplacené podpory a zdrojů informací o řešení problémů, více informací získáte na adrese http://www.adobe.com/go/support_cz/. V zemích mimo Severní Ameriku přejděte na adresu http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz/, klikněte na dotaz „Potřebujete jinou zemi či region?“, vyberte jinou zemi či oblast a klikněte na tlačítko Přejít. Případně můžete kliknout na odkaz „Změnit“ vedle názvu země u horního okraje obrazovky a vybrat jinou zemi či oblast.

Mezi bezplatné zdroje informací o odstraňování potíží patří znalostní databáze společnosti Adobe, uživatelská fóra týkající se produktů společnosti Adobe, aplikace Adobe Support Advisor a další. Neustále zpřístupňujeme další nástroje a informace online, abychom vám poskytli flexibilní možnosti pro co nejrychlejší řešení potíží.

Pokud jste vývojář a vyžadujete podporu sady Adobe Drive SDK, více informací o sadě podpory pro vývojáře Developer Support Incident Bundle naleznete na adrese:

http://www.adobe.com/cz/support/programs/developer/incidentbundle/

Další zdroje

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online